อ้างอิง

Winged Lion

Winged Lion

คุณสมบัติต่างๆ:

HP HP:2050
โจมตี โจมตี:220
ATK SPD ATK SPD:1000
MOV SPD MOV SPD:240
ระยะการโจมตี ระยะการโจมตี:2
ความแม่นยำ ความแม่นยำ:165
หลบหลีก หลบหลีก:0
คริติคอล คริติคอล:0
คริติคอล DMG คริติคอล DMG:0
ต้านการโจมตีแบบคริติคอล ต้านการโจมตีแบบคริติคอล:0
Sunray
ระดับหมายเหตุ
1/10 ใช้สกิล ray of sunlight ใส่ศัตรูแบบสุ่ม ทำดาเมจได้ 180% ATK DMG ใส่ศัตรูที่ถูกสุ่มโดน และศัตรูรอบข้างอีก 6 ตัว นอกจากนี้ยังทำให้ศัตรูที่โดนสกิลทั้งหมดติดสตันเป็นเวลา 1.5วิ. และถูกลด Energy ลง 15 คูลดาวน์ 4 วิ.
2/10 ใช้สกิล ray of sunlight ใส่ศัตรูแบบสุ่ม ทำดาเมจได้ 220% ATK DMG ใส่ศัตรูที่ถูกสุ่มโดน และศัตรูรอบข้างอีก 6 ตัว นอกจากนี้ยังทำให้ศัตรูที่โดนสกิลทั้งหมดติดสตันเป็นเวลา 1.5วิ. และถูกลด Energy ลง 20 คูลดาวน์ 4 วิ.
3/10 ใช้สกิล ray of sunlight ใส่ศัตรูแบบสุ่ม ทำดาเมจได้ 260% ATK DMG ใส่ศัตรูที่ถูกสุ่มโดน และศัตรูรอบข้างอีก 6 ตัว นอกจากนี้ยังทำให้ศัตรูที่โดนสกิลทั้งหมดติดสตันเป็นเวลา 1.8วิ. และถูกลด Energy ลง 25 คูลดาวน์ 4 วิ.
4/10 ใช้สกิล ray of sunlight ใส่ศัตรูแบบสุ่ม ทำดาเมจได้ 300% ATK DMG ใส่ศัตรูที่ถูกสุ่มโดน และศัตรูรอบข้างอีก 6 ตัว นอกจากนี้ยังทำให้ศัตรูที่โดนสกิลทั้งหมดติดสตันเป็นเวลา 1.8วิ. และถูกลด Energy ลง 35 คูลดาวน์ 4 วิ.
5/10 ใช้สกิล ray of sunlight ใส่ศัตรูแบบสุ่ม ทำดาเมจได้ 340% ATK DMG ใส่ศัตรูที่ถูกสุ่มโดน และศัตรูรอบข้างอีก 6 ตัว นอกจากนี้ยังทำให้ศัตรูที่โดนสกิลทั้งหมดติดสตันเป็นเวลา 2.1วิ. และถูกลด Energy ลง 45 คูลดาวน์ 4 วิ.
6/10 ใช้สกิล ray of sunlight ใส่ศัตรูแบบสุ่ม ทำดาเมจได้ 380% ATK DMG ใส่ศัตรูที่ถูกสุ่มโดน และศัตรูรอบข้างอีก 6 ตัว นอกจากนี้ยังทำให้ศัตรูที่โดนสกิลทั้งหมดติดสตันเป็นเวลา 2.1วิ. และถูกลด Energy ลง 55 คูลดาวน์ 4 วิ.
7/10 ใช้สกิล ray of sunlight ใส่ศัตรูแบบสุ่ม ทำดาเมจได้ 440% ATK DMG ใส่ศัตรูที่ถูกสุ่มโดน และศัตรูรอบข้างอีก 6 ตัว นอกจากนี้ยังทำให้ศัตรูที่โดนสกิลทั้งหมดติดสตันเป็นเวลา 2.3วิ. และถูกลด Energy ลง 65 คูลดาวน์ 4 วิ.
8/10 ใช้สกิล ray of sunlight ใส่ศัตรูแบบสุ่ม ทำดาเมจได้ 520% ATK DMG ใส่ศัตรูที่ถูกสุ่มโดน และศัตรูรอบข้างอีก 6 ตัว นอกจากนี้ยังทำให้ศัตรูที่โดนสกิลทั้งหมดติดสตันเป็นเวลา 2.6วิ. และถูกลด Energy ลง 75 คูลดาวน์ 4 วิ.
9/10 ใช้สกิล ray of sunlight ใส่ศัตรูแบบสุ่ม ทำดาเมจได้ 600% ATK DMG ใส่ศัตรูที่ถูกสุ่มโดน และศัตรูรอบข้างอีก 6 ตัว นอกจากนี้ยังทำให้ศัตรูที่โดนสกิลทั้งหมดติดสตันเป็นเวลา 2.9วิ. และถูกลด Energy ลง 85 คูลดาวน์ 4 วิ.
10/10 ใช้สกิล ray of sunlight ใส่ศัตรูแบบสุ่ม ทำดาเมจได้ 720% ATK DMG ใส่ศัตรูที่ถูกสุ่มโดน และศัตรูรอบข้างอีก 6 ตัว นอกจากนี้ยังทำให้ศัตรูที่โดนสกิลทั้งหมดติดสตันเป็นเวลา 3.2วิ. และถูกลด Energy ลง 100 คูลดาวน์ 4 วิ.