ตึก: ร้านค้าลีค

ร้านค้าลีค - สมาชิกลีคทุกคนสามารถใช้ทรัพยากรในการซื้อไอเทมที่ต้องการผ่านร้านค้าลีค

ระดับ พื้นที่ว่างอัพเกรดHP
ร้านค้าลีค ระดับ 1 1 2 x 21000เครดิตลีค: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียวจากสมาชิกลีค3000
2 2 x 26800เครดิตลีค: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียวจากสมาชิกลีค4000
3 2 x 235000เครดิตลีค: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียวจากสมาชิกลีค5200