ท้าทายในด่านดันเจี้ยน เพื่อรับทรัพยากร และ เพิ่ม ค่า Might ของคุณ!
Dungeons ไม่เพียงแต่จะเป็นแหล่งที่ยอดเยี่ยมในการรับทรัพยากร แต่ยังเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการฝึกฝนกองทหารด้วย
ชนะได้รับ 3 ลูกไฟ เพื่อปลดล็อคฟังก์ชั่นอัติโนมัติในด่านนั้น

Dungeon 8

ดันเจี้ยน EXP โบนัส
Dungeon Shard โบนัส
15 ลูกไฟดันเจี้ยน72 Shards2160 ดาว
30 ลูกไฟดันเจี้ยน108 Shards3240 ดาว
45 ลูกไฟดันเจี้ยน180 Shards5400 ดาว
Dungeon รางวัลการฆ่า บุกอัตโนมัติ EXP
Dungeon 8 - 1 9 ดาว + 24 Shards(30% )
3400Gold + 3400Mana
1700Gold 6480 การบูชายัญ
Dungeon 8 - 2 10 ดาว + 25 Shards(30% )
3600Gold + 3600Mana
1800Gold 6480 การบูชายัญ
Dungeon 8 - 3 10 ดาว + 26 Shards(30% )
3800Gold + 3800Mana
1900Gold 6130 การบูชายัญ
Dungeon 8 - 4 11 ดาว + 30 Shards(30% )
4000Gold + 4000Mana
2000Gold 6480 การบูชายัญ
Dungeon 8 - 5 11 ดาว + 31 Shards(30% )
4200Gold + 4200Mana
2100Gold 6275 การบูชายัญ
Dungeon 8 - 6 12 ดาว + 32 Shards(30% )
4400Gold + 4400Mana
2200Gold 6130 การบูชายัญ
Dungeon 8 - 7 12 ดาว + 33 Shards(30% )
4600Gold + 4600Mana
2300Gold 6480 การบูชายัญ
Dungeon 8 - 8 13 ดาว + 34 Shards(30% )
4800Gold + 4800Mana
2400Gold 6480 การบูชายัญ
Dungeon 8 - 9 13 ดาว + 35 Shards(30% )
5000Gold + 5000Mana
2500Gold 6480 การบูชายัญ
Dungeon 8 - 10 14 ดาว + 36 Shards(30% )
5200Gold + 5200Mana
2600Gold 6480 การบูชายัญ
Dungeon 8 - 11 14 ดาว + 37 Shards(30% )
5400Gold + 5400Mana
2700Gold 6345 การบูชายัญ
Dungeon 8 - 12 15 ดาว + 38 Shards(30% )
5600Gold + 5600Mana
2800Gold 6165 การบูชายัญ
Dungeon 8 - 13 15 ดาว + 39 Shards(30% )
5800Gold + 5800Mana
2900Gold 5920 การบูชายัญ
Dungeon 8 - 14 16 ดาว + 40 Shards(30% )
6000Gold + 6000Mana
3000Gold 6065 การบูชายัญ
Dungeon 8 - 15 20 ดาว + 10 Shards(51% )
15000Gold + 15000Mana
7500Gold 6680 การบูชายัญ