ฮีโร่: Crystal Wraith

Crystal Wraith

Crystal Wraith Crystal Wraith

คุณสมบัติต่างๆ:

ธรรมดาวิวัฒนาการ 1วิวัฒนาการ 2
HP HP:460068320131120
โจมตี โจมตี:19516492735
ATK SPD ATK SPD:100010001000
MOV SPD MOV SPD:255270270
ระยะการโจมตี ระยะการโจมตี:101010
ความแม่นยำ ความแม่นยำ:157200287
หลบหลีก หลบหลีก:000
คริติคอล คริติคอล:000
คริติคอล DMG คริติคอล DMG:000
ต้านการโจมตีแบบคริติคอล ต้านการโจมตีแบบคริติคอล:000
Wardens' Watchความสามารถของฮีโร่ความสามารถ
Brawlerตกลงกรุณาเลือก พรสวรรค์Spiral Floe
อาจกล่าวได้ว่า Crystal Wraith เกิดมากับพลังควบคุมน้ำแข็ง ความใจดีของเขาที่มีต่อทุกคนที่เข้าหาเขาเพื่ออำนาจหรือสถานศักดิ์สิทธิ์คือสิ่งจอมปลอมเพื่อวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของเขา: เพื่อค้นหาร่างที่เหมาะแบบสำหรับแผนการ " ประติมากรรมน้ำแข็งที่เสมือนจริง "
  • Spiral Floe
  • ฮีโร่ Totem
  • Crystal Wraith
  • Crystal Wraith วิวัฒนาการ 1
  • Crystal Wraith วิวัฒนาการ 2
  • Destiny
  • สกิน
ระดับราคา Mightธรรมดา Mightวิวัฒนาการ 1 Mightวิวัฒนาการ 2
1/15---597898
สร้างโล่ที่จะลดความเสียหายลง 20% เป็นเวลา 3 วินาทีแก่ 2 ฮีโร่พันธมิตรที่ HP น้อยที่สุดและยกเลิกสถานะใบ้ Crystal Wraith และฮีโร่ที่ได้รับโล่นี้ จะใช้สกิลพิเศษหนึ่งครั้ง สร้างความเสียหาย 80% ของพลังโจมตีแก่ศัตรูรอบๆทุกๆวินาที เป็นเวลา 3 วินาที และยังทำให้ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 4% ทุกๆครั้งที่โดนสกิลพิเศษนี้(คูลดาวน์ 5 วินาที Crystal Wraith จะมีโอกาส 25% ที่จะทำให้ศัตรูแบบสุ่มและศัตรูใกล้เป้าหมายนั้น ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20% มีผล 5 วินาที การโจมตีปกติของ Crystal Wraith จะโจมตีหลายเป้าหมายพร้อมกัน)
2/152000 (100 Shards)117156195
สร้างโล่ที่จะลดความเสียหายลง 25% เป็นเวลา 3 วินาทีแก่ 2 ฮีโร่พันธมิตรที่ HP น้อยที่สุดและยกเลิกสถานะใบ้ Crystal Wraith และฮีโร่ที่ได้รับโล่นี้ จะใช้สกิลพิเศษหนึ่งครั้ง สร้างความเสียหาย 90% ของพลังโจมตีแก่ศัตรูรอบๆทุกๆวินาที เป็นเวลา 3 วินาที และยังทำให้ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 4% ทุกๆครั้งที่โดนสกิลพิเศษนี้(คูลดาวน์ 5 วินาที Crystal Wraith จะมีโอกาส 25% ที่จะทำให้ศัตรูแบบสุ่มและศัตรูใกล้เป้าหมายนั้น ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20% มีผล 5 วินาที การโจมตีปกติของ Crystal Wraith จะโจมตีหลายเป้าหมายพร้อมกัน)
3/1510000 (500 Shards)176234293
สร้างโล่ที่จะลดความเสียหายลง 30% เป็นเวลา 3 วินาทีแก่ 2 ฮีโร่พันธมิตรที่ HP น้อยที่สุดและยกเลิกสถานะใบ้ Crystal Wraith และฮีโร่ที่ได้รับโล่นี้ จะใช้สกิลพิเศษหนึ่งครั้ง สร้างความเสียหาย 100% ของพลังโจมตีแก่ศัตรูรอบๆทุกๆวินาที เป็นเวลา 3 วินาที และยังทำให้ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 5% ทุกๆครั้งที่โดนสกิลพิเศษนี้(คูลดาวน์ 5 วินาที Crystal Wraith จะมีโอกาส 25% ที่จะทำให้ศัตรูแบบสุ่มและศัตรูใกล้เป้าหมายนั้น ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20% มีผล 5 วินาที การโจมตีปกติของ Crystal Wraith จะโจมตีหลายเป้าหมายพร้อมกัน)
4/1530000 (1500 Shards)234312390
สร้างโล่ที่จะลดความเสียหายลง 35% เป็นเวลา 3 วินาทีแก่ 2 ฮีโร่พันธมิตรที่ HP น้อยที่สุดและยกเลิกสถานะใบ้ Crystal Wraith และฮีโร่ที่ได้รับโล่นี้ จะใช้สกิลพิเศษหนึ่งครั้ง สร้างความเสียหาย 120% ของพลังโจมตีแก่ศัตรูรอบๆทุกๆวินาที เป็นเวลา 3 วินาที และยังทำให้ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 5% ทุกๆครั้งที่โดนสกิลพิเศษนี้(คูลดาวน์ 5 วินาที Crystal Wraith จะมีโอกาส 25% ที่จะทำให้ศัตรูแบบสุ่มและศัตรูใกล้เป้าหมายนั้น ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20% มีผล 5 วินาที การโจมตีปกติของ Crystal Wraith จะโจมตีหลายเป้าหมายพร้อมกัน)
5/1570000 (3500 Shards)293390488
สร้างโล่ที่จะลดความเสียหายลง 40% เป็นเวลา 3 วินาทีแก่ 2 ฮีโร่พันธมิตรที่ HP น้อยที่สุดและยกเลิกสถานะใบ้ Crystal Wraith และฮีโร่ที่ได้รับโล่นี้ จะใช้สกิลพิเศษหนึ่งครั้ง สร้างความเสียหาย 140% ของพลังโจมตีแก่ศัตรูรอบๆทุกๆวินาที เป็นเวลา 3 วินาที และยังทำให้ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 6% ทุกๆครั้งที่โดนสกิลพิเศษนี้(คูลดาวน์ 5 วินาที Crystal Wraith จะมีโอกาส 25% ที่จะทำให้ศัตรูแบบสุ่มและศัตรูใกล้เป้าหมายนั้น ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20% มีผล 5 วินาที การโจมตีปกติของ Crystal Wraith จะโจมตีหลายเป้าหมายพร้อมกัน)
6/15120000 (6000 Shards)351468585
สร้างโล่ที่จะลดความเสียหายลง 45% เป็นเวลา 3 วินาทีแก่ 2 ฮีโร่พันธมิตรที่ HP น้อยที่สุดและยกเลิกสถานะใบ้ Crystal Wraith และฮีโร่ที่ได้รับโล่นี้ จะใช้สกิลพิเศษหนึ่งครั้ง สร้างความเสียหาย 160% ของพลังโจมตีแก่ศัตรูรอบๆทุกๆวินาที เป็นเวลา 3 วินาที และยังทำให้ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 6% ทุกๆครั้งที่โดนสกิลพิเศษนี้(คูลดาวน์ 5 วินาที Crystal Wraith จะมีโอกาส 25% ที่จะทำให้ศัตรูแบบสุ่มและศัตรูใกล้เป้าหมายนั้น ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20% มีผล 5 วินาที การโจมตีปกติของ Crystal Wraith จะโจมตีหลายเป้าหมายพร้อมกัน)
7/15200000 (10000 Shards)410546683
สร้างโล่ที่จะลดความเสียหายลง 50% เป็นเวลา 3 วินาทีแก่ 2 ฮีโร่พันธมิตรที่ HP น้อยที่สุดและยกเลิกสถานะใบ้ Crystal Wraith และฮีโร่ที่ได้รับโล่นี้ จะใช้สกิลพิเศษหนึ่งครั้ง สร้างความเสียหาย 190% ของพลังโจมตีแก่ศัตรูรอบๆทุกๆวินาที เป็นเวลา 3 วินาที และยังทำให้ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 7% ทุกๆครั้งที่โดนสกิลพิเศษนี้(คูลดาวน์ 5 วินาที Crystal Wraith จะมีโอกาส 25% ที่จะทำให้ศัตรูแบบสุ่มและศัตรูใกล้เป้าหมายนั้น ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20% มีผล 5 วินาที การโจมตีปกติของ Crystal Wraith จะโจมตีหลายเป้าหมายพร้อมกัน)
8/15500000 (25000 Shards)468624780
สร้างโล่ที่จะลดความเสียหายลง 55% เป็นเวลา 3 วินาทีแก่ 2 ฮีโร่พันธมิตรที่ HP น้อยที่สุดและยกเลิกสถานะใบ้ Crystal Wraith และฮีโร่ที่ได้รับโล่นี้ จะใช้สกิลพิเศษหนึ่งครั้ง สร้างความเสียหาย 220% ของพลังโจมตีแก่ศัตรูรอบๆทุกๆวินาที เป็นเวลา 3 วินาที และยังทำให้ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 8% ทุกๆครั้งที่โดนสกิลพิเศษนี้(คูลดาวน์ 5 วินาที Crystal Wraith จะมีโอกาส 25% ที่จะทำให้ศัตรูแบบสุ่มและศัตรูใกล้เป้าหมายนั้น ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20% มีผล 5 วินาที การโจมตีปกติของ Crystal Wraith จะโจมตีหลายเป้าหมายพร้อมกัน)
9/15800000 (40000 Shards)527702878
สร้างโล่ที่จะลดความเสียหายลง 65% เป็นเวลา 3 วินาทีแก่ 2 ฮีโร่พันธมิตรที่ HP น้อยที่สุดและยกเลิกสถานะใบ้ Crystal Wraith และฮีโร่ที่ได้รับโล่นี้ จะใช้สกิลพิเศษหนึ่งครั้ง สร้างความเสียหาย 250% ของพลังโจมตีแก่ศัตรูรอบๆทุกๆวินาที เป็นเวลา 3 วินาที และยังทำให้ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 9% ทุกๆครั้งที่โดนสกิลพิเศษนี้(คูลดาวน์ 5 วินาที Crystal Wraith จะมีโอกาส 25% ที่จะทำให้ศัตรูแบบสุ่มและศัตรูใกล้เป้าหมายนั้น ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20% มีผล 5 วินาที การโจมตีปกติของ Crystal Wraith จะโจมตีหลายเป้าหมายพร้อมกัน)
10/151600000 (80000 Shards)585780975
สร้างโล่ที่จะลดความเสียหายลง 75% เป็นเวลา 3 วินาทีแก่ 2 ฮีโร่พันธมิตรที่ HP น้อยที่สุดและยกเลิกสถานะใบ้ Crystal Wraith และฮีโร่ที่ได้รับโล่นี้ จะใช้สกิลพิเศษหนึ่งครั้ง สร้างความเสียหาย 280% ของพลังโจมตีแก่ศัตรูรอบๆทุกๆวินาที เป็นเวลา 3 วินาที และยังทำให้ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 10% ทุกๆครั้งที่โดนสกิลพิเศษนี้(คูลดาวน์ 5 วินาที Crystal Wraith จะมีโอกาส 25% ที่จะทำให้ศัตรูแบบสุ่มและศัตรูใกล้เป้าหมายนั้น ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20% มีผล 5 วินาที การโจมตีปกติของ Crystal Wraith จะโจมตีหลายเป้าหมายพร้อมกัน)
11/158600000 Gold 5970 คริสตัลสีฟ้า 154000 ดาว
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 74Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 16
6448581073
สร้างโล่ที่จะลดความเสียหายลง 80% เป็นเวลา 3 วินาทีแก่ 2 ฮีโร่พันธมิตรที่ HP น้อยที่สุดและยกเลิกสถานะใบ้ Crystal Wraith และฮีโร่ที่ได้รับโล่นี้ จะใช้สกิลพิเศษหนึ่งครั้ง สร้างความเสียหาย 300% ของพลังโจมตีแก่ศัตรูรอบๆทุกๆวินาที เป็นเวลา 3 วินาที และยังทำให้ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 10% ทุกๆครั้งที่โดนสกิลพิเศษนี้(คูลดาวน์ 5 วินาที Crystal Wraith จะมีโอกาส 25% ที่จะทำให้ศัตรูแบบสุ่มและศัตรูใกล้เป้าหมายนั้น ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20% มีผล 5 วินาที การโจมตีปกติของ Crystal Wraith จะโจมตีหลายเป้าหมายพร้อมกัน)
12/15849790 คริสตัลสีฟ้า 485000 ดาว
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 54Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 22Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 8
7029361170
สร้างโล่ที่จะลดความเสียหายลง 80% เป็นเวลา 3 วินาทีแก่ 2 ฮีโร่พันธมิตรที่ HP น้อยที่สุดและยกเลิกสถานะใบ้ Crystal Wraith และฮีโร่ที่ได้รับโล่นี้ จะใช้สกิลพิเศษหนึ่งครั้ง สร้างความเสียหาย 340% ของพลังโจมตีแก่ศัตรูรอบๆทุกๆวินาที เป็นเวลา 3 วินาที และยังทำให้ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 10% ทุกๆครั้งที่โดนสกิลพิเศษนี้(คูลดาวน์ 5 วินาที Crystal Wraith จะมีโอกาส 25% ที่จะทำให้ศัตรูแบบสุ่มและศัตรูใกล้เป้าหมายนั้น ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20% มีผล 5 วินาที การโจมตีปกติของ Crystal Wraith จะโจมตีหลายเป้าหมายพร้อมกัน)
13/153643000 คริสตัลสีฟ้า 941000 ดาว
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 14Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 27
76110141268
สร้างโล่ที่จะลดความเสียหายลง 85% เป็นเวลา 3 วินาทีแก่ 2 ฮีโร่พันธมิตรที่ HP น้อยที่สุดและยกเลิกสถานะใบ้ Crystal Wraith และฮีโร่ที่ได้รับโล่นี้ จะใช้สกิลพิเศษหนึ่งครั้ง สร้างความเสียหาย 360% ของพลังโจมตีแก่ศัตรูรอบๆทุกๆวินาที เป็นเวลา 3 วินาที และยังทำให้ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 10% ทุกๆครั้งที่โดนสกิลพิเศษนี้(คูลดาวน์ 5 วินาที Crystal Wraith จะมีโอกาส 25% ที่จะทำให้ศัตรูแบบสุ่มและศัตรูใกล้เป้าหมายนั้น ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20% มีผล 5 วินาที การโจมตีปกติของ Crystal Wraith จะโจมตีหลายเป้าหมายพร้อมกัน)
14/158820000 คริสตัลสีฟ้า 1581000 ดาว
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 20
81910921365
สร้างโล่ที่จะลดความเสียหายลง 85% เป็นเวลา 3 วินาทีแก่ 2 ฮีโร่พันธมิตรที่ HP น้อยที่สุดและยกเลิกสถานะใบ้ Crystal Wraith และฮีโร่ที่ได้รับโล่นี้ จะใช้สกิลพิเศษหนึ่งครั้ง สร้างความเสียหาย 400% ของพลังโจมตีแก่ศัตรูรอบๆทุกๆวินาที เป็นเวลา 3 วินาที และยังทำให้ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 10% ทุกๆครั้งที่โดนสกิลพิเศษนี้(คูลดาวน์ 5 วินาที Crystal Wraith จะมีโอกาส 25% ที่จะทำให้ศัตรูแบบสุ่มและศัตรูใกล้เป้าหมายนั้น ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20% มีผล 5 วินาที การโจมตีปกติของ Crystal Wraith จะโจมตีหลายเป้าหมายพร้อมกัน)
15/1517920000 คริสตัลสีฟ้า 2985000 ดาว
87811701463
สร้างโล่ที่จะลดความเสียหายลง 90% เป็นเวลา 3 วินาทีแก่ 2 ฮีโร่พันธมิตรที่ HP น้อยที่สุดและยกเลิกสถานะใบ้ Crystal Wraith และฮีโร่ที่ได้รับโล่นี้ จะใช้สกิลพิเศษหนึ่งครั้ง สร้างความเสียหาย 420% ของพลังโจมตีแก่ศัตรูรอบๆทุกๆวินาที เป็นเวลา 3 วินาที และยังทำให้ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 10% ทุกๆครั้งที่โดนสกิลพิเศษนี้(คูลดาวน์ 5 วินาที Crystal Wraith จะมีโอกาส 25% ที่จะทำให้ศัตรูแบบสุ่มและศัตรูใกล้เป้าหมายนั้น ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20% มีผล 5 วินาที การโจมตีปกติของ Crystal Wraith จะโจมตีหลายเป้าหมายพร้อมกัน)
ระดับหมายเหตุ
1สร้างโล่ที่จะลดความเสียหายลง 20% เป็นเวลา 3 วินาทีแก่ 2 ฮีโร่พันธมิตรที่ HP น้อยที่สุดและยกเลิกสถานะใบ้ Crystal Wraith และฮีโร่ที่ได้รับโล่นี้ จะใช้สกิลพิเศษหนึ่งครั้ง สร้างความเสียหาย 80% ของพลังโจมตีแก่ศัตรูรอบๆทุกๆวินาที เป็นเวลา 3 วินาที และยังทำให้ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 4% ทุกๆครั้งที่โดนสกิลพิเศษนี้
2สร้างโล่ที่จะลดความเสียหายลง 25% เป็นเวลา 3 วินาทีแก่ 2 ฮีโร่พันธมิตรที่ HP น้อยที่สุดและยกเลิกสถานะใบ้ Crystal Wraith และฮีโร่ที่ได้รับโล่นี้ จะใช้สกิลพิเศษหนึ่งครั้ง สร้างความเสียหาย 90% ของพลังโจมตีแก่ศัตรูรอบๆทุกๆวินาที เป็นเวลา 3 วินาที และยังทำให้ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 4% ทุกๆครั้งที่โดนสกิลพิเศษนี้
3สร้างโล่ที่จะลดความเสียหายลง 30% เป็นเวลา 3 วินาทีแก่ 2 ฮีโร่พันธมิตรที่ HP น้อยที่สุดและยกเลิกสถานะใบ้ Crystal Wraith และฮีโร่ที่ได้รับโล่นี้ จะใช้สกิลพิเศษหนึ่งครั้ง สร้างความเสียหาย 100% ของพลังโจมตีแก่ศัตรูรอบๆทุกๆวินาที เป็นเวลา 3 วินาที และยังทำให้ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 5% ทุกๆครั้งที่โดนสกิลพิเศษนี้
4สร้างโล่ที่จะลดความเสียหายลง 35% เป็นเวลา 3 วินาทีแก่ 2 ฮีโร่พันธมิตรที่ HP น้อยที่สุดและยกเลิกสถานะใบ้ Crystal Wraith และฮีโร่ที่ได้รับโล่นี้ จะใช้สกิลพิเศษหนึ่งครั้ง สร้างความเสียหาย 120% ของพลังโจมตีแก่ศัตรูรอบๆทุกๆวินาที เป็นเวลา 3 วินาที และยังทำให้ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 5% ทุกๆครั้งที่โดนสกิลพิเศษนี้
5สร้างโล่ที่จะลดความเสียหายลง 40% เป็นเวลา 3 วินาทีแก่ 2 ฮีโร่พันธมิตรที่ HP น้อยที่สุดและยกเลิกสถานะใบ้ Crystal Wraith และฮีโร่ที่ได้รับโล่นี้ จะใช้สกิลพิเศษหนึ่งครั้ง สร้างความเสียหาย 140% ของพลังโจมตีแก่ศัตรูรอบๆทุกๆวินาที เป็นเวลา 3 วินาที และยังทำให้ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 6% ทุกๆครั้งที่โดนสกิลพิเศษนี้
6สร้างโล่ที่จะลดความเสียหายลง 45% เป็นเวลา 3 วินาทีแก่ 2 ฮีโร่พันธมิตรที่ HP น้อยที่สุดและยกเลิกสถานะใบ้ Crystal Wraith และฮีโร่ที่ได้รับโล่นี้ จะใช้สกิลพิเศษหนึ่งครั้ง สร้างความเสียหาย 160% ของพลังโจมตีแก่ศัตรูรอบๆทุกๆวินาที เป็นเวลา 3 วินาที และยังทำให้ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 6% ทุกๆครั้งที่โดนสกิลพิเศษนี้
7สร้างโล่ที่จะลดความเสียหายลง 50% เป็นเวลา 3 วินาทีแก่ 2 ฮีโร่พันธมิตรที่ HP น้อยที่สุดและยกเลิกสถานะใบ้ Crystal Wraith และฮีโร่ที่ได้รับโล่นี้ จะใช้สกิลพิเศษหนึ่งครั้ง สร้างความเสียหาย 190% ของพลังโจมตีแก่ศัตรูรอบๆทุกๆวินาที เป็นเวลา 3 วินาที และยังทำให้ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 7% ทุกๆครั้งที่โดนสกิลพิเศษนี้
8สร้างโล่ที่จะลดความเสียหายลง 55% เป็นเวลา 3 วินาทีแก่ 2 ฮีโร่พันธมิตรที่ HP น้อยที่สุดและยกเลิกสถานะใบ้ Crystal Wraith และฮีโร่ที่ได้รับโล่นี้ จะใช้สกิลพิเศษหนึ่งครั้ง สร้างความเสียหาย 220% ของพลังโจมตีแก่ศัตรูรอบๆทุกๆวินาที เป็นเวลา 3 วินาที และยังทำให้ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 8% ทุกๆครั้งที่โดนสกิลพิเศษนี้
9สร้างโล่ที่จะลดความเสียหายลง 65% เป็นเวลา 3 วินาทีแก่ 2 ฮีโร่พันธมิตรที่ HP น้อยที่สุดและยกเลิกสถานะใบ้ Crystal Wraith และฮีโร่ที่ได้รับโล่นี้ จะใช้สกิลพิเศษหนึ่งครั้ง สร้างความเสียหาย 250% ของพลังโจมตีแก่ศัตรูรอบๆทุกๆวินาที เป็นเวลา 3 วินาที และยังทำให้ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 9% ทุกๆครั้งที่โดนสกิลพิเศษนี้
10สร้างโล่ที่จะลดความเสียหายลง 75% เป็นเวลา 3 วินาทีแก่ 2 ฮีโร่พันธมิตรที่ HP น้อยที่สุดและยกเลิกสถานะใบ้ Crystal Wraith และฮีโร่ที่ได้รับโล่นี้ จะใช้สกิลพิเศษหนึ่งครั้ง สร้างความเสียหาย 280% ของพลังโจมตีแก่ศัตรูรอบๆทุกๆวินาที เป็นเวลา 3 วินาที และยังทำให้ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 10% ทุกๆครั้งที่โดนสกิลพิเศษนี้
Crystal Wraith
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
146001952555
2486020625511
3512021725516
4538022825521
5564023925527
6590025025532
7616026125537
8642027225543
9668028325548
10694029425553
11720030525558
12746031625564
13772032725569
14798033825574
15824034925580
16850036025585
17876037125590
18902038225596
199280393255101
209540404255106
20 (2 x Star)
1000 (1000ดาว)
10000 (10000Gold)
10ลูกไฟดันเจี้ยน
14140599260107
2114400610260112
2214660621260118
2314920632260123
2415180643260128
2515440654260134
2615700665260139
2715960676260144
2816220687260150
2916480698260155
3016740709260160
3117000720260166
3217260731260171
3317520742260176
3417780753260182
3518040764260187
3618300775260192
3718560786260198
3818820797260203
3919080808260208
4019340819260214
40 (3 x Star)
3000 (4000ดาว)
30000 (40000Gold)
50ลูกไฟดันเจี้ยน
239401014265215
41242001025265220
42244601036265226
43247201047265231
44249801058265236
45252401069265242
46255001080265247
47257601091265252
48260201102265258
49262801113265263
50265401124265269
51268001135265274
52270601146265279
53273201157265285
54275801168265290
55278401179265295
56281001190265301
57283601201265306
58286201212265312
59288801223265317
60291401234265322
60 (4 x Star)
10000 (14000ดาว)
100000 (140000Gold)
75ลูกไฟดันเจี้ยน
337401429270324
61340001440270329
62342601451270335
63345201462270340
64347801473270346
65350401484270351
66353001495270356
67355601506270362
68358201517270367
69360801528270373
70363401539270378
71366001550270383
72368601561270389
73371201572270394
74373801583270400
75376401594270405
76379001605270410
77381601616270416
78384201627270421
79386801638270427
80389401649270432
80 (5 x Star)
20000 (34000ดาว)
200000 (340000Gold)
105ลูกไฟดันเจี้ยน
435401844275434
81438001855275440
82440601866275445
83443201877275451
84445801888275456
85448401899275461
86451001910275467
87453601921275472
88456201932275478
89458801943275483
90461401954275489
91464001965275494
92466601976275499
93469201987275505
94471801998275510
95474402009275516
96477002020275521
97479602031275526
98482202042275532
99484802053275537
100487402064275543
100 (6 x Star)
30000 (64000ดาว)
300000 (640000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
533402259280546
101536002270280551
102538602281280556
103541202292280562
104543802303280567
105546402314280573
106549002325280578
107551602336280584
108554202347280589
109556802358280595
110559402369280600
111562002380280606
112564602391280611
113567202402280616
114569802413280622
115572402424280627
116575002435280633
117577602446280638
118580202457280644
119582802468280649
120585402479280655
120 (7 x Star)
50000 (114000ดาว)
500000 (1140000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
631402674285658
121634002685285663
122636602696285669
123639202707285674
124641802718285680
125644402729285685
126647002740285691
127649602751285696
128652202762285702
129654802773285707
130657402784285713
131660002795285718
132662602806285724
133665202817285729
134667802828285735
135670402839285740
136673002850285746
137675602861285751
138678202872285757
139680802883285762
140683402894285768
140 (8 x Star)
100000 (214000ดาว)
1000000 (2140000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
729403089290772
141732003100290777
142734603111290783
143737203122290788
144739803133290794
145742403144290799
146745003155290805
147747603166290810
148750203177290816
149752803188290821
150755403199290827
151758003210290832
152760603221290838
153763203232290843
154765803243290849
155768403254290854
156771003265290860
157773603276290865
158776203287290871
159778803298290876
160781403309290882
160 (9 x Star)
200000 (414000ดาว)
2000000 (4140000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
827403504295886
161830003515295892
162832603526295897
163835203537295903
164837803548295908
165840403559295914
166843003570295919
167845603581295925
168848203592295931
169850803603295936
170853403614295942
171856003625295947
172858603636295953
173861203647295958
174863803658295964
175866403669295969
176869003680295975
177871603691295980
178874203702295986
179876803713295991
180879403724295997
180 (10 x Star)
400000 (814000ดาว)
5000000 (9140000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
9254039193001002
1819280039303001008
1829306039413001013
1839332039523001019
1849358039633001024
1859384039743001030
1869410039853001035
1879436039963001041
1889462040073001047
1899488040183001052
1909514040293001058
1919540040403001063
1929566040513001069
1939592040623001074
1949618040733001080
1959644040843001086
1969670040953001091
1979696041063001097
1989722041173001102
1999748041283001108
2009774041393001113
Crystal Wraith
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
16832016492707
268710166027013
369100167127020
469490168227027
569880169327034
670270170427040
770660171527047
871050172627054
971440173727060
1071830174827067
1172220175927074
1272610177027080
1373000178127087
1473390179227094
15737801803270101
16741701814270107
17745601825270114
18749501836270121
19753401847270127
20757301858270134
21761201869270141
22765101880270147
23769001891270154
24772901902270161
25776801913270168
26780701924270174
27784601935270181
28788501946270188
29792401957270194
30796301968270201
31800201979270208
32804101990270214
33808002001270221
34811902012270228
35815802023270235
36819702034270241
37823602045270248
38827502056270255
39831402067270261
40835302078270268
41839202089270275
42843102100270281
43847002111270288
44850902122270295
45854802133270302
46858702144270308
47862602155270315
48866502166270322
49870402177270328
50874302188270335
51878202199270342
52882102210270348
53886002221270355
54889902232270362
55893802243270369
56897702254270375
57901602265270382
58905502276270389
59909402287270395
60913302298270402
61917202309270409
62921102320270415
63925002331270422
64928902342270429
65932802353270436
66936702364270442
67940602375270449
68944502386270456
69948402397270462
70952302408270469
71956202419270476
72960102430270482
73964002441270489
74967902452270496
75971802463270503
76975702474270509
77979602485270516
78983502496270523
79987402507270529
80991302518270536
80 (5 x Star)
20000 (20000ดาว)
200000 (200000Gold)
105ลูกไฟดันเจี้ยน
1055702791275538
811059602802275545
821063502813275552
831067402824275558
841071302835275565
851075202846275572
861079102857275579
871083002868275585
881086902879275592
891090802890275599
901094702901275606
911098602912275612
921102502923275619
931106402934275626
941110302945275632
951114202956275639
961118102967275646
971122002978275653
981125902989275659
991129803000275666
1001133703011275673
100 (6 x Star)
30000 (50000ดาว)
300000 (500000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
1198103284280676
1011202003295280682
1021205903306280689
1031209803317280696
1041213703328280703
1051217603339280709
1061221503350280716
1071225403361280723
1081229303372280730
1091233203383280736
1101237103394280743
1111241003405280750
1121244903416280757
1131248803427280763
1141252703438280770
1151256603449280777
1161260503460280784
1171264403471280790
1181268303482280797
1191272203493280804
1201276103504280811
120 (7 x Star)
50000 (100000ดาว)
500000 (1000000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
1340503777285814
1211344403788285821
1221348303799285828
1231352203810285834
1241356103821285841
1251360003832285848
1261363903843285855
1271367803854285861
1281371703865285868
1291375603876285875
1301379503887285882
1311383403898285889
1321387303909285895
1331391203920285902
1341395103931285909
1351399003942285916
1361402903953285923
1371406803964285929
1381410703975285936
1391414603986285943
1401418503997285950
140 (8 x Star)
100000 (200000ดาว)
1000000 (2000000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
1482904270290954
1411486804281290960
1421490704292290967
1431494604303290974
1441498504314290981
1451502404325290988
1461506304336290994
14715102043472901001
14815141043582901008
14915180043692901015
15015219043802901022
15115258043912901028
15215297044022901035
15315336044132901042
15415375044242901049
15515414044352901056
15615453044462901063
15715492044572901069
15815531044682901076
15915570044792901083
16015609044902901090
160 (9 x Star)
200000 (400000ดาว)
2000000 (4000000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
16253047632951094
16116292047742951101
16216331047852951108
16316370047962951115
16416409048072951122
16516448048182951128
16616487048292951135
16716526048402951142
16816565048512951149
16916604048622951156
17016643048732951163
17116682048842951169
17216721048952951176
17316760049062951183
17416799049172951190
17516838049282951197
17616877049392951204
17716916049502951210
17816955049612951217
17916994049722951224
18017033049832951231
180 (10 x Star)
400000 (800000ดาว)
5000000 (9000000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
17677052563001236
18117716052673001243
18217755052783001250
18317794052893001257
18417833053003001263
18517872053113001270
18617911053223001277
18717950053333001284
18817989053443001291
18918028053553001298
19018067053663001305
19118106053773001312
19218145053883001318
19318184053993001325
19418223054103001332
19518262054213001339
19618301054323001346
19718340054433001353
19818379054543001360
19918418054653001366
20018457054763001373
Crystal Wraith
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
114400032812708
2144585329227016
3145170330327024
4145755331427032
5146340332527040
6146925333627048
7147510334727056
8148095335827064
9148680336927072
10149265338027080
11149850339127088
12150435340227096
131510203413270104
141516053424270112
151521903435270120
161527753446270128
171533603457270136
181539453468270144
191545303479270152
201551153490270160
211557003501270168
221562853512270176
231568703523270184
241574553534270192
251580403545270200
261586253556270208
271592103567270216
281597953578270224
291603803589270232
301609653600270240
311615503611270248
321621353622270256
331627203633270264
341633053644270272
351638903655270280
361644753666270288
371650603677270296
381656453688270304
391662303699270312
401668153710270320
411674003721270328
421679853732270336
431685703743270344
441691553754270352
451697403765270360
461703253776270368
471709103787270376
481714953798270384
491720803809270392
501726653820270400
511732503831270408
521738353842270416
531744203853270424
541750053864270432
551755903875270440
561761753886270448
571767603897270456
581773453908270464
591779303919270472
601785153930270480
611791003941270488
621796853952270496
631802703963270504
641808553974270512
651814403985270520
661820253996270528
671826104007270536
681831954018270544
691837804029270552
701843654040270560
711849504051270568
721855354062270576
731861204073270584
741867054084270592
751872904095270600
761878754106270608
771884604117270616
781890454128270624
791896304139270632
801902154150270640
811908004161270648
821913854172270656
831919704183270664
841925554194270672
851931404205270680
861937254216270688
871943104227270696
881948954238270704
891954804249270712
901960654260270720
911966504271270728
921972354282270736
931978204293270744
941984054304270752
951989904315270760
961995754326270768
972001604337270776
982007454348270784
992013304359270792
1002019154370270800
100 (6 x Star)
30000 (30000ดาว)
300000 (300000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
2147954916280806
1012153804927280814
1022159654938280822
1032165504949280830
1042171354960280838
1052177204971280846
1062183054982280854
1072188904993280862
1082194755004280870
1092200605015280878
1102206455026280886
1112212305037280894
1122218155048280902
1132224005059280910
1142229855070280918
1152235705081280926
1162241555092280934
1172247405103280943
1182253255114280951
1192259105125280959
1202264955136280967
120 (7 x Star)
50000 (80000ดาว)
500000 (800000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
2393755682285970
1212399605693285978
1222405455704285986
1232411305715285994
12424171557262851002
12524230057372851010
12624288557482851019
12724347057592851027
12824405557702851035
12924464057812851043
13024522557922851051
13124581058032851059
13224639558142851067
13324698058252851075
13424756558362851083
13524815058472851091
13624873558582851099
13724932058692851107
13824990558802851116
13925049058912851124
14025107559022851132
140 (8 x Star)
100000 (180000ดาว)
1000000 (1800000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
26395564482901136
14126454064592901144
14226512564702901152
14326571064812901160
14426629564922901168
14526688065032901176
14626746565142901184
14726805065252901192
14826863565362901200
14926922065472901209
15026980565582901217
15127039065692901225
15227097565802901233
15327156065912901241
15427214566022901249
15527273066132901257
15627331566242901265
15727390066352901273
15827448566462901282
15927507066572901290
16027565566682901298
160 (9 x Star)
200000 (380000ดาว)
2000000 (3800000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
28853572142951302
16128912072252951310
16228970572362951319
16329029072472951327
16429087572582951335
16529146072692951343
16629204572802951351
16729263072912951359
16829321573022951367
16929380073132951375
17029438573242951384
17129497073352951392
17229555573462951400
17329614073572951408
17429672573682951416
17529731073792951424
17629789573902951432
17729848074012951441
17829906574122951449
17929965074232951457
18030023574342951465
180 (10 x Star)
400000 (780000ดาว)
5000000 (8800000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
31311579803001470
18131370079913001478
18231428580023001486
18331487080133001495
18431545580243001503
18531604080353001511
18631662580463001519
18731721080573001527
18831779580683001535
18931838080793001544
19031896580903001552
19131955081013001560
19232013581123001568
19332072081233001576
19432130581343001584
19532189081453001593
19632247581563001601
19732306081673001609
19832364581783001617
19932423081893001625
20032481582003001633
ระดับคุณสมบัติของสัตว์เลี้ยงราคาHeroMightDestiny
140 โจมตี530
21495 HPGold x 100000
ดาว x 3000
5600
356 ความแม่นยำGold x 100000
ดาว x 3000
51000
456 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
51500
5127 โจมตีGold x 300000
ดาว x 6500
141900
61635 HPGold x 300000
ดาว x 6500
52200
712 คริติคอลGold x 300000
ดาว x 6500
52700
812 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลGold x 300000
ดาว x 6500
53100
949 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
53600
104490 HPGold x 600000
ดาว x 10500
144000
1159 โจมตีGold x 600000
ดาว x 10500
64500
122095 HPGold x 600000
ดาว x 10500
65100
1379 ความแม่นยำGold x 600000
ดาว x 10500
65600
1479 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 18
66200
15178 โจมตีGold x 1200000
ดาว x 15000
196800
162285 HPGold x 1200000
ดาว x 15000
67400
1717 คริติคอลGold x 1200000
ดาว x 15000
68100
1817 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลGold x 1200000
ดาว x 15000
68800
1965 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 24
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
Crystal Wraith x 1 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 569500
20ความสามารถ 11 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
3010500
2176 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
811700
222695 HPคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
813000
23101 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
814400
24101 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20
815900
25229 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
2417500
262940 HPคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
820000
2722 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
821600
2822 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
823200
2983 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20
824800
308085 HPคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
2426400
3192 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1028000
323290 HPคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1029600
33124 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1031200
34124 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 14
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1032800
35280 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
3034400
363590 HPคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1036000
3729 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1037600
3829 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1039200
39102 โจมตีKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
Crystal Wraith x 2 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 101040800
40ความสามารถ 12 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
4841100
41110 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1241500
423890 HPคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1241800
43150 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1242200
44150 หลบหลีกKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
1242500
45330 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
3542900
464240 HPคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243200
4732 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243600
4832 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243900
49120 โจมตีKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
1244300
5011680 HPคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
3544600
51130 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445000
524490 HPคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445300
53170 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445700
54170 หลบหลีกKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1446000
55385 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
4146400
564900 HPคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1446700
5738 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1447100
5838 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1447400
59145 โจมตีKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 15
Crystal Wraith x 4 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 201447800
60ความสามารถ 13 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
6548200
61144 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1548600
625090 HPคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1549000
63191 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1549500
64191 หลบหลีกKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1550000
65432 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
4650600
665550 HPคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1551200
6742 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1551900
6842 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1552600
69155 โจมตีKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1553400
7015270 HPคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
4654200
71161 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1755100
725690 HPคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1756000
73213 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1757000
74213 หลบหลีกKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
1758000
75483 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
5159100
766200 HPคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1760200
7747 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1761400
7847 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1762600
79173 โจมตีKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 10
Crystal Wraith x 6 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 301763800
80ความสามารถ 14 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
8264300
81178 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1964800
826290 HPคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1965300
83236 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1965800
84236 หลบหลีกKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
1966300
85534 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
5766800
866850 HPคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1967300
8752 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1967800
8852 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1968300
89194 โจมตีKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
1968800
9018860 HPคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
5769400
91193 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2170000
926890 HPคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2170600
93258 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2171200
94258 หลบหลีกKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
2171800
95585 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
6272400
967510 HPคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2173000
9757 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2173600
9857 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2174200
99211 โจมตีKarmic Rock VI - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 12
Crystal Wraith x 8 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 402174800
100ความสามารถ 15 ระดับ990

สกินสกิน

  • Ice Lich
สกินฮีโร่หมายเหตุเอฟเฟคสกินราคา
Ice Lich
Ice Lich
เมื่อได้รับสกินของ Crystal Wraith แล้วนำมามอบให้กับฮีโร่: ATK +400, HP +10000 วิญญาณของผู้ที่ถูกพรากชีวิตจากความเย็น จะกลายเป็นธาตุรับใช้ของเขาตลอดกาล400 โจมตี
10000 HP
ชิ้นส่วน Ice Lich - นำไปแลกสกินของ Crystal Wraith ,ใช้เสริมพลังของสกิน x 50
ระดับ HP โจมตี ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริติคอล หลบหลีก ความแม่นยำ คริติคอล DMG Might เลื่อนตำแหน่ง ระดับ
1 10000 400 560 Shards + 10 ชิ้นส่วน Ice Lich - นำไปแลกสกินของ Crystal Wraith ,ใช้เสริมพลังของสกิน
2 2625 105 6 840 Shards + 15 ชิ้นส่วน Ice Lich - นำไปแลกสกินของ Crystal Wraith ,ใช้เสริมพลังของสกิน
3 15 15 6 1120 Shards + 20 ชิ้นส่วน Ice Lich - นำไปแลกสกินของ Crystal Wraith ,ใช้เสริมพลังของสกิน
4 75 75 6 1400 Shards + 25 ชิ้นส่วน Ice Lich - นำไปแลกสกินของ Crystal Wraith ,ใช้เสริมพลังของสกิน
5 3250 130 9 1680 Shards + 30 ชิ้นส่วน Ice Lich - นำไปแลกสกินของ Crystal Wraith ,ใช้เสริมพลังของสกิน
6 25 25 9 1960 Shards + 35 ชิ้นส่วน Ice Lich - นำไปแลกสกินของ Crystal Wraith ,ใช้เสริมพลังของสกิน
7 105 105 9 2240 Shards + 40 ชิ้นส่วน Ice Lich - นำไปแลกสกินของ Crystal Wraith ,ใช้เสริมพลังของสกิน
8 4125 165 12 2520 Shards + 45 ชิ้นส่วน Ice Lich - นำไปแลกสกินของ Crystal Wraith ,ใช้เสริมพลังของสกิน
9 35 35 12 2800 Shards + 50 ชิ้นส่วน Ice Lich - นำไปแลกสกินของ Crystal Wraith ,ใช้เสริมพลังของสกิน
10 135 135 12 3080 Shards + 55 ชิ้นส่วน Ice Lich - นำไปแลกสกินของ Crystal Wraith ,ใช้เสริมพลังของสกิน
11 5250 210 15 3360 Shards + 60 ชิ้นส่วน Ice Lich - นำไปแลกสกินของ Crystal Wraith ,ใช้เสริมพลังของสกิน
12 45 45 15 3640 Shards + 65 ชิ้นส่วน Ice Lich - นำไปแลกสกินของ Crystal Wraith ,ใช้เสริมพลังของสกิน
13 165 165 15 3920 Shards + 70 ชิ้นส่วน Ice Lich - นำไปแลกสกินของ Crystal Wraith ,ใช้เสริมพลังของสกิน
14 6625 265 18 4200 Shards + 75 ชิ้นส่วน Ice Lich - นำไปแลกสกินของ Crystal Wraith ,ใช้เสริมพลังของสกิน
15 55 55 18 4480 Shards + 80 ชิ้นส่วน Ice Lich - นำไปแลกสกินของ Crystal Wraith ,ใช้เสริมพลังของสกิน
16 195 195 18 4760 Shards + 85 ชิ้นส่วน Ice Lich - นำไปแลกสกินของ Crystal Wraith ,ใช้เสริมพลังของสกิน
17 8250 330 21 5040 Shards + 90 ชิ้นส่วน Ice Lich - นำไปแลกสกินของ Crystal Wraith ,ใช้เสริมพลังของสกิน
18 55 55 21 5320 Shards + 95 ชิ้นส่วน Ice Lich - นำไปแลกสกินของ Crystal Wraith ,ใช้เสริมพลังของสกิน
19 195 195 21 5600 Shards + 100 ชิ้นส่วน Ice Lich - นำไปแลกสกินของ Crystal Wraith ,ใช้เสริมพลังของสกิน
20 10125 405 24
ทั้งหมด 58520 Shards1045 ชิ้นส่วน Ice Lich - นำไปแลกสกินของ Crystal Wraith ,ใช้เสริมพลังของสกิน

Destiny

มีฮีโร่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ 2 ตัว เพื่อปลดล็อกเนื้อเรื่อง และรับรางวัลจากหีบ
Frozen Wilds
Frozen Wilds
หมายเหตุ ฮีโร่ รางวัล
ดินแดน Frozen Wild นั้นเป็นทางที่จะไปสู่หุบเขา Celestial Peak เป็นดินแดนเยือกแข็งและสายลมที่หนาวเหน็บ เต็มไปด้วยน้ำแข็งย้อยที่แหลมคม เป็นที่รู้กันว่าคือดินแดนที่ใช้สำหรับผู้ที่ถูกเนรเทศจากที่อื่น อาทิเช่นผู้ที่ฝ่าฝืนกฎแห่งเวทมนต์ หรือร่างที่เป็นภาชนะบรรจุของวิญญาณ เหล่าคนนอกคอกเหล่านี้ไม่มีทางเลือกนอกจากรอวันที่พวกเขาจะสิ้นชีวิตจากสภาพอากาศที่โหดร้ายในนี้ 2 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
แต่กระนั้น Ma Hatma ช่วยผู้ลี้ภัยเหล่านี้บางส่วนและสอนให้พวกเขารอดชีวิตใน Frozen Wilds พวกเขากลายเป็นองค์กรที่อุทิศให้กับการเรียนรู้เกี่ยวกับเวทมนตร์น้ำแข็ง และเต็มใจที่จะอยู่ร่วมในดินแดนเยือกแข็งนี้ 4 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
การกระทำของเหล่าผู้ถูกเนรเทศปลุกให้ Arctica มังกรแห่งเยือกแข็งได้ตื่นขึ้น แต่พวกเขาหาได้กลัวไม่ นำโดย Ma Hatma พวกเขาเข้าท้าทายมังกรหลายต่อหลายครั้ง การต่อสู้ดำเนินไปเรื่อยๆ ซึ่งพวกเขาหารู้ไม่เลยว่าตกเป็นเหยื่อในการวิจัยของ Ma Hatma ซึ่งพร้อมจะเสียสละพวกเขาเป็นดั่งตัวเบี้ยได้ทุกเวลา อีกทั้ง Arctica ที่ยังซ่อนพลังที่แท้จริงของมันไว้... 6 Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Crystal Wraith + Ice Lady + เจ้าชาย ฟักทอง + มังกรน้ำแข็ง + แม่มดฟักทอง + Atlanticore + ยักษ์ Orksbane + Ma Hatma + ปีศาจน้ำแข็ง
หลังฮีโร่วิวัฒนาการแล้วสามารถเปิดใช้อุปกรณ์ได้

อุปกรณ์

หมายเหตุ
Frost Crystal
Frost Crystal
หล่อหลอมใหญ่โตขึ้นจากธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ คริสตัลนั้นแสดงถึงปริมาณของพลังงานความเย็นที่มันมีอยู่

เลือกที่ดีที่สุดที่ได้รับสำหรับวีรบุรุษ คลิกเพื่อลงคะแนน

ความสามารถของฮีโร่

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0

เหรียญตรา

0
0
0
0
0
0
0
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

คำอธิบายสกิล

4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

สัตว์

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
3
0
0
0
0
1
0
0
0

หลอม

0
0
2
0
0
0
7

ขอรับรางวัล

จ้าง ฮีโร่ ที่มีพลังมากได้ที่ Hero Altar!
เปลี่ยนเป็นโหมดไอเทม ภายใน "Heroes Altar" เพื่อเก็บการ์ดฮีโร่ และ essences ในคลังสินค้า
คุณสามารถจ้าง ฮีโร่ ได้โดยการใช้ Shards, Soulstones, อัญมณี หรือ ดาว
จ้าง ค่าใช้จ่ายในการจ้าง โอกาส *
Crystal Wraith - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Crystal Wraith --- 100 %
ไอเทม จำนวน โอกาส *
การ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ V - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1
Crystal Wraith Soulstone จำนวน โอกาส *
น้ำพุแห่งชีวิตแต่งงานที่ไม่ราบรื่น้ำพุแห่งชีวิตแต่งงานที่ไม่ราบรื่ 1-3 / 200

* -มีโอกาสที่แน่นอน

3 มิติรุ่นของตัวละคร

ยิ่งไปกว่านั้น

Wardens
จ้างฮีโร่
วิวัฒนาการและประสบการณ์
เปรียบเทียบของที่มีลักษณะของฮีโร่
เปรียบเทียบของความแข็งแกร่งฮีโร่
เครื่องคิดเลขของที่มีลักษณะของฮีโร่
Enlighten
ความสามารถของฮีโร่
ไอเทม - เหรียญตรา
3 มิติรุ่นของตัวละคร
เวทมนตร์