ตึก: ศูนย์กลางลีค

ศูนย์กลางลีค - นี่คือศูนย์กลางในการจัดการทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับลีค

อัพเกรด ศูนย์กลางลีค เพื่อเพิ่มเลเวลของ Guild Turf อื่นๆ ทั้งนี้ยังเพิ่มจำนวนของสมาชิกลีค และ เพิ่มชนิดของ Guild Bosses ที่คุณจะสามารถทำการต่อสู้ได้
ระดับ พื้นที่ว่างอัพเกรดHP
ศูนย์กลางลีค ระดับ 1 1 3 x 35800
2 3 x 3400เครดิตลีค: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียวจากสมาชิกลีค6800
3 3 x 32100เครดิตลีค: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียวจากสมาชิกลีค7800
4 3 x 34800เครดิตลีค: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียวจากสมาชิกลีค9000
5 3 x 310800เครดิตลีค: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียวจากสมาชิกลีค10400
ศูนย์กลางลีค ระดับ 6 6 3 x 318000เครดิตลีค: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียวจากสมาชิกลีค12000
7 3 x 333000เครดิตลีค: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียวจากสมาชิกลีค14000
8 3 x 363000เครดิตลีค: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียวจากสมาชิกลีค16200
9 3 x 397500เครดิตลีค: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียวจากสมาชิกลีค18800
10 3 x 3168000เครดิตลีค: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียวจากสมาชิกลีค21800
ศูนย์กลางลีค ระดับ 11 11 3 x 3480000เครดิตลีค: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียวจากสมาชิกลีค25200
12 3 x 3836000เครดิตลีค: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียวจากสมาชิกลีค29200
13 3 x 3960000เครดิตลีค: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียวจากสมาชิกลีค33800
14 3 x 31100000เครดิตลีค: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียวจากสมาชิกลีค39200
15 3 x 31260000เครดิตลีค: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียวจากสมาชิกลีค45400