Help us on Patreon, please!

รายละเอียด

เพิ่มยศของคุณให้สูงขึ้น โดยการเพิ่มค่า Might ของคุณ!
ยศยิ่งสูงเท่าไหร่ จะได้รับของรางวัลประจำวันดีขึ้นเท่านั้น
เพิ่มค่า Might เพื่อยศที่ดีขึ้น ยศนั้นจะเป็นตัวกำหนดค่าโบนัสสถิติ และ ของรางวัลที่ได้รับ จากอารีน่า
รายละเอียด Might อัญมณี ดาว Shards เลื่อนตำแหน่ง ระดับ บูสต์เหมือง ฮีโร่ Heroes Expedition
พลเรือน I 50 3 100 6
+0% 6
พลเรือน II 500 5 150 7
+0% 6
ทหารฝึกหัด I 1000 6 200 8
+0% 6
ทหารฝึกหัด II 1500 7 250 9
+0% 6
ทหาร I 2000 8 300 10
300อัญมณีBlessed Tome I - ได้รับค่า EXP 100,000 สำหรับฮีโร่ x 5แพค ดาว III - ได้รับ 2000 ดาว x 10การ์ด เข้าสู่ ดันเจี้ยน - เพิ่ม 5 โอกาส ในการเข้าดันเจี้ยน x 5การ์ดฮีโร่ในตำนานหายาก - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน x 1
+0% 6
ทหาร II 2500 9 350 11
+0% 6
ตุลาการ I 3000 10 400 12
+0% 6
ตุลาการ II 4000 10 450 13
450อัญมณีการ์ด เข้าสู่ ดันเจี้ยน - เพิ่ม 5 โอกาส ในการเข้าดันเจี้ยน x 5การ์ด รีเฟรชภารกิจ - ทำการปลดล็อค ภารกิจชุดต่อไป ทันที x 3ไข่สัตว์เลี้ยง หายาก - ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง หายาก x 5Work Hammer III - ลดเวลาการสร้างให้น้อยลง 6 ชม. x 20
+0% 6
อัศวิน I 5000 11 500 14
+0% 6
อัศวิน II 6000 12 600 15
+0% 6
คุณ I 7000 13 700 16 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 10%
600อัญมณีBlessed Tome I - ได้รับค่า EXP 100,000 สำหรับฮีโร่ x 8ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน - ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน x 5Work Hammer III - ลดเวลาการสร้างให้น้อยลง 6 ชม. x 30การ์ดฮีโร่ในตำนานหายาก - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน x 1
+0% 6
คุณ II 8000 14 800 18 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 10%
+6% 6
ขุนนาง I 9000 15 900 20 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 10%
+6% 6
ขุนนาง II 10000 16 1000 23 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 10%
+8% 6
บารอนเนท I 11000 17 1100 26 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 10%
600อัญมณีแพค ดาว III - ได้รับ 2000 ดาว x 15Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP x 20Work Hammer IV - ลดเวลาการสร้างให้น้อยลง 12 ชม. x 20ชุด Revive เลเวล 1 - รับชุดเหรียญตรา Revive x 1
+8% 6
บารอนเนท II 12000 18 1200 28 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 15%
+10% 6
คหบดี I 14000 19 1300 30 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 15%
+10% 6
คหบดี II 16000 20 1400 35 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 20%
600อัญมณีMastery Essence I - ได้รับค่าสกิล 15,000 EXP x 6Work Hammer V - ลดเวลาการสร้างให้น้อยลง 1 วัน x 12Blessed Tome I - ได้รับค่า EXP 100,000 สำหรับฮีโร่ x 10การ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ I - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน x 1
+14% 6
ท่านเคาท์ I 18000 23 1600 40 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 25%
+18% 6
ท่านเคาท์ II 20000 27 2000 45 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 35%
+22% 7
ท่านเอริล์ I 24000 32 3000 50 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 40%
600อัญมณีการ์ด รีเฟรช ความสามารถ - รีเฟรช ความสามารถของฮีโร่ ฟรี 1 ครั้ง x 5Work Hammer V - ลดเวลาการสร้างให้น้อยลง 1 วัน x 16แพค ดาว III - ได้รับ 2000 ดาว x 18ชุด Life Drain เลเวล 2 - รับชุดเหรียญตรา Life Drain x 1
+26% 7
ท่านเอริล์ II 28000 35 3500 60 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 50%
+30% 8
ขุนนาง มาควิสซ์ I 32000 40 4000 65 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 50%
600อัญมณีหีบความสามารถ Lv 5 - รับความสามารถ Lv 5 แบบสุ่ม! x 1Mastery Essence II - ได้รับค่าสกิล 30,000 EXP x 4Blessed Tome II - ได้รับค่า EXP 500,000 สำหรับฮีโร่ x 3การ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ I - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน x 1
+35% 8
ขุนนาง มาควิสซ์ II 36000 45 4500 70 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 60%
+35% 8
Duke I 42000 55 5000 80 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 70%
600อัญมณีกล่องคริสตัลสีแดง S - รับ 200 คริสตัลสีแดง x 20วิวัฒนาการอัักษรโรมัน - ใช้สำหรับการวิวัฒนาการฮีโร่ x 1หินอัพเกรด - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดอุปกรณ์ x 1หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 10
+40% 9
Duke II 48000 65 6000 90 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 70%
+40% 9
ขุนนางชั้นสูง I 54000 75 7000 100 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 80%
+45% 10
ขุนนางชั้นสูง II 60000 80 7600 110 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 80%
+45% 10
Grand Duke I 70000 90 8200 115 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 80%
+45% 10
Grand Duke II 80000 100 8800 120 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 90%
+50% 10
ราชา I 90000 100 9200 125 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 90%
+50% 10
ราชา II 100000 100 9600 130 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 90%
+55% 10
จักรพรรดิ์ I 120000 100 10000 140 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 100%
+55% 10
จักรพรรดิ์ II 140000 100 11000 150 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 100%
+60% 10
Dominator I 160000 100 12000 160 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 100%
+60% 10
Dominator II 190000 100 13000 165 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 110%
+65% 10
ราชัน I 220000 100 13500 170 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 115%
+65% 10
ราชัน II 250000 100 14500 175 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 115%
+70% 10
ผู้พิชิตชัย I 290000 100 15000 180 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 120%
+70% 10
ผู้พิชิตชัย II 340000 100 16500 190 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 125%
+75% 10
ตำนาน I 390000 100 17000 195 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 125%
+75% 10
ตำนาน II 450000 100 18000 200 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 130%
+80% 10
เทพอวตาร I 520000 100 18500 205 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 130%
+80% 10
เทพอวตาร II 600000 100 19000 210 ยศของคุณ จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ให้กับฮีโร่ของคุณ ในอารีน่า โดย 130%
+80% 10