Help us on Patreon, please!

ดินแดนอันสาบสูญ

ไปยังดินแดนอันสาบสูญ เพื่อให้เกิดกิจกรรมล่าคริสตัลสีแดง, คริสตัลสีฟ้า และ หีบรางวัล
ขนาดพื้นที่ในดินแดนอันสาบสูญ สูงสุดที่ 36
วิบา 1-80 (1 วิบา x 10 มิน ) (80 วิบา x 13 ชั่วโมง 20 มิน )
80 วิบา x 50 - 400 อัญมณี (3-15)
EXP: 1 EXP: = 1 วิบา
ระดับ เลื่อนตำแหน่ง ว่าง เหมืองคริสตัล แท่นสงคราม ปิศาจ หน้าอก
1 5 0 0 1 1
2 15EXP: 7 1 0 1 1
3 55EXP: 9 2 0 1 1
4 230EXP: 11 2 1 2 1
5 360EXP: 13 2 2 2 1
6 540EXP: 15 3 2 2 1
7 800EXP: 17 3 3 2 2
8 1200EXP: 19 3 3 3 2
9 1800EXP: 21 3 3 3 2
10 2800EXP: 23 4 3 3 2
11 3200EXP: 25 4 4 4 2
12 5000EXP: 27 5 4 4 2
13 8000EXP: 29 6 4 4 3
14 11000EXP: 31 7 5 4 3
15 17000EXP: 33 7 6 4 3
16 24000EXP: 35 7 6 4 3
17 34000EXP: 37 8 6 5 3
18 50000EXP: 37 8 6 5 3
19 70000EXP: 37 8 6 5 3
20 100000EXP: 37 8 6 5 3
21 140000EXP: 37 8 6 5 3
22 190000EXP: 37 8 6 5 3
23 270000EXP: 37 8 6 5 3
24 370000EXP: 37 8 6 5 3
25 500000EXP: 37 8 6 5 3
26 700000EXP: 37 8 6 5 3
27 900000EXP: 37 8 6 5 3
28 1600000EXP: 37 8 6 5 3
29 2200000EXP: 37 8 6 5 3
30 37 8 6 5 3

ตึก

เหมืองคริสตัล เหมืองคริสตัล
พื้นที่ดินบางส่วนของดินแดนอันสาบสูญ เป็นแหล่งผลิตคริสตัลสีฟ้า ทำการอัพเกรดเพื่อทำการเพิ่มอัตราการผลิต และ พื้นที่การกักเก็บ
ระดับ การผลิต: คลังทรัพยากร: ราคา การอัพเกรด:
1 40 400
2 60 600 40คริสตัลสีแดง
3 80 800 90คริสตัลสีแดง
4 100 1000 160คริสตัลสีแดง
5 120 1200 250คริสตัลสีแดง
6 160 1600 360คริสตัลสีแดง
7 200 2000 490คริสตัลสีแดง
8 240 2400 640คริสตัลสีแดง
9 280 2800 810คริสตัลสีแดง
10 320 3200 1000คริสตัลสีแดง
11 380 3800 1200คริสตัลสีแดง
12 440 4400 1400คริสตัลสีแดง
13 500 5000 1600คริสตัลสีแดง
14 560 5600 1900คริสตัลสีแดง
15 620 6200 2200คริสตัลสีแดง
16 700 7000 2500คริสตัลสีแดง
17 780 7800 2800คริสตัลสีแดง
18 860 8600 3200คริสตัลสีแดง
19 940 9400 3600คริสตัลสีแดง
20 1020 10200 4000คริสตัลสีแดง
21 1120 11200 4400คริสตัลสีแดง
22 1220 12200 4800คริสตัลสีแดง
23 1320 13200 5200คริสตัลสีแดง
24 1420 14200 5700คริสตัลสีแดง
25 1520 15200 6200คริสตัลสีแดง
26 1640 16400 6700คริสตัลสีแดง
27 1760 17600 7200คริสตัลสีแดง
28 1880 18800 7800คริสตัลสีแดง
29 2000 20000 8400คริสตัลสีแดง
30 2120 21200 9000คริสตัลสีแดง
แท่นสงคราม แท่นสงคราม
ผลิตคริสตัลสีฟ้าจำนวนมาก เพื่อที่จะทำการครอบครองมัน และ ตรงนี้นั้นจะอยู่ภายใต้การป้องกัน 4 ช.ม. หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการเข้าครอบครอง
ระดับ การผลิต: คลังทรัพยากร: ราคา การอัพเกรด:
1 400 4000
2 420 4200 30การบูชายัญ
3 440 4400 60การบูชายัญ
4 460 4600 90การบูชายัญ
5 480 4800 120การบูชายัญ
6 520 5200 180การบูชายัญ
7 560 5600 240การบูชายัญ
8 600 6000 300การบูชายัญ
9 640 6400 360การบูชายัญ
10 680 6800 420การบูชายัญ
11 740 7400 510การบูชายัญ
12 800 8000 600การบูชายัญ
13 860 8600 690การบูชายัญ
14 920 9200 780การบูชายัญ
15 980 9800 870การบูชายัญ
16 1060 10600 990การบูชายัญ
17 1140 11400 1110การบูชายัญ
18 1220 12200 1230การบูชายัญ
19 1300 13000 1350การบูชายัญ
20 1380 13800 1470การบูชายัญ
21 1480 14800 1620การบูชายัญ
22 1580 15800 1770การบูชายัญ
23 1680 16800 1920การบูชายัญ
24 1780 17800 2070การบูชายัญ
25 1880 18800 2220การบูชายัญ
26 2000 20000 2400การบูชายัญ
27 2120 21200 2580การบูชายัญ
28 2240 22400 2760การบูชายัญ
29 2360 23600 2940การบูชายัญ
30 2480 24800 3120การบูชายัญ
กิจกรรม โอกาส: 15%
ขุมทรัพย์ พ่อค้าตลาดมืด Here Be Demon
ขุมทรัพย์ พ่อค้าตลาดมืด Here Be Demon
โอกาส: 35% โอกาส: 35% โอกาส: 30%

เปิดหีบ เพื่อที่จะได้รับ:

หีบสีบรอนซ์ - กุญแจสีบรอนซ์ - ปลดล็อคหีบสมบัติลึกลับ x 1
แพค ทอง II - คุณได้รับ 50000 ทอง!
1 - 3
กระเป๋าเหรียญตรา - ได้รับเหรียญตราบางส่วน
3
กระเป๋าคริสตัลสีฟ้า S - รับ 1000 คริสตัลสีฟ้า
1 - 3
กระเป๋าเหรียญตราหายาก - ได้รับเหรียญตราบางส่วน
1
กระเป๋าเหรียญตรา - ได้รับเหรียญตราบางส่วน
1 - 3
กล่องเหรียญตรา - ได้รับเหรียญตราบางส่วน
1
หีบสีเงิน - กุญแจสีเงิน - ปลดล็อคหีบสมบัติลึกลับ x 1
แพค ทอง II - คุณได้รับ 50000 ทอง!
1 - 4
กระเป๋าเหรียญตรา - ได้รับเหรียญตราบางส่วน
3
กระเป๋าคริสตัลสีฟ้า S - รับ 1000 คริสตัลสีฟ้า
1 - 4
กระเป๋าเหรียญตราหายาก - ได้รับเหรียญตราบางส่วน
1
กล่องเหรียญตราหายาก - ได้รับเหรียญตราบางส่วน
1
กระเป๋าเหรียญตรา - ได้รับเหรียญตราบางส่วน
1 - 3
กล่องเหรียญตรา - ได้รับเหรียญตราบางส่วน
1
หีบสีทอง - กุญแจสีทอง - ปลดล็อคหีบสมบัติลึกลับ x 1
แพค ทอง III - คุณได้รับ 300000 ทอง!
1 - 3
กระเป๋าเหรียญตราหายาก - ได้รับเหรียญตราบางส่วน
3
กระเป๋าคริสตัลสีฟ้า L - รับ 5000 คริสตัลสีฟ้า
1 - 3
กระเป๋าเหรียญตราเทพนิยาย - ได้รับเหรียญตราบางส่วน
1
กล่องเหรียญตราเทพนิยาย - ได้รับเหรียญตราบางส่วน
1
กระเป๋าเหรียญตราหายาก - ได้รับเหรียญตราบางส่วน
1 - 3
กล่องเหรียญตราหายาก - ได้รับเหรียญตราบางส่วน
1

ความสำเร็จ

Unknown หมายเหตุ: รางวัลกิจกรรม
Unknown หมายเหตุ: รางวัลกิจกรรม
Unknown หมายเหตุ: รางวัลกิจกรรม