บันทึกฝึกฝน

1. เป้าหมายฝึกฝนใหม่ทุกวันจะเปิดเวลาเซิร์ฟเวอร์ 00.00 น. 2. สำเร็จภารกิจเป้าหมายฝึกฝนจะทำให้เรียนรู้ฟังก์ชั่นของเกม และยังได้รับรางวัลอีกจำนวนมาก 3. แองเจิ้ลจะหายไปเมื่อคุณทำเป้าหมายฝึกฝนสำเร็จทั้งหมดหลังจากทำการล็อกอินเกมในครั้งต่อไป
สำเร็จเป้าหมายฝึกฝนจะได้รับไอเทมดังนี้ ฮีโร่ในตำนาน,แพคดาว,Tomes,Essences และ Work Hammers
เดท หมายเหตุ: ไอเทม
1 เวลา อัพ Town Hall ให้ถึง Lv 2 Work Hammer I - ลดเวลาการสร้างให้น้อยลง 15 นาที x 5
1 เวลา อัพ Town Hall ให้ถึง Lv 3 Work Hammer I - ลดเวลาการสร้างให้น้อยลง 15 นาที x 10
1 เวลา อัพ Town Hall ให้ถึง Lv 4 แชมเปี้ยน - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน แชมเปี้ยน x 1
1 เวลา อัพฮีโร่ให้ถึง Lv 20 Tome I - ได้รับ 1000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ x 10
1 เวลา อัพฮีโร่ให้ถึง Lv 40 แพค ดาว II - ได้รับ 500 ดาว x 5
1 เวลา อัพฮีโร่ให้ถึง Lv 50 Tome I - ได้รับ 1000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ x 20
1 เวลา ได้รับ 12 ลูกไฟจากดันเจี้ยน Work Hammer I - ลดเวลาการสร้างให้น้อยลง 15 นาที x 5
1 เวลา ได้รับ 24 ลูกไฟจากดันเจี้ยน Tome I - ได้รับ 1000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ x 15
1 เวลา ได้รับ 36 ลูกไฟจากดันเจี้ยน Work Hammer I - ลดเวลาการสร้างให้น้อยลง 15 นาที x 10
1 เวลา ได้รับ 1 สัตวฺ์เลี้ยง ไข่สัตว์เลี้ยง หายาก - ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง หายาก x 1
1 เวลา ได้รับ 3 สัตวฺ์เลี้ยง ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน - ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน x 1
1 เวลา สำเร็จภารกิจ 1ภารกิจ แพค ดาว II - ได้รับ 500 ดาว x 3
1 เวลา สำเร็จภารกิจ 3ภารกิจ แพค ดาว II - ได้รับ 500 ดาว x 5
2 เวลา สร้าง Watchtowers Lv1 2อัน Tome II - ได้รับ 5000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ x 5
2 เวลา สร้าง Watchtowers Lv3 2อัน Tome II - ได้รับ 5000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ x 10
2 เวลา สร้าง Watchtowers Lv4 2อัน Tome III - ได้รับ 20000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ x 4
2 เวลา ผ่านด่านดันเจี้ยนปราบเซียน 1ด่าน Tome III - ได้รับ 20000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ x 2
2 เวลา ผ่านด่านดันเจี้ยนปราบเซียน 3ด่าน Tome III - ได้รับ 20000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ x 3
2 เวลา ผ่านด่านดันเจี้ยนปราบเซียน 5ด่าน Tome III - ได้รับ 20000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ x 5
2 เวลา ต่อสู้ใน อารีน่า 5 ครั้ง การ์ด เข้าสู่ ดันเจี้ยน - เพิ่ม 5 โอกาส ในการเข้าดันเจี้ยน x 2
2 เวลา ต่อสู้ใน อารีน่า 10 ครั้ง การ์ด เข้าสู่ ดันเจี้ยน - เพิ่ม 5 โอกาส ในการเข้าดันเจี้ยน x 3
2 เวลา ต่อสู้ใน อารีน่า 13 ครั้ง การ์ด เข้าสู่ ดันเจี้ยน - เพิ่ม 5 โอกาส ในการเข้าดันเจี้ยน x 5
2 เวลา ปล้นทองทั้งหมด 30,000 สำเร็จ แพค ดาว II - ได้รับ 500 ดาว x 10
2 เวลา ปล้นทองทั้งหมด 60,000 สำเร็จ แพค ดาว III - ได้รับ 2000 ดาว x 5
2 เวลา ผ่านด่าน Here Be Monsters ด่าน A Work Hammer I - ลดเวลาการสร้างให้น้อยลง 15 นาที x 15
2 เวลา ผ่านด่าน Here Be Monsters ด่าน B Work Hammer I - ลดเวลาการสร้างให้น้อยลง 15 นาที x 20
3 เวลา เข้าร่วมดันเจี้ยนทีม 1 ครั้ง Blessed Tome I - ได้รับค่า EXP 100,000 สำหรับฮีโร่ x 3
3 เวลา เข้าร่วมดันเจี้ยนทีม 3 ครั้ง แพค ดาว III - ได้รับ 2000 ดาว x 6
3 เวลา เข้าร่วมดันเจี้ยนทีม 5 ครั้ง Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP x 5
3 เวลา เพิ่ม สกิลฮีโร่ ถึง Lv 2 แพค ดาว III - ได้รับ 2000 ดาว x 4
3 เวลา เพิ่ม สกิลฮีโร่ ถึง Lv 3 Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP x 5
3 เวลา เพิ่ม สกิลฮีโร่ ถึง Lv 4 Blessed Tome I - ได้รับค่า EXP 100,000 สำหรับฮีโร่ x 7
3 เวลา อัพฮีโร่ถึง Lv 80 Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP x 5
3 เวลา อัพฮีโร่ถึง Lv 90 Blessed Tome I - ได้รับค่า EXP 100,000 สำหรับฮีโร่ x 5
3 เวลา อัพฮีโร่ถึง Lv 100 แพค ดาว III - ได้รับ 2000 ดาว x 8
3 เวลา อัพ Town Hall ถึง Lv 5 Work Hammer II - ลดเวลาการสร้างให้น้อยลง 1 ชม. x 5
3 เวลา อัพ Town Hall ถึง Lv 6 Work Hammer II - ลดเวลาการสร้างให้น้อยลง 1 ชม. x 10
3 เวลา อัพ Town Hall ถึง Lv 7 เทพมารีน - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เทพมารีน x 1
3 เวลา เข้าร่วมลีค แพค หินดาบเขียว II - ได้รับ 50 หินดาบเขียว x 10
4 เวลา ครอบครองฮีโร่ 4ดาว 2 ตัว แพค ดาว III - ได้รับ 2000 ดาว x 10
4 เวลา ครอบครองฮีโร่ 4ดาว 3 ตัว แพค ดาว III - ได้รับ 2000 ดาว x 12
4 เวลา เปลี่ยนสกิลรอง 1 ครั้งโดยใช้อัญมณีหรือไอเทม Jar of Gems - ได้รับ 50 อัญมณี x 7
4 เวลา เปลี่ยนสกิลรอง 2 ครั้งโดยใช้อัญมณีหรือไอเทม Jar of Gems - ได้รับ 50 อัญมณี x 7
4 เวลา เปลี่ยนสกิลรอง 3 ครั้งโดยใช้อัญมณีหรือไอเทม Jar of Gems - ได้รับ 50 อัญมณี x 7
4 เวลา เข้า Expedition สำเร็จ 1ครั้ง Merit Pack I - คุณได้รับ1000 Merits (เงิน)! x 1
4 เวลา เข้า Expedition สำเร็จ 2ครั้ง Merit Pack I - คุณได้รับ1000 Merits (เงิน)! x 2
4 เวลา เข้า Expedition สำเร็จ 3ครั้ง Merit Pack I - คุณได้รับ1000 Merits (เงิน)! x 3
4 เวลา เข้าร่วม Castle Crisis ด่านใดก็ได้ 2 ครั้ง Work Hammer II - ลดเวลาการสร้างให้น้อยลง 1 ชม. x 18
5 เวลา ครอบครองฮีโร่ 5 ดาว 2 ตัว แพค ดาว III - ได้รับ 2000 ดาว x 10
5 เวลา ครอบครองฮีโร่ 5 ดาว 3 ตัว แพค ดาว III - ได้รับ 2000 ดาว x 15
5 เวลา ผ่านด่าน Heroes Trial L1 Work Hammer II - ลดเวลาการสร้างให้น้อยลง 1 ชม. x 18
5 เวลา ผ่านด่าน Heroes Trial L2 Work Hammer II - ลดเวลาการสร้างให้น้อยลง 1 ชม. x 30
5 เวลา ผ่านด่าน Heroes Trial L3 Work Hammer III - ลดเวลาการสร้างให้น้อยลง 6 ชม. x 8
5 เวลา มี Might ถึง 6000 การ์ดฮีโร่ในตำนานหายาก - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน x 1 + Blessed Tome I - ได้รับค่า EXP 100,000 สำหรับฮีโร่ x 20