ท้าทายในด่านดันเจี้ยน เพื่อรับทรัพยากร และ เพิ่ม ค่า Might ของคุณ!
Dungeons ไม่เพียงแต่จะเป็นแหล่งที่ยอดเยี่ยมในการรับทรัพยากร แต่ยังเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการฝึกฝนกองทหารด้วย
ชนะได้รับ 3 ลูกไฟ เพื่อปลดล็อคฟังก์ชั่นอัติโนมัติในด่านนั้น

Dungeon 4

ดันเจี้ยน EXP โบนัส
Dungeon Shard โบนัส
16 ลูกไฟดันเจี้ยน29 Shards870 ดาว
32 ลูกไฟดันเจี้ยน43 Shards1290 ดาว
48 ลูกไฟดันเจี้ยน72 Shards2160 ดาว
Dungeon รางวัลการฆ่า บุกอัตโนมัติ EXP
Dungeon 4 - 1 9 ดาว + 4 Shards(30% )
6450Gold + 6450Mana
3225Gold 1297 การบูชายัญ
Dungeon 4 - 2 9 ดาว + 4 Shards(31% )
6600Gold + 6600Mana
3300Gold 1687 การบูชายัญ
Dungeon 4 - 3 9 ดาว + 4 Shards(32% )
6750Gold + 6750Mana
3375Gold 1070 การบูชายัญ
Dungeon 4 - 4 10 ดาว + 4 Shards(33% )
6900Gold + 6900Mana
3450Gold 1515 การบูชายัญ
Dungeon 4 - 5 10 ดาว + 4 Shards(34% )
7050Gold + 7050Mana
3525Gold 1685 การบูชายัญ
Dungeon 4 - 6 10 ดาว + 4 Shards(35% )
7200Gold + 7200Mana
3600Gold 1615 การบูชายัญ
Dungeon 4 - 7 10 ดาว + 4 Shards(36% )
7350Gold + 7350Mana
3675Gold 1590 การบูชายัญ
Dungeon 4 - 8 10 ดาว + 5 Shards(30% )
7500Gold + 7500Mana
3750Gold 1715 การบูชายัญ
Dungeon 4 - 9 11 ดาว + 5 Shards(31% )
7650Gold + 7650Mana
3825Gold 1757 การบูชายัญ
Dungeon 4 - 10 11 ดาว + 5 Shards(32% )
7800Gold + 7800Mana
3900Gold 2117 การบูชายัญ
Dungeon 4 - 11 11 ดาว + 5 Shards(33% )
7950Gold + 7950Mana
3975Gold 2167 การบูชายัญ
Dungeon 4 - 12 11 ดาว + 5 Shards(34% )
8100Gold + 8100Mana
4050Gold 2135 การบูชายัญ
Dungeon 4 - 13 11 ดาว + 5 Shards(35% )
8250Gold + 8250Mana
4125Gold 1937 การบูชายัญ
Dungeon 4 - 14 12 ดาว + 5 Shards(36% )
8400Gold + 8400Mana
4200Gold 2210 การบูชายัญ
Dungeon 4 - 15 5 ดาว + 10 Shards(30% )
1400Gold + 1400Mana
700Gold 1805 การบูชายัญ
Dungeon 4 - 16 5 ดาว + 15 Shards(30% )
1600Gold + 1600Mana
800Gold 2090 การบูชายัญ