ฮีโร่: มังกรกระดูก

มังกรกระดูก

มังกรกระดูก มังกรกระดูก

คุณสมบัติต่างๆ:

ธรรมดาวิวัฒนาการ 1วิวัฒนาการ 2
HP HP:430061560117960
โจมตี โจมตี:23519773284
ATK SPD ATK SPD:100010001000
MOV SPD MOV SPD:255270270
ระยะการโจมตี ระยะการโจมตี:101010
ความแม่นยำ ความแม่นยำ:168219327
หลบหลีก หลบหลีก:000
คริติคอล คริติคอล:000
คริติคอล DMG คริติคอล DMG:000
ต้านการโจมตีแบบคริติคอล ต้านการโจมตีแบบคริติคอล:000
Wardens' WatchUnknownความสามารถ
UnknownUnknownกรุณาเลือก พรสวรรค์เพลิงดูดวิญญาณ
Unknown
  • เพลิงดูดวิญญาณ
  • ฮีโร่ Totem
  • มังกรกระดูก
  • มังกรกระดูก วิวัฒนาการ 1
  • มังกรกระดูก วิวัฒนาการ 2
  • Unknown
  • Unknown
ระดับราคา Mightธรรมดา Mightวิวัฒนาการ 1 Mightวิวัฒนาการ 2
1/15---597898
ลบ Buff ทั้งหมด และสร้างความเสียหาย 120% ATK DMG และเพิ่มความเสียหายคงที่ 8,000 DMG ต่อเป้าหมายทั้งหมดในบริเวณโดยรอบ (ผลการลดความเสียหายไม่มีผลต่อการสร้างความเสียหายคงที่) พร้อมทั้งเปลี่ยน 35% จากความเสียหายที่ได้รับมาใช้รักษาตนเอง (คูลดาวน์ 2 วิ. ฮีโร่นี้ถูกคุ้มกันจากเอฟเฟค โคม่า ความหวาดกลัว การลดพลังงาน หรือการถูกโจมตีเป็นเวลา 3.5วิ. คูลดาวน์ 5 วิ. ฮีโร่นี้มีการฟื้นฟูพลังงานอย่างรวดเร็ว)
2/152000 (100 Shards)117156195
ลบ Buff ทั้งหมด และสร้างความเสียหาย 140% ATK DMG และเพิ่มความเสียหายคงที่ 11,000 DMG ต่อเป้าหมายทั้งหมดในบริเวณโดยรอบ (ผลการลดความเสียหายไม่มีผลต่อการสร้างความเสียหายคงที่) พร้อมทั้งเปลี่ยน 35% จากความเสียหายที่ได้รับมาใช้รักษาตนเอง (คูลดาวน์ 2 วิ. ฮีโร่นี้ถูกคุ้มกันจากเอฟเฟค โคม่า ความหวาดกลัว การลดพลังงาน หรือการถูกโจมตีเป็นเวลา 3.5วิ. คูลดาวน์ 5 วิ. ฮีโร่นี้มีการฟื้นฟูพลังงานอย่างรวดเร็ว)
3/1510000 (500 Shards)176234293
ลบ Buff ทั้งหมด และสร้างความเสียหาย 160% ATK DMG และเพิ่มความเสียหายคงที่ 14,000 DMG ต่อเป้าหมายทั้งหมดในบริเวณโดยรอบ (ผลการลดความเสียหายไม่มีผลต่อการสร้างความเสียหายคงที่) พร้อมทั้งเปลี่ยน 35% จากความเสียหายที่ได้รับมาใช้รักษาตนเอง (คูลดาวน์ 2 วิ. ฮีโร่นี้ถูกคุ้มกันจากเอฟเฟค โคม่า ความหวาดกลัว การลดพลังงาน หรือการถูกโจมตีเป็นเวลา 3.5วิ. คูลดาวน์ 5 วิ. ฮีโร่นี้มีการฟื้นฟูพลังงานอย่างรวดเร็ว)
4/1530000 (1500 Shards)234312390
ลบ Buff ทั้งหมด และสร้างความเสียหาย 120% ATK DMG และเพิ่มความเสียหายคงที่ 8,000 DMG ต่อเป้าหมายทั้งหมดในบริเวณโดยรอบ (ผลการลดความเสียหายไม่มีผลต่อการสร้างความเสียหายคงที่) พร้อมทั้งเปลี่ยน 35% จากความเสียหายที่ได้รับมาใช้รักษาตนเอง (คูลดาวน์ 2 วิ. ฮีโร่นี้ถูกคุ้มกันจากเอฟเฟค โคม่า ความหวาดกลัว การลดพลังงาน หรือการถูกโจมตีเป็นเวลา 3.5วิ. คูลดาวน์ 5 วิ. ฮีโร่นี้มีการฟื้นฟูพลังงานอย่างรวดเร็ว)
5/1570000 (3500 Shards)293390488
ลบ Buff ทั้งหมด และสร้างความเสียหาย 120% ATK DMG และเพิ่มความเสียหายคงที่ 8,000 DMG ต่อเป้าหมายทั้งหมดในบริเวณโดยรอบ (ผลการลดความเสียหายไม่มีผลต่อการสร้างความเสียหายคงที่) พร้อมทั้งเปลี่ยน 35% จากความเสียหายที่ได้รับมาใช้รักษาตนเอง (คูลดาวน์ 2 วิ. ฮีโร่นี้ถูกคุ้มกันจากเอฟเฟค โคม่า ความหวาดกลัว การลดพลังงาน หรือการถูกโจมตีเป็นเวลา 3.5วิ. คูลดาวน์ 5 วิ. ฮีโร่นี้มีการฟื้นฟูพลังงานอย่างรวดเร็ว)
6/15120000 (6000 Shards)351468585
ลบ Buff ทั้งหมด และสร้างความเสียหาย 250% ATK DMG และเพิ่มความเสียหายคงที่ 23,000 DMG ต่อเป้าหมายทั้งหมดในบริเวณโดยรอบ (ผลการลดความเสียหายไม่มีผลต่อการสร้างความเสียหายคงที่) พร้อมทั้งเปลี่ยน 35% จากความเสียหายที่ได้รับมาใช้รักษาตนเอง (คูลดาวน์ 2 วิ. ฮีโร่นี้ถูกคุ้มกันจากเอฟเฟค โคม่า ความหวาดกลัว การลดพลังงาน หรือการถูกโจมตีเป็นเวลา 3.5วิ. คูลดาวน์ 5 วิ. ฮีโร่นี้มีการฟื้นฟูพลังงานอย่างรวดเร็ว)
7/15200000 (10000 Shards)410546683
ลบ Buff ทั้งหมด และสร้างความเสียหาย 290% ATK DMG และเพิ่มความเสียหายคงที่ 27,000 DMG ต่อเป้าหมายทั้งหมดในบริเวณโดยรอบ (ผลการลดความเสียหายไม่มีผลต่อการสร้างความเสียหายคงที่) พร้อมทั้งเปลี่ยน 35% จากความเสียหายที่ได้รับมาใช้รักษาตนเอง (คูลดาวน์ 2 วิ. ฮีโร่นี้ถูกคุ้มกันจากเอฟเฟค โคม่า ความหวาดกลัว การลดพลังงาน หรือการถูกโจมตีเป็นเวลา 3.5วิ. คูลดาวน์ 5 วิ. ฮีโร่นี้มีการฟื้นฟูพลังงานอย่างรวดเร็ว)
8/15500000 (25000 Shards)468624780
ลบ Buff ทั้งหมด และสร้างความเสียหาย 330% ATK DMG และเพิ่มความเสียหายคงที่ 31,000 DMG ต่อเป้าหมายทั้งหมดในบริเวณโดยรอบ (ผลการลดความเสียหายไม่มีผลต่อการสร้างความเสียหายคงที่) พร้อมทั้งเปลี่ยน 35% จากความเสียหายที่ได้รับมาใช้รักษาตนเอง (คูลดาวน์ 2 วิ. ฮีโร่นี้ถูกคุ้มกันจากเอฟเฟค โคม่า ความหวาดกลัว การลดพลังงาน หรือการถูกโจมตีเป็นเวลา 3.5วิ. คูลดาวน์ 5 วิ. ฮีโร่นี้มีการฟื้นฟูพลังงานอย่างรวดเร็ว)
9/15800000 (40000 Shards)527702878
ลบ Buff ทั้งหมด และสร้างความเสียหาย 370% ATK DMG และเพิ่มความเสียหายคงที่ 35,000 DMG ต่อเป้าหมายทั้งหมดในบริเวณโดยรอบ (ผลการลดความเสียหายไม่มีผลต่อการสร้างความเสียหายคงที่) พร้อมทั้งเปลี่ยน 35% จากความเสียหายที่ได้รับมาใช้รักษาตนเอง (คูลดาวน์ 2 วิ. ฮีโร่นี้ถูกคุ้มกันจากเอฟเฟค โคม่า ความหวาดกลัว การลดพลังงาน หรือการถูกโจมตีเป็นเวลา 3.5วิ. คูลดาวน์ 5 วิ. ฮีโร่นี้มีการฟื้นฟูพลังงานอย่างรวดเร็ว)
10/151600000 (80000 Shards)585780975
ลบ Buff ทั้งหมด และสร้างความเสียหาย 420% ATK DMG และเพิ่มความเสียหายคงที่ 40,000 DMG ต่อเป้าหมายทั้งหมดในบริเวณโดยรอบ (ผลการลดความเสียหายไม่มีผลต่อการสร้างความเสียหายคงที่) พร้อมทั้งเปลี่ยน 35% จากความเสียหายที่ได้รับมาใช้รักษาตนเอง (คูลดาวน์ 2 วิ. ฮีโร่นี้ถูกคุ้มกันจากเอฟเฟค โคม่า ความหวาดกลัว การลดพลังงาน หรือการถูกโจมตีเป็นเวลา 3.5วิ. คูลดาวน์ 5 วิ. ฮีโร่นี้มีการฟื้นฟูพลังงานอย่างรวดเร็ว)
11/158600000 Gold 5970 คริสตัลสีฟ้า 154000 ดาว
Unknown - Unknown 74Unknown - Unknown 16
6448581073
ล้าง buff ออก และทำความเสียหาย 460% ATK รวมกับค่าคงที่ 42,000 DMG กับศัตรูทุกตัวในพื้นที่เป้าหมาย (DMG ค่าคงที่จะไม่สามารถ ลดได้จากการลดควมเสียหายเป็น %) ฮีโร่จะได้รับ HP เท่ากับ 38% ของความเสียหายที่สกิลนี้ทำได้ (คูลดาวน์ 2 วิ ฮีโร่นี้จะต้านทานสตัน. หวาดกลัว. ผลลบพลังงาน และการโจมตีเป็นเวลา 3.5 วิ คูลดาวน์: 5 วิ ฮีโร่นี้มีการฟื้นพลังงานอย่างรวดเร็ว)
12/15857290 คริสตัลสีฟ้า 485000 ดาว
Unknown - Unknown 54Unknown - Unknown 22Unknown - Unknown 8
7029361170
ล้าง buff ออก และทำความเสียหาย 500% ATK รวมกับค่าคงที่ 44,000 DMG กับศัตรูทุกตัวในพื้นที่เป้าหมาย (DMG ค่าคงที่จะไม่สามารถ ลดได้จากการลดควมเสียหายเป็น %) ฮีโร่จะได้รับ HP เท่ากับ 42% ของความเสียหายที่สกิลนี้ทำได้ (คูลดาวน์ 2 วิ ฮีโร่นี้จะต้านทานสตัน. หวาดกลัว. ผลลบพลังงาน และการโจมตีเป็นเวลา 3.5 วิ คูลดาวน์: 5 วิ ฮีโร่นี้มีการฟื้นพลังงานอย่างรวดเร็ว)
13/153443000 คริสตัลสีฟ้า 941000 ดาว
Unknown - Unknown 30Unknown - Unknown 20
76110141268
ล้าง buff ออก และทำความเสียหาย 540% ATK รวมกับค่าคงที่ 46,000 DMG กับศัตรูทุกตัวในพื้นที่เป้าหมาย (DMG ค่าคงที่จะไม่สามารถ ลดได้จากการลดควมเสียหายเป็น %) ฮีโร่จะได้รับ HP เท่ากับ 46% ของความเสียหายที่สกิลนี้ทำได้ (คูลดาวน์ 2 วิ ฮีโร่นี้จะต้านทานสตัน. หวาดกลัว. ผลลบพลังงาน และการโจมตีเป็นเวลา 3.5 วิ คูลดาวน์: 5 วิ ฮีโร่นี้มีการฟื้นพลังงานอย่างรวดเร็ว)
14/156976250 คริสตัลสีฟ้า 1524500 ดาว
Unknown - Unknown 46Unknown - Unknown 20
81910921365
ล้าง buff ออก และทำความเสียหาย 580% ATK รวมกับค่าคงที่ 48,000 DMG กับศัตรูทุกตัวในพื้นที่เป้าหมาย (DMG ค่าคงที่จะไม่สามารถ ลดได้จากการลดควมเสียหายเป็น %) ฮีโร่จะได้รับ HP เท่ากับ 50% ของความเสียหายที่สกิลนี้ทำได้ (คูลดาวน์ 2 วิ ฮีโร่นี้จะต้านทานสตัน. หวาดกลัว. ผลลบพลังงาน และการโจมตีเป็นเวลา 3.5 วิ คูลดาวน์: 5 วิ ฮีโร่นี้มีการฟื้นพลังงานอย่างรวดเร็ว)
15/1510308250 คริสตัลสีฟ้า 2029500 ดาว
Unknown - Unknown 48
87811701463
ล้าง buff ออก และทำความเสียหาย 620% ATK รวมกับค่าคงที่ 50,000 DMG กับศัตรูทุกตัวในพื้นที่เป้าหมาย (DMG ค่าคงที่จะไม่สามารถ ลดได้จากการลดควมเสียหายเป็น %) ฮีโร่จะได้รับ HP เท่ากับ 54% ของความเสียหายที่สกิลนี้ทำได้ (คูลดาวน์ 2 วิ ฮีโร่นี้จะต้านทานสตัน. หวาดกลัว. ผลลบพลังงาน และการโจมตีเป็นเวลา 3.5 วิ คูลดาวน์: 5 วิ ฮีโร่นี้มีการฟื้นพลังงานอย่างรวดเร็ว)
ระดับหมายเหตุ
1Unknown
2Unknown
3Unknown
4Unknown
5Unknown
6Unknown
7Unknown
8Unknown
9Unknown
10Unknown
มังกรกระดูก
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
143002352555
2452024825511
3474026125516
4496027425521
5518028725527
6540030025532
7562031325537
8584032625543
9606033925548
10628035225553
11650036525558
12672037825564
13694039125569
14716040425574
15738041725580
16760043025585
17782044325590
18804045625596
198260469255101
208480482255106
20 (2 x Star)
1000 (1000ดาว)
10000 (10000Gold)
10ลูกไฟดันเจี้ยน
12780717260107
2113000730260112
2213220743260118
2313440756260123
2413660769260128
2513880782260134
2614100795260139
2714320808260144
2814540821260150
2914760834260155
3014980847260160
3115200860260166
3215420873260171
3315640886260176
3415860899260182
3516080912260187
3616300925260192
3716520938260198
3816740951260203
3916960964260208
4017180977260214
40 (3 x Star)
3000 (4000ดาว)
30000 (40000Gold)
50ลูกไฟดันเจี้ยน
214801212265215
41217001225265220
42219201238265226
43221401251265231
44223601264265236
45225801277265242
46228001290265247
47230201303265252
48232401316265258
49234601329265263
50236801342265269
51239001355265274
52241201368265279
53243401381265285
54245601394265290
55247801407265295
56250001420265301
57252201433265306
58254401446265312
59256601459265317
60258801472265322
60 (4 x Star)
10000 (14000ดาว)
100000 (140000Gold)
75ลูกไฟดันเจี้ยน
301801707270324
61304001720270329
62306201733270335
63308401746270340
64310601759270346
65312801772270351
66315001785270356
67317201798270362
68319401811270367
69321601824270373
70323801837270378
71326001850270383
72328201863270389
73330401876270394
74332601889270400
75334801902270405
76337001915270410
77339201928270416
78341401941270421
79343601954270427
80345801967270432
80 (5 x Star)
20000 (34000ดาว)
200000 (340000Gold)
105ลูกไฟดันเจี้ยน
388802202275434
81391002215275440
82393202228275445
83395402241275451
84397602254275456
85399802267275461
86402002280275467
87404202293275472
88406402306275478
89408602319275483
90410802332275489
91413002345275494
92415202358275499
93417402371275505
94419602384275510
95421802397275516
96424002410275521
97426202423275526
98428402436275532
99430602449275537
100432802462275543
100 (6 x Star)
30000 (64000ดาว)
300000 (640000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
475802697280546
101478002710280551
102480202723280556
103482402736280562
104484602749280567
105486802762280573
106489002775280578
107491202788280584
108493402801280589
109495602814280595
110497802827280600
111500002840280606
112502202853280611
113504402866280616
114506602879280622
115508802892280627
116511002905280633
117513202918280638
118515402931280644
119517602944280649
120519802957280655
120 (7 x Star)
50000 (114000ดาว)
500000 (1140000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
562803192285658
121565003205285663
122567203218285669
123569403231285674
124571603244285680
125573803257285685
126576003270285691
127578203283285696
128580403296285702
129582603309285707
130584803322285713
131587003335285718
132589203348285724
133591403361285729
134593603374285735
135595803387285740
136598003400285746
137600203413285751
138602403426285757
139604603439285762
140606803452285768
140 (8 x Star)
100000 (214000ดาว)
1000000 (2140000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
649803687290772
141652003700290777
142654203713290783
143656403726290788
144658603739290794
145660803752290799
146663003765290805
147665203778290810
148667403791290816
149669603804290821
150671803817290827
151674003830290832
152676203843290838
153678403856290843
154680603869290849
155682803882290854
156685003895290860
157687203908290865
158689403921290871
159691603934290876
160693803947290882
160 (9 x Star)
200000 (414000ดาว)
2000000 (4140000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
736804182295886
161739004195295892
162741204208295897
163743404221295903
164745604234295908
165747804247295914
166750004260295919
167752204273295925
168754404286295931
169756604299295936
170758804312295942
171761004325295947
172763204338295953
173765404351295958
174767604364295964
175769804377295969
176772004390295975
177774204403295980
178776404416295986
179778604429295991
180780804442295997
180 (10 x Star)
400000 (814000ดาว)
5000000 (9140000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
8238046773001002
1818260046903001008
1828282047033001013
1838304047163001019
1848326047293001024
1858348047423001030
1868370047553001035
1878392047683001041
1888414047813001047
1898436047943001052
1908458048073001058
1918480048203001063
1928502048333001069
1938524048463001074
1948546048593001080
1958568048723001086
1968590048853001091
1978612048983001097
1988634049113001102
1998656049243001108
2008678049373001113
มังกรกระดูก
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
16156019772707
261890199027013
362220200327020
462550201627027
562880202927034
663210204227040
763540205527047
863870206827054
964200208127060
1064530209427067
1164860210727074
1265190212027080
1365520213327087
1465850214627094
15661802159270101
16665102172270107
17668402185270114
18671702198270121
19675002211270127
20678302224270134
21681602237270141
22684902250270147
23688202263270154
24691502276270161
25694802289270168
26698102302270174
27701402315270181
28704702328270188
29708002341270194
30711302354270201
31714602367270208
32717902380270214
33721202393270221
34724502406270228
35727802419270235
36731102432270241
37734402445270248
38737702458270255
39741002471270261
40744302484270268
41747602497270275
42750902510270281
43754202523270288
44757502536270295
45760802549270302
46764102562270308
47767402575270315
48770702588270322
49774002601270328
50777302614270335
51780602627270342
52783902640270348
53787202653270355
54790502666270362
55793802679270369
56797102692270375
57800402705270382
58803702718270389
59807002731270395
60810302744270402
61813602757270409
62816902770270415
63820202783270422
64823502796270429
65826802809270436
66830102822270442
67833402835270449
68836702848270456
69840002861270462
70843302874270469
71846602887270476
72849902900270482
73853202913270489
74856502926270496
75859802939270503
76863102952270509
77866402965270516
78869702978270523
79873002991270529
80876303004270536
80 (5 x Star)
20000 (20000ดาว)
200000 (200000Gold)
105ลูกไฟดันเจี้ยน
936503333275538
81939803346275545
82943103359275552
83946403372275558
84949703385275565
85953003398275572
86956303411275579
87959603424275585
88962903437275592
89966203450275599
90969503463275606
91972803476275612
92976103489275619
93979403502275626
94982703515275632
95986003528275639
96989303541275646
97992603554275653
98995903567275659
99999203580275666
1001002503593275673
100 (6 x Star)
30000 (50000ดาว)
300000 (500000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
1062703922280676
1011066003935280682
1021069303948280689
1031072603961280696
1041075903974280703
1051079203987280709
1061082504000280716
1071085804013280723
1081089104026280730
1091092404039280736
1101095704052280743
1111099004065280750
1121102304078280757
1131105604091280763
1141108904104280770
1151112204117280777
1161115504130280784
1171118804143280790
1181122104156280797
1191125404169280804
1201128704182280811
120 (7 x Star)
50000 (100000ดาว)
500000 (1000000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
1188904511285814
1211192204524285821
1221195504537285828
1231198804550285834
1241202104563285841
1251205404576285848
1261208704589285855
1271212004602285861
1281215304615285868
1291218604628285875
1301221904641285882
1311225204654285889
1321228504667285895
1331231804680285902
1341235104693285909
1351238404706285916
1361241704719285923
1371245004732285929
1381248304745285936
1391251604758285943
1401254904771285950
140 (8 x Star)
100000 (200000ดาว)
1000000 (2000000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
1315105100290954
1411318405113290960
1421321705126290967
1431325005139290974
1441328305152290981
1451331605165290988
1461334905178290994
14713382051912901001
14813415052042901008
14913448052172901015
15013481052302901022
15113514052432901028
15213547052562901035
15313580052692901042
15413613052822901049
15513646052952901056
15613679053082901063
15713712053212901069
15813745053342901076
15913778053472901083
16013811053602901090
160 (9 x Star)
200000 (400000ดาว)
2000000 (4000000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
14413056892951094
16114446057022951101
16214479057152951108
16314512057282951115
16414545057412951122
16514578057542951128
16614611057672951135
16714644057802951142
16814677057932951149
16914710058062951156
17014743058192951163
17114776058322951169
17214809058452951176
17314842058582951183
17414875058712951190
17514908058842951197
17614941058972951204
17714974059102951210
17815007059232951217
17915040059362951224
18015073059492951231
180 (10 x Star)
400000 (800000ดาว)
5000000 (9000000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
15675062783001236
18115708062913001243
18215741063043001250
18315774063173001257
18415807063303001263
18515840063433001270
18615873063563001277
18715906063693001284
18815939063823001291
18915972063953001298
19016005064083001305
19116038064213001312
19216071064343001318
19316104064473001325
19416137064603001332
19516170064733001339
19616203064863001346
19716236064993001353
19816269065123001360
19916302065253001366
20016335065383001373
มังกรกระดูก
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
113000039422708
2130495395527016
3130990396827024
4131485398127032
5131980399427040
6132475400727048
7132970402027056
8133465403327064
9133960404627072
10134455405927080
11134950407227088
12135445408527096
131359404098270104
141364354111270112
151369304124270120
161374254137270128
171379204150270136
181384154163270144
191389104176270152
201394054189270160
211399004202270168
221403954215270176
231408904228270184
241413854241270192
251418804254270200
261423754267270208
271428704280270216
281433654293270224
291438604306270232
301443554319270240
311448504332270248
321453454345270256
331458404358270264
341463354371270272
351468304384270280
361473254397270288
371478204410270296
381483154423270304
391488104436270312
401493054449270320
411498004462270328
421502954475270336
431507904488270344
441512854501270352
451517804514270360
461522754527270368
471527704540270376
481532654553270384
491537604566270392
501542554579270400
511547504592270408
521552454605270416
531557404618270424
541562354631270432
551567304644270440
561572254657270448
571577204670270456
581582154683270464
591587104696270472
601592054709270480
611597004722270488
621601954735270496
631606904748270504
641611854761270512
651616804774270520
661621754787270528
671626704800270536
681631654813270544
691636604826270552
701641554839270560
711646504852270568
721651454865270576
731656404878270584
741661354891270592
751666304904270600
761671254917270608
771676204930270616
781681154943270624
791686104956270632
801691054969270640
811696004982270648
821700954995270656
831705905008270664
841710855021270672
851715805034270680
861720755047270688
871725705060270696
881730655073270704
891735605086270712
901740555099270720
911745505112270728
921750455125270736
931755405138270744
941760355151270752
951765305164270760
961770255177270768
971775205190270776
981780155203270784
991785105216270792
1001790055229270800
100 (6 x Star)
30000 (30000ดาว)
300000 (300000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
1910455887280806
1011915405900280814
1021920355913280822
1031925305926280830
1041930255939280838
1051935205952280846
1061940155965280854
1071945105978280862
1081950055991280870
1091955006004280878
1101959956017280886
1111964906030280894
1121969856043280902
1131974806056280910
1141979756069280918
1151984706082280926
1161989656095280934
1171994606108280943
1181999556121280951
1192004506134280959
1202009456147280967
120 (7 x Star)
50000 (80000ดาว)
500000 (800000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
2129856805285970
1212134806818285978
1222139756831285986
1232144706844285994
12421496568572851002
12521546068702851010
12621595568832851019
12721645068962851027
12821694569092851035
12921744069222851043
13021793569352851051
13121843069482851059
13221892569612851067
13321942069742851075
13421991569872851083
13522041070002851091
13622090570132851099
13722140070262851107
13822189570392851116
13922239070522851124
14022288570652851132
140 (8 x Star)
100000 (180000ดาว)
1000000 (1800000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
23492577232901136
14123542077362901144
14223591577492901152
14323641077622901160
14423690577752901168
14523740077882901176
14623789578012901184
14723839078142901192
14823888578272901200
14923938078402901209
15023987578532901217
15124037078662901225
15224086578792901233
15324136078922901241
15424185579052901249
15524235079182901257
15624284579312901265
15724334079442901273
15824383579572901282
15924433079702901290
16024482579832901298
160 (9 x Star)
200000 (380000ดาว)
2000000 (3800000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
25686586412951302
16125736086542951310
16225785586672951319
16325835086802951327
16425884586932951335
16525934087062951343
16625983587192951351
16726033087322951359
16826082587452951367
16926132087582951375
17026181587712951384
17126231087842951392
17226280587972951400
17326330088102951408
17426379588232951416
17526429088362951424
17626478588492951432
17726528088622951441
17826577588752951449
17926627088882951457
18026676589012951465
180 (10 x Star)
400000 (780000ดาว)
5000000 (8800000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
27880595593001470
18127930095723001478
18227979595853001486
18328029095983001495
18428078596113001503
18528128096243001511
18628177596373001519
18728227096503001527
18828276596633001535
18928326096763001544
19028375596893001552
19128425097023001560
19228474597153001568
19328524097283001576
19428573597413001584
19528623097543001593
19628672597673001601
19728722097803001609
19828771597933001617
19928821098063001625
20028870598193001633
ระดับUnknownราคาHeroMightUnknown
140 โจมตี530
21495 HPGold x 100000
ดาว x 3000
5600
356 ความแม่นยำGold x 100000
ดาว x 3000
51000
456 หลบหลีกUnknown - Unknown x 16
51500
5127 โจมตีGold x 300000
ดาว x 6500
141900
61635 HPGold x 300000
ดาว x 6500
52200
712 คริติคอลGold x 300000
ดาว x 6500
52700
812 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลGold x 300000
ดาว x 6500
53100
949 โจมตีUnknown - Unknown x 16
53600
104490 HPGold x 600000
ดาว x 10500
144000
1159 โจมตีGold x 600000
ดาว x 10500
64500
122095 HPGold x 600000
ดาว x 10500
65100
1379 ความแม่นยำGold x 600000
ดาว x 10500
65600
1479 หลบหลีกUnknown - Unknown x 18
66200
15178 โจมตีGold x 1200000
ดาว x 15000
196800
162285 HPGold x 1200000
ดาว x 15000
67400
1717 คริติคอลGold x 1200000
ดาว x 15000
68100
1817 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลGold x 1200000
ดาว x 15000
68800
1965 โจมตีUnknown - Unknown x 24
Unknown - Unknown x 16
x 169500
20ความสามารถ 11 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
3010500
2176 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
811700
222695 HPคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
813000
23101 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
814400
24101 หลบหลีกUnknown - Unknown x 20
815900
25229 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
2417500
262940 HPคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
820000
2722 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
821600
2822 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
823200
2983 โจมตีUnknown - Unknown x 20
824800
308085 HPคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
2426400
3192 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1028000
323290 HPคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1029600
33124 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1031200
34124 หลบหลีกUnknown - Unknown x 14
Unknown - Unknown x 6
1032800
35280 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
3034400
363590 HPคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1036000
3729 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1037600
3829 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1039200
39102 โจมตีUnknown - Unknown x 8
Unknown - Unknown x 16
x 21040800
40ความสามารถ 12 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 132500
ดาว x 45000
4841500
41108 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 132500
ดาว x 45000
1242200
423895 HPคริสตัลสีฟ้า x 132500
ดาว x 45000
1242900
43146 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 132500
ดาว x 45000
1243600
44146 หลบหลีกUnknown - Unknown x 4
Unknown - Unknown x 4
1244300
45331 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 176750
ดาว x 52500
3545000
464245 HPคริสตัลสีฟ้า x 176750
ดาว x 52500
1245700
4732 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 176750
ดาว x 52500
1246400
4832 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 176750
ดาว x 52500
1247100
49120 โจมตีUnknown - Unknown x 4
Unknown - Unknown x 4
1247800
5011680 HPคริสตัลสีฟ้า x 225000
ดาว x 60500
3548500
51127 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 225000
ดาว x 60500
1449200
524490 HPคริสตัลสีฟ้า x 225000
ดาว x 60500
1449900
53168 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 225000
ดาว x 60500
1450600
54168 หลบหลีกUnknown - Unknown x 4
Unknown - Unknown x 6
1451300
55381 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 276750
ดาว x 69000
4152000
564895 HPคริสตัลสีฟ้า x 276750
ดาว x 69000
1452700
5738 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 276750
ดาว x 69000
1453400
5838 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 276750
ดาว x 69000
1454100
59139 โจมตีUnknown - Unknown x 8
Unknown - Unknown x 16
x 21454800
60ความสามารถ 13 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 331500
ดาว x 78000
6555100
61144 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 331500
ดาว x 78000
1555500
625090 HPคริสตัลสีฟ้า x 331500
ดาว x 78000
1555800
63191 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 331500
ดาว x 78000
1556200
64191 หลบหลีกUnknown - Unknown x 4
Unknown - Unknown x 8
1556500
65432 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 389000
ดาว x 87500
4656900
665550 HPคริสตัลสีฟ้า x 389000
ดาว x 87500
1557200
6742 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 389000
ดาว x 87500
1557600
6842 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 389000
ดาว x 87500
1557900
69155 โจมตีUnknown - Unknown x 4
Unknown - Unknown x 8
1558300
7015270 HPคริสตัลสีฟ้า x 449500
ดาว x 97500
4658600
71161 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 449500
ดาว x 97500
1759000
725690 HPคริสตัลสีฟ้า x 449500
ดาว x 97500
1759300
73213 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 449500
ดาว x 97500
1759700
74213 หลบหลีกUnknown - Unknown x 4
Unknown - Unknown x 10
1760000
75483 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 512500
ดาว x 108000
5160400
766200 HPคริสตัลสีฟ้า x 512500
ดาว x 108000
1760700
7747 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 512500
ดาว x 108000
1761100
7847 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 512500
ดาว x 108000
1761400
79173 โจมตีUnknown - Unknown x 8
Unknown - Unknown x 20
x 31761800
80ความสามารถ 14 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 577750
ดาว x 118500
8262100
81178 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 577750
ดาว x 118500
1962500
826290 HPคริสตัลสีฟ้า x 577750
ดาว x 118500
1962800
83236 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 577750
ดาว x 118500
1963200
84236 หลบหลีกUnknown - Unknown x 10
1963500
85534 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 645500
ดาว x 129000
5763900
866855 HPคริสตัลสีฟ้า x 645500
ดาว x 129000
1964200
8752 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 645500
ดาว x 129000
1964600
8852 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 645500
ดาว x 129000
1964900
89194 โจมตีUnknown - Unknown x 10
1965300
9018865 HPคริสตัลสีฟ้า x 713250
ดาว x 139500
5765600
91193 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 713250
ดาว x 139500
2166000
926885 HPคริสตัลสีฟ้า x 713250
ดาว x 139500
2166300
93258 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 713250
ดาว x 139500
2166700
94258 หลบหลีกUnknown - Unknown x 10
2167000
95585 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 785000
ดาว x 150000
6267400
967505 HPคริสตัลสีฟ้า x 785000
ดาว x 150000
2167700
9757 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 785000
ดาว x 150000
2168100
9857 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 785000
ดาว x 150000
2168400
99211 โจมตีUnknown - Unknown x 18
x 32168800
100ความสามารถ 15 ระดับ990

UnknownUnknown

  • Unknown
Unknownฮีโร่หมายเหตุUnknownราคา
Unknown
Unknown
Unknown50000 HP
250 คริติคอล
Unknown - Unknown x 50
ระดับ HP โจมตี ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริติคอล หลบหลีก ความแม่นยำ คริติคอล DMG Might เลื่อนตำแหน่ง ระดับ
1 50000 250 560 Shards + 10 Unknown - Unknown
2 2625 105 6 840 Shards + 15 Unknown - Unknown
3 15 15 6 1120 Shards + 20 Unknown - Unknown
4 75 75 6 1400 Shards + 25 Unknown - Unknown
5 3250 130 9 1680 Shards + 30 Unknown - Unknown
6 25 25 9 1960 Shards + 35 Unknown - Unknown
7 105 105 9 2240 Shards + 40 Unknown - Unknown
8 4125 165 12 2520 Shards + 45 Unknown - Unknown
9 35 35 12 2800 Shards + 50 Unknown - Unknown
10 135 135 12
ทั้งหมด 15120 Shards270 Unknown - Unknown

Unknown

Unknown
Unknown
Unknown
หมายเหตุ ฮีโร่ รางวัล
Unknown 2 Unknown - Unknown x 4
Unknown 4 Unknown - Unknown x 5
Unknown 6 Unknown - Unknown x 3
มังกรกระดูก + อัศวินทหารม้า + อัศวินนักรบ + เคาท์แดร็กคูล่า + เจ้าแห่งปีศาจ + Werewolf
Unknown

Unknown

หมายเหตุ
Unknown
Unknown
Unknown

เลือกที่ดีที่สุดที่ได้รับสำหรับวีรบุรุษ คลิกเพื่อลงคะแนน

Unknown

0
0
2
25
0
0
14
0
0
0
1
0
72
73
0
0
19
0
0
0
1
7
5
13
3
2
2
32
4
3
0
0
3
0

เหรียญตรา

1
10
3
2
6
0
0
1
0
25
2
3
4
0
1
4
0
1
0
0
0
20
27
0
7
115
8
5
1
0
0
0
4
2

Unknown

160
39
3
3
4
2
2
6
4
0
12
1
5
0

Unknown

0
0
1
0
4
2
7
0
2
32
0
0
3
0
1
1

Unknown

1
1
5
2
1
0
81

ขอรับรางวัล

จ้าง ฮีโร่ ที่มีพลังมากได้ที่ Hero Altar!
เปลี่ยนจากโหมด Heroes Altar เป็น โหมดไอเทม เพื่อเก็บการ์ดฮีโร่ และ essences ในคลังสินค้า
คุณสามารถจ้าง ฮีโร่ ได้โดยการใช้ Shards, อัญมณี หรือ Honor
จ้าง ค่าใช้จ่ายในการจ้าง โอกาส *
มังกรกระดูก - Unknown --- 100 %
Unknown จำนวน โอกาส *
น้ำพุแห่งชีวิตแต่งงานที่ไม่ราบรื่น้ำพุแห่งชีวิตแต่งงานที่ไม่ราบรื่ 1-3 / 200
Unknown - Unknown 1 / 200
Unknown - Unknown 2 / 200
Unknown - Unknown 3 / 200

* -มีโอกาสที่แน่นอน

3 มิติรุ่นของตัวละคร

ยิ่งไปกว่านั้น

Unknown
จ้างฮีโร่
วิวัฒนาการและประสบการณ์
เปรียบเทียบของที่มีลักษณะของฮีโร่
เปรียบเทียบของความแข็งแกร่งฮีโร่
เครื่องคิดเลขของที่มีลักษณะของฮีโร่
Enlighten
Unknown
ไอเทม - เหรียญตรา
3 มิติรุ่นของตัวละคร
เวทมนตร์