ตึก: คลังสมบัติ

คลังสมบัติ - แจกจ่ายของรางวัลที่ได้รับจากกิจกรรมลีค

1. เข้าร่วมหลากหลายกิจกรรม เพื่อทำการรับแต้ม 2. ทำการบริจาคให้ลีคของคุณมาก เพื่อรับหีบสมบัติลีคหายาก 3. ผู้เล่นแต่ละท่านจะได้รับแต้มสูงสุด 150 แต้ม ต่อวัน (จะทำการตั้งค่าใหม่ ในเวลาเที่ยงคืน) 4.จะรับแต้มได้อย่างไร: รับ 20 แต้ม ในทุกๆกิจกรรมลีคที่คุณได้ทำการเข้าร่วม รับ 3 แต้ม ในแต่ละครั้ง ที่คุณเข้าลงชื่อลีค,ได้รับไข่สัตว์เลี้ยง หรือ เข้าร่วมในดันเจี้ยน, การปล้น, อารีน่า, Expeditions, the Lost Battlefield, Hero Trials, Here Be Monsters, ทีมดันเจี้ยน, หรือ ทีม Here Be Monsters รับ 1 แต้ม ทุกๆ การใช้ Stamina ในดินแดนอันสาบสูญ รับ 1 แต้ม ทุกๆ การใช้อัญมณี
หีบสมบัติลีค I - รับของรางวัลจากการบริจาค - 1000 บริจาค
หีบสมบัติลีค II - รับของรางวัลจากการบริจาค - 2500 บริจาค
หีบสมบัติลีค III - รับของรางวัลจากการบริจาค - 5000 บริจาค
ระดับ พื้นที่ว่างอัพเกรดHPหีบสมบัติลีค
คลังสมบัติ ระดับ 1 1 2 x 2
หีบสมบัติลีค I - รับของรางวัลจากการบริจาค - 100%4000
2 2 x 210000เครดิตลีค: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียวจากสมาชิกลีค
ศูนย์กลางลีค - 4 ระดับ
หีบสมบัติลีค I - รับของรางวัลจากการบริจาค - 90%
หีบสมบัติลีค II - รับของรางวัลจากการบริจาค - 10%
6400
คลังสมบัติ ระดับ 3 3 2 x 250000เครดิตลีค: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียวจากสมาชิกลีค
ศูนย์กลางลีค - 7 ระดับ
หีบสมบัติลีค I - รับของรางวัลจากการบริจาค - 80%
หีบสมบัติลีค II - รับของรางวัลจากการบริจาค - 20%
9800
4 2 x 2252000เครดิตลีค: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียวจากสมาชิกลีค
ศูนย์กลางลีค - 10 ระดับ
หีบสมบัติลีค I - รับของรางวัลจากการบริจาค - 70%
หีบสมบัติลีค II - รับของรางวัลจากการบริจาค - 20%
หีบสมบัติลีค III - รับของรางวัลจากการบริจาค - 10%
15200
คลังสมบัติ ระดับ 5 5 2 x 2753000เครดิตลีค: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียวจากสมาชิกลีค
ศูนย์กลางลีค - 12 ระดับ
หีบสมบัติลีค I - รับของรางวัลจากการบริจาค - 60%
หีบสมบัติลีค II - รับของรางวัลจากการบริจาค - 25%
หีบสมบัติลีค III - รับของรางวัลจากการบริจาค - 15%
20400