ฮีโร่: Valiant Saintess

Valiant Saintess

Valiant Saintess Valiant Saintess

คุณสมบัติต่างๆ:

ธรรมดาวิวัฒนาการ 1วิวัฒนาการ 2
HP HP:440059480113680
โจมตี โจมตี:22619213182
ATK SPD ATK SPD:120012001200
MOV SPD MOV SPD:285300300
ระยะการโจมตี ระยะการโจมตี:444
ความแม่นยำ ความแม่นยำ:165214314
หลบหลีก หลบหลีก:000
คริติคอล คริติคอล:000
คริติคอล DMG คริติคอล DMG:000
ต้านการโจมตีแบบคริติคอล ต้านการโจมตีแบบคริติคอล:000
Wardens' Watchความสามารถของฮีโร่ความสามารถ
ฝ่าย Saintตกลงกรุณาเลือก พรสวรรค์Saint's Blood
Valiant Saintess เป็นฮีโร่ที่งานยุ่งที่สุดบนภูเขาศักดิ์สิทธิ์อย่างไม่ต้องสงสัย นอกเหนือจากการช่วยให้คำปรึกษาแก่ผู้อื่น เธอยังสนใจในการหาคู่ให้กับฮีโร่แต่ละคนอีกด้วย
  • Saint
  • ฮีโร่ Totem
  • Valiant Saintess
  • Valiant Saintess วิวัฒนาการ 1
  • Valiant Saintess วิวัฒนาการ 2
  • Destiny
  • สกิน
ระดับราคา Mightธรรมดา Mightวิวัฒนาการ 1 Mightวิวัฒนาการ 2
1/15---597898
ฮีโร่แปลงเป็นร่างวัลคีรี่ ทำการปลดอาวุธศัตรูรอบๆ(ไม่สามารถโจมตีปกติ แต่สามารถใช้สกิลได้อยู่) และลดอัตราคริติคอลลง 12% เป็นเวลา 4 วินาที ร่างวัลคีรี่: สร้างความเสียหายเทียบเท่า 45% ATK แก่เป้าหมายปัจจุบัน 16 ครั้งติดต่อกัน(คูลดาวน์: 3 วินาที) เพิ่ม ATK SPD ตนเอง 20% และไม่สนใจการจำกัดความเสียหายของเป้าหมาย(ยกเว้นบอสและการจำกัดดาเมจสะท้อนของฮีโร่) (ร่างวัลคีรี่มีเวลาคงอยู่ 10 วินาที คูลดาวน์ 14 วินาที ต้านท้านมึนงง เป็นใบ้ การถูกลดพลังงาน และสถานะจาก Calamity, ได้รับความเสียหายลดลง 70% ฟิ้นฟู HP เทียบเท่า 10% Max HP ทุก 1 วินาที)
2/152000 (100 Shards)117156195
ฮีโร่แปลงเป็นร่างวัลคีรี่ ทำการปลดอาวุธศัตรูรอบๆ(ไม่สามารถโจมตีปกติ แต่สามารถใช้สกิลได้อยู่) และลดอัตราคริติคอลลง 14% เป็นเวลา 4 วินาที ร่างวัลคีรี่: สร้างความเสียหายเทียบเท่า 50% ATK แก่เป้าหมายปัจจุบัน 16 ครั้งติดต่อกัน(คูลดาวน์: 3 วินาที) เพิ่ม ATK SPD ตนเอง 20% และไม่สนใจการจำกัดความเสียหายของเป้าหมาย(ยกเว้นบอสและการจำกัดดาเมจสะท้อนของฮีโร่) (ร่างวัลคีรี่มีเวลาคงอยู่ 10 วินาที คูลดาวน์ 14 วินาที ต้านท้านมึนงง เป็นใบ้ การถูกลดพลังงาน และสถานะจาก Calamity, ได้รับความเสียหายลดลง 70% ฟิ้นฟู HP เทียบเท่า 10% Max HP ทุก 1 วินาที)
3/1510000 (500 Shards)176234293
ฮีโร่แปลงเป็นร่างวัลคีรี่ ทำการปลดอาวุธศัตรูรอบๆ(ไม่สามารถโจมตีปกติ แต่สามารถใช้สกิลได้อยู่) และลดอัตราคริติคอลลง 16% เป็นเวลา 4 วินาที ร่างวัลคีรี่: สร้างความเสียหายเทียบเท่า 55% ATK แก่เป้าหมายปัจจุบัน 16 ครั้งติดต่อกัน(คูลดาวน์: 3 วินาที) เพิ่ม ATK SPD ตนเอง 20% และไม่สนใจการจำกัดความเสียหายของเป้าหมาย(ยกเว้นบอสและการจำกัดดาเมจสะท้อนของฮีโร่) (ร่างวัลคีรี่มีเวลาคงอยู่ 10 วินาที คูลดาวน์ 14 วินาที ต้านท้านมึนงง เป็นใบ้ การถูกลดพลังงาน และสถานะจาก Calamity, ได้รับความเสียหายลดลง 70% ฟิ้นฟู HP เทียบเท่า 10% Max HP ทุก 1 วินาที)
4/1530000 (1500 Shards)234312390
ฮีโร่แปลงเป็นร่างวัลคีรี่ ทำการปลดอาวุธศัตรูรอบๆ(ไม่สามารถโจมตีปกติ แต่สามารถใช้สกิลได้อยู่) และลดอัตราคริติคอลลง 20% เป็นเวลา 4 วินาที ร่างวัลคีรี่: สร้างความเสียหายเทียบเท่า 60% ATK แก่เป้าหมายปัจจุบัน 16 ครั้งติดต่อกัน(คูลดาวน์: 3 วินาที) เพิ่ม ATK SPD ตนเอง 50% และไม่สนใจการจำกัดความเสียหายของเป้าหมาย(ยกเว้นบอสและการจำกัดดาเมจสะท้อนของฮีโร่) (ร่างวัลคีรี่มีเวลาคงอยู่ 10 วินาที คูลดาวน์ 14 วินาที ต้านท้านมึนงง เป็นใบ้ การถูกลดพลังงาน และสถานะจาก Calamity, ได้รับความเสียหายลดลง 70% ฟิ้นฟู HP เทียบเท่า 10% Max HP ทุก 1 วินาที)
5/1570000 (3500 Shards)293390488
ฮีโร่แปลงเป็นร่างวัลคีรี่ ทำการปลดอาวุธศัตรูรอบๆ(ไม่สามารถโจมตีปกติ แต่สามารถใช้สกิลได้อยู่) และลดอัตราคริติคอลลง 24% เป็นเวลา 4 วินาที ร่างวัลคีรี่: สร้างความเสียหายเทียบเท่า 65% ATK แก่เป้าหมายปัจจุบัน 16 ครั้งติดต่อกัน(คูลดาวน์: 3 วินาที) เพิ่ม ATK SPD ตนเอง 50% และไม่สนใจการจำกัดความเสียหายของเป้าหมาย(ยกเว้นบอสและการจำกัดดาเมจสะท้อนของฮีโร่) (ร่างวัลคีรี่มีเวลาคงอยู่ 10 วินาที คูลดาวน์ 14 วินาที ต้านท้านมึนงง เป็นใบ้ การถูกลดพลังงาน และสถานะจาก Calamity, ได้รับความเสียหายลดลง 70% ฟิ้นฟู HP เทียบเท่า 10% Max HP ทุก 1 วินาที)
6/15120000 (6000 Shards)351468585
ฮีโร่แปลงเป็นร่างวัลคีรี่ ทำการปลดอาวุธศัตรูรอบๆ(ไม่สามารถโจมตีปกติ แต่สามารถใช้สกิลได้อยู่) และลดอัตราคริติคอลลง 30% เป็นเวลา 4 วินาที ร่างวัลคีรี่: สร้างความเสียหายเทียบเท่า 75% ATK แก่เป้าหมายปัจจุบัน 16 ครั้งติดต่อกัน(คูลดาวน์: 3 วินาที) เพิ่ม ATK SPD ตนเอง 50% และไม่สนใจการจำกัดความเสียหายของเป้าหมาย(ยกเว้นบอสและการจำกัดดาเมจสะท้อนของฮีโร่) (ร่างวัลคีรี่มีเวลาคงอยู่ 10 วินาที คูลดาวน์ 14 วินาที ต้านท้านมึนงง เป็นใบ้ การถูกลดพลังงาน และสถานะจาก Calamity, ได้รับความเสียหายลดลง 70% ฟิ้นฟู HP เทียบเท่า 10% Max HP ทุก 1 วินาที)
7/15200000 (10000 Shards)410546683
ฮีโร่แปลงเป็นร่างวัลคีรี่ ทำการปลดอาวุธศัตรูรอบๆ(ไม่สามารถโจมตีปกติ แต่สามารถใช้สกิลได้อยู่) และลดอัตราคริติคอลลง 36% เป็นเวลา 4 วินาที ร่างวัลคีรี่: สร้างความเสียหายเทียบเท่า 85% ATK แก่เป้าหมายปัจจุบัน 16 ครั้งติดต่อกัน(คูลดาวน์: 3 วินาที) เพิ่ม ATK SPD ตนเอง 50% และไม่สนใจการจำกัดความเสียหายของเป้าหมาย(ยกเว้นบอสและการจำกัดดาเมจสะท้อนของฮีโร่) (ร่างวัลคีรี่มีเวลาคงอยู่ 10 วินาที คูลดาวน์ 14 วินาที ต้านท้านมึนงง เป็นใบ้ การถูกลดพลังงาน และสถานะจาก Calamity, ได้รับความเสียหายลดลง 70% ฟิ้นฟู HP เทียบเท่า 10% Max HP ทุก 1 วินาที)
8/15500000 (25000 Shards)468624780
ฮีโร่แปลงเป็นร่างวัลคีรี่ ทำการปลดอาวุธศัตรูรอบๆ(ไม่สามารถโจมตีปกติ แต่สามารถใช้สกิลได้อยู่) และลดอัตราคริติคอลลง 44% เป็นเวลา 4 วินาที ร่างวัลคีรี่: สร้างความเสียหายเทียบเท่า 95% ATK แก่เป้าหมายปัจจุบัน 16 ครั้งติดต่อกัน(คูลดาวน์: 3 วินาที) เพิ่ม ATK SPD ตนเอง 100% และไม่สนใจการจำกัดความเสียหายของเป้าหมาย(ยกเว้นบอสและการจำกัดดาเมจสะท้อนของฮีโร่) (ร่างวัลคีรี่มีเวลาคงอยู่ 10 วินาที คูลดาวน์ 14 วินาที ต้านท้านมึนงง เป็นใบ้ การถูกลดพลังงาน และสถานะจาก Calamity, ได้รับความเสียหายลดลง 70% ฟิ้นฟู HP เทียบเท่า 10% Max HP ทุก 1 วินาที)
9/15800000 (40000 Shards)527702878
ฮีโร่แปลงเป็นร่างวัลคีรี่ ทำการปลดอาวุธศัตรูรอบๆ(ไม่สามารถโจมตีปกติ แต่สามารถใช้สกิลได้อยู่) และลดอัตราคริติคอลลง 52% เป็นเวลา 4 วินาที ร่างวัลคีรี่: สร้างความเสียหายเทียบเท่า 105% ATK แก่เป้าหมายปัจจุบัน 16 ครั้งติดต่อกัน(คูลดาวน์: 3 วินาที) เพิ่ม ATK SPD ตนเอง 100% และไม่สนใจการจำกัดความเสียหายของเป้าหมาย(ยกเว้นบอสและการจำกัดดาเมจสะท้อนของฮีโร่) (ร่างวัลคีรี่มีเวลาคงอยู่ 10 วินาที คูลดาวน์ 14 วินาที ต้านท้านมึนงง เป็นใบ้ การถูกลดพลังงาน และสถานะจาก Calamity, ได้รับความเสียหายลดลง 70% ฟิ้นฟู HP เทียบเท่า 10% Max HP ทุก 1 วินาที)
10/151600000 (80000 Shards)585780975
ฮีโร่แปลงเป็นร่างวัลคีรี่ ทำการปลดอาวุธศัตรูรอบๆ(ไม่สามารถโจมตีปกติ แต่สามารถใช้สกิลได้อยู่) และลดอัตราคริติคอลลง 60% เป็นเวลา 4 วินาที ร่างวัลคีรี่: สร้างความเสียหายเทียบเท่า 120% ATK แก่เป้าหมายปัจจุบัน 16 ครั้งติดต่อกัน(คูลดาวน์: 3 วินาที) เพิ่ม ATK SPD ตนเอง 100% และไม่สนใจการจำกัดความเสียหายของเป้าหมาย(ยกเว้นบอสและการจำกัดดาเมจสะท้อนของฮีโร่) (ร่างวัลคีรี่มีเวลาคงอยู่ 10 วินาที คูลดาวน์ 14 วินาที ต้านท้านมึนงง เป็นใบ้ การถูกลดพลังงาน และสถานะจาก Calamity, ได้รับความเสียหายลดลง 70% ฟิ้นฟู HP เทียบเท่า 10% Max HP ทุก 1 วินาที)
11/158600000 Gold 5970 คริสตัลสีฟ้า 154000 ดาว
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 74Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 16
6448581073
ฮีโร่แปลงเป็นร่างวัลคีรี่ ทำการปลดอาวุธศัตรูรอบๆ(ไม่สามารถโจมตีปกติ แต่สามารถใช้สกิลได้อยู่) และลดอัตราคริติคอลลง 64% เป็นเวลา 4 วินาที ร่างวัลคีรี่: สร้างความเสียหายเทียบเท่า 130% ATK แก่เป้าหมายปัจจุบัน 16 ครั้งติดต่อกัน(คูลดาวน์: 3 วินาที) เพิ่ม ATK SPD ตนเอง 100% และไม่สนใจการจำกัดความเสียหายของเป้าหมาย(ยกเว้นบอสและการจำกัดดาเมจสะท้อนของฮีโร่) (ร่างวัลคีรี่มีเวลาคงอยู่ 10 วินาที คูลดาวน์ 14 วินาที ต้านท้านมึนงง เป็นใบ้ การถูกลดพลังงาน และสถานะจาก Calamity, ได้รับความเสียหายลดลง 70% ฟิ้นฟู HP เทียบเท่า 10% Max HP ทุก 1 วินาที)
12/15849790 คริสตัลสีฟ้า 485000 ดาว
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 54Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 22Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 8
7029361170
ฮีโร่แปลงเป็นร่างวัลคีรี่ ทำการปลดอาวุธศัตรูรอบๆ(ไม่สามารถโจมตีปกติ แต่สามารถใช้สกิลได้อยู่) และลดอัตราคริติคอลลง 68% เป็นเวลา 4 วินาที ร่างวัลคีรี่: สร้างความเสียหายเทียบเท่า 140% ATK แก่เป้าหมายปัจจุบัน 16 ครั้งติดต่อกัน(คูลดาวน์: 3 วินาที) เพิ่ม ATK SPD ตนเอง 100% และไม่สนใจการจำกัดความเสียหายของเป้าหมาย(ยกเว้นบอสและการจำกัดดาเมจสะท้อนของฮีโร่) (ร่างวัลคีรี่มีเวลาคงอยู่ 10 วินาที คูลดาวน์ 14 วินาที ต้านท้านมึนงง เป็นใบ้ การถูกลดพลังงาน และสถานะจาก Calamity, ได้รับความเสียหายลดลง 70% ฟิ้นฟู HP เทียบเท่า 10% Max HP ทุก 1 วินาที)
13/153643000 คริสตัลสีฟ้า 941000 ดาว
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 14Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 27
76110141268
ฮีโร่แปลงเป็นร่างวัลคีรี่ ทำการปลดอาวุธศัตรูรอบๆ(ไม่สามารถโจมตีปกติ แต่สามารถใช้สกิลได้อยู่) และลดอัตราคริติคอลลง 72% เป็นเวลา 4 วินาที ร่างวัลคีรี่: สร้างความเสียหายเทียบเท่า 150% ATK แก่เป้าหมายปัจจุบัน 16 ครั้งติดต่อกัน(คูลดาวน์: 3 วินาที) เพิ่ม ATK SPD ตนเอง 100% และไม่สนใจการจำกัดความเสียหายของเป้าหมาย(ยกเว้นบอสและการจำกัดดาเมจสะท้อนของฮีโร่) (ร่างวัลคีรี่มีเวลาคงอยู่ 10 วินาที คูลดาวน์ 14 วินาที ต้านท้านมึนงง เป็นใบ้ การถูกลดพลังงาน และสถานะจาก Calamity, ได้รับความเสียหายลดลง 70% ฟิ้นฟู HP เทียบเท่า 10% Max HP ทุก 1 วินาที)
14/158820000 คริสตัลสีฟ้า 1581000 ดาว
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 20
81910921365
ฮีโร่แปลงเป็นร่างวัลคีรี่ ทำการปลดอาวุธศัตรูรอบๆ(ไม่สามารถโจมตีปกติ แต่สามารถใช้สกิลได้อยู่) และลดอัตราคริติคอลลง 76% เป็นเวลา 4 วินาที ร่างวัลคีรี่: สร้างความเสียหายเทียบเท่า 160% ATK แก่เป้าหมายปัจจุบัน 16 ครั้งติดต่อกัน(คูลดาวน์: 3 วินาที) เพิ่ม ATK SPD ตนเอง 100% และไม่สนใจการจำกัดความเสียหายของเป้าหมาย(ยกเว้นบอสและการจำกัดดาเมจสะท้อนของฮีโร่) (ร่างวัลคีรี่มีเวลาคงอยู่ 10 วินาที คูลดาวน์ 14 วินาที ต้านท้านมึนงง เป็นใบ้ การถูกลดพลังงาน และสถานะจาก Calamity, ได้รับความเสียหายลดลง 70% ฟิ้นฟู HP เทียบเท่า 10% Max HP ทุก 1 วินาที)
15/1517920000 คริสตัลสีฟ้า 2985000 ดาว
87811701463
ฮีโร่แปลงเป็นร่างวัลคีรี่ ทำการปลดอาวุธศัตรูรอบๆ(ไม่สามารถโจมตีปกติ แต่สามารถใช้สกิลได้อยู่) และลดอัตราคริติคอลลง 80% เป็นเวลา 4 วินาที ร่างวัลคีรี่: สร้างความเสียหายเทียบเท่า 170% ATK แก่เป้าหมายปัจจุบัน 16 ครั้งติดต่อกัน(คูลดาวน์: 3 วินาที) เพิ่ม ATK SPD ตนเอง 100% และไม่สนใจการจำกัดความเสียหายของเป้าหมาย(ยกเว้นบอสและการจำกัดดาเมจสะท้อนของฮีโร่) (ร่างวัลคีรี่มีเวลาคงอยู่ 10 วินาที คูลดาวน์ 14 วินาที ต้านท้านมึนงง เป็นใบ้ การถูกลดพลังงาน และสถานะจาก Calamity, ได้รับความเสียหายลดลง 70% ฟิ้นฟู HP เทียบเท่า 10% Max HP ทุก 1 วินาที)
ระดับหมายเหตุ
1ปลดอาวุธศัตรูรอบๆ(ไม่สามารถโจมตีปกติ แต่สามารถใช้สกิลได้อยู่) และลดอัตราคริติคอลลง 12% เป็นเวลา 4 วินาที
2ปลดอาวุธศัตรูรอบๆ(ไม่สามารถโจมตีปกติ แต่สามารถใช้สกิลได้อยู่) และลดอัตราคริติคอลลง 14% เป็นเวลา 4 วินาที
3ปลดอาวุธศัตรูรอบๆ(ไม่สามารถโจมตีปกติ แต่สามารถใช้สกิลได้อยู่) และลดอัตราคริติคอลลง 16% เป็นเวลา 4 วินาที
4ปลดอาวุธศัตรูรอบๆ(ไม่สามารถโจมตีปกติ แต่สามารถใช้สกิลได้อยู่) และลดอัตราคริติคอลลง 20% เป็นเวลา 4 วินาที
5ปลดอาวุธศัตรูรอบๆ(ไม่สามารถโจมตีปกติ แต่สามารถใช้สกิลได้อยู่) และลดอัตราคริติคอลลง 24% เป็นเวลา 4 วินาที
6ปลดอาวุธศัตรูรอบๆ(ไม่สามารถโจมตีปกติ แต่สามารถใช้สกิลได้อยู่) และลดอัตราคริติคอลลง 30% เป็นเวลา 4 วินาที
7ปลดอาวุธศัตรูรอบๆ(ไม่สามารถโจมตีปกติ แต่สามารถใช้สกิลได้อยู่) และลดอัตราคริติคอลลง 36% เป็นเวลา 4 วินาที
8ปลดอาวุธศัตรูรอบๆ(ไม่สามารถโจมตีปกติ แต่สามารถใช้สกิลได้อยู่) และลดอัตราคริติคอลลง 44% เป็นเวลา 4 วินาที
9ปลดอาวุธศัตรูรอบๆ(ไม่สามารถโจมตีปกติ แต่สามารถใช้สกิลได้อยู่) และลดอัตราคริติคอลลง 52% เป็นเวลา 4 วินาที
10ปลดอาวุธศัตรูรอบๆ(ไม่สามารถโจมตีปกติ แต่สามารถใช้สกิลได้อยู่) และลดอัตราคริติคอลลง 60% เป็นเวลา 4 วินาที
Valiant Saintess
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
144002262855
2459023928511
3478025228516
4497026528522
5516027828527
6535029128533
7554030428538
8573031728544
9592033028549
10611034328555
11630035628560
12649036928566
13668038228571
14687039528577
15706040828582
16725042128588
17744043428593
18763044728599
197820460285104
208010473285110
20 (2 x Star)
1000 (1000ดาว)
10000 (10000Gold)
10ลูกไฟดันเจี้ยน
12410699290110
2112600712290116
2212790725290121
2312980738290127
2413170751290132
2513360764290138
2613550777290143
2713740790290149
2813930803290154
2914120816290160
3014310829290165
3114500842290171
3214690855290176
3314880868290182
3415070881290187
3515260894290193
3615450907290198
3715640920290204
3815830933290209
3916020946290215
4016210959290220
40 (3 x Star)
3000 (4000ดาว)
30000 (40000Gold)
50ลูกไฟดันเจี้ยน
206101185295222
41208001198295227
42209901211295233
43211801224295238
44213701237295244
45215601250295249
46217501263295255
47219401276295260
48221301289295266
49223201302295271
50225101315295277
51227001328295282
52228901341295288
53230801354295294
54232701367295299
55234601380295305
56236501393295310
57238401406295316
58240301419295321
59242201432295327
60244101445295332
60 (4 x Star)
10000 (14000ดาว)
100000 (140000Gold)
75ลูกไฟดันเจี้ยน
288101671300334
61290001684300340
62291901697300345
63293801710300351
64295701723300356
65297601736300362
66299501749300367
67301401762300373
68303301775300379
69305201788300384
70307101801300390
71309001814300395
72310901827300401
73312801840300406
74314701853300412
75316601866300418
76318501879300423
77320401892300429
78322301905300434
79324201918300440
80326101931300445
80 (5 x Star)
20000 (34000ดาว)
200000 (340000Gold)
105ลูกไฟดันเจี้ยน
370102157305448
81372002170305453
82373902183305459
83375802196305464
84377702209305470
85379602222305476
86381502235305481
87383402248305487
88385302261305492
89387202274305498
90389102287305504
91391002300305509
92392902313305515
93394802326305520
94396702339305526
95398602352305531
96400502365305537
97402402378305543
98404302391305548
99406202404305554
100408102417305559
100 (6 x Star)
30000 (64000ดาว)
300000 (640000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
452102643310562
101454002656310568
102455902669310573
103457802682310579
104459702695310585
105461602708310590
106463502721310596
107465402734310602
108467302747310607
109469202760310613
110471102773310618
111473002786310624
112474902799310630
113476802812310635
114478702825310641
115480602838310647
116482502851310652
117484402864310658
118486302877310663
119488202890310669
120490102903310675
120 (7 x Star)
50000 (114000ดาว)
500000 (1140000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
534103129315678
121536003142315684
122537903155315689
123539803168315695
124541703181315701
125543603194315706
126545503207315712
127547403220315718
128549303233315723
129551203246315729
130553103259315735
131555003272315740
132556903285315746
133558803298315751
134560703311315757
135562603324315763
136564503337315768
137566403350315774
138568303363315780
139570203376315785
140572103389315791
140 (8 x Star)
100000 (214000ดาว)
1000000 (2140000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
616103615320795
141618003628320801
142619903641320806
143621803654320812
144623703667320818
145625603680320823
146627503693320829
147629403706320835
148631303719320840
149633203732320846
150635103745320852
151637003758320857
152638903771320863
153640803784320869
154642703797320874
155644603810320880
156646503823320886
157648403836320891
158650303849320897
159652203862320903
160654103875320908
160 (9 x Star)
200000 (414000ดาว)
2000000 (4140000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
698104101325913
161700004114325919
162701904127325924
163703804140325930
164705704153325936
165707604166325941
166709504179325947
167711404192325953
168713304205325959
169715204218325964
170717104231325970
171719004244325976
172720904257325981
173722804270325987
174724704283325993
175726604296325998
1767285043093251004
1777304043223251010
1787323043353251016
1797342043483251021
1807361043613251027
180 (10 x Star)
400000 (814000ดาว)
5000000 (9140000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
7801045873301032
1817820046003301038
1827839046133301043
1837858046263301049
1847877046393301055
1857896046523301061
1867915046653301066
1877934046783301072
1887953046913301078
1897972047043301084
1907991047173301089
1918010047303301095
1928029047433301101
1938048047563301107
1948067047693301112
1958086047823301118
1968105047953301124
1978124048083301129
1988143048213301135
1998162048343301141
2008181048473301147
Valiant Saintess
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
15948019213007
259765193430014
360050194730021
460335196030027
560620197330034
660905198630041
761190199930048
861475201230055
961760202530062
1062045203830069
1162330205130076
1262615206430082
1362900207730089
1463185209030096
15634702103300103
16637552116300110
17640402129300117
18643252142300124
19646102155300130
20648952168300137
21651802181300144
22654652194300151
23657502207300158
24660352220300165
25663202233300172
26666052246300179
27668902259300185
28671752272300192
29674602285300199
30677452298300206
31680302311300213
32683152324300220
33686002337300227
34688852350300233
35691702363300240
36694552376300247
37697402389300254
38700252402300261
39703102415300268
40705952428300275
41708802441300282
42711652454300288
43714502467300295
44717352480300302
45720202493300309
46723052506300316
47725902519300323
48728752532300330
49731602545300336
50734452558300343
51737302571300350
52740152584300357
53743002597300364
54745852610300371
55748702623300378
56751552636300385
57754402649300391
58757252662300398
59760102675300405
60762952688300412
61765802701300419
62768652714300426
63771502727300433
64774352740300439
65777202753300446
66780052766300453
67782902779300460
68785752792300467
69788602805300474
70791452818300481
71794302831300488
72797152844300494
73800002857300501
74802852870300508
75805702883300515
76808552896300522
77811402909300529
78814252922300536
79817102935300542
80819952948300549
80 (5 x Star)
20000 (20000ดาว)
200000 (200000Gold)
105ลูกไฟดันเจี้ยน
881553264305552
81884403277305558
82887253290305565
83890103303305572
84892953316305579
85895803329305586
86898653342305593
87901503355305600
88904353368305607
89907203381305614
90910053394305621
91912903407305627
92915753420305634
93918603433305641
94921453446305648
95924303459305655
96927153472305662
97930003485305669
98932853498305676
99935703511305683
100938553524305689
100 (6 x Star)
30000 (50000ดาว)
300000 (500000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
1000153841310692
1011003003854310699
1021005853867310706
1031008703880310713
1041011553893310720
1051014403906310727
1061017253919310734
1071020103932310741
1081022953945310748
1091025803958310755
1101028653971310761
1111031503984310768
1121034353997310775
1131037204010310782
1141040054023310789
1151042904036310796
1161045754049310803
1171048604062310810
1181051454075310817
1191054304088310824
1201057154101310831
120 (7 x Star)
50000 (100000ดาว)
500000 (1000000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
1118754417315834
1211121604430315841
1221124454443315848
1231127304456315855
1241130154469315862
1251133004482315869
1261135854495315876
1271138704508315883
1281141554521315890
1291144404534315897
1301147254547315904
1311150104560315910
1321152954573315917
1331155804586315924
1341158654599315931
1351161504612315938
1361164354625315945
1371167204638315952
1381170054651315959
1391172904664315966
1401175754677315973
140 (8 x Star)
100000 (200000ดาว)
1000000 (2000000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
1237354993320977
1411240205006320984
1421243055019320991
1431245905032320998
14412487550453201005
14512516050583201012
14612544550713201019
14712573050843201026
14812601550973201033
14912630051103201040
15012658551233201047
15112687051363201054
15212715551493201061
15312744051623201068
15412772551753201075
15512801051883201082
15612829552013201089
15712858052143201096
15812886552273201102
15912915052403201109
16012943552533201116
160 (9 x Star)
200000 (400000ดาว)
2000000 (4000000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
13559555703251121
16113588055833251128
16213616555963251135
16313645056093251142
16413673556223251149
16513702056353251156
16613730556483251163
16713759056613251170
16813787556743251177
16913816056873251184
17013844557003251191
17113873057133251198
17213901557263251205
17313930057393251212
17413958557523251219
17513987057653251226
17614015557783251233
17714044057913251240
17814072558043251247
17914101058173251254
18014129558303251261
180 (10 x Star)
400000 (800000ดาว)
5000000 (9000000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
14745561463301266
18114774061593301273
18214802561723301280
18314831061853301287
18414859561983301294
18514888062113301301
18614916562243301308
18714945062373301315
18814973562503301322
18915002062633301329
19015030562763301336
19115059062893301343
19215087563023301350
19315116063153301357
19415144563283301364
19515173063413301372
19615201563543301379
19715230063673301386
19815258563803301393
19915287063933301400
20015315564063301407
Valiant Saintess
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
112600038153008
2126427382830016
3126854384130025
4127281385430033
5127708386730041
6128135388030049
7128562389330057
8128989390630065
9129416391930074
10129843393230082
11130270394530090
12130697395830098
131311243971300106
141315513984300114
151319783997300123
161324054010300131
171328324023300139
181332594036300147
191336864049300155
201341134062300163
211345404075300172
221349674088300180
231353944101300188
241358214114300196
251362484127300204
261366754140300212
271371024153300221
281375294166300229
291379564179300237
301383834192300245
311388104205300253
321392374218300261
331396644231300270
341400914244300278
351405184257300286
361409454270300294
371413724283300302
381417994296300310
391422264309300319
401426534322300327
411430804335300335
421435074348300343
431439344361300351
441443614374300359
451447884387300368
461452154400300376
471456424413300384
481460694426300392
491464964439300400
501469234452300408
511473504465300417
521477774478300425
531482044491300433
541486314504300441
551490584517300449
561494854530300457
571499124543300466
581503394556300474
591507664569300482
601511934582300490
611516204595300498
621520474608300506
631524744621300515
641529014634300523
651533284647300531
661537554660300539
671541824673300547
681546094686300555
691550364699300564
701554634712300572
711558904725300580
721563174738300588
731567444751300596
741571714764300604
751575984777300613
761580254790300621
771584524803300629
781588794816300637
791593064829300645
801597334842300653
811601604855300662
821605874868300670
831610144881300678
841614414894300686
851618684907300694
861622954920300702
871627224933300711
881631494946300719
891635764959300727
901640034972300735
911644304985300743
921648574998300751
931652845011300760
941657115024300768
951661385037300776
961665655050300784
971669925063300792
981674195076300800
991678465089300809
1001682735102300817
100 (6 x Star)
30000 (30000ดาว)
300000 (300000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
1805935734310822
1011810205747310830
1021814475760310839
1031818745773310847
1041823015786310855
1051827285799310863
1061831555812310872
1071835825825310880
1081840095838310888
1091844365851310896
1101848635864310904
1111852905877310913
1121857175890310921
1131861445903310929
1141865715916310937
1151869985929310946
1161874255942310954
1171878525955310962
1181882795968310970
1191887065981310978
1201891335994310987
120 (7 x Star)
50000 (80000ดาว)
500000 (800000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
2014536627315990
1212018806640315998
12220230766533151007
12320273466663151015
12420316166793151023
12520358866923151031
12620401567053151040
12720444267183151048
12820486967313151056
12920529667443151064
13020572367573151073
13120615067703151081
13220657767833151089
13320700467963151097
13420743168093151106
13520785868223151114
13620828568353151122
13720871268483151130
13820913968613151139
13920956668743151147
14020999368873151155
140 (8 x Star)
100000 (180000ดาว)
1000000 (1800000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
22231375203201159
14122274075333201167
14222316775463201175
14322359475593201184
14422402175723201192
14522444875853201200
14622487575983201209
14722530276113201217
14822572976243201225
14922615676373201233
15022658376503201242
15122701076633201250
15222743776763201258
15322786476893201267
15422829177023201275
15522871877153201283
15622914577283201291
15722957277413201300
15822999977543201308
15923042677673201316
16023085377803201324
160 (9 x Star)
200000 (380000ดาว)
2000000 (3800000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
24317384133251329
16124360084263251337
16224402784393251346
16324445484523251354
16424488184653251362
16524530884783251370
16624573584913251379
16724616285043251387
16824658985173251395
16924701685303251404
17024744385433251412
17124787085563251420
17224829785693251429
17324872485823251437
17424915185953251445
17524957886083251453
17625000586213251462
17725043286343251470
17825085986473251478
17925128686603251487
18025171386733251495
180 (10 x Star)
400000 (780000ดาว)
5000000 (8800000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
26403393063301500
18126446093193301508
18226488793323301517
18326531493453301525
18426574193583301533
18526616893713301542
18626659593843301550
18726702293973301558
18826744994103301567
18926787694233301575
19026830394363301583
19126873094493301592
19226915794623301600
19326958494753301608
19427001194883301617
19527043895013301625
19627086595143301633
19727129295273301642
19827171995403301650
19927214695533301658
20027257395663301667
ระดับคุณสมบัติของสัตว์เลี้ยงราคาHeroMightDestiny
140 โจมตี530
21495 HPGold x 100000
ดาว x 3000
5600
356 ความแม่นยำGold x 100000
ดาว x 3000
51000
456 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
51500
5127 โจมตีGold x 300000
ดาว x 6500
141900
61635 HPGold x 300000
ดาว x 6500
52200
712 คริติคอลGold x 300000
ดาว x 6500
52700
812 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลGold x 300000
ดาว x 6500
53100
949 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
53600
104490 HPGold x 600000
ดาว x 10500
144000
1159 โจมตีGold x 600000
ดาว x 10500
64500
122095 HPGold x 600000
ดาว x 10500
65100
1379 ความแม่นยำGold x 600000
ดาว x 10500
65600
1479 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 18
66200
15178 โจมตีGold x 1200000
ดาว x 15000
196800
162285 HPGold x 1200000
ดาว x 15000
67400
1717 คริติคอลGold x 1200000
ดาว x 15000
68100
1817 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลGold x 1200000
ดาว x 15000
68800
1965 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 24
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
Valiant Saintess x 1 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 569500
20ความสามารถ 11 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
3010500
2176 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
811700
222695 HPคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
813000
23101 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
814400
24101 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20
815900
25229 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
2417500
262940 HPคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
820000
2722 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
821600
2822 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
823200
2983 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20
824800
308085 HPคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
2426400
3192 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1028000
323290 HPคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1029600
33124 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1031200
34124 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 14
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1032800
35280 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
3034400
363590 HPคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1036000
3729 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1037600
3829 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1039200
39102 โจมตีKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
Valiant Saintess x 2 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 101040800
40ความสามารถ 12 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
4841100
41110 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1241500
423890 HPคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1241800
43150 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1242200
44150 หลบหลีกKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
1242500
45330 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
3542900
464240 HPคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243200
4732 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243600
4832 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243900
49120 โจมตีKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
1244300
5011680 HPคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
3544600
51130 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445000
524490 HPคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445300
53170 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445700
54170 หลบหลีกKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1446000
55385 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
4146400
564900 HPคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1446700
5738 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1447100
5838 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1447400
59145 โจมตีKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 15
Valiant Saintess x 4 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 201447800
60ความสามารถ 13 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
6548200
61144 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1548600
625090 HPคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1549000
63191 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1549500
64191 หลบหลีกKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1550000
65432 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
4650600
665550 HPคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1551200
6742 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1551900
6842 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1552600
69155 โจมตีKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1553400
7015270 HPคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
4654200
71161 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1755100
725690 HPคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1756000
73213 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1757000
74213 หลบหลีกKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
1758000
75483 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
5159100
766200 HPคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1760200
7747 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1761400
7847 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1762600
79173 โจมตีKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 10
Valiant Saintess x 6 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 301763800
80ความสามารถ 14 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
8264300
81178 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1964800
826290 HPคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1965300
83236 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1965800
84236 หลบหลีกKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
1966300
85534 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
5766800
866850 HPคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1967300
8752 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1967800
8852 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1968300
89194 โจมตีKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
1968800
9018860 HPคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
5769400
91193 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2170000
926890 HPคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2170600
93258 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2171200
94258 หลบหลีกKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
2171800
95585 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
6272400
967510 HPคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2173000
9757 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2173600
9857 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2174200
99211 โจมตีKarmic Rock VI - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 12
Valiant Saintess x 8 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 402174800
100ความสามารถ 15 ระดับ990

สกินสกิน

  • Fiery Angel
สกินฮีโร่หมายเหตุเอฟเฟคสกินราคา
Fiery Angel
Fiery Angel
เมื่อได้รับสกินของ Valiant Saintess แล้วนำมามอบให้กับฮีโร่: ATK +800, HP +20000 คติประจำใจของ Valiant Saintess คือ อย่าเสียใจในสิ่งที่ผ่านไปแล้ว800 โจมตี
20000 HP
ชิ้นส่วน Fiery Angel - นำไปแลกสกินของ Valiant Saintess ,ใช้เสริมพลังของสกิน x 50
ระดับ HP โจมตี ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริติคอล หลบหลีก ความแม่นยำ คริติคอล DMG Might เลื่อนตำแหน่ง ระดับ
1 20000 800 560 Shards + 10 ชิ้นส่วน Fiery Angel - นำไปแลกสกินของ Valiant Saintess ,ใช้เสริมพลังของสกิน
2 2625 105 6 840 Shards + 15 ชิ้นส่วน Fiery Angel - นำไปแลกสกินของ Valiant Saintess ,ใช้เสริมพลังของสกิน
3 15 15 6 1120 Shards + 20 ชิ้นส่วน Fiery Angel - นำไปแลกสกินของ Valiant Saintess ,ใช้เสริมพลังของสกิน
4 75 75 6 1400 Shards + 25 ชิ้นส่วน Fiery Angel - นำไปแลกสกินของ Valiant Saintess ,ใช้เสริมพลังของสกิน
5 3250 130 9 1680 Shards + 30 ชิ้นส่วน Fiery Angel - นำไปแลกสกินของ Valiant Saintess ,ใช้เสริมพลังของสกิน
6 25 25 9 1960 Shards + 35 ชิ้นส่วน Fiery Angel - นำไปแลกสกินของ Valiant Saintess ,ใช้เสริมพลังของสกิน
7 105 105 9 2240 Shards + 40 ชิ้นส่วน Fiery Angel - นำไปแลกสกินของ Valiant Saintess ,ใช้เสริมพลังของสกิน
8 4125 165 12 2520 Shards + 45 ชิ้นส่วน Fiery Angel - นำไปแลกสกินของ Valiant Saintess ,ใช้เสริมพลังของสกิน
9 35 35 12 2800 Shards + 50 ชิ้นส่วน Fiery Angel - นำไปแลกสกินของ Valiant Saintess ,ใช้เสริมพลังของสกิน
10 135 135 12 3080 Shards + 55 ชิ้นส่วน Fiery Angel - นำไปแลกสกินของ Valiant Saintess ,ใช้เสริมพลังของสกิน
11 5250 210 15 3360 Shards + 60 ชิ้นส่วน Fiery Angel - นำไปแลกสกินของ Valiant Saintess ,ใช้เสริมพลังของสกิน
12 45 45 15 3640 Shards + 65 ชิ้นส่วน Fiery Angel - นำไปแลกสกินของ Valiant Saintess ,ใช้เสริมพลังของสกิน
13 165 165 15 3920 Shards + 70 ชิ้นส่วน Fiery Angel - นำไปแลกสกินของ Valiant Saintess ,ใช้เสริมพลังของสกิน
14 6625 265 18 4200 Shards + 75 ชิ้นส่วน Fiery Angel - นำไปแลกสกินของ Valiant Saintess ,ใช้เสริมพลังของสกิน
15 55 55 18 4480 Shards + 80 ชิ้นส่วน Fiery Angel - นำไปแลกสกินของ Valiant Saintess ,ใช้เสริมพลังของสกิน
16 195 195 18 4760 Shards + 85 ชิ้นส่วน Fiery Angel - นำไปแลกสกินของ Valiant Saintess ,ใช้เสริมพลังของสกิน
17 8250 330 21 5040 Shards + 90 ชิ้นส่วน Fiery Angel - นำไปแลกสกินของ Valiant Saintess ,ใช้เสริมพลังของสกิน
18 55 55 21 5320 Shards + 95 ชิ้นส่วน Fiery Angel - นำไปแลกสกินของ Valiant Saintess ,ใช้เสริมพลังของสกิน
19 195 195 21 5600 Shards + 100 ชิ้นส่วน Fiery Angel - นำไปแลกสกินของ Valiant Saintess ,ใช้เสริมพลังของสกิน
20 10125 405 24
ทั้งหมด 58520 Shards1045 ชิ้นส่วน Fiery Angel - นำไปแลกสกินของ Valiant Saintess ,ใช้เสริมพลังของสกิน

Destiny

มีฮีโร่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ 2 ตัว เพื่อปลดล็อกเนื้อเรื่อง และรับรางวัลจากหีบ
หุบเขา Celestial
หุบเขา Celestial
หมายเหตุ ฮีโร่ รางวัล
เรื่องราวมหากาพย์ของ Narcia ซึ่งพูดถึงเหล่า immortals ได้ทำการจองจำสัตว์ร้ายอมตะ ปราบมังกรยักษ์ และชำระล้างวิญญาณที่ชั่วร้ายเพื่อทำความสะอาดแผ่นดิน ในระหว่างการต่อสู้เหล่านี้พวกเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสและหลบภัยในหุบเขา Celestial และเมื่อเกิดภัยพิบัติอีกครั้ง เหล่า immortals ไม่ตอบสนองต่อคำอธิษฐานของเราเนื่องจากได้รับความทุกข์ทรมานจากการปะทะกันภายในหลายปีซึ่งเราไม่เคยรับรู้มาก่อนเลย... 2 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
ความจริงที่ดำมืดของหุบเขา Celestial นี้ตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับความรุ่งโรจน์ของอดีต ผู้ที่อยู่ในอำนาจข่มเหงคนที่ต่อต้าน พวกเขาหลอกลวงมังกรและสาปศัตรูที่พ่ายแพ้ให้กลายเป็นวิญญาณเร่ร่อน วางตนให้ผู้อื่นบูชา กามเทพ,นางฟ้าและเทพองค์ใหม่ๆต่างไม่ทราบเกี่ยวกับอดีตและไม่รู้เรื่องจริง แต่เทพเจ้าแห่งสายฟ้ารู้และก่อการจลาจลต่อต้านคนที่มีอำนาจ ทว่าเขาถูกทรยศโดย Storm Eater, เขาพ่ายแพ้และถูกขับไล่ไป 4 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
ด้วยความช่วยเหลือจาก Lost Realm, เทพเจ้าแห่งสายฟ้าที่ถูกเนรเทศได้กลับมายังดินแดนแห่งเทพอีกครั้ง ในอดีตเขาต้องการที่จะลงโทษผู้กดขี่ แต่ไม่มีความกล้าที่จะเปิดเผยความชั่วร้ายของพวกเขา แต่ตอนนี้เขามุ่งมั่นที่จะเปิดเผยความชั่วร้ายที่ซ่อนอยู่ภายในหุบเขา Celestial และปล่อยให้ Narcia ตัดสินผู้กระทำความผิดทั้งหมด เมื่อได้ยินข่าวการต่อสู้เทพธิดาอาธีน่าตัดสินใจที่จะเข้าร่วมกับเทพเจ้าแห่งสายฟ้า ส่วนไมเคิลผู้ที่มีความสงสัยหลังจากการต่อสู้ใน Silent Hills เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองและหุบเขา Celestial ขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นที่เรื่องต่างๆจะถูกแก้ไขและเหล่า immortal จะกลายเป็นพระเจ้าที่แท้จริงของแผ่นดิน 6 Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Valiant Saintess + Boreal Fox + เทพเจ้าแห่งสายฟ้า + Storm Eater + กามเทพ + ไมเคิล + เทพีอธีนา + Lazulix + นางฟ้า
หลังฮีโร่วิวัฒนาการแล้วสามารถเปิดใช้อุปกรณ์ได้

อุปกรณ์

หมายเหตุ
Hero
Hero's Lance
ผู้ที่ถือหอกนี้ จะนำพาไปสู่ดินแดนแห่งชัยชนะ

เลือกที่ดีที่สุดที่ได้รับสำหรับวีรบุรุษ คลิกเพื่อลงคะแนน

ความสามารถของฮีโร่

0
0
0
0
0
0
45
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
18
0
1

เหรียญตรา

0
0
38
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
23
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

คำอธิบายสกิล

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
0
0
0
1
0
18
0
0
34

สัตว์

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0

หลอม

0
1
1
0
3
3
65

ขอรับรางวัล

จ้าง ฮีโร่ ที่มีพลังมากได้ที่ Hero Altar!
เปลี่ยนเป็นโหมดไอเทม ภายใน "Heroes Altar" เพื่อเก็บการ์ดฮีโร่ และ essences ในคลังสินค้า
คุณสามารถจ้าง ฮีโร่ ได้โดยการใช้ Shards, Soulstones, อัญมณี หรือ ดาว
จ้าง ค่าใช้จ่ายในการจ้าง โอกาส *
Valiant Saintess - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Valiant Saintess --- 100 %
ไอเทม จำนวน โอกาส *
การ์ดฮีโร่(กิจกรรมทางการ) - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1
Valiant Saintess Soulstone จำนวน โอกาส *
น้ำพุแห่งชีวิตแต่งงานที่ไม่ราบรื่น้ำพุแห่งชีวิตแต่งงานที่ไม่ราบรื่ 1-3 / 200

* -มีโอกาสที่แน่นอน

3 มิติรุ่นของตัวละคร

ยิ่งไปกว่านั้น

Wardens
จ้างฮีโร่
วิวัฒนาการและประสบการณ์
เปรียบเทียบของที่มีลักษณะของฮีโร่
เปรียบเทียบของความแข็งแกร่งฮีโร่
เครื่องคิดเลขของที่มีลักษณะของฮีโร่
Enlighten
ความสามารถของฮีโร่
ไอเทม - เหรียญตรา
3 มิติรุ่นของตัวละคร
เวทมนตร์