ฮีโร่: วอลลาวอลล่า

วอลลาวอลล่า

วอลลาวอลล่า วอลลาวอลล่า

คุณสมบัติต่างๆ:

ธรรมดาวิวัฒนาการ 1วิวัฒนาการ 2
HP HP:24503454066140
โจมตี โจมตี:25520613462
ATK SPD ATK SPD:100010001000
MOV SPD MOV SPD:245260260
ระยะการโจมตี ระยะการโจมตี:101010
ความแม่นยำ ความแม่นยำ:284284284
หลบหลีก หลบหลีก:000
คริติคอล คริติคอล:000
คริติคอล DMG คริติคอล DMG:000
ต้านการโจมตีแบบคริติคอล ต้านการโจมตีแบบคริติคอล:000
Wardens' Watchความสามารถของฮีโร่ความสามารถ
BrawlerStampedeกรุณาเลือก พรสวรรค์คาทาอีกาดำ
การบูชายันต์ของเผ่าพ่อมด โดยใช้มนตรารวบรวมวิญญาณและลูกแก้ววิเศษ หากดูให้ดีจะเห็นว่าที่แท้จริงแล้วหัวกระโหลกที่อยู่บนคทานั่นเป็นตัวตนของมัน มันต้องการร่างที่แข็งแกร่งในการสิงร่างนั่น และร่างนี้จะต้องถูกควบคุมไปตลอดกาล
  • คาทาอีกาดำ
  • ฮีโร่ Totem
  • วอลลาวอลล่า
  • วอลลาวอลล่า วิวัฒนาการ 1
  • วอลลาวอลล่า วิวัฒนาการ 2
  • Destiny
  • สกิน
ระดับราคา Mightธรรมดา Mightวิวัฒนาการ 1 Mightวิวัฒนาการ 2
1/15---597898
แรนดอมศัตรู5ตัวที่อยู่ในสนาม สร้าง ATK DMG 120% ลดการรักษาและMOV SPD ของเป้าหมาย 26% เป็นเวลา 3 วิ. ในขณะเดียวกันภายใน 3 วิ. จะสุ่มรักษาฝ่ายตนเอง 4 ตัว จากค่า HPของATK 420% ทั้งหมด พร้อมทั้งเพิ่ม ATK 7% และลบล้างสถานะเชิงลบทั้งหมด (คูลดาวน์ 4วิ. ฮีโร่นี้จะไม่ได้รับผลทำให้เงียบหรือสถานะมหันตภัย)
2/152000 (100 Shards)117156195
แรนดอมศัตรู5ตัวที่อยู่ในสนาม สร้าง ATK DMG 140% ลดการรักษาและMOV SPD ของเป้าหมาย 32% เป็นเวลา 3 วิ. ในขณะเดียวกันภายใน 3 วิ. จะสุ่มรักษาฝ่ายตนเอง 4 ตัว จากค่า HPของATK 540% ทั้งหมด พร้อมทั้งเพิ่ม ATK 9% และลบล้างสถานะเชิงลบทั้งหมด (คูลดาวน์ 4วิ. ฮีโร่นี้จะไม่ได้รับผลทำให้เงียบหรือสถานะมหันตภัย)
3/1510000 (500 Shards)176234293
แรนดอมศัตรู5ตัวที่อยู่ในสนาม สร้าง ATK DMG 160% ลดการรักษาและMOV SPD ของเป้าหมาย 38% เป็นเวลา 3 วิ. ในขณะเดียวกันภายใน 3 วิ. จะสุ่มรักษาฝ่ายตนเอง 4 ตัว จากค่า HPของATK 660% ทั้งหมด พร้อมทั้งเพิ่ม ATK 11% และลบล้างสถานะเชิงลบทั้งหมด (คูลดาวน์ 4วิ. ฮีโร่นี้จะไม่ได้รับผลทำให้เงียบหรือสถานะมหันตภัย)
4/1530000 (1500 Shards)234312390
แรนดอมศัตรู5ตัวที่อยู่ในสนาม สร้าง ATK DMG 180% ลดการรักษาและMOV SPD ของเป้าหมาย 44% เป็นเวลา 3 วิ. ในขณะเดียวกันภายใน 3 วิ. จะสุ่มรักษาฝ่ายตนเอง 4 ตัว จากค่า HPของATK 780% ทั้งหมด พร้อมทั้งเพิ่ม ATK 13% และลบล้างสถานะเชิงลบทั้งหมด (คูลดาวน์ 4วิ. ฮีโร่นี้จะไม่ได้รับผลทำให้เงียบหรือสถานะมหันตภัย)
5/1570000 (3500 Shards)293390488
แรนดอมศัตรู5ตัวที่อยู่ในสนาม สร้าง ATK DMG 200% ลดการรักษาและMOV SPD ของเป้าหมาย 50% เป็นเวลา 3 วิ. ในขณะเดียวกันภายใน 3 วิ. จะสุ่มรักษาฝ่ายตนเอง 4 ตัว จากค่า HPของATK 900% ทั้งหมด พร้อมทั้งเพิ่ม ATK 15% และลบล้างสถานะเชิงลบทั้งหมด (คูลดาวน์ 4วิ. ฮีโร่นี้จะไม่ได้รับผลทำให้เงียบหรือสถานะมหันตภัย)
6/15120000 (6000 Shards)351468585
แรนดอมศัตรู5ตัวที่อยู่ในสนาม สร้าง ATK DMG 220% ลดการรักษาและMOV SPD ของเป้าหมาย 56% เป็นเวลา 3 วิ. ในขณะเดียวกันภายใน 3 วิ. จะสุ่มรักษาฝ่ายตนเอง 4 ตัว จากค่า HPของATK 1020% ทั้งหมด พร้อมทั้งเพิ่ม ATK 17% และลบล้างสถานะเชิงลบทั้งหมด (คูลดาวน์ 4วิ. ฮีโร่นี้จะไม่ได้รับผลทำให้เงียบหรือสถานะมหันตภัย)
7/15200000 (10000 Shards)410546683
แรนดอมศัตรู5ตัวที่อยู่ในสนาม สร้าง ATK DMG 250% ลดการรักษาและMOV SPD ของเป้าหมาย 64% เป็นเวลา 3 วิ. ในขณะเดียวกันภายใน 3 วิ. จะสุ่มรักษาฝ่ายตนเอง 4 ตัว จากค่า HPของATK 1170% ทั้งหมด พร้อมทั้งเพิ่ม ATK 20% และลบล้างสถานะเชิงลบทั้งหมด (คูลดาวน์ 4วิ. ฮีโร่นี้จะไม่ได้รับผลทำให้เงียบหรือสถานะมหันตภัย)
8/15500000 (25000 Shards)468624780
แรนดอมศัตรู5ตัวที่อยู่ในสนาม สร้าง ATK DMG 290% ลดการรักษาและMOV SPD ของเป้าหมาย 72% เป็นเวลา 3 วิ. ในขณะเดียวกันภายใน 3 วิ. จะสุ่มรักษาฝ่ายตนเอง 4 ตัว จากค่า HPของATK 1320% ทั้งหมด พร้อมทั้งเพิ่ม ATK 23% และลบล้างสถานะเชิงลบทั้งหมด (คูลดาวน์ 4วิ. ฮีโร่นี้จะไม่ได้รับผลทำให้เงียบหรือสถานะมหันตภัย)
9/15800000 (40000 Shards)527702878
แรนดอมศัตรู5ตัวที่อยู่ในสนาม สร้าง ATK DMG 330% ลดการรักษาและMOV SPD ของเป้าหมาย 80% เป็นเวลา 3 วิ. ในขณะเดียวกันภายใน 3 วิ. จะสุ่มรักษาฝ่ายตนเอง 4 ตัว จากค่า HPของATK 1470% ทั้งหมด พร้อมทั้งเพิ่ม ATK 26% และลบล้างสถานะเชิงลบทั้งหมด (คูลดาวน์ 4วิ. ฮีโร่นี้จะไม่ได้รับผลทำให้เงียบหรือสถานะมหันตภัย)
10/151600000 (80000 Shards)585780975
แรนดอมศัตรู5ตัวที่อยู่ในสนาม สร้าง ATK DMG 380% ลดการรักษาและMOV SPD ของเป้าหมาย 90% เป็นเวลา 3 วิ. ในขณะเดียวกันภายใน 3 วิ. จะสุ่มรักษาฝ่ายตนเอง 4 ตัว จากค่า HPของATK 1620% ทั้งหมด พร้อมทั้งเพิ่ม ATK 30% และลบล้างสถานะเชิงลบทั้งหมด (คูลดาวน์ 4วิ. ฮีโร่นี้จะไม่ได้รับผลทำให้เงียบหรือสถานะมหันตภัย)
11/158600000 Gold 5970 คริสตัลสีฟ้า 154000 ดาว
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 74Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 16
6448581073
สร้างความเสียหาย 400% ของพลังโจมตีใส่ 5 เป้าหมายแบบสุ่ม ลดค่าการฟื้นฟูและความเร็วเคลื่อนที่ 90% 3 วินาที ทำการฟื้น HP 5 พันธมิตรใกล้เคียง ตาม 1680% ของพลังโจมตี ลบล้างสถานะผิดปกติต่างๆและเพิ่มพลังโจมตีให้ 33% 3 วินาที(คูลดาวน์: 4 วินาที ฮีโร่นี้ต้านทานใบ้และสถานะ Calamity)
12/15849790 คริสตัลสีฟ้า 485000 ดาว
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 54Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 22Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 8
7029361170
สร้างความเสียหาย 430% ของพลังโจมตีใส่ 6 เป้าหมายแบบสุ่ม ลดค่าการฟื้นฟูและความเร็วเคลื่อนที่ 90% 3 วินาที ทำการฟื้น HP 5 พันธมิตรใกล้เคียง ตาม 1760% ของพลังโจมตี ลบล้างสถานะผิดปกติต่างๆและเพิ่มพลังโจมตีให้ 36% 3 วินาที(คูลดาวน์: 4 วินาที ฮีโร่นี้ต้านทานใบ้และสถานะ Calamity)
13/153643000 คริสตัลสีฟ้า 941000 ดาว
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 14Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 27
76110141268
สร้างความเสียหาย 460% ของพลังโจมตีใส่ 6 เป้าหมายแบบสุ่ม ลดค่าการฟื้นฟูและความเร็วเคลื่อนที่ 90% 3 วินาที ทำการฟื้น HP 6 พันธมิตรใกล้เคียง ตาม 1840% ของพลังโจมตี ลบล้างสถานะผิดปกติต่างๆและเพิ่มพลังโจมตีให้ 39% 3 วินาที(คูลดาวน์: 4 วินาที ฮีโร่นี้ต้านทานใบ้และสถานะ Calamity)
14/158820000 คริสตัลสีฟ้า 1581000 ดาว
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 20
81910921365
สร้างความเสียหาย 490% ของพลังโจมตีใส่ 7 เป้าหมายแบบสุ่ม ลดค่าการฟื้นฟูและความเร็วเคลื่อนที่ 90% 3 วินาที ทำการฟื้น HP 6 พันธมิตรใกล้เคียง ตาม 1920% ของพลังโจมตี ลบล้างสถานะผิดปกติต่างๆและเพิ่มพลังโจมตีให้ 42% 3 วินาที(คูลดาวน์: 4 วินาที ฮีโร่นี้ต้านทานใบ้และสถานะ Calamity)
15/1517920000 คริสตัลสีฟ้า 2985000 ดาว
87811701463
สร้างความเสียหาย 520% ของพลังโจมตีใส่ 7 เป้าหมายแบบสุ่ม ลดค่าการฟื้นฟูและความเร็วเคลื่อนที่ 90% 3 วินาที ทำการฟื้น HP 7 พันธมิตรใกล้เคียง ตาม 2000% ของพลังโจมตี ลบล้างสถานะผิดปกติต่างๆและเพิ่มพลังโจมตีให้ 45% 3 วินาที(คูลดาวน์: 4 วินาที ฮีโร่นี้ต้านทานใบ้และสถานะ Calamity)
ระดับหมายเหตุ
1แรนดอมศัตรู5ตัวที่อยู่ในสนาม สร้าง ATK DMG 120% ลดการรักษาและMOV SPD ของเป้าหมาย 26% เป็นเวลา 3 วิ. ในขณะเดียวกันภายใน 3 วิ. จะสุ่มรักษาฝ่ายตนเอง 4 ตัว จากค่า HPของATK 420% ทั้งหมด พร้อมทั้งเพิ่ม ATK 7% และลบล้างสถานะเชิงลบทั้งหมด
2แรนดอมศัตรู5ตัวที่อยู่ในสนาม สร้าง ATK DMG 140% ลดการรักษาและMOV SPD ของเป้าหมาย 32% เป็นเวลา 3 วิ. ในขณะเดียวกันภายใน 3 วิ. จะสุ่มรักษาฝ่ายตนเอง 4 ตัว จากค่า HPของATK 540% ทั้งหมด พร้อมทั้งเพิ่ม ATK 9% และลบล้างสถานะเชิงลบทั้งหมด
3แรนดอมศัตรู5ตัวที่อยู่ในสนาม สร้าง ATK DMG 160% ลดการรักษาและMOV SPD ของเป้าหมาย 38% เป็นเวลา 3 วิ. ในขณะเดียวกันภายใน 3 วิ. จะสุ่มรักษาฝ่ายตนเอง 4 ตัว จากค่า HPของATK 660% ทั้งหมด พร้อมทั้งเพิ่ม ATK 11% และลบล้างสถานะเชิงลบทั้งหมด
4แรนดอมศัตรู5ตัวที่อยู่ในสนาม สร้าง ATK DMG 180% ลดการรักษาและMOV SPD ของเป้าหมาย 44% เป็นเวลา 3 วิ. ในขณะเดียวกันภายใน 3 วิ. จะสุ่มรักษาฝ่ายตนเอง 4 ตัว จากค่า HPของATK 780% ทั้งหมด พร้อมทั้งเพิ่ม ATK 13% และลบล้างสถานะเชิงลบทั้งหมด
5แรนดอมศัตรู5ตัวที่อยู่ในสนาม สร้าง ATK DMG 200% ลดการรักษาและMOV SPD ของเป้าหมาย 50% เป็นเวลา 3 วิ. ในขณะเดียวกันภายใน 3 วิ. จะสุ่มรักษาฝ่ายตนเอง 4 ตัว จากค่า HPของATK 900% ทั้งหมด พร้อมทั้งเพิ่ม ATK 15% และลบล้างสถานะเชิงลบทั้งหมด
6แรนดอมศัตรู5ตัวที่อยู่ในสนาม สร้าง ATK DMG 220% ลดการรักษาและMOV SPD ของเป้าหมาย 56% เป็นเวลา 3 วิ. ในขณะเดียวกันภายใน 3 วิ. จะสุ่มรักษาฝ่ายตนเอง 4 ตัว จากค่า HPของATK 1020% ทั้งหมด พร้อมทั้งเพิ่ม ATK 17% และลบล้างสถานะเชิงลบทั้งหมด
7แรนดอมศัตรู5ตัวที่อยู่ในสนาม สร้าง ATK DMG 250% ลดการรักษาและMOV SPD ของเป้าหมาย 64% เป็นเวลา 3 วิ. ในขณะเดียวกันภายใน 3 วิ. จะสุ่มรักษาฝ่ายตนเอง 4 ตัว จากค่า HPของATK 1170% ทั้งหมด พร้อมทั้งเพิ่ม ATK 20% และลบล้างสถานะเชิงลบทั้งหมด
8แรนดอมศัตรู5ตัวที่อยู่ในสนาม สร้าง ATK DMG 290% ลดการรักษาและMOV SPD ของเป้าหมาย 72% เป็นเวลา 3 วิ. ในขณะเดียวกันภายใน 3 วิ. จะสุ่มรักษาฝ่ายตนเอง 4 ตัว จากค่า HPของATK 1320% ทั้งหมด พร้อมทั้งเพิ่ม ATK 23% และลบล้างสถานะเชิงลบทั้งหมด
9แรนดอมศัตรู5ตัวที่อยู่ในสนาม สร้าง ATK DMG 330% ลดการรักษาและMOV SPD ของเป้าหมาย 80% เป็นเวลา 3 วิ. ในขณะเดียวกันภายใน 3 วิ. จะสุ่มรักษาฝ่ายตนเอง 4 ตัว จากค่า HPของATK 1470% ทั้งหมด พร้อมทั้งเพิ่ม ATK 26% และลบล้างสถานะเชิงลบทั้งหมด
10แรนดอมศัตรู5ตัวที่อยู่ในสนาม สร้าง ATK DMG 380% ลดการรักษาและMOV SPD ของเป้าหมาย 90% เป็นเวลา 3 วิ. ในขณะเดียวกันภายใน 3 วิ. จะสุ่มรักษาฝ่ายตนเอง 4 ตัว จากค่า HPของATK 1620% ทั้งหมด พร้อมทั้งเพิ่ม ATK 30% และลบล้างสถานะเชิงลบทั้งหมด
วอลลาวอลล่า
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
124502552455
2257026724511
3269027924516
4281029124521
5293030324526
6305031524532
7317032724537
8329033924542
9341035124547
10353036324553
11365037524558
12377038724563
13389039924568
14401041124574
15413042324579
16425043524584
17437044724589
18449045924595
194610471245100
204730483245105
20 (2 x Star)
1000 (1000ดาว)
10000 (10000Gold)
10ลูกไฟดันเจี้ยน
7180738250106
217300750250111
227420762250116
237540774250122
247660786250127
257780798250132
267900810250138
278020822250143
288140834250148
298260846250153
308380858250159
318500870250164
328620882250169
338740894250175
348860906250180
358980918250185
369100930250190
379220942250196
389340954250201
399460966250206
409580978250212
40 (3 x Star)
3000 (4000ดาว)
30000 (40000Gold)
50ลูกไฟดันเจี้ยน
120301233255213
41121501245255218
42122701257255223
43123901269255229
44125101281255234
45126301293255239
46127501305255245
47128701317255250
48129901329255255
49131101341255261
50132301353255266
51133501365255271
52134701377255276
53135901389255282
54137101401255287
55138301413255292
56139501425255298
57140701437255303
58141901449255308
59143101461255314
60144301473255319
60 (4 x Star)
10000 (14000ดาว)
100000 (140000Gold)
75ลูกไฟดันเจี้ยน
168801728260321
61170001740260326
62171201752260331
63172401764260337
64173601776260342
65174801788260347
66176001800260353
67177201812260358
68178401824260363
69179601836260369
70180801848260374
71182001860260379
72183201872260385
73184401884260390
74185601896260395
75186801908260401
76188001920260406
77189201932260412
78190401944260417
79191601956260422
80192801968260428
80 (5 x Star)
20000 (34000ดาว)
200000 (340000Gold)
105ลูกไฟดันเจี้ยน
217302223265430
81218502235265435
82219702247265441
83220902259265446
84222102271265451
85223302283265457
86224502295265462
87225702307265467
88226902319265473
89228102331265478
90229302343265484
91230502355265489
92231702367265494
93232902379265500
94234102391265505
95235302403265510
96236502415265516
97237702427265521
98238902439265526
99240102451265532
100241302463265537
100 (6 x Star)
30000 (64000ดาว)
300000 (640000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
265802718270540
101267002730270545
102268202742270551
103269402754270556
104270602766270562
105271802778270567
106273002790270572
107274202802270578
108275402814270583
109276602826270589
110277802838270594
111279002850270599
112280202862270605
113281402874270610
114282602886270616
115283802898270621
116285002910270626
117286202922270632
118287402934270637
119288602946270643
120289802958270648
120 (7 x Star)
50000 (114000ดาว)
500000 (1140000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
314303213275651
121315503225275657
122316703237275662
123317903249275668
124319103261275673
125320303273275678
126321503285275684
127322703297275689
128323903309275695
129325103321275700
130326303333275706
131327503345275711
132328703357275716
133329903369275722
134331103381275727
135332303393275733
136333503405275738
137334703417275744
138335903429275749
139337103441275754
140338303453275760
140 (8 x Star)
100000 (214000ดาว)
1000000 (2140000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
362803708280764
141364003720280769
142365203732280775
143366403744280780
144367603756280786
145368803768280791
146370003780280797
147371203792280802
148372403804280807
149373603816280813
150374803828280818
151376003840280824
152377203852280829
153378403864280835
154379603876280840
155380803888280846
156382003900280851
157383203912280857
158384403924280862
159385603936280867
160386803948280873
160 (9 x Star)
200000 (414000ดาว)
2000000 (4140000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
411304203285877
161412504215285883
162413704227285888
163414904239285894
164416104251285899
165417304263285905
166418504275285910
167419704287285916
168420904299285921
169422104311285927
170423304323285932
171424504335285938
172425704347285943
173426904359285949
174428104371285954
175429304383285960
176430504395285965
177431704407285971
178432904419285976
179434104431285982
180435304443285987
180 (10 x Star)
400000 (814000ดาว)
5000000 (9140000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
459804698290992
181461004710290998
1824622047222901003
1834634047342901009
1844646047462901014
1854658047582901020
1864670047702901025
1874682047822901031
1884694047942901036
1894706048062901042
1904718048182901047
1914730048302901053
1924742048422901058
1934754048542901064
1944766048662901069
1954778048782901075
1964790048902901080
1974802049022901086
1984814049142901091
1994826049262901097
2004838049382901102
วอลลาวอลล่า
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
13454020612607
234720207326013
334900208526020
435080209726027
535260210926033
635440212126040
735620213326047
835800214526053
935980215726060
1036160216926066
1136340218126073
1236520219326080
1336700220526086
1436880221726093
15370602229260100
16372402241260106
17374202253260113
18376002265260120
19377802277260126
20379602289260133
21381402301260140
22383202313260146
23385002325260153
24386802337260159
25388602349260166
26390402361260173
27392202373260179
28394002385260186
29395802397260193
30397602409260199
31399402421260206
32401202433260213
33403002445260219
34404802457260226
35406602469260233
36408402481260239
37410202493260246
38412002505260252
39413802517260259
40415602529260266
41417402541260272
42419202553260279
43421002565260286
44422802577260292
45424602589260299
46426402601260306
47428202613260312
48430002625260319
49431802637260326
50433602649260332
51435402661260339
52437202673260346
53439002685260352
54440802697260359
55442602709260365
56444402721260372
57446202733260379
58448002745260385
59449802757260392
60451602769260399
61453402781260405
62455202793260412
63457002805260419
64458802817260425
65460602829260432
66462402841260439
67464202853260445
68466002865260452
69467802877260458
70469602889260465
71471402901260472
72473202913260478
73475002925260485
74476802937260492
75478602949260498
76480402961260505
77482202973260512
78484002985260518
79485802997260525
80487603009260532
80 (5 x Star)
20000 (20000ดาว)
200000 (200000Gold)
105ลูกไฟดันเจี้ยน
521903366265534
81523703378265540
82525503390265547
83527303402265554
84529103414265560
85530903426265567
86532703438265574
87534503450265580
88536303462265587
89538103474265594
90539903486265601
91541703498265607
92543503510265614
93545303522265621
94547103534265627
95548903546265634
96550703558265641
97552503570265647
98554303582265654
99556103594265661
100557903606265667
100 (6 x Star)
30000 (50000ดาว)
300000 (500000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
592203963270670
101594003975270677
102595803987270683
103597603999270690
104599404011270697
105601204023270704
106603004035270710
107604804047270717
108606604059270724
109608404071270730
110610204083270737
111612004095270744
112613804107270750
113615604119270757
114617404131270764
115619204143270771
116621004155270777
117622804167270784
118624604179270791
119626404191270797
120628204203270804
120 (7 x Star)
50000 (100000ดาว)
500000 (1000000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
662504560275807
121664304572275814
122666104584275821
123667904596275828
124669704608275834
125671504620275841
126673304632275848
127675104644275854
128676904656275861
129678704668275868
130680504680275875
131682304692275881
132684104704275888
133685904716275895
134687704728275902
135689504740275908
136691304752275915
137693104764275922
138694904776275928
139696704788275935
140698504800275942
140 (8 x Star)
100000 (200000ดาว)
1000000 (2000000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
732805157280946
141734605169280953
142736405181280959
143738205193280966
144740005205280973
145741805217280980
146743605229280986
147745405241280993
1487472052532801000
1497490052652801007
1507508052772801013
1517526052892801020
1527544053012801027
1537562053132801034
1547580053252801040
1557598053372801047
1567616053492801054
1577634053612801061
1587652053732801067
1597670053852801074
1607688053972801081
160 (9 x Star)
200000 (400000ดาว)
2000000 (4000000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
8031057542851085
1618049057662851092
1628067057782851099
1638085057902851106
1648103058022851112
1658121058142851119
1668139058262851126
1678157058382851133
1688175058502851140
1698193058622851146
1708211058742851153
1718229058862851160
1728247058982851167
1738265059102851174
1748283059222851180
1758301059342851187
1768319059462851194
1778337059582851201
1788355059702851207
1798373059822851214
1808391059942851221
180 (10 x Star)
400000 (800000ดาว)
5000000 (9000000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
8734063512901226
1818752063632901233
1828770063752901240
1838788063872901246
1848806063992901253
1858824064112901260
1868842064232901267
1878860064352901274
1888878064472901280
1898896064592901287
1908914064712901294
1918932064832901301
1928950064952901308
1938968065072901315
1948986065192901321
1959004065312901328
1969022065432901335
1979040065552901342
1989058065672901349
1999076065792901355
2009094065912901362
วอลลาวอลล่า
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
17300041762608
273270418826016
373540420026024
473810421226032
574080422426040
674350423626048
774620424826056
874890426026064
975160427226072
1075430428426079
1175700429626087
1275970430826095
13762404320260103
14765104332260111
15767804344260119
16770504356260127
17773204368260135
18775904380260143
19778604392260151
20781304404260159
21784004416260167
22786704428260175
23789404440260183
24792104452260191
25794804464260199
26797504476260207
27800204488260215
28802904500260222
29805604512260230
30808304524260238
31811004536260246
32813704548260254
33816404560260262
34819104572260270
35821804584260278
36824504596260286
37827204608260294
38829904620260302
39832604632260310
40835304644260318
41838004656260326
42840704668260334
43843404680260342
44846104692260350
45848804704260358
46851504716260365
47854204728260373
48856904740260381
49859604752260389
50862304764260397
51865004776260405
52867704788260413
53870404800260421
54873104812260429
55875804824260437
56878504836260445
57881204848260453
58883904860260461
59886604872260469
60889304884260477
61892004896260485
62894704908260493
63897404920260501
64900104932260508
65902804944260516
66905504956260524
67908204968260532
68910904980260540
69913604992260548
70916305004260556
71919005016260564
72921705028260572
73924405040260580
74927105052260588
75929805064260596
76932505076260604
77935205088260612
78937905100260620
79940605112260628
80943305124260636
81946005136260644
82948705148260651
83951405160260659
84954105172260667
85956805184260675
86959505196260683
87962205208260691
88964905220260699
89967605232260707
90970305244260715
91973005256260723
92975705268260731
93978405280260739
94981105292260747
95983805304260755
96986505316260763
97989205328260771
98991905340260779
99994605352260787
100997305364260794
100 (6 x Star)
30000 (30000ดาว)
300000 (300000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
1065906078270800
1011068606090270808
1021071306102270816
1031074006114270824
1041076706126270832
1051079406138270840
1061082106150270848
1071084806162270856
1081087506174270864
1091090206186270872
1101092906198270880
1111095606210270888
1121098306222270896
1131101006234270904
1141103706246270912
1151106406258270920
1161109106270270928
1171111806282270936
1181114506294270944
1191117206306270952
1201119906318270960
120 (7 x Star)
50000 (80000ดาว)
500000 (800000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
1188507032275963
1211191207044275971
1221193907056275979
1231196607068275987
1241199307080275995
12512020070922751003
12612047071042751012
12712074071162751020
12812101071282751028
12912128071402751036
13012155071522751044
13112182071642751052
13212209071762751060
13312236071882751068
13412263072002751076
13512290072122751084
13612317072242751092
13712344072362751100
13812371072482751108
13912398072602751116
14012425072722751124
140 (8 x Star)
100000 (180000ดาว)
1000000 (1800000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
13111079862801128
14113138079982801136
14213165080102801144
14313192080222801152
14413219080342801160
14513246080462801168
14613273080582801176
14713300080702801184
14813327080822801192
14913354080942801200
15013381081062801208
15113408081182801216
15213435081302801224
15313462081422801233
15413489081542801241
15513516081662801249
15613543081782801257
15713570081902801265
15813597082022801273
15913624082142801281
16013651082262801289
160 (9 x Star)
200000 (380000ดาว)
2000000 (3800000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
14337089402851293
16114364089522851301
16214391089642851310
16314418089762851318
16414445089882851326
16514472090002851334
16614499090122851342
16714526090242851350
16814553090362851358
16914580090482851366
17014607090602851374
17114634090722851382
17214661090842851390
17314688090962851398
17414715091082851407
17514742091202851415
17614769091322851423
17714796091442851431
17814823091562851439
17914850091682851447
18014877091802851455
180 (10 x Star)
400000 (780000ดาว)
5000000 (8800000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
15563098942901460
18115590099062901468
18215617099182901476
18315644099302901484
18415671099422901492
18515698099542901501
18615725099662901509
18715752099782901517
18815779099902901525
189158060100022901533
190158330100142901541
191158600100262901549
192158870100382901557
193159140100502901565
194159410100622901574
195159680100742901582
196159950100862901590
197160220100982901598
198160490101102901606
199160760101222901614
200161030101342901622
ระดับคุณสมบัติของสัตว์เลี้ยงราคาHeroMightDestiny
140 โจมตี530
21495 HPGold x 100000
ดาว x 3000
5600
356 ความแม่นยำGold x 100000
ดาว x 3000
51000
456 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
51500
5127 โจมตีGold x 300000
ดาว x 6500
141900
61635 HPGold x 300000
ดาว x 6500
52200
712 คริติคอลGold x 300000
ดาว x 6500
52700
812 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลGold x 300000
ดาว x 6500
53100
949 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
53600
104490 HPGold x 600000
ดาว x 10500
144000
1159 โจมตีGold x 600000
ดาว x 10500
64500
122095 HPGold x 600000
ดาว x 10500
65100
1379 ความแม่นยำGold x 600000
ดาว x 10500
65600
1479 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 18
66200
15178 โจมตีGold x 1200000
ดาว x 15000
196800
162285 HPGold x 1200000
ดาว x 15000
67400
1717 คริติคอลGold x 1200000
ดาว x 15000
68100
1817 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลGold x 1200000
ดาว x 15000
68800
1965 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 24
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
วอลลาวอลล่า x 1 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 569500
20ความสามารถ 11 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
3010500
2176 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
811700
222695 HPคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
813000
23101 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
814400
24101 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20
815900
25229 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
2417500
262940 HPคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
820000
2722 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
821600
2822 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
823200
2983 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20
824800
308085 HPคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
2426400
3192 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1028000
323290 HPคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1029600
33124 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1031200
34124 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 14
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1032800
35280 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
3034400
363590 HPคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1036000
3729 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1037600
3829 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1039200
39102 โจมตีKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
วอลลาวอลล่า x 2 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 101040800
40ความสามารถ 12 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
4841100
41110 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1241500
423890 HPคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1241800
43150 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1242200
44150 หลบหลีกKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
1242500
45330 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
3542900
464240 HPคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243200
4732 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243600
4832 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243900
49120 โจมตีKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
1244300
5011680 HPคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
3544600
51130 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445000
524490 HPคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445300
53170 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445700
54170 หลบหลีกKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1446000
55385 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
4146400
564900 HPคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1446700
5738 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1447100
5838 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1447400
59145 โจมตีKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 15
วอลลาวอลล่า x 4 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 201447800
60ความสามารถ 13 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
6548200
61144 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1548600
625090 HPคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1549000
63191 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1549500
64191 หลบหลีกKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1550000
65432 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
4650600
665550 HPคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1551200
6742 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1551900
6842 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1552600
69155 โจมตีKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1553400
7015270 HPคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
4654200
71161 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1755100
725690 HPคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1756000
73213 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1757000
74213 หลบหลีกKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
1758000
75483 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
5159100
766200 HPคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1760200
7747 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1761400
7847 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1762600
79173 โจมตีKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 10
วอลลาวอลล่า x 6 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 301763800
80ความสามารถ 14 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
8264300
81178 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1964800
826290 HPคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1965300
83236 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1965800
84236 หลบหลีกKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
1966300
85534 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
5766800
866850 HPคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1967300
8752 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1967800
8852 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1968300
89194 โจมตีKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
1968800
9018860 HPคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
5769400
91193 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2170000
926890 HPคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2170600
93258 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2171200
94258 หลบหลีกKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
2171800
95585 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
6272400
967510 HPคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2173000
9757 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2173600
9857 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2174200
99211 โจมตีKarmic Rock VI - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 12
วอลลาวอลล่า x 8 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 402174800
100ความสามารถ 15 ระดับ990

สกินสกิน

  • Grill Master
  • Count Crow
สกินฮีโร่หมายเหตุเอฟเฟคสกินราคา
Grill Master
Grill Master
เมื่อได้รับสกินของ Wallawalla แล้วนำมามอบให้กับฮีโร่: ATK +400, HP +10000 โปรดระวัง: เขาชอบปิ้งบาบีคิวด้วยเนื้อพิศวง!400 โจมตี
10000 HP
ชิ้นส่วน Grill Master - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 50
ระดับ HP โจมตี ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริติคอล หลบหลีก ความแม่นยำ คริติคอล DMG Might เลื่อนตำแหน่ง ระดับ
1 10000 400 560 Shards + 10 ชิ้นส่วน Grill Master - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
2 2625 105 6 840 Shards + 15 ชิ้นส่วน Grill Master - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
3 15 15 6 1120 Shards + 20 ชิ้นส่วน Grill Master - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
4 75 75 6 1400 Shards + 25 ชิ้นส่วน Grill Master - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
5 3250 130 9 1680 Shards + 30 ชิ้นส่วน Grill Master - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
6 25 25 9 1960 Shards + 35 ชิ้นส่วน Grill Master - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
7 105 105 9 2240 Shards + 40 ชิ้นส่วน Grill Master - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
8 4125 165 12 2520 Shards + 45 ชิ้นส่วน Grill Master - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
9 35 35 12 2800 Shards + 50 ชิ้นส่วน Grill Master - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
10 135 135 12 3080 Shards + 55 ชิ้นส่วน Grill Master - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
11 5250 210 15 3360 Shards + 60 ชิ้นส่วน Grill Master - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
12 45 45 15 3640 Shards + 65 ชิ้นส่วน Grill Master - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
13 165 165 15 3920 Shards + 70 ชิ้นส่วน Grill Master - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
14 6625 265 18 4200 Shards + 75 ชิ้นส่วน Grill Master - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
15 55 55 18 4480 Shards + 80 ชิ้นส่วน Grill Master - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
16 195 195 18 4760 Shards + 85 ชิ้นส่วน Grill Master - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
17 8250 330 21 5040 Shards + 90 ชิ้นส่วน Grill Master - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
18 55 55 21 5320 Shards + 95 ชิ้นส่วน Grill Master - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
19 195 195 21 5600 Shards + 100 ชิ้นส่วน Grill Master - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20 10125 405 24
1 16000 250 560 Shards + 10 ชิ้นส่วน Count Crow - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
2 2625 105 6 840 Shards + 15 ชิ้นส่วน Count Crow - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
3 15 15 6 1120 Shards + 20 ชิ้นส่วน Count Crow - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
4 75 75 6 1400 Shards + 25 ชิ้นส่วน Count Crow - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
5 3250 130 9 1680 Shards + 30 ชิ้นส่วน Count Crow - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
6 25 25 9 1960 Shards + 35 ชิ้นส่วน Count Crow - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
7 105 105 9 2240 Shards + 40 ชิ้นส่วน Count Crow - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
8 4125 165 12 2520 Shards + 45 ชิ้นส่วน Count Crow - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
9 35 35 12 2800 Shards + 50 ชิ้นส่วน Count Crow - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
10 135 135 12 3080 Shards + 55 ชิ้นส่วน Count Crow - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
11 5250 210 15 3360 Shards + 60 ชิ้นส่วน Count Crow - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
12 45 45 15 3640 Shards + 65 ชิ้นส่วน Count Crow - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
13 165 165 15 3920 Shards + 70 ชิ้นส่วน Count Crow - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
14 6625 265 18 4200 Shards + 75 ชิ้นส่วน Count Crow - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
15 55 55 18 4480 Shards + 80 ชิ้นส่วน Count Crow - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
16 195 195 18 4760 Shards + 85 ชิ้นส่วน Count Crow - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
17 8250 330 21 5040 Shards + 90 ชิ้นส่วน Count Crow - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
18 55 55 21 5320 Shards + 95 ชิ้นส่วน Count Crow - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
19 195 195 21 5600 Shards + 100 ชิ้นส่วน Count Crow - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20 10125 405 24
ทั้งหมด 117040 Shards2090 ชิ้นส่วน Count Crow - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
สกินฮีโร่หมายเหตุเอฟเฟคสกินราคา
Count Crow
Count Crow
เมื่อได้รับสกินของ วอลลาวอลล่า แล้วนำมามอบให้กับฮีโร่: ATK +250, HP +16000 แสดงถึงชนชั้นสูง ที่หลงใหลในอีกาและชุดสูทที่เหมาะ250 โจมตี
16000 HP
ชิ้นส่วน Count Crow - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 50
ระดับ HP โจมตี ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริติคอล หลบหลีก ความแม่นยำ คริติคอล DMG Might เลื่อนตำแหน่ง ระดับ
1 10000 400 560 Shards + 10 ชิ้นส่วน Grill Master - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
2 2625 105 6 840 Shards + 15 ชิ้นส่วน Grill Master - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
3 15 15 6 1120 Shards + 20 ชิ้นส่วน Grill Master - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
4 75 75 6 1400 Shards + 25 ชิ้นส่วน Grill Master - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
5 3250 130 9 1680 Shards + 30 ชิ้นส่วน Grill Master - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
6 25 25 9 1960 Shards + 35 ชิ้นส่วน Grill Master - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
7 105 105 9 2240 Shards + 40 ชิ้นส่วน Grill Master - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
8 4125 165 12 2520 Shards + 45 ชิ้นส่วน Grill Master - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
9 35 35 12 2800 Shards + 50 ชิ้นส่วน Grill Master - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
10 135 135 12 3080 Shards + 55 ชิ้นส่วน Grill Master - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
11 5250 210 15 3360 Shards + 60 ชิ้นส่วน Grill Master - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
12 45 45 15 3640 Shards + 65 ชิ้นส่วน Grill Master - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
13 165 165 15 3920 Shards + 70 ชิ้นส่วน Grill Master - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
14 6625 265 18 4200 Shards + 75 ชิ้นส่วน Grill Master - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
15 55 55 18 4480 Shards + 80 ชิ้นส่วน Grill Master - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
16 195 195 18 4760 Shards + 85 ชิ้นส่วน Grill Master - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
17 8250 330 21 5040 Shards + 90 ชิ้นส่วน Grill Master - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
18 55 55 21 5320 Shards + 95 ชิ้นส่วน Grill Master - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
19 195 195 21 5600 Shards + 100 ชิ้นส่วน Grill Master - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20 10125 405 24
1 16000 250 560 Shards + 10 ชิ้นส่วน Count Crow - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
2 2625 105 6 840 Shards + 15 ชิ้นส่วน Count Crow - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
3 15 15 6 1120 Shards + 20 ชิ้นส่วน Count Crow - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
4 75 75 6 1400 Shards + 25 ชิ้นส่วน Count Crow - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
5 3250 130 9 1680 Shards + 30 ชิ้นส่วน Count Crow - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
6 25 25 9 1960 Shards + 35 ชิ้นส่วน Count Crow - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
7 105 105 9 2240 Shards + 40 ชิ้นส่วน Count Crow - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
8 4125 165 12 2520 Shards + 45 ชิ้นส่วน Count Crow - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
9 35 35 12 2800 Shards + 50 ชิ้นส่วน Count Crow - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
10 135 135 12 3080 Shards + 55 ชิ้นส่วน Count Crow - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
11 5250 210 15 3360 Shards + 60 ชิ้นส่วน Count Crow - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
12 45 45 15 3640 Shards + 65 ชิ้นส่วน Count Crow - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
13 165 165 15 3920 Shards + 70 ชิ้นส่วน Count Crow - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
14 6625 265 18 4200 Shards + 75 ชิ้นส่วน Count Crow - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
15 55 55 18 4480 Shards + 80 ชิ้นส่วน Count Crow - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
16 195 195 18 4760 Shards + 85 ชิ้นส่วน Count Crow - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
17 8250 330 21 5040 Shards + 90 ชิ้นส่วน Count Crow - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
18 55 55 21 5320 Shards + 95 ชิ้นส่วน Count Crow - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
19 195 195 21 5600 Shards + 100 ชิ้นส่วน Count Crow - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20 10125 405 24
ทั้งหมด 117040 Shards2090 ชิ้นส่วน Count Crow - แลกสกินเฉพาะวอลลาวอลล่า หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน

Destiny

มีฮีโร่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ 2 ตัว เพื่อปลดล็อกเนื้อเรื่อง และรับรางวัลจากหีบ
หมู่บ้าน Voodoo
หมู่บ้าน Voodoo
หมายเหตุ ฮีโร่ รางวัล
หากจะให้เล่าว่าหมู่บ้าน Voodoo นั้นได้"ตาย"ลงได้อย่างไร ต้องขอย้อนความไปก่อนหน้า โดยชนเผ่าและการปฏิบัติตัวลึกลับของพวกเขาไม่เคยได้รับการยอมรับจากอาณาจักรเพื่อนบ้าน การเติบโตของหมู่บ้านทำให้ความสงสัยและความหวาดกลัวต่อพวกเขาเพิ่มมากขึ้น และวันชี้ชะตาก็มาถึง พวกเขาไม่เคยคาดคิดว่าฝั่งอาณาจักรจะเริ่มการโจมตีอย่างเต็มกำลังเพื่อกำจัด "พวกนอกรีต" เมื่อเหล่าชนเผ่าเสียชีวิตไปรอบๆตัวเธอ เมดูซ่าจึงตัดสินใจใช้ศาสตร์ต้องห้ามโดยลงคำสาปเพื่อสังหารศัตรูของเธอแม้ว่าจะเสี่ยงต่อชีวิตของตัวเองก็ตาม 2 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
ถึงแม้การใช้คำสาปดังกล่าวจะไม่ถึงกับเอาชีวิตของเมดูซ่าก็ตาม แต่ก็ได้เปลี่ยนความงามของเธอให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าหวาดกลัวและมอบพลังในการรวบรวมวิญญาณของพวกพ้องที่เสียชีวิตไปของเธอ เมดูซ่าค้นหาและรวบรวมเพื่อนๆที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเดินทางไปในดินแดนนี้เพื่อโน้มน้าวให้พวกเขากลับมาและไปฟื้นฟูบ้านเกิด หมู่บ้านที่ได้รับการปฏิรูปใหม่นี้ มีการร้องขอแก่ทุกคนที่เต็มใจที่จะช่วยในการฟื้นฟู 4 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
แต่ทว่า หมู่บ้านใหม่ที่ดูเงียบสงบและร่มรื่นนี้ได้ซ่อนแผนการอันน่ากลัวเอาไว้ Serpent Queen ผู้ซึ่งเดินทางมาจากทะเลทราย Barren เพื่อแสวงหาความรู้ ค้นพบความผิดปกติของหมู่บ้านโดยบังเอิญ ตระหนักว่าชาวบ้านกำลังเสียสละโดยมีผู้หลอกลวง เขาพยายามแจ้งเตือน และหยุดยั้งแผนการความชั่วร้ายจำนวนมาก ชะตากรรมของหมู่บ้านอาจเปลี่ยนแปลงได้จากคนนอกนี้หรือไม่? 6 Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
วอลลาวอลล่า + Occultist + Berserker + Professor Ribbit + นางพญางู + Cyclops + หมอผี + ราชินีงู
หลังฮีโร่วิวัฒนาการแล้วสามารถเปิดใช้อุปกรณ์ได้

อุปกรณ์

หมายเหตุ
คทามนตร์ดำ
คทามนตร์ดำ
ส่วนหนึ่งของคทาศักดิ์สิทธิ์ในเผ่าพ่อมด ที่รวบรวมพลังความเชื่ออันแกร่งกล้าไว้ แต่มาวันนี้ได้ถูกคนนำไปใช้ในทางชั่วร้ายไปเสียแล้ว!!

เลือกที่ดีที่สุดที่ได้รับสำหรับวีรบุรุษ คลิกเพื่อลงคะแนน

ความสามารถของฮีโร่

3
0
1
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
8
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
0
0

เหรียญตรา

0
1
4
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
1
0
20
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
0
0
0
0
0
0

คำอธิบายสกิล

0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
22
1
0
0

สัตว์

0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
0
2
5
0
0
0
1

หลอม

0
0
3
0
1
0
44

ขอรับรางวัล

จ้าง ฮีโร่ ที่มีพลังมากได้ที่ Hero Altar!
เปลี่ยนเป็นโหมดไอเทม ภายใน "Heroes Altar" เพื่อเก็บการ์ดฮีโร่ และ essences ในคลังสินค้า
คุณสามารถจ้าง ฮีโร่ ได้โดยการใช้ Shards, Soulstones, อัญมณี หรือ ดาว
จ้าง ค่าใช้จ่ายในการจ้าง โอกาส *
จ้างโดยใช้อัญมณี 150 อัญมณี / 450 อัญมณี 0.05%
วอลลาวอลล่า - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน วอลลาวอลล่า --- 100 %
ไอเทม จำนวน โอกาส *
การ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ II - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1
วอลลาวอลล่า Soulstone จำนวน โอกาส *
น้ำพุแห่งชีวิตแต่งงานที่ไม่ราบรื่น้ำพุแห่งชีวิตแต่งงานที่ไม่ราบรื่ 1-3 / 200
หีบ Soulstone ฮีโร่ทรงเกียรติ I - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 1 / 200
หีบ Soulstone ฮีโร่ทรงเกียรติ I - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 2 / 200
หีบ Soulstone ฮีโร่ทรงเกียรติ I - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 3 / 200

* -มีโอกาสที่แน่นอน

3 มิติรุ่นของตัวละคร

ยิ่งไปกว่านั้น

Wardens
จ้างฮีโร่
วิวัฒนาการและประสบการณ์
เปรียบเทียบของที่มีลักษณะของฮีโร่
เปรียบเทียบของความแข็งแกร่งฮีโร่
เครื่องคิดเลขของที่มีลักษณะของฮีโร่
Enlighten
ความสามารถของฮีโร่
ไอเทม - เหรียญตรา
3 มิติรุ่นของตัวละคร
เวทมนตร์