อ้างอิง

Cerberus

Cerberus

คุณสมบัติต่างๆ:

HP HP:1900
โจมตี โจมตี:240
ATK SPD ATK SPD:800
MOV SPD MOV SPD:220
ระยะการโจมตี ระยะการโจมตี:2
ความแม่นยำ ความแม่นยำ:165
หลบหลีก หลบหลีก:0
คริติคอล คริติคอล:0
คริติคอล DMG คริติคอล DMG:0
ต้านการโจมตีแบบคริติคอล ต้านการโจมตีแบบคริติคอล:0
Fiend Bite
ระดับหมายเหตุ
1/10 กัดเป้าหมาย 1 ครั้ง ทำดาเมจ 360% ATK DMG และในช่วง 4 วิ. นับจากที่โดนกัด ศัตรูจะได้รับ DMG จากทุการโจมตีแรงขึ้น 10% คูลดาวน์: 4 วิ.
2/10 กัดเป้าหมาย 1 ครั้ง ทำดาเมจ 420% ATK DMG และในช่วง 4 วิ. นับจากที่โดนกัด ศัตรูจะได้รับ DMG จากทุการโจมตีแรงขึ้น 14% คูลดาวน์: 4 วิ.
3/10 กัดเป้าหมาย 1 ครั้ง ทำดาเมจ 480% ATK DMG และในช่วง 4 วิ. นับจากที่โดนกัด ศัตรูจะได้รับ DMG จากทุการโจมตีแรงขึ้น 18% คูลดาวน์: 4 วิ.
4/10 กัดเป้าหมาย 1 ครั้ง ทำดาเมจ 570% ATK DMG และในช่วง 4 วิ. นับจากที่โดนกัด ศัตรูจะได้รับ DMG จากทุการโจมตีแรงขึ้น 22% คูลดาวน์: 4 วิ.
5/10 กัดเป้าหมาย 1 ครั้ง ทำดาเมจ 660% ATK DMG และในช่วง 4 วิ. นับจากที่โดนกัด ศัตรูจะได้รับ DMG จากทุการโจมตีแรงขึ้น 26% คูลดาวน์: 4 วิ.
6/10 กัดเป้าหมาย 1 ครั้ง ทำดาเมจ 780% ATK DMG และในช่วง 4 วิ. นับจากที่โดนกัด ศัตรูจะได้รับ DMG จากทุการโจมตีแรงขึ้น 30% คูลดาวน์: 4 วิ.
7/10 กัดเป้าหมาย 1 ครั้ง ทำดาเมจ 900% ATK DMG และในช่วง 4 วิ. นับจากที่โดนกัด ศัตรูจะได้รับ DMG จากทุการโจมตีแรงขึ้น 40% คูลดาวน์: 4 วิ.
8/10 กัดเป้าหมาย 1 ครั้ง ทำดาเมจ 1050% ATK DMG และในช่วง 4 วิ. นับจากที่โดนกัด ศัตรูจะได้รับ DMG จากทุการโจมตีแรงขึ้น 50% คูลดาวน์: 4 วิ.
9/10 กัดเป้าหมาย 1 ครั้ง ทำดาเมจ 1230% ATK DMG และในช่วง 4 วิ. นับจากที่โดนกัด ศัตรูจะได้รับ DMG จากทุการโจมตีแรงขึ้น 60% คูลดาวน์: 4 วิ.
10/10 กัดเป้าหมาย 1 ครั้ง ทำดาเมจ 1440% ATK DMG และในช่วง 4 วิ. นับจากที่โดนกัด ศัตรูจะได้รับ DMG จากทุการโจมตีแรงขึ้น 70% คูลดาวน์: 4 วิ.