ฮีโร่: พ่อมดเวทย์

พ่อมดเวทย์

พ่อมดเวทย์ พ่อมดเวทย์

คุณสมบัติต่างๆ:

ธรรมดา วิวัฒนาการ 1 วิวัฒนาการ 2
HP HP: 1800 25560 48960
โจมตี โจมตี: 260 2052 3471
ATK SPD ATK SPD: 1200 1200 1200
MOV SPD MOV SPD: 170 185 185
ระยะการโจมตี ระยะการโจมตี: 10 10 10
ความแม่นยำ ความแม่นยำ: 173 224 334
หลบหลีก หลบหลีก: 0 0 0
คริติคอล คริติคอล: 0 0 0
คริติคอล DMG คริติคอล DMG: 0 0 0
ต้านการโจมตีแบบคริติคอล ต้านการโจมตีแบบคริติคอล: 0 0 0
ความสามารถของฮีโร่ ความสามารถ
กรุณาเลือก พรสวรรค์ โล่เปลวไฟ

ในฐานะที่เป็นหัวหน้าทางด้านศาตร์แห่งเวทย์ในราชวงศ์เวทย์มนตร์นั้น พ่อมดเวทย์เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของเวทย์มนตร์ที่เกี่ยวกับไฟ เค้าได้ทำการเสียสละทั้งชีวิตของเค้าทำการศึกษาค้นคว้าวิจัย และ ทำการสร้างเวทย์มนตร์ใหม่ๆด้วยตัวเค้าเอง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนเวทย์การโจมตี และ การป้องกัน

  • ความสามารถ
  • ฮีโร่ Totem
  • คุณสมบัติต่างๆ
  • คุณสมบัติต่างๆ วิวัฒนาการ 1
  • คุณสมบัติต่างๆ วิวัฒนาการ 2
  • Destiny
ระดับ หมายเหตุ ราคา Mightธรรมดา Mightวิวัฒนาการ 1 Mightวิวัฒนาการ 2
1/15 โจมตี 150% ไปยัง 3 ศัตรู & ลดความเร็ว 40% 6 วินาที ใช้สกิลกับ 3 พันธมิตร 5 วินาที สะท้อน DMG 10% กลับไปยังศัตรู & ป้องกัน 1 effect จากศัตรู คูลดาวน์: 7 วินาที 59 78 98
2/15 โจมตี 180% ไปยัง 3 ศัตรู & ลดความเร็ว 45% 6 วินาที ใช้สกิลกับ 3 พันธมิตร 5 วินาที สะท้อน DMG 10% กลับไปยังศัตรู & ป้องกัน 1 effect จากศัตรู คูลดาวน์: 7 วินาที 2000
(100 Shards)
117 156 195
3/15 โจมตี 210% ไปยัง 3 ศัตรู & ลดความเร็ว 50% 6 วินาที ใช้สกิลกับ 3 พันธมิตร 5 วินาที สะท้อน DMG 15% กลับไปยังศัตรู & ป้องกัน 1 effect จากศัตรู คูลดาวน์: 7 วินาที 10000
(500 Shards)
176 234 293
4/15 โจมตี 240% ไปยัง 3 ศัตรู & ลดความเร็ว 55% 6 วินาที ใช้สกิลกับ 3 พันธมิตร 5 วินาที สะท้อน DMG 15% กลับไปยังศัตรู & ป้องกัน 1 effect จากศัตรู คูลดาวน์: 7 วินาที 30000
(1500 Shards)
234 312 390
5/15 โจมตี 270% ไปยัง 3 ศัตรู & ลดความเร็ว 60% 6 วินาที ใช้สกิลกับ 3 พันธมิตร 5 วินาที สะท้อน DMG 20% กลับไปยังศัตรู & ป้องกัน 1 effect จากศัตรู คูลดาวน์: 7 วินาที 70000
(3500 Shards)
293 390 488
6/15 โจมตี 300% ไปยัง 3 ศัตรู & ลดความเร็ว 65% 6 วินาที ใช้สกิลกับ 3 พันธมิตร 5 วินาที สะท้อน DMG 20% กลับไปยังศัตรู & ป้องกัน 1 effect จากศัตรู คูลดาวน์: 7 วินาที 120000
(6000 Shards)
351 468 585
7/15 โจมตี 340% ไปยัง 3 ศัตรู & ลดความเร็ว 70% 6 วินาที ใช้สกิลกับ 3 พันธมิตร 5 วินาที สะท้อน DMG 30% กลับไปยังศัตรู & ป้องกัน 1 effect จากศัตรู คูลดาวน์: 7 วินาที 200000
(10000 Shards)
410 546 683
8/15 โจมตี 380% ไปยัง 3 ศัตรู & ลดความเร็ว 75% 6 วินาที ใช้สกิลกับ 3 พันธมิตร 5 วินาที สะท้อน DMG 35% กลับไปยังศัตรู & ป้องกัน 1 effect จากศัตรู คูลดาวน์: 7 วินาที 500000
(25000 Shards)
468 624 780
9/15 โจมตี 420% ไปยัง 3 ศัตรู & ลดความเร็ว 80% 6 วินาที ใช้สกิลกับ 3 พันธมิตร 5 วินาที สะท้อน DMG 40% กลับไปยังศัตรู & ป้องกัน 1 effect จากศัตรู คูลดาวน์: 7 วินาที 800000
(40000 Shards)
527 702 878
10/15 โจมตี 460% ไปยัง 3 ศัตรู & ลดความเร็ว 85% 6 วินาที ใช้สกิลกับ 3 พันธมิตร 5 วินาที สะท้อน DMG 45% กลับไปยังศัตรู & ป้องกัน 1 effect จากศัตรู คูลดาวน์: 7 วินาที 1600000
(80000 Shards)
585 780 975
11/15 สร้างความเสียหาย 480% กับฮีโร่ศัตรู 4 ตัว ลด MOV SPD 85% เป็นเวลา 6 วิ และทำให้ฮีโร่ฝ่ายเรา 4 ตัว สะท้อนความเสียหาย 48% และต้านทานการ debuff 1 อย่าง เป็นเวลา 5 วิ คูลดาวน์: 7 วิ 0
(0 Shards)
644 858 1073
12/15 สร้างความเสียหาย 500% กับฮีโร่ศัตรู 4 ตัว ลด MOV SPD 85% เป็นเวลา 6 วิ และทำให้ฮีโร่ฝ่ายเรา 4 ตัว สะท้อนความเสียหาย 52% และต้านทานการ debuff 1 อย่าง เป็นเวลา 5 วิ คูลดาวน์: 7 วิ 0
(0 Shards)
702 936 1170
13/15 สร้างความเสียหาย 520% กับฮีโร่ศัตรู 4 ตัว ลด MOV SPD 85% เป็นเวลา 6 วิ และทำให้ฮีโร่ฝ่ายเรา 4 ตัว สะท้อนความเสียหาย 56% และต้านทานการ debuff 1 อย่าง เป็นเวลา 5 วิ คูลดาวน์: 6 วิ 0
(0 Shards)
761 1014 1268
14/15 สร้างความเสียหาย 540% กับฮีโร่ศัตรู 4 ตัว ลด MOV SPD 85% เป็นเวลา 6 วิ และทำให้ฮีโร่ฝ่ายเรา 4 ตัว สะท้อนความเสียหาย 60% และต้านทานการ debuff 1 อย่าง เป็นเวลา 5 วิ คูลดาวน์: 6 วิ 0
(0 Shards)
819 1092 1365
15/15 สร้างความเสียหาย 560% กับฮีโร่ศัตรู 4 ตัว ลด MOV SPD 85% เป็นเวลา 6 วิ และทำให้ฮีโร่ฝ่ายเรา 4 ตัว สะท้อนความเสียหาย 65% และต้านทานการ debuff 1 อย่าง เป็นเวลา 5 วิ คูลดาวน์: 6 วิ 0
(0 Shards)
878 1170 1463
ระดับ หมายเหตุ
1 สร้างความเสียหาย 150% ไปยัง 3 ศัตรู , ลด MOV SPD ของพวกเค้า โดย 40% เป็นเวลา 6 วินาที นอกจากนี้ยังช่วยให้ 3 พันธมิตร สะท้อน 10% ของความเสียหายที่ได้รับ และ ปกป้อง 1 debuff เป็นเวลา 5 วินาที
2 สร้างความเสียหาย 180% ไปยัง 3 ศัตรู , ลด MOV SPD ของพวกเค้า โดย 45% เป็นเวลา 6 วินาที นอกจากนี้ยังช่วยให้ 3 พันธมิตร สะท้อน 10% ของความเสียหายที่ได้รับ และ ปกป้อง 1 debuff เป็นเวลา 5 วินาที
3 สร้างความเสียหาย 210% ไปยัง 3 ศัตรู , ลด MOV SPD ของพวกเค้า โดย 50% เป็นเวลา 6 วินาที นอกจากนี้ยังช่วยให้ 3 พันธมิตร สะท้อน 15% ของความเสียหายที่ได้รับ และ ปกป้อง 1 debuff เป็นเวลา 5 วินาที
4 สร้างความเสียหาย 240% ไปยัง 3 ศัตรู , ลด MOV SPD ของพวกเค้า โดย 55% เป็นเวลา 6 วินาที นอกจากนี้ยังช่วยให้ 3 พันธมิตร สะท้อน 15% ของความเสียหายที่ได้รับ และ ปกป้อง 1 debuff เป็นเวลา 5 วินาที
5 สร้างความเสียหาย 270% ไปยัง 3 ศัตรู , ลด MOV SPD ของพวกเค้า โดย 60% เป็นเวลา 6 วินาที นอกจากนี้ยังช่วยให้ 3 พันธมิตร สะท้อน 20% ของความเสียหายที่ได้รับ และ ปกป้อง 1 debuff เป็นเวลา 5 วินาที
6 สร้างความเสียหาย 300% ไปยัง 3 ศัตรู , ลด MOV SPD ของพวกเค้า โดย 65% เป็นเวลา 6 วินาที นอกจากนี้ยังช่วยให้ 3 พันธมิตร สะท้อน 20% ของความเสียหายที่ได้รับ และ ปกป้อง 1 debuff เป็นเวลา 5 วินาที
7 สร้างความเสียหาย 340% ไปยัง 3 ศัตรู , ลด MOV SPD ของพวกเค้า โดย 70% เป็นเวลา 6 วินาที นอกจากนี้ยังช่วยให้ 3 พันธมิตร สะท้อน 30% ของความเสียหายที่ได้รับ และ ปกป้อง 1 debuff เป็นเวลา 5 วินาที
8 สร้างความเสียหาย 380% ไปยัง 3 ศัตรู , ลด MOV SPD ของพวกเค้า โดย 75% เป็นเวลา 6 วินาที นอกจากนี้ยังช่วยให้ 3 พันธมิตร สะท้อน 35% ของความเสียหายที่ได้รับ และ ปกป้อง 1 debuff เป็นเวลา 5 วินาที
9 สร้างความเสียหาย 420% ไปยัง 3 ศัตรู , ลด MOV SPD ของพวกเค้า โดย 80% เป็นเวลา 6 วินาที นอกจากนี้ยังช่วยให้ 3 พันธมิตร สะท้อน 40% ของความเสียหายที่ได้รับ และ ปกป้อง 1 debuff เป็นเวลา 5 วินาที
10 สร้างความเสียหาย 460% ไปยัง 3 ศัตรู , ลด MOV SPD ของพวกเค้า โดย 85% เป็นเวลา 6 วินาที นอกจากนี้ยังช่วยให้ 3 พันธมิตร สะท้อน 45% ของความเสียหายที่ได้รับ และ ปกป้อง 1 debuff เป็นเวลา 5 วินาที
พ่อมดเวทย์
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
1 1800 260 170 5
2 1890 271 170 10
3 1980 282 170 15
4 2070 293 170 19
5 2160 304 170 24
6 2250 315 170 29
7 2340 326 170 34
8 2430 337 170 39
9 2520 348 170 44
10 2610 359 170 48
11 2700 370 170 53
12 2790 381 170 58
13 2880 392 170 63
14 2970 403 170 68
15 3060 414 170 73
16 3150 425 170 78
17 3240 436 170 82
18 3330 447 170 87
19 3420 458 170 92
20 3510 469 170 97
20 (2 x Star) 5310 729 175 97
21 5400 740 175 102
22 5490 751 175 107
23 5580 762 175 112
24 5670 773 175 117
25 5760 784 175 122
26 5850 795 175 127
27 5940 806 175 132
28 6030 817 175 136
29 6120 828 175 141
30 6210 839 175 146
31 6300 850 175 151
32 6390 861 175 156
33 6480 872 175 161
34 6570 883 175 166
35 6660 894 175 171
36 6750 905 175 175
37 6840 916 175 180
38 6930 927 175 185
39 7020 938 175 190
40 7110 949 175 195
40 (3 x Star) 8910 1209 180 196
41 9000 1220 180 201
42 9090 1231 180 206
43 9180 1242 180 211
44 9270 1253 180 216
45 9360 1264 180 221
46 9450 1275 180 225
47 9540 1286 180 230
48 9630 1297 180 235
49 9720 1308 180 240
50 9810 1319 180 245
51 9900 1330 180 250
52 9990 1341 180 255
53 10080 1352 180 260
54 10170 1363 180 265
55 10260 1374 180 270
56 10350 1385 180 274
57 10440 1396 180 279
58 10530 1407 180 284
59 10620 1418 180 289
60 10710 1429 180 294
60 (4 x Star) 12510 1689 185 296
61 12600 1700 185 301
62 12690 1711 185 306
63 12780 1722 185 310
64 12870 1733 185 315
65 12960 1744 185 320
66 13050 1755 185 325
67 13140 1766 185 330
68 13230 1777 185 335
69 13320 1788 185 340
70 13410 1799 185 345
71 13500 1810 185 350
72 13590 1821 185 355
73 13680 1832 185 360
74 13770 1843 185 365
75 13860 1854 185 370
76 13950 1865 185 375
77 14040 1876 185 379
78 14130 1887 185 384
79 14220 1898 185 389
80 14310 1909 185 394
80 (5 x Star) 16110 2169 190 396
81 16200 2180 190 401
82 16290 2191 190 406
83 16380 2202 190 411
84 16470 2213 190 416
85 16560 2224 190 421
86 16650 2235 190 426
87 16740 2246 190 431
88 16830 2257 190 436
89 16920 2268 190 441
90 17010 2279 190 446
91 17100 2290 190 451
92 17190 2301 190 456
93 17280 2312 190 461
94 17370 2323 190 466
95 17460 2334 190 471
96 17550 2345 190 476
97 17640 2356 190 481
98 17730 2367 190 486
99 17820 2378 190 491
100 17910 2389 190 496
100 (6 x Star) 19710 2649 195 498
101 19800 2660 195 503
102 19890 2671 195 508
103 19980 2682 195 513
104 20070 2693 195 518
105 20160 2704 195 523
106 20250 2715 195 528
107 20340 2726 195 533
108 20430 2737 195 538
109 20520 2748 195 543
110 20610 2759 195 548
111 20700 2770 195 553
112 20790 2781 195 558
113 20880 2792 195 563
114 20970 2803 195 568
115 21060 2814 195 573
116 21150 2825 195 578
117 21240 2836 195 583
118 21330 2847 195 588
119 21420 2858 195 593
120 21510 2869 195 598
120 (7 x Star) 23310 3129 200 601
121 23400 3140 200 606
122 23490 3151 200 611
123 23580 3162 200 616
124 23670 3173 200 621
125 23760 3184 200 626
126 23850 3195 200 631
127 23940 3206 200 636
128 24030 3217 200 641
129 24120 3228 200 646
130 24210 3239 200 651
131 24300 3250 200 656
132 24390 3261 200 661
133 24480 3272 200 666
134 24570 3283 200 671
135 24660 3294 200 677
136 24750 3305 200 682
137 24840 3316 200 687
138 24930 3327 200 692
139 25020 3338 200 697
140 25110 3349 200 702
140 (8 x Star) 26910 3609 205 705
141 27000 3620 205 710
142 27090 3631 205 716
143 27180 3642 205 721
144 27270 3653 205 726
145 27360 3664 205 731
146 27450 3675 205 736
147 27540 3686 205 741
148 27630 3697 205 746
149 27720 3708 205 751
150 27810 3719 205 756
151 27900 3730 205 761
152 27990 3741 205 766
153 28080 3752 205 771
154 28170 3763 205 776
155 28260 3774 205 781
156 28350 3785 205 786
157 28440 3796 205 791
158 28530 3807 205 796
159 28620 3818 205 801
160 28710 3829 205 806
160 (9 x Star) 30510 4089 210 811
161 30600 4100 210 816
162 30690 4111 210 821
163 30780 4122 210 826
164 30870 4133 210 831
165 30960 4144 210 836
166 31050 4155 210 841
167 31140 4166 210 846
168 31230 4177 210 851
169 31320 4188 210 856
170 31410 4199 210 861
171 31500 4210 210 866
172 31590 4221 210 871
173 31680 4232 210 877
174 31770 4243 210 882
175 31860 4254 210 887
176 31950 4265 210 892
177 32040 4276 210 897
178 32130 4287 210 902
179 32220 4298 210 907
180 32310 4309 210 912
180 (10 x Star) 34110 4569 215 917
181 34200 4580 215 922
182 34290 4591 215 927
183 34380 4602 215 932
184 34470 4613 215 937
185 34560 4624 215 942
186 34650 4635 215 948
187 34740 4646 215 953
188 34830 4657 215 958
189 34920 4668 215 963
190 35010 4679 215 968
191 35100 4690 215 973
192 35190 4701 215 978
193 35280 4712 215 983
194 35370 4723 215 988
195 35460 4734 215 993
196 35550 4745 215 999
197 35640 4756 215 1004
198 35730 4767 215 1009
199 35820 4778 215 1014
200 35910 4789 215 1019
พ่อมดเวทย์
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
1 25560 2052 185 6
2 25695 2063 185 12
3 25830 2074 185 19
4 25965 2085 185 25
5 26100 2096 185 31
6 26235 2107 185 37
7 26370 2118 185 44
8 26505 2129 185 50
9 26640 2140 185 56
10 26775 2151 185 62
11 26910 2162 185 69
12 27045 2173 185 75
13 27180 2184 185 81
14 27315 2195 185 87
15 27450 2206 185 93
16 27585 2217 185 100
17 27720 2228 185 106
18 27855 2239 185 112
19 27990 2250 185 118
20 28125 2261 185 125
21 28260 2272 185 131
22 28395 2283 185 137
23 28530 2294 185 143
24 28665 2305 185 149
25 28800 2316 185 156
26 28935 2327 185 162
27 29070 2338 185 168
28 29205 2349 185 174
29 29340 2360 185 181
30 29475 2371 185 187
31 29610 2382 185 193
32 29745 2393 185 199
33 29880 2404 185 206
34 30015 2415 185 212
35 30150 2426 185 218
36 30285 2437 185 224
37 30420 2448 185 230
38 30555 2459 185 237
39 30690 2470 185 243
40 30825 2481 185 249
41 30960 2492 185 255
42 31095 2503 185 262
43 31230 2514 185 268
44 31365 2525 185 274
45 31500 2536 185 280
46 31635 2547 185 286
47 31770 2558 185 293
48 31905 2569 185 299
49 32040 2580 185 305
50 32175 2591 185 311
51 32310 2602 185 318
52 32445 2613 185 324
53 32580 2624 185 330
54 32715 2635 185 336
55 32850 2646 185 343
56 32985 2657 185 349
57 33120 2668 185 355
58 33255 2679 185 361
59 33390 2690 185 367
60 33525 2701 185 374
61 33660 2712 185 380
62 33795 2723 185 386
63 33930 2734 185 392
64 34065 2745 185 399
65 34200 2756 185 405
66 34335 2767 185 411
67 34470 2778 185 417
68 34605 2789 185 423
69 34740 2800 185 430
70 34875 2811 185 436
71 35010 2822 185 442
72 35145 2833 185 448
73 35280 2844 185 455
74 35415 2855 185 461
75 35550 2866 185 467
76 35685 2877 185 473
77 35820 2888 185 480
78 35955 2899 185 486
79 36090 2910 185 492
80 36225 2921 185 498
80 (5 x Star) 38745 3285 190 500
81 38880 3296 190 507
82 39015 3307 190 513
83 39150 3318 190 519
84 39285 3329 190 525
85 39420 3340 190 532
86 39555 3351 190 538
87 39690 3362 190 544
88 39825 3373 190 550
89 39960 3384 190 557
90 40095 3395 190 563
91 40230 3406 190 569
92 40365 3417 190 576
93 40500 3428 190 582
94 40635 3439 190 588
95 40770 3450 190 594
96 40905 3461 190 601
97 41040 3472 190 607
98 41175 3483 190 613
99 41310 3494 190 619
100 41445 3505 190 626
100 (6 x Star) 43965 3869 195 628
101 44100 3880 195 635
102 44235 3891 195 641
103 44370 3902 195 647
104 44505 3913 195 653
105 44640 3924 195 660
106 44775 3935 195 666
107 44910 3946 195 672
108 45045 3957 195 679
109 45180 3968 195 685
110 45315 3979 195 691
111 45450 3990 195 697
112 45585 4001 195 704
113 45720 4012 195 710
114 45855 4023 195 716
115 45990 4034 195 723
116 46125 4045 195 729
117 46260 4056 195 735
118 46395 4067 195 741
119 46530 4078 195 748
120 46665 4089 195 754
120 (7 x Star) 49185 4453 200 757
121 49320 4464 200 764
122 49455 4475 200 770
123 49590 4486 200 776
124 49725 4497 200 783
125 49860 4508 200 789
126 49995 4519 200 795
127 50130 4530 200 802
128 50265 4541 200 808
129 50400 4552 200 814
130 50535 4563 200 820
131 50670 4574 200 827
132 50805 4585 200 833
133 50940 4596 200 839
134 51075 4607 200 846
135 51210 4618 200 852
136 51345 4629 200 858
137 51480 4640 200 865
138 51615 4651 200 871
139 51750 4662 200 877
140 51885 4673 200 884
140 (8 x Star) 54405 5037 205 887
141 54540 5048 205 894
142 54675 5059 205 900
143 54810 5070 205 906
144 54945 5081 205 913
145 55080 5092 205 919
146 55215 5103 205 925
147 55350 5114 205 932
148 55485 5125 205 938
149 55620 5136 205 944
150 55755 5147 205 951
151 55890 5158 205 957
152 56025 5169 205 964
153 56160 5180 205 970
154 56295 5191 205 976
155 56430 5202 205 983
156 56565 5213 205 989
157 56700 5224 205 995
158 56835 5235 205 1002
159 56970 5246 205 1008
160 57105 5257 205 1014
160 (9 x Star) 59625 5621 210 1019
161 59760 5632 210 1025
162 59895 5643 210 1031
163 60030 5654 210 1038
164 60165 5665 210 1044
165 60300 5676 210 1051
166 60435 5687 210 1057
167 60570 5698 210 1063
168 60705 5709 210 1070
169 60840 5720 210 1076
170 60975 5731 210 1082
171 61110 5742 210 1089
172 61245 5753 210 1095
173 61380 5764 210 1101
174 61515 5775 210 1108
175 61650 5786 210 1114
176 61785 5797 210 1121
177 61920 5808 210 1127
178 62055 5819 210 1133
179 62190 5830 210 1140
180 62325 5841 210 1146
180 (10 x Star) 64845 6205 215 1151
181 64980 6216 215 1157
182 65115 6227 215 1164
183 65250 6238 215 1170
184 65385 6249 215 1177
185 65520 6260 215 1183
186 65655 6271 215 1189
187 65790 6282 215 1196
188 65925 6293 215 1202
189 66060 6304 215 1209
190 66195 6315 215 1215
191 66330 6326 215 1221
192 66465 6337 215 1228
193 66600 6348 215 1234
194 66735 6359 215 1241
195 66870 6370 215 1247
196 67005 6381 215 1253
197 67140 6392 215 1260
198 67275 6403 215 1266
199 67410 6414 215 1272
200 67545 6425 215 1279
พ่อมดเวทย์
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
1 48960 3471 185 8
2 49162 3482 185 15
3 49364 3493 185 23
4 49566 3504 185 30
5 49768 3515 185 38
6 49970 3526 185 45
7 50172 3537 185 53
8 50374 3548 185 60
9 50576 3559 185 68
10 50778 3570 185 75
11 50980 3581 185 83
12 51182 3592 185 90
13 51384 3603 185 98
14 51586 3614 185 105
15 51788 3625 185 113
16 51990 3636 185 120
17 52192 3647 185 128
18 52394 3658 185 136
19 52596 3669 185 143
20 52798 3680 185 151
21 53000 3691 185 158
22 53202 3702 185 166
23 53404 3713 185 173
24 53606 3724 185 181
25 53808 3735 185 188
26 54010 3746 185 196
27 54212 3757 185 203
28 54414 3768 185 211
29 54616 3779 185 218
30 54818 3790 185 226
31 55020 3801 185 233
32 55222 3812 185 241
33 55424 3823 185 248
34 55626 3834 185 256
35 55828 3845 185 263
36 56030 3856 185 271
37 56232 3867 185 279
38 56434 3878 185 286
39 56636 3889 185 294
40 56838 3900 185 301
41 57040 3911 185 309
42 57242 3922 185 316
43 57444 3933 185 324
44 57646 3944 185 331
45 57848 3955 185 339
46 58050 3966 185 346
47 58252 3977 185 354
48 58454 3988 185 361
49 58656 3999 185 369
50 58858 4010 185 376
51 59060 4021 185 384
52 59262 4032 185 391
53 59464 4043 185 399
54 59666 4054 185 407
55 59868 4065 185 414
56 60070 4076 185 422
57 60272 4087 185 429
58 60474 4098 185 437
59 60676 4109 185 444
60 60878 4120 185 452
61 61080 4131 185 459
62 61282 4142 185 467
63 61484 4153 185 474
64 61686 4164 185 482
65 61888 4175 185 489
66 62090 4186 185 497
67 62292 4197 185 504
68 62494 4208 185 512
69 62696 4219 185 519
70 62898 4230 185 527
71 63100 4241 185 534
72 63302 4252 185 542
73 63504 4263 185 550
74 63706 4274 185 557
75 63908 4285 185 565
76 64110 4296 185 572
77 64312 4307 185 580
78 64514 4318 185 587
79 64716 4329 185 595
80 64918 4340 185 602
80 (5 x Star) 69958 5068 190 604
81 70160 5079 190 612
82 70362 5090 190 620
83 70564 5101 190 627
84 70766 5112 190 635
85 70968 5123 190 642
86 71170 5134 190 650
87 71372 5145 190 657
88 71574 5156 190 665
89 71776 5167 190 672
90 71978 5178 190 680
91 72180 5189 190 688
92 72382 5200 190 695
93 72584 5211 190 703
94 72786 5222 190 710
95 72988 5233 190 718
96 73190 5244 190 725
97 73392 5255 190 733
98 73594 5266 190 740
99 73796 5277 190 748
100 73998 5288 190 756
100 (6 x Star) 79038 6016 195 758
101 79240 6027 195 766
102 79442 6038 195 774
103 79644 6049 195 781
104 79846 6060 195 789
105 80048 6071 195 796
106 80250 6082 195 804
107 80452 6093 195 811
108 80654 6104 195 819
109 80856 6115 195 827
110 81058 6126 195 834
111 81260 6137 195 842
112 81462 6148 195 849
113 81664 6159 195 857
114 81866 6170 195 865
115 82068 6181 195 872
116 82270 6192 195 880
117 82472 6203 195 887
118 82674 6214 195 895
119 82876 6225 195 902
120 83078 6236 195 910
120 (7 x Star) 88118 6964 200 913
121 88320 6975 200 921
122 88522 6986 200 929
123 88724 6997 200 936
124 88926 7008 200 944
125 89128 7019 200 951
126 89330 7030 200 959
127 89532 7041 200 967
128 89734 7052 200 974
129 89936 7063 200 982
130 90138 7074 200 989
131 90340 7085 200 997
132 90542 7096 200 1005
133 90744 7107 200 1012
134 90946 7118 200 1020
135 91148 7129 200 1028
136 91350 7140 200 1035
137 91552 7151 200 1043
138 91754 7162 200 1050
139 91956 7173 200 1058
140 92158 7184 200 1066
140 (8 x Star) 97198 7912 205 1069
141 97400 7923 205 1077
142 97602 7934 205 1085
143 97804 7945 205 1092
144 98006 7956 205 1100
145 98208 7967 205 1108
146 98410 7978 205 1115
147 98612 7989 205 1123
148 98814 8000 205 1131
149 99016 8011 205 1138
150 99218 8022 205 1146
151 99420 8033 205 1153
152 99622 8044 205 1161
153 99824 8055 205 1169
154 100026 8066 205 1176
155 100228 8077 205 1184
156 100430 8088 205 1192
157 100632 8099 205 1199
158 100834 8110 205 1207
159 101036 8121 205 1215
160 101238 8132 205 1222
160 (9 x Star) 106278 8860 210 1227
161 106480 8871 210 1234
162 106682 8882 210 1242
163 106884 8893 210 1250
164 107086 8904 210 1257
165 107288 8915 210 1265
166 107490 8926 210 1273
167 107692 8937 210 1280
168 107894 8948 210 1288
169 108096 8959 210 1296
170 108298 8970 210 1303
171 108500 8981 210 1311
172 108702 8992 210 1319
173 108904 9003 210 1326
174 109106 9014 210 1334
175 109308 9025 210 1342
176 109510 9036 210 1349
177 109712 9047 210 1357
178 109914 9058 210 1365
179 110116 9069 210 1372
180 110318 9080 210 1380
180 (10 x Star) 115358 9808 215 1385
181 115560 9819 215 1393
182 115762 9830 215 1400
183 115964 9841 215 1408
184 116166 9852 215 1416
185 116368 9863 215 1423
186 116570 9874 215 1431
187 116772 9885 215 1439
188 116974 9896 215 1447
189 117176 9907 215 1454
190 117378 9918 215 1462
191 117580 9929 215 1470
192 117782 9940 215 1477
193 117984 9951 215 1485
194 118186 9962 215 1493
195 118388 9973 215 1500
196 118590 9984 215 1508
197 118792 9995 215 1516
198 118994 10006 215 1524
199 119196 10017 215 1531
200 119398 10028 215 1539
ระดับ คุณสมบัติของสัตว์เลี้ยง ราคา Hero Might Destiny
1 40 โจมตี 5 30
2 1495 HP Gold x 100000
ดาว x 3000
5 600
3 56 ความแม่นยำ Gold x 100000
ดาว x 3000
5 1000
4 56 หลบหลีก Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16 5 1500
5 127 โจมตี Gold x 300000
ดาว x 6500
14 1900
6 1635 HP Gold x 300000
ดาว x 6500
5 2200
7 12 คริติคอล Gold x 300000
ดาว x 6500
5 2700
8 12 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล Gold x 300000
ดาว x 6500
5 3100
9 49 โจมตี Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16 5 3600
10 4490 HP Gold x 600000
ดาว x 10500
14 4000
11 59 โจมตี Gold x 600000
ดาว x 10500
6 4500
12 2095 HP Gold x 600000
ดาว x 10500
6 5100
13 79 ความแม่นยำ Gold x 600000
ดาว x 10500
6 5600
14 79 หลบหลีก Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 18 6 6200
15 178 โจมตี Gold x 1200000
ดาว x 15000
19 6800
16 2285 HP Gold x 1200000
ดาว x 15000
6 7400
17 17 คริติคอล Gold x 1200000
ดาว x 15000
6 8100
18 17 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล Gold x 1200000
ดาว x 15000
6 8800
19 65 โจมตี Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 24
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
x 1 6 9500
20 ความสามารถ 11 ระดับ คริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
30 10500
21 76 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
8 11700
22 2695 HP คริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
8 13000
23 101 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
8 14400
24 101 หลบหลีก Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20 8 15900
25 229 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
24 17500
26 2940 HP คริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
8 20000
27 22 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
8 21600
28 22 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
8 23200
29 83 โจมตี Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20 8 24800
30 8085 HP คริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
24 26400
31 92 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
10 28000
32 3290 HP คริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
10 29600
33 124 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
10 31200
34 124 หลบหลีก Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 14
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
10 32800
35 280 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
30 34400
36 3590 HP คริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
10 36000
37 29 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
10 37600
38 29 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
10 39200
39 102 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
x 2 10 40800
40 ความสามารถ 12 ระดับ คริสตัลสีฟ้า x 132500
ดาว x 45000
48 41500
41 108 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 132500
ดาว x 45000
12 42200
42 3895 HP คริสตัลสีฟ้า x 132500
ดาว x 45000
12 42900
43 146 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 132500
ดาว x 45000
12 43600
44 146 หลบหลีก Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
12 44300
45 331 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 176750
ดาว x 52500
35 45000
46 4245 HP คริสตัลสีฟ้า x 176750
ดาว x 52500
12 45700
47 32 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 176750
ดาว x 52500
12 46400
48 32 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 176750
ดาว x 52500
12 47100
49 120 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
12 47800
50 11680 HP คริสตัลสีฟ้า x 225000
ดาว x 60500
35 48500
51 127 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 225000
ดาว x 60500
14 49200
52 4490 HP คริสตัลสีฟ้า x 225000
ดาว x 60500
14 49900
53 168 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 225000
ดาว x 60500
14 50600
54 168 หลบหลีก Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
14 51300
55 381 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 276750
ดาว x 69000
41 52000
56 4895 HP คริสตัลสีฟ้า x 276750
ดาว x 69000
14 52700
57 38 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 276750
ดาว x 69000
14 53400
58 38 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 276750
ดาว x 69000
14 54100
59 139 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
x 2 14 54800
60 ความสามารถ 13 ระดับ คริสตัลสีฟ้า x 331500
ดาว x 78000
65 55100
61 144 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 331500
ดาว x 78000
15 55500
62 5090 HP คริสตัลสีฟ้า x 331500
ดาว x 78000
15 55800
63 191 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 331500
ดาว x 78000
15 56200
64 191 หลบหลีก Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
15 56500
65 432 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 389000
ดาว x 87500
46 56900
66 5550 HP คริสตัลสีฟ้า x 389000
ดาว x 87500
15 57200
67 42 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 389000
ดาว x 87500
15 57600
68 42 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 389000
ดาว x 87500
15 57900
69 155 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
15 58300
70 15270 HP คริสตัลสีฟ้า x 449500
ดาว x 97500
46 58600
71 161 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 449500
ดาว x 97500
17 59000
72 5690 HP คริสตัลสีฟ้า x 449500
ดาว x 97500
17 59300
73 213 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 449500
ดาว x 97500
17 59700
74 213 หลบหลีก Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 10
17 60000
75 483 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 512500
ดาว x 108000
51 60400
76 6200 HP คริสตัลสีฟ้า x 512500
ดาว x 108000
17 60700
77 47 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 512500
ดาว x 108000
17 61100
78 47 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 512500
ดาว x 108000
17 61400
79 173 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20
x 3 17 61800
80 ความสามารถ 14 ระดับ คริสตัลสีฟ้า x 577750
ดาว x 118500
82 62100
81 178 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 577750
ดาว x 118500
19 62500
82 6290 HP คริสตัลสีฟ้า x 577750
ดาว x 118500
19 62800
83 236 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 577750
ดาว x 118500
19 63200
84 236 หลบหลีก Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 10 19 63500
85 534 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 645500
ดาว x 129000
57 63900
86 6855 HP คริสตัลสีฟ้า x 645500
ดาว x 129000
19 64200
87 52 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 645500
ดาว x 129000
19 64600
88 52 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 645500
ดาว x 129000
19 64900
89 194 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 10 19 65300
90 18865 HP คริสตัลสีฟ้า x 713250
ดาว x 139500
57 65600
91 193 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 713250
ดาว x 139500
21 66000
92 6885 HP คริสตัลสีฟ้า x 713250
ดาว x 139500
21 66300
93 258 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 713250
ดาว x 139500
21 66700
94 258 หลบหลีก Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 10 21 67000
95 585 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 785000
ดาว x 150000
62 67400
96 7505 HP คริสตัลสีฟ้า x 785000
ดาว x 150000
21 67700
97 57 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 785000
ดาว x 150000
21 68100
98 57 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 785000
ดาว x 150000
21 68400
99 211 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 18 x 3 21 68800
100 ความสามารถ 15 ระดับ 99 0

Destiny

มีฮีโร่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ 2 ตัว เพื่อปลดล็อกเนื้อเรื่อง และรับรางวัลจากหีบ

นครหลวง
นครหลวง
หมายเหตุ ฮีโร่ รางวัล
” เฮ้ เจ้าขนปุย! เจ้ารู้ถึงความลับของเบื้องหลังความอู้ฟู่ของนครหลวงไหม? คำตอบคือสงครามยังไงล่ะ! ขณะที่เทพแห่งรักและพาลาดินกำลังปกป้องเมืองด้วยความช่วยเหลือจากพ่อมด ประชากรนับไม่ถ้วนกำลังถูกทิ้งอยู่ด้านนอกกำแพงวัง ทิ้งให้เผชิญกับกองทัพความมืดโดยลำพัง กำแพงนั่นมันไม่สามารถป้องกันความสิ้นหวังและความตายได้หรอกนะ เอ่อ ว่าแต่เจ้าจะวางต้นสนนั่นลงได้ไหม มันขัดจังหวะข้า” 2 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
” ในความสิ้นหวัง เอล์ฟนักแม่นปืนได้ช่วยเหล่าเด็กๆจากกองทัพแห่งความมืด บางคนเชียร์วีรกรรมฮีโร่ของเธอ ในขณะที่บางคนบ่นว่าเธอทิ้งให้พวกเขาเผชิญชะตากรรมตามลำพัง แต่ใครล่ะจะบอกว่าเทพแห่งรักคนนี้ทำผิด? ” ” กรรรร??” ” โอ้ ช่างมันเถอะ ข้าไม่ได้อยากได้คำตอบจากเจ้านะ” 4 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
“ข้าเห็นสงครามมาด้วยตาตัวเอง และมีเรื่องเล่ามากมายในวันนั้น แต่ว่าเก็บเรื่องเหล่านั้นเอาไว้ก่อน เจ้าเป็นคนแรกในรอบ 10 ปีที่มาฟังข้า เอาล่ะ ข้าจะกลับไปงีบหลับก่อนที่จะกลับไปทำหน้าที่จับตาดูผู้คน สำหรับรูปปั้นพังๆอย่างข้าคงจะทำอะไรไม่ได้มาก เจ้าว่างั้นไหม” 6 Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3

พ่อมดเวทย์ + Paladin + ปีศาจตาเดียว + Sasquatch + เทพแห่งรัก + นักแม่นปืน

หลังฮีโร่วิวัฒนาการแล้วสามารถเปิดใช้อุปกรณ์ได้

อุปกรณ์

หมายเหตุ
ตำราญาณ
ตำราญาณ
หนังสือเวทมนตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยรู้จักมา

เลือกที่ดีที่สุดที่พรสวรรค์ rune และสะกดสำหรับวีรบุรุษ คลิกเพื่อลงคะแนน

ความสามารถของฮีโร่

2
0
0
0
0
58
0
0
4
0
6
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
2

เหรียญตรา

2
1
0
0
0
5
0
0
32
0
23
0
0
0
0
0
2
1
2
0

คำอธิบายสกิล

0
13
0
2
0
0
2
3
2
0
0
0
0
1

ขอรับรางวัล

จ้าง ฮีโร่ ที่มีพลังมากได้ที่ Hero Altar!
เปลี่ยนจากโหมด Heroes Altar เป็น โหมดไอเทม เพื่อเก็บการ์ดฮีโร่ และ essences ในคลังสินค้า
คุณสามารถจ้าง ฮีโร่ ได้โดยการใช้ Shards, อัญมณี หรือ Honor

จ้าง ค่าใช้จ่ายในการจ้าง โอกาส *
จ้างโดยใช้อัญมณี 150 อัญมณี / 450 อัญมณี 0.2%
พ่อมดเวทย์ - สุ่มฮีโร่ในตำนาน พ่อมดเวทย์ 100 %
ไอเทม จำนวน โอกาส *
การ์ดฮีโร่ตำนาน - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1 0.5%
การ์ดฮีโร่ในตำนาน (กิจกรรม) - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1 3%
การ์ดฮีโร่ตำนาน - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1 0.6%
การ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ I - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1 13.5%
พ่อมดเวทย์ Soulstone จำนวน โอกาส *
ถุง Soulstone - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 1 / 200 0.1%
ถุง Soulstone - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 2 / 200 0.1%
ถุง Soulstone - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 3 / 200 0.1%
ถุง Soulstone - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 4 / 200 0.1%
ถุง Soulstone - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 5 / 200 0.1%
หีบ Soulstone - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 3 / 200 0.35%
หีบ Soulstone - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 4 / 200 0.35%
หีบ Soulstone - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 5 / 200 0.35%
น้ำพุแห่งชีวิตแต่งงานที่ไม่ราบรื่น้ำพุแห่งชีวิตแต่งงานที่ไม่ราบรื่ 1-3 / 200

Heroes Trial

L130.05%L140.05%L150.06%L160.06%L170.06%L180.07%L190.07%L200.07%

* -มีโอกาสที่แน่นอน

ยิ่งไปกว่านั้น

จ้างฮีโร่
วิวัฒนาการและประสบการณ์
เปรียบเทียบของที่มีลักษณะของฮีโร่
เปรียบเทียบของความแข็งแกร่งฮีโร่
เครื่องคิดเลขของที่มีลักษณะของฮีโร่
Enlighten
ความสามารถของฮีโร่
วัตถุโบราณ
ไอเทม – เหรียญตรา
3 มิติรุ่นของตัวละคร
เวทมนตร์