ฮีโร่: แม่มดผมขาว

แม่มดผมขาว

แม่มดผมขาว

คุณสมบัติต่างๆ:

ธรรมดา
HP HP: 910
โจมตี โจมตี: 155
ATK SPD ATK SPD: 1000
MOV SPD MOV SPD: 140
ระยะการโจมตี ระยะการโจมตี: 8
ความแม่นยำ ความแม่นยำ: 100
หลบหลีก หลบหลีก: 0
คริติคอล คริติคอล: 0
คริติคอล DMG คริติคอล DMG: 0
ต้านการโจมตีแบบคริติคอล ต้านการโจมตีแบบคริติคอล: 0
ความสามารถของฮีโร่ ความสามารถ
กรุณาเลือก พรสวรรค์ Icy Thrust

แม่มดผมขาว มีมืออันเยือกเย็น ซึ่งความร้ายกาจนี้สามารถทรมานศัตรูของเธอได้ แต่ทั้งนี้เธอก็ได้ทำการทรมานตัวเองเช่นเดียวกัน เพราะเธอใช้มือของเธอทำให้คนรักของเธอกลายเป็นรูปปั้นน้ำแข็ง โดยไม่ได้ตั้งใจ

  • ความสามารถ
  • ฮีโร่ Totem
  • คุณสมบัติต่างๆ
  • Destiny
ระดับ หมายเหตุ ราคา Mightธรรมดา
1/15 สร้าง 150% DMG ให้แก่เป้าหมายและลด ATK SPD และ MOV SPD ของเป้าหมายลง 10% เป็นเวลา 6 วินาที 19
2/15 สร้าง 200% DMG ให้แก่เป้าหมายและลด ATK SPD และ MOV SPD ของเป้าหมายลง 15% เป็นเวลา 6 วินาที 1000
(50 Shards)
39
3/15 สร้าง 230% DMG ให้แก่เป้าหมายและลด ATK SPD และ MOV SPD ของเป้าหมายลง 17% เป็นเวลา 6 วินาที 5000
(250 Shards)
58
4/15 สร้าง 240% DMG ให้แก่เป้าหมายและลด ATK SPD และ MOV SPD ของเป้าหมายลง 18% เป็นเวลา 6 วินาที 15000
(750 Shards)
78
5/15 สร้าง 260% DMG ให้แก่เป้าหมายและลด ATK SPD และ MOV SPD ของเป้าหมายลง 20% เป็นเวลา 6 วินาที 35000
(1750 Shards)
97
6/15 สร้าง 280% DMG ให้แก่เป้าหมายและลด ATK SPD และ MOV SPD ของเป้าหมายลง 22% เป็นเวลา 6 วินาที 60000
(3000 Shards)
116
7/15 สร้าง 290% DMG ให้แก่เป้าหมายและลด ATK SPD และ MOV SPD ของเป้าหมายลง 23% เป็นเวลา 6 วินาที 100000
(5000 Shards)
136
8/15 สร้าง 310% DMG ให้แก่เป้าหมายและลด ATK SPD และ MOV SPD ของเป้าหมายลง 25% เป็นเวลา 6 วินาที 250000
(12500 Shards)
155
9/15 สร้าง 330% DMG ให้แก่เป้าหมายและลด ATK SPD และ MOV SPD ของเป้าหมายลง 27% เป็นเวลา 6 วินาที 400000
(20000 Shards)
175
10/15 สร้าง 350% DMG ให้แก่เป้าหมายและลด ATK SPD และ MOV SPD ของเป้าหมายลง 29% เป็นเวลา 6 วินาที 800000
(40000 Shards)
194
11/15 สร้าง 380% DMG กับเป้าหมาย และลด ATK SPD และ MOV SPD 32% เป็น 6 วินาที 0
(0 Shards)
213
12/15 สร้าง 410% DMG กับเป้าหมาย และลด ATK SPD และ MOV SPD 34% เป็น 6 วินาที 0
(0 Shards)
233
13/15 สร้าง 440% DMG กับเป้าหมาย และลด ATK SPD และ MOV SPD 36% เป็น 6 วินาที 0
(0 Shards)
252
14/15 สร้าง 470% DMG กับเป้าหมาย และลด ATK SPD และ MOV SPD 38% เป็น 6 วินาที 0
(0 Shards)
272
15/15 สร้าง 500% DMG กับเป้าหมาย และลด ATK SPD และ MOV SPD 40% เป็น 6 วินาที 0
(0 Shards)
291
ระดับ หมายเหตุ
1 สร้าง 150% DMG ให้แก่เป้าหมายและลด ATK SPD และ MOV SPD ของเป้าหมายลง 10% เป็นเวลา 6 วินาที
2 สร้าง 200% DMG ให้แก่เป้าหมายและลด ATK SPD และ MOV SPD ของเป้าหมายลง 15% เป็นเวลา 6 วินาที
3 สร้าง 230% DMG ให้แก่เป้าหมายและลด ATK SPD และ MOV SPD ของเป้าหมายลง 17% เป็นเวลา 6 วินาที
4 สร้าง 240% DMG ให้แก่เป้าหมายและลด ATK SPD และ MOV SPD ของเป้าหมายลง 18% เป็นเวลา 6 วินาที
5 สร้าง 260% DMG ให้แก่เป้าหมายและลด ATK SPD และ MOV SPD ของเป้าหมายลง 20% เป็นเวลา 6 วินาที
6 สร้าง 280% DMG ให้แก่เป้าหมายและลด ATK SPD และ MOV SPD ของเป้าหมายลง 22% เป็นเวลา 6 วินาที
7 สร้าง 290% DMG ให้แก่เป้าหมายและลด ATK SPD และ MOV SPD ของเป้าหมายลง 23% เป็นเวลา 6 วินาที
8 สร้าง 310% DMG ให้แก่เป้าหมายและลด ATK SPD และ MOV SPD ของเป้าหมายลง 25% เป็นเวลา 6 วินาที
9 สร้าง 330% DMG ให้แก่เป้าหมายและลด ATK SPD และ MOV SPD ของเป้าหมายลง 27% เป็นเวลา 6 วินาที
10 สร้าง 350% DMG ให้แก่เป้าหมายและลด ATK SPD และ MOV SPD ของเป้าหมายลง 29% เป็นเวลา 6 วินาที
แม่มดผมขาว
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
1 910 155 140 2
2 955 162 140 3
3 1000 169 140 5
4 1045 176 140 7
5 1090 183 140 8
6 1135 190 140 10
7 1180 197 140 12
8 1225 204 140 13
9 1270 211 140 15
10 1315 218 140 17
11 1360 225 140 18
12 1405 232 140 20
13 1450 239 140 22
14 1495 246 140 23
15 1540 253 140 25
16 1585 260 140 27
17 1630 267 140 29
18 1675 274 140 30
19 1720 281 140 32
20 1765 288 140 34
20 (2 x Star) 2675 443 145 34
21 2720 450 145 36
22 2765 457 145 38
23 2810 464 145 39
24 2855 471 145 41
25 2900 478 145 43
26 2945 485 145 44
27 2990 492 145 46
28 3035 499 145 48
29 3080 506 145 49
30 3125 513 145 51
31 3170 520 145 53
32 3215 527 145 55
33 3260 534 145 56
34 3305 541 145 58
35 3350 548 145 60
36 3395 555 145 61
37 3440 562 145 63
38 3485 569 145 65
39 3530 576 145 67
40 3575 583 145 68
40 (3 x Star) 4485 738 150 69
41 4530 745 150 71
42 4575 752 150 73
43 4620 759 150 75
44 4665 766 150 76
45 4710 773 150 78
46 4755 780 150 80
47 4800 787 150 81
48 4845 794 150 83
49 4890 801 150 85
50 4935 808 150 87
51 4980 815 150 88
52 5025 822 150 90
53 5070 829 150 92
54 5115 836 150 94
55 5160 843 150 95
56 5205 850 150 97
57 5250 857 150 99
58 5295 864 150 101
59 5340 871 150 102
60 5385 878 150 104
60 (4 x Star) 6295 1033 155 106
61 6340 1040 155 107
62 6385 1047 155 109
63 6430 1054 155 111
64 6475 1061 155 113
65 6520 1068 155 114
66 6565 1075 155 116
67 6610 1082 155 118
68 6655 1089 155 120
69 6700 1096 155 122
70 6745 1103 155 123
71 6790 1110 155 125
72 6835 1117 155 127
73 6880 1124 155 129
74 6925 1131 155 130
75 6970 1138 155 132
76 7015 1145 155 134
77 7060 1152 155 136
78 7105 1159 155 137
79 7150 1166 155 139
80 7195 1173 155 141
80 (5 x Star) 8105 1328 160 143
81 8150 1335 160 145
82 8195 1342 160 147
83 8240 1349 160 148
84 8285 1356 160 150
85 8330 1363 160 152
86 8375 1370 160 154
87 8420 1377 160 156
88 8465 1384 160 157
89 8510 1391 160 159
90 8555 1398 160 161
91 8600 1405 160 163
92 8645 1412 160 165
93 8690 1419 160 166
94 8735 1426 160 168
95 8780 1433 160 170
96 8825 1440 160 172
97 8870 1447 160 174
98 8915 1454 160 175
99 8960 1461 160 177
100 9005 1468 160 179
100 (6 x Star) 9915 1623 165 182
101 9960 1630 165 183
102 10005 1637 165 185
103 10050 1644 165 187
104 10095 1651 165 189
105 10140 1658 165 191
106 10185 1665 165 193
107 10230 1672 165 194
108 10275 1679 165 196
109 10320 1686 165 198
110 10365 1693 165 200
111 10410 1700 165 202
112 10455 1707 165 203
113 10500 1714 165 205
114 10545 1721 165 207
115 10590 1728 165 209
116 10635 1735 165 211
117 10680 1742 165 213
118 10725 1749 165 214
119 10770 1756 165 216
120 10815 1763 165 218
120 (7 x Star) 11725 1918 170 221
121 11770 1925 170 223
122 11815 1932 170 225
123 11860 1939 170 227
124 11905 1946 170 229
125 11950 1953 170 231
126 11995 1960 170 232
127 12040 1967 170 234
128 12085 1974 170 236
129 12130 1981 170 238
130 12175 1988 170 240
131 12220 1995 170 242
132 12265 2002 170 243
133 12310 2009 170 245
134 12355 2016 170 247
135 12400 2023 170 249
136 12445 2030 170 251
137 12490 2037 170 253
138 12535 2044 170 255
139 12580 2051 170 256
140 12625 2058 170 258
140 (8 x Star) 13535 2213 175 262
141 13580 2220 175 264
142 13625 2227 175 266
143 13670 2234 175 268
144 13715 2241 175 270
145 13760 2248 175 271
146 13805 2255 175 273
147 13850 2262 175 275
148 13895 2269 175 277
149 13940 2276 175 279
150 13985 2283 175 281
151 14030 2290 175 283
152 14075 2297 175 285
153 14120 2304 175 286
154 14165 2311 175 288
155 14210 2318 175 290
156 14255 2325 175 292
157 14300 2332 175 294
158 14345 2339 175 296
159 14390 2346 175 298
160 14435 2353 175 300
160 (9 x Star) 15345 2508 180 304
161 15390 2515 180 306
162 15435 2522 180 308
163 15480 2529 180 310
164 15525 2536 180 312
165 15570 2543 180 314
166 15615 2550 180 315
167 15660 2557 180 317
168 15705 2564 180 319
169 15750 2571 180 321
170 15795 2578 180 323
171 15840 2585 180 325
172 15885 2592 180 327
173 15930 2599 180 329
174 15975 2606 180 331
175 16020 2613 180 333
176 16065 2620 180 334
177 16110 2627 180 336
178 16155 2634 180 338
179 16200 2641 180 340
180 16245 2648 180 342
180 (10 x Star) 17155 2803 185 347
181 17200 2810 185 349
182 17245 2817 185 351
183 17290 2824 185 353
184 17335 2831 185 355
185 17380 2838 185 357
186 17425 2845 185 359
187 17470 2852 185 360
188 17515 2859 185 362
189 17560 2866 185 364
190 17605 2873 185 366
191 17650 2880 185 368
192 17695 2887 185 370
193 17740 2894 185 372
194 17785 2901 185 374
195 17830 2908 185 376
196 17875 2915 185 378
197 17920 2922 185 380
198 17965 2929 185 382
199 18010 2936 185 384
200 18055 2943 185 386
ระดับ คุณสมบัติของสัตว์เลี้ยง ราคา Hero Might Destiny
1 40 โจมตี 3 30
2 1495 HP Gold x 100000
ดาว x 3000
3 600
3 56 ความแม่นยำ Gold x 100000
ดาว x 3000
3 1000
4 56 หลบหลีก Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5 3 1500
5 127 โจมตี Gold x 300000
ดาว x 6500
10 1900
6 1635 HP Gold x 300000
ดาว x 6500
3 2200
7 12 คริติคอล Gold x 300000
ดาว x 6500
3 2700
8 12 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล Gold x 300000
ดาว x 6500
3 3100
9 49 โจมตี Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5 3 3600
10 4490 HP Gold x 600000
ดาว x 10500
10 4000
11 59 โจมตี Gold x 600000
ดาว x 10500
5 4500
12 2095 HP Gold x 600000
ดาว x 10500
5 5100
13 79 ความแม่นยำ Gold x 600000
ดาว x 10500
5 5600
14 79 หลบหลีก Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5 5 6200
15 178 โจมตี Gold x 1200000
ดาว x 15000
14 6800
16 2285 HP Gold x 1200000
ดาว x 15000
5 7400
17 17 คริติคอล Gold x 1200000
ดาว x 15000
5 8100
18 17 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล Gold x 1200000
ดาว x 15000
5 8800
19 65 โจมตี Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
x 1 5 9500
20 ความสามารถ 11 ระดับ คริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
23 10500
21 76 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
6 11700
22 2695 HP คริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
6 13000
23 101 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
6 14400
24 101 หลบหลีก Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5 6 15900
25 229 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
18 17500
26 2940 HP คริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
6 20000
27 22 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
6 21600
28 22 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
6 23200
29 83 โจมตี Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5 6 24800
30 8085 HP คริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
18 26400
31 92 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
7 28000
32 3290 HP คริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
7 29600
33 124 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
7 31200
34 124 หลบหลีก Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 1
7 32800
35 280 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
22 34400
36 3590 HP คริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
7 36000
37 29 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
7 37600
38 29 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
7 39200
39 102 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
x 2 7 40800
40 ความสามารถ 12 ระดับ คริสตัลสีฟ้า x 132500
ดาว x 45000
36 41500
41 108 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 132500
ดาว x 45000
9 42200
42 3895 HP คริสตัลสีฟ้า x 132500
ดาว x 45000
9 42900
43 146 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 132500
ดาว x 45000
9 43600
44 146 หลบหลีก Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 1
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 1
9 44300
45 331 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 176750
ดาว x 52500
26 45000
46 4245 HP คริสตัลสีฟ้า x 176750
ดาว x 52500
9 45700
47 32 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 176750
ดาว x 52500
9 46400
48 32 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 176750
ดาว x 52500
9 47100
49 120 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 1
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 1
9 47800
50 11680 HP คริสตัลสีฟ้า x 225000
ดาว x 60500
26 48500
51 127 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 225000
ดาว x 60500
10 49200
52 4490 HP คริสตัลสีฟ้า x 225000
ดาว x 60500
10 49900
53 168 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 225000
ดาว x 60500
10 50600
54 168 หลบหลีก Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 1
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 1
10 51300
55 381 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 276750
ดาว x 69000
30 52000
56 4895 HP คริสตัลสีฟ้า x 276750
ดาว x 69000
10 52700
57 38 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 276750
ดาว x 69000
10 53400
58 38 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 276750
ดาว x 69000
10 54100
59 139 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
x 2 10 54800
60 ความสามารถ 13 ระดับ คริสตัลสีฟ้า x 331500
ดาว x 78000
49 55100
61 144 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 331500
ดาว x 78000
11 55500
62 5090 HP คริสตัลสีฟ้า x 331500
ดาว x 78000
11 55800
63 191 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 331500
ดาว x 78000
11 56200
64 191 หลบหลีก Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 1
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
11 56500
65 432 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 389000
ดาว x 87500
34 56900
66 5550 HP คริสตัลสีฟ้า x 389000
ดาว x 87500
11 57200
67 42 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 389000
ดาว x 87500
11 57600
68 42 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 389000
ดาว x 87500
11 57900
69 155 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 1
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
11 58300
70 15270 HP คริสตัลสีฟ้า x 449500
ดาว x 97500
34 58600
71 161 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 449500
ดาว x 97500
13 59000
72 5690 HP คริสตัลสีฟ้า x 449500
ดาว x 97500
13 59300
73 213 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 449500
ดาว x 97500
13 59700
74 213 หลบหลีก Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 1
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
13 60000
75 483 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 512500
ดาว x 108000
38 60400
76 6200 HP คริสตัลสีฟ้า x 512500
ดาว x 108000
13 60700
77 47 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 512500
ดาว x 108000
13 61100
78 47 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 512500
ดาว x 108000
13 61400
79 173 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
x 3 13 61800
80 ความสามารถ 14 ระดับ คริสตัลสีฟ้า x 577750
ดาว x 118500
62 62100
81 178 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 577750
ดาว x 118500
14 62500
82 6290 HP คริสตัลสีฟ้า x 577750
ดาว x 118500
14 62800
83 236 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 577750
ดาว x 118500
14 63200
84 236 หลบหลีก Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2 14 63500
85 534 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 645500
ดาว x 129000
43 63900
86 6855 HP คริสตัลสีฟ้า x 645500
ดาว x 129000
14 64200
87 52 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 645500
ดาว x 129000
14 64600
88 52 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 645500
ดาว x 129000
14 64900
89 194 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2 14 65300
90 18865 HP คริสตัลสีฟ้า x 713250
ดาว x 139500
43 65600
91 193 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 713250
ดาว x 139500
16 66000
92 6885 HP คริสตัลสีฟ้า x 713250
ดาว x 139500
16 66300
93 258 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 713250
ดาว x 139500
16 66700
94 258 หลบหลีก Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2 16 67000
95 585 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 785000
ดาว x 150000
47 67400
96 7505 HP คริสตัลสีฟ้า x 785000
ดาว x 150000
16 67700
97 57 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 785000
ดาว x 150000
16 68100
98 57 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 785000
ดาว x 150000
16 68400
99 211 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5 x 3 16 68800
100 ความสามารถ 15 ระดับ 75 0

Destiny

มีฮีโร่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ 2 ตัว เพื่อปลดล็อกเนื้อเรื่อง และรับรางวัลจากหีบ

ดินแดนอันสาปสูญ
ดินแดนอันสาปสูญ
หมายเหตุ ฮีโร่ รางวัล
มีคำร่ำลือถึงดินแดนที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายและคริสตัลล้ำค่า แต่ทว่าน้อยคนนักที่เคยไปดินแดนอันสาปสูญแห่งนี้ 2 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
มันไม่ควรจะเป็นเช่นนี้ อย่างไรก็ตามชาวดินแดนสาปสูญได้เข้าร่วมสงครามระหว่างความดีและความชั่ว แต่ว่าเมื่อสงครามดำเนินต่อไปเรื่อยๆ Espirita ผู้ดูแลแดนสาปสูญนี้ ได้ตัดสินใจถอนกำลังโดยการส่งเหล่าวิญญาณกลับบ้าน และซ่อนแดนสาปสูญนี้ลงไปในช่วงว่างแห่งจักรวาล โดยหวังว่าพวกของเธอจะปลอดภัย 4 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
ดินแดนสาปสูญนี้จะไม่มีใครพบเจอ ถ้าไม่ใช่เพราะการรุกรานของมังกรกระดูกเทพสายฟ้าได้ติดตามเข้าต่อสู้โดยให้เทพธิดานักล่าได้เข้าต่อสู้กับมังกรกระดูกด้วย พลเมืองของแดนสาปสูญได้ร่วมต่อสู้อย่างกล้าหาญ เราจะต้องตอบแทนพวกท่านในสักวันหนึ่ง 6 Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3

แม่มดผมขาว + Spirit Mage + Phantom King + เทพธิดานักล่า + มังกร 2 หัว + Espirita

เลือกที่ดีที่สุดที่พรสวรรค์ rune และสะกดสำหรับวีรบุรุษ คลิกเพื่อลงคะแนน

ความสามารถของฮีโร่

0
3
0
3
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
25
0
0
0
0
0

เหรียญตรา

0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
26
0
0
0
0
0
1
0
2
0

คำอธิบายสกิล

0
0
0
0
0
0
1
0
8
0
0
0
0
0

ขอรับรางวัล

จ้าง ฮีโร่ ที่มีพลังมากได้ที่ Hero Altar!
เปลี่ยนจากโหมด Heroes Altar เป็น โหมดไอเทม เพื่อเก็บการ์ดฮีโร่ และ essences ในคลังสินค้า
คุณสามารถจ้าง ฮีโร่ ได้โดยการใช้ Shards, อัญมณี หรือ Honor

จ้าง ค่าใช้จ่ายในการจ้าง โอกาส *
จ้างโดยใช้อัญมณี 150 อัญมณี / 450 อัญมณี 1%
จ้าง ฮีโร่ โดยใช้ แต้มเกียรติยศ 500 ดาว 3.75%
จ้างโดยใช้ Shards 38 Shards 100 %
แม่มดผมขาว - ทำการจ้างฮีโร่ธรรมดา แม่มดผมขาว 100 %
ไอเทม จำนวน โอกาส *
การ์ดฮีโร่ - สุ่ม 1 ฮีโร่ 1 12.5%

* -มีโอกาสที่แน่นอน

ยิ่งไปกว่านั้น

จ้างฮีโร่
วิวัฒนาการและประสบการณ์
เปรียบเทียบของที่มีลักษณะของฮีโร่
เปรียบเทียบของความแข็งแกร่งฮีโร่
เครื่องคิดเลขของที่มีลักษณะของฮีโร่
Enlighten
ความสามารถของฮีโร่
วัตถุโบราณ
ไอเทม – เหรียญตรา
3 มิติรุ่นของตัวละคร
เวทมนตร์