ฮีโร่: Commodora

Commodora

Commodora Commodora

คุณสมบัติต่างๆ:

ธรรมดาวิวัฒนาการ 1วิวัฒนาการ 2
HP HP:355060660117060
โจมตี โจมตี:21019023097
ATK SPD ATK SPD:100010001000
MOV SPD MOV SPD:295310310
ระยะการโจมตี ระยะการโจมตี:444
ความแม่นยำ ความแม่นยำ:161211304
หลบหลีก หลบหลีก:000
คริติคอล คริติคอล:000
คริติคอล DMG คริติคอล DMG:000
ต้านการโจมตีแบบคริติคอล ต้านการโจมตีแบบคริติคอล:000
Wardens' Watchความสามารถของฮีโร่ความสามารถ
ฝ่าย Prophetตกลงกรุณาเลือก พรสวรรค์Drop Anchor
เธอเกิดมาในครอบครัวของโจรสลัด ด้วยรูปลักษณ์อันน่ารักของเธอจึงไม่มีปัญหาในการใช้ชีวิตตามต้องการ เมื่อเกิดสงครามขึ้น ความทะเยอทะยานของเธอกระตุ้นให้เธอเข้าร่วมกองทัพเรือซึ่งทักษะการเดินเรือของเธอช่วยให้เธอก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เธอใช้หลักความเท่าเทียมกันและมีความมั่นใจในการควบคุมกองเรือของเธอ
  • Drop Anchor
  • ฮีโร่ Totem
  • Commodora
  • Commodora วิวัฒนาการ 1
  • Commodora วิวัฒนาการ 2
  • Destiny
  • สกิน
ระดับราคา Mightธรรมดา Mightวิวัฒนาการ 1 Mightวิวัฒนาการ 2
1/15---597898
เพิ่มพลังโจมตีให้ตนเอง 10% 4 วินาที สะท้อนความเสียหายทุกชนิด 6% เป็นเวลา 4 วินาที (คูลดาวน์: 4 วินาที เมื่อถูกโจมตี จะสร้างความเสียหาย 250% ของพลังโจมตีไปยังเป้าหมายและบริเวณรอบๆ และฟื้นฟู HP โดย 50% ของความเสียหายที่ทำได้ คูลดาวน์: 0.5 วินาที)
2/152000 (100 Shards)117156195
เพิ่มพลังโจมตีให้ตนเอง 15% 4 วินาที สะท้อนความเสียหายทุกชนิด 8% เป็นเวลา 4 วินาที (คูลดาวน์: 4 วินาที เมื่อถูกโจมตี จะสร้างความเสียหาย 250% ของพลังโจมตีไปยังเป้าหมายและบริเวณรอบๆ และฟื้นฟู HP โดย 50% ของความเสียหายที่ทำได้ คูลดาวน์: 0.5 วินาที)
3/1510000 (500 Shards)176234293
เพิ่มพลังโจมตีให้ตนเอง 20% 4 วินาที สะท้อนความเสียหายทุกชนิด 10% เป็นเวลา 4 วินาที (คูลดาวน์: 4 วินาที เมื่อถูกโจมตี จะสร้างความเสียหาย 250% ของพลังโจมตีไปยังเป้าหมายและบริเวณรอบๆ และฟื้นฟู HP โดย 50% ของความเสียหายที่ทำได้ คูลดาวน์: 0.5 วินาที)
4/1530000 (1500 Shards)234312390
เพิ่มพลังโจมตีให้ตนเอง 25% 4 วินาที สะท้อนความเสียหายทุกชนิด 15% เป็นเวลา 4 วินาที (คูลดาวน์: 4 วินาที เมื่อถูกโจมตี จะสร้างความเสียหาย 250% ของพลังโจมตีไปยังเป้าหมายและบริเวณรอบๆ และฟื้นฟู HP โดย 50% ของความเสียหายที่ทำได้ คูลดาวน์: 0.5 วินาที)
5/1570000 (3500 Shards)293390488
เพิ่มพลังโจมตีให้ตนเอง 30% 4 วินาที สะท้อนความเสียหายทุกชนิด 20% เป็นเวลา 4 วินาที (คูลดาวน์: 4 วินาที เมื่อถูกโจมตี จะสร้างความเสียหาย 250% ของพลังโจมตีไปยังเป้าหมายและบริเวณรอบๆ และฟื้นฟู HP โดย 50% ของความเสียหายที่ทำได้ คูลดาวน์: 0.5 วินาที)
6/15120000 (6000 Shards)351468585
เพิ่มพลังโจมตีให้ตนเอง 40% 4 วินาที สะท้อนความเสียหายทุกชนิด 25% เป็นเวลา 4 วินาที (คูลดาวน์: 4 วินาที เมื่อถูกโจมตี จะสร้างความเสียหาย 250% ของพลังโจมตีไปยังเป้าหมายและบริเวณรอบๆ และฟื้นฟู HP โดย 50% ของความเสียหายที่ทำได้ คูลดาวน์: 0.5 วินาที)
7/15200000 (10000 Shards)410546683
เพิ่มพลังโจมตีให้ตนเอง 50% 4 วินาที สะท้อนความเสียหายทุกชนิด 30% เป็นเวลา 4 วินาที (คูลดาวน์: 4 วินาที เมื่อถูกโจมตี จะสร้างความเสียหาย 250% ของพลังโจมตีไปยังเป้าหมายและบริเวณรอบๆ และฟื้นฟู HP โดย 50% ของความเสียหายที่ทำได้ คูลดาวน์: 0.5 วินาที)
8/15500000 (25000 Shards)468624780
เพิ่มพลังโจมตีให้ตนเอง 65% 4 วินาที สะท้อนความเสียหายทุกชนิด 35% เป็นเวลา 4 วินาที (คูลดาวน์: 4 วินาที เมื่อถูกโจมตี จะสร้างความเสียหาย 250% ของพลังโจมตีไปยังเป้าหมายและบริเวณรอบๆ และฟื้นฟู HP โดย 50% ของความเสียหายที่ทำได้ คูลดาวน์: 0.5 วินาที)
9/15800000 (40000 Shards)527702878
เพิ่มพลังโจมตีให้ตนเอง 80% 4 วินาที สะท้อนความเสียหายทุกชนิด 40% เป็นเวลา 4 วินาที (คูลดาวน์: 4 วินาที เมื่อถูกโจมตี จะสร้างความเสียหาย 250% ของพลังโจมตีไปยังเป้าหมายและบริเวณรอบๆ และฟื้นฟู HP โดย 50% ของความเสียหายที่ทำได้ คูลดาวน์: 0.5 วินาที)
10/151600000 (80000 Shards)585780975
เพิ่มพลังโจมตีให้ตนเอง 100% 4 วินาที สะท้อนความเสียหายทุกชนิด 50% เป็นเวลา 4 วินาที (คูลดาวน์: 4 วินาที เมื่อถูกโจมตี จะสร้างความเสียหาย 250% ของพลังโจมตีไปยังเป้าหมายและบริเวณรอบๆ และฟื้นฟู HP โดย 50% ของความเสียหายที่ทำได้ คูลดาวน์: 0.5 วินาที)
11/158600000 Gold 5970 คริสตัลสีฟ้า 154000 ดาว
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 74Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 16
6448581073
เพิ่มพลังโจมตีให้ตนเอง 120% 4 วินาที สะท้อนความเสียหายทุกชนิด 55% เป็นเวลา 4 วินาที (คูลดาวน์: 4 วินาที เมื่อถูกโจมตี จะสร้างความเสียหาย 250% ของพลังโจมตีไปยังเป้าหมายและบริเวณรอบๆ และฟื้นฟู HP โดย 50% ของความเสียหายที่ทำได้ คูลดาวน์: 0.5 วินาที)
12/15849790 คริสตัลสีฟ้า 485000 ดาว
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 54Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 22Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 8
7029361170
เพิ่มพลังโจมตีให้ตนเอง 140% 4 วินาที สะท้อนความเสียหายทุกชนิด 60% เป็นเวลา 4 วินาที (คูลดาวน์: 4 วินาที เมื่อถูกโจมตี จะสร้างความเสียหาย 250% ของพลังโจมตีไปยังเป้าหมายและบริเวณรอบๆ และฟื้นฟู HP โดย 50% ของความเสียหายที่ทำได้ คูลดาวน์: 0.5 วินาที)
13/153643000 คริสตัลสีฟ้า 941000 ดาว
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 14Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 27
76110141268
เพิ่มพลังโจมตีให้ตนเอง 160% 4 วินาที สะท้อนความเสียหายทุกชนิด 65% เป็นเวลา 4 วินาที (คูลดาวน์: 4 วินาที เมื่อถูกโจมตี จะสร้างความเสียหาย 250% ของพลังโจมตีไปยังเป้าหมายและบริเวณรอบๆ และฟื้นฟู HP โดย 50% ของความเสียหายที่ทำได้ คูลดาวน์: 0.5 วินาที)
14/158820000 คริสตัลสีฟ้า 1581000 ดาว
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 20
81910921365
เพิ่มพลังโจมตีให้ตนเอง 180% 4 วินาที สะท้อนความเสียหายทุกชนิด 70% เป็นเวลา 4 วินาที (คูลดาวน์: 4 วินาที เมื่อถูกโจมตี จะสร้างความเสียหาย 250% ของพลังโจมตีไปยังเป้าหมายและบริเวณรอบๆ และฟื้นฟู HP โดย 50% ของความเสียหายที่ทำได้ คูลดาวน์: 0.5 วินาที)
15/1517920000 คริสตัลสีฟ้า 2985000 ดาว
87811701463
เพิ่มพลังโจมตีให้ตนเอง 200% 4 วินาที สะท้อนความเสียหายทุกชนิด 75% เป็นเวลา 4 วินาที (คูลดาวน์: 4 วินาที เมื่อถูกโจมตี จะสร้างความเสียหาย 250% ของพลังโจมตีไปยังเป้าหมายและบริเวณรอบๆ และฟื้นฟู HP โดย 50% ของความเสียหายที่ทำได้ คูลดาวน์: 0.5 วินาที)
ระดับหมายเหตุ
1เพิ่มพลังโจมตี 10% ให้กับ 1 ฮีโร่เป็นเวลา 4 วินาที และได้รับผลสะท้อนความเสียหาย 6% 4 วินาที
2เพิ่มพลังโจมตี 15% ให้กับ 1 ฮีโร่เป็นเวลา 4 วินาที และได้รับผลสะท้อนความเสียหาย 8% 4 วินาที
3เพิ่มพลังโจมตี 20% ให้กับ 1 ฮีโร่เป็นเวลา 4 วินาที และได้รับผลสะท้อนความเสียหาย 10% 4 วินาที
4เพิ่มพลังโจมตี 25% ให้กับ 1 ฮีโร่เป็นเวลา 4 วินาที และได้รับผลสะท้อนความเสียหาย 15% 4 วินาที
5เพิ่มพลังโจมตี 30% ให้กับ 1 ฮีโร่เป็นเวลา 4 วินาที และได้รับผลสะท้อนความเสียหาย 20% 4 วินาที
6เพิ่มพลังโจมตี 40% ให้กับ 1 ฮีโร่เป็นเวลา 4 วินาที และได้รับผลสะท้อนความเสียหาย 25% 4 วินาที
7เพิ่มพลังโจมตี 50% ให้กับ 1 ฮีโร่เป็นเวลา 4 วินาที และได้รับผลสะท้อนความเสียหาย 30% 4 วินาที
8เพิ่มพลังโจมตี 65% ให้กับ 1 ฮีโร่เป็นเวลา 4 วินาที และได้รับผลสะท้อนความเสียหาย 35% 4 วินาที
9เพิ่มพลังโจมตี 80% ให้กับ 1 ฮีโร่เป็นเวลา 4 วินาที และได้รับผลสะท้อนความเสียหาย 40% 4 วินาที
10เพิ่มพลังโจมตี 100% ให้กับ 1 ฮีโร่เป็นเวลา 4 วินาที และได้รับผลสะท้อนความเสียหาย 50% 4 วินาที
Commodora
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
135502102956
2383022529511
3411024029517
4439025529522
5467027029528
6495028529533
7523030029539
8551031529544
9579033029550
10607034529555
11635036029561
12663037529566
13691039029572
14719040529578
15747042029583
16775043529589
17803045029594
188310465295100
198590480295105
208870495295111
20 (2 x Star)
1000 (1000ดาว)
10000 (10000Gold)
10ลูกไฟดันเจี้ยน
12420705300111
2112700720300117
2212980735300122
2313260750300128
2413540765300134
2513820780300139
2614100795300145
2714380810300150
2814660825300156
2914940840300161
3015220855300167
3115500870300173
3215780885300178
3316060900300184
3416340915300189
3516620930300195
3616900945300200
3717180960300206
3817460975300212
3917740990300217
40180201005300223
40 (3 x Star)
3000 (4000ดาว)
30000 (40000Gold)
50ลูกไฟดันเจี้ยน
215701215305224
41218501230305229
42221301245305235
43224101260305241
44226901275305246
45229701290305252
46232501305305257
47235301320305263
48238101335305269
49240901350305274
50243701365305280
51246501380305285
52249301395305291
53252101410305297
54254901425305302
55257701440305308
56260501455305313
57263301470305319
58266101485305324
59268901500305330
60271701515305336
60 (4 x Star)
10000 (14000ดาว)
100000 (140000Gold)
75ลูกไฟดันเจี้ยน
307201725310337
61310001740310343
62312801755310349
63315601770310354
64318401785310360
65321201800310365
66324001815310371
67326801830310377
68329601845310382
69332401860310388
70335201875310394
71338001890310399
72340801905310405
73343601920310410
74346401935310416
75349201950310422
76352001965310427
77354801980310433
78357601995310439
79360402010310444
80363202025310450
80 (5 x Star)
20000 (34000ดาว)
200000 (340000Gold)
105ลูกไฟดันเจี้ยน
398702235315452
81401502250315458
82404302265315463
83407102280315469
84409902295315475
85412702310315480
86415502325315486
87418302340315492
88421102355315497
89423902370315503
90426702385315509
91429502400315514
92432302415315520
93435102430315525
94437902445315531
95440702460315537
96443502475315542
97446302490315548
98449102505315554
99451902520315559
100454702535315565
100 (6 x Star)
30000 (64000ดาว)
300000 (640000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
490202745320568
101493002760320573
102495802775320579
103498602790320585
104501402805320590
105504202820320596
106507002835320602
107509802850320608
108512602865320613
109515402880320619
110518202895320625
111521002910320630
112523802925320636
113526602940320642
114529402955320647
115532202970320653
116535002985320659
117537803000320664
118540603015320670
119543403030320676
120546203045320681
120 (7 x Star)
50000 (114000ดาว)
500000 (1140000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
581703255325685
121584503270325690
122587303285325696
123590103300325702
124592903315325707
125595703330325713
126598503345325719
127601303360325725
128604103375325730
129606903390325736
130609703405325742
131612503420325747
132615303435325753
133618103450325759
134620903465325765
135623703480325770
136626503495325776
137629303510325782
138632103525325787
139634903540325793
140637703555325799
140 (8 x Star)
100000 (214000ดาว)
1000000 (2140000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
673203765330803
141676003780330808
142678803795330814
143681603810330820
144684403825330826
145687203840330831
146690003855330837
147692803870330843
148695603885330849
149698403900330854
150701203915330860
151704003930330866
152706803945330871
153709603960330877
154712403975330883
155715203990330889
156718004005330894
157720804020330900
158723604035330906
159726404050330912
160729204065330917
160 (9 x Star)
200000 (414000ดาว)
2000000 (4140000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
764704275335922
161767504290335928
162770304305335933
163773104320335939
164775904335335945
165778704350335951
166781504365335956
167784304380335962
168787104395335968
169789904410335974
170792704425335979
171795504440335985
172798304455335991
173801104470335997
1748039044853351002
1758067045003351008
1768095045153351014
1778123045303351020
1788151045453351025
1798179045603351031
1808207045753351037
180 (10 x Star)
400000 (814000ดาว)
5000000 (9140000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
8562047853401042
1818590048003401048
1828618048153401054
1838646048303401059
1848674048453401065
1858702048603401071
1868730048753401077
1878758048903401083
1888786049053401088
1898814049203401094
1908842049353401100
1918870049503401106
1928898049653401111
1938926049803401117
1948954049953401123
1958982050103401129
1969010050253401135
1979038050403401140
1989066050553401146
1999094050703401152
2009122050853401158
Commodora
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
16066019023107
261080191731014
361500193231021
461920194731028
562340196231035
662760197731042
763180199231048
863600200731055
964020202231062
1064440203731069
1164860205231076
1265280206731083
1365700208231090
1466120209731097
15665402112310104
16669602127310111
17673802142310118
18678002157310125
19682202172310132
20686402187310138
21690602202310145
22694802217310152
23699002232310159
24703202247310166
25707402262310173
26711602277310180
27715802292310187
28720002307310194
29724202322310201
30728402337310208
31732602352310215
32736802367310222
33741002382310228
34745202397310235
35749402412310242
36753602427310249
37757802442310256
38762002457310263
39766202472310270
40770402487310277
41774602502310284
42778802517310291
43783002532310298
44787202547310305
45791402562310312
46795602577310318
47799802592310325
48804002607310332
49808202622310339
50812402637310346
51816602652310353
52820802667310360
53825002682310367
54829202697310374
55833402712310381
56837602727310388
57841802742310395
58846002757310401
59850202772310408
60854402787310415
61858602802310422
62862802817310429
63867002832310436
64871202847310443
65875402862310450
66879602877310457
67883802892310464
68888002907310471
69892202922310478
70896402937310485
71900602952310491
72904802967310498
73909002982310505
74913202997310512
75917403012310519
76921603027310526
77925803042310533
78930003057310540
79934203072310547
80938403087310554
80 (5 x Star)
20000 (20000ดาว)
200000 (200000Gold)
105ลูกไฟดันเจี้ยน
988103381315556
81992303396315563
82996503411315570
831000703426315577
841004903441315584
851009103456315591
861013303471315598
871017503486315605
881021703501315612
891025903516315619
901030103531315626
911034303546315632
921038503561315639
931042703576315646
941046903591315653
951051103606315660
961055303621315667
971059503636315674
981063703651315681
991067903666315688
1001072103681315695
100 (6 x Star)
30000 (50000ดาว)
300000 (500000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
1121803975320698
1011126003990320705
1021130204005320712
1031134404020320719
1041138604035320726
1051142804050320733
1061147004065320740
1071151204080320747
1081155404095320754
1091159604110320761
1101163804125320768
1111168004140320775
1121172204155320782
1131176404170320788
1141180604185320795
1151184804200320802
1161189004215320809
1171193204230320816
1181197404245320823
1191201604260320830
1201205804275320837
120 (7 x Star)
50000 (100000ดาว)
500000 (1000000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
1255504569325841
1211259704584325848
1221263904599325855
1231268104614325862
1241272304629325869
1251276504644325876
1261280704659325883
1271284904674325890
1281289104689325897
1291293304704325904
1301297504719325911
1311301704734325918
1321305904749325925
1331310104764325932
1341314304779325939
1351318504794325946
1361322704809325953
1371326904824325960
1381331104839325967
1391335304854325974
1401339504869325981
140 (8 x Star)
100000 (200000ดาว)
1000000 (2000000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
1389205163330985
1411393405178330992
1421397605193330999
14314018052083301006
14414060052233301013
14514102052383301020
14614144052533301027
14714186052683301034
14814228052833301041
14914270052983301048
15014312053133301055
15114354053283301062
15214396053433301069
15314438053583301076
15414480053733301083
15514522053883301090
15614564054033301097
15714606054183301104
15814648054333301111
15914690054483301118
16014732054633301125
160 (9 x Star)
200000 (400000ดาว)
2000000 (4000000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
15229057573351130
16115271057723351137
16215313057873351144
16315355058023351151
16415397058173351158
16515439058323351165
16615481058473351172
16715523058623351179
16815565058773351186
16915607058923351193
17015649059073351200
17115691059223351207
17215733059373351215
17315775059523351222
17415817059673351229
17515859059823351236
17615901059973351243
17715943060123351250
17815985060273351257
17916027060423351264
18016069060573351271
180 (10 x Star)
400000 (800000ดาว)
5000000 (9000000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
16566063513401276
18116608063663401283
18216650063813401290
18316692063963401297
18416734064113401304
18516776064263401311
18616818064413401319
18716860064563401326
18816902064713401333
18916944064863401340
19016986065013401347
19117028065163401354
19217070065313401361
19317112065463401368
19417154065613401375
19517196065763401382
19617238065913401389
19717280066063401397
19817322066213401404
19917364066363401411
20017406066513401418
Commodora
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
112700036853108
2127630370031016
3128260371531025
4128890373031033
5129520374531041
6130150376031049
7130780377531058
8131410379031066
9132040380531074
10132670382031082
11133300383531090
12133930385031099
131345603865310107
141351903880310115
151358203895310123
161364503910310132
171370803925310140
181377103940310148
191383403955310156
201389703970310164
211396003985310173
221402304000310181
231408604015310189
241414904030310197
251421204045310206
261427504060310214
271433804075310222
281440104090310230
291446404105310238
301452704120310247
311459004135310255
321465304150310263
331471604165310271
341477904180310280
351484204195310288
361490504210310296
371496804225310304
381503104240310312
391509404255310321
401515704270310329
411522004285310337
421528304300310345
431534604315310354
441540904330310362
451547204345310370
461553504360310378
471559804375310386
481566104390310395
491572404405310403
501578704420310411
511585004435310419
521591304450310428
531597604465310436
541603904480310444
551610204495310452
561616504510310460
571622804525310469
581629104540310477
591635404555310485
601641704570310493
611648004585310502
621654304600310510
631660604615310518
641666904630310526
651673204645310534
661679504660310543
671685804675310551
681692104690310559
691698404705310567
701704704720310576
711711004735310584
721717304750310592
731723604765310600
741729904780310608
751736204795310617
761742504810310625
771748804825310633
781755104840310641
791761404855310650
801767704870310658
811774004885310666
821780304900310674
831786604915310682
841792904930310691
851799204945310699
861805504960310707
871811804975310715
881818104990310724
891824405005310732
901830705020310740
911837005035310748
921843305050310756
931849605065310765
941855905080310773
951862205095310781
961868505110310789
971874805125310798
981881105140310806
991887405155310814
1001893705170310822
100 (6 x Star)
30000 (30000ดาว)
300000 (300000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
1993105758320828
1011999405773320836
1022005705788320844
1032012005803320853
1042018305818320861
1052024605833320869
1062030905848320877
1072037205863320886
1082043505878320894
1092049805893320902
1102056105908320911
1112062405923320919
1122068705938320927
1132075005953320935
1142081305968320944
1152087605983320952
1162093905998320960
1172100206013320969
1182106506028320977
1192112806043320985
1202119106058320993
120 (7 x Star)
50000 (80000ดาว)
500000 (800000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
2218506646325997
12122248066613251005
12222311066763251013
12322374066913251022
12422437067063251030
12522500067213251038
12622563067363251047
12722626067513251055
12822689067663251063
12922752067813251071
13022815067963251080
13122878068113251088
13222941068263251096
13323004068413251105
13423067068563251113
13523130068713251121
13623193068863251130
13723256069013251138
13823319069163251146
13923382069313251154
14023445069463251163
140 (8 x Star)
100000 (180000ดาว)
1000000 (1800000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
24439075343301167
14124502075493301175
14224565075643301183
14324628075793301192
14424691075943301200
14524754076093301208
14624817076243301217
14724880076393301225
14824943076543301233
14925006076693301242
15025069076843301250
15125132076993301258
15225195077143301267
15325258077293301275
15425321077443301283
15525384077593301292
15625447077743301300
15725510077893301308
15825573078043301317
15925636078193301325
16025699078343301333
160 (9 x Star)
200000 (380000ดาว)
2000000 (3800000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
26693084223351338
16126756084373351346
16226819084523351355
16326882084673351363
16426945084823351371
16527008084973351380
16627071085123351388
16727134085273351396
16827197085423351405
16927260085573351413
17027323085723351421
17127386085873351430
17227449086023351438
17327512086173351446
17427575086323351455
17527638086473351463
17627701086623351472
17727764086773351480
17827827086923351488
17927890087073351497
18027953087223351505
180 (10 x Star)
400000 (780000ดาว)
5000000 (8800000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
28947093103401510
18129010093253401518
18229073093403401527
18329136093553401535
18429199093703401544
18529262093853401552
18629325094003401560
18729388094153401569
18829451094303401577
18929514094453401586
19029577094603401594
19129640094753401602
19229703094903401611
19329766095053401619
19429829095203401627
19529892095353401636
19629955095503401644
19730018095653401653
19830081095803401661
19930144095953401669
20030207096103401678
ระดับคุณสมบัติของสัตว์เลี้ยงราคาHeroMightDestiny
140 โจมตี530
21495 HPGold x 100000
ดาว x 3000
5600
356 ความแม่นยำGold x 100000
ดาว x 3000
51000
456 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
51500
5127 โจมตีGold x 300000
ดาว x 6500
141900
61635 HPGold x 300000
ดาว x 6500
52200
712 คริติคอลGold x 300000
ดาว x 6500
52700
812 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลGold x 300000
ดาว x 6500
53100
949 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
53600
104490 HPGold x 600000
ดาว x 10500
144000
1159 โจมตีGold x 600000
ดาว x 10500
64500
122095 HPGold x 600000
ดาว x 10500
65100
1379 ความแม่นยำGold x 600000
ดาว x 10500
65600
1479 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 18
66200
15178 โจมตีGold x 1200000
ดาว x 15000
196800
162285 HPGold x 1200000
ดาว x 15000
67400
1717 คริติคอลGold x 1200000
ดาว x 15000
68100
1817 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลGold x 1200000
ดาว x 15000
68800
1965 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 24
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
Commodora x 1 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 569500
20ความสามารถ 11 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
3010500
2176 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
811700
222695 HPคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
813000
23101 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
814400
24101 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20
815900
25229 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
2417500
262940 HPคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
820000
2722 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
821600
2822 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
823200
2983 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20
824800
308085 HPคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
2426400
3192 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1028000
323290 HPคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1029600
33124 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1031200
34124 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 14
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1032800
35280 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
3034400
363590 HPคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1036000
3729 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1037600
3829 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1039200
39102 โจมตีKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
Commodora x 2 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 101040800
40ความสามารถ 12 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
4841100
41110 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1241500
423890 HPคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1241800
43150 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1242200
44150 หลบหลีกKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
1242500
45330 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
3542900
464240 HPคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243200
4732 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243600
4832 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243900
49120 โจมตีKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
1244300
5011680 HPคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
3544600
51130 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445000
524490 HPคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445300
53170 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445700
54170 หลบหลีกKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1446000
55385 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
4146400
564900 HPคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1446700
5738 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1447100
5838 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1447400
59145 โจมตีKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 15
Commodora x 4 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 201447800
60ความสามารถ 13 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
6548200
61144 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1548600
625090 HPคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1549000
63191 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1549500
64191 หลบหลีกKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1550000
65432 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
4650600
665550 HPคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1551200
6742 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1551900
6842 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1552600
69155 โจมตีKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1553400
7015270 HPคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
4654200
71161 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1755100
725690 HPคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1756000
73213 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1757000
74213 หลบหลีกKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
1758000
75483 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
5159100
766200 HPคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1760200
7747 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1761400
7847 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1762600
79173 โจมตีKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 10
Commodora x 6 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 301763800
80ความสามารถ 14 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
8264300
81178 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1964800
826290 HPคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1965300
83236 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1965800
84236 หลบหลีกKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
1966300
85534 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
5766800
866850 HPคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1967300
8752 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1967800
8852 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1968300
89194 โจมตีKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
1968800
9018860 HPคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
5769400
91193 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2170000
926890 HPคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2170600
93258 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2171200
94258 หลบหลีกKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
2171800
95585 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
6272400
967510 HPคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2173000
9757 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2173600
9857 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2174200
99211 โจมตีKarmic Rock VI - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 12
Commodora x 8 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 402174800
100ความสามารถ 15 ระดับ990

สกินสกิน

  • Steampunk Pirate
สกินฮีโร่หมายเหตุเอฟเฟคสกินราคา
Steampunk Pirate
Steampunk Pirate
เมื่อได้รับสกินของ Commodora แล้วนำมามอบให้กับฮีโร่: ATK +400, HP +10000 "ยู้ฮู้ ออกเรือเหาะนี้ได้! ล่องเรือนี้ผ่านทะเลเมฆแล้วออกผจญภัยอย่างโจรสลัดเหนือเมฆ! ใครกันที่บอกว่าท้องฟ้าคือขีดจำกัด เฮอะ!"400 โจมตี
10000 HP
ชิ้นส่วน Steampunk Pirate - นำไปแลกสกินของ Commodora ,ใช้เสริมพลังของสกิน x 50
ระดับ HP โจมตี ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริติคอล หลบหลีก ความแม่นยำ คริติคอล DMG Might เลื่อนตำแหน่ง ระดับ
1 10000 400 560 Shards + 10 ชิ้นส่วน Steampunk Pirate - นำไปแลกสกินของ Commodora ,ใช้เสริมพลังของสกิน
2 2625 105 6 840 Shards + 15 ชิ้นส่วน Steampunk Pirate - นำไปแลกสกินของ Commodora ,ใช้เสริมพลังของสกิน
3 15 15 6 1120 Shards + 20 ชิ้นส่วน Steampunk Pirate - นำไปแลกสกินของ Commodora ,ใช้เสริมพลังของสกิน
4 75 75 6 1400 Shards + 25 ชิ้นส่วน Steampunk Pirate - นำไปแลกสกินของ Commodora ,ใช้เสริมพลังของสกิน
5 3250 130 9 1680 Shards + 30 ชิ้นส่วน Steampunk Pirate - นำไปแลกสกินของ Commodora ,ใช้เสริมพลังของสกิน
6 25 25 9 1960 Shards + 35 ชิ้นส่วน Steampunk Pirate - นำไปแลกสกินของ Commodora ,ใช้เสริมพลังของสกิน
7 105 105 9 2240 Shards + 40 ชิ้นส่วน Steampunk Pirate - นำไปแลกสกินของ Commodora ,ใช้เสริมพลังของสกิน
8 4125 165 12 2520 Shards + 45 ชิ้นส่วน Steampunk Pirate - นำไปแลกสกินของ Commodora ,ใช้เสริมพลังของสกิน
9 35 35 12 2800 Shards + 50 ชิ้นส่วน Steampunk Pirate - นำไปแลกสกินของ Commodora ,ใช้เสริมพลังของสกิน
10 135 135 12 3080 Shards + 55 ชิ้นส่วน Steampunk Pirate - นำไปแลกสกินของ Commodora ,ใช้เสริมพลังของสกิน
11 5250 210 15 3360 Shards + 60 ชิ้นส่วน Steampunk Pirate - นำไปแลกสกินของ Commodora ,ใช้เสริมพลังของสกิน
12 45 45 15 3640 Shards + 65 ชิ้นส่วน Steampunk Pirate - นำไปแลกสกินของ Commodora ,ใช้เสริมพลังของสกิน
13 165 165 15 3920 Shards + 70 ชิ้นส่วน Steampunk Pirate - นำไปแลกสกินของ Commodora ,ใช้เสริมพลังของสกิน
14 6625 265 18 4200 Shards + 75 ชิ้นส่วน Steampunk Pirate - นำไปแลกสกินของ Commodora ,ใช้เสริมพลังของสกิน
15 55 55 18 4480 Shards + 80 ชิ้นส่วน Steampunk Pirate - นำไปแลกสกินของ Commodora ,ใช้เสริมพลังของสกิน
16 195 195 18 4760 Shards + 85 ชิ้นส่วน Steampunk Pirate - นำไปแลกสกินของ Commodora ,ใช้เสริมพลังของสกิน
17 8250 330 21 5040 Shards + 90 ชิ้นส่วน Steampunk Pirate - นำไปแลกสกินของ Commodora ,ใช้เสริมพลังของสกิน
18 55 55 21 5320 Shards + 95 ชิ้นส่วน Steampunk Pirate - นำไปแลกสกินของ Commodora ,ใช้เสริมพลังของสกิน
19 195 195 21 5600 Shards + 100 ชิ้นส่วน Steampunk Pirate - นำไปแลกสกินของ Commodora ,ใช้เสริมพลังของสกิน
20 10125 405 24
ทั้งหมด 58520 Shards1045 ชิ้นส่วน Steampunk Pirate - นำไปแลกสกินของ Commodora ,ใช้เสริมพลังของสกิน

Destiny

มีฮีโร่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ 2 ตัว เพื่อปลดล็อกเนื้อเรื่อง และรับรางวัลจากหีบ
โรงเตี้ยม Moonshore
โรงเตี้ยม Moonshore
หมายเหตุ ฮีโร่ รางวัล
ผู้ก่อตั้งโรงเตี้ยม Moonshore ที่เป็นดั่งตำนาน ผู้คนต่างยกย่องในขณะที่เขายังดูแลอยู เขาไม่เคยฝักใฝ่ฝ่ายใด อีกทั้งยังส่งเสริมความสงบสุขให้กับทั้งสองฝ่าย อาจพูดได้ว่าเราไม่สามารถที่แห่งใดที่มีความสงบเงียบได้เท่าที่แห่งนี้ ด้วยความที่มีเมตตาและความยุติธรรมอันสูงส่ง ทำให้ผู้คนต่างเลื่อมใสและหลั่งไหลมา สถานที่ที่เปรียบเสมือนอนาคตของเหล่าฮีโร่ทั้งหลาย... 2 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
ทว่าน่าเสียดาย กาลเวลาผ่านไป อะไรๆเปลี่ยนไป โรงเตี้ยมที่เคยสงบเงียบ ปัจจุบันได้กลายเป็นสถานที่อันตราย แต่ทว่ายังคงเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ของมัน เฉกเช่น เจ้าหญิงคริสต์มาส ผู้ดูแล ณ ปัจจุบัน เกียรติยศ ความยุติธรรม ทั้งสองสิ่งไม่อาจต้านทานพละกำลังและอำนาจ แต่ทว่าเบื้องหลังของการต่อสู้นี้นั้น ยังคงมีแสงแห่งความหวังสอดส่องอยู่ 4 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
ในขณะที่กองกำลังผสมซึ่งนำโดย เพชรฆาต แชมเปี้ยน และโจสลัด กำลังเข้าต่อสู้บนสังเวียนกันอยู่ ได้มีฮีโร่ลึกลับปรากฎกายขึ้นมา เธอคือ Cirrina ราชินีแห่งท้องทะเลลึก เธอมาตามหาผู้ที่รบกวนความสงบของเธอ แต่ด้วยความเจ้าเล่ห์ของอัศวินเมษ ทำให้เธอถูกชักจูงด้วยกลอุบายที่อ้างว่าเพื่อช่วยปกป้องเหล่ามนุษย์ เธอจึงเข้าร่วมกับเขาและเป็นศัตรูกับฝ่ายป่าโบราณ 6 Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Commodora + Hot Shot + Miss Magic + อัศวินเมษ + โจรสลัด + เจ้าหญิงคริสต์มาส + แชมเปี้ยน + Cirrina + เพชรฆาต
หลังฮีโร่วิวัฒนาการแล้วสามารถเปิดใช้อุปกรณ์ได้

อุปกรณ์

หมายเหตุ
Worn Anchor
Worn Anchor
ท่อนเหล็กเก่าๆซึ่งผ่านมหาสมุทรอันกว้างใหญ่มาแล้วมากมาย

เลือกที่ดีที่สุดที่ได้รับสำหรับวีรบุรุษ คลิกเพื่อลงคะแนน

ความสามารถของฮีโร่

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0

เหรียญตรา

0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

คำอธิบายสกิล

0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0

สัตว์

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

หลอม

0
0
2
0
1
0
2

ขอรับรางวัล

จ้าง ฮีโร่ ที่มีพลังมากได้ที่ Hero Altar!
เปลี่ยนเป็นโหมดไอเทม ภายใน "Heroes Altar" เพื่อเก็บการ์ดฮีโร่ และ essences ในคลังสินค้า
คุณสามารถจ้าง ฮีโร่ ได้โดยการใช้ Shards, Soulstones, อัญมณี หรือ ดาว
จ้าง ค่าใช้จ่ายในการจ้าง โอกาส *
จ้างโดยใช้อัญมณี 150 อัญมณี / 450 อัญมณี 0.05%
Commodora - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Commodora --- 100 %
ไอเทม จำนวน โอกาส *
การ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ IV - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1
Commodora Soulstone จำนวน โอกาส *
น้ำพุแห่งชีวิตแต่งงานที่ไม่ราบรื่น้ำพุแห่งชีวิตแต่งงานที่ไม่ราบรื่ 1-3 / 200

Heroes Trial

L130.15%L130.4%L140.15%L140.6%L150.18%L150.8%L160.18%L161%L170.18%L171.3%L180.21%L181.6%L190.21%L191.9%L200.21%L202.2%L210.24%L212.5%L220.24%L222.5%

* -มีโอกาสที่แน่นอน

3 มิติรุ่นของตัวละคร

ยิ่งไปกว่านั้น

Wardens
จ้างฮีโร่
วิวัฒนาการและประสบการณ์
เปรียบเทียบของที่มีลักษณะของฮีโร่
เปรียบเทียบของความแข็งแกร่งฮีโร่
เครื่องคิดเลขของที่มีลักษณะของฮีโร่
Enlighten
ความสามารถของฮีโร่
ไอเทม - เหรียญตรา
3 มิติรุ่นของตัวละคร
เวทมนตร์