รายละเอียด

เพิ่มยศของคุณให้สูงขึ้น โดยการเพิ่มค่า Might ของคุณ!
ยศยิ่งสูงเท่าไหร่ จะได้รับของรางวัลประจำวันดีขึ้นเท่านั้น
เพิ่มค่า Might เพื่อยศที่ดีขึ้น ยศนั้นจะเป็นตัวกำหนดค่าโบนัสสถิติ และ ของรางวัลที่ได้รับ จากอารีน่า
รายละเอียด Might อัญมณี ดาว Shards เลื่อนตำแหน่ง ระดับ บูสต์เหมือง ฮีโร่ Heroes Expedition
พลเรือน I 50 3 1000 20
+0% 6
พลเรือน II 500 5 1400 25
+0% 6
ทหารฝึกหัด I 1000 6 1800 30
Blessed Tome I - ได้รับค่า EXP 100,000 สำหรับฮีโร่ x 80แพค ดาว III - ได้รับ 2000 ดาว x 120Work Hammer III - ลดเวลาการสร้างให้น้อยลง 6 ชม. x 15การ์ด เข้าสู่ ดันเจี้ยน - เพิ่ม 5 โอกาส ในการเข้าดันเจี้ยน x 10
+0% 6
ทหารฝึกหัด II 1500 7 2200 35
+0% 6
ทหาร I 2000 8 2600 40
+0% 6
ทหาร II 2500 9 3000 45
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 80Mastery Essence II - ได้รับค่าสกิล 30,000 EXP x 35Work Hammer III - ลดเวลาการสร้างให้น้อยลง 6 ชม. x 30การ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ I - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน x 1
+0% 6
ตุลาการ I 3000 10 3500 50
+0% 6
ตุลาการ II 4000 10 4000 55
+0% 6
อัศวิน I 5000 11 4500 60
Blessed Tome II - ได้รับค่า EXP 500,000 สำหรับฮีโร่ x 30แพค ดาว III - ได้รับ 2000 ดาว x 150Work Hammer IV - ลดเวลาการสร้างให้น้อยลง 12 ชม. x 30Merit Pack III - คุณได้รับ20000 Merits (เงิน)! x 3
+0% 6
อัศวิน II 6000 12 5000 65
+0% 6
คุณ I 7000 13 5500 70 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 10%
+0% 6
คุณ II 8000 14 6000 75 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 10%
หีบความสามารถ Lv 5 - รับความสามารถ Lv 5 แบบสุ่ม! x 3ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 6 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv5 เป็น Lv6 x 30Perk: เปลี่ยนสกิลรอง - เปลี่ยนสกิลรองโดยใช้อัญมณี จะลดราคาลง 40%% เป็นเวลา 30 นาที โดยมีผลเพียง 20 ครั้งแรกเท่านั้น x 1การ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ II - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน x 1
+6% 6
ขุนนาง I 9000 15 6500 80 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 10%
+6% 6
ขุนนาง II 10000 16 7000 85 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 10%
+8% 6
บารอนเนท I 11000 17 7500 90 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 10%
Blessed Tome II - ได้รับค่า EXP 500,000 สำหรับฮีโร่ x 60Prime Insignia Pack Lv6 - ได้รับตราสัญลักษณ์ Lv6 แบบสุ่ม x 1กล่องคริสตัลสีฟ้า L - รับ 100000 คริสตัลสีฟ้า x 30กล่องคริสตัลสีแดง L - รับ 1000 คริสตัลสีแดง x 30
+8% 6
บารอนเนท II 12000 18 8000 95 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 15%
+10% 6
คหบดี I 14000 19 8500 100 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 15%
+10% 6
คหบดี II 16000 20 9000 105 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 20%
ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 7 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv6 เป็น Lv7 x 30Prime Insignia Pack Lv7 - ได้รับตราสัญลักษณ์ Lv7 แบบสุ่ม x 1Work Hammer V - ลดเวลาการสร้างให้น้อยลง 1 วัน x 25การ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ II - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน x 1
+14% 6
ท่านเคาท์ I 18000 23 9500 110 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 25%
+18% 6
ท่านเคาท์ II 20000 27 10000 115 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 35%
+22% 7
ท่านเอริล์ I 24000 32 10500 120 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 40%
Blessed Tome II - ได้รับค่า EXP 500,000 สำหรับฮีโร่ x 90ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 8 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv7 เป็น Lv8 x 30กล่องคริสตัลสีฟ้า L - รับ 100000 คริสตัลสีฟ้า x 50กล่องคริสตัลสีแดง L - รับ 1000 คริสตัลสีแดง x 50
+26% 7
ท่านเอริล์ II 28000 35 11000 125 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 50%
+30% 8
ขุนนาง มาควิสซ์ I 32000 40 11500 130 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 50%
+35% 8
ขุนนาง มาควิสซ์ II 36000 45 12000 135 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 60%
หีบความสามารถ Lv 5 - รับความสามารถ Lv 5 แบบสุ่ม! x 5Prime Insignia Pack Lv8 - ได้รับตราสัญลักษณ์ Lv8 แบบสุ่ม x 1Perk: นักจ้างฮีโร่ - จ้างฮีโร่ด้วย "อัญมณี" ลดราคาลง 20%% เป็นเวลา 30 นาที จำกัดเพียง 40 สุ่มแรกเท่านั้น x 1การ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ III - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน x 1
+35% 8
Duke I 42000 55 12500 140 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 70%
+40% 9
Duke II 48000 65 13000 145 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 70%
+40% 9
ขุนนางชั้นสูง I 54000 75 13500 150 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 80%
Blessed Tome III - ได้รับค่า EXP 2,000,000 สำหรับฮีโร่ x 60แพค หินดาบเขียว III - ได้รับ 200 หินดาบเขียว x 60แพค ดาว III - ได้รับ 2000 ดาว x 180กล่องเกียรติยศ III - ได้รับ 1000 เกียรติยศ x 5
+45% 10
ขุนนางชั้นสูง II 60000 80 14000 155 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 80%
+45% 10
Grand Duke I 70000 90 14500 160 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 80%
+45% 10
Grand Duke II 80000 100 15000 165 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 90%
Blessed Tome III - ได้รับค่า EXP 2,000,000 สำหรับฮีโร่ x 70แพค ดาว III - ได้รับ 2000 ดาว x 220ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9  - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 x 10Lv5 Enchantment Box I - ได้รับสกิลอาวุธ Lv5 แบบสุ่ม x 3
+50% 10
ราชา I 90000 100 15500 170 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 90%
+50% 10
ราชา II 100000 100 16000 175 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 90%
+55% 10
จักรพรรดิ์ I 120000 100 16500 180 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 100%
Blessed Tome III - ได้รับค่า EXP 2,000,000 สำหรับฮีโร่ x 80แพค ดาว III - ได้รับ 2000 ดาว x 260ความสามารถอักษรโรมัน Lv 10 - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรดความสามารถอักษรโรมัน Lv 9 เป็น Lv 10 x 2
+55% 10
จักรพรรดิ์ II 140000 100 17000 185 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 100%
+60% 10
Dominator I 160000 100 18000 190 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 100%
+60% 10
Dominator II 190000 100 19000 195 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 110%
Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 4Perk: นักจ้างฮีโร่ - จ้างฮีโร่ด้วย "อัญมณี" ลดราคาลง 20%% เป็นเวลา 30 นาที จำกัดเพียง 40 สุ่มแรกเท่านั้น x 1Perk: เปลี่ยนสกิลหลอม - ลดอัญมณีใช้เปลี่ยนหลอมอุปกรณ์ลง 20%% 30 นาทีใน 30 ครั้งแรก(ไม่ลดกับ Merits) x 1การ์ดสกิลหลอมระดับสูง - สุ่มสกิลหลอมระดับสูง 2 อันที่เลเวล 4-5 x 2
+65% 10
ราชัน I 220000 100 20000 200 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 115%
+65% 10
ราชัน II 250000 100 21000 205 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 115%
+70% 10
ผู้พิชิตชัย I 290000 100 22000 210 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 120%
Blessed Tome III - ได้รับค่า EXP 2,000,000 สำหรับฮีโร่ x 100แพค ดาว III - ได้รับ 2000 ดาว x 300ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9  - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 x 15
+70% 10
ผู้พิชิตชัย II 340000 100 23000 215 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 125%
+75% 10
ตำนาน I 390000 100 25000 220 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 125%
+75% 10
ตำนาน II 450000 100 27000 225 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 130%
Blessed Tome III - ได้รับค่า EXP 2,000,000 สำหรับฮีโร่ x 120แพค ดาว III - ได้รับ 2000 ดาว x 340ความสามารถอักษรโรมัน Lv 10 - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรดความสามารถอักษรโรมัน Lv 9 เป็น Lv 10 x 3
+80% 10
เทพอวตาร I 520000 100 29000 230 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 130%
+80% 10
เทพอวตาร II 600000 100 31000 240 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 130%
+80% 10
Hegemon I 800000 100 33000 260 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 130%
Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 6Perk: นักจ้างฮีโร่ - จ้างฮีโร่ด้วย "อัญมณี" ลดราคาลง 20%% เป็นเวลา 30 นาที จำกัดเพียง 40 สุ่มแรกเท่านั้น x 1Perk: เปลี่ยนสกิลหลอม - ลดอัญมณีใช้เปลี่ยนหลอมอุปกรณ์ลง 20%% 30 นาทีใน 30 ครั้งแรก(ไม่ลดกับ Merits) x 1การ์ดสกิลหลอมระดับสูง - สุ่มสกิลหลอมระดับสูง 2 อันที่เลเวล 4-5 x 3
+85% 10
Hegemon II 1000000 100 35000 280 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 130%
+85% 10
Hegemon III 1400000 100 38000 300 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 130%
+85% 10
Demigod I 1800000 100 41000 330 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 130%
Blessed Tome III - ได้รับค่า EXP 2,000,000 สำหรับฮีโร่ x 150แพค ดาว III - ได้รับ 2000 ดาว x 380ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9  - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 x 20
+90% 10
Demigod II 2200000 100 45000 360 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 130%
+90% 10
Demigod III 2800000 100 49000 390 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 130%
+90% 10
Celestial I 3400000 100 54000 430 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 130%
Blessed Tome III - ได้รับค่า EXP 2,000,000 สำหรับฮีโร่ x 200แพค ดาว III - ได้รับ 2000 ดาว x 420ความสามารถอักษรโรมัน Lv 10 - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรดความสามารถอักษรโรมัน Lv 9 เป็น Lv 10 x 5
+95% 10
Celestial II 4200000 100 59000 480 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 130%
+95% 10
Celestial III 5000000 100 64000 540 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 130%
+95% 10
Celestial IV 6000000 100 70000 600 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 130%
Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 10Perk: นักจ้างฮีโร่ - จ้างฮีโร่ด้วย "อัญมณี" ลดราคาลง 20%% เป็นเวลา 30 นาที จำกัดเพียง 40 สุ่มแรกเท่านั้น x 2Perk: เปลี่ยนสกิลหลอม - ลดอัญมณีใช้เปลี่ยนหลอมอุปกรณ์ลง 20%% 30 นาทีใน 30 ครั้งแรก(ไม่ลดกับ Merits) x 2การ์ดสกิลหลอมระดับสูง - สุ่มสกิลหลอมระดับสูง 2 อันที่เลเวล 4-5 x 5
+100% 10