ดินแดนลี้ลับ

1. ดินแดนลี้ลับจะเปิดทุกๆ วันจันทร์ และวันศุกร์ โดยแต่ละช่วงจะมีเวลา 2 วัน 2. ดินแดนลี้ลับมีทั้งหมด 3 ความยาก: ธรรมดา, ขั้นสูง และนรก คุณสามารถเลือกความยากได้ 1 ระดับในแต่ละช่วง เมื่อเคลียร์จะปลดล็อคความยากสูงขึ้นในช่วงต่อไป 3. ในแต่ละช่วงที่เปิด คุณสามารถเลือกฮีโร่ได้ 10 คน และส่งลงไปต่อสู้ได้ 6 คน โดย HP ของศัตรูหรือฮีโร่ที่สูญเสีย จะไม่ถูกรีเซ็ทหลังการต่อสู้ในช่วงนั้น และคุณจะไม่สามารถสังเวยฮีโร่ที่ส่งไปในช่วงนั้นบนบัญชีของคุณได้ 4. คุณจะต้องเคลียร์อุปสรรคต่างๆทั้งหมดที่ขวางทาง โดยสามารถเคลื่อนที่ไปได้ครั้งละ 1 ช่องเท่านั้น ทั้งนี้ในบางอุปสรรคอาจจะไม่เจอศัตรู ให้ทำการสังเกตุให้ดี! 5. ดินแดนลี้ลับมีทั้งหมด 3 ด่าน ทำการกำจัดยามเฝ้าสุดท้ายของแต่ละด่านเพื่อปลดล็อคด่านต่อไป คุณจะได้รับ Soulstones ของฮีโร่ที่แข็งแกร่งและรางวัลแรร์อื่นๆหลังผ่านแต่ละด่าน
Blessed Wings - ชุบชีวิตฮีโร่ที่ตายทั้งหมดและฟื้นคืน HP เต็มบนดินแดนลี้ลับ

ดินแดนลี้ลับ รางวัล

ระดับ ชั้น รางวัล
ธรรมดา เริ่มต้น หีบดินแดนลี้ลับ I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ
ธรรมดา ระดับกลาง หีบดินแดนลี้ลับ II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง
ธรรมดา ระดับสูง หีบดินแดนลี้ลับ III - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย
ขั้นสูง เริ่มต้น หีบดินแดนลี้ลับ Rare I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ
ขั้นสูง ระดับกลาง หีบดินแดนลี้ลับ Rare II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง
ขั้นสูง ระดับสูง หีบดินแดนลี้ลับ Rare III - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย
นรก เริ่มต้น หีบดินแดนลี้ลับ Mythic I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ
นรก ระดับกลาง หีบดินแดนลี้ลับ Mythic II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง
นรก ระดับสูง หีบดินแดนลี้ลับ Mythic III - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย