ฮีโร่: ปีศาจตาเดียว

ปีศาจตาเดียว

ปีศาจตาเดียว ปีศาจตาเดียว

คุณสมบัติต่างๆ:

ธรรมดา วิวัฒนาการ 1 วิวัฒนาการ 2
HP HP: 4800 63160 120560
โจมตี โจมตี: 200 1640 2744
ATK SPD ATK SPD: 1200 1200 1200
MOV SPD MOV SPD: 175 190 190
ระยะการโจมตี ระยะการโจมตี: 8 8 8
ความแม่นยำ ความแม่นยำ: 157 200 288
หลบหลีก หลบหลีก: 0 0 0
คริติคอล คริติคอล: 0 0 0
คริติคอล DMG คริติคอล DMG: 0 0 0
ต้านการโจมตีแบบคริติคอล ต้านการโจมตีแบบคริติคอล: 0 0 0
ความสามารถของฮีโร่ ความสามารถ
Berserk กรุณาเลือก พรสวรรค์ อัญเชิญวิญญาณ

ปีศาจตาเดียวก็เป็นเพียงแค่รูปปั้นที่เป็นสิ่งตกแต่งของปราสาทเท่านั้น แต่แล้ววันหนึ่งอัญมณีสีแดงได้ทำให้เค้ามีชีวิตขึ้นมา รวมถึง พลัง แต่ก็ยังคงเป็นคำถามค้างคาใจกับใครหลายๆคนว่า เค้าจะทำอย่างไรกับความสามารถใหม่ที่ถูกค้นพบ?

  • ความสามารถ
  • ฮีโร่ Totem
  • คุณสมบัติต่างๆ
  • คุณสมบัติต่างๆ วิวัฒนาการ 1
  • คุณสมบัติต่างๆ วิวัฒนาการ 2
  • Destiny
ระดับ หมายเหตุ ราคา Mightธรรมดา Mightวิวัฒนาการ 1 Mightวิวัฒนาการ 2
1/15 ทำความเสียหาย 60%ATK กับศัตรูใกล้ๆ เป็นเวลา 5 วิ และฮีลเพื่อนร่วมทีม 120% ของ ATK และลดความเสียหายที่ได้รับ 10% เป็นเวลา 5 วิ (คูลดาวน์: 7 วิ ฮีโร่ตัวนี้ต้านทานสตันและหวาดกลัว) 59 78 98
2/15 ทำความเสียหาย 120%ATK กับศัตรูใกล้ๆ เป็นเวลา 5 วิ และฮีลเพื่อนร่วมทีม 240% ของ ATK และลดความเสียหายที่ได้รับ 15% เป็นเวลา 5 วิ (คูลดาวน์: 7 วิ ฮีโร่ตัวนี้ต้านทานสตันและหวาดกลัว) 2000
(100 Shards)
117 156 195
3/15 ทำความเสียหาย 180%ATK กับศัตรูใกล้ๆ เป็นเวลา 5 วิ และฮีลเพื่อนร่วมทีม 360% ของ ATK และลดความเสียหายที่ได้รับ 20% เป็นเวลา 5 วิ (คูลดาวน์: 7 วิ ฮีโร่ตัวนี้ต้านทานสตันและหวาดกลัว) 10000
(500 Shards)
176 234 293
4/15 ทำความเสียหาย 240%ATK กับศัตรูใกล้ๆ เป็นเวลา 5 วิ และฮีลเพื่อนร่วมทีม 480% ของ ATK และลดความเสียหายที่ได้รับ 25% เป็นเวลา 5 วิ (คูลดาวน์: 7 วิ ฮีโร่ตัวนี้ต้านทานสตันและหวาดกลัว) 30000
(1500 Shards)
234 312 390
5/15 ทำความเสียหาย 300%ATK กับศัตรูใกล้ๆ เป็นเวลา 5 วิ และฮีลเพื่อนร่วมทีม 600% ของ ATK และลดความเสียหายที่ได้รับ 30% เป็นเวลา 5 วิ (คูลดาวน์: 7 วิ ฮีโร่ตัวนี้ต้านทานสตันและหวาดกลัว) 70000
(3500 Shards)
293 390 488
6/15 ทำความเสียหาย 360%ATK กับศัตรูใกล้ๆ เป็นเวลา 5 วิ และฮีลเพื่อนร่วมทีม 720% ของ ATK และลดความเสียหายที่ได้รับ 35% เป็นเวลา 5 วิ (คูลดาวน์: 7 วิ ฮีโร่ตัวนี้ต้านทานสตันและหวาดกลัว) 120000
(6000 Shards)
351 468 585
7/15 ทำความเสียหาย 432%ATK กับศัตรูใกล้ๆ เป็นเวลา 5 วิ และฮีลเพื่อนร่วมทีม 864% ของ ATK และลดความเสียหายที่ได้รับ 40% เป็นเวลา 5 วิ (คูลดาวน์: 7 วิ ฮีโร่ตัวนี้ต้านทานสตันและหวาดกลัว) 200000
(10000 Shards)
410 546 683
8/15 ทำความเสียหาย 504%ATK กับศัตรูใกล้ๆ เป็นเวลา 5 วิ และฮีลเพื่อนร่วมทีม 1008% ของ ATK และลดความเสียหายที่ได้รับ 45% เป็นเวลา 5 วิ (คูลดาวน์: 7 วิ ฮีโร่ตัวนี้ต้านทานสตันและหวาดกลัว) 500000
(25000 Shards)
468 624 780
9/15 ทำความเสียหาย 600%ATK กับศัตรูใกล้ๆ เป็นเวลา 5 วิ และฮีลเพื่อนร่วมทีม 1200% ของ ATK และลดความเสียหายที่ได้รับ 50% เป็นเวลา 5 วิ (คูลดาวน์: 7 วิ ฮีโร่ตัวนี้ต้านทานสตันและหวาดกลัว) 800000
(40000 Shards)
527 702 878
10/15 ทำความเสียหาย 720%ATK กับศัตรูใกล้ๆ เป็นเวลา 5 วิ และฮีลเพื่อนร่วมทีม 1440% ของ ATK และลดความเสียหายที่ได้รับ 60% เป็นเวลา 5 วิ (คูลดาวน์: 7 วิ ฮีโร่ตัวนี้ต้านทานสตันและหวาดกลัว) 1600000
(80000 Shards)
585 780 975
11/15 ทำความเสียหาย 770%ATK กับศัตรูใกล้ๆ เป็นเวลา 5 วิ และฮีลเพื่อนร่วมทีมเป็นจำนวน HP รวมเท่ากับ 1540%ATK และลดความเสียหายที่ได้รับ 61% เป็นเวลา 5 วิ ฮีโร่จะต้านทานการสตันและหวาดกลัว คูลดาวน์: 6 วิ 0
(0 Shards)
644 858 1073
12/15 ทำความเสียหาย 820%ATK กับศัตรูใกล้ๆ เป็นเวลา 5 วิ และฮีลเพื่อนร่วมทีมเป็นจำนวน HP รวมเท่ากับ 1640%ATK และลดความเสียหายที่ได้รับ 63% เป็นเวลา 5 วิ ฮีโร่จะต้านทานการสตันและหวาดกลัว คูลดาวน์: 6 วิ 0
(0 Shards)
702 936 1170
13/15 ทำความเสียหาย 870%ATK กับศัตรูใกล้ๆ เป็นเวลา 5 วิ และฮีลเพื่อนร่วมทีมเป็นจำนวน HP รวมเท่ากับ 1740%ATK และลดความเสียหายที่ได้รับ 65% เป็นเวลา 5 วิ ฮีโร่จะต้านทานการสตันและหวาดกลัว คูลดาวน์: 6 วิ 0
(0 Shards)
761 1014 1268
14/15 ทำความเสียหาย 920%ATK กับศัตรูใกล้ๆ เป็นเวลา 5 วิ และฮีลเพื่อนร่วมทีมเป็นจำนวน HP รวมเท่ากับ 1840%ATK และลดความเสียหายที่ได้รับ 67% เป็นเวลา 5 วิ ฮีโร่จะต้านทานการสตันและหวาดกลัว คูลดาวน์: 6 วิ 0
(0 Shards)
819 1092 1365
15/15 ทำความเสียหาย 970%ATK กับศัตรูใกล้ๆ เป็นเวลา 5 วิ และฮีลเพื่อนร่วมทีมเป็นจำนวน HP รวมเท่ากับ 1940%ATK และลดความเสียหายที่ได้รับ 70% เป็นเวลา 5 วิ ฮีโร่จะต้านทานการสตันและหวาดกลัว คูลดาวน์: 6 วิ 0
(0 Shards)
878 1170 1463
ระดับ หมายเหตุ
1 สร้างความเสียหาย 60% ไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้ เป็นเวลา 5 วินาที กู้คืนค่า HP 120% ให้กับพันธมิตร, ลดความเสียหายที่ได้รับ ถึง 10% เป็นเวลา 5 วินาที
2 สร้างความเสียหาย 120% ไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้ เป็นเวลา 5 วินาที กู้คืนค่า HP 240% ให้กับพันธมิตร, ลดความเสียหายที่ได้รับ ถึง 15% เป็นเวลา 5 วินาที
3 สร้างความเสียหาย 180% ไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้ เป็นเวลา 5 วินาที กู้คืนค่า HP 360% ให้กับพันธมิตร, ลดความเสียหายที่ได้รับ ถึง 20% เป็นเวลา 5 วินาที
4 สร้างความเสียหาย 240% ไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้ เป็นเวลา 5 วินาที กู้คืนค่า HP 480% ให้กับพันธมิตร, ลดความเสียหายที่ได้รับ ถึง 25% เป็นเวลา 5 วินาที
5 สร้างความเสียหาย 300% ไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้ เป็นเวลา 5 วินาที กู้คืนค่า HP 600% ให้กับพันธมิตร, ลดความเสียหายที่ได้รับ ถึง 30% เป็นเวลา 5 วินาที
6 สร้างความเสียหาย 360% ไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้ เป็นเวลา 5 วินาที กู้คืนค่า HP 720% ให้กับพันธมิตร, ลดความเสียหายที่ได้รับ ถึง 35% เป็นเวลา 5 วินาที
7 สร้างความเสียหาย 432% ไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้ เป็นเวลา 5 วินาที กู้คืนค่า HP 864% ให้กับพันธมิตร, ลดความเสียหายที่ได้รับ ถึง 40% เป็นเวลา 5 วินาที
8 สร้างความเสียหาย 504% ไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้ เป็นเวลา 5 วินาที กู้คืนค่า HP 1008% ให้กับพันธมิตร, ลดความเสียหายที่ได้รับ ถึง 45% เป็นเวลา 5 วินาที
9 สร้างความเสียหาย 600% ไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้ เป็นเวลา 5 วินาที กู้คืนค่า HP 1200% ให้กับพันธมิตร, ลดความเสียหายที่ได้รับ ถึง 50% เป็นเวลา 5 วินาที
10 สร้างความเสียหาย 720% ไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้ เป็นเวลา 5 วินาที กู้คืนค่า HP 1440% ให้กับพันธมิตร, ลดความเสียหายที่ได้รับ ถึง 60% เป็นเวลา 5 วินาที
ปีศาจตาเดียว
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
1 4800 200 175 5
2 4990 210 175 10
3 5180 220 175 15
4 5370 230 175 19
5 5560 240 175 24
6 5750 250 175 29
7 5940 260 175 34
8 6130 270 175 39
9 6320 280 175 44
10 6510 290 175 49
11 6700 300 175 54
12 6890 310 175 58
13 7080 320 175 63
14 7270 330 175 68
15 7460 340 175 73
16 7650 350 175 78
17 7840 360 175 83
18 8030 370 175 88
19 8220 380 175 93
20 8410 390 175 97
20 (2 x Star) 13210 590 180 98
21 13400 600 180 103
22 13590 610 180 108
23 13780 620 180 113
24 13970 630 180 118
25 14160 640 180 123
26 14350 650 180 127
27 14540 660 180 132
28 14730 670 180 137
29 14920 680 180 142
30 15110 690 180 147
31 15300 700 180 152
32 15490 710 180 157
33 15680 720 180 162
34 15870 730 180 167
35 16060 740 180 172
36 16250 750 180 176
37 16440 760 180 181
38 16630 770 180 186
39 16820 780 180 191
40 17010 790 180 196
40 (3 x Star) 21810 990 185 197
41 22000 1000 185 202
42 22190 1010 185 207
43 22380 1020 185 212
44 22570 1030 185 217
45 22760 1040 185 222
46 22950 1050 185 227
47 23140 1060 185 232
48 23330 1070 185 237
49 23520 1080 185 241
50 23710 1090 185 246
51 23900 1100 185 251
52 24090 1110 185 256
53 24280 1120 185 261
54 24470 1130 185 266
55 24660 1140 185 271
56 24850 1150 185 276
57 25040 1160 185 281
58 25230 1170 185 286
59 25420 1180 185 291
60 25610 1190 185 296
60 (4 x Star) 30410 1390 190 297
61 30600 1400 190 302
62 30790 1410 190 307
63 30980 1420 190 312
64 31170 1430 190 317
65 31360 1440 190 322
66 31550 1450 190 327
67 31740 1460 190 332
68 31930 1470 190 337
69 32120 1480 190 342
70 32310 1490 190 347
71 32500 1500 190 352
72 32690 1510 190 357
73 32880 1520 190 362
74 33070 1530 190 367
75 33260 1540 190 372
76 33450 1550 190 377
77 33640 1560 190 382
78 33830 1570 190 387
79 34020 1580 190 391
80 34210 1590 190 396
80 (5 x Star) 39010 1790 195 399
81 39200 1800 195 404
82 39390 1810 195 409
83 39580 1820 195 414
84 39770 1830 195 419
85 39960 1840 195 424
86 40150 1850 195 429
87 40340 1860 195 434
88 40530 1870 195 439
89 40720 1880 195 444
90 40910 1890 195 449
91 41100 1900 195 453
92 41290 1910 195 458
93 41480 1920 195 463
94 41670 1930 195 468
95 41860 1940 195 473
96 42050 1950 195 478
97 42240 1960 195 483
98 42430 1970 195 488
99 42620 1980 195 493
100 42810 1990 195 498
100 (6 x Star) 47610 2190 200 501
101 47800 2200 200 506
102 47990 2210 200 511
103 48180 2220 200 516
104 48370 2230 200 521
105 48560 2240 200 526
106 48750 2250 200 531
107 48940 2260 200 536
108 49130 2270 200 541
109 49320 2280 200 546
110 49510 2290 200 551
111 49700 2300 200 556
112 49890 2310 200 561
113 50080 2320 200 566
114 50270 2330 200 571
115 50460 2340 200 576
116 50650 2350 200 581
117 50840 2360 200 586
118 51030 2370 200 591
119 51220 2380 200 596
120 51410 2390 200 601
120 (7 x Star) 56210 2590 205 605
121 56400 2600 205 610
122 56590 2610 205 615
123 56780 2620 205 620
124 56970 2630 205 625
125 57160 2640 205 630
126 57350 2650 205 635
127 57540 2660 205 640
128 57730 2670 205 645
129 57920 2680 205 650
130 58110 2690 205 655
131 58300 2700 205 660
132 58490 2710 205 665
133 58680 2720 205 670
134 58870 2730 205 675
135 59060 2740 205 680
136 59250 2750 205 685
137 59440 2760 205 690
138 59630 2770 205 695
139 59820 2780 205 700
140 60010 2790 205 705
140 (8 x Star) 64810 2990 210 709
141 65000 3000 210 714
142 65190 3010 210 719
143 65380 3020 210 725
144 65570 3030 210 730
145 65760 3040 210 735
146 65950 3050 210 740
147 66140 3060 210 745
148 66330 3070 210 750
149 66520 3080 210 755
150 66710 3090 210 760
151 66900 3100 210 765
152 67090 3110 210 770
153 67280 3120 210 775
154 67470 3130 210 780
155 67660 3140 210 785
156 67850 3150 210 790
157 68040 3160 210 795
158 68230 3170 210 801
159 68420 3180 210 806
160 68610 3190 210 811
160 (9 x Star) 73410 3390 215 815
161 73600 3400 215 820
162 73790 3410 215 825
163 73980 3420 215 830
164 74170 3430 215 835
165 74360 3440 215 841
166 74550 3450 215 846
167 74740 3460 215 851
168 74930 3470 215 856
169 75120 3480 215 861
170 75310 3490 215 866
171 75500 3500 215 871
172 75690 3510 215 876
173 75880 3520 215 881
174 76070 3530 215 886
175 76260 3540 215 892
176 76450 3550 215 897
177 76640 3560 215 902
178 76830 3570 215 907
179 77020 3580 215 912
180 77210 3590 215 917
180 (10 x Star) 82010 3790 220 922
181 82200 3800 220 927
182 82390 3810 220 932
183 82580 3820 220 937
184 82770 3830 220 942
185 82960 3840 220 948
186 83150 3850 220 953
187 83340 3860 220 958
188 83530 3870 220 963
189 83720 3880 220 968
190 83910 3890 220 973
191 84100 3900 220 978
192 84290 3910 220 983
193 84480 3920 220 989
194 84670 3930 220 994
195 84860 3940 220 999
196 85050 3950 220 1004
197 85240 3960 220 1009
198 85430 3970 220 1014
199 85620 3980 220 1019
200 85810 3990 220 1024
ปีศาจตาเดียว
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
1 63160 1640 190 6
2 63445 1650 190 13
3 63730 1660 190 19
4 64015 1670 190 25
5 64300 1680 190 31
6 64585 1690 190 38
7 64870 1700 190 44
8 65155 1710 190 50
9 65440 1720 190 56
10 65725 1730 190 63
11 66010 1740 190 69
12 66295 1750 190 75
13 66580 1760 190 81
14 66865 1770 190 88
15 67150 1780 190 94
16 67435 1790 190 100
17 67720 1800 190 106
18 68005 1810 190 113
19 68290 1820 190 119
20 68575 1830 190 125
21 68860 1840 190 131
22 69145 1850 190 138
23 69430 1860 190 144
24 69715 1870 190 150
25 70000 1880 190 156
26 70285 1890 190 163
27 70570 1900 190 169
28 70855 1910 190 175
29 71140 1920 190 181
30 71425 1930 190 188
31 71710 1940 190 194
32 71995 1950 190 200
33 72280 1960 190 206
34 72565 1970 190 213
35 72850 1980 190 219
36 73135 1990 190 225
37 73420 2000 190 231
38 73705 2010 190 238
39 73990 2020 190 244
40 74275 2030 190 250
41 74560 2040 190 256
42 74845 2050 190 263
43 75130 2060 190 269
44 75415 2070 190 275
45 75700 2080 190 282
46 75985 2090 190 288
47 76270 2100 190 294
48 76555 2110 190 300
49 76840 2120 190 307
50 77125 2130 190 313
51 77410 2140 190 319
52 77695 2150 190 325
53 77980 2160 190 332
54 78265 2170 190 338
55 78550 2180 190 344
56 78835 2190 190 350
57 79120 2200 190 357
58 79405 2210 190 363
59 79690 2220 190 369
60 79975 2230 190 375
61 80260 2240 190 382
62 80545 2250 190 388
63 80830 2260 190 394
64 81115 2270 190 400
65 81400 2280 190 407
66 81685 2290 190 413
67 81970 2300 190 419
68 82255 2310 190 425
69 82540 2320 190 432
70 82825 2330 190 438
71 83110 2340 190 444
72 83395 2350 190 450
73 83680 2360 190 457
74 83965 2370 190 463
75 84250 2380 190 469
76 84535 2390 190 475
77 84820 2400 190 482
78 85105 2410 190 488
79 85390 2420 190 494
80 85675 2430 190 500
80 (5 x Star) 92395 2710 195 503
81 92680 2720 195 509
82 92965 2730 195 515
83 93250 2740 195 522
84 93535 2750 195 528
85 93820 2760 195 534
86 94105 2770 195 540
87 94390 2780 195 547
88 94675 2790 195 553
89 94960 2800 195 559
90 95245 2810 195 566
91 95530 2820 195 572
92 95815 2830 195 578
93 96100 2840 195 584
94 96385 2850 195 591
95 96670 2860 195 597
96 96955 2870 195 603
97 97240 2880 195 609
98 97525 2890 195 616
99 97810 2900 195 622
100 98095 2910 195 628
100 (6 x Star) 104815 3190 200 631
101 105100 3200 200 637
102 105385 3210 200 644
103 105670 3220 200 650
104 105955 3230 200 656
105 106240 3240 200 663
106 106525 3250 200 669
107 106810 3260 200 675
108 107095 3270 200 682
109 107380 3280 200 688
110 107665 3290 200 694
111 107950 3300 200 701
112 108235 3310 200 707
113 108520 3320 200 713
114 108805 3330 200 719
115 109090 3340 200 726
116 109375 3350 200 732
117 109660 3360 200 738
118 109945 3370 200 745
119 110230 3380 200 751
120 110515 3390 200 757
120 (7 x Star) 117235 3670 205 761
121 117520 3680 205 767
122 117805 3690 205 773
123 118090 3700 205 780
124 118375 3710 205 786
125 118660 3720 205 792
126 118945 3730 205 799
127 119230 3740 205 805
128 119515 3750 205 811
129 119800 3760 205 818
130 120085 3770 205 824
131 120370 3780 205 830
132 120655 3790 205 837
133 120940 3800 205 843
134 121225 3810 205 849
135 121510 3820 205 856
136 121795 3830 205 862
137 122080 3840 205 868
138 122365 3850 205 875
139 122650 3860 205 881
140 122935 3870 205 887
140 (8 x Star) 129655 4150 210 891
141 129940 4160 210 898
142 130225 4170 210 904
143 130510 4180 210 910
144 130795 4190 210 917
145 131080 4200 210 923
146 131365 4210 210 930
147 131650 4220 210 936
148 131935 4230 210 942
149 132220 4240 210 949
150 132505 4250 210 955
151 132790 4260 210 961
152 133075 4270 210 968
153 133360 4280 210 974
154 133645 4290 210 980
155 133930 4300 210 987
156 134215 4310 210 993
157 134500 4320 210 1000
158 134785 4330 210 1006
159 135070 4340 210 1012
160 135355 4350 210 1019
160 (9 x Star) 142075 4630 215 1023
161 142360 4640 215 1030
162 142645 4650 215 1036
163 142930 4660 215 1042
164 143215 4670 215 1049
165 143500 4680 215 1055
166 143785 4690 215 1061
167 144070 4700 215 1068
168 144355 4710 215 1074
169 144640 4720 215 1081
170 144925 4730 215 1087
171 145210 4740 215 1093
172 145495 4750 215 1100
173 145780 4760 215 1106
174 146065 4770 215 1113
175 146350 4780 215 1119
176 146635 4790 215 1125
177 146920 4800 215 1132
178 147205 4810 215 1138
179 147490 4820 215 1145
180 147775 4830 215 1151
180 (10 x Star) 154495 5110 220 1156
181 154780 5120 220 1162
182 155065 5130 220 1169
183 155350 5140 220 1175
184 155635 5150 220 1182
185 155920 5160 220 1188
186 156205 5170 220 1195
187 156490 5180 220 1201
188 156775 5190 220 1207
189 157060 5200 220 1214
190 157345 5210 220 1220
191 157630 5220 220 1227
192 157915 5230 220 1233
193 158200 5240 220 1239
194 158485 5250 220 1246
195 158770 5260 220 1252
196 159055 5270 220 1259
197 159340 5280 220 1265
198 159625 5290 220 1272
199 159910 5300 220 1278
200 160195 5310 220 1284
ปีศาจตาเดียว
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
1 120560 2744 190 8
2 120987 2754 190 15
3 121414 2764 190 23
4 121841 2774 190 30
5 122268 2784 190 38
6 122695 2794 190 45
7 123122 2804 190 53
8 123549 2814 190 60
9 123976 2824 190 68
10 124403 2834 190 76
11 124830 2844 190 83
12 125257 2854 190 91
13 125684 2864 190 98
14 126111 2874 190 106
15 126538 2884 190 113
16 126965 2894 190 121
17 127392 2904 190 128
18 127819 2914 190 136
19 128246 2924 190 144
20 128673 2934 190 151
21 129100 2944 190 159
22 129527 2954 190 166
23 129954 2964 190 174
24 130381 2974 190 181
25 130808 2984 190 189
26 131235 2994 190 196
27 131662 3004 190 204
28 132089 3014 190 212
29 132516 3024 190 219
30 132943 3034 190 227
31 133370 3044 190 234
32 133797 3054 190 242
33 134224 3064 190 249
34 134651 3074 190 257
35 135078 3084 190 264
36 135505 3094 190 272
37 135932 3104 190 280
38 136359 3114 190 287
39 136786 3124 190 295
40 137213 3134 190 302
41 137640 3144 190 310
42 138067 3154 190 317
43 138494 3164 190 325
44 138921 3174 190 332
45 139348 3184 190 340
46 139775 3194 190 348
47 140202 3204 190 355
48 140629 3214 190 363
49 141056 3224 190 370
50 141483 3234 190 378
51 141910 3244 190 385
52 142337 3254 190 393
53 142764 3264 190 400
54 143191 3274 190 408
55 143618 3284 190 416
56 144045 3294 190 423
57 144472 3304 190 431
58 144899 3314 190 438
59 145326 3324 190 446
60 145753 3334 190 453
61 146180 3344 190 461
62 146607 3354 190 468
63 147034 3364 190 476
64 147461 3374 190 484
65 147888 3384 190 491
66 148315 3394 190 499
67 148742 3404 190 506
68 149169 3414 190 514
69 149596 3424 190 521
70 150023 3434 190 529
71 150450 3444 190 536
72 150877 3454 190 544
73 151304 3464 190 552
74 151731 3474 190 559
75 152158 3484 190 567
76 152585 3494 190 574
77 153012 3504 190 582
78 153439 3514 190 589
79 153866 3524 190 597
80 154293 3534 190 604
80 (5 x Star) 167733 4094 195 607
81 168160 4104 195 614
82 168587 4114 195 622
83 169014 4124 195 629
84 169441 4134 195 637
85 169868 4144 195 645
86 170295 4154 195 652
87 170722 4164 195 660
88 171149 4174 195 667
89 171576 4184 195 675
90 172003 4194 195 683
91 172430 4204 195 690
92 172857 4214 195 698
93 173284 4224 195 705
94 173711 4234 195 713
95 174138 4244 195 720
96 174565 4254 195 728
97 174992 4264 195 736
98 175419 4274 195 743
99 175846 4284 195 751
100 176273 4294 195 758
100 (6 x Star) 189713 4854 200 761
101 190140 4864 200 769
102 190567 4874 200 776
103 190994 4884 200 784
104 191421 4894 200 792
105 191848 4904 200 799
106 192275 4914 200 807
107 192702 4924 200 814
108 193129 4934 200 822
109 193556 4944 200 830
110 193983 4954 200 837
111 194410 4964 200 845
112 194837 4974 200 852
113 195264 4984 200 860
114 195691 4994 200 868
115 196118 5004 200 875
116 196545 5014 200 883
117 196972 5024 200 891
118 197399 5034 200 898
119 197826 5044 200 906
120 198253 5054 200 913
120 (7 x Star) 211693 5614 205 917
121 212120 5624 205 924
122 212547 5634 205 932
123 212974 5644 205 940
124 213401 5654 205 947
125 213828 5664 205 955
126 214255 5674 205 963
127 214682 5684 205 970
128 215109 5694 205 978
129 215536 5704 205 985
130 215963 5714 205 993
131 216390 5724 205 1001
132 216817 5734 205 1008
133 217244 5744 205 1016
134 217671 5754 205 1024
135 218098 5764 205 1031
136 218525 5774 205 1039
137 218952 5784 205 1047
138 219379 5794 205 1054
139 219806 5804 205 1062
140 220233 5814 205 1069
140 (8 x Star) 233673 6374 210 1073
141 234100 6384 210 1081
142 234527 6394 210 1089
143 234954 6404 210 1096
144 235381 6414 210 1104
145 235808 6424 210 1112
146 236235 6434 210 1119
147 236662 6444 210 1127
148 237089 6454 210 1135
149 237516 6464 210 1142
150 237943 6474 210 1150
151 238370 6484 210 1158
152 238797 6494 210 1165
153 239224 6504 210 1173
154 239651 6514 210 1181
155 240078 6524 210 1188
156 240505 6534 210 1196
157 240932 6544 210 1204
158 241359 6554 210 1211
159 241786 6564 210 1219
160 242213 6574 210 1227
160 (9 x Star) 255653 7134 215 1231
161 256080 7144 215 1239
162 256507 7154 215 1247
163 256934 7164 215 1254
164 257361 7174 215 1262
165 257788 7184 215 1270
166 258215 7194 215 1277
167 258642 7204 215 1285
168 259069 7214 215 1293
169 259496 7224 215 1300
170 259923 7234 215 1308
171 260350 7244 215 1316
172 260777 7254 215 1323
173 261204 7264 215 1331
174 261631 7274 215 1339
175 262058 7284 215 1347
176 262485 7294 215 1354
177 262912 7304 215 1362
178 263339 7314 215 1370
179 263766 7324 215 1377
180 264193 7334 215 1385
180 (10 x Star) 277633 7894 220 1390
181 278060 7904 220 1398
182 278487 7914 220 1405
183 278914 7924 220 1413
184 279341 7934 220 1421
185 279768 7944 220 1429
186 280195 7954 220 1436
187 280622 7964 220 1444
188 281049 7974 220 1452
189 281476 7984 220 1460
190 281903 7994 220 1467
191 282330 8004 220 1475
192 282757 8014 220 1483
193 283184 8024 220 1490
194 283611 8034 220 1498
195 284038 8044 220 1506
196 284465 8054 220 1514
197 284892 8064 220 1521
198 285319 8074 220 1529
199 285746 8084 220 1537
200 286173 8094 220 1544
ระดับ คุณสมบัติของสัตว์เลี้ยง ราคา Hero Might Destiny
1 40 โจมตี 5 30
2 1495 HP Gold x 100000
ดาว x 3000
5 600
3 56 ความแม่นยำ Gold x 100000
ดาว x 3000
5 1000
4 56 หลบหลีก Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16 5 1500
5 127 โจมตี Gold x 300000
ดาว x 6500
14 1900
6 1635 HP Gold x 300000
ดาว x 6500
5 2200
7 12 คริติคอล Gold x 300000
ดาว x 6500
5 2700
8 12 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล Gold x 300000
ดาว x 6500
5 3100
9 49 โจมตี Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16 5 3600
10 4490 HP Gold x 600000
ดาว x 10500
14 4000
11 59 โจมตี Gold x 600000
ดาว x 10500
6 4500
12 2095 HP Gold x 600000
ดาว x 10500
6 5100
13 79 ความแม่นยำ Gold x 600000
ดาว x 10500
6 5600
14 79 หลบหลีก Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 18 6 6200
15 178 โจมตี Gold x 1200000
ดาว x 15000
19 6800
16 2285 HP Gold x 1200000
ดาว x 15000
6 7400
17 17 คริติคอล Gold x 1200000
ดาว x 15000
6 8100
18 17 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล Gold x 1200000
ดาว x 15000
6 8800
19 65 โจมตี Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 24
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
x 1 6 9500
20 ความสามารถ 11 ระดับ คริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
30 10500
21 76 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
8 11700
22 2695 HP คริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
8 13000
23 101 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
8 14400
24 101 หลบหลีก Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20 8 15900
25 229 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
24 17500
26 2940 HP คริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
8 20000
27 22 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
8 21600
28 22 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
8 23200
29 83 โจมตี Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20 8 24800
30 8085 HP คริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
24 26400
31 92 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
10 28000
32 3290 HP คริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
10 29600
33 124 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
10 31200
34 124 หลบหลีก Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 14
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
10 32800
35 280 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
30 34400
36 3590 HP คริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
10 36000
37 29 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
10 37600
38 29 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
10 39200
39 102 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
x 2 10 40800
40 ความสามารถ 12 ระดับ คริสตัลสีฟ้า x 132500
ดาว x 45000
48 41500
41 108 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 132500
ดาว x 45000
12 42200
42 3895 HP คริสตัลสีฟ้า x 132500
ดาว x 45000
12 42900
43 146 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 132500
ดาว x 45000
12 43600
44 146 หลบหลีก Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
12 44300
45 331 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 176750
ดาว x 52500
35 45000
46 4245 HP คริสตัลสีฟ้า x 176750
ดาว x 52500
12 45700
47 32 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 176750
ดาว x 52500
12 46400
48 32 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 176750
ดาว x 52500
12 47100
49 120 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
12 47800
50 11680 HP คริสตัลสีฟ้า x 225000
ดาว x 60500
35 48500
51 127 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 225000
ดาว x 60500
14 49200
52 4490 HP คริสตัลสีฟ้า x 225000
ดาว x 60500
14 49900
53 168 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 225000
ดาว x 60500
14 50600
54 168 หลบหลีก Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
14 51300
55 381 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 276750
ดาว x 69000
41 52000
56 4895 HP คริสตัลสีฟ้า x 276750
ดาว x 69000
14 52700
57 38 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 276750
ดาว x 69000
14 53400
58 38 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 276750
ดาว x 69000
14 54100
59 139 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
x 2 14 54800
60 ความสามารถ 13 ระดับ คริสตัลสีฟ้า x 331500
ดาว x 78000
65 55100
61 144 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 331500
ดาว x 78000
15 55500
62 5090 HP คริสตัลสีฟ้า x 331500
ดาว x 78000
15 55800
63 191 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 331500
ดาว x 78000
15 56200
64 191 หลบหลีก Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
15 56500
65 432 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 389000
ดาว x 87500
46 56900
66 5550 HP คริสตัลสีฟ้า x 389000
ดาว x 87500
15 57200
67 42 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 389000
ดาว x 87500
15 57600
68 42 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 389000
ดาว x 87500
15 57900
69 155 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
15 58300
70 15270 HP คริสตัลสีฟ้า x 449500
ดาว x 97500
46 58600
71 161 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 449500
ดาว x 97500
17 59000
72 5690 HP คริสตัลสีฟ้า x 449500
ดาว x 97500
17 59300
73 213 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 449500
ดาว x 97500
17 59700
74 213 หลบหลีก Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 10
17 60000
75 483 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 512500
ดาว x 108000
51 60400
76 6200 HP คริสตัลสีฟ้า x 512500
ดาว x 108000
17 60700
77 47 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 512500
ดาว x 108000
17 61100
78 47 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 512500
ดาว x 108000
17 61400
79 173 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20
x 3 17 61800
80 ความสามารถ 14 ระดับ คริสตัลสีฟ้า x 577750
ดาว x 118500
82 62100
81 178 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 577750
ดาว x 118500
19 62500
82 6290 HP คริสตัลสีฟ้า x 577750
ดาว x 118500
19 62800
83 236 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 577750
ดาว x 118500
19 63200
84 236 หลบหลีก Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 10 19 63500
85 534 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 645500
ดาว x 129000
57 63900
86 6855 HP คริสตัลสีฟ้า x 645500
ดาว x 129000
19 64200
87 52 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 645500
ดาว x 129000
19 64600
88 52 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 645500
ดาว x 129000
19 64900
89 194 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 10 19 65300
90 18865 HP คริสตัลสีฟ้า x 713250
ดาว x 139500
57 65600
91 193 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 713250
ดาว x 139500
21 66000
92 6885 HP คริสตัลสีฟ้า x 713250
ดาว x 139500
21 66300
93 258 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 713250
ดาว x 139500
21 66700
94 258 หลบหลีก Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 10 21 67000
95 585 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 785000
ดาว x 150000
62 67400
96 7505 HP คริสตัลสีฟ้า x 785000
ดาว x 150000
21 67700
97 57 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 785000
ดาว x 150000
21 68100
98 57 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 785000
ดาว x 150000
21 68400
99 211 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 18 x 3 21 68800
100 ความสามารถ 15 ระดับ 99 0

สกินสกิน

สกิน หมายเหตุ สกินพิเศษ ราคา
โรบอทตาเดียว
โรบอทตาเดียว
อสูรโรบอทแห่งโลกอนาคต พร้อมทั้งนำพาสงครามครั้งใหญ่มาด้วย! 10000 HP
ชิ้นส่วนโรบอทตาเดียว - ใช้แลกสกินโรบอทตาเดียว x 50

Destiny

มีฮีโร่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ 2 ตัว เพื่อปลดล็อกเนื้อเรื่อง และรับรางวัลจากหีบ

นครหลวง
นครหลวง
หมายเหตุ ฮีโร่ รางวัล
” เฮ้ เจ้าขนปุย! เจ้ารู้ถึงความลับของเบื้องหลังความอู้ฟู่ของนครหลวงไหม? คำตอบคือสงครามยังไงล่ะ! ขณะที่เทพแห่งรักและพาลาดินกำลังปกป้องเมืองด้วยความช่วยเหลือจากพ่อมด ประชากรนับไม่ถ้วนกำลังถูกทิ้งอยู่ด้านนอกกำแพงวัง ทิ้งให้เผชิญกับกองทัพความมืดโดยลำพัง กำแพงนั่นมันไม่สามารถป้องกันความสิ้นหวังและความตายได้หรอกนะ เอ่อ ว่าแต่เจ้าจะวางต้นสนนั่นลงได้ไหม มันขัดจังหวะข้า” 2 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
” ในความสิ้นหวัง เอล์ฟนักแม่นปืนได้ช่วยเหล่าเด็กๆจากกองทัพแห่งความมืด บางคนเชียร์วีรกรรมฮีโร่ของเธอ ในขณะที่บางคนบ่นว่าเธอทิ้งให้พวกเขาเผชิญชะตากรรมตามลำพัง แต่ใครล่ะจะบอกว่าเทพแห่งรักคนนี้ทำผิด? ” ” กรรรร??” ” โอ้ ช่างมันเถอะ ข้าไม่ได้อยากได้คำตอบจากเจ้านะ” 4 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
“ข้าเห็นสงครามมาด้วยตาตัวเอง และมีเรื่องเล่ามากมายในวันนั้น แต่ว่าเก็บเรื่องเหล่านั้นเอาไว้ก่อน เจ้าเป็นคนแรกในรอบ 10 ปีที่มาฟังข้า เอาล่ะ ข้าจะกลับไปงีบหลับก่อนที่จะกลับไปทำหน้าที่จับตาดูผู้คน สำหรับรูปปั้นพังๆอย่างข้าคงจะทำอะไรไม่ได้มาก เจ้าว่างั้นไหม” 6 Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3

ปีศาจตาเดียว + Paladin + Sasquatch + เทพแห่งรัก + พ่อมดเวทย์ + นักแม่นปืน

หลังฮีโร่วิวัฒนาการแล้วสามารถเปิดใช้อุปกรณ์ได้

อุปกรณ์

หมายเหตุ
Blood Gem
Blood Gem
ภายในอัญมณีดูเหมือนจะมีเลือดหมุนเวียนอยู่ ซึ่งมีพลังหน้ามหัศจรรย์ทำให้สัตว์ที่ตายแล้วสามารถมีชีวิตฟื้นคืนชีพได้

เลือกที่ดีที่สุดที่พรสวรรค์ rune และสะกดสำหรับวีรบุรุษ คลิกเพื่อลงคะแนน

ความสามารถของฮีโร่

2
0
1
2
30
27
4
3
116
0
7
0
0
0
3
1
4
0
0
0
0
0

เหรียญตรา

34
1
0
17
3
10
0
2
9
0
102
1
0
0
1
0
0
2
0
0

คำอธิบายสกิล

4
14
0
0
1
1
0
0
39
1
8
0
1
5

ขอรับรางวัล

จ้าง ฮีโร่ ที่มีพลังมากได้ที่ Hero Altar!
เปลี่ยนจากโหมด Heroes Altar เป็น โหมดไอเทม เพื่อเก็บการ์ดฮีโร่ และ essences ในคลังสินค้า
คุณสามารถจ้าง ฮีโร่ ได้โดยการใช้ Shards, อัญมณี หรือ Honor

จ้าง ค่าใช้จ่ายในการจ้าง โอกาส *
จ้างโดยใช้อัญมณี 150 อัญมณี / 450 อัญมณี 0.15%
ปีศาจตาเดียว - จ้างฮีโร่ตำนาน ปีศาจตาเดียว 100 %
ไอเทม จำนวน โอกาส *
การ์ดฮีโร่ในตำนาน (กิจกรรม) - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1 1.2%
การ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ I - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1 2.5%
ปีศาจตาเดียว Soulstone จำนวน โอกาส *
ถุง Soulstone - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 1 / 200 0.1%
ถุง Soulstone - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 2 / 200 0.1%
ถุง Soulstone - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 3 / 200 0.1%
ถุง Soulstone - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 4 / 200 0.1%
ถุง Soulstone - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 5 / 200 0.1%
หีบ Soulstone - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 3 / 200 0.35%
หีบ Soulstone - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 4 / 200 0.35%
หีบ Soulstone - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 5 / 200 0.35%
น้ำพุแห่งชีวิตแต่งงานที่ไม่ราบรื่น้ำพุแห่งชีวิตแต่งงานที่ไม่ราบรื่ 1-3 / 200

* -มีโอกาสที่แน่นอน

ยิ่งไปกว่านั้น

จ้างฮีโร่
วิวัฒนาการและประสบการณ์
เปรียบเทียบของที่มีลักษณะของฮีโร่
เปรียบเทียบของความแข็งแกร่งฮีโร่
เครื่องคิดเลขของที่มีลักษณะของฮีโร่
Enlighten
ความสามารถของฮีโร่
วัตถุโบราณ
ไอเทม – เหรียญตรา
3 มิติรุ่นของตัวละคร
เวทมนตร์