ท้าทายในด่านดันเจี้ยน เพื่อรับทรัพยากร และ เพิ่ม ค่า Might ของคุณ!
Dungeons ไม่เพียงแต่จะเป็นแหล่งที่ยอดเยี่ยมในการรับทรัพยากร แต่ยังเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการฝึกฝนกองทหารด้วย
ชนะได้รับ 3 ลูกไฟ เพื่อปลดล็อคฟังก์ชั่นอัติโนมัติในด่านนั้น

พิฆาต ดันเจี้ยน 1

ดันเจี้ยน EXP โบนัส
Dungeon Shard โบนัส
10 ลูกไฟดันเจี้ยน83 Shards2490 ดาว
20 ลูกไฟดันเจี้ยน124 Shards3720 ดาว
30 ลูกไฟดันเจี้ยน207 Shards6210 ดาว100 อัญมณี
Dungeon รางวัลการฆ่า บุกอัตโนมัติ EXP
พิฆาต ดันเจี้ยน 1 - 1 53 ดาว + 53 Shards(30% )
29000Gold + 29000Mana
58000Gold 15000 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 1 - 2 53 ดาว + 53 Shards(30% )
29400Gold + 29400Mana
58800Gold 16540 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 1 - 3 53 ดาว + 53 Shards(30% )
29800Gold + 29800Mana
59600Gold 18150 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 1 - 4 54 ดาว + 54 Shards(30% )
30200Gold + 30200Mana
60400Gold 19830 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 1 - 5 54 ดาว + 54 Shards(30% )
30600Gold + 30600Mana
61200Gold 21580 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 1 - 6 54 ดาว + 54 Shards(30% )
31000Gold + 31000Mana
62000Gold 23400 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 1 - 7 55 ดาว + 55 Shards(30% )
31400Gold + 31400Mana
62800Gold 25290 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 1 - 8 55 ดาว + 55 Shards(30% )
31800Gold + 31800Mana
63600Gold 27250 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 1 - 9 55 ดาว + 55 Shards(30% )
32200Gold + 32200Mana
64400Gold 29280 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 1 - 10 69 ดาว + 69 Shards(30% )
32600Gold + 32600Mana
65200Gold 32780 การบูชายัญ