ฮีโร่: Svalinn

Svalinn

Svalinn Svalinn

คุณสมบัติต่างๆ:

ธรรมดาวิวัฒนาการ 1วิวัฒนาการ 2
HP HP:320055440107040
โจมตี โจมตี:22319823244
ATK SPD ATK SPD:800800800
MOV SPD MOV SPD:295310310
ระยะการโจมตี ระยะการโจมตี:444
ความแม่นยำ ความแม่นยำ:165217315
หลบหลีก หลบหลีก:000
คริติคอล คริติคอล:200200200
คริติคอล DMG คริติคอล DMG:500050005000
ต้านการโจมตีแบบคริติคอล ต้านการโจมตีแบบคริติคอล:000
Wardens' Watchความสามารถของฮีโร่ความสามารถ
BrawlerScorchกรุณาเลือก พรสวรรค์Epicenter
แข็งแรงและกล้าหาญ เขาภูมิใจที่จะปกป้องผู้อื่นจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆ สาเหตุนี้เองทำให้มีผู้ยกย่องและชื่นชมเขาจำนวนมาก ... โชคดีที่ผิวสีแดงตามธรรมชาติของเขาช่วยปกปิดใบหน้าแดงในขณะที่เขาพยายามอย่างที่สุดที่จะรักษาภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งของตนเองไว้
  • Epicenter
  • ฮีโร่ Totem
  • Svalinn
  • Svalinn วิวัฒนาการ 1
  • Svalinn วิวัฒนาการ 2
  • Destiny
  • สกิน
ระดับราคา Mightธรรมดา Mightวิวัฒนาการ 1 Mightวิวัฒนาการ 2
1/15---597898
ทำดาเมจ 110% ATK DMG เป็นทางรูปกากบาท (โดยฮีโร่อยู่ที่กลางเอฟเฟค) รวมถึงทำให้เป้าหมายที่โดนสกิลนี้กลายเป็นหิน เป็นเวลา 1 วิ. (คูลดาวน์: 3 วิ. เมื่อฮีโร่ทำดาเมจแบบคริติคอล จะฟื้นฟู HP ขึ้น 30% of HP และเพิ่ม ATK ขึ้น 40% เป็นเวลา 6 วิ. คูลดาวน์ 2 วิ. ฮีโร่นี้มีสกิลรองติดตัวเป็น Lv9 Scorch และอัตรา CRIT พื้นฐาน 16% คริติคอลจากการโจมตี หรือการใช้สกิลของฮีโร่นี้ทำดาเมจได้แรงกว่าปกติ 0.5x เท่า) (CRIT DMG พื้นฐานทำดาเมจได้ 1.5 เท่าของ ATK DMG)
2/152000 (100 Shards)117156195
ทำดาเมจ 130% ATK DMG เป็นทางรูปกากบาท (โดยฮีโร่อยู่ที่กลางเอฟเฟค) รวมถึงทำให้เป้าหมายที่โดนสกิลนี้กลายเป็นหิน เป็นเวลา 1 วิ. (คูลดาวน์: 3 วิ. เมื่อฮีโร่ทำดาเมจแบบคริติคอล จะฟื้นฟู HP ขึ้น 30% of HP และเพิ่ม ATK ขึ้น 40% เป็นเวลา 6 วิ. คูลดาวน์ 2 วิ. ฮีโร่นี้มีสกิลรองติดตัวเป็น Lv9 Scorch และอัตรา CRIT พื้นฐาน 16% คริติคอลจากการโจมตี หรือการใช้สกิลของฮีโร่นี้ทำดาเมจได้แรงกว่าปกติ 0.5x เท่า) (CRIT DMG พื้นฐานทำดาเมจได้ 1.5 เท่าของ ATK DMG)
3/1510000 (500 Shards)176234293
ทำดาเมจ 150% ATK DMG เป็นทางรูปกากบาท (โดยฮีโร่อยู่ที่กลางเอฟเฟค) รวมถึงทำให้เป้าหมายที่โดนสกิลนี้กลายเป็นหิน เป็นเวลา 1 วิ. (คูลดาวน์: 3 วิ. เมื่อฮีโร่ทำดาเมจแบบคริติคอล จะฟื้นฟู HP ขึ้น 30% of HP และเพิ่ม ATK ขึ้น 40% เป็นเวลา 6 วิ. คูลดาวน์ 2 วิ. ฮีโร่นี้มีสกิลรองติดตัวเป็น Lv9 Scorch และอัตรา CRIT พื้นฐาน 16% คริติคอลจากการโจมตี หรือการใช้สกิลของฮีโร่นี้ทำดาเมจได้แรงกว่าปกติ 0.5x เท่า) (CRIT DMG พื้นฐานทำดาเมจได้ 1.5 เท่าของ ATK DMG)
4/1530000 (1500 Shards)234312390
ทำดาเมจ 170% ATK DMG เป็นทางรูปกากบาท (โดยฮีโร่อยู่ที่กลางเอฟเฟค) รวมถึงทำให้เป้าหมายที่โดนสกิลนี้กลายเป็นหิน เป็นเวลา 1.2 วิ. (คูลดาวน์: 3 วิ. เมื่อฮีโร่ทำดาเมจแบบคริติคอล จะฟื้นฟู HP ขึ้น 30% of HP และเพิ่ม ATK ขึ้น 40% เป็นเวลา 6 วิ. คูลดาวน์ 2 วิ. ฮีโร่นี้มีสกิลรองติดตัวเป็น Lv9 Scorch และอัตรา CRIT พื้นฐาน 16% คริติคอลจากการโจมตี หรือการใช้สกิลของฮีโร่นี้ทำดาเมจได้แรงกว่าปกติ 0.5x เท่า) (CRIT DMG พื้นฐานทำดาเมจได้ 1.5 เท่าของ ATK DMG)
5/1570000 (3500 Shards)293390488
ทำดาเมจ 190% ATK DMG เป็นทางรูปกากบาท (โดยฮีโร่อยู่ที่กลางเอฟเฟค) รวมถึงทำให้เป้าหมายที่โดนสกิลนี้กลายเป็นหิน เป็นเวลา 1.3 วิ. (คูลดาวน์: 3 วิ. เมื่อฮีโร่ทำดาเมจแบบคริติคอล จะฟื้นฟู HP ขึ้น 30% of HP และเพิ่ม ATK ขึ้น 40% เป็นเวลา 6 วิ. คูลดาวน์ 2 วิ. ฮีโร่นี้มีสกิลรองติดตัวเป็น Lv9 Scorch และอัตรา CRIT พื้นฐาน 16% คริติคอลจากการโจมตี หรือการใช้สกิลของฮีโร่นี้ทำดาเมจได้แรงกว่าปกติ 0.5x เท่า) (CRIT DMG พื้นฐานทำดาเมจได้ 1.5 เท่าของ ATK DMG)
6/15120000 (6000 Shards)351468585
ทำดาเมจ 210% ATK DMG เป็นทางรูปกากบาท (โดยฮีโร่อยู่ที่กลางเอฟเฟค) รวมถึงทำให้เป้าหมายที่โดนสกิลนี้กลายเป็นหิน เป็นเวลา 1.4 วิ. (คูลดาวน์: 3 วิ. เมื่อฮีโร่ทำดาเมจแบบคริติคอล จะฟื้นฟู HP ขึ้น 30% of HP และเพิ่ม ATK ขึ้น 40% เป็นเวลา 6 วิ. คูลดาวน์ 2 วิ. ฮีโร่นี้มีสกิลรองติดตัวเป็น Lv9 Scorch และอัตรา CRIT พื้นฐาน 16% คริติคอลจากการโจมตี หรือการใช้สกิลของฮีโร่นี้ทำดาเมจได้แรงกว่าปกติ 0.5x เท่า) (CRIT DMG พื้นฐานทำดาเมจได้ 1.5 เท่าของ ATK DMG)
7/15200000 (10000 Shards)410546683
ทำดาเมจ 230% ATK DMG เป็นทางรูปกากบาท (โดยฮีโร่อยู่ที่กลางเอฟเฟค) รวมถึงทำให้เป้าหมายที่โดนสกิลนี้กลายเป็นหิน เป็นเวลา 1.5 วิ. (คูลดาวน์: 3 วิ. เมื่อฮีโร่ทำดาเมจแบบคริติคอล จะฟื้นฟู HP ขึ้น 30% of HP และเพิ่ม ATK ขึ้น 40% เป็นเวลา 6 วิ. คูลดาวน์ 2 วิ. ฮีโร่นี้มีสกิลรองติดตัวเป็น Lv9 Scorch และอัตรา CRIT พื้นฐาน 16% คริติคอลจากการโจมตี หรือการใช้สกิลของฮีโร่นี้ทำดาเมจได้แรงกว่าปกติ 0.5x เท่า) (CRIT DMG พื้นฐานทำดาเมจได้ 1.5 เท่าของ ATK DMG)
8/15500000 (25000 Shards)468624780
ทำดาเมจ 250% ATK DMG เป็นทางรูปกากบาท (โดยฮีโร่อยู่ที่กลางเอฟเฟค) รวมถึงทำให้เป้าหมายที่โดนสกิลนี้กลายเป็นหิน เป็นเวลา 1.6 วิ. (คูลดาวน์: 3 วิ. เมื่อฮีโร่ทำดาเมจแบบคริติคอล จะฟื้นฟู HP ขึ้น 30% of HP และเพิ่ม ATK ขึ้น 40% เป็นเวลา 6 วิ. คูลดาวน์ 2 วิ. ฮีโร่นี้มีสกิลรองติดตัวเป็น Lv9 Scorch และอัตรา CRIT พื้นฐาน 16% คริติคอลจากการโจมตี หรือการใช้สกิลของฮีโร่นี้ทำดาเมจได้แรงกว่าปกติ 0.5x เท่า) (CRIT DMG พื้นฐานทำดาเมจได้ 1.5 เท่าของ ATK DMG)
9/15800000 (40000 Shards)527702878
ทำดาเมจ 270% ATK DMG เป็นทางรูปกากบาท (โดยฮีโร่อยู่ที่กลางเอฟเฟค) รวมถึงทำให้เป้าหมายที่โดนสกิลนี้กลายเป็นหิน เป็นเวลา 1.7 วิ. (คูลดาวน์: 3 วิ. เมื่อฮีโร่ทำดาเมจแบบคริติคอล จะฟื้นฟู HP ขึ้น 30% of HP และเพิ่ม ATK ขึ้น 40% เป็นเวลา 6 วิ. คูลดาวน์ 2 วิ. ฮีโร่นี้มีสกิลรองติดตัวเป็น Lv9 Scorch และอัตรา CRIT พื้นฐาน 16% คริติคอลจากการโจมตี หรือการใช้สกิลของฮีโร่นี้ทำดาเมจได้แรงกว่าปกติ 0.5x เท่า) (CRIT DMG พื้นฐานทำดาเมจได้ 1.5 เท่าของ ATK DMG)
10/151600000 (80000 Shards)585780975
ทำดาเมจ 300% ATK DMG เป็นทางรูปกากบาท (โดยฮีโร่อยู่ที่กลางเอฟเฟค) รวมถึงทำให้เป้าหมายที่โดนสกิลนี้กลายเป็นหิน เป็นเวลา 1.8 วิ. (คูลดาวน์: 3 วิ. เมื่อฮีโร่ทำดาเมจแบบคริติคอล จะฟื้นฟู HP ขึ้น 30% of HP และเพิ่ม ATK ขึ้น 40% เป็นเวลา 6 วิ. คูลดาวน์ 2 วิ. ฮีโร่นี้มีสกิลรองติดตัวเป็น Lv9 Scorch และอัตรา CRIT พื้นฐาน 16% คริติคอลจากการโจมตี หรือการใช้สกิลของฮีโร่นี้ทำดาเมจได้แรงกว่าปกติ 0.5x เท่า) (CRIT DMG พื้นฐานทำดาเมจได้ 1.5 เท่าของ ATK DMG)
11/158600000 Gold 5970 คริสตัลสีฟ้า 154000 ดาว
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 74Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 16
6448581073
ทำดาเมจ 320% ATK DMG เป็นทางรูปกากบาท (โดยฮีโร่อยู่ที่กลางเอฟเฟค) รวมถึงทำให้เป้าหมายที่โดนสกิลนี้กลายเป็นหิน เป็นเวลา 2 วิ. (คูลดาวน์: 3 วิ. เมื่อฮีโร่ทำดาเมจแบบคริติคอล จะฟื้นฟู HP ขึ้น 30% of HP และเพิ่ม ATK ขึ้น 40% เป็นเวลา 6 วิ. คูลดาวน์ 2 วิ. ฮีโร่นี้มีสกิลรองติดตัวเป็น Lv9 Scorch และอัตรา CRIT พื้นฐาน 16% คริติคอลจากการโจมตี หรือการใช้สกิลของฮีโร่นี้ทำดาเมจได้แรงกว่าปกติ 0.5x เท่า) (CRIT DMG พื้นฐานทำดาเมจได้ 1.5 เท่าของ ATK DMG)
12/15849790 คริสตัลสีฟ้า 485000 ดาว
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 54Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 22Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 8
7029361170
ทำดาเมจ 350% ATK DMG เป็นทางรูปกากบาท (โดยฮีโร่อยู่ที่กลางเอฟเฟค) รวมถึงทำให้เป้าหมายที่โดนสกิลนี้กลายเป็นหิน เป็นเวลา 2 วิ. (คูลดาวน์: 3 วิ. เมื่อฮีโร่ทำดาเมจแบบคริติคอล จะฟื้นฟู HP ขึ้น 30% of HP และเพิ่ม ATK ขึ้น 40% เป็นเวลา 6 วิ. คูลดาวน์ 2 วิ. ฮีโร่นี้มีสกิลรองติดตัวเป็น Lv9 Scorch และอัตรา CRIT พื้นฐาน 16% คริติคอลจากการโจมตี หรือการใช้สกิลของฮีโร่นี้ทำดาเมจได้แรงกว่าปกติ 0.5x เท่า) (CRIT DMG พื้นฐานทำดาเมจได้ 1.5 เท่าของ ATK DMG)
13/153643000 คริสตัลสีฟ้า 941000 ดาว
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 14Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 27
76110141268
ทำดาเมจ 390% ATK DMG เป็นทางรูปกากบาท (โดยฮีโร่อยู่ที่กลางเอฟเฟค) รวมถึงทำให้เป้าหมายที่โดนสกิลนี้กลายเป็นหิน เป็นเวลา 2 วิ. (คูลดาวน์: 3 วิ. เมื่อฮีโร่ทำดาเมจแบบคริติคอล จะฟื้นฟู HP ขึ้น 30% of HP และเพิ่ม ATK ขึ้น 40% เป็นเวลา 6 วิ. คูลดาวน์ 2 วิ. ฮีโร่นี้มีสกิลรองติดตัวเป็น Lv9 Scorch และอัตรา CRIT พื้นฐาน 16% คริติคอลจากการโจมตี หรือการใช้สกิลของฮีโร่นี้ทำดาเมจได้แรงกว่าปกติ 0.5x เท่า) (CRIT DMG พื้นฐานทำดาเมจได้ 1.5 เท่าของ ATK DMG)
14/158820000 คริสตัลสีฟ้า 1581000 ดาว
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 20
81910921365
ทำดาเมจ 440% ATK DMG เป็นทางรูปกากบาท (โดยฮีโร่อยู่ที่กลางเอฟเฟค) รวมถึงทำให้เป้าหมายที่โดนสกิลนี้กลายเป็นหิน เป็นเวลา 2 วิ. (คูลดาวน์: 3 วิ. เมื่อฮีโร่ทำดาเมจแบบคริติคอล จะฟื้นฟู HP ขึ้น 30% of HP และเพิ่ม ATK ขึ้น 40% เป็นเวลา 6 วิ. คูลดาวน์ 2 วิ. ฮีโร่นี้มีสกิลรองติดตัวเป็น Lv9 Scorch และอัตรา CRIT พื้นฐาน 16% คริติคอลจากการโจมตี หรือการใช้สกิลของฮีโร่นี้ทำดาเมจได้แรงกว่าปกติ 0.5x เท่า) (CRIT DMG พื้นฐานทำดาเมจได้ 1.5 เท่าของ ATK DMG)
15/1517920000 คริสตัลสีฟ้า 2985000 ดาว
87811701463
ทำดาเมจ 500% ATK DMG เป็นทางรูปกากบาท (โดยฮีโร่อยู่ที่กลางเอฟเฟค) รวมถึงทำให้เป้าหมายที่โดนสกิลนี้กลายเป็นหิน เป็นเวลา 2 วิ. (คูลดาวน์: 3 วิ. เมื่อฮีโร่ทำดาเมจแบบคริติคอล จะฟื้นฟู HP ขึ้น 30% of HP และเพิ่ม ATK ขึ้น 40% เป็นเวลา 6 วิ. คูลดาวน์ 2 วิ. ฮีโร่นี้มีสกิลรองติดตัวเป็น Lv9 Scorch และอัตรา CRIT พื้นฐาน 16% คริติคอลจากการโจมตี หรือการใช้สกิลของฮีโร่นี้ทำดาเมจได้แรงกว่าปกติ 0.5x เท่า) (CRIT DMG พื้นฐานทำดาเมจได้ 1.5 เท่าของ ATK DMG)
ระดับหมายเหตุ
1ทำดาเมจ 110% ATK DMG เป็นทางรูปกากบาท (โดยฮีโร่อยู่ที่กลางเอฟเฟค) รวมถึงทำให้เป้าหมายที่โดนสกิลนี้กลายเป็นหิน เป็นเวลา 1 วิ.
2ทำดาเมจ 130% ATK DMG เป็นทางรูปกากบาท (โดยฮีโร่อยู่ที่กลางเอฟเฟค) รวมถึงทำให้เป้าหมายที่โดนสกิลนี้กลายเป็นหิน เป็นเวลา 1 วิ.
3ทำดาเมจ 150% ATK DMG เป็นทางรูปกากบาท (โดยฮีโร่อยู่ที่กลางเอฟเฟค) รวมถึงทำให้เป้าหมายที่โดนสกิลนี้กลายเป็นหิน เป็นเวลา 1 วิ.
4ทำดาเมจ 170% ATK DMG เป็นทางรูปกากบาท (โดยฮีโร่อยู่ที่กลางเอฟเฟค) รวมถึงทำให้เป้าหมายที่โดนสกิลนี้กลายเป็นหิน เป็นเวลา 1.2 วิ.
5ทำดาเมจ 190% ATK DMG เป็นทางรูปกากบาท (โดยฮีโร่อยู่ที่กลางเอฟเฟค) รวมถึงทำให้เป้าหมายที่โดนสกิลนี้กลายเป็นหิน เป็นเวลา 1.3 วิ.
6ทำดาเมจ 210% ATK DMG เป็นทางรูปกากบาท (โดยฮีโร่อยู่ที่กลางเอฟเฟค) รวมถึงทำให้เป้าหมายที่โดนสกิลนี้กลายเป็นหิน เป็นเวลา 1.4 วิ.
7ทำดาเมจ 230% ATK DMG เป็นทางรูปกากบาท (โดยฮีโร่อยู่ที่กลางเอฟเฟค) รวมถึงทำให้เป้าหมายที่โดนสกิลนี้กลายเป็นหิน เป็นเวลา 1.5 วิ.
8ทำดาเมจ 250% ATK DMG เป็นทางรูปกากบาท (โดยฮีโร่อยู่ที่กลางเอฟเฟค) รวมถึงทำให้เป้าหมายที่โดนสกิลนี้กลายเป็นหิน เป็นเวลา 1.6 วิ.
9ทำดาเมจ 270% ATK DMG เป็นทางรูปกากบาท (โดยฮีโร่อยู่ที่กลางเอฟเฟค) รวมถึงทำให้เป้าหมายที่โดนสกิลนี้กลายเป็นหิน เป็นเวลา 1.7 วิ.
10ทำดาเมจ 300% ATK DMG เป็นทางรูปกากบาท (โดยฮีโร่อยู่ที่กลางเอฟเฟค) รวมถึงทำให้เป้าหมายที่โดนสกิลนี้กลายเป็นหิน เป็นเวลา 1.8 วิ.
Svalinn
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
132002232956
2346023829511
3372025329517
4398026829522
5424028329528
6450029829533
7476031329539
8502032829544
9528034329550
10554035829555
11580037329561
12606038829566
13632040329572
14658041829578
15684043329583
16710044829589
17736046329594
187620478295100
197880493295105
208140508295111
20 (2 x Star)
1000 (1000ดาว)
10000 (10000Gold)
10ลูกไฟดันเจี้ยน
11340731300111
2111600746300117
2211860761300122
2312120776300128
2412380791300134
2512640806300139
2612900821300145
2713160836300150
2813420851300156
2913680866300161
3013940881300167
3114200896300173
3214460911300178
3314720926300184
3414980941300189
3515240956300195
3615500971300200
3715760986300206
38160201001300212
39162801016300217
40165401031300223
40 (3 x Star)
3000 (4000ดาว)
30000 (40000Gold)
50ลูกไฟดันเจี้ยน
197401254305224
41200001269305229
42202601284305235
43205201299305241
44207801314305246
45210401329305252
46213001344305257
47215601359305263
48218201374305269
49220801389305274
50223401404305280
51226001419305285
52228601434305291
53231201449305297
54233801464305302
55236401479305308
56239001494305313
57241601509305319
58244201524305324
59246801539305330
60249401554305336
60 (4 x Star)
10000 (14000ดาว)
100000 (140000Gold)
75ลูกไฟดันเจี้ยน
281401777310337
61284001792310343
62286601807310349
63289201822310354
64291801837310360
65294401852310365
66297001867310371
67299601882310377
68302201897310382
69304801912310388
70307401927310394
71310001942310399
72312601957310405
73315201972310410
74317801987310416
75320402002310422
76323002017310427
77325602032310433
78328202047310439
79330802062310444
80333402077310450
80 (5 x Star)
20000 (34000ดาว)
200000 (340000Gold)
105ลูกไฟดันเจี้ยน
365402300315452
81368002315315458
82370602330315463
83373202345315469
84375802360315475
85378402375315480
86381002390315486
87383602405315492
88386202420315497
89388802435315503
90391402450315509
91394002465315514
92396602480315520
93399202495315525
94401802510315531
95404402525315537
96407002540315542
97409602555315548
98412202570315554
99414802585315559
100417402600315565
100 (6 x Star)
30000 (64000ดาว)
300000 (640000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
449402823320568
101452002838320573
102454602853320579
103457202868320585
104459802883320590
105462402898320596
106465002913320602
107467602928320608
108470202943320613
109472802958320619
110475402973320625
111478002988320630
112480603003320636
113483203018320642
114485803033320647
115488403048320653
116491003063320659
117493603078320664
118496203093320670
119498803108320676
120501403123320681
120 (7 x Star)
50000 (114000ดาว)
500000 (1140000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
533403346325685
121536003361325690
122538603376325696
123541203391325702
124543803406325707
125546403421325713
126549003436325719
127551603451325725
128554203466325730
129556803481325736
130559403496325742
131562003511325747
132564603526325753
133567203541325759
134569803556325765
135572403571325770
136575003586325776
137577603601325782
138580203616325787
139582803631325793
140585403646325799
140 (8 x Star)
100000 (214000ดาว)
1000000 (2140000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
617403869330803
141620003884330808
142622603899330814
143625203914330820
144627803929330826
145630403944330831
146633003959330837
147635603974330843
148638203989330849
149640804004330854
150643404019330860
151646004034330866
152648604049330871
153651204064330877
154653804079330883
155656404094330889
156659004109330894
157661604124330900
158664204139330906
159666804154330912
160669404169330917
160 (9 x Star)
200000 (414000ดาว)
2000000 (4140000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
701404392335922
161704004407335928
162706604422335933
163709204437335939
164711804452335945
165714404467335951
166717004482335956
167719604497335962
168722204512335968
169724804527335974
170727404542335979
171730004557335985
172732604572335991
173735204587335997
1747378046023351002
1757404046173351008
1767430046323351014
1777456046473351020
1787482046623351025
1797508046773351031
1807534046923351037
180 (10 x Star)
400000 (814000ดาว)
5000000 (9140000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
7854049153401042
1817880049303401048
1827906049453401054
1837932049603401059
1847958049753401065
1857984049903401071
1868010050053401077
1878036050203401083
1888062050353401088
1898088050503401094
1908114050653401100
1918140050803401106
1928166050953401111
1938192051103401117
1948218051253401123
1958244051403401129
1968270051553401135
1978296051703401140
1988322051853401146
1998348052003401152
2008374052153401158
Svalinn
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
15544019823107
255830199731014
356220201231021
456610202731028
557000204231035
657390205731042
757780207231048
858170208731055
958560210231062
1058950211731069
1159340213231076
1259730214731083
1360120216231090
1460510217731097
15609002192310104
16612902207310111
17616802222310118
18620702237310125
19624602252310132
20628502267310138
21632402282310145
22636302297310152
23640202312310159
24644102327310166
25648002342310173
26651902357310180
27655802372310187
28659702387310194
29663602402310201
30667502417310208
31671402432310215
32675302447310222
33679202462310228
34683102477310235
35687002492310242
36690902507310249
37694802522310256
38698702537310263
39702602552310270
40706502567310277
41710402582310284
42714302597310291
43718202612310298
44722102627310305
45726002642310312
46729902657310318
47733802672310325
48737702687310332
49741602702310339
50745502717310346
51749402732310353
52753302747310360
53757202762310367
54761102777310374
55765002792310381
56768902807310388
57772802822310395
58776702837310401
59780602852310408
60784502867310415
61788402882310422
62792302897310429
63796202912310436
64800102927310443
65804002942310450
66807902957310457
67811802972310464
68815702987310471
69819603002310478
70823503017310485
71827403032310491
72831303047310498
73835203062310505
74839103077310512
75843003092310519
76846903107310526
77850803122310533
78854703137310540
79858603152310547
80862503167310554
80 (5 x Star)
20000 (20000ดาว)
200000 (200000Gold)
105ลูกไฟดันเจี้ยน
907303479315556
81911203494315563
82915103509315570
83919003524315577
84922903539315584
85926803554315591
86930703569315598
87934603584315605
88938503599315612
89942403614315619
90946303629315626
91950203644315632
92954103659315639
93958003674315646
94961903689315653
95965803704315660
96969703719315667
97973603734315674
98977503749315681
99981403764315688
100985303779315695
100 (6 x Star)
30000 (50000ดาว)
300000 (500000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
1030104092320698
1011034004107320705
1021037904122320712
1031041804137320719
1041045704152320726
1051049604167320733
1061053504182320740
1071057404197320747
1081061304212320754
1091065204227320761
1101069104242320768
1111073004257320775
1121076904272320782
1131080804287320788
1141084704302320795
1151088604317320802
1161092504332320809
1171096404347320816
1181100304362320823
1191104204377320830
1201108104392320837
120 (7 x Star)
50000 (100000ดาว)
500000 (1000000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
1152904704325841
1211156804719325848
1221160704734325855
1231164604749325862
1241168504764325869
1251172404779325876
1261176304794325883
1271180204809325890
1281184104824325897
1291188004839325904
1301191904854325911
1311195804869325918
1321199704884325925
1331203604899325932
1341207504914325939
1351211404929325946
1361215304944325953
1371219204959325960
1381223104974325967
1391227004989325974
1401230905004325981
140 (8 x Star)
100000 (200000ดาว)
1000000 (2000000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
1275705316330985
1411279605331330992
1421283505346330999
14312874053613301006
14412913053763301013
14512952053913301020
14612991054063301027
14713030054213301034
14813069054363301041
14913108054513301048
15013147054663301055
15113186054813301062
15213225054963301069
15313264055113301076
15413303055263301083
15513342055413301090
15613381055563301097
15713420055713301104
15813459055863301111
15913498056013301118
16013537056163301125
160 (9 x Star)
200000 (400000ดาว)
2000000 (4000000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
13985059283351130
16114024059433351137
16214063059583351144
16314102059733351151
16414141059883351158
16514180060033351165
16614219060183351172
16714258060333351179
16814297060483351186
16914336060633351193
17014375060783351200
17114414060933351207
17214453061083351215
17314492061233351222
17414531061383351229
17514570061533351236
17614609061683351243
17714648061833351250
17814687061983351257
17914726062133351264
18014765062283351271
180 (10 x Star)
400000 (800000ดาว)
5000000 (9000000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
15213065403401276
18115252065553401283
18215291065703401290
18315330065853401297
18415369066003401304
18515408066153401311
18615447066303401319
18715486066453401326
18815525066603401333
18915564066753401340
19015603066903401347
19115642067053401354
19215681067203401361
19315720067353401368
19415759067503401375
19515798067653401382
19615837067803401389
19715876067953401397
19815915068103401404
19915954068253401411
20015993068403401418
Svalinn
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
111600038683108
2116585388331016
3117170389831025
4117755391331033
5118340392831041
6118925394331049
7119510395831058
8120095397331066
9120680398831074
10121265400331082
11121850401831090
12122435403331099
131230204048310107
141236054063310115
151241904078310123
161247754093310132
171253604108310140
181259454123310148
191265304138310156
201271154153310164
211277004168310173
221282854183310181
231288704198310189
241294554213310197
251300404228310206
261306254243310214
271312104258310222
281317954273310230
291323804288310238
301329654303310247
311335504318310255
321341354333310263
331347204348310271
341353054363310280
351358904378310288
361364754393310296
371370604408310304
381376454423310312
391382304438310321
401388154453310329
411394004468310337
421399854483310345
431405704498310354
441411554513310362
451417404528310370
461423254543310378
471429104558310386
481434954573310395
491440804588310403
501446654603310411
511452504618310419
521458354633310428
531464204648310436
541470054663310444
551475904678310452
561481754693310460
571487604708310469
581493454723310477
591499304738310485
601505154753310493
611511004768310502
621516854783310510
631522704798310518
641528554813310526
651534404828310534
661540254843310543
671546104858310551
681551954873310559
691557804888310567
701563654903310576
711569504918310584
721575354933310592
731581204948310600
741587054963310608
751592904978310617
761598754993310625
771604605008310633
781610455023310641
791616305038310650
801622155053310658
811628005068310666
821633855083310674
831639705098310682
841645555113310691
851651405128310699
861657255143310707
871663105158310715
881668955173310724
891674805188310732
901680655203310740
911686505218310748
921692355233310756
931698205248310765
941704055263310773
951709905278310781
961715755293310789
971721605308310798
981727455323310806
991733305338310814
1001739155353310822
100 (6 x Star)
30000 (30000ดาว)
300000 (300000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
1828755978320828
1011834605993320836
1021840456008320844
1031846306023320853
1041852156038320861
1051858006053320869
1061863856068320877
1071869706083320886
1081875556098320894
1091881406113320902
1101887256128320911
1111893106143320919
1121898956158320927
1131904806173320935
1141910656188320944
1151916506203320952
1161922356218320960
1171928206233320969
1181934056248320977
1191939906263320985
1201945756278320993
120 (7 x Star)
50000 (80000ดาว)
500000 (800000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
2035356902325997
12120412069173251005
12220470569323251013
12320529069473251022
12420587569623251030
12520646069773251038
12620704569923251047
12720763070073251055
12820821570223251063
12920880070373251071
13020938570523251080
13120997070673251088
13221055570823251096
13321114070973251105
13421172571123251113
13521231071273251121
13621289571423251130
13721348071573251138
13821406571723251146
13921465071873251154
14021523572023251163
140 (8 x Star)
100000 (180000ดาว)
1000000 (1800000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
22419578263301167
14122478078413301175
14222536578563301183
14322595078713301192
14422653578863301200
14522712079013301208
14622770579163301217
14722829079313301225
14822887579463301233
14922946079613301242
15023004579763301250
15123063079913301258
15223121580063301267
15323180080213301275
15423238580363301283
15523297080513301292
15623355580663301300
15723414080813301308
15823472580963301317
15923531081113301325
16023589581263301333
160 (9 x Star)
200000 (380000ดาว)
2000000 (3800000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
24485587513351338
16124544087663351346
16224602587813351355
16324661087963351363
16424719588113351371
16524778088263351380
16624836588413351388
16724895088563351396
16824953588713351405
16925012088863351413
17025070589013351421
17125129089163351430
17225187589313351438
17325246089463351446
17425304589613351455
17525363089763351463
17625421589913351472
17725480090063351480
17825538590213351488
17925597090363351497
18025655590513351505
180 (10 x Star)
400000 (780000ดาว)
5000000 (8800000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
26551596753401510
18126610096903401518
18226668597053401527
18326727097203401535
18426785597353401544
18526844097503401552
18626902597653401560
18726961097803401569
18827019597953401577
18927078098103401586
19027136598253401594
19127195098403401602
19227253598553401611
19327312098703401619
19427370598853401627
19527429099003401636
19627487599153401644
19727546099303401653
19827604599453401661
19927663099603401669
20027721599753401678
ระดับคุณสมบัติของสัตว์เลี้ยงราคาHeroMightDestiny
140 โจมตี530
21495 HPGold x 100000
ดาว x 3000
5600
356 ความแม่นยำGold x 100000
ดาว x 3000
51000
456 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
51500
5127 โจมตีGold x 300000
ดาว x 6500
141900
61635 HPGold x 300000
ดาว x 6500
52200
712 คริติคอลGold x 300000
ดาว x 6500
52700
812 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลGold x 300000
ดาว x 6500
53100
949 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
53600
104490 HPGold x 600000
ดาว x 10500
144000
1159 โจมตีGold x 600000
ดาว x 10500
64500
122095 HPGold x 600000
ดาว x 10500
65100
1379 ความแม่นยำGold x 600000
ดาว x 10500
65600
1479 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 18
66200
15178 โจมตีGold x 1200000
ดาว x 15000
196800
162285 HPGold x 1200000
ดาว x 15000
67400
1717 คริติคอลGold x 1200000
ดาว x 15000
68100
1817 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลGold x 1200000
ดาว x 15000
68800
1965 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 24
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
Svalinn x 1 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 569500
20ความสามารถ 11 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
3010500
2176 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
811700
222695 HPคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
813000
23101 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
814400
24101 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20
815900
25229 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
2417500
262940 HPคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
820000
2722 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
821600
2822 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
823200
2983 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20
824800
308085 HPคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
2426400
3192 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1028000
323290 HPคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1029600
33124 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1031200
34124 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 14
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1032800
35280 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
3034400
363590 HPคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1036000
3729 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1037600
3829 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1039200
39102 โจมตีKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
Svalinn x 2 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 101040800
40ความสามารถ 12 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
4841100
41110 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1241500
423890 HPคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1241800
43150 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1242200
44150 หลบหลีกKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
1242500
45330 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
3542900
464240 HPคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243200
4732 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243600
4832 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243900
49120 โจมตีKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
1244300
5011680 HPคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
3544600
51130 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445000
524490 HPคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445300
53170 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445700
54170 หลบหลีกKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1446000
55385 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
4146400
564900 HPคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1446700
5738 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1447100
5838 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1447400
59145 โจมตีKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 15
Svalinn x 4 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 201447800
60ความสามารถ 13 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
6548200
61144 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1548600
625090 HPคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1549000
63191 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1549500
64191 หลบหลีกKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1550000
65432 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
4650600
665550 HPคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1551200
6742 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1551900
6842 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1552600
69155 โจมตีKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1553400
7015270 HPคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
4654200
71161 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1755100
725690 HPคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1756000
73213 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1757000
74213 หลบหลีกKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
1758000
75483 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
5159100
766200 HPคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1760200
7747 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1761400
7847 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1762600
79173 โจมตีKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 10
Svalinn x 6 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 301763800
80ความสามารถ 14 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
8264300
81178 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1964800
826290 HPคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1965300
83236 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1965800
84236 หลบหลีกKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
1966300
85534 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
5766800
866850 HPคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1967300
8752 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1967800
8852 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1968300
89194 โจมตีKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
1968800
9018860 HPคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
5769400
91193 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2170000
926890 HPคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2170600
93258 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2171200
94258 หลบหลีกKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
2171800
95585 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
6272400
967510 HPคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2173000
9757 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2173600
9857 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2174200
99211 โจมตีKarmic Rock VI - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 12
Svalinn x 8 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 402174800
100ความสามารถ 15 ระดับ990

สกินสกิน

  • Shiny Knight
สกินฮีโร่หมายเหตุเอฟเฟคสกินราคา
Shiny Knight
Shiny Knight
เมื่อได้รับสกินของ Svalinn แล้วนำมามอบให้กับฮีโร่: ATK +400, CRIT +250 เขาสวมใส่ชุดเกราะที่แข็งแกร่ง และโล่ตรากริฟฟินของพระราชา เป็นตัวแทนแห่งวงศ์ตระกูลและประเทศ400 โจมตี
250 คริติคอล
ชิ้นส่วน Shiny Knight - นำไปแลกสกินของ Svalinn ,ใช้เสริมพลังของสกิน x 50
ระดับ HP โจมตี ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริติคอล หลบหลีก ความแม่นยำ คริติคอล DMG Might เลื่อนตำแหน่ง ระดับ
1 400 250 560 Shards + 10 ชิ้นส่วน Shiny Knight - นำไปแลกสกินของ Svalinn ,ใช้เสริมพลังของสกิน
2 2625 105 6 840 Shards + 15 ชิ้นส่วน Shiny Knight - นำไปแลกสกินของ Svalinn ,ใช้เสริมพลังของสกิน
3 15 15 6 1120 Shards + 20 ชิ้นส่วน Shiny Knight - นำไปแลกสกินของ Svalinn ,ใช้เสริมพลังของสกิน
4 75 75 6 1400 Shards + 25 ชิ้นส่วน Shiny Knight - นำไปแลกสกินของ Svalinn ,ใช้เสริมพลังของสกิน
5 3250 130 9 1680 Shards + 30 ชิ้นส่วน Shiny Knight - นำไปแลกสกินของ Svalinn ,ใช้เสริมพลังของสกิน
6 25 25 9 1960 Shards + 35 ชิ้นส่วน Shiny Knight - นำไปแลกสกินของ Svalinn ,ใช้เสริมพลังของสกิน
7 105 105 9 2240 Shards + 40 ชิ้นส่วน Shiny Knight - นำไปแลกสกินของ Svalinn ,ใช้เสริมพลังของสกิน
8 4125 165 12 2520 Shards + 45 ชิ้นส่วน Shiny Knight - นำไปแลกสกินของ Svalinn ,ใช้เสริมพลังของสกิน
9 35 35 12 2800 Shards + 50 ชิ้นส่วน Shiny Knight - นำไปแลกสกินของ Svalinn ,ใช้เสริมพลังของสกิน
10 135 135 12 3080 Shards + 55 ชิ้นส่วน Shiny Knight - นำไปแลกสกินของ Svalinn ,ใช้เสริมพลังของสกิน
11 5250 210 15 3360 Shards + 60 ชิ้นส่วน Shiny Knight - นำไปแลกสกินของ Svalinn ,ใช้เสริมพลังของสกิน
12 45 45 15 3640 Shards + 65 ชิ้นส่วน Shiny Knight - นำไปแลกสกินของ Svalinn ,ใช้เสริมพลังของสกิน
13 165 165 15 3920 Shards + 70 ชิ้นส่วน Shiny Knight - นำไปแลกสกินของ Svalinn ,ใช้เสริมพลังของสกิน
14 6625 265 18 4200 Shards + 75 ชิ้นส่วน Shiny Knight - นำไปแลกสกินของ Svalinn ,ใช้เสริมพลังของสกิน
15 55 55 18 4480 Shards + 80 ชิ้นส่วน Shiny Knight - นำไปแลกสกินของ Svalinn ,ใช้เสริมพลังของสกิน
16 195 195 18 4760 Shards + 85 ชิ้นส่วน Shiny Knight - นำไปแลกสกินของ Svalinn ,ใช้เสริมพลังของสกิน
17 8250 330 21 5040 Shards + 90 ชิ้นส่วน Shiny Knight - นำไปแลกสกินของ Svalinn ,ใช้เสริมพลังของสกิน
18 55 55 21 5320 Shards + 95 ชิ้นส่วน Shiny Knight - นำไปแลกสกินของ Svalinn ,ใช้เสริมพลังของสกิน
19 195 195 21 5600 Shards + 100 ชิ้นส่วน Shiny Knight - นำไปแลกสกินของ Svalinn ,ใช้เสริมพลังของสกิน
20 10125 405 24
ทั้งหมด 58520 Shards1045 ชิ้นส่วน Shiny Knight - นำไปแลกสกินของ Svalinn ,ใช้เสริมพลังของสกิน

Destiny

มีฮีโร่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ 2 ตัว เพื่อปลดล็อกเนื้อเรื่อง และรับรางวัลจากหีบ
Subterrania
Subterrania
หมายเหตุ ฮีโร่ รางวัล
มันเริ่มจากเมืองเล็กๆ ในหุบเขาแคบๆ Asura ที่ชื่นชอบการดวล พบว่ามันเป็นเมืองที่มีการจัดการดวลการต่อสู้อย่างตรงไปตรงมาและยุติธรรม และสนามประลองนี้ได้ดึงดูผู้หลงใหลการต่อสู้เข้ามา และพัฒนาจนกลายเป็นเมืองนอกกฏหมายสำหรับการประลองเรียกว่า Subterrania ที่มีสนามประลองทั้งเวทย์และการต่อสู้มากมายนับไม่ถ้วน 2 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
ยิ่งมีเหล่าฮีโร่เดินทางมา Subterrania เพื่อหาคู่ประลองมากขึ้น เมืองก็ยิ่งวุ่นวายมากขึ้น หลังจากที่มีการจราจลเกิดขึ้น กลุ่มพันธมิตรแห่งนักฆ่าได้เกิดขึ้นจากการนำของ Asura เอง พวกเขาได้บังคับใช้กฏหมายเพื่อความสงบสุขของเมือง ผู้ใดที่กระทำผิดจะถูกไล่ล่าอย่างไร้ความปราณีและสังหารทิ้ง จนเมืองนี้เป็นที่ร่ำลือถือความเข้มงวดของกฏหมาย 4 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
เมื่อสงครามมาถึง Narcia กองกำลังอันเข้มแข็งของ Subterrania เป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งที่ไม่ได้เข้าร่วมกับสงคราม เมื่อความโหดร้ายของสงครามแผ่ขยายไปทั่วทุกพื้นที่ เหล่าฮีโร่ก็ได้ตั้งคำถามกับตัวเองถือการวางตัวอยู่เฉยกับสงครามนี้ แต่เมื่อ Asura ได้พบว่าอัญมณีสีเลือดได้ถูกขโมยไปยังเมืองหลวง เขาจึงทิ้งเมืองที่เขาก่อตั้งขึ้นมาเอง และมุ่งหน้าไปยังเมืองหลวงเพื่อยุติสงครามครั้งนี้... 6 Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Svalinn + Rambard + นินจาโรนิน + สาวน้อยบิ๊กกัน + นินจา + Asura + Engineer + นักฆ่า
หลังฮีโร่วิวัฒนาการแล้วสามารถเปิดใช้อุปกรณ์ได้

อุปกรณ์

หมายเหตุ
Shield of Terror
Shield of Terror
โล่ขนาดใหญ่ที่ประดับด้วยใบหน้าของสัตว์ร้าย มันสามารถส่งเสียงอันกึกก้องที่จะทำให้ผู้ที่ขวางทางเกิดความหวาดกลัว

เลือกที่ดีที่สุดที่ได้รับสำหรับวีรบุรุษ คลิกเพื่อลงคะแนน

ความสามารถของฮีโร่

0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0

เหรียญตรา

0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1

คำอธิบายสกิล

0
2
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
1
0
0
1
0

สัตว์

0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
3
4
0
0
0
0
0
0

หลอม

1
0
0
1
2
3
3

ขอรับรางวัล

จ้าง ฮีโร่ ที่มีพลังมากได้ที่ Hero Altar!
เปลี่ยนเป็นโหมดไอเทม ภายใน "Heroes Altar" เพื่อเก็บการ์ดฮีโร่ และ essences ในคลังสินค้า
คุณสามารถจ้าง ฮีโร่ ได้โดยการใช้ Shards, Soulstones, อัญมณี หรือ ดาว
จ้าง ค่าใช้จ่ายในการจ้าง โอกาส *
จ้างโดยใช้อัญมณี 150 อัญมณี / 450 อัญมณี 0.05%
Svalinn - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Svalinn --- 100 %
ไอเทม จำนวน โอกาส *
การ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ V - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1
Svalinn Soulstone จำนวน โอกาส *
น้ำพุแห่งชีวิตแต่งงานที่ไม่ราบรื่น้ำพุแห่งชีวิตแต่งงานที่ไม่ราบรื่ 1-3 / 200

Heroes Trial

L130.15%L130.4%L140.15%L140.6%L150.18%L150.8%L160.18%L161%L170.18%L171.3%L180.21%L181.6%L190.21%L191.9%L200.21%L202.2%L210.24%L212.5%L220.24%L222.5%

* -มีโอกาสที่แน่นอน

3 มิติรุ่นของตัวละคร

ยิ่งไปกว่านั้น

Wardens
จ้างฮีโร่
วิวัฒนาการและประสบการณ์
เปรียบเทียบของที่มีลักษณะของฮีโร่
เปรียบเทียบของความแข็งแกร่งฮีโร่
เครื่องคิดเลขของที่มีลักษณะของฮีโร่
Enlighten
ความสามารถของฮีโร่
ไอเทม - เหรียญตรา
3 มิติรุ่นของตัวละคร
เวทมนตร์