ตึก: กับดักระเบิด

กับดักระเบิด


ระเบิด และ สร้างความเสียหายไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้ ไม่มีผลกับศัตรู ประเภทหน่วยบิน

โจมตีระยะการโจมตีMightพื้นที่ว่างต้นทุนการผลิต
กับดักระเบิด250401x1500Gold