ตึก: Hero Base

ลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
เร่งความเร็วสิ่งก่อสร้าง

Hero Base


ฮีโร่ ถูกจัดตำแหน่งไว้ที่นี่เพื่อขัดขวางการโจมตีที่เข้ามาในพื้นที่นี้ นอกจากนั้นคุณยังสามารถส่งพวกเขาออกไปโจมตีได้อีกด้วย.เพิ่มระดับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการลาดตระเวน และ เพิ่มทักษะให้กับฮีโร่ที่ได้รับมอบหมายงาน

HPระยะการโจมตีMightพื้นที่ว่างHP, ความสามารถในการป้องกัน :เวลาการอัพเกรดราคา การอัพเกรด
Hero Baseระดับ 1
(Heroes Altar x 1)
2500141%2x2+ 2% 10 น่อย240Mana
ระดับ 23000142%2x2+ 4% 1 มิน 1100Mana
ระดับ 33500143%2x2+ 6% 5 มิน 3000Mana
ระดับ 44000144%2x2+ 8% 15 มิน 6000Mana
ระดับ 5
(Town Hall x 3)
4500155%2x2+ 10% 30 มิน 13000Mana
ระดับ 65500156%2x2+ 12% 60 มิน 22000Mana
ระดับ 76500157%2x2+ 14% 2 ชั่วโมง 38000Mana
ระดับ 8
(Town Hall x 6)
7500158%2x2+ 16% 4 ชั่วโมง 63000Mana
ระดับ 98500169%2x2+ 18% 8 ชั่วโมง 110000Mana
ระดับ 10100001610%2x2+ 20% 12 ชั่วโมง 150000Mana
ระดับ 11
(Town Hall x 9)
115001611%2x2+ 22% 24 ชั่วโมง 270000Mana
ระดับ 12135001612%2x2+ 24%2 วันก่อน 380000Mana
ระดับ 13155001713%2x2+ 26%3 วันก่อน 520000Mana
ระดับ 14
(Town Hall x 12)
180001714%2x2+ 28%4 วันก่อน 690000Mana
ระดับ 15205001715%2x2+ 30%5 วันก่อน 890000Mana
ระดับ 16240001716%2x2+ 32%6 วันก่อน 1300000Mana
ระดับ 17
(Town Hall x 15)
275001817%2x2+ 34%7 วันก่อน 1800000Mana
ระดับ 18325001818%2x2+ 36%8 วันก่อน 2400000Mana
ระดับ 19375001819%2x2+ 38%10 วันก่อน 3000000Mana
ระดับ 20
(Town Hall x 18)
450001820%2x2+ 40%12 วันก่อน 3600000Mana
Hero Baseระดับ 21600001921%2x2+ 41%13 วันก่อน 4100000Mana
ระดับ 22800001922%2x2+ 42%14 วันก่อน 4700000Mana
ระดับ 23
(Town Hall x 21)
1000001923%2x2+ 43%15 วันก่อน 5200000Mana
ระดับ 241200001924%2x2+ 44%16 วันก่อน 5700000Mana
ระดับ 251500002025%2x2+ 45%17 วันก่อน 6200000Mana
ทั้งหมด 134 วันก่อน 3 ชั่วโมง 51 มิน 10 น่อย 41156340 Mana

Draconic

ระดับ HP ต้นทุนการผลิต ราคา การอัพเกรด Might
1 +18% ชิ้นส่วน Draconic - Hero Base - แลก Hero Base สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 50 ชิ้นส่วน Draconic - Hero Base - แลก Hero Base สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 5 180 ทำความเสียหาย 2500 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 15% และการเคลื่อนที่ 25% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
2 +20% ชิ้นส่วน Draconic - Hero Base - แลก Hero Base สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 10 200 ทำความเสียหาย 4000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 20% และการเคลื่อนที่ 30% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
3 +24% ชิ้นส่วน Draconic - Hero Base - แลก Hero Base สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 20 240 ทำความเสียหาย 6000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 25% และการเคลื่อนที่ 35% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
4 +32% ชิ้นส่วน Draconic - Hero Base - แลก Hero Base สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 40 320 ทำความเสียหาย 8000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 30% และการเคลื่อนที่ 40% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
5 +44% ชิ้นส่วน Draconic - Hero Base - แลก Hero Base สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 60 440 ทำความเสียหาย 10000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 35% และการเคลื่อนที่ 45% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
6 +60% ชิ้นส่วน Draconic - Hero Base - แลก Hero Base สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 80 600 ทำความเสียหาย 13000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 40% และการเคลื่อนที่ 50% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
7 +80% ชิ้นส่วน Draconic - Hero Base - แลก Hero Base สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 100 800 ทำความเสียหาย 16000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 50% และการเคลื่อนที่ 60% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
8 +105% ชิ้นส่วน Draconic - Hero Base - แลก Hero Base สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 125 1050 ทำความเสียหาย 20000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 60% และการเคลื่อนที่ 70% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
9 +135% ชิ้นส่วน Draconic - Hero Base - แลก Hero Base สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 150 1350 ทำความเสียหาย 25000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 70% และการเคลื่อนที่ 80% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
10 +170% 1700 ทำความเสียหาย 30000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 80% และการเคลื่อนที่ 90% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
จะต้องมี 4 Gold Vaults, Gold Mines, Mana Vaults, Mana Mills และ ค่ายทหาร ที่เลเวล 16 คุณถึงจะสามารถสร้าง Hero Base ฐานที่ 6 ได้!

ยิ่งไปกว่านั้น

จ้างฮีโร่