Divine Hammer

กดใช้เพื่อรับโอกาส1ครั้งในการทำลายศิลาจารึกในอีเวนท์สมบัติเทพเจ้าสายฟ้า
1.มีสมบัติซ่อนอยู่ใต้หินก้อนนี้! ใช้ Divine Hammers เพื่อทุบเปิดมันหีบสมบัติ 2.หลังทุบแผ่นหินแตกแล้วจะปรากฏแผ่นภาพ 1 แผ่น ในแผ่นภาพจะมีภาพ 3แบบสุ่มตามลำดับ 3.ทำการซื้อDivine Hammersด้วยอัญมณี ทุกวันเวลา เที่ยงคืนจะได้รับ Divine Hammers ฟรี 1 อัน
1.หากสุ่มได้รับชุดภาพตรงกับชุดภาพด้านซ้ายมือ จะได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลจะได้รับผ่านกล่องจดหมาย 2.หากสุ่มได้รับชุดภาพไม่ตรงกับชุดภาพด้านซ้ายมือทั้งหมด ก็จะได้รับรางวัล1ชิ้นแบบสุ่ม รางวัลจะได้รับผ่านกล่องจดหมาย 3.ทุกครั้งที่ทุบแผ่นหิน1ครั้งจะได้รับแต้มตามที่กำหนด หากแต้มถึงตามค่าที่กำหนดไว้ ก็จะสามารถได้รับรางวัลแบบสุ่ม1ชิ้น กรุณาตรวจรับก่อนเวลาสิ้นสุด หากหลังจากกิจกรรมสิ้นสุดลงจะไม่สามารถรับรางวัลได้อีก เมื่อรับไอเทมแล้ว ไอเทมจะถูกเก็บเข้าหีบเก็บไอเทม
20.10.2017 (Divine Hammer - กดใช้เพื่อรับโอกาส1ครั้งในการทำลายศิลาจารึกในอีเวนท์สมบัติเทพเจ้าสายฟ้า x 150 อัญมณี)
มังกรกระดูก - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน มังกรกระดูก x 1
ถุงเหรียญตราลึกลับ เลเวล 5 - รับชุดเหรียญตราแบบสุ่ม x 1
เทพอานูบิส - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เทพอานูบิส x 1
ชิ้นส่วนสกินฟักทองร็อกแอนด์โรล - แลกสกินเฉพาะเจ้าชายฟักทอง หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 10
ถุงเหรียญตราลึกลับ เลเวล 3 - รับชุดเหรียญตราแบบสุ่ม x 1
กล่องเกียรติยศ II - ได้รับ 100 เกียรติยศ x 1
หีบ Soulstone - รวบรวม Soulstones แบบสุ่มx 5 / แพค ดาว III - ได้รับ 2000 ดาวx 2 / แพค EXP III - ได้รับ EXP มากมายx 3 /
แพค หินดาบเขียว III - ได้รับ 200 หินดาบเขียวx 1 / Monster Pass - ได้รับเพิ่ม 1 ทางเข้า ในเวฟx 2 / การ์ด เข้าสู่ ดันเจี้ยน - เพิ่ม 5 โอกาส ในการเข้าดันเจี้ยนx 2

5000/5000
คูปองธีม - ใช้สำหรับแลกธีมใดๆก็ได้ที่หน้าธีมx 10 / Mastery Essence II - ได้รับค่าสกิล 30,000 EXPx 3 / หีบความสามารถ Lv 5 - รับความสามารถ Lv 5 แบบสุ่ม!x 1 /
กล่องเกียรติยศ III - ได้รับ 1000 เกียรติยศx 1 / การ์ดฮีโร่ในตำนานหายาก - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนานx 1 / วิวัฒนาการอัักษรโรมัน - ใช้สำหรับการวิวัฒนาการฮีโร่x 1
22.10.2017 (Divine Hammer - กดใช้เพื่อรับโอกาส1ครั้งในการทำลายศิลาจารึกในอีเวนท์สมบัติเทพเจ้าสายฟ้า x 200 อัญมณี)
มังกรกระดูก - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน มังกรกระดูก x 1
สาวปืนคู่ - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน สาวปืนคู่ x 1
เทพอานูบิส - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เทพอานูบิส x 1
ชิ้นส่วนสกินฟักทองร็อกแอนด์โรล - แลกสกินเฉพาะเจ้าชายฟักทอง หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 10
หีบความสามารถ Lv 5 - รับความสามารถ Lv 5 แบบสุ่ม! x 1
กล่องเกียรติยศ II - ได้รับ 100 เกียรติยศ x 1
แพค ดาว III - ได้รับ 2000 ดาวx 2 / กล่องเกียรติยศ I - ได้รับ 10 เกียรติยศx 2 / แพค EXP III - ได้รับ EXP มากมายx 3 /
แพค หินดาบเขียว III - ได้รับ 200 หินดาบเขียวx 1 / Monster Pass - ได้รับเพิ่ม 1 ทางเข้า ในเวฟx 2 / การ์ด เข้าสู่ ดันเจี้ยน - เพิ่ม 5 โอกาส ในการเข้าดันเจี้ยนx 2

5000/5000
ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 6 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv5 เป็น Lv6x 10 / Mastery Essence II - ได้รับค่าสกิล 30,000 EXPx 10 / หีบความสามารถ Lv 5 - รับความสามารถ Lv 5 แบบสุ่ม!x 1 /
กล่องเกียรติยศ III - ได้รับ 1000 เกียรติยศx 1 / การ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ I - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนานx 1 / หินอัพเกรด - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดอุปกรณ์x 1
01.11.2017 (Divine Hammer - กดใช้เพื่อรับโอกาส1ครั้งในการทำลายศิลาจารึกในอีเวนท์สมบัติเทพเจ้าสายฟ้า x 200 อัญมณี)
มังกรกระดูก - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน มังกรกระดูก x 1
Creation-01 - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Creation-01 x 1
เทพอานูบิส - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เทพอานูบิส x 1
ชิ้นส่วนสกินฟักทองร็อกแอนด์โรล - แลกสกินเฉพาะเจ้าชายฟักทอง หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 10
ถุงเหรียญตราลึกลับ เลเวล 3 - รับชุดเหรียญตราแบบสุ่ม x 1
กล่องเกียรติยศ II - ได้รับ 100 เกียรติยศ x 1
แพค ดาว III - ได้รับ 2000 ดาวx 2 / กล่องเกียรติยศ I - ได้รับ 10 เกียรติยศx 2 / แพค EXP III - ได้รับ EXP มากมายx 3 /
แพค หินดาบเขียว III - ได้รับ 200 หินดาบเขียวx 1 / Monster Pass - ได้รับเพิ่ม 1 ทางเข้า ในเวฟx 2 / การ์ด เข้าสู่ ดันเจี้ยน - เพิ่ม 5 โอกาส ในการเข้าดันเจี้ยนx 2

5000/5000
ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 6 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv5 เป็น Lv6x 10 / Mastery Essence II - ได้รับค่าสกิล 30,000 EXPx 10 / หีบความสามารถ Lv 5 - รับความสามารถ Lv 5 แบบสุ่ม!x 1 /
กล่องเกียรติยศ III - ได้รับ 1000 เกียรติยศx 1 / การ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ I - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนานx 1 / หินอัพเกรด - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดอุปกรณ์x 1
26.11.2017 (Divine Hammer - กดใช้เพื่อรับโอกาส1ครั้งในการทำลายศิลาจารึกในอีเวนท์สมบัติเทพเจ้าสายฟ้า x 200 อัญมณี)
มังกรกระดูก - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน มังกรกระดูก x 1
วอลลาวอลล่า - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน วอลลาวอลล่า x 1
การ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ II - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน x 1
ชิ้นส่วนสกินฟักทองร็อกแอนด์โรล - แลกสกินเฉพาะเจ้าชายฟักทอง หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 10
แพคชุดเหรียญตรา เลเวล 3 - รับชุดเหรียญตราแบบสุ่ม x 1
การ์ดรีเฟรชสกินอาวุธ - ฟรีการรีเฟรชสกิลอาวุธ 1 ครั้ง x 1
แพค ดาว III - ได้รับ 2000 ดาวx 2 / กล่องเกียรติยศ I - ได้รับ 10 เกียรติยศx 2 / แพค EXP III - ได้รับ EXP มากมายx 3 /
แพค หินดาบเขียว III - ได้รับ 200 หินดาบเขียวx 1 / Monster Pass - ได้รับเพิ่ม 1 ทางเข้า ในเวฟx 2 / การ์ด เข้าสู่ ดันเจี้ยน - เพิ่ม 5 โอกาส ในการเข้าดันเจี้ยนx 2

5000/5000
ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 7 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv6 เป็น Lv7x 5 / Mastery Essence II - ได้รับค่าสกิล 30,000 EXPx 10 / หีบความสามารถ Lv 5 - รับความสามารถ Lv 5 แบบสุ่ม!x 1 /
กล่องเกียรติยศ III - ได้รับ 1000 เกียรติยศx 1 / คูปองธีม - ใช้สำหรับแลกธีมใดๆก็ได้ที่หน้าธีมx 50 / หินอัพเกรด - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดอุปกรณ์x 1