ท้าทายในด่านดันเจี้ยน เพื่อรับทรัพยากร และ เพิ่ม ค่า Might ของคุณ!
Dungeons ไม่เพียงแต่จะเป็นแหล่งที่ยอดเยี่ยมในการรับทรัพยากร แต่ยังเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการฝึกฝนกองทหารด้วย
ชนะได้รับ 3 ลูกไฟ เพื่อปลดล็อคฟังก์ชั่นอัติโนมัติในด่านนั้น

Dungeon 6

ดันเจี้ยน EXP โบนัส
Dungeon Shard โบนัส
17 ลูกไฟดันเจี้ยน41 Shards1230 ดาว
34 ลูกไฟดันเจี้ยน61 Shards1830 ดาว
51 ลูกไฟดันเจี้ยน102 Shards3060 ดาว
Dungeon รางวัลการฆ่า บุกอัตโนมัติ EXP
Dungeon 6 - 1 15 ดาว + 7 Shards(40% )
10800Gold + 10800Mana
5400Gold 2992 การบูชายัญ
Dungeon 6 - 2 15 ดาว + 7 Shards(41% )
10950Gold + 10950Mana
5475Gold 3182 การบูชายัญ
Dungeon 6 - 3 15 ดาว + 7 Shards(42% )
11100Gold + 11100Mana
5550Gold 3242 การบูชายัญ
Dungeon 6 - 4 15 ดาว + 7 Shards(43% )
11250Gold + 11250Mana
5625Gold 3182 การบูชายัญ
Dungeon 6 - 5 16 ดาว + 7 Shards(44% )
11400Gold + 11400Mana
5700Gold 3400 การบูชายัญ
Dungeon 6 - 6 16 ดาว + 7 Shards(45% )
11550Gold + 11550Mana
5775Gold 3400 การบูชายัญ
Dungeon 6 - 7 16 ดาว + 7 Shards(46% )
11700Gold + 11700Mana
5850Gold 3400 การบูชายัญ
Dungeon 6 - 8 16 ดาว + 7 Shards(47% )
11850Gold + 11850Mana
5925Gold 3610 การบูชายัญ
Dungeon 6 - 9 16 ดาว + 8 Shards(42% )
12000Gold + 12000Mana
6000Gold 3610 การบูชายัญ
Dungeon 6 - 10 17 ดาว + 8 Shards(43% )
12150Gold + 12150Mana
6075Gold 3895 การบูชายัญ
Dungeon 6 - 11 17 ดาว + 8 Shards(44% )
12300Gold + 12300Mana
6150Gold 4650 การบูชายัญ
Dungeon 6 - 12 17 ดาว + 8 Shards(45% )
12450Gold + 12450Mana
6225Gold 3825 การบูชายัญ
Dungeon 6 - 13 17 ดาว + 8 Shards(46% )
12600Gold + 12600Mana
6300Gold 3825 การบูชายัญ
Dungeon 6 - 14 17 ดาว + 8 Shards(47% )
12750Gold + 12750Mana
6375Gold 4330 การบูชายัญ
Dungeon 6 - 15 7 ดาว + 18 Shards(30% )
2200Gold + 2200Mana
1100Gold 3497 การบูชายัญ
Dungeon 6 - 16 7 ดาว + 19 Shards(30% )
2400Gold + 2400Mana
1200Gold 3922 การบูชายัญ
Dungeon 6 - 17 8 ดาว + 20 Shards(30% )
2600Gold + 2600Mana
1300Gold 4087 การบูชายัญ