ดันเจี้ยนปราบเซียน

ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 1

10 ลูกไฟดันเจี้ยน17 Shards510 ดาว
20 ลูกไฟดันเจี้ยน25 Shards750 ดาว
30 ลูกไฟดันเจี้ยน42 Shards1260 ดาว25 อัญมณี
Dungeon รางวัลการฆ่า บุกอัตโนมัติ EXP
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 1 - 1 13 ดาว + 6(0% ) Shards
2400Gold + 2400Mana
2400Gold 180 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 1 - 2 13 ดาว + 6(0% ) Shards
2600Gold + 2600Mana
2600Gold 208 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 1 - 3 13 ดาว + 6(0% ) Shards
2800Gold + 2800Mana
2800Gold 236 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 1 - 4 14 ดาว + 7(0% ) Shards
3000Gold + 3000Mana
3000Gold 267 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 1 - 5 14 ดาว + 7(0% ) Shards
3200Gold + 3200Mana
3200Gold 213 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 1 - 6 14 ดาว + 7(0% ) Shards
3450Gold + 3450Mana
3450Gold 390 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 1 - 7 15 ดาว + 8(0% ) Shards
3650Gold + 3650Mana
3650Gold 432 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 1 - 8 15 ดาว + 8(0% ) Shards
3850Gold + 3850Mana
3850Gold 507 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 1 - 9 15 ดาว + 8(0% ) Shards
4050Gold + 4050Mana
4050Gold 672 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 1 - 10 22 ดาว + 14(0% ) Shards
4250Gold + 4250Mana
4250Gold 875 การบูชายัญ

ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 2

10 ลูกไฟดันเจี้ยน25 Shards750 ดาว
20 ลูกไฟดันเจี้ยน38 Shards1140 ดาว
30 ลูกไฟดันเจี้ยน63 Shards1890 ดาว35 อัญมณี
Dungeon รางวัลการฆ่า บุกอัตโนมัติ EXP
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 2 - 1 18 ดาว + 12(0% ) Shards
4400Gold + 4400Mana
4400Gold 1045 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 2 - 2 18 ดาว + 12(0% ) Shards
4650Gold + 4650Mana
4650Gold 1240 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 2 - 3 18 ดาว + 12(0% ) Shards
4850Gold + 4850Mana
4850Gold 1385 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 2 - 4 19 ดาว + 13(0% ) Shards
5050Gold + 5050Mana
5050Gold 1555 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 2 - 5 19 ดาว + 13(0% ) Shards
5250Gold + 5250Mana
5250Gold 1705 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 2 - 6 19 ดาว + 13(0% ) Shards
5450Gold + 5450Mana
5450Gold 1950 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 2 - 7 20 ดาว + 14(0% ) Shards
5650Gold + 5650Mana
5650Gold 2150 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 2 - 8 20 ดาว + 14(0% ) Shards
5800Gold + 5800Mana
5800Gold 2345 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 2 - 9 20 ดาว + 14(0% ) Shards
6050Gold + 6050Mana
6050Gold 2445 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 2 - 10 28 ดาว + 21(0% ) Shards
6250Gold + 6250Mana
6250Gold 2657 การบูชายัญ

ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 3

10 ลูกไฟดันเจี้ยน34 Shards1020 ดาว
20 ลูกไฟดันเจี้ยน50 Shards1500 ดาว
30 ลูกไฟดันเจี้ยน84 Shards2520 ดาว45 อัญมณี
Dungeon รางวัลการฆ่า บุกอัตโนมัติ EXP
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 3 - 1 23 ดาว + 18(0% ) Shards
6450Gold + 6450Mana
6450Gold 2890 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 3 - 2 23 ดาว + 18(0% ) Shards
6650Gold + 6650Mana
6650Gold 3185 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 3 - 3 23 ดาว + 18(0% ) Shards
6900Gold + 6900Mana
6900Gold 3250 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 3 - 4 24 ดาว + 19(0% ) Shards
7150Gold + 7150Mana
7150Gold 3515 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 3 - 5 24 ดาว + 19(0% ) Shards
7450Gold + 7450Mana
7450Gold 3887 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 3 - 6 24 ดาว + 19(0% ) Shards
7800Gold + 7800Mana
7800Gold 3887 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 3 - 7 25 ดาว + 20(0% ) Shards
8050Gold + 8050Mana
8050Gold 4097 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 3 - 8 25 ดาว + 20(0% ) Shards
8350Gold + 8350Mana
8350Gold 4267 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 3 - 9 25 ดาว + 20(0% ) Shards
8700Gold + 8700Mana
8700Gold 4550 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 3 - 10 34 ดาว + 28(0% ) Shards
9000Gold + 9000Mana
9000Gold 4792 การบูชายัญ

ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 4

10 ลูกไฟดันเจี้ยน43 Shards1290 ดาว
20 ลูกไฟดันเจี้ยน65 Shards1950 ดาว
30 ลูกไฟดันเจี้ยน108 Shards3240 ดาว55 อัญมณี
Dungeon รางวัลการฆ่า บุกอัตโนมัติ EXP
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 4 - 1 28 ดาว + 24(0% ) Shards
9250Gold + 9250Mana
9250Gold 4640 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 4 - 2 28 ดาว + 24(0% ) Shards
9500Gold + 9500Mana
9500Gold 4435 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 4 - 3 28 ดาว + 24(0% ) Shards
9900Gold + 9900Mana
9900Gold 4057 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 4 - 4 29 ดาว + 25(0% ) Shards
10150Gold + 10150Mana
10150Gold 4192 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 4 - 5 29 ดาว + 25(0% ) Shards
10450Gold + 10450Mana
10450Gold 4467 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 4 - 6 29 ดาว + 25(0% ) Shards
10800Gold + 10800Mana
10800Gold 4737 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 4 - 7 30 ดาว + 26(0% ) Shards
11050Gold + 11050Mana
11050Gold 5010 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 4 - 8 30 ดาว + 26(0% ) Shards
11350Gold + 11350Mana
11350Gold 5215 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 4 - 9 30 ดาว + 26(0% ) Shards
11600Gold + 11600Mana
11600Gold 4875 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 4 - 10 40 ดาว + 36(0% ) Shards
12000Gold + 12000Mana
12000Gold 4175 การบูชายัญ

ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 5

10 ลูกไฟดันเจี้ยน52 Shards1560 ดาว
20 ลูกไฟดันเจี้ยน77 Shards2310 ดาว
30 ลูกไฟดันเจี้ยน129 Shards3870 ดาว65 อัญมณี
Dungeon รางวัลการฆ่า บุกอัตโนมัติ EXP
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 5 - 1 33 ดาว + 30(0% ) Shards
12300Gold + 12300Mana
12300Gold 4592 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 5 - 2 33 ดาว + 30(0% ) Shards
12500Gold + 12500Mana
12500Gold 4727 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 5 - 3 33 ดาว + 30(0% ) Shards
12900Gold + 12900Mana
12900Gold 4387 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 5 - 4 34 ดาว + 31(0% ) Shards
13200Gold + 13200Mana
13200Gold 4835 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 5 - 5 34 ดาว + 31(0% ) Shards
13500Gold + 13500Mana
13500Gold 4965 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 5 - 6 34 ดาว + 31(0% ) Shards
13800Gold + 13800Mana
13800Gold 5157 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 5 - 7 35 ดาว + 32(0% ) Shards
14100Gold + 14100Mana
14100Gold 4925 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 5 - 8 35 ดาว + 32(0% ) Shards
14400Gold + 14400Mana
14400Gold 5497 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 5 - 9 35 ดาว + 32(0% ) Shards
14600Gold + 14600Mana
14600Gold 6030 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 5 - 10 46 ดาว + 43(0% ) Shards
15000Gold + 15000Mana
15000Gold 5596 การบูชายัญ

ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 6

10 ลูกไฟดันเจี้ยน60 Shards1800 ดาว
20 ลูกไฟดันเจี้ยน90 Shards2700 ดาว
30 ลูกไฟดันเจี้ยน150 Shards4500 ดาว75 อัญมณี
Dungeon รางวัลการฆ่า บุกอัตโนมัติ EXP
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 6 - 1 38 ดาว + 36(0% ) Shards
15300Gold + 15300Mana
15300Gold 5895 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 6 - 2 38 ดาว + 36(0% ) Shards
15600Gold + 15600Mana
15600Gold 5585 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 6 - 3 38 ดาว + 36(0% ) Shards
15900Gold + 15900Mana
15900Gold 6007 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 6 - 4 39 ดาว + 37(0% ) Shards
16200Gold + 16200Mana
16200Gold 5802 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 6 - 5 39 ดาว + 37(0% ) Shards
16500Gold + 16500Mana
16500Gold 5791 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 6 - 6 39 ดาว + 37(0% ) Shards
16700Gold + 16700Mana
16700Gold 5667 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 6 - 7 40 ดาว + 38(0% ) Shards
17100Gold + 17100Mana
17100Gold 6175 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 6 - 8 40 ดาว + 38(0% ) Shards
17400Gold + 17400Mana
17400Gold 6310 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 6 - 9 40 ดาว + 38(0% ) Shards
17600Gold + 17600Mana
17600Gold 6105 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 6 - 10 52 ดาว + 50(0% ) Shards
18000Gold + 18000Mana
18000Gold 6342 การบูชายัญ

ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 7

10 ลูกไฟดันเจี้ยน68 Shards2040 ดาว
20 ลูกไฟดันเจี้ยน103 Shards3090 ดาว
30 ลูกไฟดันเจี้ยน171 Shards5130 ดาว85 อัญมณี
Dungeon รางวัลการฆ่า บุกอัตโนมัติ EXP
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 7 - 1 43 ดาว + 42(0% ) Shards
18350Gold + 18350Mana
18350Gold 7195 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 7 - 2 43 ดาว + 42(0% ) Shards
18700Gold + 18700Mana
18700Gold 7400 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 7 - 3 43 ดาว + 42(0% ) Shards
18950Gold + 18950Mana
18950Gold 7265 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 7 - 4 44 ดาว + 43(0% ) Shards
19150Gold + 19150Mana
19150Gold 7060 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 7 - 5 44 ดาว + 43(0% ) Shards
19500Gold + 19500Mana
19500Gold 7725 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 7 - 6 44 ดาว + 43(0% ) Shards
19750Gold + 19750Mana
19750Gold 7790 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 7 - 7 45 ดาว + 44(0% ) Shards
20100Gold + 20100Mana
20100Gold 7655 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 7 - 8 45 ดาว + 44(0% ) Shards
20450Gold + 20450Mana
20450Gold 7790 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 7 - 9 45 ดาว + 44(0% ) Shards
20800Gold + 20800Mana
20800Gold 8305 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 7 - 10 58 ดาว + 57(0% ) Shards
21150Gold + 21150Mana
21150Gold 8602 การบูชายัญ

ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 8

10 ลูกไฟดันเจี้ยน77 Shards2310 ดาว
20 ลูกไฟดันเจี้ยน115 Shards3450 ดาว
30 ลูกไฟดันเจี้ยน192 Shards5760 ดาว95 อัญมณี
Dungeon รางวัลการฆ่า บุกอัตโนมัติ EXP
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 8 - 1 48 ดาว + 48(0% ) Shards
21500Gold + 21500Mana
21500Gold 8602 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 8 - 2 48 ดาว + 48(0% ) Shards
21850Gold + 21850Mana
21850Gold 8332 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 8 - 3 48 ดาว + 48(0% ) Shards
22300Gold + 22300Mana
22300Gold 9277 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 8 - 4 49 ดาว + 49(0% ) Shards
22650Gold + 22650Mana
22650Gold 9347 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 8 - 5 49 ดาว + 49(0% ) Shards
23150Gold + 23150Mana
23150Gold 9482 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 8 - 6 49 ดาว + 49(0% ) Shards
23500Gold + 23500Mana
23500Gold 9347 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 8 - 7 50 ดาว + 50(0% ) Shards
23950Gold + 23950Mana
23950Gold 10425 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 8 - 8 50 ดาว + 50(0% ) Shards
24300Gold + 24300Mana
24300Gold 10630 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 8 - 9 50 ดาว + 50(0% ) Shards
24650Gold + 24650Mana
24650Gold 10700 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 8 - 10 64 ดาว + 64(0% ) Shards
25000Gold + 25000Mana
25000Gold 11915 การบูชายัญ