Help us on Patreon, please!

ตึก: คลังอาวุธ

ลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
เร่งความเร็วสิ่งก่อสร้าง

คลังอาวุธ


สร้างอุปกรณ์และเก็บสะสมจิตรบได้ที่นี่

HPMightพื้นที่ว่างเวลาการอัพเกรดต้นทุนการผลิต
คลังอาวุธ50001003x3 1 มิน 2400000Mana

Draconic

ระดับ HP ต้นทุนการผลิต ราคา การอัพเกรด Might
1 +18% Unknown - Unknown x 50 Unknown - Unknown x 5 180 ทำความเสียหาย 2500 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 15% และการเคลื่อนที่ 25% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
2 +20% Unknown - Unknown x 10 200 ทำความเสียหาย 4000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 20% และการเคลื่อนที่ 30% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
3 +24% Unknown - Unknown x 20 240 ทำความเสียหาย 6000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 25% และการเคลื่อนที่ 35% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
4 +32% Unknown - Unknown x 40 320 ทำความเสียหาย 8000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 30% และการเคลื่อนที่ 40% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
5 +44% Unknown - Unknown x 60 440 ทำความเสียหาย 10000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 35% และการเคลื่อนที่ 45% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
6 +60% Unknown - Unknown x 80 600 ทำความเสียหาย 13000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 40% และการเคลื่อนที่ 50% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
7 +80% Unknown - Unknown x 100 800 ทำความเสียหาย 16000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 50% และการเคลื่อนที่ 60% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
8 +105% Unknown - Unknown x 125 1050 ทำความเสียหาย 20000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 60% และการเคลื่อนที่ 70% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
9 +135% Unknown - Unknown x 150 1350 ทำความเสียหาย 25000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 70% และการเคลื่อนที่ 80% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
10 +170% 1700 ทำความเสียหาย 30000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 80% และการเคลื่อนที่ 90% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
ท่านลอร์ดทุกท่าน Castle Clash รูปแบบใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้ว! มาดูกันว่าอุปกรณ์แบบใหม่จะเพิ่มพลังให้กับฮีโร่ของคุณได้มากแค่ไหน!
สร้างคลังอาวุธตอนนี้แล้วเริ่มเก็บสะสมอุปกรณ์กันเถอะ!
ท่านลอร์ดทุกท่าน Castle Clash รูปแบบใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้ว! มาดูกันว่าอุปกรณ์แบบใหม่จะเพิ่มพลังให้กับฮีโร่ของคุณได้มากแค่ไหน!
สร้างคลังอาวุธตอนนี้แล้วเริ่มเก็บสะสมอุปกรณ์กันเถอะ!
ระดับโจมตีHPราคาMight
1205008410 จิตรบ6
244110012265 จิตรบ8
372180017700 จิตรบ10
4104260025075 จิตรบ12
5140350034750 จิตรบ14
6180450047085 จิตรบ16
7224560062440 จิตรบ18
8272680081175 จิตรบ20
93248100103650 จิตรบ22
103809500130225 จิตรบ24
1144011000161260 จิตรบ26
1250412600197115 จิตรบ28
1357214300238150 จิตรบ30
1464416100284725 จิตรบ32
1572018000337200 จิตรบ34
1680020000395935 จิตรบ36
1788422100461290 จิตรบ38
1897224300533625 จิตรบ40
19106426600613300 จิตรบ42
201160290000 จิตรบ44

ยิ่งไปกว่านั้น

คำอธิบายสกิล
อุปกรณ์
หลอม