ฮีโร่: มังกรกระดูก

มังกรกระดูก

มังกรกระดูก มังกรกระดูก

คุณสมบัติต่างๆ:

ธรรมดา วิวัฒนาการ 1 วิวัฒนาการ 2
HP HP: 4300 61560 117960
โจมตี โจมตี: 235 1977 3284
ATK SPD ATK SPD: 1000 1000 1000
MOV SPD MOV SPD: 255 270 270
ระยะการโจมตี ระยะการโจมตี: 10 10 10
ความแม่นยำ ความแม่นยำ: 168 219 327
หลบหลีก หลบหลีก: 0 0 0
คริติคอล คริติคอล: 0 0 0
คริติคอล DMG คริติคอล DMG: 0 0 0
ต้านการโจมตีแบบคริติคอล ต้านการโจมตีแบบคริติคอล: 0 0 0
ความสามารถของฮีโร่ ความสามารถ
Unknown กรุณาเลือก พรสวรรค์ เพลิงดูดวิญญาณ

ด้วยความแค้นของเผ่าพันธุ์ทำให้วิญญาณของพวกมันไม่สามารถหลับได้นาน ในขณะนั่นเองที่เหวนรกก็ได้พบชิ้นส่วนกระดูกมังกรไฟที่คอยดูดเลือดมากว่านับพันปีได้รวมตัวขึ้น เกิดใหม่อีกครั้ง ความแค้นของมังกรกระดูกที่มีมากนั่น นำพาให้เผ่ามังกรไฟทั้งหมดลุกขึ้นมาแก้แค้น สังหารศัตรูอีกครั้ง

  • ความสามารถ
  • ฮีโร่ Totem
  • คุณสมบัติต่างๆ
  • คุณสมบัติต่างๆ วิวัฒนาการ 1
  • คุณสมบัติต่างๆ วิวัฒนาการ 2
  • Destiny
ระดับ หมายเหตุ ราคา Mightธรรมดา Mightวิวัฒนาการ 1 Mightวิวัฒนาการ 2
1/15 ลบ Buff ทั้งหมด และสร้างความเสียหาย 120% ATK DMG และเพิ่มความเสียหายคงที่ 8,000 DMG ต่อเป้าหมายทั้งหมดในบริเวณโดยรอบ (ผลการลดความเสียหายไม่มีผลต่อการสร้างความเสียหายคงที่) พร้อมทั้งเปลี่ยน 35% จากความเสียหายที่ได้รับมาใช้รักษาตนเอง (คูลดาวน์ 2 วิ. ฮีโร่นี้ถูกคุ้มกันจากเอฟเฟค โคม่า ความหวาดกลัว การลดพลังงาน หรือการถูกโจมตีเป็นเวลา 3.5วิ. คูลดาวน์ 5 วิ. ฮีโร่นี้มีการฟื้นฟูพลังงานอย่างรวดเร็ว) 59 78 98
2/15 ลบ Buff ทั้งหมด และสร้างความเสียหาย 140% ATK DMG และเพิ่มความเสียหายคงที่ 11,000 DMG ต่อเป้าหมายทั้งหมดในบริเวณโดยรอบ (ผลการลดความเสียหายไม่มีผลต่อการสร้างความเสียหายคงที่) พร้อมทั้งเปลี่ยน 35% จากความเสียหายที่ได้รับมาใช้รักษาตนเอง (คูลดาวน์ 2 วิ. ฮีโร่นี้ถูกคุ้มกันจากเอฟเฟค โคม่า ความหวาดกลัว การลดพลังงาน หรือการถูกโจมตีเป็นเวลา 3.5วิ. คูลดาวน์ 5 วิ. ฮีโร่นี้มีการฟื้นฟูพลังงานอย่างรวดเร็ว) 2000
(100 Shards)
117 156 195
3/15 ลบ Buff ทั้งหมด และสร้างความเสียหาย 160% ATK DMG และเพิ่มความเสียหายคงที่ 14,000 DMG ต่อเป้าหมายทั้งหมดในบริเวณโดยรอบ (ผลการลดความเสียหายไม่มีผลต่อการสร้างความเสียหายคงที่) พร้อมทั้งเปลี่ยน 35% จากความเสียหายที่ได้รับมาใช้รักษาตนเอง (คูลดาวน์ 2 วิ. ฮีโร่นี้ถูกคุ้มกันจากเอฟเฟค โคม่า ความหวาดกลัว การลดพลังงาน หรือการถูกโจมตีเป็นเวลา 3.5วิ. คูลดาวน์ 5 วิ. ฮีโร่นี้มีการฟื้นฟูพลังงานอย่างรวดเร็ว) 10000
(500 Shards)
176 234 293
4/15 ลบ Buff ทั้งหมด และสร้างความเสียหาย 120% ATK DMG และเพิ่มความเสียหายคงที่ 8,000 DMG ต่อเป้าหมายทั้งหมดในบริเวณโดยรอบ (ผลการลดความเสียหายไม่มีผลต่อการสร้างความเสียหายคงที่) พร้อมทั้งเปลี่ยน 35% จากความเสียหายที่ได้รับมาใช้รักษาตนเอง (คูลดาวน์ 2 วิ. ฮีโร่นี้ถูกคุ้มกันจากเอฟเฟค โคม่า ความหวาดกลัว การลดพลังงาน หรือการถูกโจมตีเป็นเวลา 3.5วิ. คูลดาวน์ 5 วิ. ฮีโร่นี้มีการฟื้นฟูพลังงานอย่างรวดเร็ว) 30000
(1500 Shards)
234 312 390
5/15 ลบ Buff ทั้งหมด และสร้างความเสียหาย 120% ATK DMG และเพิ่มความเสียหายคงที่ 8,000 DMG ต่อเป้าหมายทั้งหมดในบริเวณโดยรอบ (ผลการลดความเสียหายไม่มีผลต่อการสร้างความเสียหายคงที่) พร้อมทั้งเปลี่ยน 35% จากความเสียหายที่ได้รับมาใช้รักษาตนเอง (คูลดาวน์ 2 วิ. ฮีโร่นี้ถูกคุ้มกันจากเอฟเฟค โคม่า ความหวาดกลัว การลดพลังงาน หรือการถูกโจมตีเป็นเวลา 3.5วิ. คูลดาวน์ 5 วิ. ฮีโร่นี้มีการฟื้นฟูพลังงานอย่างรวดเร็ว) 70000
(3500 Shards)
293 390 488
6/15 ลบ Buff ทั้งหมด และสร้างความเสียหาย 250% ATK DMG และเพิ่มความเสียหายคงที่ 23,000 DMG ต่อเป้าหมายทั้งหมดในบริเวณโดยรอบ (ผลการลดความเสียหายไม่มีผลต่อการสร้างความเสียหายคงที่) พร้อมทั้งเปลี่ยน 35% จากความเสียหายที่ได้รับมาใช้รักษาตนเอง (คูลดาวน์ 2 วิ. ฮีโร่นี้ถูกคุ้มกันจากเอฟเฟค โคม่า ความหวาดกลัว การลดพลังงาน หรือการถูกโจมตีเป็นเวลา 3.5วิ. คูลดาวน์ 5 วิ. ฮีโร่นี้มีการฟื้นฟูพลังงานอย่างรวดเร็ว) 120000
(6000 Shards)
351 468 585
7/15 ลบ Buff ทั้งหมด และสร้างความเสียหาย 290% ATK DMG และเพิ่มความเสียหายคงที่ 27,000 DMG ต่อเป้าหมายทั้งหมดในบริเวณโดยรอบ (ผลการลดความเสียหายไม่มีผลต่อการสร้างความเสียหายคงที่) พร้อมทั้งเปลี่ยน 35% จากความเสียหายที่ได้รับมาใช้รักษาตนเอง (คูลดาวน์ 2 วิ. ฮีโร่นี้ถูกคุ้มกันจากเอฟเฟค โคม่า ความหวาดกลัว การลดพลังงาน หรือการถูกโจมตีเป็นเวลา 3.5วิ. คูลดาวน์ 5 วิ. ฮีโร่นี้มีการฟื้นฟูพลังงานอย่างรวดเร็ว) 200000
(10000 Shards)
410 546 683
8/15 ลบ Buff ทั้งหมด และสร้างความเสียหาย 330% ATK DMG และเพิ่มความเสียหายคงที่ 31,000 DMG ต่อเป้าหมายทั้งหมดในบริเวณโดยรอบ (ผลการลดความเสียหายไม่มีผลต่อการสร้างความเสียหายคงที่) พร้อมทั้งเปลี่ยน 35% จากความเสียหายที่ได้รับมาใช้รักษาตนเอง (คูลดาวน์ 2 วิ. ฮีโร่นี้ถูกคุ้มกันจากเอฟเฟค โคม่า ความหวาดกลัว การลดพลังงาน หรือการถูกโจมตีเป็นเวลา 3.5วิ. คูลดาวน์ 5 วิ. ฮีโร่นี้มีการฟื้นฟูพลังงานอย่างรวดเร็ว) 500000
(25000 Shards)
468 624 780
9/15 ลบ Buff ทั้งหมด และสร้างความเสียหาย 370% ATK DMG และเพิ่มความเสียหายคงที่ 35,000 DMG ต่อเป้าหมายทั้งหมดในบริเวณโดยรอบ (ผลการลดความเสียหายไม่มีผลต่อการสร้างความเสียหายคงที่) พร้อมทั้งเปลี่ยน 35% จากความเสียหายที่ได้รับมาใช้รักษาตนเอง (คูลดาวน์ 2 วิ. ฮีโร่นี้ถูกคุ้มกันจากเอฟเฟค โคม่า ความหวาดกลัว การลดพลังงาน หรือการถูกโจมตีเป็นเวลา 3.5วิ. คูลดาวน์ 5 วิ. ฮีโร่นี้มีการฟื้นฟูพลังงานอย่างรวดเร็ว) 800000
(40000 Shards)
527 702 878
10/15 ลบ Buff ทั้งหมด และสร้างความเสียหาย 420% ATK DMG และเพิ่มความเสียหายคงที่ 40,000 DMG ต่อเป้าหมายทั้งหมดในบริเวณโดยรอบ (ผลการลดความเสียหายไม่มีผลต่อการสร้างความเสียหายคงที่) พร้อมทั้งเปลี่ยน 35% จากความเสียหายที่ได้รับมาใช้รักษาตนเอง (คูลดาวน์ 2 วิ. ฮีโร่นี้ถูกคุ้มกันจากเอฟเฟค โคม่า ความหวาดกลัว การลดพลังงาน หรือการถูกโจมตีเป็นเวลา 3.5วิ. คูลดาวน์ 5 วิ. ฮีโร่นี้มีการฟื้นฟูพลังงานอย่างรวดเร็ว) 1600000
(80000 Shards)
585 780 975
11/15 ล้าง buff ออก และทำความเสียหาย 460% ATK รวมกับค่าคงที่ 42,000 DMG กับศัตรูทุกตัวในพื้นที่เป้าหมาย (DMG ค่าคงที่จะไม่สามารถ ลดได้จากการลดควมเสียหายเป็น %) ฮีโร่จะได้รับ HP เท่ากับ 38% ของความเสียหายที่สกิลนี้ทำได้ (คูลดาวน์ 2 วิ ฮีโร่นี้จะต้านทานสตัน. หวาดกลัว. ผลลบพลังงาน และการโจมตีเป็นเวลา 3.5 วิ คูลดาวน์: 5 วิ ฮีโร่นี้มีการฟื้นพลังงานอย่างรวดเร็ว) 0
(0 Shards)
644 858 1073
12/15 ล้าง buff ออก และทำความเสียหาย 500% ATK รวมกับค่าคงที่ 44,000 DMG กับศัตรูทุกตัวในพื้นที่เป้าหมาย (DMG ค่าคงที่จะไม่สามารถ ลดได้จากการลดควมเสียหายเป็น %) ฮีโร่จะได้รับ HP เท่ากับ 42% ของความเสียหายที่สกิลนี้ทำได้ (คูลดาวน์ 2 วิ ฮีโร่นี้จะต้านทานสตัน. หวาดกลัว. ผลลบพลังงาน และการโจมตีเป็นเวลา 3.5 วิ คูลดาวน์: 5 วิ ฮีโร่นี้มีการฟื้นพลังงานอย่างรวดเร็ว) 0
(0 Shards)
702 936 1170
13/15 ล้าง buff ออก และทำความเสียหาย 540% ATK รวมกับค่าคงที่ 46,000 DMG กับศัตรูทุกตัวในพื้นที่เป้าหมาย (DMG ค่าคงที่จะไม่สามารถ ลดได้จากการลดควมเสียหายเป็น %) ฮีโร่จะได้รับ HP เท่ากับ 46% ของความเสียหายที่สกิลนี้ทำได้ (คูลดาวน์ 2 วิ ฮีโร่นี้จะต้านทานสตัน. หวาดกลัว. ผลลบพลังงาน และการโจมตีเป็นเวลา 3.5 วิ คูลดาวน์: 5 วิ ฮีโร่นี้มีการฟื้นพลังงานอย่างรวดเร็ว) 0
(0 Shards)
761 1014 1268
14/15 ล้าง buff ออก และทำความเสียหาย 580% ATK รวมกับค่าคงที่ 48,000 DMG กับศัตรูทุกตัวในพื้นที่เป้าหมาย (DMG ค่าคงที่จะไม่สามารถ ลดได้จากการลดควมเสียหายเป็น %) ฮีโร่จะได้รับ HP เท่ากับ 50% ของความเสียหายที่สกิลนี้ทำได้ (คูลดาวน์ 2 วิ ฮีโร่นี้จะต้านทานสตัน. หวาดกลัว. ผลลบพลังงาน และการโจมตีเป็นเวลา 3.5 วิ คูลดาวน์: 5 วิ ฮีโร่นี้มีการฟื้นพลังงานอย่างรวดเร็ว) 0
(0 Shards)
819 1092 1365
15/15 ล้าง buff ออก และทำความเสียหาย 620% ATK รวมกับค่าคงที่ 50,000 DMG กับศัตรูทุกตัวในพื้นที่เป้าหมาย (DMG ค่าคงที่จะไม่สามารถ ลดได้จากการลดควมเสียหายเป็น %) ฮีโร่จะได้รับ HP เท่ากับ 54% ของความเสียหายที่สกิลนี้ทำได้ (คูลดาวน์ 2 วิ ฮีโร่นี้จะต้านทานสตัน. หวาดกลัว. ผลลบพลังงาน และการโจมตีเป็นเวลา 3.5 วิ คูลดาวน์: 5 วิ ฮีโร่นี้มีการฟื้นพลังงานอย่างรวดเร็ว) 0
(0 Shards)
878 1170 1463
ระดับ หมายเหตุ
1 ลบ Buff ทั้งหมด และสร้างความเสียหาย 120% ATK DMG และเพิ่มความเสียหายคงที่ 8,000 DMG ต่อเป้าหมายทั้งหมดในบริเวณโดยรอบ (ผลการลดความเสียหายไม่มีผลต่อการสร้างความเสียหายคงที่)
2 ลบ Buff ทั้งหมด และสร้างความเสียหาย 140% ATK DMG และเพิ่มความเสียหายคงที่ 11,000 DMG ต่อเป้าหมายทั้งหมดในบริเวณโดยรอบ (ผลการลดความเสียหายไม่มีผลต่อการสร้างความเสียหายคงที่)
3 ลบ Buff ทั้งหมด และสร้างความเสียหาย 160% ATK DMG และเพิ่มความเสียหายคงที่ 14,000 DMG ต่อเป้าหมายทั้งหมดในบริเวณโดยรอบ (ผลการลดความเสียหายไม่มีผลต่อการสร้างความเสียหายคงที่)
4 ลบ Buff ทั้งหมด และสร้างความเสียหาย 190% ATK DMG และเพิ่มความเสียหายคงที่ 17,000 DMG ต่อเป้าหมายทั้งหมดในบริเวณโดยรอบ (ผลการลดความเสียหายไม่มีผลต่อการสร้างความเสียหายคงที่)
5 ลบ Buff ทั้งหมด และสร้างความเสียหาย 220% ATK DMG และเพิ่มความเสียหายคงที่ 20,000 DMG ต่อเป้าหมายทั้งหมดในบริเวณโดยรอบ (ผลการลดความเสียหายไม่มีผลต่อการสร้างความเสียหายคงที่)
6 ลบ Buff ทั้งหมด และสร้างความเสียหาย 250% ATK DMG และเพิ่มความเสียหายคงที่ 23,000 DMG ต่อเป้าหมายทั้งหมดในบริเวณโดยรอบ (ผลการลดความเสียหายไม่มีผลต่อการสร้างความเสียหายคงที่)
7 ลบ Buff ทั้งหมด และสร้างความเสียหาย 290% ATK DMG และเพิ่มความเสียหายคงที่ 27,000 DMG ต่อเป้าหมายทั้งหมดในบริเวณโดยรอบ (ผลการลดความเสียหายไม่มีผลต่อการสร้างความเสียหายคงที่)
8 ลบ Buff ทั้งหมด และสร้างความเสียหาย 330% ATK DMG และเพิ่มความเสียหายคงที่ 31,000 DMG ต่อเป้าหมายทั้งหมดในบริเวณโดยรอบ (ผลการลดความเสียหายไม่มีผลต่อการสร้างความเสียหายคงที่)
9 ลบ Buff ทั้งหมด และสร้างความเสียหาย 370% ATK DMG และเพิ่มความเสียหายคงที่ 35,000 DMG ต่อเป้าหมายทั้งหมดในบริเวณโดยรอบ (ผลการลดความเสียหายไม่มีผลต่อการสร้างความเสียหายคงที่)
10 ลบ Buff ทั้งหมด และสร้างความเสียหาย 420% ATK DMG และเพิ่มความเสียหายคงที่ 40,000 DMG ต่อเป้าหมายทั้งหมดในบริเวณโดยรอบ (ผลการลดความเสียหายไม่มีผลต่อการสร้างความเสียหายคงที่)
มังกรกระดูก
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
1 4300 235 255 5
2 4520 248 255 11
3 4740 261 255 16
4 4960 274 255 21
5 5180 287 255 27
6 5400 300 255 32
7 5620 313 255 37
8 5840 326 255 43
9 6060 339 255 48
10 6280 352 255 53
11 6500 365 255 58
12 6720 378 255 64
13 6940 391 255 69
14 7160 404 255 74
15 7380 417 255 80
16 7600 430 255 85
17 7820 443 255 90
18 8040 456 255 96
19 8260 469 255 101
20 8480 482 255 106
20 (2 x Star) 12780 717 260 107
21 13000 730 260 112
22 13220 743 260 118
23 13440 756 260 123
24 13660 769 260 128
25 13880 782 260 134
26 14100 795 260 139
27 14320 808 260 144
28 14540 821 260 150
29 14760 834 260 155
30 14980 847 260 160
31 15200 860 260 166
32 15420 873 260 171
33 15640 886 260 176
34 15860 899 260 182
35 16080 912 260 187
36 16300 925 260 192
37 16520 938 260 198
38 16740 951 260 203
39 16960 964 260 208
40 17180 977 260 214
40 (3 x Star) 21480 1212 265 215
41 21700 1225 265 220
42 21920 1238 265 226
43 22140 1251 265 231
44 22360 1264 265 236
45 22580 1277 265 242
46 22800 1290 265 247
47 23020 1303 265 252
48 23240 1316 265 258
49 23460 1329 265 263
50 23680 1342 265 269
51 23900 1355 265 274
52 24120 1368 265 279
53 24340 1381 265 285
54 24560 1394 265 290
55 24780 1407 265 295
56 25000 1420 265 301
57 25220 1433 265 306
58 25440 1446 265 312
59 25660 1459 265 317
60 25880 1472 265 322
60 (4 x Star) 30180 1707 270 324
61 30400 1720 270 329
62 30620 1733 270 335
63 30840 1746 270 340
64 31060 1759 270 346
65 31280 1772 270 351
66 31500 1785 270 356
67 31720 1798 270 362
68 31940 1811 270 367
69 32160 1824 270 373
70 32380 1837 270 378
71 32600 1850 270 383
72 32820 1863 270 389
73 33040 1876 270 394
74 33260 1889 270 400
75 33480 1902 270 405
76 33700 1915 270 410
77 33920 1928 270 416
78 34140 1941 270 421
79 34360 1954 270 427
80 34580 1967 270 432
80 (5 x Star) 38880 2202 275 434
81 39100 2215 275 440
82 39320 2228 275 445
83 39540 2241 275 451
84 39760 2254 275 456
85 39980 2267 275 461
86 40200 2280 275 467
87 40420 2293 275 472
88 40640 2306 275 478
89 40860 2319 275 483
90 41080 2332 275 489
91 41300 2345 275 494
92 41520 2358 275 499
93 41740 2371 275 505
94 41960 2384 275 510
95 42180 2397 275 516
96 42400 2410 275 521
97 42620 2423 275 526
98 42840 2436 275 532
99 43060 2449 275 537
100 43280 2462 275 543
100 (6 x Star) 47580 2697 280 546
101 47800 2710 280 551
102 48020 2723 280 556
103 48240 2736 280 562
104 48460 2749 280 567
105 48680 2762 280 573
106 48900 2775 280 578
107 49120 2788 280 584
108 49340 2801 280 589
109 49560 2814 280 595
110 49780 2827 280 600
111 50000 2840 280 606
112 50220 2853 280 611
113 50440 2866 280 616
114 50660 2879 280 622
115 50880 2892 280 627
116 51100 2905 280 633
117 51320 2918 280 638
118 51540 2931 280 644
119 51760 2944 280 649
120 51980 2957 280 655
120 (7 x Star) 56280 3192 285 658
121 56500 3205 285 663
122 56720 3218 285 669
123 56940 3231 285 674
124 57160 3244 285 680
125 57380 3257 285 685
126 57600 3270 285 691
127 57820 3283 285 696
128 58040 3296 285 702
129 58260 3309 285 707
130 58480 3322 285 713
131 58700 3335 285 718
132 58920 3348 285 724
133 59140 3361 285 729
134 59360 3374 285 735
135 59580 3387 285 740
136 59800 3400 285 746
137 60020 3413 285 751
138 60240 3426 285 757
139 60460 3439 285 762
140 60680 3452 285 768
140 (8 x Star) 64980 3687 290 772
141 65200 3700 290 777
142 65420 3713 290 783
143 65640 3726 290 788
144 65860 3739 290 794
145 66080 3752 290 799
146 66300 3765 290 805
147 66520 3778 290 810
148 66740 3791 290 816
149 66960 3804 290 821
150 67180 3817 290 827
151 67400 3830 290 832
152 67620 3843 290 838
153 67840 3856 290 843
154 68060 3869 290 849
155 68280 3882 290 854
156 68500 3895 290 860
157 68720 3908 290 865
158 68940 3921 290 871
159 69160 3934 290 876
160 69380 3947 290 882
160 (9 x Star) 73680 4182 295 886
161 73900 4195 295 892
162 74120 4208 295 897
163 74340 4221 295 903
164 74560 4234 295 908
165 74780 4247 295 914
166 75000 4260 295 919
167 75220 4273 295 925
168 75440 4286 295 931
169 75660 4299 295 936
170 75880 4312 295 942
171 76100 4325 295 947
172 76320 4338 295 953
173 76540 4351 295 958
174 76760 4364 295 964
175 76980 4377 295 969
176 77200 4390 295 975
177 77420 4403 295 980
178 77640 4416 295 986
179 77860 4429 295 991
180 78080 4442 295 997
180 (10 x Star) 82380 4677 300 1002
181 82600 4690 300 1008
182 82820 4703 300 1013
183 83040 4716 300 1019
184 83260 4729 300 1024
185 83480 4742 300 1030
186 83700 4755 300 1035
187 83920 4768 300 1041
188 84140 4781 300 1047
189 84360 4794 300 1052
190 84580 4807 300 1058
191 84800 4820 300 1063
192 85020 4833 300 1069
193 85240 4846 300 1074
194 85460 4859 300 1080
195 85680 4872 300 1086
196 85900 4885 300 1091
197 86120 4898 300 1097
198 86340 4911 300 1102
199 86560 4924 300 1108
200 86780 4937 300 1113
มังกรกระดูก
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
1 61560 1977 270 7
2 61890 1990 270 13
3 62220 2003 270 20
4 62550 2016 270 27
5 62880 2029 270 34
6 63210 2042 270 40
7 63540 2055 270 47
8 63870 2068 270 54
9 64200 2081 270 60
10 64530 2094 270 67
11 64860 2107 270 74
12 65190 2120 270 80
13 65520 2133 270 87
14 65850 2146 270 94
15 66180 2159 270 101
16 66510 2172 270 107
17 66840 2185 270 114
18 67170 2198 270 121
19 67500 2211 270 127
20 67830 2224 270 134
21 68160 2237 270 141
22 68490 2250 270 147
23 68820 2263 270 154
24 69150 2276 270 161
25 69480 2289 270 168
26 69810 2302 270 174
27 70140 2315 270 181
28 70470 2328 270 188
29 70800 2341 270 194
30 71130 2354 270 201
31 71460 2367 270 208
32 71790 2380 270 214
33 72120 2393 270 221
34 72450 2406 270 228
35 72780 2419 270 235
36 73110 2432 270 241
37 73440 2445 270 248
38 73770 2458 270 255
39 74100 2471 270 261
40 74430 2484 270 268
41 74760 2497 270 275
42 75090 2510 270 281
43 75420 2523 270 288
44 75750 2536 270 295
45 76080 2549 270 302
46 76410 2562 270 308
47 76740 2575 270 315
48 77070 2588 270 322
49 77400 2601 270 328
50 77730 2614 270 335
51 78060 2627 270 342
52 78390 2640 270 348
53 78720 2653 270 355
54 79050 2666 270 362
55 79380 2679 270 369
56 79710 2692 270 375
57 80040 2705 270 382
58 80370 2718 270 389
59 80700 2731 270 395
60 81030 2744 270 402
61 81360 2757 270 409
62 81690 2770 270 415
63 82020 2783 270 422
64 82350 2796 270 429
65 82680 2809 270 436
66 83010 2822 270 442
67 83340 2835 270 449
68 83670 2848 270 456
69 84000 2861 270 462
70 84330 2874 270 469
71 84660 2887 270 476
72 84990 2900 270 482
73 85320 2913 270 489
74 85650 2926 270 496
75 85980 2939 270 503
76 86310 2952 270 509
77 86640 2965 270 516
78 86970 2978 270 523
79 87300 2991 270 529
80 87630 3004 270 536
80 (5 x Star) 93650 3333 275 538
81 93980 3346 275 545
82 94310 3359 275 552
83 94640 3372 275 558
84 94970 3385 275 565
85 95300 3398 275 572
86 95630 3411 275 579
87 95960 3424 275 585
88 96290 3437 275 592
89 96620 3450 275 599
90 96950 3463 275 606
91 97280 3476 275 612
92 97610 3489 275 619
93 97940 3502 275 626
94 98270 3515 275 632
95 98600 3528 275 639
96 98930 3541 275 646
97 99260 3554 275 653
98 99590 3567 275 659
99 99920 3580 275 666
100 100250 3593 275 673
100 (6 x Star) 106270 3922 280 676
101 106600 3935 280 682
102 106930 3948 280 689
103 107260 3961 280 696
104 107590 3974 280 703
105 107920 3987 280 709
106 108250 4000 280 716
107 108580 4013 280 723
108 108910 4026 280 730
109 109240 4039 280 736
110 109570 4052 280 743
111 109900 4065 280 750
112 110230 4078 280 757
113 110560 4091 280 763
114 110890 4104 280 770
115 111220 4117 280 777
116 111550 4130 280 784
117 111880 4143 280 790
118 112210 4156 280 797
119 112540 4169 280 804
120 112870 4182 280 811
120 (7 x Star) 118890 4511 285 814
121 119220 4524 285 821
122 119550 4537 285 828
123 119880 4550 285 834
124 120210 4563 285 841
125 120540 4576 285 848
126 120870 4589 285 855
127 121200 4602 285 861
128 121530 4615 285 868
129 121860 4628 285 875
130 122190 4641 285 882
131 122520 4654 285 889
132 122850 4667 285 895
133 123180 4680 285 902
134 123510 4693 285 909
135 123840 4706 285 916
136 124170 4719 285 923
137 124500 4732 285 929
138 124830 4745 285 936
139 125160 4758 285 943
140 125490 4771 285 950
140 (8 x Star) 131510 5100 290 954
141 131840 5113 290 960
142 132170 5126 290 967
143 132500 5139 290 974
144 132830 5152 290 981
145 133160 5165 290 988
146 133490 5178 290 994
147 133820 5191 290 1001
148 134150 5204 290 1008
149 134480 5217 290 1015
150 134810 5230 290 1022
151 135140 5243 290 1028
152 135470 5256 290 1035
153 135800 5269 290 1042
154 136130 5282 290 1049
155 136460 5295 290 1056
156 136790 5308 290 1063
157 137120 5321 290 1069
158 137450 5334 290 1076
159 137780 5347 290 1083
160 138110 5360 290 1090
160 (9 x Star) 144130 5689 295 1094
161 144460 5702 295 1101
162 144790 5715 295 1108
163 145120 5728 295 1115
164 145450 5741 295 1122
165 145780 5754 295 1128
166 146110 5767 295 1135
167 146440 5780 295 1142
168 146770 5793 295 1149
169 147100 5806 295 1156
170 147430 5819 295 1163
171 147760 5832 295 1169
172 148090 5845 295 1176
173 148420 5858 295 1183
174 148750 5871 295 1190
175 149080 5884 295 1197
176 149410 5897 295 1204
177 149740 5910 295 1210
178 150070 5923 295 1217
179 150400 5936 295 1224
180 150730 5949 295 1231
180 (10 x Star) 156750 6278 300 1236
181 157080 6291 300 1243
182 157410 6304 300 1250
183 157740 6317 300 1257
184 158070 6330 300 1263
185 158400 6343 300 1270
186 158730 6356 300 1277
187 159060 6369 300 1284
188 159390 6382 300 1291
189 159720 6395 300 1298
190 160050 6408 300 1305
191 160380 6421 300 1312
192 160710 6434 300 1318
193 161040 6447 300 1325
194 161370 6460 300 1332
195 161700 6473 300 1339
196 162030 6486 300 1346
197 162360 6499 300 1353
198 162690 6512 300 1360
199 163020 6525 300 1366
200 163350 6538 300 1373
มังกรกระดูก
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
1 117960 3284 270 8
2 118455 3297 270 16
3 118950 3310 270 24
4 119445 3323 270 32
5 119940 3336 270 40
6 120435 3349 270 48
7 120930 3362 270 56
8 121425 3375 270 64
9 121920 3388 270 72
10 122415 3401 270 80
11 122910 3414 270 88
12 123405 3427 270 96
13 123900 3440 270 104
14 124395 3453 270 112
15 124890 3466 270 120
16 125385 3479 270 128
17 125880 3492 270 136
18 126375 3505 270 144
19 126870 3518 270 152
20 127365 3531 270 160
21 127860 3544 270 168
22 128355 3557 270 176
23 128850 3570 270 184
24 129345 3583 270 192
25 129840 3596 270 200
26 130335 3609 270 208
27 130830 3622 270 216
28 131325 3635 270 224
29 131820 3648 270 232
30 132315 3661 270 240
31 132810 3674 270 248
32 133305 3687 270 256
33 133800 3700 270 264
34 134295 3713 270 272
35 134790 3726 270 280
36 135285 3739 270 288
37 135780 3752 270 296
38 136275 3765 270 304
39 136770 3778 270 312
40 137265 3791 270 320
41 137760 3804 270 328
42 138255 3817 270 336
43 138750 3830 270 344
44 139245 3843 270 352
45 139740 3856 270 360
46 140235 3869 270 368
47 140730 3882 270 376
48 141225 3895 270 384
49 141720 3908 270 392
50 142215 3921 270 400
51 142710 3934 270 408
52 143205 3947 270 416
53 143700 3960 270 424
54 144195 3973 270 432
55 144690 3986 270 440
56 145185 3999 270 448
57 145680 4012 270 456
58 146175 4025 270 464
59 146670 4038 270 472
60 147165 4051 270 480
61 147660 4064 270 488
62 148155 4077 270 496
63 148650 4090 270 504
64 149145 4103 270 512
65 149640 4116 270 520
66 150135 4129 270 528
67 150630 4142 270 536
68 151125 4155 270 544
69 151620 4168 270 552
70 152115 4181 270 560
71 152610 4194 270 568
72 153105 4207 270 576
73 153600 4220 270 584
74 154095 4233 270 592
75 154590 4246 270 600
76 155085 4259 270 608
77 155580 4272 270 616
78 156075 4285 270 624
79 156570 4298 270 632
80 157065 4311 270 640
80 (5 x Star) 169105 4969 275 642
81 169600 4982 275 650
82 170095 4995 275 658
83 170590 5008 275 666
84 171085 5021 275 674
85 171580 5034 275 682
86 172075 5047 275 690
87 172570 5060 275 698
88 173065 5073 275 706
89 173560 5086 275 714
90 174055 5099 275 723
91 174550 5112 275 731
92 175045 5125 275 739
93 175540 5138 275 747
94 176035 5151 275 755
95 176530 5164 275 763
96 177025 5177 275 771
97 177520 5190 275 779
98 178015 5203 275 787
99 178510 5216 275 795
100 179005 5229 275 803
100 (6 x Star) 191045 5887 280 806
101 191540 5900 280 814
102 192035 5913 280 822
103 192530 5926 280 830
104 193025 5939 280 838
105 193520 5952 280 846
106 194015 5965 280 854
107 194510 5978 280 862
108 195005 5991 280 870
109 195500 6004 280 878
110 195995 6017 280 886
111 196490 6030 280 894
112 196985 6043 280 902
113 197480 6056 280 910
114 197975 6069 280 918
115 198470 6082 280 926
116 198965 6095 280 934
117 199460 6108 280 943
118 199955 6121 280 951
119 200450 6134 280 959
120 200945 6147 280 967
120 (7 x Star) 212985 6805 285 970
121 213480 6818 285 978
122 213975 6831 285 986
123 214470 6844 285 994
124 214965 6857 285 1002
125 215460 6870 285 1010
126 215955 6883 285 1019
127 216450 6896 285 1027
128 216945 6909 285 1035
129 217440 6922 285 1043
130 217935 6935 285 1051
131 218430 6948 285 1059
132 218925 6961 285 1067
133 219420 6974 285 1075
134 219915 6987 285 1083
135 220410 7000 285 1091
136 220905 7013 285 1099
137 221400 7026 285 1107
138 221895 7039 285 1116
139 222390 7052 285 1124
140 222885 7065 285 1132
140 (8 x Star) 234925 7723 290 1136
141 235420 7736 290 1144
142 235915 7749 290 1152
143 236410 7762 290 1160
144 236905 7775 290 1168
145 237400 7788 290 1176
146 237895 7801 290 1184
147 238390 7814 290 1192
148 238885 7827 290 1200
149 239380 7840 290 1209
150 239875 7853 290 1217
151 240370 7866 290 1225
152 240865 7879 290 1233
153 241360 7892 290 1241
154 241855 7905 290 1249
155 242350 7918 290 1257
156 242845 7931 290 1265
157 243340 7944 290 1273
158 243835 7957 290 1282
159 244330 7970 290 1290
160 244825 7983 290 1298
160 (9 x Star) 256865 8641 295 1302
161 257360 8654 295 1310
162 257855 8667 295 1319
163 258350 8680 295 1327
164 258845 8693 295 1335
165 259340 8706 295 1343
166 259835 8719 295 1351
167 260330 8732 295 1359
168 260825 8745 295 1367
169 261320 8758 295 1375
170 261815 8771 295 1384
171 262310 8784 295 1392
172 262805 8797 295 1400
173 263300 8810 295 1408
174 263795 8823 295 1416
175 264290 8836 295 1424
176 264785 8849 295 1432
177 265280 8862 295 1441
178 265775 8875 295 1449
179 266270 8888 295 1457
180 266765 8901 295 1465
180 (10 x Star) 278805 9559 300 1470
181 279300 9572 300 1478
182 279795 9585 300 1486
183 280290 9598 300 1495
184 280785 9611 300 1503
185 281280 9624 300 1511
186 281775 9637 300 1519
187 282270 9650 300 1527
188 282765 9663 300 1535
189 283260 9676 300 1544
190 283755 9689 300 1552
191 284250 9702 300 1560
192 284745 9715 300 1568
193 285240 9728 300 1576
194 285735 9741 300 1584
195 286230 9754 300 1593
196 286725 9767 300 1601
197 287220 9780 300 1609
198 287715 9793 300 1617
199 288210 9806 300 1625
200 288705 9819 300 1633
ระดับ คุณสมบัติของสัตว์เลี้ยง ราคา Hero Might Destiny
1 40 โจมตี 5 30
2 1495 HP Gold x 100000
ดาว x 3000
5 600
3 56 ความแม่นยำ Gold x 100000
ดาว x 3000
5 1000
4 56 หลบหลีก Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16 5 1500
5 127 โจมตี Gold x 300000
ดาว x 6500
14 1900
6 1635 HP Gold x 300000
ดาว x 6500
5 2200
7 12 คริติคอล Gold x 300000
ดาว x 6500
5 2700
8 12 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล Gold x 300000
ดาว x 6500
5 3100
9 49 โจมตี Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16 5 3600
10 4490 HP Gold x 600000
ดาว x 10500
14 4000
11 59 โจมตี Gold x 600000
ดาว x 10500
6 4500
12 2095 HP Gold x 600000
ดาว x 10500
6 5100
13 79 ความแม่นยำ Gold x 600000
ดาว x 10500
6 5600
14 79 หลบหลีก Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 18 6 6200
15 178 โจมตี Gold x 1200000
ดาว x 15000
19 6800
16 2285 HP Gold x 1200000
ดาว x 15000
6 7400
17 17 คริติคอล Gold x 1200000
ดาว x 15000
6 8100
18 17 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล Gold x 1200000
ดาว x 15000
6 8800
19 65 โจมตี Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 24
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
x 1 6 9500
20 ความสามารถ 11 ระดับ คริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
30 10500
21 76 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
8 11700
22 2695 HP คริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
8 13000
23 101 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
8 14400
24 101 หลบหลีก Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20 8 15900
25 229 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
24 17500
26 2940 HP คริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
8 20000
27 22 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
8 21600
28 22 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
8 23200
29 83 โจมตี Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20 8 24800
30 8085 HP คริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
24 26400
31 92 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
10 28000
32 3290 HP คริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
10 29600
33 124 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
10 31200
34 124 หลบหลีก Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 14
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
10 32800
35 280 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
30 34400
36 3590 HP คริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
10 36000
37 29 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
10 37600
38 29 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
10 39200
39 102 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
x 2 10 40800
40 ความสามารถ 12 ระดับ คริสตัลสีฟ้า x 132500
ดาว x 45000
48 41500
41 108 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 132500
ดาว x 45000
12 42200
42 3895 HP คริสตัลสีฟ้า x 132500
ดาว x 45000
12 42900
43 146 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 132500
ดาว x 45000
12 43600
44 146 หลบหลีก Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
12 44300
45 331 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 176750
ดาว x 52500
35 45000
46 4245 HP คริสตัลสีฟ้า x 176750
ดาว x 52500
12 45700
47 32 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 176750
ดาว x 52500
12 46400
48 32 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 176750
ดาว x 52500
12 47100
49 120 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
12 47800
50 11680 HP คริสตัลสีฟ้า x 225000
ดาว x 60500
35 48500
51 127 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 225000
ดาว x 60500
14 49200
52 4490 HP คริสตัลสีฟ้า x 225000
ดาว x 60500
14 49900
53 168 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 225000
ดาว x 60500
14 50600
54 168 หลบหลีก Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
14 51300
55 381 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 276750
ดาว x 69000
41 52000
56 4895 HP คริสตัลสีฟ้า x 276750
ดาว x 69000
14 52700
57 38 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 276750
ดาว x 69000
14 53400
58 38 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 276750
ดาว x 69000
14 54100
59 139 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
x 2 14 54800
60 ความสามารถ 13 ระดับ คริสตัลสีฟ้า x 331500
ดาว x 78000
65 55100
61 144 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 331500
ดาว x 78000
15 55500
62 5090 HP คริสตัลสีฟ้า x 331500
ดาว x 78000
15 55800
63 191 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 331500
ดาว x 78000
15 56200
64 191 หลบหลีก Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
15 56500
65 432 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 389000
ดาว x 87500
46 56900
66 5550 HP คริสตัลสีฟ้า x 389000
ดาว x 87500
15 57200
67 42 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 389000
ดาว x 87500
15 57600
68 42 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 389000
ดาว x 87500
15 57900
69 155 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
15 58300
70 15270 HP คริสตัลสีฟ้า x 449500
ดาว x 97500
46 58600
71 161 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 449500
ดาว x 97500
17 59000
72 5690 HP คริสตัลสีฟ้า x 449500
ดาว x 97500
17 59300
73 213 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 449500
ดาว x 97500
17 59700
74 213 หลบหลีก Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 10
17 60000
75 483 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 512500
ดาว x 108000
51 60400
76 6200 HP คริสตัลสีฟ้า x 512500
ดาว x 108000
17 60700
77 47 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 512500
ดาว x 108000
17 61100
78 47 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 512500
ดาว x 108000
17 61400
79 173 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20
x 3 17 61800
80 ความสามารถ 14 ระดับ คริสตัลสีฟ้า x 577750
ดาว x 118500
82 62100
81 178 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 577750
ดาว x 118500
19 62500
82 6290 HP คริสตัลสีฟ้า x 577750
ดาว x 118500
19 62800
83 236 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 577750
ดาว x 118500
19 63200
84 236 หลบหลีก Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 10 19 63500
85 534 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 645500
ดาว x 129000
57 63900
86 6855 HP คริสตัลสีฟ้า x 645500
ดาว x 129000
19 64200
87 52 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 645500
ดาว x 129000
19 64600
88 52 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 645500
ดาว x 129000
19 64900
89 194 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 10 19 65300
90 18865 HP คริสตัลสีฟ้า x 713250
ดาว x 139500
57 65600
91 193 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 713250
ดาว x 139500
21 66000
92 6885 HP คริสตัลสีฟ้า x 713250
ดาว x 139500
21 66300
93 258 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 713250
ดาว x 139500
21 66700
94 258 หลบหลีก Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 10 21 67000
95 585 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 785000
ดาว x 150000
62 67400
96 7505 HP คริสตัลสีฟ้า x 785000
ดาว x 150000
21 67700
97 57 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 785000
ดาว x 150000
21 68100
98 57 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 785000
ดาว x 150000
21 68400
99 211 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 18 x 3 21 68800
100 ความสามารถ 15 ระดับ 99 0

สกินสกิน

สกิน หมายเหตุ สกินพิเศษ ราคา
Unknown
Unknown
Unknown 50000 HP
250 คริติคอล
Unknown - Unknown x 50

Destiny

มีฮีโร่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ 2 ตัว เพื่อปลดล็อกเนื้อเรื่อง และรับรางวัลจากหีบ

ผาแห่งความเงียบ
ผาแห่งความเงียบ
หมายเหตุ ฮีโร่ รางวัล
สมาชิกแห่งกองทัพอันเดธแห่งผาความเงียบ ปกคลุมด้วยความเงียบและความสิ้นหวัง เจ้าแห่งปีศาจได้รอคอยอย่างเงียบงัน บนท้องฟ้ามีมังกรกระดูกสยายปีกบินอยู่ด้านบน เคาท์แดรกคูล่าและอัศวินนักรบแห่งความตายได้ปรากฏตัวขึ้น มนุษย์หมาป่าก็ได้เข้าร่วมกองกำลังนี้ด้วย และผู้นำของกองทัพนี้คือ อัศวินทหารม้า และมันกำลังจะเข้าโจมตีเมืองหลวง 2 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
ภูเขาที่เงียบสงัดมันช่างตรงกันข้ามกับที่อัศวินทหารม้าจำได้ แม้เวลาจะผ่านไปหลายพันปี แต่ความทรงจำในขณะที่จักรวรรดิรุ่งเรืองยังคงตราตรึงในจิตใจ การโจมตีเมืองหลวงอาจจะล้มเหลว แต่อัศวินไม่ได้สนใจ เพราะเป้าหมายที่แท้จริงคือการจับตัวเหล่ามนุษย์มาทำเป็นทาสรับใช้ 4 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
เหล่าเชลยศึกรู้สึกหวดกลัวเมื่อได้รู้ว่าพวกเขาคือเป้าหมายที่แท้จริงของการบุกโจมตีนครหลวง ในชั่วขณะที่อัศวินแห่งความตายจะฆ่าพวกเขา ก็มีเงามืดออกมาป้องกันดาบเอาไว้ให้ “วิ่งหนีไป! ข้าต้านมันไว้ได้ไม่นาน!” เจ้ามนุษย์หมาป่าคำราม “บางที… ส่วนลึกๆในตัวข้ายังเป็นมนุษย์อยู่… ” พวกเหล่าเชลยหนีไปทางสันเขาและเมื่อมองกลับมาก็เห็นเจ้ามนุษย์หมาป่าต่อสู้กับกองทัพแห่งความมืด ด้วยพลังของหมาป่า และจิตใจของมนุษย์ 6 Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3

มังกรกระดูก + อัศวินทหารม้า + อัศวินนักรบ + เคาท์แดร็กคูล่า + เจ้าแห่งปีศาจ + Werewolf

หลังฮีโร่วิวัฒนาการแล้วสามารถเปิดใช้อุปกรณ์ได้

อุปกรณ์

หมายเหตุ
กรงเล็บสังหาร
กรงเล็บสังหาร
กระดูกกรงเล็บที่รวมวิญญาณมาแล้วนับไม่ถ้วน เมื่อแตะถูกจะไม่รู้สึกอะไร แต่สามารถเผาไหม้วิญญาณของผู้ที่แตะต้องมันได้แบบไร้เสียงไร้กลิ่น

เลือกที่ดีที่สุดที่พรสวรรค์ rune และสะกดสำหรับวีรบุรุษ คลิกเพื่อลงคะแนน

ความสามารถของฮีโร่

0
0
0
0
29
44
0
0
10
0
1
14
0
0
4
0
0
0
0
1
1
4

เหรียญตรา

7
0
0
0
6
13
0
6
53
0
2
4
0
0
4
0
1
6
1
0

คำอธิบายสกิล

55
16
1
3
0
0
0
3
3
0
8
0
2
0

ขอรับรางวัล

จ้าง ฮีโร่ ที่มีพลังมากได้ที่ Hero Altar!
เปลี่ยนจากโหมด Heroes Altar เป็น โหมดไอเทม เพื่อเก็บการ์ดฮีโร่ และ essences ในคลังสินค้า
คุณสามารถจ้าง ฮีโร่ ได้โดยการใช้ Shards, อัญมณี หรือ Honor

จ้าง ค่าใช้จ่ายในการจ้าง โอกาส *
มังกรกระดูก - จ้างฮีโร่ตำนาน มังกรกระดูก 100 %
มังกรกระดูก Soulstone จำนวน โอกาส *
น้ำพุแห่งชีวิตแต่งงานที่ไม่ราบรื่น้ำพุแห่งชีวิตแต่งงานที่ไม่ราบรื่ 1-3 / 200
หีบ Soulstone ฮีโร่ทรงเกียรติ I - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 1 / 200
หีบ Soulstone ฮีโร่ทรงเกียรติ I - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 2 / 200
หีบ Soulstone ฮีโร่ทรงเกียรติ I - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 3 / 200

* -มีโอกาสที่แน่นอน

ยิ่งไปกว่านั้น

จ้างฮีโร่
วิวัฒนาการและประสบการณ์
เปรียบเทียบของที่มีลักษณะของฮีโร่
เปรียบเทียบของความแข็งแกร่งฮีโร่
เครื่องคิดเลขของที่มีลักษณะของฮีโร่
Enlighten
ความสามารถของฮีโร่
วัตถุโบราณ
ไอเทม – เหรียญตรา
3 มิติรุ่นของตัวละคร
เวทมนตร์