ฮีโร่: ร็อคโน่

ร็อคโน่

ร็อคโน่ ร็อคโน่

คุณสมบัติต่างๆ:

ธรรมดาวิวัฒนาการ 1วิวัฒนาการ 2
HP HP:480064160122560
โจมตี โจมตี:21017022857
ATK SPD ATK SPD:120012001200
MOV SPD MOV SPD:315330330
ระยะการโจมตี ระยะการโจมตี:333
ความแม่นยำ ความแม่นยำ:160204296
หลบหลีก หลบหลีก:000
คริติคอล คริติคอล:000
คริติคอล DMG คริติคอล DMG:000
ต้านการโจมตีแบบคริติคอล ต้านการโจมตีแบบคริติคอล:650650650
Wardens' Watchความสามารถของฮีโร่ความสามารถ
BrawlerCritical Burnsกรุณาเลือก พรสวรรค์กระทืบคลั่ง
ร็อคโน่จะโกรธ โมโห บ้าคลั่ง ได้เพียงในช่วงเวลาสสั้นๆ ทางที่ดีที่สุดคือหลบทาง หลีกเลี่ยงให้เขา มิเช่นนั่นแล้วคุณต้องเจอ ค้อนคลั่ง และกระทืบคลั่งของเขา!
  • กระทืบคลั่ง
  • ฮีโร่ Totem
  • ร็อคโน่
  • ร็อคโน่ วิวัฒนาการ 1
  • ร็อคโน่ วิวัฒนาการ 2
  • Destiny
  • สกิน
ระดับราคา Mightธรรมดา Mightวิวัฒนาการ 1 Mightวิวัฒนาการ 2
1/15---597898
ร็อคโน่เข้าสู่สถานะเปลี่ยนร่าง จะฟื้นฟู HP เท่ากับ 60% ของATK ในทุกๆ 0.5 วิ.เป็นเวลา 12 วิ. (คูลดาวน์ 14 วิ.) ร็อคโน่เปลี่ยนร่างแล้ว ร็อคโน่จะมีพลังโจมตีทั้งหมดเพิ่งขึ้นถึง 420 % ATK DMG ไปยังพื้นที่โดยรอบเป็นเวลา 3 วิ. และมีโอกาส 50 % ในการลด 18 Energy ของศัตรูที่ถูกโจมตี เป็นเวลา 3 วิ. (คูลดาวน์ 4 วิ. ฮีโร่สามารถต้านทานการลด Energy และฟื้นฟูEnergyได้อย่างรวดเร็ว )
2/152000 (100 Shards)117156195
ร็อคโน่เข้าสู่สถานะเปลี่ยนร่าง จะฟื้นฟู HP เท่ากับ 70% ของATK ในทุกๆ 0.5 วิ.เป็นเวลา 12 วิ. (คูลดาวน์ 14 วิ.) ร็อคโน่เปลี่ยนร่างแล้ว ร็อคโน่จะมีพลังโจมตีทั้งหมดเพิ่งขึ้นถึง 540 % ATK DMG ไปยังพื้นที่โดยรอบเป็นเวลา 3 วิ. และมีโอกาส 50 % ในการลด 21 Energy ของศัตรูที่ถูกโจมตี เป็นเวลา 3 วิ. (คูลดาวน์ 4 วิ. และฮีโร่สามารถต้านทานการลด Energy และฟื้นฟูEnergyได้อย่างรวดเร็ว)
3/1510000 (500 Shards)176234293
ร็อคโน่เข้าสู่สถานะเปลี่ยนร่าง จะฟื้นฟู HP เท่ากับ 80% ของATK ในทุกๆ 0.5 วิ.เป็นเวลา 12 วิ. (คูลดาวน์ 14 วิ.) ร็อคโน่เปลี่ยนร่างแล้ว ร็อคโน่จะมีพลังโจมตีทั้งหมดเพิ่งขึ้นถึง 660 % ATK DMG ไปยังพื้นที่โดยรอบเป็นเวลา 3 วิ. และมีโอกาส 50 % ในการลด 24 Energy ของศัตรูที่ถูกโจมตี เป็นเวลา 3 วิ. (คูลดาวน์ 4 วิ. และฮีโร่สามารถต้านทานการลด Energy และฟื้นฟูEnergyได้อย่างรวดเร็ว)
4/1530000 (1500 Shards)234312390
ร็อคโน่เข้าสู่สถานะเปลี่ยนร่าง จะฟื้นฟู HP เท่ากับ 95% ของATK ในทุกๆ 0.5 วิ.เป็นเวลา 12 วิ. (คูลดาวน์ 14 วิ.) ร็อคโน่เปลี่ยนร่างแล้ว ร็อคโน่จะมีพลังโจมตีทั้งหมดเพิ่งขึ้นถึง 780 % ATK DMG ไปยังพื้นที่โดยรอบเป็นเวลา 3 วิ. และมีโอกาส 50 % ในการลด 27 Energy ของศัตรูที่ถูกโจมตี เป็นเวลา 3 วิ. (คูลดาวน์ 4 วิ. และฮีโร่สามารถต้านทานการลด Energy และฟื้นฟูEnergyได้อย่างรวดเร็ว)
5/1570000 (3500 Shards)293390488
ร็อคโน่เข้าสู่สถานะเปลี่ยนร่าง จะฟื้นฟู HP เท่ากับ 110% ของATK ในทุกๆ 0.5 วิ.เป็นเวลา 12 วิ. (คูลดาวน์ 14 วิ.) ร็อคโน่เปลี่ยนร่างแล้ว ร็อคโน่จะมีพลังโจมตีทั้งหมดเพิ่งขึ้นถึง 900 % ATK DMG ไปยังพื้นที่โดยรอบเป็นเวลา 3 วิ. และมีโอกาส 50 % ในการลด 30 Energy ของศัตรูที่ถูกโจมตี เป็นเวลา 3 วิ. (คูลดาวน์ 4 วิ. และฮีโร่สามารถต้านทานการลด Energy และฟื้นฟูEnergyได้อย่างรวดเร็ว)
6/15120000 (6000 Shards)351468585
ร็อคโน่เข้าสู่สถานะเปลี่ยนร่าง จะฟื้นฟู HP เท่ากับ 125% ของATK ในทุกๆ 0.5 วิ.เป็นเวลา 12 วิ. (คูลดาวน์ 14 วิ.) ร็อคโน่เปลี่ยนร่างแล้ว ร็อคโน่จะมีพลังโจมตีทั้งหมดเพิ่งขึ้นถึง 1020 % ATK DMG ไปยังพื้นที่โดยรอบเป็นเวลา 3 วิ. และมีโอกาส 50 % ในการลด 33 Energy ของศัตรูที่ถูกโจมตี เป็นเวลา 3 วิ. (คูลดาวน์ 4 วิ. และฮีโร่สามารถต้านทานการลด Energy และฟื้นฟูEnergyได้อย่างรวดเร็ว)
7/15200000 (10000 Shards)410546683
ร็อคโน่เข้าสู่สถานะเปลี่ยนร่าง จะฟื้นฟู HP เท่ากับ 145% ของATK ในทุกๆ 0.5 วิ.เป็นเวลา 12 วิ. (คูลดาวน์ 14 วิ.) ร็อคโน่เปลี่ยนร่างแล้ว ร็อคโน่จะมีพลังโจมตีทั้งหมดเพิ่งขึ้นถึง 1140 % ATK DMG ไปยังพื้นที่โดยรอบเป็นเวลา 3 วิ. และมีโอกาส 50 % ในการลด 37 Energy ของศัตรูที่ถูกโจมตี เป็นเวลา 3 วิ. (คูลดาวน์ 4 วิ. และฮีโร่สามารถต้านทานการลด Energy และฟื้นฟูEnergyได้อย่างรวดเร็ว)
8/15500000 (25000 Shards)468624780
ร็อคโน่เข้าสู่สถานะเปลี่ยนร่าง จะฟื้นฟู HP เท่ากับ 165% ของATK ในทุกๆ 0.5 วิ.เป็นเวลา 12 วิ. (คูลดาวน์ 14 วิ.) ร็อคโน่เปลี่ยนร่างแล้ว ร็อคโน่จะมีพลังโจมตีทั้งหมดเพิ่งขึ้นถึง 1260 % ATK DMG ไปยังพื้นที่โดยรอบเป็นเวลา 3 วิ. และมีโอกาส 50 % ในการลด 41 Energy ของศัตรูที่ถูกโจมตี เป็นเวลา 3 วิ. (คูลดาวน์ 4 วิ. และฮีโร่สามารถต้านทานการลด Energy และฟื้นฟูEnergyได้อย่างรวดเร็ว)
9/15800000 (40000 Shards)527702878
ร็อคโน่เข้าสู่สถานะเปลี่ยนร่าง จะฟื้นฟู HP เท่ากับ 185% ของATK ในทุกๆ 0.5 วิ.เป็นเวลา 12 วิ. (คูลดาวน์ 14 วิ.) ร็อคโน่เปลี่ยนร่างแล้ว ร็อคโน่จะมีพลังโจมตีทั้งหมดเพิ่งขึ้นถึง 1380 % ATK DMG ไปยังพื้นที่โดยรอบเป็นเวลา 3 วิ. และมีโอกาส 50 % ในการลด 45 Energy ของศัตรูที่ถูกโจมตี เป็นเวลา 3 วิ. (คูลดาวน์ 4 วิ. และฮีโร่สามารถต้านทานการลด Energy และฟื้นฟูEnergyได้อย่างรวดเร็ว)
10/151600000 (80000 Shards)585780975
ร็อคโน่เข้าสู่สถานะเปลี่ยนร่าง จะฟื้นฟู HP เท่ากับ 210% ของATK ในทุกๆ 0.5 วิ.เป็นเวลา 12 วิ. (คูลดาวน์ 14 วิ.) ร็อคโน่เปลี่ยนร่างแล้ว ร็อคโน่จะมีพลังโจมตีทั้งหมดเพิ่งขึ้นถึง 1500 % ATK DMG ไปยังพื้นที่โดยรอบเป็นเวลา 3 วิ. และมีโอกาส 50 % ในการลด 50 Energy ของศัตรูที่ถูกโจมตี เป็นเวลา 3 วิ. (คูลดาวน์ 4 วิ. และฮีโร่สามารถต้านทานการลด Energy และฟื้นฟูEnergyได้อย่างรวดเร็ว)
11/158600000 Gold 5970 คริสตัลสีฟ้า 154000 ดาว
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 74Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 16
6448581073
แปลงร่างเป็นแรด ฟื้น HP เท่ากับ 235% ATK ทุกๆ 0.5 วินาที เป็นเวลา 12 วินาที (คูลดาวน์: 14 วินาที) ขณะที่แปลงร่าง: ฮีโร่จะสร้าง 1590% ATK DMG กับพื้นที่รอบๆ เป็นเวลา 3 วินาที มีโอกาส 50% ที่จะลดพลังงาน 55 หน่วยกับศัตรูที่ถูกโจมตีเป็นเวลา 3 วินาที (คูลดาวน์: 4 วินาที ฮีโร่นี้ต้านทานการลดพลังงานและมีฟื้นพลังอย่างรวดเร็ว)
12/15849790 คริสตัลสีฟ้า 485000 ดาว
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 54Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 22Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 8
7029361170
แปลงร่างเป็นแรด ฟื้น HP เท่ากับ 260% ATK ทุกๆ 0.5 วินาที เป็นเวลา 12 วินาที (คูลดาวน์: 14 วินาที) ขณะที่แปลงร่าง: ฮีโร่จะสร้าง 1680% ATK DMG กับพื้นที่รอบๆ เป็นเวลา 3 วินาที มีโอกาส 50% ที่จะลดพลังงาน 60 หน่วยกับศัตรูที่ถูกโจมตีเป็นเวลา 3 วินาที (คูลดาวน์: 4 วินาที ฮีโร่นี้ต้านทานการลดพลังงานและมีฟื้นพลังอย่างรวดเร็ว)
13/153643000 คริสตัลสีฟ้า 941000 ดาว
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 14Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 27
76110141268
แปลงร่างเป็นแรด ฟื้น HP เท่ากับ 285% ATK ทุกๆ 0.5 วินาที เป็นเวลา 12 วินาที (คูลดาวน์: 14 วินาที) ขณะที่แปลงร่าง: ฮีโร่จะสร้าง 1770% ATK DMG กับพื้นที่รอบๆ เป็นเวลา 3 วินาที มีโอกาส 50% ที่จะลดพลังงาน 65 หน่วยกับศัตรูที่ถูกโจมตีเป็นเวลา 3 วินาที (คูลดาวน์: 4 วินาที ฮีโร่นี้ต้านทานการลดพลังงานและมีฟื้นพลังอย่างรวดเร็ว)
14/158820000 คริสตัลสีฟ้า 1581000 ดาว
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 20
81910921365
แปลงร่างเป็นแรด ฟื้น HP เท่ากับ 310% ATK ทุกๆ 0.5 วินาที เป็นเวลา 12 วินาที (คูลดาวน์: 14 วินาที) ขณะที่แปลงร่าง: ฮีโร่จะสร้าง 1860% ATK DMG กับพื้นที่รอบๆ เป็นเวลา 3 วินาที มีโอกาส 50% ที่จะลดพลังงาน 70 หน่วยกับศัตรูที่ถูกโจมตีเป็นเวลา 3 วินาที (คูลดาวน์: 4 วินาที ฮีโร่นี้ต้านทานการลดพลังงานและมีฟื้นพลังอย่างรวดเร็ว)
15/1517920000 คริสตัลสีฟ้า 2985000 ดาว
87811701463
แปลงร่างเป็นแรด ฟื้น HP เท่ากับ 335% ATK ทุกๆ 0.5 วินาที เป็นเวลา 12 วินาที (คูลดาวน์: 14 วินาที) ขณะที่แปลงร่าง: ฮีโร่จะสร้าง 1950% ATK DMG กับพื้นที่รอบๆ เป็นเวลา 3 วินาที มีโอกาส 50% ที่จะลดพลังงาน 75 หน่วยกับศัตรูที่ถูกโจมตีเป็นเวลา 3 วินาที (คูลดาวน์: 4 วินาที ฮีโร่นี้ต้านทานการลดพลังงานและมีฟื้นพลังอย่างรวดเร็ว)
ระดับหมายเหตุ
1สร้างพลังโจมตีเพิ่มขึ้นถึง 420% ATK DMG ไปยังพื้นที่โดยรอบเป็นเวลา 3 วิ. มีอัตรา 50% ในการลด 18 Energy ของฮีโร่ศัตรูแต่ละตัวที่ถูกโจมตีเป็นเวลา 3 วิ.
2สร้างพลังโจมตีเพิ่มขึ้นถึง 540% ATK DMG ไปยังพื้นที่โดยรอบเป็นเวลา 3 วิ. มีอัตรา 50% ในการลด 21 Energy ของฮีโร่ศัตรูแต่ละตัวที่ถูกโจมตีเป็นเวลา 3 วิ.
3สร้างพลังโจมตีเพิ่มขึ้นถึง 660% ATK DMG ไปยังพื้นที่โดยรอบเป็นเวลา 3 วิ. มีอัตรา 50% ในการลด 24 Energy ของฮีโร่ศัตรูแต่ละตัวที่ถูกโจมตีเป็นเวลา 3 วิ.
4สร้างพลังโจมตีเพิ่มขึ้นถึง 780% ATK DMG ไปยังพื้นที่โดยรอบเป็นเวลา 3 วิ. มีอัตรา 50% ในการลด 27 Energy ของฮีโร่ศัตรูแต่ละตัวที่ถูกโจมตีเป็นเวลา 3 วิ.
5สร้างพลังโจมตีเพิ่มขึ้นถึง 900% ATK DMG ไปยังพื้นที่โดยรอบเป็นเวลา 3 วิ. มีอัตรา 50% ในการลด 30 Energy ของฮีโร่ศัตรูแต่ละตัวที่ถูกโจมตีเป็นเวลา 3 วิ.
6สร้างพลังโจมตีเพิ่มขึ้นถึง 1020% ATK DMG ไปยังพื้นที่โดยรอบเป็นเวลา 3 วิ. มีอัตรา 50% ในการลด 33 Energy ของฮีโร่ศัตรูแต่ละตัวที่ถูกโจมตีเป็นเวลา 3 วิ.
7สร้างพลังโจมตีเพิ่มขึ้นถึง 1140% ATK DMG ไปยังพื้นที่โดยรอบเป็นเวลา 3 วิ. มีอัตรา 50% ในการลด 37 Energy ของฮีโร่ศัตรูแต่ละตัวที่ถูกโจมตีเป็นเวลา 3 วิ.
8สร้างพลังโจมตีเพิ่มขึ้นถึง 1260% ATK DMG ไปยังพื้นที่โดยรอบเป็นเวลา 3 วิ. มีอัตรา 50% ในการลด 41 Energy ของฮีโร่ศัตรูแต่ละตัวที่ถูกโจมตีเป็นเวลา 3 วิ.
9สร้างพลังโจมตีเพิ่มขึ้นถึง 1380% ATK DMG ไปยังพื้นที่โดยรอบเป็นเวลา 3 วิ. มีอัตรา 50% ในการลด 45 Energy ของฮีโร่ศัตรูแต่ละตัวที่ถูกโจมตีเป็นเวลา 3 วิ.
10สร้างพลังโจมตีเพิ่มขึ้นถึง 1500% ATK DMG ไปยังพื้นที่โดยรอบเป็นเวลา 3 วิ. มีอัตรา 50% ในการลด 50 Energy ของฮีโร่ศัตรูแต่ละตัวที่ถูกโจมตีเป็นเวลา 3 วิ.
ร็อคโน่
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
148002103156
2500022031511
3520023031517
4540024031523
5560025031528
6580026031534
7600027031540
8620028031545
9640029031551
10660030031557
11680031031562
12700032031568
13720033031573
14740034031579
15760035031585
16780036031590
17800037031596
188200380315102
198400390315107
208600400315113
20 (2 x Star)
1000 (1000ดาว)
10000 (10000Gold)
10ลูกไฟดันเจี้ยน
13400610320114
2113600620320119
2213800630320125
2314000640320131
2414200650320136
2514400660320142
2614600670320148
2714800680320153
2815000690320159
2915200700320165
3015400710320170
3115600720320176
3215800730320182
3316000740320187
3416200750320193
3516400760320199
3616600770320204
3716800780320210
3817000790320216
3917200800320221
4017400810320227
40 (3 x Star)
3000 (4000ดาว)
30000 (40000Gold)
50ลูกไฟดันเจี้ยน
222001020325228
41224001030325234
42226001040325240
43228001050325245
44230001060325251
45232001070325257
46234001080325262
47236001090325268
48238001100325274
49240001110325280
50242001120325285
51244001130325291
52246001140325297
53248001150325302
54250001160325308
55252001170325314
56254001180325320
57256001190325325
58258001200325331
59260001210325337
60262001220325342
60 (4 x Star)
10000 (14000ดาว)
100000 (140000Gold)
75ลูกไฟดันเจี้ยน
310001430330344
61312001440330350
62314001450330355
63316001460330361
64318001470330367
65320001480330373
66322001490330378
67324001500330384
68326001510330390
69328001520330396
70330001530330401
71332001540330407
72334001550330413
73336001560330419
74338001570330424
75340001580330430
76342001590330436
77344001600330441
78346001610330447
79348001620330453
80350001630330459
80 (5 x Star)
20000 (34000ดาว)
200000 (340000Gold)
105ลูกไฟดันเจี้ยน
398001840335461
81400001850335467
82402001860335472
83404001870335478
84406001880335484
85408001890335490
86410001900335495
87412001910335501
88414001920335507
89416001930335513
90418001940335519
91420001950335524
92422001960335530
93424001970335536
94426001980335542
95428001990335547
96430002000335553
97432002010335559
98434002020335565
99436002030335570
100438002040335576
100 (6 x Star)
30000 (64000ดาว)
300000 (640000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
486002250340579
101488002260340585
102490002270340590
103492002280340596
104494002290340602
105496002300340608
106498002310340614
107500002320340619
108502002330340625
109504002340340631
110506002350340637
111508002360340643
112510002370340648
113512002380340654
114514002390340660
115516002400340666
116518002410340672
117520002420340677
118522002430340683
119524002440340689
120526002450340695
120 (7 x Star)
50000 (114000ดาว)
500000 (1140000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
574002660345698
121576002670345704
122578002680345710
123580002690345715
124582002700345721
125584002710345727
126586002720345733
127588002730345739
128590002740345745
129592002750345750
130594002760345756
131596002770345762
132598002780345768
133600002790345774
134602002800345779
135604002810345785
136606002820345791
137608002830345797
138610002840345803
139612002850345809
140614002860345814
140 (8 x Star)
100000 (214000ดาว)
1000000 (2140000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
662003070350818
141664003080350824
142666003090350830
143668003100350836
144670003110350842
145672003120350847
146674003130350853
147676003140350859
148678003150350865
149680003160350871
150682003170350877
151684003180350883
152686003190350888
153688003200350894
154690003210350900
155692003220350906
156694003230350912
157696003240350918
158698003250350923
159700003260350929
160702003270350935
160 (9 x Star)
200000 (414000ดาว)
2000000 (4140000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
750003480355940
161752003490355945
162754003500355951
163756003510355957
164758003520355963
165760003530355969
166762003540355975
167764003550355981
168766003560355987
169768003570355992
170770003580355998
1717720035903551004
1727740036003551010
1737760036103551016
1747780036203551022
1757800036303551028
1767820036403551034
1777840036503551039
1787860036603551045
1797880036703551051
1807900036803551057
180 (10 x Star)
400000 (814000ดาว)
5000000 (9140000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
8380038903601062
1818400039003601068
1828420039103601074
1838440039203601080
1848460039303601086
1858480039403601092
1868500039503601097
1878520039603601103
1888540039703601109
1898560039803601115
1908580039903601121
1918600040003601127
1928620040103601133
1938640040203601139
1948660040303601145
1958680040403601151
1968700040503601156
1978720040603601162
1988740040703601168
1998760040803601174
2008780040903601180
ร็อคโน่
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
16416017023307
264360171233014
364560172233021
464760173233028
564960174233035
665160175233042
765360176233049
865560177233056
965760178233063
1065960179233070
1166160180233077
1266360181233084
1366560182233091
1466760183233098
15669601842330106
16671601852330113
17673601862330120
18675601872330127
19677601882330134
20679601892330141
21681601902330148
22683601912330155
23685601922330162
24687601932330169
25689601942330176
26691601952330183
27693601962330190
28695601972330197
29697601982330204
30699601992330211
31701602002330218
32703602012330225
33705602022330232
34707602032330239
35709602042330246
36711602052330253
37713602062330260
38715602072330267
39717602082330274
40719602092330281
41721602102330288
42723602112330295
43725602122330302
44727602132330309
45729602142330317
46731602152330324
47733602162330331
48735602172330338
49737602182330345
50739602192330352
51741602202330359
52743602212330366
53745602222330373
54747602232330380
55749602242330387
56751602252330394
57753602262330401
58755602272330408
59757602282330415
60759602292330422
61761602302330429
62763602312330436
63765602322330443
64767602332330450
65769602342330457
66771602352330464
67773602362330471
68775602372330478
69777602382330485
70779602392330492
71781602402330499
72783602412330506
73785602422330513
74787602432330520
75789602442330528
76791602452330535
77793602462330542
78795602472330549
79797602482330556
80799602492330563
80 (5 x Star)
20000 (20000ดาว)
200000 (200000Gold)
105ลูกไฟดันเจี้ยน
866802786335565
81868802796335572
82870802806335579
83872802816335586
84874802826335593
85876802836335600
86878802846335607
87880802856335614
88882802866335621
89884802876335628
90886802886335636
91888802896335643
92890802906335650
93892802916335657
94894802926335664
95896802936335671
96898802946335678
97900802956335685
98902802966335692
99904802976335699
100906802986335706
100 (6 x Star)
30000 (50000ดาว)
300000 (500000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
974003280340709
101976003290340716
102978003300340723
103980003310340730
104982003320340737
105984003330340744
106986003340340751
107988003350340759
108990003360340766
109992003370340773
110994003380340780
111996003390340787
112998003400340794
1131000003410340801
1141002003420340808
1151004003430340815
1161006003440340822
1171008003450340829
1181010003460340836
1191012003470340844
1201014003480340851
120 (7 x Star)
50000 (100000ดาว)
500000 (1000000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
1081203774345854
1211083203784345861
1221085203794345868
1231087203804345875
1241089203814345882
1251091203824345890
1261093203834345897
1271095203844345904
1281097203854345911
1291099203864345918
1301101203874345925
1311103203884345932
1321105203894345939
1331107203904345947
1341109203914345954
1351111203924345961
1361113203934345968
1371115203944345975
1381117203954345982
1391119203964345989
1401121203974345996
140 (8 x Star)
100000 (200000ดาว)
1000000 (2000000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
11884042683501000
14111904042783501007
14211924042883501015
14311944042983501022
14411964043083501029
14511984043183501036
14612004043283501043
14712024043383501050
14812044043483501057
14912064043583501065
15012084043683501072
15112104043783501079
15212124043883501086
15312144043983501093
15412164044083501100
15512184044183501107
15612204044283501115
15712224044383501122
15812244044483501129
15912264044583501136
16012284044683501143
160 (9 x Star)
200000 (400000ดาว)
2000000 (4000000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
12956047623551148
16112976047723551155
16212996047823551162
16313016047923551169
16413036048023551176
16513056048123551183
16613076048223551191
16713096048323551198
16813116048423551205
16913136048523551212
17013156048623551219
17113176048723551226
17213196048823551234
17313216048923551241
17413236049023551248
17513256049123551255
17613276049223551262
17713296049323551269
17813316049423551277
17913336049523551284
18013356049623551291
180 (10 x Star)
400000 (800000ดาว)
5000000 (9000000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
14028052563601296
18114048052663601303
18214068052763601310
18314088052863601318
18414108052963601325
18514128053063601332
18614148053163601339
18714168053263601346
18814188053363601354
18914208053463601361
19014228053563601368
19114248053663601375
19214268053763601382
19314288053863601390
19414308053963601397
19514328054063601404
19614348054163601411
19714368054263601418
19814388054363601426
19914408054463601433
20014428054563601440
ร็อคโน่
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
113600034453308
2136450345533017
3136900346533025
4137350347533033
5137800348533042
6138250349533050
7138700350533058
8139150351533067
9139600352533075
10140050353533083
11140500354533092
121409503555330100
131414003565330108
141418503575330117
151423003585330125
161427503595330133
171432003605330142
181436503615330150
191441003625330158
201445503635330167
211450003645330175
221454503655330183
231459003665330192
241463503675330200
251468003685330208
261472503695330217
271477003705330225
281481503715330233
291486003725330242
301490503735330250
311495003745330258
321499503755330267
331504003765330275
341508503775330283
351513003785330292
361517503795330300
371522003805330308
381526503815330317
391531003825330325
401535503835330333
411540003845330342
421544503855330350
431549003865330358
441553503875330367
451558003885330375
461562503895330383
471567003905330392
481571503915330400
491576003925330408
501580503935330417
511585003945330425
521589503955330433
531594003965330442
541598503975330450
551603003985330458
561607503995330467
571612004005330475
581616504015330483
591621004025330492
601625504035330500
611630004045330508
621634504055330517
631639004065330525
641643504075330533
651648004085330542
661652504095330550
671657004105330558
681661504115330567
691666004125330575
701670504135330583
711675004145330592
721679504155330600
731684004165330608
741688504175330617
751693004185330625
761697504195330633
771702004205330642
781706504215330650
791711004225330658
801715504235330667
811720004245330675
821724504255330683
831729004265330692
841733504275330700
851738004285330708
861742504295330717
871747004305330725
881751504315330733
891756004325330742
901760504335330750
911765004345330758
921769504355330767
931774004365330775
941778504375330783
951783004385330792
961787504395330800
971792004405330808
981796504415330817
991801004425330825
1001805504435330833
100 (6 x Star)
30000 (30000ดาว)
300000 (300000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
1939905023340839
1011944405033340847
1021948905043340856
1031953405053340864
1041957905063340872
1051962405073340881
1061966905083340889
1071971405093340898
1081975905103340906
1091980405113340914
1101984905123340923
1111989405133340931
1121993905143340940
1131998405153340948
1142002905163340956
1152007405173340965
1162011905183340973
1172016405193340982
1182020905203340990
1192025405213340998
12020299052233401007
120 (7 x Star)
50000 (80000ดาว)
500000 (800000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
21643058113451010
12121688058213451018
12221733058313451027
12321778058413451035
12421823058513451044
12521868058613451052
12621913058713451061
12721958058813451069
12822003058913451077
12922048059013451086
13022093059113451094
13122138059213451103
13222183059313451111
13322228059413451119
13422273059513451128
13522318059613451136
13622363059713451145
13722408059813451153
13822453059913451162
13922498060013451170
14022543060113451178
140 (8 x Star)
100000 (180000ดาว)
1000000 (1800000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
23887065993501182
14123932066093501191
14223977066193501199
14324022066293501208
14424067066393501216
14524112066493501224
14624157066593501233
14724202066693501241
14824247066793501250
14924292066893501258
15024337066993501267
15124382067093501275
15224427067193501284
15324472067293501292
15424517067393501300
15524562067493501309
15624607067593501317
15724652067693501326
15824697067793501334
15924742067893501343
16024787067993501351
160 (9 x Star)
200000 (380000ดาว)
2000000 (3800000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
26131073873551356
16126176073973551364
16226221074073551373
16326266074173551381
16426311074273551389
16526356074373551398
16626401074473551406
16726446074573551415
16826491074673551423
16926536074773551432
17026581074873551440
17126626074973551449
17226671075073551457
17326716075173551466
17426761075273551474
17526806075373551483
17626851075473551491
17726896075573551500
17826941075673551508
17926986075773551517
18027031075873551525
180 (10 x Star)
400000 (780000ดาว)
5000000 (8800000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
28375081753601530
18128420081853601539
18228465081953601547
18328510082053601556
18428555082153601564
18528600082253601573
18628645082353601581
18728690082453601590
18828735082553601598
18928780082653601607
19028825082753601615
19128870082853601624
19228915082953601632
19328960083053601641
19429005083153601649
19529050083253601658
19629095083353601666
19729140083453601675
19829185083553601683
19929230083653601692
20029275083753601700
ระดับคุณสมบัติของสัตว์เลี้ยงราคาHeroMightDestiny
140 โจมตี530
21495 HPGold x 100000
ดาว x 3000
5600
356 ความแม่นยำGold x 100000
ดาว x 3000
51000
456 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
51500
5127 โจมตีGold x 300000
ดาว x 6500
141900
61635 HPGold x 300000
ดาว x 6500
52200
712 คริติคอลGold x 300000
ดาว x 6500
52700
812 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลGold x 300000
ดาว x 6500
53100
949 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
53600
104490 HPGold x 600000
ดาว x 10500
144000
1159 โจมตีGold x 600000
ดาว x 10500
64500
122095 HPGold x 600000
ดาว x 10500
65100
1379 ความแม่นยำGold x 600000
ดาว x 10500
65600
1479 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 18
66200
15178 โจมตีGold x 1200000
ดาว x 15000
196800
162285 HPGold x 1200000
ดาว x 15000
67400
1717 คริติคอลGold x 1200000
ดาว x 15000
68100
1817 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลGold x 1200000
ดาว x 15000
68800
1965 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 24
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
ร็อคโน่ x 1 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 569500
20ความสามารถ 11 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
3010500
2176 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
811700
222695 HPคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
813000
23101 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
814400
24101 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20
815900
25229 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
2417500
262940 HPคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
820000
2722 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
821600
2822 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
823200
2983 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20
824800
308085 HPคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
2426400
3192 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1028000
323290 HPคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1029600
33124 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1031200
34124 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 14
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1032800
35280 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
3034400
363590 HPคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1036000
3729 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1037600
3829 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1039200
39102 โจมตีKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
ร็อคโน่ x 2 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 101040800
40ความสามารถ 12 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
4841100
41110 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1241500
423890 HPคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1241800
43150 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1242200
44150 หลบหลีกKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
1242500
45330 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
3542900
464240 HPคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243200
4732 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243600
4832 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243900
49120 โจมตีKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
1244300
5011680 HPคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
3544600
51130 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445000
524490 HPคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445300
53170 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445700
54170 หลบหลีกKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1446000
55385 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
4146400
564900 HPคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1446700
5738 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1447100
5838 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1447400
59145 โจมตีKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 15
ร็อคโน่ x 4 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 201447800
60ความสามารถ 13 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
6548200
61144 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1548600
625090 HPคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1549000
63191 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1549500
64191 หลบหลีกKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1550000
65432 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
4650600
665550 HPคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1551200
6742 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1551900
6842 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1552600
69155 โจมตีKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1553400
7015270 HPคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
4654200
71161 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1755100
725690 HPคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1756000
73213 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1757000
74213 หลบหลีกKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
1758000
75483 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
5159100
766200 HPคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1760200
7747 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1761400
7847 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1762600
79173 โจมตีKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 10
ร็อคโน่ x 6 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 301763800
80ความสามารถ 14 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
8264300
81178 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1964800
826290 HPคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1965300
83236 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1965800
84236 หลบหลีกKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
1966300
85534 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
5766800
866850 HPคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1967300
8752 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1967800
8852 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1968300
89194 โจมตีKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
1968800
9018860 HPคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
5769400
91193 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2170000
926890 HPคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2170600
93258 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2171200
94258 หลบหลีกKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
2171800
95585 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
6272400
967510 HPคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2173000
9757 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2173600
9857 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2174200
99211 โจมตีKarmic Rock VI - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 12
ร็อคโน่ x 8 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 402174800
100ความสามารถ 15 ระดับ990

สกินสกิน

  • Dough Nut
สกินฮีโร่หมายเหตุเอฟเฟคสกินราคา
Dough Nut
Dough Nut
เมื่อได้รับสกินของ Rockno แล้วนำมามอบให้กับฮีโร่: HP +10000, CRIT Resist +250 อย่าไปวิจารณ์การอบขนมปังของเขาเชียวล่ะ!10000 HP
ชิ้นส่วน Dough Nut - แลกสกินเฉพาะร็อคโน่ หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 50
ระดับ HP โจมตี ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริติคอล หลบหลีก ความแม่นยำ คริติคอล DMG Might เลื่อนตำแหน่ง ระดับ
1 10000 250 560 Shards + 10 ชิ้นส่วน Dough Nut - แลกสกินเฉพาะร็อคโน่ หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
2 2625 105 6 840 Shards + 15 ชิ้นส่วน Dough Nut - แลกสกินเฉพาะร็อคโน่ หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
3 15 15 6 1120 Shards + 20 ชิ้นส่วน Dough Nut - แลกสกินเฉพาะร็อคโน่ หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
4 75 75 6 1400 Shards + 25 ชิ้นส่วน Dough Nut - แลกสกินเฉพาะร็อคโน่ หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
5 3250 130 9 1680 Shards + 30 ชิ้นส่วน Dough Nut - แลกสกินเฉพาะร็อคโน่ หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
6 25 25 9 1960 Shards + 35 ชิ้นส่วน Dough Nut - แลกสกินเฉพาะร็อคโน่ หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
7 105 105 9 2240 Shards + 40 ชิ้นส่วน Dough Nut - แลกสกินเฉพาะร็อคโน่ หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
8 4125 165 12 2520 Shards + 45 ชิ้นส่วน Dough Nut - แลกสกินเฉพาะร็อคโน่ หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
9 35 35 12 2800 Shards + 50 ชิ้นส่วน Dough Nut - แลกสกินเฉพาะร็อคโน่ หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
10 135 135 12 3080 Shards + 55 ชิ้นส่วน Dough Nut - แลกสกินเฉพาะร็อคโน่ หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
11 5250 210 15 3360 Shards + 60 ชิ้นส่วน Dough Nut - แลกสกินเฉพาะร็อคโน่ หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
12 45 45 15 3640 Shards + 65 ชิ้นส่วน Dough Nut - แลกสกินเฉพาะร็อคโน่ หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
13 165 165 15 3920 Shards + 70 ชิ้นส่วน Dough Nut - แลกสกินเฉพาะร็อคโน่ หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
14 6625 265 18 4200 Shards + 75 ชิ้นส่วน Dough Nut - แลกสกินเฉพาะร็อคโน่ หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
15 55 55 18 4480 Shards + 80 ชิ้นส่วน Dough Nut - แลกสกินเฉพาะร็อคโน่ หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
16 195 195 18 4760 Shards + 85 ชิ้นส่วน Dough Nut - แลกสกินเฉพาะร็อคโน่ หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
17 8250 330 21 5040 Shards + 90 ชิ้นส่วน Dough Nut - แลกสกินเฉพาะร็อคโน่ หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
18 55 55 21 5320 Shards + 95 ชิ้นส่วน Dough Nut - แลกสกินเฉพาะร็อคโน่ หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
19 195 195 21 5600 Shards + 100 ชิ้นส่วน Dough Nut - แลกสกินเฉพาะร็อคโน่ หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20 10125 405 24
ทั้งหมด 58520 Shards1045 ชิ้นส่วน Dough Nut - แลกสกินเฉพาะร็อคโน่ หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน

Destiny

มีฮีโร่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ 2 ตัว เพื่อปลดล็อกเนื้อเรื่อง และรับรางวัลจากหีบ
ทะเลทรายแห้งแล้ง
ทะเลทรายแห้งแล้ง
หมายเหตุ ฮีโร่ รางวัล
การแสวงหาพลังบางครั้งก็เป็นเรื่องที่แปลกประหลาด Immotep อดีตผู้นำจักรวรรดิ์ผู้หลงใหลในชีวิตอมตะเขาสะสมของวิเศษโบราณมากมายจากทั่วทุกที่ จนไปพบเข้ากับสิ่งมีชีวิตโบราณที่ถูกผนึกไว้ใต้ดิน มันสัญญาว่าจะให้ชีวิตอมตะ แต่ทว่า...... ต้องแลกด้วยเลือดของประชาชนของเขา.....ง 2 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
หลังจากได้รับวิญญาณไปมากมาย เจ้าสิ่งมีชีวิตนี้ได้ผิดต่อคำสัตย์สาบาน และพยายามที่จะทำลายผนึก แต่อย่างไรก็ตาม Immortep ได้ระวังไว้แล้วโดยการเตรียมกับดักไว้ล่วงหน้า เขาผนึกเทพอนูบิสเอาไว้ได้อีกครั้งและมาดูดกลืนพลังชีวิตของเทพและให้เคียงกับการเป็นอมตะเข้าไปทุกที มัจจุราชแห่งความตายกำลังจะไปจัดการกับวิญญาณของ Immortep 4 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
ซากปรักหักพังที่เห็นเป็นซากที่เหลือจากตำนาน แม้ว่าหลายปีจะผ่านไป ที่แห่งนี้จะมีนักล่าสมบัติและผู้ที่ต้องการเป็นอมตะมาเยือนอยู่เป็นประจำ แต่เรื่องที่ทุกคนไม่รู้คือขุมทรัพย์อันล้ำค่ายังถูกปกป้องโดย Immortep และเทพอนูบิส 6 Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
ร็อคโน่ + มัจจุราชแห่งความตาย + Immortep + เทพอานูบิส + แม็กเทอซ่า + Zephyrica + Alphamech + โจรปล้นสะดม
หลังฮีโร่วิวัฒนาการแล้วสามารถเปิดใช้อุปกรณ์ได้

อุปกรณ์

หมายเหตุ
Wild Hammer
Wild Hammer
ค้อนที่ี่ทำจากโลหะหายาก เมื่อโบกสะบัดจะมีพลังทำร้ายล้างมหาศาล

เลือกที่ดีที่สุดที่ได้รับสำหรับวีรบุรุษ คลิกเพื่อลงคะแนน

ความสามารถของฮีโร่

5
1
12
13
1
2
56
10
1
1
2
7
118
260
9
4
0
53
0
13
7
0
0
6
5
6
0
9
5
3
3
2
2
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0

เหรียญตรา

1
7
10
0
2
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
0
15
1
1
1
7
0
5
2
2
5
29
72
6
7
301
14
0
0
1
0
0
0
2

คำอธิบายสกิล

18
287
1
2
2
4
1
1
1
1
51
2
2
5
3
1
0
0
0
0
0
0

สัตว์

0
5
1
1
2
0
67
0
0
3
2
0
6
0
0
2
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

หลอม

0
0
29
2
9
1
84

ขอรับรางวัล

จ้าง ฮีโร่ ที่มีพลังมากได้ที่ Hero Altar!
เปลี่ยนเป็นโหมดไอเทม ภายใน "Heroes Altar" เพื่อเก็บการ์ดฮีโร่ และ essences ในคลังสินค้า
คุณสามารถจ้าง ฮีโร่ ได้โดยการใช้ Shards, Soulstones, อัญมณี หรือ ดาว
จ้าง ค่าใช้จ่ายในการจ้าง โอกาส *
จ้างโดยใช้อัญมณี 150 อัญมณี / 450 อัญมณี 0.05%
ร็อคโน่ - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน ร็อคโน่ --- 100 %
ไอเทม จำนวน โอกาส *
การ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ II - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1
ร็อคโน่ Soulstone จำนวน โอกาส *
น้ำพุแห่งชีวิตแต่งงานที่ไม่ราบรื่น้ำพุแห่งชีวิตแต่งงานที่ไม่ราบรื่ 1-3 / 200
หีบ Soulstone ฮีโร่ทรงเกียรติ I - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 1 / 200
หีบ Soulstone ฮีโร่ทรงเกียรติ I - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 2 / 200
หีบ Soulstone ฮีโร่ทรงเกียรติ I - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 3 / 200

Heroes Trial

L130.15%L130.4%L140.15%L140.6%L150.18%L150.8%L160.18%L161%L170.18%L171.3%L180.21%L181.6%L190.21%L191.9%L200.21%L202.2%L210.24%L212.5%L220.24%L222.5%

* -มีโอกาสที่แน่นอน

3 มิติรุ่นของตัวละคร

ยิ่งไปกว่านั้น

Wardens
จ้างฮีโร่
วิวัฒนาการและประสบการณ์
เปรียบเทียบของที่มีลักษณะของฮีโร่
เปรียบเทียบของความแข็งแกร่งฮีโร่
เครื่องคิดเลขของที่มีลักษณะของฮีโร่
Enlighten
ความสามารถของฮีโร่
ไอเทม - เหรียญตรา
3 มิติรุ่นของตัวละคร
เวทมนตร์