ตึก: Relic Hall

ลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
เร่งความเร็วสิ่งก่อสร้าง

Relic Hall


ทำการวิจัยอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นสำหรับการ raids

HPMightพื้นที่ว่างเวลาการอัพเกรดราคา การอัพเกรด
Relic Hallระดับ 125005%3x3 10 น่อย240Gold
Relic Hallระดับ 2300010%3x3 1 มิน 1100Gold
Relic Hallระดับ 3350015%3x3 5 มิน 3000Gold
Relic Hallระดับ 4400020%3x3 15 มิน 6000Gold
ระดับ 5450025%3x3 30 มิน 13000Gold
Relic Hallระดับ 6550030%3x3 60 มิน 22000Gold
ระดับ 7650035%3x3 2 ชั่วโมง 38000Gold
Relic Hallระดับ 8750040%3x3 4 ชั่วโมง 63000Gold
ระดับ 9850045%3x3 8 ชั่วโมง 110000Gold
Relic Hallระดับ 101000050%3x3 12 ชั่วโมง 150000Gold
ระดับ 111150055%3x3 24 ชั่วโมง 270000Gold
Relic Hallระดับ 121350060%3x32 วันก่อน 380000Gold
ระดับ 131550065%3x33 วันก่อน 520000Gold
ระดับ 141800070%3x34 วันก่อน 690000Gold
Relic Hallระดับ 152050075%3x35 วันก่อน 890000Gold
ระดับ 162400080%3x36 วันก่อน 1300000Gold
ระดับ 172750085%3x37 วันก่อน 1800000Gold
Relic Hallระดับ 183250090%3x38 วันก่อน 2400000Gold
ระดับ 193750095%3x310 วันก่อน 3000000Gold
ระดับ 2045000100%3x312 วันก่อน 3600000Gold
Relic Hallระดับ 2160000105%3x313 วันก่อน 4100000Gold
ระดับ 2280000110%3x314 วันก่อน 4700000Gold
ระดับ 23100000115%3x315 วันก่อน 5200000Gold
ระดับ 24120000120%3x316 วันก่อน 5700000Gold
ระดับ 25140000125%3x317 วันก่อน 6200000Gold
ซื้อ หรือ อัพเกรดเวทย์มนตร์ ในหอเวทย์มนตร์ มันจะมีประโยชน์มากในการต่อสู้!
คุณสามารถซื้อ 4 เวทย์มนตร์ สูงสุดใน Relic Hall
ถ้าหากคุณทำการยกเลิกเวทย์มนตร์, คุณจะได้รับ 50% กลับคืนจากราคาของเวทย์มนตร์
  • Arrow Rain
  • Restoration
  • Ares
  • เจ้าแห่งลมพายุ
  • นางฟ้าผู้พิทักษ์
  • Meteor
  • Disaster
  • Ares
  • Phoenix Flight
  • พายุหิมะ
Arrow Rain Arrow Rain
ระดับ ราคา เลื่อนตำแหน่ง ระดับ Relic Hall ระดับ Might
1 1200 Gold 5000 Gold 30 มิน 1 10
ยิงลูกศรจำนวนมหาศาลบนพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งสามารถสร้างความเสียหายได้ 8% ของ ค่า HP สูงสุด + 120 DMG ให้แก่กองทหารศัตรูทั้งหมดที่อยู่ภายในพื้นที่นั้นมากกว่า 8 วินาที ไม่มีผลกระทบต่ออาคารต่างๆ
2 2400 Gold 10000 Gold 1 ชั่วโมง 43 มิน 1 30
ยิงลูกศรจำนวนมหาศาลบนพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งสามารถสร้างความเสียหายได้ 8% ของ ค่า HP สูงสุด + 240 DMG ให้แก่กองทหารศัตรูทั้งหมดที่อยู่ภายในพื้นที่นั้นมากกว่า 8 วินาที ไม่มีผลกระทบต่ออาคารต่างๆ
3 3600 Gold 19000 Gold 4 ชั่วโมง 5 มิน 1 60
ยิงลูกศรจำนวนมหาศาลบนพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งสามารถสร้างความเสียหายได้ 8% ของ ค่า HP สูงสุด +360 DMG ให้แก่กองทหารศัตรูทั้งหมดที่อยู่ภายในพื้นที่นั้นมากกว่า 8 วินาที ไม่มีผลกระทบต่ออาคารต่างๆ
4 4800 Gold 32000 Gold 7 ชั่วโมง 59 มิน 1 100
ยิงลูกศรจำนวนมหาศาลบนพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งสามารถสร้างความเสียหายได้ 8% ของ ค่า HP สูงสุด + 480 DMG ให้แก่กองทหารศัตรูทั้งหมดที่อยู่ภายในพื้นที่นั้นมากกว่า 8 วินาที ไม่มีผลกระทบต่ออาคารต่างๆ
5 6000 Gold Gold 1 150
ยิงลูกศรจำนวนมหาศาลบนพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งสามารถสร้างความเสียหายได้ 8% ของ ค่า HP สูงสุด + 600 DMG ให้แก่กองทหารศัตรูทั้งหมดที่อยู่ภายในพื้นที่นั้นมากกว่า 8 วินาที ไม่มีผลกระทบต่ออาคารต่างๆ
Restoration Restoration
ระดับ ราคา เลื่อนตำแหน่ง ระดับ Relic Hall ระดับ Might
1 1200 Gold 5000 Gold 30 มิน 1 15
วางวงแหวนฟื้นฟูพลังไว้บนสนามรบ เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บของกองทหารพันธมิตรทั้งหมดในพื้นที่นั้นได้ 6% ของ ค่า HP สูงสุด ของพวกเค้า +10 HP ทุกวินาทีเป็นเวลา 8 วินาที
2 2400 Gold 10000 Gold 1 ชั่วโมง 43 มิน 1 45
วางวงแหวนฟื้นฟูพลังไว้บนสนามรบ เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บของกองทหารพันธมิตรทั้งหมดในพื้นที่นั้นได้ 8% ของ ค่า HP สูงสุด ของพวกเค้า+ 20 HP ทุกวินาทีเป็นเวลา 8 วินาที
3 3600 Gold 19000 Gold 4 ชั่วโมง 5 มิน 1 90
วางวงแหวนฟื้นฟูพลังไว้บนสนามรบ เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บของกองทหารพันธมิตรทั้งหมดในพื้นที่นั้นได้ 10% ของ ค่า HP สูงสุด ของพวกเค้า + 30 HP ทุกวินาทีเป็นเวลา 8 วินาที
4 4800 Gold 35000 Gold 13 ชั่วโมง 48 มิน 1 150
วางวงแหวนฟื้นฟูพลังไว้บนสนามรบ เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บของกองทหารพันธมิตรทั้งหมดในพื้นที่นั้นได้ 12% ของ ค่า HP สูงสุด ของพวกเค้า + 40 HP ทุกวินาทีเป็นเวลา 8 วินาที
5 6000 Gold Gold 1 225
วางวงแหวนฟื้นฟูพลังไว้บนสนามรบ เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บของกองทหารพันธมิตรทั้งหมดในพื้นที่นั้นได้ 15% ของ ค่า HP สูงสุด ของพวกเค้า + 50 HP ทุกวินาทีเป็นเวลา 8 วินาที
Ares Ares' Fervor
ระดับ ราคา เลื่อนตำแหน่ง ระดับ Relic Hall ระดับ Might
1 6000 Gold 80000 Gold 13 ชั่วโมง 48 มิน 5 20
เรียกพลังความแข็งแกร่งของ Ares ให้ทหารทุกคนของคุณจะทำให้พวกเขาได้รับ +5% ATK จนกว่าการต่อสู้จะสิ้นสุดลง
2 8000 Gold 120000 Gold 21 ชั่วโมง 54 มิน 5 60
เรียกพลังความแข็งแกร่งของ Ares ให้ทหารทุกคนของคุณจะทำให้พวกเขาได้รับ +8% ATK จนกว่าการต่อสู้จะสิ้นสุดลง
3 10000 Gold 150000 Gold 1 วันก่อน 8 ชั่วโมง 42 มิน 5 120
เรียกพลังความแข็งแกร่งของ Ares ให้ทหารทุกคนของคุณจะทำให้พวกเขาได้รับ +11% ATK จนกว่าการต่อสู้จะสิ้นสุดลง
4 12000 Gold 190000 Gold 1 วันก่อน 22 ชั่วโมง 34 มิน 5 200
เรียกพลังความแข็งแกร่งของ Ares ให้ทหารทุกคนของคุณจะทำให้พวกเขาได้รับ +14% ATK จนกว่าการต่อสู้จะสิ้นสุดลง
5 14000 Gold Gold 5 300
เรียกพลังความแข็งแกร่งของ Ares ให้ทหารทุกคนของคุณจะทำให้พวกเขาได้รับ +17% ATK จนกว่าการต่อสู้จะสิ้นสุดลง
เจ้าแห่งลมพายุ เจ้าแห่งลมพายุ
ระดับ ราคา เลื่อนตำแหน่ง ระดับ Relic Hall ระดับ Might
1 15000 Gold 230000 Gold 2 วันก่อน 15 ชั่วโมง 53 มิน 7 25
กวาดล้างฐานของศัตรูให้ราบเป็นหน้ากลองด้วยพายุเฮอริเคน ซึ่งสร้างความเสียหาย 8% ค่า HP สูงสุด + 800 DMG เป็นเวลา 8 วินาทีแก่ทุกอาคารของศัตรูที่อยู่ในเส้นทางพายุ เอียงอุปกรณ์ของคุณเพื่อควบคุมเส้นทางของพายุ
2 35000 Gold 380000 Gold 3 วันก่อน 13 ชั่วโมง 2 มิน 7 75
กวาดล้างฐานของศัตรูให้ราบเป็นหน้ากลองด้วยพายุเฮอริเคน ซึ่งสร้างความเสียหาย 16% ค่า HP สูงสุด + 1040 DMG เป็นเวลา 8 วินาทีแก่ทุกอาคารของศัตรูที่อยู่ในเส้นทางพายุ เอียงอุปกรณ์ของคุณเพื่อควบคุมเส้นทางของพายุ
3 55000 Gold 500000 Gold 4 วันก่อน 14 ชั่วโมง 24 มิน 7 150
กวาดล้างฐานของศัตรูให้ราบเป็นหน้ากลองด้วยพายุเฮอริเคน ซึ่งสร้างความเสียหาย 24% ค่า HP สูงสุด + 1280 DMG เป็นเวลา 8 วินาทีแก่ทุกอาคารของศัตรูที่อยู่ในเส้นทางพายุ เอียงอุปกรณ์ของคุณเพื่อควบคุมเส้นทางของพายุ
4 75000 Gold 630000 Gold 5 วันก่อน 20 ชั่วโมง 21 มิน 7 250
กวาดล้างฐานของศัตรูให้ราบเป็นหน้ากลองด้วยพายุเฮอริเคน ซึ่งสร้างความเสียหาย 32% ค่า HP สูงสุด + 1520 DMG เป็นเวลา 8 วินาทีแก่ทุกอาคารของศัตรูที่อยู่ในเส้นทางพายุ เอียงอุปกรณ์ของคุณเพื่อควบคุมเส้นทางของพายุ
5 95000 Gold Gold 7 375
กวาดล้างฐานของศัตรูให้ราบเป็นหน้ากลองด้วยพายุเฮอริเคน ซึ่งสร้างความเสียหาย 40% ค่า HP สูงสุด + 1760 DMG เป็นเวลา 8 วินาทีแก่ทุกอาคารของศัตรูที่อยู่ในเส้นทางพายุ เอียงอุปกรณ์ของคุณเพื่อควบคุมเส้นทางของพายุ
นางฟ้าผู้พิทักษ์ นางฟ้าผู้พิทักษ์
ระดับ ราคา เลื่อนตำแหน่ง ระดับ Relic Hall ระดับ Might
1 10000 Gold 190000 Gold 1 วันก่อน 22 ชั่วโมง 34 มิน 8 30
เรียกนางฟ้าผู้พิทักษ์ เพื่อมอบความอยู่ยงคงกระพันให้แก่กองทหารพันธมิตร 6 กองที่อยู่ในพื้นที่นั้นเป็นเวลา 6 วินาที
2 15000 Gold 230000 Gold 2 วันก่อน 15 ชั่วโมง 53 มิน 8 90
เรียกนางฟ้าผู้พิทักษ์ เพื่อมอบความอยู่ยงคงกระพันให้แก่กองทหารพันธมิตร 8 คนที่อยู่ในพื้นที่นั้นเป็นเวลา 6 วินาที
3 20000 Gold 380000 Gold 3 วันก่อน 13 ชั่วโมง 2 มิน 8 180
เรียกนางฟ้าผู้พิทักษ์ เพื่อมอบความอยู่ยงคงกระพันให้แก่กองทหารพันธมิตร 10 คนที่อยู่ในพื้นที่นั้นเป็นเวลา 6 วินาที
4 25000 Gold 630000 Gold 5 วันก่อน 20 ชั่วโมง 21 มิน 8 300
เรียกนางฟ้าผู้พิทักษ์ เพื่อมอบความอยู่ยงคงกระพันให้แก่กองทหารพันธมิตร 12 คนที่อยู่ในพื้นที่นั้นเป็นเวลา 6 วินาที
5 30000 Gold Gold 8 450
เรียกนางฟ้าผู้พิทักษ์ เพื่อมอบความอยู่ยงคงกระพันให้แก่กองทหารพันธมิตร 14 คนที่อยู่ในพื้นที่นั้นเป็นเวลา 6 วินาที
Meteor Meteor
ระดับ ราคา เลื่อนตำแหน่ง ระดับ Relic Hall ระดับ Might
1 15000 Gold 230000 Gold 2 วันก่อน 15 ชั่วโมง 53 มิน 9 35
โปรยอุกกาบาตลงบนพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเพื่อสร้างความเสียหาย 12% ของ ค่า HP สูงสุด ให้เป็น DMG แก่ศัตรูทุกคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นเป็นเวลา 6 วินาที
2 35000 Gold 500000 Gold 4 วันก่อน 14 ชั่วโมง 24 มิน 9 105
โปรยอุกกาบาตลงบนพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเพื่อสร้างความเสียหาย 18% ของ ค่า HP สูงสุด ให้เป็น DMG แก่ศัตรูทุกคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นเป็นเวลา 6 วินาที
3 55000 Gold 750000 Gold 7 วันก่อน 7 ชั่วโมง 18 มิน 9 210
โปรยอุกกาบาตลงบนพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเพื่อสร้างความเสียหาย 24% ของ ค่า HP สูงสุด ให้เป็น DMG แก่ศัตรูทุกคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นเป็นเวลา 6 วินาที
4 75000 Gold 1000000 Gold 8 วันก่อน 23 ชั่วโมง 37 มิน 9 350
โปรยอุกกาบาตลงบนพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเพื่อสร้างความเสียหาย 30% ของ ค่า HP สูงสุด ให้เป็น DMG แก่ศัตรูทุกคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นเป็นเวลา 6 วินาที
5 95000 Gold Gold 9 525
โปรยอุกกาบาตลงบนพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเพื่อสร้างความเสียหาย 36% ของ ค่า HP สูงสุด ให้เป็น DMG แก่ศัตรูทุกคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นเป็นเวลา 6 วินาที
Disaster Disaster
ระดับ ราคา เลื่อนตำแหน่ง ระดับ Relic Hall ระดับ Might
1 35000 Gold 500000 Gold 4 วันก่อน 14 ชั่วโมง 24 มิน 11 40
กลิ้งศิลายักษ์ไปบนสนามรบ เพื่อสร้างความเสียหาย 15% ค่า HP สูงสุด + 300 DMG เป็นเวลา 5 วินาทีให้แก่ศัตรูทุกคนที่อยู่ในเส้นทาง นอกจากนั้นยังลด ATK ของกองทหารที่ได้รับผลกระทบลง 30% เป็นเวลา 5 วินาที เอียงอุปกรณ์ของคุณเพื่อบังคับเส้นทางของศิลายักษ์
2 40000 Gold 630000 Gold 5 วันก่อน 20 ชั่วโมง 21 มิน 11 120
กลิ้งศิลายักษ์ไปบนสนามรบ เพื่อสร้างความเสียหาย 15% ค่า HP สูงสุด + 500 DMG เป็นเวลา 5 วินาทีให้แก่ศัตรูทุกคนที่อยู่ในเส้นทาง นอกจากนั้นยังลด ATK ของกองทหารที่ได้รับผลกระทบลง 35% เป็นเวลา 5 วินาที เอียงอุปกรณ์ของคุณเพื่อบังคับเส้นทางของศิลายักษ์
3 45000 Gold 750000 Gold 7 วันก่อน 7 ชั่วโมง 18 มิน 11 240
กลิ้งศิลายักษ์ไปบนสนามรบ เพื่อสร้างความเสียหาย 15% ค่า HP สูงสุด +700 DMG เป็นเวลา 5 วินาทีให้แก่ศัตรูทุกคนที่อยู่ในเส้นทาง นอกจากนั้นยังลด ATK ของกองทหารที่ได้รับผลกระทบลง 40% เป็นเวลา 5 วินาที เอียงอุปกรณ์ของคุณเพื่อบังคับเส้นทางของศิลายักษ์
4 50000 Gold 880000 Gold 10 วันก่อน 21 ชั่วโมง 41 มิน 11 400
กลิ้งศิลายักษ์ไปบนสนามรบ เพื่อสร้างความเสียหาย 15% ค่า HP สูงสุด +900 DMG เป็นเวลา 5 วินาทีให้แก่ศัตรูทุกคนที่อยู่ในเส้นทาง นอกจากนั้นยังลด ATK ของกองทหารที่ได้รับผลกระทบลง 45% เป็นเวลา 5 วินาที เอียงอุปกรณ์ของคุณเพื่อบังคับเส้นทางของศิลายักษ์
5 55000 Gold Gold 11 600
กลิ้งศิลายักษ์ไปบนสนามรบ เพื่อสร้างความเสียหาย 15% ค่า HP สูงสุด +1200 DMG เป็นเวลา 5 วินาทีให้แก่ศัตรูทุกคนที่อยู่ในเส้นทาง นอกจากนั้นยังลด ATK ของกองทหารที่ได้รับผลกระทบลง 50% เป็นเวลา 5 วินาที เอียงอุปกรณ์ของคุณเพื่อบังคับเส้นทางของศิลายักษ์
Ares Ares' Frenzy
ระดับ ราคา เลื่อนตำแหน่ง ระดับ Relic Hall ระดับ Might
1 30000 Gold 900000 Gold 7 วันก่อน 7 ชั่วโมง 18 มิน 13 45
ความกระหายเลือดของ Ares เข้าสิงร่างของทหารพันธมิตรที่อยู่ในพื้นที่นั้นเป็นเวลา 8 วินาที โดยมอบ +20% ATK, ATK SPD และ MOV SPD
2 35000 Gold 1050000 Gold 8 วันก่อน 23 ชั่วโมง 37 มิน 13 135
ความกระหายเลือดของ Ares เข้าสิงร่างของทหารพันธมิตรที่อยู่ในพื้นที่นั้นเป็นเวลา 9 วินาที โดยมอบ +30% ATK, ATK SPD และ MOV SPD
3 40000 Gold 1500000 Gold 13 วันก่อน 1 ชั่วโมง 53 มิน 13 270
ความกระหายเลือดของ Ares เข้าสิงร่างของทหารพันธมิตรที่อยู่ในพื้นที่นั้นเป็นเวลา 11 วินาที โดยมอบ +40% ATK, ATK SPD และ MOV SPD
4 45000 Gold 1900000 Gold 15 วันก่อน 12 ชั่วโมง 36 มิน 13 450
ความกระหายเลือดของ Ares เข้าสิงร่างของทหารพันธมิตรที่อยู่ในพื้นที่นั้นเป็นเวลา 12 วินาที โดยมอบ +50% ATK, ATK SPD และ MOV SPD
5 50000 Gold Gold 13 675
ความกระหายเลือดของ Ares เข้าสิงร่างของทหารพันธมิตรที่อยู่ในพื้นที่นั้นเป็นเวลา 15 วินาที โดยมอบ +60% ATK, ATK SPD และ MOV SPD
Phoenix Flight Phoenix Flight
ระดับ ราคา เลื่อนตำแหน่ง ระดับ Relic Hall ระดับ Might
1 40000 Gold 1500000 Gold 10 วันก่อน 21 ชั่วโมง 41 มิน 15 50
เรียกฟีนิกซ์ที่บินไปทั่วสนามรบเป็นเวลา 10 วินาที และฟื้นฟูพละกำลังแบบสุ่มให้ทหาร 6 คนที่อยู่ในเส้นทางของฟีนิกซ์ ไม่มีผลกระทบต่อ Hero บังคับทิศทางของฟีนิกซ์โดยการลากนิ้วของคุณบนหน้าจอ
2 55000 Gold 1900000 Gold 13 วันก่อน 1 ชั่วโมง 53 มิน 15 150
เรียกฟีนิกซ์ที่บินไปทั่วสนามรบเป็นเวลา 10 วินาที และฟื้นฟูพละกำลังแบบสุ่มให้ทหาร 12 คนที่อยู่ในเส้นทางของฟีนิกซ์ ไม่มีผลกระทบต่อ Hero บังคับทิศทางของฟีนิกซ์โดยการลากนิ้วของคุณบนหน้าจอ
3 70000 Gold 2650000 Gold 15 วันก่อน 12 ชั่วโมง 36 มิน 15 300
เรียกฟีนิกซ์ที่บินไปทั่วสนามรบเป็นเวลา 10 วินาที และฟื้นฟูพละกำลังแบบสุ่มให้ทหาร 18 คนที่อยู่ในเส้นทางของฟีนิกซ์ ไม่มีผลกระทบต่อ Hero บังคับทิศทางของฟีนิกซ์โดยการลากนิ้วของคุณบนหน้าจอ
4 85000 Gold 3000000 Gold 18 วันก่อน 6 ชั่วโมง 12 มิน 15 500
เรียกฟีนิกซ์ที่บินไปทั่วสนามรบเป็นเวลา 10 วินาที และฟื้นฟูพละกำลังแบบสุ่มให้ทหาร 24 คนที่อยู่ในเส้นทางของฟีนิกซ์ ไม่มีผลกระทบต่อ Hero บังคับทิศทางของฟีนิกซ์โดยการลากนิ้วของคุณบนหน้าจอ
5 100000 Gold Gold 15 750
เรียกฟีนิกซ์ที่บินไปทั่วสนามรบเป็นเวลา 10 วินาที และฟื้นฟูพละกำลังแบบสุ่มให้ทหาร 30 คนที่อยู่ในเส้นทางของฟีนิกซ์ ไม่มีผลกระทบต่อ Hero บังคับทิศทางของฟีนิกซ์โดยการลากนิ้วของคุณบนหน้าจอ
พายุหิมะ พายุหิมะ
ระดับ ราคา เลื่อนตำแหน่ง ระดับ Relic Hall ระดับ Might
1 90000 Gold 1900000 Gold 13 วันก่อน 1 ชั่วโมง 53 มิน 16 55
ปกคลุมด้วยพายุหิมะ, จัดการ 6% ของ ค่า HP สูงสุด + ความเสียหาย 200 และ แช่แข็งศัตรู ในพื้นที่ เป็นเวลา 6 วินาที ศัตรูที่ทำการเข้าพื้นที่ หลังจาก การโจมตีครั้งแรกได้เริ่มนั้น พวกเค้าจะได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถูกแช่แข็ง
2 105000 Gold 2250000 Gold 15 วันก่อน 12 ชั่วโมง 36 มิน 16 165
ปกคลุมด้วยพายุหิมะ, จัดการ 7% ของ ค่า HP สูงสุด + ความเสียหาย 400 และ แช่แข็งศัตรู ในพื้นที่ เป็นเวลา 7 วินาที ศัตรูที่ทำการเข้าพื้นที่ หลังจาก การโจมตีครั้งแรกได้เริ่มนั้น พวกเค้าจะได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถูกแช่แข็ง
3 120000 Gold 2650000 Gold 18 วันก่อน 6 ชั่วโมง 12 มิน 16 330
ปกคลุมด้วยพายุหิมะ, จัดการ 8% ของ ค่า HP สูงสุด + ความเสียหาย 600 และ แช่แข็งศัตรู ในพื้นที่ เป็นเวลา 9 วินาที ศัตรูที่ทำการเข้าพื้นที่ หลังจาก การโจมตีครั้งแรกได้เริ่มนั้น พวกเค้าจะได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถูกแช่แข็ง
4 135000 Gold 3000000 Gold 21 วันก่อน 7 ชั่วโมง 6 มิน 16 550
ปกคลุมด้วยพายุหิมะ, จัดการ 9% ของ ค่า HP สูงสุด + ความเสียหาย 800 และ แช่แข็งศัตรู ในพื้นที่ เป็นเวลา 11 วินาที ศัตรูที่ทำการเข้าพื้นที่ หลังจาก การโจมตีครั้งแรกได้เริ่มนั้น พวกเค้าจะได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถูกแช่แข็ง
5 150000 Gold Gold 16 825
ปกคลุมด้วยพายุหิมะ, จัดการ 10% ของ ค่า HP สูงสุด + ความเสียหาย 1,000 และ แช่แข็งศัตรู ในพื้นที่ เป็นเวลา 13 วินาที ศัตรูที่ทำการเข้าพื้นที่ หลังจาก การโจมตีครั้งแรกได้เริ่มนั้น พวกเค้าจะได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถูกแช่แข็ง