ท้าทายในด่านดันเจี้ยน เพื่อรับทรัพยากร และ เพิ่ม ค่า Might ของคุณ!
Dungeons ไม่เพียงแต่จะเป็นแหล่งที่ยอดเยี่ยมในการรับทรัพยากร แต่ยังเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการฝึกฝนกองทหารด้วย
ชนะได้รับ 3 ลูกไฟ เพื่อปลดล็อคฟังก์ชั่นอัติโนมัติในด่านนั้น

ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 3

ดันเจี้ยน EXP โบนัส
Dungeon Shard โบนัส
10 ลูกไฟดันเจี้ยน34 Shards1020 ดาว
20 ลูกไฟดันเจี้ยน50 Shards1500 ดาว
30 ลูกไฟดันเจี้ยน84 Shards2520 ดาว45 อัญมณี
Dungeon รางวัลการฆ่า บุกอัตโนมัติ EXP
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 3 - 1 23 ดาว + 18 Shards(30% )
6450Gold + 6450Mana
6450Gold 2890 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 3 - 2 23 ดาว + 18 Shards(30% )
6650Gold + 6650Mana
6650Gold 3185 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 3 - 3 23 ดาว + 18 Shards(30% )
6900Gold + 6900Mana
6900Gold 3250 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 3 - 4 24 ดาว + 19 Shards(30% )
7150Gold + 7150Mana
7150Gold 3515 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 3 - 5 24 ดาว + 19 Shards(30% )
7450Gold + 7450Mana
7450Gold 3887 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 3 - 6 24 ดาว + 19 Shards(30% )
7800Gold + 7800Mana
7800Gold 3887 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 3 - 7 25 ดาว + 20 Shards(30% )
8050Gold + 8050Mana
8050Gold 4097 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 3 - 8 25 ดาว + 20 Shards(30% )
8350Gold + 8350Mana
8350Gold 4267 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 3 - 9 25 ดาว + 20 Shards(30% )
8700Gold + 8700Mana
8700Gold 4550 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 3 - 10 34 ดาว + 28 Shards(30% )
9000Gold + 9000Mana
9000Gold 4792 การบูชายัญ