ท้าทายในด่านดันเจี้ยน เพื่อรับทรัพยากร และ เพิ่ม ค่า Might ของคุณ!
Dungeons ไม่เพียงแต่จะเป็นแหล่งที่ยอดเยี่ยมในการรับทรัพยากร แต่ยังเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการฝึกฝนกองทหารด้วย
ชนะได้รับ 3 ลูกไฟ เพื่อปลดล็อคฟังก์ชั่นอัติโนมัติในด่านนั้น

พิฆาต ดันเจี้ยน 2

ดันเจี้ยน EXP โบนัส
Dungeon Shard โบนัส
10 ลูกไฟดันเจี้ยน90 Shards2700 ดาว
20 ลูกไฟดันเจี้ยน135 Shards4050 ดาว
30 ลูกไฟดันเจี้ยน225 Shards6750 ดาว115 อัญมณี
Dungeon รางวัลการฆ่า บุกอัตโนมัติ EXP
พิฆาต ดันเจี้ยน 2 - 1 58 ดาว + 58 Shards(30% )
33000Gold + 33000Mana
66000Gold 34280 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 2 - 2 58 ดาว + 58 Shards(30% )
33400Gold + 33400Mana
66800Gold 35930 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 2 - 3 58 ดาว + 58 Shards(30% )
33800Gold + 33800Mana
67600Gold 37655 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 2 - 4 59 ดาว + 59 Shards(30% )
34200Gold + 34200Mana
68400Gold 39400 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 2 - 5 59 ดาว + 59 Shards(30% )
34600Gold + 34600Mana
69200Gold 41330 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 2 - 6 59 ดาว + 59 Shards(30% )
35000Gold + 35000Mana
70000Gold 43280 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 2 - 7 60 ดาว + 60 Shards(30% )
35400Gold + 35400Mana
70800Gold 45305 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 2 - 8 60 ดาว + 60 Shards(30% )
35800Gold + 35800Mana
71600Gold 47405 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 2 - 9 60 ดาว + 60 Shards(30% )
36200Gold + 36200Mana
72400Gold 49580 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 2 - 10 75 ดาว + 75 Shards(30% )
36600Gold + 36600Mana
73200Gold 53330 การบูชายัญ