ฮีโร่: ร็อคโน่

ร็อคโน่

ร็อคโน่ ร็อคโน่

คุณสมบัติต่างๆ:

ธรรมดา วิวัฒนาการ 1 วิวัฒนาการ 2
HP HP: 4800 64160 122560
โจมตี โจมตี: 210 1702 2857
ATK SPD ATK SPD: 1200 1200 1200
MOV SPD MOV SPD: 315 330 330
ระยะการโจมตี ระยะการโจมตี: 3 3 3
ความแม่นยำ ความแม่นยำ: 160 204 296
หลบหลีก หลบหลีก: 0 0 0
คริติคอล คริติคอล: 0 0 0
คริติคอล DMG คริติคอล DMG: 0 0 0
ต้านการโจมตีแบบคริติคอล ต้านการโจมตีแบบคริติคอล: 650 650 650
ความสามารถของฮีโร่ ความสามารถ
Unknown กรุณาเลือก พรสวรรค์ กระทืบคลั่ง

ร็อคโน่จะโกรธ โมโห บ้าคลั่ง ได้เพียงในช่วงเวลาสสั้นๆ ทางที่ดีที่สุดคือหลบทาง หลีกเลี่ยงให้เขา มิเช่นนั่นแล้วคุณต้องเจอ ค้อนคลั่ง และกระทืบคลั่งของเขา!

  • ความสามารถ
  • ฮีโร่ Totem
  • คุณสมบัติต่างๆ
  • คุณสมบัติต่างๆ วิวัฒนาการ 1
  • คุณสมบัติต่างๆ วิวัฒนาการ 2
  • Destiny
ระดับ หมายเหตุ ราคา Mightธรรมดา Mightวิวัฒนาการ 1 Mightวิวัฒนาการ 2
1/15 ร็อคโน่เข้าสู่สถานะเปลี่ยนร่าง จะฟื้นฟู HP เท่ากับ 60% ของATK ในทุกๆ 0.5 วิ.เป็นเวลา 12 วิ. (คูลดาวน์ 14 วิ.) ร็อคโน่เปลี่ยนร่างแล้ว ร็อคโน่จะมีพลังโจมตีทั้งหมดเพิ่งขึ้นถึง 420 % ATK DMG ไปยังพื้นที่โดยรอบเป็นเวลา 3 วิ. และมีโอกาส 50 % ในการลด 18 Energy ของศัตรูที่ถูกโจมตี เป็นเวลา 3 วิ. (คูลดาวน์ 4 วิ. ฮีโร่สามารถต้านทานการลด Energy และฟื้นฟูEnergyได้อย่างรวดเร็ว ) 59 78 98
2/15 ร็อคโน่เข้าสู่สถานะเปลี่ยนร่าง จะฟื้นฟู HP เท่ากับ 70% ของATK ในทุกๆ 0.5 วิ.เป็นเวลา 12 วิ. (คูลดาวน์ 14 วิ.) ร็อคโน่เปลี่ยนร่างแล้ว ร็อคโน่จะมีพลังโจมตีทั้งหมดเพิ่งขึ้นถึง 540 % ATK DMG ไปยังพื้นที่โดยรอบเป็นเวลา 3 วิ. และมีโอกาส 50 % ในการลด 21 Energy ของศัตรูที่ถูกโจมตี เป็นเวลา 3 วิ. (คูลดาวน์ 4 วิ. และฮีโร่สามารถต้านทานการลด Energy และฟื้นฟูEnergyได้อย่างรวดเร็ว) 2000
(100 Shards)
117 156 195
3/15 ร็อคโน่เข้าสู่สถานะเปลี่ยนร่าง จะฟื้นฟู HP เท่ากับ 80% ของATK ในทุกๆ 0.5 วิ.เป็นเวลา 12 วิ. (คูลดาวน์ 14 วิ.) ร็อคโน่เปลี่ยนร่างแล้ว ร็อคโน่จะมีพลังโจมตีทั้งหมดเพิ่งขึ้นถึง 660 % ATK DMG ไปยังพื้นที่โดยรอบเป็นเวลา 3 วิ. และมีโอกาส 50 % ในการลด 24 Energy ของศัตรูที่ถูกโจมตี เป็นเวลา 3 วิ. (คูลดาวน์ 4 วิ. และฮีโร่สามารถต้านทานการลด Energy และฟื้นฟูEnergyได้อย่างรวดเร็ว) 10000
(500 Shards)
176 234 293
4/15 ร็อคโน่เข้าสู่สถานะเปลี่ยนร่าง จะฟื้นฟู HP เท่ากับ 95% ของATK ในทุกๆ 0.5 วิ.เป็นเวลา 12 วิ. (คูลดาวน์ 14 วิ.) ร็อคโน่เปลี่ยนร่างแล้ว ร็อคโน่จะมีพลังโจมตีทั้งหมดเพิ่งขึ้นถึง 780 % ATK DMG ไปยังพื้นที่โดยรอบเป็นเวลา 3 วิ. และมีโอกาส 50 % ในการลด 27 Energy ของศัตรูที่ถูกโจมตี เป็นเวลา 3 วิ. (คูลดาวน์ 4 วิ. และฮีโร่สามารถต้านทานการลด Energy และฟื้นฟูEnergyได้อย่างรวดเร็ว) 30000
(1500 Shards)
234 312 390
5/15 ร็อคโน่เข้าสู่สถานะเปลี่ยนร่าง จะฟื้นฟู HP เท่ากับ 110% ของATK ในทุกๆ 0.5 วิ.เป็นเวลา 12 วิ. (คูลดาวน์ 14 วิ.) ร็อคโน่เปลี่ยนร่างแล้ว ร็อคโน่จะมีพลังโจมตีทั้งหมดเพิ่งขึ้นถึง 900 % ATK DMG ไปยังพื้นที่โดยรอบเป็นเวลา 3 วิ. และมีโอกาส 50 % ในการลด 30 Energy ของศัตรูที่ถูกโจมตี เป็นเวลา 3 วิ. (คูลดาวน์ 4 วิ. และฮีโร่สามารถต้านทานการลด Energy และฟื้นฟูEnergyได้อย่างรวดเร็ว) 70000
(3500 Shards)
293 390 488
6/15 ร็อคโน่เข้าสู่สถานะเปลี่ยนร่าง จะฟื้นฟู HP เท่ากับ 125% ของATK ในทุกๆ 0.5 วิ.เป็นเวลา 12 วิ. (คูลดาวน์ 14 วิ.) ร็อคโน่เปลี่ยนร่างแล้ว ร็อคโน่จะมีพลังโจมตีทั้งหมดเพิ่งขึ้นถึง 1020 % ATK DMG ไปยังพื้นที่โดยรอบเป็นเวลา 3 วิ. และมีโอกาส 50 % ในการลด 33 Energy ของศัตรูที่ถูกโจมตี เป็นเวลา 3 วิ. (คูลดาวน์ 4 วิ. และฮีโร่สามารถต้านทานการลด Energy และฟื้นฟูEnergyได้อย่างรวดเร็ว) 120000
(6000 Shards)
351 468 585
7/15 ร็อคโน่เข้าสู่สถานะเปลี่ยนร่าง จะฟื้นฟู HP เท่ากับ 145% ของATK ในทุกๆ 0.5 วิ.เป็นเวลา 12 วิ. (คูลดาวน์ 14 วิ.) ร็อคโน่เปลี่ยนร่างแล้ว ร็อคโน่จะมีพลังโจมตีทั้งหมดเพิ่งขึ้นถึง 1140 % ATK DMG ไปยังพื้นที่โดยรอบเป็นเวลา 3 วิ. และมีโอกาส 50 % ในการลด 37 Energy ของศัตรูที่ถูกโจมตี เป็นเวลา 3 วิ. (คูลดาวน์ 4 วิ. และฮีโร่สามารถต้านทานการลด Energy และฟื้นฟูEnergyได้อย่างรวดเร็ว) 200000
(10000 Shards)
410 546 683
8/15 ร็อคโน่เข้าสู่สถานะเปลี่ยนร่าง จะฟื้นฟู HP เท่ากับ 165% ของATK ในทุกๆ 0.5 วิ.เป็นเวลา 12 วิ. (คูลดาวน์ 14 วิ.) ร็อคโน่เปลี่ยนร่างแล้ว ร็อคโน่จะมีพลังโจมตีทั้งหมดเพิ่งขึ้นถึง 1260 % ATK DMG ไปยังพื้นที่โดยรอบเป็นเวลา 3 วิ. และมีโอกาส 50 % ในการลด 41 Energy ของศัตรูที่ถูกโจมตี เป็นเวลา 3 วิ. (คูลดาวน์ 4 วิ. และฮีโร่สามารถต้านทานการลด Energy และฟื้นฟูEnergyได้อย่างรวดเร็ว) 500000
(25000 Shards)
468 624 780
9/15 ร็อคโน่เข้าสู่สถานะเปลี่ยนร่าง จะฟื้นฟู HP เท่ากับ 185% ของATK ในทุกๆ 0.5 วิ.เป็นเวลา 12 วิ. (คูลดาวน์ 14 วิ.) ร็อคโน่เปลี่ยนร่างแล้ว ร็อคโน่จะมีพลังโจมตีทั้งหมดเพิ่งขึ้นถึง 1380 % ATK DMG ไปยังพื้นที่โดยรอบเป็นเวลา 3 วิ. และมีโอกาส 50 % ในการลด 45 Energy ของศัตรูที่ถูกโจมตี เป็นเวลา 3 วิ. (คูลดาวน์ 4 วิ. และฮีโร่สามารถต้านทานการลด Energy และฟื้นฟูEnergyได้อย่างรวดเร็ว) 800000
(40000 Shards)
527 702 878
10/15 ร็อคโน่เข้าสู่สถานะเปลี่ยนร่าง จะฟื้นฟู HP เท่ากับ 210% ของATK ในทุกๆ 0.5 วิ.เป็นเวลา 12 วิ. (คูลดาวน์ 14 วิ.) ร็อคโน่เปลี่ยนร่างแล้ว ร็อคโน่จะมีพลังโจมตีทั้งหมดเพิ่งขึ้นถึง 1500 % ATK DMG ไปยังพื้นที่โดยรอบเป็นเวลา 3 วิ. และมีโอกาส 50 % ในการลด 50 Energy ของศัตรูที่ถูกโจมตี เป็นเวลา 3 วิ. (คูลดาวน์ 4 วิ. และฮีโร่สามารถต้านทานการลด Energy และฟื้นฟูEnergyได้อย่างรวดเร็ว) 1600000
(80000 Shards)
585 780 975
11/15 แปลงร่างเป็นแรด ฟื้น HP เท่ากับ 235% ATK ทุกๆ 0.5 วินาที เป็นเวลา 12 วินาที (คูลดาวน์: 14 วินาที) ขณะที่แปลงร่าง: ฮีโร่จะสร้าง 1590% ATK DMG กับพื้นที่รอบๆ เป็นเวลา 3 วินาที มีโอกาส 50% ที่จะลดพลังงาน 55 หน่วยกับศัตรูที่ถูกโจมตีเป็นเวลา 3 วินาที (คูลดาวน์: 4 วินาที ฮีโร่นี้ต้านทานการลดพลังงานและมีฟื้นพลังอย่างรวดเร็ว) 0
(0 Shards)
644 858 1073
12/15 แปลงร่างเป็นแรด ฟื้น HP เท่ากับ 260% ATK ทุกๆ 0.5 วินาที เป็นเวลา 12 วินาที (คูลดาวน์: 14 วินาที) ขณะที่แปลงร่าง: ฮีโร่จะสร้าง 1680% ATK DMG กับพื้นที่รอบๆ เป็นเวลา 3 วินาที มีโอกาส 50% ที่จะลดพลังงาน 60 หน่วยกับศัตรูที่ถูกโจมตีเป็นเวลา 3 วินาที (คูลดาวน์: 4 วินาที ฮีโร่นี้ต้านทานการลดพลังงานและมีฟื้นพลังอย่างรวดเร็ว) 0
(0 Shards)
702 936 1170
13/15 แปลงร่างเป็นแรด ฟื้น HP เท่ากับ 285% ATK ทุกๆ 0.5 วินาที เป็นเวลา 12 วินาที (คูลดาวน์: 14 วินาที) ขณะที่แปลงร่าง: ฮีโร่จะสร้าง 1770% ATK DMG กับพื้นที่รอบๆ เป็นเวลา 3 วินาที มีโอกาส 50% ที่จะลดพลังงาน 65 หน่วยกับศัตรูที่ถูกโจมตีเป็นเวลา 3 วินาที (คูลดาวน์: 4 วินาที ฮีโร่นี้ต้านทานการลดพลังงานและมีฟื้นพลังอย่างรวดเร็ว) 0
(0 Shards)
761 1014 1268
14/15 แปลงร่างเป็นแรด ฟื้น HP เท่ากับ 310% ATK ทุกๆ 0.5 วินาที เป็นเวลา 12 วินาที (คูลดาวน์: 14 วินาที) ขณะที่แปลงร่าง: ฮีโร่จะสร้าง 1860% ATK DMG กับพื้นที่รอบๆ เป็นเวลา 3 วินาที มีโอกาส 50% ที่จะลดพลังงาน 70 หน่วยกับศัตรูที่ถูกโจมตีเป็นเวลา 3 วินาที (คูลดาวน์: 4 วินาที ฮีโร่นี้ต้านทานการลดพลังงานและมีฟื้นพลังอย่างรวดเร็ว) 0
(0 Shards)
819 1092 1365
15/15 แปลงร่างเป็นแรด ฟื้น HP เท่ากับ 335% ATK ทุกๆ 0.5 วินาที เป็นเวลา 12 วินาที (คูลดาวน์: 14 วินาที) ขณะที่แปลงร่าง: ฮีโร่จะสร้าง 1950% ATK DMG กับพื้นที่รอบๆ เป็นเวลา 3 วินาที มีโอกาส 50% ที่จะลดพลังงาน 75 หน่วยกับศัตรูที่ถูกโจมตีเป็นเวลา 3 วินาที (คูลดาวน์: 4 วินาที ฮีโร่นี้ต้านทานการลดพลังงานและมีฟื้นพลังอย่างรวดเร็ว) 0
(0 Shards)
878 1170 1463
ระดับ หมายเหตุ
1 สร้างพลังโจมตีเพิ่มขึ้นถึง 420% ATK DMG ไปยังพื้นที่โดยรอบเป็นเวลา 3 วิ. มีอัตรา 50% ในการลด 18 Energy ของฮีโร่ศัตรูแต่ละตัวที่ถูกโจมตีเป็นเวลา 3 วิ.
2 สร้างพลังโจมตีเพิ่มขึ้นถึง 540% ATK DMG ไปยังพื้นที่โดยรอบเป็นเวลา 3 วิ. มีอัตรา 50% ในการลด 21 Energy ของฮีโร่ศัตรูแต่ละตัวที่ถูกโจมตีเป็นเวลา 3 วิ.
3 สร้างพลังโจมตีเพิ่มขึ้นถึง 660% ATK DMG ไปยังพื้นที่โดยรอบเป็นเวลา 3 วิ. มีอัตรา 50% ในการลด 24 Energy ของฮีโร่ศัตรูแต่ละตัวที่ถูกโจมตีเป็นเวลา 3 วิ.
4 สร้างพลังโจมตีเพิ่มขึ้นถึง 780% ATK DMG ไปยังพื้นที่โดยรอบเป็นเวลา 3 วิ. มีอัตรา 50% ในการลด 27 Energy ของฮีโร่ศัตรูแต่ละตัวที่ถูกโจมตีเป็นเวลา 3 วิ.
5 สร้างพลังโจมตีเพิ่มขึ้นถึง 900% ATK DMG ไปยังพื้นที่โดยรอบเป็นเวลา 3 วิ. มีอัตรา 50% ในการลด 30 Energy ของฮีโร่ศัตรูแต่ละตัวที่ถูกโจมตีเป็นเวลา 3 วิ.
6 สร้างพลังโจมตีเพิ่มขึ้นถึง 1020% ATK DMG ไปยังพื้นที่โดยรอบเป็นเวลา 3 วิ. มีอัตรา 50% ในการลด 33 Energy ของฮีโร่ศัตรูแต่ละตัวที่ถูกโจมตีเป็นเวลา 3 วิ.
7 สร้างพลังโจมตีเพิ่มขึ้นถึง 1140% ATK DMG ไปยังพื้นที่โดยรอบเป็นเวลา 3 วิ. มีอัตรา 50% ในการลด 37 Energy ของฮีโร่ศัตรูแต่ละตัวที่ถูกโจมตีเป็นเวลา 3 วิ.
8 สร้างพลังโจมตีเพิ่มขึ้นถึง 1260% ATK DMG ไปยังพื้นที่โดยรอบเป็นเวลา 3 วิ. มีอัตรา 50% ในการลด 41 Energy ของฮีโร่ศัตรูแต่ละตัวที่ถูกโจมตีเป็นเวลา 3 วิ.
9 สร้างพลังโจมตีเพิ่มขึ้นถึง 1380% ATK DMG ไปยังพื้นที่โดยรอบเป็นเวลา 3 วิ. มีอัตรา 50% ในการลด 45 Energy ของฮีโร่ศัตรูแต่ละตัวที่ถูกโจมตีเป็นเวลา 3 วิ.
10 สร้างพลังโจมตีเพิ่มขึ้นถึง 1500% ATK DMG ไปยังพื้นที่โดยรอบเป็นเวลา 3 วิ. มีอัตรา 50% ในการลด 50 Energy ของฮีโร่ศัตรูแต่ละตัวที่ถูกโจมตีเป็นเวลา 3 วิ.
ร็อคโน่
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
1 4800 210 315 6
2 5000 220 315 11
3 5200 230 315 17
4 5400 240 315 23
5 5600 250 315 28
6 5800 260 315 34
7 6000 270 315 40
8 6200 280 315 45
9 6400 290 315 51
10 6600 300 315 57
11 6800 310 315 62
12 7000 320 315 68
13 7200 330 315 73
14 7400 340 315 79
15 7600 350 315 85
16 7800 360 315 90
17 8000 370 315 96
18 8200 380 315 102
19 8400 390 315 107
20 8600 400 315 113
20 (2 x Star) 13400 610 320 114
21 13600 620 320 119
22 13800 630 320 125
23 14000 640 320 131
24 14200 650 320 136
25 14400 660 320 142
26 14600 670 320 148
27 14800 680 320 153
28 15000 690 320 159
29 15200 700 320 165
30 15400 710 320 170
31 15600 720 320 176
32 15800 730 320 182
33 16000 740 320 187
34 16200 750 320 193
35 16400 760 320 199
36 16600 770 320 204
37 16800 780 320 210
38 17000 790 320 216
39 17200 800 320 221
40 17400 810 320 227
40 (3 x Star) 22200 1020 325 228
41 22400 1030 325 234
42 22600 1040 325 240
43 22800 1050 325 245
44 23000 1060 325 251
45 23200 1070 325 257
46 23400 1080 325 262
47 23600 1090 325 268
48 23800 1100 325 274
49 24000 1110 325 280
50 24200 1120 325 285
51 24400 1130 325 291
52 24600 1140 325 297
53 24800 1150 325 302
54 25000 1160 325 308
55 25200 1170 325 314
56 25400 1180 325 320
57 25600 1190 325 325
58 25800 1200 325 331
59 26000 1210 325 337
60 26200 1220 325 342
60 (4 x Star) 31000 1430 330 344
61 31200 1440 330 350
62 31400 1450 330 355
63 31600 1460 330 361
64 31800 1470 330 367
65 32000 1480 330 373
66 32200 1490 330 378
67 32400 1500 330 384
68 32600 1510 330 390
69 32800 1520 330 396
70 33000 1530 330 401
71 33200 1540 330 407
72 33400 1550 330 413
73 33600 1560 330 419
74 33800 1570 330 424
75 34000 1580 330 430
76 34200 1590 330 436
77 34400 1600 330 441
78 34600 1610 330 447
79 34800 1620 330 453
80 35000 1630 330 459
80 (5 x Star) 39800 1840 335 461
81 40000 1850 335 467
82 40200 1860 335 472
83 40400 1870 335 478
84 40600 1880 335 484
85 40800 1890 335 490
86 41000 1900 335 495
87 41200 1910 335 501
88 41400 1920 335 507
89 41600 1930 335 513
90 41800 1940 335 519
91 42000 1950 335 524
92 42200 1960 335 530
93 42400 1970 335 536
94 42600 1980 335 542
95 42800 1990 335 547
96 43000 2000 335 553
97 43200 2010 335 559
98 43400 2020 335 565
99 43600 2030 335 570
100 43800 2040 335 576
100 (6 x Star) 48600 2250 340 579
101 48800 2260 340 585
102 49000 2270 340 590
103 49200 2280 340 596
104 49400 2290 340 602
105 49600 2300 340 608
106 49800 2310 340 614
107 50000 2320 340 619
108 50200 2330 340 625
109 50400 2340 340 631
110 50600 2350 340 637
111 50800 2360 340 643
112 51000 2370 340 648
113 51200 2380 340 654
114 51400 2390 340 660
115 51600 2400 340 666
116 51800 2410 340 672
117 52000 2420 340 677
118 52200 2430 340 683
119 52400 2440 340 689
120 52600 2450 340 695
120 (7 x Star) 57400 2660 345 698
121 57600 2670 345 704
122 57800 2680 345 710
123 58000 2690 345 715
124 58200 2700 345 721
125 58400 2710 345 727
126 58600 2720 345 733
127 58800 2730 345 739
128 59000 2740 345 745
129 59200 2750 345 750
130 59400 2760 345 756
131 59600 2770 345 762
132 59800 2780 345 768
133 60000 2790 345 774
134 60200 2800 345 779
135 60400 2810 345 785
136 60600 2820 345 791
137 60800 2830 345 797
138 61000 2840 345 803
139 61200 2850 345 809
140 61400 2860 345 814
140 (8 x Star) 66200 3070 350 818
141 66400 3080 350 824
142 66600 3090 350 830
143 66800 3100 350 836
144 67000 3110 350 842
145 67200 3120 350 847
146 67400 3130 350 853
147 67600 3140 350 859
148 67800 3150 350 865
149 68000 3160 350 871
150 68200 3170 350 877
151 68400 3180 350 883
152 68600 3190 350 888
153 68800 3200 350 894
154 69000 3210 350 900
155 69200 3220 350 906
156 69400 3230 350 912
157 69600 3240 350 918
158 69800 3250 350 923
159 70000 3260 350 929
160 70200 3270 350 935
160 (9 x Star) 75000 3480 355 940
161 75200 3490 355 945
162 75400 3500 355 951
163 75600 3510 355 957
164 75800 3520 355 963
165 76000 3530 355 969
166 76200 3540 355 975
167 76400 3550 355 981
168 76600 3560 355 987
169 76800 3570 355 992
170 77000 3580 355 998
171 77200 3590 355 1004
172 77400 3600 355 1010
173 77600 3610 355 1016
174 77800 3620 355 1022
175 78000 3630 355 1028
176 78200 3640 355 1034
177 78400 3650 355 1039
178 78600 3660 355 1045
179 78800 3670 355 1051
180 79000 3680 355 1057
180 (10 x Star) 83800 3890 360 1062
181 84000 3900 360 1068
182 84200 3910 360 1074
183 84400 3920 360 1080
184 84600 3930 360 1086
185 84800 3940 360 1092
186 85000 3950 360 1097
187 85200 3960 360 1103
188 85400 3970 360 1109
189 85600 3980 360 1115
190 85800 3990 360 1121
191 86000 4000 360 1127
192 86200 4010 360 1133
193 86400 4020 360 1139
194 86600 4030 360 1145
195 86800 4040 360 1151
196 87000 4050 360 1156
197 87200 4060 360 1162
198 87400 4070 360 1168
199 87600 4080 360 1174
200 87800 4090 360 1180
ร็อคโน่
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
1 64160 1702 330 7
2 64360 1712 330 14
3 64560 1722 330 21
4 64760 1732 330 28
5 64960 1742 330 35
6 65160 1752 330 42
7 65360 1762 330 49
8 65560 1772 330 56
9 65760 1782 330 63
10 65960 1792 330 70
11 66160 1802 330 77
12 66360 1812 330 84
13 66560 1822 330 91
14 66760 1832 330 98
15 66960 1842 330 106
16 67160 1852 330 113
17 67360 1862 330 120
18 67560 1872 330 127
19 67760 1882 330 134
20 67960 1892 330 141
21 68160 1902 330 148
22 68360 1912 330 155
23 68560 1922 330 162
24 68760 1932 330 169
25 68960 1942 330 176
26 69160 1952 330 183
27 69360 1962 330 190
28 69560 1972 330 197
29 69760 1982 330 204
30 69960 1992 330 211
31 70160 2002 330 218
32 70360 2012 330 225
33 70560 2022 330 232
34 70760 2032 330 239
35 70960 2042 330 246
36 71160 2052 330 253
37 71360 2062 330 260
38 71560 2072 330 267
39 71760 2082 330 274
40 71960 2092 330 281
41 72160 2102 330 288
42 72360 2112 330 295
43 72560 2122 330 302
44 72760 2132 330 309
45 72960 2142 330 317
46 73160 2152 330 324
47 73360 2162 330 331
48 73560 2172 330 338
49 73760 2182 330 345
50 73960 2192 330 352
51 74160 2202 330 359
52 74360 2212 330 366
53 74560 2222 330 373
54 74760 2232 330 380
55 74960 2242 330 387
56 75160 2252 330 394
57 75360 2262 330 401
58 75560 2272 330 408
59 75760 2282 330 415
60 75960 2292 330 422
61 76160 2302 330 429
62 76360 2312 330 436
63 76560 2322 330 443
64 76760 2332 330 450
65 76960 2342 330 457
66 77160 2352 330 464
67 77360 2362 330 471
68 77560 2372 330 478
69 77760 2382 330 485
70 77960 2392 330 492
71 78160 2402 330 499
72 78360 2412 330 506
73 78560 2422 330 513
74 78760 2432 330 520
75 78960 2442 330 528
76 79160 2452 330 535
77 79360 2462 330 542
78 79560 2472 330 549
79 79760 2482 330 556
80 79960 2492 330 563
80 (5 x Star) 86680 2786 335 565
81 86880 2796 335 572
82 87080 2806 335 579
83 87280 2816 335 586
84 87480 2826 335 593
85 87680 2836 335 600
86 87880 2846 335 607
87 88080 2856 335 614
88 88280 2866 335 621
89 88480 2876 335 628
90 88680 2886 335 636
91 88880 2896 335 643
92 89080 2906 335 650
93 89280 2916 335 657
94 89480 2926 335 664
95 89680 2936 335 671
96 89880 2946 335 678
97 90080 2956 335 685
98 90280 2966 335 692
99 90480 2976 335 699
100 90680 2986 335 706
100 (6 x Star) 97400 3280 340 709
101 97600 3290 340 716
102 97800 3300 340 723
103 98000 3310 340 730
104 98200 3320 340 737
105 98400 3330 340 744
106 98600 3340 340 751
107 98800 3350 340 759
108 99000 3360 340 766
109 99200 3370 340 773
110 99400 3380 340 780
111 99600 3390 340 787
112 99800 3400 340 794
113 100000 3410 340 801
114 100200 3420 340 808
115 100400 3430 340 815
116 100600 3440 340 822
117 100800 3450 340 829
118 101000 3460 340 836
119 101200 3470 340 844
120 101400 3480 340 851
120 (7 x Star) 108120 3774 345 854
121 108320 3784 345 861
122 108520 3794 345 868
123 108720 3804 345 875
124 108920 3814 345 882
125 109120 3824 345 890
126 109320 3834 345 897
127 109520 3844 345 904
128 109720 3854 345 911
129 109920 3864 345 918
130 110120 3874 345 925
131 110320 3884 345 932
132 110520 3894 345 939
133 110720 3904 345 947
134 110920 3914 345 954
135 111120 3924 345 961
136 111320 3934 345 968
137 111520 3944 345 975
138 111720 3954 345 982
139 111920 3964 345 989
140 112120 3974 345 996
140 (8 x Star) 118840 4268 350 1000
141 119040 4278 350 1007
142 119240 4288 350 1015
143 119440 4298 350 1022
144 119640 4308 350 1029
145 119840 4318 350 1036
146 120040 4328 350 1043
147 120240 4338 350 1050
148 120440 4348 350 1057
149 120640 4358 350 1065
150 120840 4368 350 1072
151 121040 4378 350 1079
152 121240 4388 350 1086
153 121440 4398 350 1093
154 121640 4408 350 1100
155 121840 4418 350 1107
156 122040 4428 350 1115
157 122240 4438 350 1122
158 122440 4448 350 1129
159 122640 4458 350 1136
160 122840 4468 350 1143
160 (9 x Star) 129560 4762 355 1148
161 129760 4772 355 1155
162 129960 4782 355 1162
163 130160 4792 355 1169
164 130360 4802 355 1176
165 130560 4812 355 1183
166 130760 4822 355 1191
167 130960 4832 355 1198
168 131160 4842 355 1205
169 131360 4852 355 1212
170 131560 4862 355 1219
171 131760 4872 355 1226
172 131960 4882 355 1234
173 132160 4892 355 1241
174 132360 4902 355 1248
175 132560 4912 355 1255
176 132760 4922 355 1262
177 132960 4932 355 1269
178 133160 4942 355 1277
179 133360 4952 355 1284
180 133560 4962 355 1291
180 (10 x Star) 140280 5256 360 1296
181 140480 5266 360 1303
182 140680 5276 360 1310
183 140880 5286 360 1318
184 141080 5296 360 1325
185 141280 5306 360 1332
186 141480 5316 360 1339
187 141680 5326 360 1346
188 141880 5336 360 1354
189 142080 5346 360 1361
190 142280 5356 360 1368
191 142480 5366 360 1375
192 142680 5376 360 1382
193 142880 5386 360 1390
194 143080 5396 360 1397
195 143280 5406 360 1404
196 143480 5416 360 1411
197 143680 5426 360 1418
198 143880 5436 360 1426
199 144080 5446 360 1433
200 144280 5456 360 1440
ร็อคโน่
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
1 122560 2857 330 8
2 123010 2867 330 17
3 123460 2877 330 25
4 123910 2887 330 33
5 124360 2897 330 42
6 124810 2907 330 50
7 125260 2917 330 58
8 125710 2927 330 67
9 126160 2937 330 75
10 126610 2947 330 83
11 127060 2957 330 92
12 127510 2967 330 100
13 127960 2977 330 108
14 128410 2987 330 117
15 128860 2997 330 125
16 129310 3007 330 133
17 129760 3017 330 142
18 130210 3027 330 150
19 130660 3037 330 158
20 131110 3047 330 167
21 131560 3057 330 175
22 132010 3067 330 183
23 132460 3077 330 192
24 132910 3087 330 200
25 133360 3097 330 208
26 133810 3107 330 217
27 134260 3117 330 225
28 134710 3127 330 233
29 135160 3137 330 242
30 135610 3147 330 250
31 136060 3157 330 258
32 136510 3167 330 267
33 136960 3177 330 275
34 137410 3187 330 283
35 137860 3197 330 292
36 138310 3207 330 300
37 138760 3217 330 308
38 139210 3227 330 317
39 139660 3237 330 325
40 140110 3247 330 333
41 140560 3257 330 342
42 141010 3267 330 350
43 141460 3277 330 358
44 141910 3287 330 367
45 142360 3297 330 375
46 142810 3307 330 383
47 143260 3317 330 392
48 143710 3327 330 400
49 144160 3337 330 408
50 144610 3347 330 417
51 145060 3357 330 425
52 145510 3367 330 433
53 145960 3377 330 442
54 146410 3387 330 450
55 146860 3397 330 458
56 147310 3407 330 467
57 147760 3417 330 475
58 148210 3427 330 483
59 148660 3437 330 492
60 149110 3447 330 500
61 149560 3457 330 508
62 150010 3467 330 517
63 150460 3477 330 525
64 150910 3487 330 533
65 151360 3497 330 542
66 151810 3507 330 550
67 152260 3517 330 558
68 152710 3527 330 567
69 153160 3537 330 575
70 153610 3547 330 583
71 154060 3557 330 592
72 154510 3567 330 600
73 154960 3577 330 608
74 155410 3587 330 617
75 155860 3597 330 625
76 156310 3607 330 633
77 156760 3617 330 642
78 157210 3627 330 650
79 157660 3637 330 658
80 158110 3647 330 667
80 (5 x Star) 171550 4235 335 669
81 172000 4245 335 677
82 172450 4255 335 686
83 172900 4265 335 694
84 173350 4275 335 702
85 173800 4285 335 711
86 174250 4295 335 719
87 174700 4305 335 727
88 175150 4315 335 736
89 175600 4325 335 744
90 176050 4335 335 753
91 176500 4345 335 761
92 176950 4355 335 769
93 177400 4365 335 778
94 177850 4375 335 786
95 178300 4385 335 794
96 178750 4395 335 803
97 179200 4405 335 811
98 179650 4415 335 819
99 180100 4425 335 828
100 180550 4435 335 836
100 (6 x Star) 193990 5023 340 839
101 194440 5033 340 847
102 194890 5043 340 856
103 195340 5053 340 864
104 195790 5063 340 872
105 196240 5073 340 881
106 196690 5083 340 889
107 197140 5093 340 898
108 197590 5103 340 906
109 198040 5113 340 914
110 198490 5123 340 923
111 198940 5133 340 931
112 199390 5143 340 940
113 199840 5153 340 948
114 200290 5163 340 956
115 200740 5173 340 965
116 201190 5183 340 973
117 201640 5193 340 982
118 202090 5203 340 990
119 202540 5213 340 998
120 202990 5223 340 1007
120 (7 x Star) 216430 5811 345 1010
121 216880 5821 345 1018
122 217330 5831 345 1027
123 217780 5841 345 1035
124 218230 5851 345 1044
125 218680 5861 345 1052
126 219130 5871 345 1061
127 219580 5881 345 1069
128 220030 5891 345 1077
129 220480 5901 345 1086
130 220930 5911 345 1094
131 221380 5921 345 1103
132 221830 5931 345 1111
133 222280 5941 345 1119
134 222730 5951 345 1128
135 223180 5961 345 1136
136 223630 5971 345 1145
137 224080 5981 345 1153
138 224530 5991 345 1162
139 224980 6001 345 1170
140 225430 6011 345 1178
140 (8 x Star) 238870 6599 350 1182
141 239320 6609 350 1191
142 239770 6619 350 1199
143 240220 6629 350 1208
144 240670 6639 350 1216
145 241120 6649 350 1224
146 241570 6659 350 1233
147 242020 6669 350 1241
148 242470 6679 350 1250
149 242920 6689 350 1258
150 243370 6699 350 1267
151 243820 6709 350 1275
152 244270 6719 350 1284
153 244720 6729 350 1292
154 245170 6739 350 1300
155 245620 6749 350 1309
156 246070 6759 350 1317
157 246520 6769 350 1326
158 246970 6779 350 1334
159 247420 6789 350 1343
160 247870 6799 350 1351
160 (9 x Star) 261310 7387 355 1356
161 261760 7397 355 1364
162 262210 7407 355 1373
163 262660 7417 355 1381
164 263110 7427 355 1389
165 263560 7437 355 1398
166 264010 7447 355 1406
167 264460 7457 355 1415
168 264910 7467 355 1423
169 265360 7477 355 1432
170 265810 7487 355 1440
171 266260 7497 355 1449
172 266710 7507 355 1457
173 267160 7517 355 1466
174 267610 7527 355 1474
175 268060 7537 355 1483
176 268510 7547 355 1491
177 268960 7557 355 1500
178 269410 7567 355 1508
179 269860 7577 355 1517
180 270310 7587 355 1525
180 (10 x Star) 283750 8175 360 1530
181 284200 8185 360 1539
182 284650 8195 360 1547
183 285100 8205 360 1556
184 285550 8215 360 1564
185 286000 8225 360 1573
186 286450 8235 360 1581
187 286900 8245 360 1590
188 287350 8255 360 1598
189 287800 8265 360 1607
190 288250 8275 360 1615
191 288700 8285 360 1624
192 289150 8295 360 1632
193 289600 8305 360 1641
194 290050 8315 360 1649
195 290500 8325 360 1658
196 290950 8335 360 1666
197 291400 8345 360 1675
198 291850 8355 360 1683
199 292300 8365 360 1692
200 292750 8375 360 1700
ระดับ คุณสมบัติของสัตว์เลี้ยง ราคา Hero Might Destiny
1 40 โจมตี 5 30
2 1495 HP Gold x 100000
ดาว x 3000
5 600
3 56 ความแม่นยำ Gold x 100000
ดาว x 3000
5 1000
4 56 หลบหลีก Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16 5 1500
5 127 โจมตี Gold x 300000
ดาว x 6500
14 1900
6 1635 HP Gold x 300000
ดาว x 6500
5 2200
7 12 คริติคอล Gold x 300000
ดาว x 6500
5 2700
8 12 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล Gold x 300000
ดาว x 6500
5 3100
9 49 โจมตี Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16 5 3600
10 4490 HP Gold x 600000
ดาว x 10500
14 4000
11 59 โจมตี Gold x 600000
ดาว x 10500
6 4500
12 2095 HP Gold x 600000
ดาว x 10500
6 5100
13 79 ความแม่นยำ Gold x 600000
ดาว x 10500
6 5600
14 79 หลบหลีก Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 18 6 6200
15 178 โจมตี Gold x 1200000
ดาว x 15000
19 6800
16 2285 HP Gold x 1200000
ดาว x 15000
6 7400
17 17 คริติคอล Gold x 1200000
ดาว x 15000
6 8100
18 17 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล Gold x 1200000
ดาว x 15000
6 8800
19 65 โจมตี Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 24
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
x 1 6 9500
20 ความสามารถ 11 ระดับ คริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
30 10500
21 76 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
8 11700
22 2695 HP คริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
8 13000
23 101 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
8 14400
24 101 หลบหลีก Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20 8 15900
25 229 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
24 17500
26 2940 HP คริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
8 20000
27 22 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
8 21600
28 22 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
8 23200
29 83 โจมตี Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20 8 24800
30 8085 HP คริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
24 26400
31 92 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
10 28000
32 3290 HP คริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
10 29600
33 124 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
10 31200
34 124 หลบหลีก Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 14
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
10 32800
35 280 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
30 34400
36 3590 HP คริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
10 36000
37 29 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
10 37600
38 29 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
10 39200
39 102 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
x 2 10 40800
40 ความสามารถ 12 ระดับ คริสตัลสีฟ้า x 132500
ดาว x 45000
48 41500
41 108 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 132500
ดาว x 45000
12 42200
42 3895 HP คริสตัลสีฟ้า x 132500
ดาว x 45000
12 42900
43 146 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 132500
ดาว x 45000
12 43600
44 146 หลบหลีก Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
12 44300
45 331 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 176750
ดาว x 52500
35 45000
46 4245 HP คริสตัลสีฟ้า x 176750
ดาว x 52500
12 45700
47 32 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 176750
ดาว x 52500
12 46400
48 32 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 176750
ดาว x 52500
12 47100
49 120 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
12 47800
50 11680 HP คริสตัลสีฟ้า x 225000
ดาว x 60500
35 48500
51 127 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 225000
ดาว x 60500
14 49200
52 4490 HP คริสตัลสีฟ้า x 225000
ดาว x 60500
14 49900
53 168 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 225000
ดาว x 60500
14 50600
54 168 หลบหลีก Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
14 51300
55 381 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 276750
ดาว x 69000
41 52000
56 4895 HP คริสตัลสีฟ้า x 276750
ดาว x 69000
14 52700
57 38 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 276750
ดาว x 69000
14 53400
58 38 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 276750
ดาว x 69000
14 54100
59 139 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
x 2 14 54800
60 ความสามารถ 13 ระดับ คริสตัลสีฟ้า x 331500
ดาว x 78000
65 55100
61 144 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 331500
ดาว x 78000
15 55500
62 5090 HP คริสตัลสีฟ้า x 331500
ดาว x 78000
15 55800
63 191 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 331500
ดาว x 78000
15 56200
64 191 หลบหลีก Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
15 56500
65 432 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 389000
ดาว x 87500
46 56900
66 5550 HP คริสตัลสีฟ้า x 389000
ดาว x 87500
15 57200
67 42 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 389000
ดาว x 87500
15 57600
68 42 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 389000
ดาว x 87500
15 57900
69 155 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
15 58300
70 15270 HP คริสตัลสีฟ้า x 449500
ดาว x 97500
46 58600
71 161 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 449500
ดาว x 97500
17 59000
72 5690 HP คริสตัลสีฟ้า x 449500
ดาว x 97500
17 59300
73 213 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 449500
ดาว x 97500
17 59700
74 213 หลบหลีก Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 10
17 60000
75 483 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 512500
ดาว x 108000
51 60400
76 6200 HP คริสตัลสีฟ้า x 512500
ดาว x 108000
17 60700
77 47 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 512500
ดาว x 108000
17 61100
78 47 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 512500
ดาว x 108000
17 61400
79 173 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20
x 3 17 61800
80 ความสามารถ 14 ระดับ คริสตัลสีฟ้า x 577750
ดาว x 118500
82 62100
81 178 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 577750
ดาว x 118500
19 62500
82 6290 HP คริสตัลสีฟ้า x 577750
ดาว x 118500
19 62800
83 236 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 577750
ดาว x 118500
19 63200
84 236 หลบหลีก Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 10 19 63500
85 534 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 645500
ดาว x 129000
57 63900
86 6855 HP คริสตัลสีฟ้า x 645500
ดาว x 129000
19 64200
87 52 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 645500
ดาว x 129000
19 64600
88 52 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 645500
ดาว x 129000
19 64900
89 194 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 10 19 65300
90 18865 HP คริสตัลสีฟ้า x 713250
ดาว x 139500
57 65600
91 193 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 713250
ดาว x 139500
21 66000
92 6885 HP คริสตัลสีฟ้า x 713250
ดาว x 139500
21 66300
93 258 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 713250
ดาว x 139500
21 66700
94 258 หลบหลีก Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 10 21 67000
95 585 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 785000
ดาว x 150000
62 67400
96 7505 HP คริสตัลสีฟ้า x 785000
ดาว x 150000
21 67700
97 57 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 785000
ดาว x 150000
21 68100
98 57 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 785000
ดาว x 150000
21 68400
99 211 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 18 x 3 21 68800
100 ความสามารถ 15 ระดับ 99 0

Destiny

มีฮีโร่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ 2 ตัว เพื่อปลดล็อกเนื้อเรื่อง และรับรางวัลจากหีบ

ทะเลทรายแห้งแล้ง
ทะเลทรายแห้งแล้ง
หมายเหตุ ฮีโร่ รางวัล
การแสวงหาพลังบางครั้งก็เป็นเรื่องที่แปลกประหลาด Immotep อดีตผู้นำจักรวรรดิ์ผู้หลงใหลในชีวิตอมตะเขาสะสมของวิเศษโบราณมากมายจากทั่วทุกที่ จนไปพบเข้ากับสิ่งมีชีวิตโบราณที่ถูกผนึกไว้ใต้ดิน มันสัญญาว่าจะให้ชีวิตอมตะ แต่ทว่า…… ต้องแลกด้วยเลือดของประชาชนของเขา…..ง 2 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
หลังจากได้รับวิญญาณไปมากมาย เจ้าสิ่งมีชีวิตนี้ได้ผิดต่อคำสัตย์สาบาน และพยายามที่จะทำลายผนึก แต่อย่างไรก็ตาม Immortep ได้ระวังไว้แล้วโดยการเตรียมกับดักไว้ล่วงหน้า เขาผนึกเทพอนูบิสเอาไว้ได้อีกครั้งและมาดูดกลืนพลังชีวิตของเทพและให้เคียงกับการเป็นอมตะเข้าไปทุกที มัจจุราชแห่งความตายกำลังจะไปจัดการกับวิญญาณของ Immortep 4 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
ซากปรักหักพังที่เห็นเป็นซากที่เหลือจากตำนาน แม้ว่าหลายปีจะผ่านไป ที่แห่งนี้จะมีนักล่าสมบัติและผู้ที่ต้องการเป็นอมตะมาเยือนอยู่เป็นประจำ แต่เรื่องที่ทุกคนไม่รู้คือขุมทรัพย์อันล้ำค่ายังถูกปกป้องโดย Immortep และเทพอนูบิส 6 Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3

ร็อคโน่ + มัจจุราชแห่งความตาย + Immortep + เทพอานูบิส + แม็กเทอซ่า + โจรปล้นสะดม

หลังฮีโร่วิวัฒนาการแล้วสามารถเปิดใช้อุปกรณ์ได้

อุปกรณ์

หมายเหตุ
Wild Hammer
Wild Hammer
ค้อนที่ี่ทำจากโลหะหายาก เมื่อโบกสะบัดจะมีพลังทำร้ายล้างมหาศาล

เลือกที่ดีที่สุดที่พรสวรรค์ rune และสะกดสำหรับวีรบุรุษ คลิกเพื่อลงคะแนน

ความสามารถของฮีโร่

3
1
1
7
79
169
4
2
34
1
7
6
1
1
28
8
0
13
4
0
0
3

เหรียญตรา

19
2
2
4
12
43
5
5
185
0
11
1
1
1
5
0
4
7
0
0

คำอธิบายสกิล

6
127
1
2
2
3
0
0
0
1
15
1
1
5

ขอรับรางวัล

จ้าง ฮีโร่ ที่มีพลังมากได้ที่ Hero Altar!
เปลี่ยนจากโหมด Heroes Altar เป็น โหมดไอเทม เพื่อเก็บการ์ดฮีโร่ และ essences ในคลังสินค้า
คุณสามารถจ้าง ฮีโร่ ได้โดยการใช้ Shards, อัญมณี หรือ Honor

จ้าง ค่าใช้จ่ายในการจ้าง โอกาส *
จ้างโดยใช้อัญมณี 150 อัญมณี / 450 อัญมณี 0.05%
ร็อคโน่ - จ้างฮีโร่ตำนาน ร็อคโน่ 100 %
ไอเทม จำนวน โอกาส *
การ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ II - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1 0%
ร็อคโน่ Soulstone จำนวน โอกาส *
น้ำพุแห่งชีวิตแต่งงานที่ไม่ราบรื่น้ำพุแห่งชีวิตแต่งงานที่ไม่ราบรื่ 1-3 / 200
หีบ Soulstone ฮีโร่ทรงเกียรติ I - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 1 / 200
หีบ Soulstone ฮีโร่ทรงเกียรติ I - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 2 / 200
หีบ Soulstone ฮีโร่ทรงเกียรติ I - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 3 / 200

* -มีโอกาสที่แน่นอน

ยิ่งไปกว่านั้น

จ้างฮีโร่
วิวัฒนาการและประสบการณ์
เปรียบเทียบของที่มีลักษณะของฮีโร่
เปรียบเทียบของความแข็งแกร่งฮีโร่
เครื่องคิดเลขของที่มีลักษณะของฮีโร่
Enlighten
ความสามารถของฮีโร่
วัตถุโบราณ
ไอเทม – เหรียญตรา
3 มิติรุ่นของตัวละคร
เวทมนตร์