ท้าทายในด่านดันเจี้ยน เพื่อรับทรัพยากร และ เพิ่ม ค่า Might ของคุณ!
Dungeons ไม่เพียงแต่จะเป็นแหล่งที่ยอดเยี่ยมในการรับทรัพยากร แต่ยังเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการฝึกฝนกองทหารด้วย
ชนะได้รับ 3 ลูกไฟ เพื่อปลดล็อคฟังก์ชั่นอัติโนมัติในด่านนั้น

ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 7

ดันเจี้ยน EXP โบนัส
Dungeon Shard โบนัส
10 ลูกไฟดันเจี้ยน68 Shards2040 ดาว
20 ลูกไฟดันเจี้ยน103 Shards3090 ดาว
30 ลูกไฟดันเจี้ยน171 Shards5130 ดาว85 อัญมณี
Dungeon รางวัลการฆ่า บุกอัตโนมัติ EXP
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 7 - 1 43 ดาว + 42 Shards(30% )
18350Gold + 18350Mana
18350Gold 7195 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 7 - 2 43 ดาว + 42 Shards(30% )
18700Gold + 18700Mana
18700Gold 7400 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 7 - 3 43 ดาว + 42 Shards(30% )
18950Gold + 18950Mana
18950Gold 7265 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 7 - 4 44 ดาว + 43 Shards(30% )
19150Gold + 19150Mana
19150Gold 7060 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 7 - 5 44 ดาว + 43 Shards(30% )
19500Gold + 19500Mana
19500Gold 7725 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 7 - 6 44 ดาว + 43 Shards(30% )
19750Gold + 19750Mana
19750Gold 7790 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 7 - 7 45 ดาว + 44 Shards(30% )
20100Gold + 20100Mana
20100Gold 7655 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 7 - 8 45 ดาว + 44 Shards(30% )
20450Gold + 20450Mana
20450Gold 7790 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 7 - 9 45 ดาว + 44 Shards(30% )
20800Gold + 20800Mana
20800Gold 8305 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 7 - 10 58 ดาว + 57 Shards(30% )
21150Gold + 21150Mana
21150Gold 8602 การบูชายัญ