ความสำเร็จ

Town Hall หมายเหตุ: รางวัลกิจกรรม
Town Hall เข้าสู่ระดับ 4 15 อัญมณี
Town Hall เข้าสู่ระดับ 12 40 อัญมณี
Town Hall เข้าสู่ระดับ 20 100 อัญมณี
Gold Trove หมายเหตุ: รางวัลกิจกรรม
Gold Vault เข้าสู่ระดับ 4 15 อัญมณี
Gold Vault เข้าสู่ระดับ 12 40 อัญมณี
Gold Vault เข้าสู่ระดับ 20 100 อัญมณี
The Avengers หมายเหตุ: รางวัลกิจกรรม
มี 3-Star Hero 35 อัญมณี
มี 6-Star Hero 100 อัญมณี
มี 9-Star Hero 195 อัญมณี
ข้าคือตำนาน หมายเหตุ: รางวัลกิจกรรม
เป็นเจ้าของ 5-Star Troop 15 อัญมณี
เป็นเจ้าของ 5-Star Troop 6 ประเภท 40 อัญมณี
เป็นเจ้าของ 5-Star Troop 12 ประเภท 100 อัญมณี
ที่นี่รู้สึกแออัดจัง! หมายเหตุ: รางวัลกิจกรรม
เป็นเจ้าของ Troop 2 ประเภท 15 อัญมณี
เป็นเจ้าของ Troop 6 ประเภท 40 อัญมณี
เป็นเจ้าของ Troop 12 ประเภท 100 อัญมณี
เส้นทางสู่อานุภาพ หมายเหตุ: รางวัลกิจกรรม
ผ่าน 1 เงื่อนไข 5 อัญมณี
ผ่าน 3 เงื่อนไข 10 อัญมณี
ผ่าน 5 เงื่อนไข 15 อัญมณี
ไม่มีสิ่งกีดขวาง หมายเหตุ: รางวัลกิจกรรม
ทำลาย 100 Walls ในภารกิจ Raids 20 อัญมณี
ทำลาย 800 Walls ในภารกิจ Raids 65 อัญมณี
ทำลาย 3,000 Walls ในภารกิจ Raids 130 อัญมณี
ทรหด หมายเหตุ: รางวัลกิจกรรม
ชนะการต่อสู้ 10 ครั้งใน อารีน่า 35 อัญมณี
ชนะการต่อสู้ 200 ครั้งใน อารีน่า 130 อัญมณี
ชนะการต่อสู้ 1,000 ครั้งใน อารีน่า 650 อัญมณี
โธ่! หมายเหตุ: รางวัลกิจกรรม
แพ้การต่อสู้ 10 ครั้งใน อารีน่า 20 อัญมณี
แพ้การต่อสู้ 200 ครั้งใน อารีน่า 65 อัญมณี
แพ้การต่อสู้ 1,000 ครั้งใน อารีน่า 325 อัญมณี
Magic Mastery หมายเหตุ: รางวัลกิจกรรม
ปลดล็อก Spell 4 ประเภท 15 อัญมณี
ปลดล็อก Spell 8 ประเภท 40 อัญมณี
ปลดล็อก Spell 10 ประเภท 100 อัญมณี
Number One Fan หมายเหตุ: รางวัลกิจกรรม
รับ 50 Hero Shards จาก Dungeons 15 อัญมณี
รับ 200 Hero Shards จาก Dungeons 40 อัญมณี
รับ 1,000 Hero Shards จาก Dungeons 100 อัญมณี
การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ หมายเหตุ: รางวัลกิจกรรม
รับ 5,000 แต้มเกียรติยศ 20 อัญมณี
รับ 200,000 แต้มเกียรติยศ 100 อัญมณี
รับ 1,000,000 แต้มเกียริยศ 195 อัญมณี
Mana Cache หมายเหตุ: รางวัลกิจกรรม
Mana Vault เข้าสู่ระดับ 4 15 อัญมณี
Mana Vault เข้าสู่ระดับ 12 40 อัญมณี
Mana Vault เข้าสู่ระดับ 20 100 อัญมณี
หมายเหตุ: รางวัลกิจกรรม
ล็อกอินติดต่อกัน 7 วัน 65 อัญมณี
ล็อกอินติดต่อกัน 30 วัน 195 อัญมณี
ล็อกอินติดต่อกัน 90 วัน 650 อัญมณี
หมายเหตุ: รางวัลกิจกรรม
รางวัลสำหรับการล็อกอิน! 5 อัญมณี
หมายเหตุ: รางวัลกิจกรรม
ต่อสู้ใน อารีน่า! 5 อัญมณี
หมายเหตุ: รางวัลกิจกรรม
ขโมย Gold จากผู้เล่นคนอื่น! 10 อัญมณี
หมายเหตุ: รางวัลกิจกรรม
ขโมย Mana จากผู้เล่นคนอื่น! 10 อัญมณี
หมายเหตุ: รางวัลกิจกรรม
ซื้อ 230 อัญมณี เพื่อรับ Hero! นางฟ้า
ซื้อ 600 อัญมณี เพื่อรับ Hero! Crystal Ooze
ซื้อ 3,000 อัญมณี เพื่อรับ Hero! Pain-Da
ซื้อ 15,000 อัญมณี เพื่อรับ Hero! Gelatinous Champion
ซื้อ 50,000 อัญมณี เพื่อรับ Hero! Spirit Mage
ซื้อ 150,000 อัญมณี เพื่อรับ Hero! Minotaur Chieftain
ซื้อ 200,000 อัญมณี และ รับ 50 Tome III Tome III - ได้รับ 20000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ x 50
ซื้อ 250,000 อัญมณี และ รับ100 Tome III Tome III - ได้รับ 20000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ x 100
ซื้อ 300,000 อัญมณี และ รับ ฮีโร่ เทพอสูร
ซื้อ 350,000 อัญมณี เพื่อรับฮีโร่ Spirit Mage - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Spirit Mage x 1
ซื้อ 400,000 อัญมณี เพื่อรับ 100 Blessed Tome I Blessed Tome I - ได้รับค่า EXP 100,000 สำหรับฮีโร่ x 100
ซื้อ 450,000 อัญมณี เพื่อรับฮีโร่ Minotaur Chieftain - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Minotaur Chieftain x 1
ซื้อ 500,000 อัญมณี เพื่อรับ 50 Blessed Tome II Blessed Tome II - ได้รับค่า EXP 500,000 สำหรับฮีโร่ x 50
ซื้อ 600,000 อัญมณี เพื่อรับฮีโร่ เทพอสูร - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เทพอสูร x 1
ซื้อ 650,000 อัญมณี เพื่อรับหินดาบเขียว 6000 Shards
ซื้อ 700,000 อัญมณี เพื่อรับฮีโร่ Spirit Mage - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Spirit Mage x 1
ซื้อ 750,000 อัญมณี เพื่อรับหินดาบเขียว 9000 Shards
ซื้อ 800,000 อัญมณี เพื่อรับฮีโร่ Spirit Mage - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Spirit Mage x 1
ซื้อ 850,000 อัญมณี เพื่อรับหินดาบเขียว 12000 Shards
ซื้อ 900,000 อัญมณี เพื่อรับฮีโร่ Spirit Mage - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Spirit Mage x 1
ซื้อ 1,000,000 อัญมณี เพื่อรับฮีโร่ Minotaur Chieftain - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Minotaur Chieftain x 1
ซื้อ 1,100,000 อัญมณี เพื่อรับฮีโร่ Minotaur Chieftain - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Minotaur Chieftain x 1
ซื้อ 1,200,000 อัญมณี เพื่อรับฮีโร่ Minotaur Chieftain - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Minotaur Chieftain x 1
ซื้อ 1,300,000 อัญมณี เพื่อรับฮีโร่! เทพอสูร - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เทพอสูร x 1
ซื้อ 1,400,000 อัญมณี เพื่อรับฮีโร่! เทพอสูร - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เทพอสูร x 1
ซื้อ 1,500,000 อัญมณี เพื่อรับฮีโร่! เทพอสูร - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เทพอสูร x 1
ซื้อครบ 2,000,000 อัญมณี รับรางวัลการ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ I การ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ I - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน x 1
ซื้อครบ 2,500,000 อัญมณี รับรางวัลหินสัญญา หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 8
ซื้อครบ 3,000,000 อัญมณี รับรางวัลหินสัญญา หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 12
หมายเหตุ: รางวัลกิจกรรม
ซื้อ อัญมณี 230 เพื่อที่จะรับ 3,000 Honor Badges! 3000 ดาว
ซื้อ อัญมณี 600 เพื่อที่จะรับ 10,000 Honor Badges! 10000 ดาว
ซื้อ อัญมณี 3000 เพื่อที่จะรับ 20,000 Honor Badges! 20000 ดาว
ซื้อ อัญมณี 15000 เพื่อที่จะรับ 30,000 Honor Badges! 30000 ดาว
ซื้อ อัญมณี 50000 เพื่อที่จะรับ 50,000 Honor Badges! 50000 ดาว
ซื้อ อัญมณี 90000 เพื่อที่จะรับ 80,000 Honor Badges! 80000 ดาว
หมายเหตุ: รางวัลกิจกรรม
ซื้ออัญมณี 230 ชิ้น ขึ้นไป ทุกวัน เพื่อลุ้นรับ 30 Hero Shards! รีเฟรชทุกวัน ณ เวลา เที่ยงคืน! 30 Shards
หมายเหตุ: รางวัลกิจกรรม
เข้าสู่ดินแดนสาบสูญ ครั้งแรก เพื่อที่จะรับ กุญแจสีบรอนซ์ 10 ชิ้น กุญแจสีบรอนซ์ - ปลดล็อคหีบสมบัติลึกลับ x 10
Imminent Warriors หมายเหตุ: รางวัลกิจกรรม
ไปให้ถึง 1,000 Might 35 อัญมณี
ไปให้ถึง 15,000 Might 325 อัญมณี
ไปให้ถึง 35,000 Might 1300 อัญมณี
หมายเหตุ: รางวัลกิจกรรม
เข้าสู่ดินแดนอันสาบสูญ เลเวลที่ 3 เพื่อที่จะรับคริสตัลสีแดง 100 ชิ้น 100 คริสตัลสีแดง
เข้าสู่ดินแดนอันสาบสูญ เลเวลที่ 4 เพื่อที่จะรับเหรีญตราโล่ไฟ-I เลเวล 1 เหรียญตรา โล่ไฟ (Flame Guard) I - เบนทิศทาง 8% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 1 x 1
เข้าสู่ดินแดนอันสาบสูญ เลเวลที่ 5 เพื่อที่จะรับคริสตัลสีแดง 100 ชิ้น 100 คริสตัลสีแดง
เข้าสู่ดินแดนอันสาบสูญ เลเวลที่ 6 เพื่อที่จะรับเหรีญตราโล่ไฟ-II เลเวล 1 เหรียญตรา โล่ไฟ (Flame Guard) II - เบนทิศทาง 8% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 1 x 1
เข้าสู่ดินแดนอันสาบสูญ เลเวลที่ 7 เพื่อที่จะรับคริสตัลสีแดง 100 ชิ้น 100 คริสตัลสีแดง
เข้าสู่ดินแดนอันสาบสูญ เลเวลที่ 8 เพื่อที่จะรับเหรีญตราโล่ไฟ-III เลเวล 1 เหรียญตรา โล่ไฟ (Flame Guard) III - เบนทิศทาง 8% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 1 x 1
เข้าสู่ดินแดนอันสาบสูญ เลเวลที่ 9 เพื่อที่จะรับคริสตัลสีแดง 100 ชิ้น 100 คริสตัลสีแดง
เข้าสู่ดินแดนอันสาบสูญ เลเวลที่ 10 เพื่อที่จะรับเหรีญตราโล่ไฟ-IV เลเวล 1 เหรียญตรา โล่ไฟ (Flame Guard) IV - เบนทิศทาง 8% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 1 x 1
เข้าสู่ดินแดนอันสาบสูญ เลเวลที่ 11 เพื่อที่จะรับคริสตัลสีแดง 200 ชิ้น 200 คริสตัลสีแดง
เข้าสู่ดินแดนอันสาบสูญ เลเวลที่ 12 เพื่อที่จะรับเหรีญตราป้องกัน-I เลเวล 2 เหรียญตรา การป้องกัน (Bulwark) I - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 8%
ระดับ 2 x 1
เข้าสู่ดินแดนอันสาบสูญ เลเวลที่ 13 เพื่อที่จะรับคริสตัลสีแดง 200 ชิ้น 200 คริสตัลสีแดง
เข้าสู่ดินแดนอันสาบสูญ เลเวลที่ 14 เพื่อที่จะรับเหรีญตราป้องกัน-II เลเวล 2 เหรียญตรา การป้องกัน (Bulwark) II - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 8%
ระดับ 2 x 1
เข้าสู่ดินแดนอันสาบสูญ เลเวลที่ 15 เพื่อที่จะรับคริสตัลสีแดง 200 ชิ้น 200 คริสตัลสีแดง
เข้าสู่ดินแดนอันสาบสูญ เลเวลที่ 16 เพื่อที่จะรับเหรีญตราป้องกัน-III เลเวล 2 เหรียญตรา การป้องกัน (Bulwark) III - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 8%
ระดับ 2 x 1
เข้าสู่ดินแดนอันสาบสูญ เลเวลที่ 17 เพื่อที่จะรับคริสตัลสีแดง 200 ชิ้น 200 คริสตัลสีแดง
เข้าสู่ดินแดนอันสาบสูญ เลเวลที่ 18 เพื่อที่จะรับเหรีญตราป้องกัน-IV เลเวล 2 เหรียญตรา การป้องกัน (Bulwark) IV - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 8%
ระดับ 2 x 1
เข้าสู่ดินแดนอันสาบสูญ เลเวลที่ 19 เพื่อที่จะรับคริสตัลสีแดง 200 ชิ้น 200 คริสตัลสีแดง
เข้าสู่ดินแดนอันสาบสูญ เลเวลที่ 20 เพื่อที่จะรับเหรีญตราเทพเจ้าแห่งสงคราม-I เลเวล 3 เหรียญตรา เทพเจ้าแห่งสงคราม (War God) I - เพิ่ม ATK ขึ้น 20%
ระดับ 3 x 1
เข้าสู่ดินแดนอันสาบสูญ เลเวลที่ 21 เพื่อที่จะรับคริสตัลสีแดง 300 ชิ้น 300 คริสตัลสีแดง
เข้าสู่ดินแดนอันสาบสูญ เลเวลที่ 22 เพื่อที่จะรับเหรีญตราเทพเจ้าแห่งสงคราม-II เลเวล 3 เหรียญตรา เทพเจ้าแห่งสงคราม (War God) II - เพิ่ม ATK ขึ้น 20%
ระดับ 3 x 1
เข้าสู่ดินแดนอันสาบสูญ เลเวลที่ 23 เพื่อที่จะรับคริสตัลสีแดง 300 ชิ้น 300 คริสตัลสีแดง
เข้าสู่ดินแดนอันสาบสูญ เลเวลที่ 24 เพื่อที่จะรับเหรีญตราเทพเจ้าแห่งสงคราม-III เลเวล 3 เหรียญตรา เทพเจ้าแห่งสงคราม (War God) III - เพิ่ม ATK ขึ้น 20%
ระดับ 3 x 1
เข้าสู่ดินแดนอันสาบสูญ เลเวลที่ 25 เพื่อที่จะรับคริสตัลสีแดง 300 ชิ้น 300 คริสตัลสีแดง
เข้าสู่ดินแดนอันสาบสูญ เลเวลที่ 26 เพื่อที่จะรับเหรีญตราเทพเจ้าแห่งสงคราม-IV เลเวล 3 เหรียญตรา เทพเจ้าแห่งสงคราม (War God) IV - เพิ่ม ATK ขึ้น 20%
ระดับ 3 x 1
เข้าสู่ดินแดนอันสาบสูญ เลเวลที่ 27 เพื่อที่จะรับเหรีญตราระเบิดแห่งความตาย-I เลเวล 4 เหรียญตรา ระเบิดแห่งความตาย (Deadly Strike) I - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 6 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 4 x 1
เข้าสู่ดินแดนอันสาบสูญ เลเวลที่ 28 เพื่อที่จะรับเหรีญตราระเบิดแห่งความตาย-II เลเวล 4 เหรียญตรา ระเบิดแห่งความตาย (Deadly Strike) II - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 6 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 4 x 1
เข้าสู่ดินแดนอันสาบสูญ เลเวลที่ 29 เพื่อที่จะรับเหรีญตราระเบิดแห่งความตาย-III เลเวล 4 เหรียญตรา ระเบิดแห่งความตาย (Deadly Strike) III - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 6 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 4 x 1
เข้าสู่ดินแดนอันสาบสูญ เลเวลที่ 30 เพื่อที่จะรับเหรีญตราระเบิดแห่งความตาย-IV เลเวล 4 เหรียญตรา ระเบิดแห่งความตาย (Deadly Strike) IV - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 6 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 4 x 1
หมายเหตุ: รางวัลกิจกรรม
เสร็จสมบูรณ์ 3 ครั้ง ในการต่อสู้บนดินแดนอันสาบสูญ เพื่อที่จะได้รับ คริสตัล สีแดง 50 ชิ้น และ การ์ด ความแข็งแกร่ง 50 คริสตัลสีแดง
เสร็จสมบูรณ์ 10 ครั้ง ในการต่อสู้บนดินแดนอันสาบสูญ เพื่อที่จะได้รับ กุญแจสีบรอซ์ 2 อัน กุญแจสีบรอนซ์ - ปลดล็อคหีบสมบัติลึกลับ x 2
Mission Possible หมายเหตุ: รางวัลกิจกรรม
เคลียร์ 10 ดันเจี้ยนปราบเซียน 30 อัญมณี
เคลียร์ 50 ดันเจี้ยนปราบเซียน 80 อัญมณี
เคลียร์ 80 ดันเจี้ยนปราบเซียน 250 อัญมณี
Perfectionist หมายเหตุ: รางวัลกิจกรรม
ได้รับ 3 ลูกไฟ ใน 10 ดันเจี้ยนปราบเซียน 50 อัญมณี
ได้รับ 3 ลูกไฟ ใน 50 ดันเจี้ยนปราบเซียน 140 อัญมณี
ได้รับ 3 ลูกไฟ ใน 80 ดันเจี้ยนปราบเซียน 450 อัญมณี
หมายเหตุ: รางวัลกิจกรรม
ซื้อ 100,000 อัญมณี เพื่อที่จะรับ หีบความสามารถ Lv 5 หีบความสามารถ Lv 5 - รับความสามารถ Lv 5 แบบสุ่ม! x 1
ซื้อ 120,000 อัญมณี เพื่อรับ 2 ความสามารถอักษรโรมัน เลเวล 6 ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 6 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv5 เป็น Lv6 x 2
ซื้อ 140,000 อัญมณี เพื่อรับ 2 ความสามารถอักษรโรมัน เลเวล 6 ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 6 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv5 เป็น Lv6 x 2
ซื้อ 160,000 อัญมณี เพื่อรับ 2 ความสามารถอักษรโรมัน เลเวล 6 ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 6 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv5 เป็น Lv6 x 2
ซื้อ 180,000 อัญมณี เพื่อรับ 2 ความสามารถอักษรโรมัน เลเวล 6 ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 6 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv5 เป็น Lv6 x 2
ซื้อ 210,000 อัญมณี เพื่อรับ 2 ความสามารถอักษรโรมัน เลเวล 6 ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 6 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv5 เป็น Lv6 x 2
ซื้อ 240,000 อัญมณี เพื่อรับ 2 ความสามารถอักษรโรมัน เลเวล 7 ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 7 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv6 เป็น Lv7 x 2
ซื้อ 270,000 อัญมณี เพื่อรับ 2 ความสามารถอักษรโรมัน เลเวล 7 ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 7 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv6 เป็น Lv7 x 2
ซื้อ 300,000 อัญมณี เพื่อรับ 2 ความสามารถอักษรโรมัน เลเวล 7 ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 7 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv6 เป็น Lv7 x 2
ซื้อ 330,000 อัญมณี เพื่อรับ 2 ความสามารถอักษรโรมัน เลเวล 7 ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 7 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv6 เป็น Lv7 x 2
ซื้อ 370,000 อัญมณี เพื่อรับ 2 ความสามารถอักษรโรมัน เลเวล 7 ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 7 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv6 เป็น Lv7 x 2
ซื้อ 410,000 อัญมณี เพื่อรับ 2 ความสามารถอักษรโรมัน เลเวล 8 ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 8 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv7 เป็น Lv8 x 2
ซื้อ 450,000 อัญมณี เพื่อรับ 2 ความสามารถอักษรโรมัน เลเวล 8 ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 8 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv7 เป็น Lv8 x 2
ซื้อ 490,000 อัญมณี เพื่อรับ 2 ความสามารถอักษรโรมัน เลเวล 8 ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 8 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv7 เป็น Lv8 x 2
ซื้อ 530,000 อัญมณี เพื่อรับ 2 ความสามารถอักษรโรมัน เลเวล 8 ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 8 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv7 เป็น Lv8 x 2
ซื้อ 600,000 อัญมณี เพื่อรับ 2 ความสามารถอักษรโรมัน เลเวล 8 ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 8 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv7 เป็น Lv8 x 2
ซื้อ 700,000 อัญมณี เพื่อรับ เหรียญตราความสามารถ เลเวล 5 หีบความสามารถ Lv 5 - รับความสามารถ Lv 5 แบบสุ่ม! x 1
ซื้อ 800,000 อัญมณี เพื่อรับความสามารถอักษรโรมันโบราณ ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 6 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv5 เป็น Lv6 x 5
ซื้อ 900,000 อัญมณี เพื่อรับความสามารถอักษรโรมันโบราณ ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 7 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv6 เป็น Lv7 x 5
ซื้อ 1,000,000 อัญมณี เพื่อรับความสามารถอักษรโรมันโบราณ ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 8 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv7 เป็น Lv8 x 5
ซื้อ 1,100,000 อัญมณี เพื่อรับหีบความสามารถ เลเวล 5 หีบความสามารถ Lv 5 - รับความสามารถ Lv 5 แบบสุ่ม! x 1
ซื้อ 1,200,000 อัญมณี เพื่อรับความสามารถอักษรโรมันโบราณ! ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 6 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv5 เป็น Lv6 x 5
ซื้อ 1,300,000 อัญมณี เพื่อรับความสามารถอักษรโรมันโบราณ! ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 7 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv6 เป็น Lv7 x 5
ซื้อ 1,400,000 อัญมณี เพื่อรับความสามารถอักษรโรมันโบราณ! ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 8 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv7 เป็น Lv8 x 5
ซื้อ 1,500,000 อัญมณี เพื่อรับความสามารถอักษรโรมันโบราณ! หีบความสามารถ Lv 5 - รับความสามารถ Lv 5 แบบสุ่ม! x 1
ซื้อครบ 2,000,000 อัญมณี รับรางวัลหินอัพเกรด หินอัพเกรด - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดอุปกรณ์ x 1
ซื้อครบ 2,800,000 อัญมณี รับรางวัลหินอัพเกรด หินอัพเกรด - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดอุปกรณ์ x 1
Mission Possible หมายเหตุ: รางวัลกิจกรรม
เคลียร์ 10 ดันเจี้ยนพิมาต 45 อัญมณี
เคลียร์ 40 ดันเจี้ยนพิมาต 120 อัญมณี
เคลียร์ 80 ดันเจี้ยนพิมาต 375 อัญมณี
Perfectionist หมายเหตุ: รางวัลกิจกรรม
ได้รับ 3 ลูกไฟ - เคลียร์ ดันเจี้ยนพิมาต 10 ครั้ง 75 อัญมณี
ได้รับ 3 ลูกไฟ - เคลียร์ ดันเจี้ยนพิมาต 40 ครั้ง 210 อัญมณี
ได้รับ 3 ลูกไฟ - เคลียร์ ดันเจี้ยนพิมาต 80 ครั้ง 675 อัญมณี
Gold Tycoon หมายเหตุ: รางวัลกิจกรรม
รวบรวมทั้งหมด 100,000 Gold. 15 อัญมณี
รวบรวมทั้งหมด 5,000,000 Gold. 40 อัญมณี
รวบรวมทั้งหมด 20,000,000 Gold. 100 อัญมณี
หมายเหตุ: รางวัลกิจกรรม
วิวัฒนาการ 2 ฮีโร่ 100 อัญมณี
วิวัฒนาการ 4 ฮีโร่ 200 อัญมณี
วิวัฒนาการ 6 ฮีโร่ 300 อัญมณี
หมายเหตุ: รางวัลกิจกรรม
ปลดล็อก 2 วัตถุโบราณ (วัตถุโบราณถูกเอาออกแล้ว กรุณารับรางวัล) 100 อัญมณี
ปลดล็อก 4 วัตถุโบราณ (วัตถุโบราณถูกเอาออกแล้ว กรุณารับรางวัล) 200 อัญมณี
ปลดล็อก 6 วัตถุโบราณ (วัตถุโบราณถูกเอาออกแล้ว กรุณารับรางวัล) 300 อัญมณี
หมายเหตุ: รางวัลกิจกรรม
วิวัฒนาการ 2 ฮีโร่ 2 ครั้ง 150 อัญมณี
วิวัฒนาการ 4 ฮีโร่ 2 ครั้ง 250 อัญมณี
วิวัฒนาการ 6 ฮีโร่ 2 ครั้ง 350 อัญมณี
หมายเหตุ: รางวัลกิจกรรม
เคลียร์ด่าน Here Be Monsters A 10 อัญมณี
เคลียร์ด่าน Here Be Monsters B 20 อัญมณี
เคลียร์ด่าน Here Be Monsters F 60 อัญมณี
เคลียร์ด่าน Here Be Monsters J 100 อัญมณี
เคลียร์ด่าน Here Be Monsters N 160 อัญมณี
เคลียร์ด่าน Here Be Monsters R 260 อัญมณี
เคลียร์ด่าน Here Be Monsters AB 420 อัญมณี
เคลียร์ด่าน Here Be Monsters AF 680 อัญมณี
ผ่านด่าน Here Be Monsters Stage AI เพื่อรับความสามารถอักษรโรมัน Lv 9 5ชิ้น ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9  - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 x 5
ผ่านด่าน Here Be Monsters Stage AJ เพื่อรับความสามารถอักษรโรมัน Lv 9 5ชิ้น ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9  - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 x 5
หมายเหตุ: รางวัลกิจกรรม
ได้รับ 300 Season Points ใน Lost Battlefield เพื่อรับ กล่องเกียรติยศ II x6 กล่องเกียรติยศ II - ได้รับ 100 เกียรติยศ x 6
ได้รับ 600 Season Points ใน Lost Battlefield เพื่อรับ กล่องเกียรติยศ II x12 กล่องเกียรติยศ II - ได้รับ 100 เกียรติยศ x 12
ได้รับ 1,000 Season Points ใน Lost Battlefield เพื่อรับ กล่องเกียรติยศ III x2 กล่องเกียรติยศ III - ได้รับ 1000 เกียรติยศ x 2
ได้รับ 1,500 Season Points ใน Lost Battlefield เพื่อรับ กล่องเกียรติยศ III x3 กล่องเกียรติยศ III - ได้รับ 1000 เกียรติยศ x 3
หมายเหตุ: รางวัลกิจกรรม
เปลี่ยนสกิลรองโดยใช้อัญมณีหรือไอเทม 1 ครั้ง 30 อัญมณี
เปลี่ยนสกิลรองโดยใช้อัญมณีหรือไอเทม 5 ครั้ง 60 อัญมณี
เปลี่ยนสกิลรองโดยใช้อัญมณีหรือไอเทม 10 ครั้ง 90 อัญมณี
เปลี่ยนสกิลรองโดยใช้อัญมณีหรือไอเทม 30 ครั้ง 150 อัญมณี
เปลี่ยนสกิลรองโดยใช้อัญมณีหรือไอเทม 50 ครั้ง 240 อัญมณี
เปลี่ยนสกิลรองโดยใช้อัญมณีหรือไอเทม 100 ครั้ง 390 อัญมณี
เปลี่ยนสกิลรองโดยใช้อัญมณีหรือไอเทม 300 ครั้ง 630 อัญมณี
เปลี่ยนสกิลรองโดยใช้อัญมณีหรือไอเทม 500 ครั้ง 1020 อัญมณี
เปลี่ยนสกิลรองโดยใช้อัญมณีหรือไอเทม 1,000 ครั้ง 1650 อัญมณี
หมายเหตุ: รางวัลกิจกรรม
อัพเกรดสกิลรอง 1 ครั้ง 60 อัญมณี
อัพเกรดสกิลรอง 5 ครั้ง 120 อัญมณี
อัพเกรดสกิลรอง 10 ครั้ง 240 อัญมณี
อัพเกรดสกิลรอง 15 ครั้ง 360 อัญมณี
อัพเกรดสกิลรอง 20 ครั้ง 480 อัญมณี
อัพเกรดสกิลรอง 30 ครั้ง 720 อัญมณี
หมายเหตุ: รางวัลกิจกรรม
ได้รับ 4 ชนิด ของสัตว์เลี้ยงที่แตกต่างกัน 80 อัญมณี
ได้รับ 6 ชนิด ของสัตว์เลี้ยงที่แตกต่างกัน 120 อัญมณี
ได้รับ 8 ชนิด ของสัตว์เลี้ยงที่แตกต่างกัน 160 อัญมณี
Mana Tycoon หมายเหตุ: รางวัลกิจกรรม
รวบรวมทั้งหมด 100,000 Mana 15 อัญมณี
รวบรวมทั้งหมด 5,000,000 Mana 40 อัญมณี
รวบรวมทั้งหมด 20,000,000 Mana 100 อัญมณี
หมายเหตุ: รางวัลกิจกรรม
ได้รับ Lv 1 Pet Boost เพื่อรับไข่สัตว์เลี้ยงระดับตำนาน ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน - ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน x 1
ได้รับ Lv 6 Pet Boost เพื่อรับไข่สัตว์เลี้ยงระดับตำนาน ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน - ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน x 1
ได้รับ Lv 11 Pet Boost เพื่อรับไข่สัตว์เลี้ยงระดับตำนาน ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน - ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน x 1
ได้รับ Lv 16 Pet Boost เพื่อรับไข่สัตว์เลี้ยงระดับตำนาน 2 ใบ ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน - ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน x 2
ได้รับ Lv 21 Pet Boost เพื่อรับไข่สัตว์เลี้ยงระดับตำนาน 2 ใบ ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน - ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน x 2
ได้รับ Lv 26 Pet Boost เพื่อรับไข่สัตว์เลี้ยงระดับตำนาน 2 ใบ ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน - ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน x 2
หมายเหตุ: รางวัลกิจกรรม
ของรางวัลล็อคอิน สำหรับผู้เล่นใหม่ (7 วัน) แพคเกจ Newbie I - เปิดเพื่อรับ ดาว และ ไอเทมอื่นๆ x 1
ของรางวัลล็อคอิน สำหรับผู้เล่นใหม่ (7 วัน) แพคเกจ Newbie II - เปิดเพื่อรับ เทพเจ้าแห่งสายฟ้า และ ไอเทมอื่นๆ x 1
ของรางวัลล็อคอิน สำหรับผู้เล่นใหม่ (7 วัน) แพคเกจ Newbie III - เปิดเพื่อรับ Immortep และ ไอเทมอื่นๆ x 1
ของรางวัลล็อคอิน สำหรับผู้เล่นใหม่ (7 วัน) แพคเกจ Newbie IV - เปิดเพื่อรับ Slime Essences และ ไอเทมอื่นๆ x 1
ของรางวัลล็อคอิน สำหรับผู้เล่นใหม่ (7 วัน) แพคเกจ Newbie V - เปิดเพื่อรับ Atlanticore และ ไอเทมอื่นๆ x 1
ของรางวัลล็อคอิน สำหรับผู้เล่นใหม่ (7 วัน) แพคเกจ Newbie VI - เปิดเพื่อรับ ไข่สัตว์เลี้ยง และ ไอเทมอื่นๆ x 1
ของรางวัลล็อคอิน สำหรับผู้เล่นใหม่ (7 วัน) แพคเกจ Newbie VII - เปิดเพื่อรับ การ์ดฮีโร่ในตำนาน และ ไอเทมอื่นๆ x 1
หมายเหตุ: รางวัลกิจกรรม
แพคโบนัส 30 วัน แพค EXP III - ได้รับ EXP มากมาย x 1
หมายเหตุ: รางวัลกิจกรรม
แพคโบนัส 7 วัน แพค EXP II - ได้รับ EXP บางส่วน x 1
Imminent Warriors หมายเหตุ: รางวัลกิจกรรม
ค่า Might ถึง 20,000 จะได้รับคูปองธีมหุบเขาหิมะ คูปองหุบเขาหิมะ - ใช้สำหลับแลกธีมหุบเขาหิมะที่หน้าธีม x 1
หมายเหตุ: รางวัลกิจกรรม
ได้รับ 2,000 คะแนนในแดนลับ 20 อัญมณี
ได้รับ 6,000 คะแนนในแดนลับ 40 อัญมณี
ได้รับ 15,000 คะแนนในแดนลับ 70 อัญมณี
ได้รับ 40,000 คะแนนในแดนลับ 100 อัญมณี
ได้รับ 80,000 คะแนนในแดนลับ 140 อัญมณี
ได้รับ 150,000 คะแนนในแดนลับ 190 อัญมณี
ได้รับ 300,000 คะแนนในแดนลับ 250 อัญมณี
ได้รับ 600,000 คะแนนในแดนลับ 320 อัญมณี
หมายเหตุ: รางวัลกิจกรรม
ซื้อ 35,000 อัญมณี เพื่อรับ Karmic Rock I Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
ซื้อ 65,000 อัญมณี เพื่อรับ Karmic Rock II Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
ซื้อ 80,000 อัญมณี เพื่อรับฮีโร่ Spirit Mage - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Spirit Mage x 1
ซื้อ 110,000 อัญมณี เพื่อรับ Karmic Rock I Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
ซื้อ 130,000 อัญมณี เพื่อรับ Karmic Rock I Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 7
ซื้อ 170,000 อัญมณี เพื่อรับฮีโร่ Minotaur Chieftain - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Minotaur Chieftain x 1
ซื้อ 220,000 อัญมณี เพื่อรับ Karmic Rock II Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
ซื้อ 230,000 อัญมณี เพื่อรับ Karmic Rock I Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 10
ซื้อ 260,000 อัญมณี เพื่อรับ Karmic Rock III Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
ซื้อ 280,000 อัญมณี เพื่อรับ Karmic Rock I Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 15
ซื้อ 310,000 อัญมณี เพื่อรับ Karmic Rock I Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20
ซื้อ 320,000 อัญมณี เพื่อรับฮีโร่ เทพอสูร - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เทพอสูร x 1
หมายเหตุ: รางวัลกิจกรรม
เปิดใช้งาน Warden เพื่อรับ 5,000 Merits
อัพ Warden จนถึง Lv 11 เพื่อรับ 10,000 Merits
อัพ Warden จนถึง Lv 22 เพื่อรับ 20,000 Merits
หมายเหตุ: รางวัลกิจกรรม
มี 1 Hero Lv200 ที่วิวัฒนาการขั้น 2 เพื่อรับ 80 Igniting Stone Igniting Stone - ใช้สำหรับกระตุ้นไอค่อนข้ามขีดจำกัดและเพิ่มสถานะ x 80
มี 3 Hero Lv200 ที่วิวัฒนาการขั้น 2 เพื่อรับ 160 Igniting Stone Igniting Stone - ใช้สำหรับกระตุ้นไอค่อนข้ามขีดจำกัดและเพิ่มสถานะ x 160
มี 6 Hero Lv200 ที่วิวัฒนาการขั้น 2 เพื่อรับ 90 Zenith Stone Zenith Stone - ใช้อัพเลเวลข้ามขีดจำกัด(จาก Lv 1-20) x 90
Mission Possible หมายเหตุ: รางวัลกิจกรรม
เคลียร์ 5 ดันเจี้ยนปกติ 20 อัญมณี
เคลียร์ 50 ดันเจี้ยนปกติ 65 อัญมณี
เคลียร์ 100 ดันเจี้ยนปกติ 195 อัญมณี
หมายเหตุ: รางวัลกิจกรรม
มี 1 ฮีโร่ที่ข้ามขีดจำกัด Lv 6 เพื่อรับ 160 Igniting Stone Igniting Stone - ใช้สำหรับกระตุ้นไอค่อนข้ามขีดจำกัดและเพิ่มสถานะ x 160
มี 1 ฮีโร่ที่ข้ามขีดจำกัด Lv 12 เพื่อรับ 320 Igniting Stone Igniting Stone - ใช้สำหรับกระตุ้นไอค่อนข้ามขีดจำกัดและเพิ่มสถานะ x 320
มี 1 ฮีโร่ที่ข้ามขีดจำกัด Lv 20 เพื่อรับ 180 Zenith Stone Zenith Stone - ใช้อัพเลเวลข้ามขีดจำกัด(จาก Lv 1-20) x 180
Perfectionist หมายเหตุ: รางวัลกิจกรรม
ได้รับ 3 ลูกไฟ ใน 10 ดันเจี้ยนปกติ 40 อัญมณี
ได้รับ 3 ลูกไฟ ใน 50 ดันเจี้ยนปกติ 130 อัญมณี
ได้รับ 3 ลูกไฟ ใน 100 ดันเจี้ยนปกติ 390 อัญมณี
ชัยชนะแห่งความกล้าหาญ หมายเหตุ: รางวัลกิจกรรม
ชนะการโจมตี 20 ครั้งในการต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นๆ 40 อัญมณี
ชนะการโจมตี 200 ครั้งในการต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นๆ 195 อัญมณี
ชนะการโจมตี 1,000 ครั้งในการต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นๆ 390 อัญมณี
ชะตากรรมแห่งความพ่ายแพ้ หมายเหตุ: รางวัลกิจกรรม
แพ้การโจมตี 20 ครั้งในการต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นๆ 10 อัญมณี
แพ้การโจมตี 200 ครั้งในการต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นๆ 20 อัญมณี
แพ้การโจมตี 1,000 ครั้งในการต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นๆ 50 อัญมณี