ท้าทายในด่านดันเจี้ยน เพื่อรับทรัพยากร และ เพิ่ม ค่า Might ของคุณ!
Dungeons ไม่เพียงแต่จะเป็นแหล่งที่ยอดเยี่ยมในการรับทรัพยากร แต่ยังเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการฝึกฝนกองทหารด้วย
ชนะได้รับ 3 ลูกไฟ เพื่อปลดล็อคฟังก์ชั่นอัติโนมัติในด่านนั้น

พิฆาต ดันเจี้ยน 7

ดันเจี้ยน EXP โบนัส
Dungeon Shard โบนัส
10 ลูกไฟดันเจี้ยน132 Shards3960 ดาว
20 ลูกไฟดันเจี้ยน198 Shards5940 ดาว
30 ลูกไฟดันเจี้ยน330 Shards9900 ดาว190 อัญมณี
Dungeon รางวัลการฆ่า บุกอัตโนมัติ EXP
พิฆาต ดันเจี้ยน 7 - 1 77 ดาว + 77 Shards(30% )
53000Gold + 53000Mana
106000Gold 164410 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 7 - 2 77 ดาว + 77 Shards(30% )
53400Gold + 53400Mana
106800Gold 166410 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 7 - 3 77 ดาว + 77 Shards(30% )
53800Gold + 53800Mana
107600Gold 168410 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 7 - 4 78 ดาว + 78 Shards(30% )
54200Gold + 54200Mana
108400Gold 170410 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 7 - 5 78 ดาว + 78 Shards(30% )
54600Gold + 54600Mana
109200Gold 172410 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 7 - 6 78 ดาว + 78 Shards(30% )
55000Gold + 55000Mana
110000Gold 174410 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 7 - 7 79 ดาว + 79 Shards(30% )
55400Gold + 55400Mana
110800Gold 176410 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 7 - 8 79 ดาว + 79 Shards(30% )
55800Gold + 55800Mana
111600Gold 178410 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 7 - 9 79 ดาว + 79 Shards(30% )
56200Gold + 56200Mana
112400Gold 180410 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 7 - 10 110 ดาว + 110 Shards(30% )
56600Gold + 56600Mana
113200Gold 182510 การบูชายัญ