รายละเอียด

เพิ่มยศของคุณให้สูงขึ้น โดยการเพิ่มค่า Might ของคุณ!
ยศยิ่งสูงเท่าไหร่ จะได้รับของรางวัลประจำวันดีขึ้นเท่านั้น
เพิ่มค่า Might เพื่อยศที่ดีขึ้น ยศนั้นจะเป็นตัวกำหนดค่าโบนัสสถิติ และ ของรางวัลที่ได้รับ จากอารีน่า
รายละเอียด Might อัญมณี ดาว Shards เลื่อนตำแหน่ง ระดับ บูสต์เหมือง ฮีโร่ Heroes Expedition
พลเรือน I 50 3 100 6
+0% 6
พลเรือน II 500 5 150 7
+0% 6
ทหารฝึกหัด I 1000 6 200 8
+0% 6
ทหารฝึกหัด II 1500 7 250 9
+0% 6
ทหาร I 2000 8 300 10
300อัญมณีBlessed Tome I - ได้รับค่า EXP 100,000 สำหรับฮีโร่ x 5แพค ดาว III - ได้รับ 2000 ดาว x 10การ์ด เข้าสู่ ดันเจี้ยน - เพิ่ม 5 โอกาส ในการเข้าดันเจี้ยน x 5การ์ดฮีโร่ในตำนานหายาก - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน x 1
+0% 6
ทหาร II 2500 9 350 11
+0% 6
ตุลาการ I 3000 10 400 12
+0% 6
ตุลาการ II 4000 10 450 13
450อัญมณีการ์ด เข้าสู่ ดันเจี้ยน - เพิ่ม 5 โอกาส ในการเข้าดันเจี้ยน x 5การ์ด รีเฟรชภารกิจ - ทำการปลดล็อค ภารกิจชุดต่อไป ทันที x 3ไข่สัตว์เลี้ยง หายาก - ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง หายาก x 5Work Hammer III - ลดเวลาการสร้างให้น้อยลง 6 ชม. x 20
+0% 6
อัศวิน I 5000 11 500 14
+0% 6
อัศวิน II 6000 12 600 15
+0% 6
คุณ I 7000 13 700 16 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 10%
600อัญมณีBlessed Tome I - ได้รับค่า EXP 100,000 สำหรับฮีโร่ x 8ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน - ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน x 5Work Hammer III - ลดเวลาการสร้างให้น้อยลง 6 ชม. x 30การ์ดฮีโร่ในตำนานหายาก - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน x 1
+0% 6
คุณ II 8000 14 800 18 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 10%
+6% 6
ขุนนาง I 9000 15 900 20 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 10%
+6% 6
ขุนนาง II 10000 16 1000 23 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 10%
+8% 6
บารอนเนท I 11000 17 1100 26 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 10%
600อัญมณีแพค ดาว III - ได้รับ 2000 ดาว x 15Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP x 20Work Hammer IV - ลดเวลาการสร้างให้น้อยลง 12 ชม. x 20ชุด Revive เลเวล 1 - รับชุดเหรียญตรา Revive x 1
+8% 6
บารอนเนท II 12000 18 1200 28 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 15%
+10% 6
คหบดี I 14000 19 1300 30 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 15%
+10% 6
คหบดี II 16000 20 1400 35 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 20%
600อัญมณีMastery Essence I - ได้รับค่าสกิล 15,000 EXP x 6Work Hammer V - ลดเวลาการสร้างให้น้อยลง 1 วัน x 12Blessed Tome I - ได้รับค่า EXP 100,000 สำหรับฮีโร่ x 10การ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ I - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน x 1
+14% 6
ท่านเคาท์ I 18000 23 1600 40 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 25%
+18% 6
ท่านเคาท์ II 20000 27 2000 45 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 35%
+22% 7
ท่านเอริล์ I 24000 32 3000 50 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 40%
600อัญมณีการ์ด รีเฟรช ความสามารถ - รีเฟรช ความสามารถของฮีโร่ ฟรี 1 ครั้ง x 5Work Hammer V - ลดเวลาการสร้างให้น้อยลง 1 วัน x 16แพค ดาว III - ได้รับ 2000 ดาว x 18ชุด Life Drain เลเวล 2 - รับชุดเหรียญตรา Life Drain x 1
+26% 7
ท่านเอริล์ II 28000 35 3500 60 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 50%
+30% 8
ขุนนาง มาควิสซ์ I 32000 40 4000 65 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 50%
600อัญมณีหีบความสามารถ Lv 5 - รับความสามารถ Lv 5 แบบสุ่ม! x 1Mastery Essence II - ได้รับค่าสกิล 30,000 EXP x 4Blessed Tome II - ได้รับค่า EXP 500,000 สำหรับฮีโร่ x 3การ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ I - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน x 1
+35% 8
ขุนนาง มาควิสซ์ II 36000 45 4500 70 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 60%
+35% 8
Duke I 42000 55 5000 80 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 70%
600อัญมณีกล่องคริสตัลสีแดง S - รับ 200 คริสตัลสีแดง x 20วิวัฒนาการอัักษรโรมัน - ใช้สำหรับการวิวัฒนาการฮีโร่ x 1หินอัพเกรด - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดอุปกรณ์ x 1หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 10
+40% 9
Duke II 48000 65 6000 90 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 70%
+40% 9
ขุนนางชั้นสูง I 54000 75 7000 100 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 80%
+45% 10
ขุนนางชั้นสูง II 60000 80 7600 110 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 80%
+45% 10
Grand Duke I 70000 90 8200 115 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 80%
+45% 10
Grand Duke II 80000 100 8800 120 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 90%
+50% 10
ราชา I 90000 100 9200 125 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 90%
+50% 10
ราชา II 100000 100 9600 130 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 90%
+55% 10
จักรพรรดิ์ I 120000 100 10000 140 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 100%
+55% 10
จักรพรรดิ์ II 140000 100 11000 150 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 100%
+60% 10
Dominator I 160000 100 12000 160 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 100%
+60% 10
Dominator II 190000 100 13000 165 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 110%
+65% 10
ราชัน I 220000 100 13500 170 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 115%
+65% 10
ราชัน II 250000 100 14500 175 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 115%
+70% 10
ผู้พิชิตชัย I 290000 100 15000 180 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 120%
+70% 10
ผู้พิชิตชัย II 340000 100 16500 190 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 125%
+75% 10
ตำนาน I 390000 100 17000 195 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 125%
+75% 10
ตำนาน II 450000 100 18000 200 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 130%
+80% 10
เทพอวตาร I 520000 100 18500 205 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 130%
+80% 10
เทพอวตาร II 600000 100 19000 210 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 130%
+80% 10