ฮีโร่: Immortep

Immortep

Immortep Immortep

คุณสมบัติต่างๆ:

ธรรมดา วิวัฒนาการ 1 วิวัฒนาการ 2
HP HP: 2200 28640 54640
โจมตี โจมตี: 200 1560 2648
ATK SPD ATK SPD: 1000 1000 1000
MOV SPD MOV SPD: 165 180 180
ระยะการโจมตี ระยะการโจมตี: 3 3 3
ความแม่นยำ ความแม่นยำ: 156 195 280
หลบหลีก หลบหลีก: 0 0 0
คริติคอล คริติคอล: 0 0 0
คริติคอล DMG คริติคอล DMG: 0 0 0
ต้านการโจมตีแบบคริติคอล ต้านการโจมตีแบบคริติคอล: 0 0 0
ความสามารถของฮีโร่ ความสามารถ
กรุณาเลือก พรสวรรค์ พายุแห่งความตาย

ฟาโรห์ที่มีพลังอำนาจมหาศาลที่ได้ถูกทำการฝัง เพื่อเป็นการบูชายัญ เค้าได้รับการช่วยเหลือจากไสยศาตร์มนตร์ดำให้สามารถกลับมายังโลกมนุษย์ เพื่อที่จะมาสร้างปัญหาบนโลกมนุษย์

  • ความสามารถ
  • ฮีโร่ Totem
  • คุณสมบัติต่างๆ
  • คุณสมบัติต่างๆ วิวัฒนาการ 1
  • คุณสมบัติต่างๆ วิวัฒนาการ 2
  • Destiny
ระดับ หมายเหตุ ราคา Mightธรรมดา Mightวิวัฒนาการ 1 Mightวิวัฒนาการ 2
1/15 ล้อมรอบด้วย สกิล Immortep พายุทราย เป็นเวลา 6 วินาที มีโอกาสที่จะก่อให้เกิด ค่าความเสียหาย 120% และ ก่อให้เกิด สภาวะโคม่า เป็นเวลา 1 วินาที ไปยังศัตรู และ อาคาร ในช่วงของพายุ 59 78 98
2/15 ล้อมรอบด้วย สกิล Immortep พายุทราย เป็นเวลา 6 วินาที มีโอกาสที่จะก่อให้เกิด ค่าความเสียหาย 140% และ ก่อให้เกิด สภาวะโคม่า เป็นเวลา 1 วินาที ไปยังศัตรู และ อาคาร ในช่วงของพายุ 2000
(100 Shards)
117 156 195
3/15 ล้อมรอบด้วย สกิล Immortep พายุทราย เป็นเวลา 6 วินาที มีโอกาสที่จะก่อให้เกิด ค่าความเสียหาย 160% และ ก่อให้เกิด สภาวะโคม่า เป็นเวลา 1 วินาที ไปยังศัตรู และ อาคาร ในช่วงของพายุ 10000
(500 Shards)
176 234 293
4/15 ล้อมรอบด้วย สกิล Immortep พายุทราย เป็นเวลา 6 วินาที มีโอกาสที่จะก่อให้เกิด ค่าความเสียหาย 180% และ ก่อให้เกิด สภาวะโคม่า เป็นเวลา 1 วินาที ไปยังศัตรู และ อาคาร ในช่วงของพายุ 30000
(1500 Shards)
234 312 390
5/15 ล้อมรอบด้วย สกิล Immortep พายุทราย เป็นเวลา 6 วินาที มีโอกาสที่จะก่อให้เกิด ค่าความเสียหาย 200% และ ก่อให้เกิด สภาวะโคม่า เป็นเวลา 1 วินาที ไปยังศัตรู และ อาคาร ในช่วงของพายุ 70000
(3500 Shards)
293 390 488
6/15 ล้อมรอบด้วย สกิล Immortep พายุทราย เป็นเวลา 6 วินาที มีโอกาสที่จะก่อให้เกิด ค่าความเสียหาย 220% และ ก่อให้เกิด สภาวะโคม่า เป็นเวลา 1 วินาที ไปยังศัตรู และ อาคาร ในช่วงของพายุ 120000
(6000 Shards)
351 468 585
7/15 ล้อมรอบด้วย สกิล Immortep พายุทราย เป็นเวลา 6 วินาที มีโอกาสที่จะก่อให้เกิด ค่าความเสียหาย 240% และ ก่อให้เกิด สภาวะโคม่า เป็นเวลา 1 วินาที ไปยังศัตรู และ อาคาร ในช่วงของพายุ 200000
(10000 Shards)
410 546 683
8/15 ล้อมรอบด้วย สกิล Immortep พายุทราย เป็นเวลา 6 วินาที มีโอกาสที่จะก่อให้เกิด ค่าความเสียหาย 260% และ ก่อให้เกิด สภาวะโคม่า เป็นเวลา 1 วินาที ไปยังศัตรู และ อาคาร ในช่วงของพายุ 500000
(25000 Shards)
468 624 780
9/15 ล้อมรอบด้วย สกิล Immortep พายุทราย เป็นเวลา 6 วินาที มีโอกาสที่จะก่อให้เกิด ค่าความเสียหาย 280% และ ก่อให้เกิด สภาวะโคม่า เป็นเวลา 1 วินาที ไปยังศัตรู และ อาคาร ในช่วงของพายุ 800000
(40000 Shards)
527 702 878
10/15 ล้อมรอบด้วย สกิล Immortep พายุทราย เป็นเวลา 6 วินาที มีโอกาสที่จะก่อให้เกิด ค่าความเสียหาย 300% และ ก่อให้เกิด สภาวะโคม่า เป็นเวลา 1 วินาที ไปยังศัตรู และ อาคาร ในช่วงของพายุ 1600000
(80000 Shards)
585 780 975
11/15 พายุทรายล้อมรอบ Immortep 6 วินาที มีโอกาสที่จะสร้าง 330% DMG ทำให้ติดโคม่า และเพิ่มดาเมจที่จะได้รับ 6% กับยูนิตที่อยู่ในพายุทราย 1.2 วินาที 0
(0 Shards)
644 858 1073
12/15 พายุทรายล้อมรอบ Immortep 6 วินาที มีโอกาสที่จะสร้าง 360% DMG ทำให้ติดโคม่า และเพิ่มดาเมจที่จะได้รับ 10% กับยูนิตที่อยู่ในพายุทราย 1.4 วินาที 0
(0 Shards)
702 936 1170
13/15 พายุทรายล้อมรอบ Immortep 6 วินาที มีโอกาสที่จะสร้าง 390% DMG ทำให้ติดโคม่า และเพิ่มดาเมจที่จะได้รับ 14% กับยูนิตที่อยู่ในพายุทราย 1.6 วินาที 0
(0 Shards)
761 1014 1268
14/15 พายุทรายล้อมรอบ Immortep 6 วินาที มีโอกาสที่จะสร้าง 420% DMG ทำให้ติดโคม่า และเพิ่มดาเมจที่จะได้รับ 18% กับยูนิตที่อยู่ในพายุทราย 1.8 วินาที 0
(0 Shards)
819 1092 1365
15/15 พายุทรายล้อมรอบ Immortep 6 วินาที มีโอกาสที่จะสร้าง 450% DMG ทำให้ติดโคม่า และเพิ่มดาเมจที่จะได้รับ 22% กับยูนิตที่อยู่ในพายุทราย 2 วินาที 0
(0 Shards)
878 1170 1463
ระดับ หมายเหตุ
1 ล้อมรอบด้วย สกิล Immortep พายุทราย เป็นเวลา 6 วินาที มีโอกาสที่จะก่อให้เกิด ค่าความเสียหาย 120% และ ก่อให้เกิด สภาวะโคม่า เป็นเวลา 1 วินาที ไปยังศัตรู และ อาคาร ในช่วงของพายุ
2 ล้อมรอบด้วย สกิล Immortep พายุทราย เป็นเวลา 6 วินาที มีโอกาสที่จะก่อให้เกิด ค่าความเสียหาย 140% และ ก่อให้เกิด สภาวะโคม่า เป็นเวลา 1 วินาที ไปยังศัตรู และ อาคาร ในช่วงของพายุ
3 ล้อมรอบด้วย สกิล Immortep พายุทราย เป็นเวลา 6 วินาที มีโอกาสที่จะก่อให้เกิด ค่าความเสียหาย 160% และ ก่อให้เกิด สภาวะโคม่า เป็นเวลา 1 วินาที ไปยังศัตรู และ อาคาร ในช่วงของพายุ
4 ล้อมรอบด้วย สกิล Immortep พายุทราย เป็นเวลา 6 วินาที มีโอกาสที่จะก่อให้เกิด ค่าความเสียหาย 180% และ ก่อให้เกิด สภาวะโคม่า เป็นเวลา 1 วินาที ไปยังศัตรู และ อาคาร ในช่วงของพายุ
5 ล้อมรอบด้วย สกิล Immortep พายุทราย เป็นเวลา 6 วินาที มีโอกาสที่จะก่อให้เกิด ค่าความเสียหาย 200% และ ก่อให้เกิด สภาวะโคม่า เป็นเวลา 1 วินาที ไปยังศัตรู และ อาคาร ในช่วงของพายุ
6 ล้อมรอบด้วย สกิล Immortep พายุทราย เป็นเวลา 6 วินาที มีโอกาสที่จะก่อให้เกิด ค่าความเสียหาย 220% และ ก่อให้เกิด สภาวะโคม่า เป็นเวลา 1 วินาที ไปยังศัตรู และ อาคาร ในช่วงของพายุ
7 ล้อมรอบด้วย สกิล Immortep พายุทราย เป็นเวลา 6 วินาที มีโอกาสที่จะก่อให้เกิด ค่าความเสียหาย 240% และ ก่อให้เกิด สภาวะโคม่า เป็นเวลา 1 วินาที ไปยังศัตรู และ อาคาร ในช่วงของพายุ
8 ล้อมรอบด้วย สกิล Immortep พายุทราย เป็นเวลา 6 วินาที มีโอกาสที่จะก่อให้เกิด ค่าความเสียหาย 260% และ ก่อให้เกิด สภาวะโคม่า เป็นเวลา 1 วินาที ไปยังศัตรู และ อาคาร ในช่วงของพายุ
9 ล้อมรอบด้วย สกิล Immortep พายุทราย เป็นเวลา 6 วินาที มีโอกาสที่จะก่อให้เกิด ค่าความเสียหาย 280% และ ก่อให้เกิด สภาวะโคม่า เป็นเวลา 1 วินาที ไปยังศัตรู และ อาคาร ในช่วงของพายุ
10 ล้อมรอบด้วย สกิล Immortep พายุทราย เป็นเวลา 6 วินาที มีโอกาสที่จะก่อให้เกิด ค่าความเสียหาย 300% และ ก่อให้เกิด สภาวะโคม่า เป็นเวลา 1 วินาที ไปยังศัตรู และ อาคาร ในช่วงของพายุ
Immortep
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
1 2200 200 165 5
2 2284 208 165 10
3 2368 216 165 14
4 2452 224 165 19
5 2536 232 165 24
6 2620 240 165 29
7 2704 248 165 34
8 2788 256 165 39
9 2872 264 165 43
10 2956 272 165 48
11 3040 280 165 53
12 3124 288 165 58
13 3208 296 165 63
14 3292 304 165 67
15 3376 312 165 72
16 3460 320 165 77
17 3544 328 165 82
18 3628 336 165 87
19 3712 344 165 92
20 3796 352 165 96
20 (2 x Star) 5996 552 170 97
21 6080 560 170 102
22 6164 568 170 107
23 6248 576 170 111
24 6332 584 170 116
25 6416 592 170 121
26 6500 600 170 126
27 6584 608 170 131
28 6668 616 170 136
29 6752 624 170 140
30 6836 632 170 145
31 6920 640 170 150
32 7004 648 170 155
33 7088 656 170 160
34 7172 664 170 165
35 7256 672 170 170
36 7340 680 170 174
37 7424 688 170 179
38 7508 696 170 184
39 7592 704 170 189
40 7676 712 170 194
40 (3 x Star) 9876 912 175 195
41 9960 920 175 200
42 10044 928 175 205
43 10128 936 175 210
44 10212 944 175 214
45 10296 952 175 219
46 10380 960 175 224
47 10464 968 175 229
48 10548 976 175 234
49 10632 984 175 239
50 10716 992 175 244
51 10800 1000 175 248
52 10884 1008 175 253
53 10968 1016 175 258
54 11052 1024 175 263
55 11136 1032 175 268
56 11220 1040 175 273
57 11304 1048 175 278
58 11388 1056 175 283
59 11472 1064 175 287
60 11556 1072 175 292
60 (4 x Star) 13756 1272 180 294
61 13840 1280 180 299
62 13924 1288 180 304
63 14008 1296 180 309
64 14092 1304 180 314
65 14176 1312 180 319
66 14260 1320 180 323
67 14344 1328 180 328
68 14428 1336 180 333
69 14512 1344 180 338
70 14596 1352 180 343
71 14680 1360 180 348
72 14764 1368 180 353
73 14848 1376 180 358
74 14932 1384 180 363
75 15016 1392 180 368
76 15100 1400 180 372
77 15184 1408 180 377
78 15268 1416 180 382
79 15352 1424 180 387
80 15436 1432 180 392
80 (5 x Star) 17636 1632 185 394
81 17720 1640 185 399
82 17804 1648 185 404
83 17888 1656 185 409
84 17972 1664 185 414
85 18056 1672 185 419
86 18140 1680 185 424
87 18224 1688 185 429
88 18308 1696 185 434
89 18392 1704 185 439
90 18476 1712 185 444
91 18560 1720 185 448
92 18644 1728 185 453
93 18728 1736 185 458
94 18812 1744 185 463
95 18896 1752 185 468
96 18980 1760 185 473
97 19064 1768 185 478
98 19148 1776 185 483
99 19232 1784 185 488
100 19316 1792 185 493
100 (6 x Star) 21516 1992 190 496
101 21600 2000 190 501
102 21684 2008 190 505
103 21768 2016 190 510
104 21852 2024 190 515
105 21936 2032 190 520
106 22020 2040 190 525
107 22104 2048 190 530
108 22188 2056 190 535
109 22272 2064 190 540
110 22356 2072 190 545
111 22440 2080 190 550
112 22524 2088 190 555
113 22608 2096 190 560
114 22692 2104 190 565
115 22776 2112 190 570
116 22860 2120 190 575
117 22944 2128 190 580
118 23028 2136 190 585
119 23112 2144 190 590
120 23196 2152 190 595
120 (7 x Star) 25396 2352 195 598
121 25480 2360 195 603
122 25564 2368 195 608
123 25648 2376 195 613
124 25732 2384 195 618
125 25816 2392 195 623
126 25900 2400 195 628
127 25984 2408 195 633
128 26068 2416 195 638
129 26152 2424 195 643
130 26236 2432 195 648
131 26320 2440 195 653
132 26404 2448 195 658
133 26488 2456 195 663
134 26572 2464 195 668
135 26656 2472 195 673
136 26740 2480 195 678
137 26824 2488 195 683
138 26908 2496 195 688
139 26992 2504 195 693
140 27076 2512 195 698
140 (8 x Star) 29276 2712 200 702
141 29360 2720 200 707
142 29444 2728 200 712
143 29528 2736 200 717
144 29612 2744 200 722
145 29696 2752 200 727
146 29780 2760 200 732
147 29864 2768 200 737
148 29948 2776 200 742
149 30032 2784 200 747
150 30116 2792 200 752
151 30200 2800 200 757
152 30284 2808 200 762
153 30368 2816 200 767
154 30452 2824 200 772
155 30536 2832 200 777
156 30620 2840 200 782
157 30704 2848 200 787
158 30788 2856 200 792
159 30872 2864 200 797
160 30956 2872 200 802
160 (9 x Star) 33156 3072 205 806
161 33240 3080 205 811
162 33324 3088 205 816
163 33408 3096 205 821
164 33492 3104 205 826
165 33576 3112 205 831
166 33660 3120 205 836
167 33744 3128 205 841
168 33828 3136 205 847
169 33912 3144 205 852
170 33996 3152 205 857
171 34080 3160 205 862
172 34164 3168 205 867
173 34248 3176 205 872
174 34332 3184 205 877
175 34416 3192 205 882
176 34500 3200 205 887
177 34584 3208 205 892
178 34668 3216 205 897
179 34752 3224 205 902
180 34836 3232 205 907
180 (10 x Star) 37036 3432 210 912
181 37120 3440 210 917
182 37204 3448 210 922
183 37288 3456 210 927
184 37372 3464 210 932
185 37456 3472 210 937
186 37540 3480 210 942
187 37624 3488 210 947
188 37708 3496 210 953
189 37792 3504 210 958
190 37876 3512 210 963
191 37960 3520 210 968
192 38044 3528 210 973
193 38128 3536 210 978
194 38212 3544 210 983
195 38296 3552 210 988
196 38380 3560 210 993
197 38464 3568 210 998
198 38548 3576 210 1003
199 38632 3584 210 1008
200 38716 3592 210 1013
Immortep
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
1 28640 1560 180 6
2 28766 1568 180 12
3 28892 1576 180 19
4 29018 1584 180 25
5 29144 1592 180 31
6 29270 1600 180 37
7 29396 1608 180 43
8 29522 1616 180 50
9 29648 1624 180 56
10 29774 1632 180 62
11 29900 1640 180 68
12 30026 1648 180 74
13 30152 1656 180 81
14 30278 1664 180 87
15 30404 1672 180 93
16 30530 1680 180 99
17 30656 1688 180 105
18 30782 1696 180 112
19 30908 1704 180 118
20 31034 1712 180 124
21 31160 1720 180 130
22 31286 1728 180 136
23 31412 1736 180 143
24 31538 1744 180 149
25 31664 1752 180 155
26 31790 1760 180 161
27 31916 1768 180 167
28 32042 1776 180 174
29 32168 1784 180 180
30 32294 1792 180 186
31 32420 1800 180 192
32 32546 1808 180 198
33 32672 1816 180 205
34 32798 1824 180 211
35 32924 1832 180 217
36 33050 1840 180 223
37 33176 1848 180 229
38 33302 1856 180 236
39 33428 1864 180 242
40 33554 1872 180 248
41 33680 1880 180 254
42 33806 1888 180 260
43 33932 1896 180 267
44 34058 1904 180 273
45 34184 1912 180 279
46 34310 1920 180 285
47 34436 1928 180 291
48 34562 1936 180 298
49 34688 1944 180 304
50 34814 1952 180 310
51 34940 1960 180 316
52 35066 1968 180 322
53 35192 1976 180 329
54 35318 1984 180 335
55 35444 1992 180 341
56 35570 2000 180 347
57 35696 2008 180 353
58 35822 2016 180 360
59 35948 2024 180 366
60 36074 2032 180 372
61 36200 2040 180 378
62 36326 2048 180 384
63 36452 2056 180 391
64 36578 2064 180 397
65 36704 2072 180 403
66 36830 2080 180 409
67 36956 2088 180 415
68 37082 2096 180 422
69 37208 2104 180 428
70 37334 2112 180 434
71 37460 2120 180 440
72 37586 2128 180 446
73 37712 2136 180 453
74 37838 2144 180 459
75 37964 2152 180 465
76 38090 2160 180 471
77 38216 2168 180 477
78 38342 2176 180 484
79 38468 2184 180 490
80 38594 2192 180 496
80 (5 x Star) 41674 2472 185 498
81 41800 2480 185 504
82 41926 2488 185 511
83 42052 2496 185 517
84 42178 2504 185 523
85 42304 2512 185 529
86 42430 2520 185 536
87 42556 2528 185 542
88 42682 2536 185 548
89 42808 2544 185 554
90 42934 2552 185 561
91 43060 2560 185 567
92 43186 2568 185 573
93 43312 2576 185 579
94 43438 2584 185 585
95 43564 2592 185 592
96 43690 2600 185 598
97 43816 2608 185 604
98 43942 2616 185 610
99 44068 2624 185 617
100 44194 2632 185 623
100 (6 x Star) 47274 2912 190 626
101 47400 2920 190 632
102 47526 2928 190 638
103 47652 2936 190 644
104 47778 2944 190 651
105 47904 2952 190 657
106 48030 2960 190 663
107 48156 2968 190 669
108 48282 2976 190 676
109 48408 2984 190 682
110 48534 2992 190 688
111 48660 3000 190 694
112 48786 3008 190 701
113 48912 3016 190 707
114 49038 3024 190 713
115 49164 3032 190 719
116 49290 3040 190 726
117 49416 3048 190 732
118 49542 3056 190 738
119 49668 3064 190 744
120 49794 3072 190 751
120 (7 x Star) 52874 3352 195 754
121 53000 3360 195 760
122 53126 3368 195 767
123 53252 3376 195 773
124 53378 3384 195 779
125 53504 3392 195 785
126 53630 3400 195 792
127 53756 3408 195 798
128 53882 3416 195 804
129 54008 3424 195 811
130 54134 3432 195 817
131 54260 3440 195 823
132 54386 3448 195 829
133 54512 3456 195 836
134 54638 3464 195 842
135 54764 3472 195 848
136 54890 3480 195 855
137 55016 3488 195 861
138 55142 3496 195 867
139 55268 3504 195 873
140 55394 3512 195 880
140 (8 x Star) 58474 3792 200 884
141 58600 3800 200 890
142 58726 3808 200 896
143 58852 3816 200 902
144 58978 3824 200 909
145 59104 3832 200 915
146 59230 3840 200 921
147 59356 3848 200 928
148 59482 3856 200 934
149 59608 3864 200 940
150 59734 3872 200 947
151 59860 3880 200 953
152 59986 3888 200 959
153 60112 3896 200 966
154 60238 3904 200 972
155 60364 3912 200 978
156 60490 3920 200 985
157 60616 3928 200 991
158 60742 3936 200 997
159 60868 3944 200 1003
160 60994 3952 200 1010
160 (9 x Star) 64074 4232 205 1014
161 64200 4240 205 1021
162 64326 4248 205 1027
163 64452 4256 205 1033
164 64578 4264 205 1040
165 64704 4272 205 1046
166 64830 4280 205 1052
167 64956 4288 205 1059
168 65082 4296 205 1065
169 65208 4304 205 1071
170 65334 4312 205 1078
171 65460 4320 205 1084
172 65586 4328 205 1090
173 65712 4336 205 1097
174 65838 4344 205 1103
175 65964 4352 205 1109
176 66090 4360 205 1116
177 66216 4368 205 1122
178 66342 4376 205 1128
179 66468 4384 205 1135
180 66594 4392 205 1141
180 (10 x Star) 69674 4672 210 1146
181 69800 4680 210 1152
182 69926 4688 210 1159
183 70052 4696 210 1165
184 70178 4704 210 1171
185 70304 4712 210 1178
186 70430 4720 210 1184
187 70556 4728 210 1191
188 70682 4736 210 1197
189 70808 4744 210 1203
190 70934 4752 210 1210
191 71060 4760 210 1216
192 71186 4768 210 1222
193 71312 4776 210 1229
194 71438 4784 210 1235
195 71564 4792 210 1242
196 71690 4800 210 1248
197 71816 4808 210 1254
198 71942 4816 210 1261
199 72068 4824 210 1267
200 72194 4832 210 1273
Immortep
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
1 54640 2648 180 8
2 54829 2656 180 15
3 55018 2664 180 23
4 55207 2672 180 30
5 55396 2680 180 38
6 55585 2688 180 45
7 55774 2696 180 53
8 55963 2704 180 60
9 56152 2712 180 68
10 56341 2720 180 75
11 56530 2728 180 83
12 56719 2736 180 90
13 56908 2744 180 98
14 57097 2752 180 105
15 57286 2760 180 113
16 57475 2768 180 120
17 57664 2776 180 128
18 57853 2784 180 135
19 58042 2792 180 143
20 58231 2800 180 150
21 58420 2808 180 158
22 58609 2816 180 165
23 58798 2824 180 173
24 58987 2832 180 180
25 59176 2840 180 188
26 59365 2848 180 195
27 59554 2856 180 203
28 59743 2864 180 210
29 59932 2872 180 218
30 60121 2880 180 225
31 60310 2888 180 233
32 60499 2896 180 240
33 60688 2904 180 248
34 60877 2912 180 255
35 61066 2920 180 263
36 61255 2928 180 270
37 61444 2936 180 278
38 61633 2944 180 285
39 61822 2952 180 293
40 62011 2960 180 300
41 62200 2968 180 308
42 62389 2976 180 315
43 62578 2984 180 323
44 62767 2992 180 330
45 62956 3000 180 338
46 63145 3008 180 345
47 63334 3016 180 353
48 63523 3024 180 360
49 63712 3032 180 368
50 63901 3040 180 375
51 64090 3048 180 383
52 64279 3056 180 390
53 64468 3064 180 398
54 64657 3072 180 405
55 64846 3080 180 413
56 65035 3088 180 420
57 65224 3096 180 428
58 65413 3104 180 435
59 65602 3112 180 443
60 65791 3120 180 450
61 65980 3128 180 458
62 66169 3136 180 465
63 66358 3144 180 473
64 66547 3152 180 480
65 66736 3160 180 488
66 66925 3168 180 495
67 67114 3176 180 503
68 67303 3184 180 510
69 67492 3192 180 518
70 67681 3200 180 525
71 67870 3208 180 533
72 68059 3216 180 540
73 68248 3224 180 548
74 68437 3232 180 555
75 68626 3240 180 563
76 68815 3248 180 570
77 69004 3256 180 578
78 69193 3264 180 585
79 69382 3272 180 593
80 69571 3280 180 600
80 (5 x Star) 75731 3840 185 602
81 75920 3848 185 610
82 76109 3856 185 617
83 76298 3864 185 625
84 76487 3872 185 632
85 76676 3880 185 640
86 76865 3888 185 647
87 77054 3896 185 655
88 77243 3904 185 662
89 77432 3912 185 670
90 77621 3920 185 678
91 77810 3928 185 685
92 77999 3936 185 693
93 78188 3944 185 700
94 78377 3952 185 708
95 78566 3960 185 715
96 78755 3968 185 723
97 78944 3976 185 730
98 79133 3984 185 738
99 79322 3992 185 745
100 79511 4000 185 753
100 (6 x Star) 85671 4560 190 756
101 85860 4568 190 763
102 86049 4576 190 771
103 86238 4584 190 778
104 86427 4592 190 786
105 86616 4600 190 793
106 86805 4608 190 801
107 86994 4616 190 808
108 87183 4624 190 816
109 87372 4632 190 824
110 87561 4640 190 831
111 87750 4648 190 839
112 87939 4656 190 846
113 88128 4664 190 854
114 88317 4672 190 861
115 88506 4680 190 869
116 88695 4688 190 876
117 88884 4696 190 884
118 89073 4704 190 892
119 89262 4712 190 899
120 89451 4720 190 907
120 (7 x Star) 95611 5280 195 910
121 95800 5288 195 918
122 95989 5296 195 925
123 96178 5304 195 933
124 96367 5312 195 940
125 96556 5320 195 948
126 96745 5328 195 956
127 96934 5336 195 963
128 97123 5344 195 971
129 97312 5352 195 978
130 97501 5360 195 986
131 97690 5368 195 993
132 97879 5376 195 1001
133 98068 5384 195 1009
134 98257 5392 195 1016
135 98446 5400 195 1024
136 98635 5408 195 1031
137 98824 5416 195 1039
138 99013 5424 195 1047
139 99202 5432 195 1054
140 99391 5440 195 1062
140 (8 x Star) 105551 6000 200 1066
141 105740 6008 200 1073
142 105929 6016 200 1081
143 106118 6024 200 1088
144 106307 6032 200 1096
145 106496 6040 200 1104
146 106685 6048 200 1111
147 106874 6056 200 1119
148 107063 6064 200 1126
149 107252 6072 200 1134
150 107441 6080 200 1142
151 107630 6088 200 1149
152 107819 6096 200 1157
153 108008 6104 200 1165
154 108197 6112 200 1172
155 108386 6120 200 1180
156 108575 6128 200 1187
157 108764 6136 200 1195
158 108953 6144 200 1203
159 109142 6152 200 1210
160 109331 6160 200 1218
160 (9 x Star) 115491 6720 205 1222
161 115680 6728 205 1230
162 115869 6736 205 1238
163 116058 6744 205 1245
164 116247 6752 205 1253
165 116436 6760 205 1260
166 116625 6768 205 1268
167 116814 6776 205 1276
168 117003 6784 205 1283
169 117192 6792 205 1291
170 117381 6800 205 1299
171 117570 6808 205 1306
172 117759 6816 205 1314
173 117948 6824 205 1322
174 118137 6832 205 1329
175 118326 6840 205 1337
176 118515 6848 205 1344
177 118704 6856 205 1352
178 118893 6864 205 1360
179 119082 6872 205 1367
180 119271 6880 205 1375
180 (10 x Star) 125431 7440 210 1380
181 125620 7448 210 1388
182 125809 7456 210 1395
183 125998 7464 210 1403
184 126187 7472 210 1411
185 126376 7480 210 1418
186 126565 7488 210 1426
187 126754 7496 210 1434
188 126943 7504 210 1441
189 127132 7512 210 1449
190 127321 7520 210 1457
191 127510 7528 210 1464
192 127699 7536 210 1472
193 127888 7544 210 1480
194 128077 7552 210 1487
195 128266 7560 210 1495
196 128455 7568 210 1503
197 128644 7576 210 1510
198 128833 7584 210 1518
199 129022 7592 210 1526
200 129211 7600 210 1533
ระดับ คุณสมบัติของสัตว์เลี้ยง ราคา Hero Might Destiny
1 40 โจมตี 5 30
2 1495 HP Gold x 100000
ดาว x 3000
5 600
3 56 ความแม่นยำ Gold x 100000
ดาว x 3000
5 1000
4 56 หลบหลีก Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16 5 1500
5 127 โจมตี Gold x 300000
ดาว x 6500
14 1900
6 1635 HP Gold x 300000
ดาว x 6500
5 2200
7 12 คริติคอล Gold x 300000
ดาว x 6500
5 2700
8 12 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล Gold x 300000
ดาว x 6500
5 3100
9 49 โจมตี Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16 5 3600
10 4490 HP Gold x 600000
ดาว x 10500
14 4000
11 59 โจมตี Gold x 600000
ดาว x 10500
6 4500
12 2095 HP Gold x 600000
ดาว x 10500
6 5100
13 79 ความแม่นยำ Gold x 600000
ดาว x 10500
6 5600
14 79 หลบหลีก Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 18 6 6200
15 178 โจมตี Gold x 1200000
ดาว x 15000
19 6800
16 2285 HP Gold x 1200000
ดาว x 15000
6 7400
17 17 คริติคอล Gold x 1200000
ดาว x 15000
6 8100
18 17 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล Gold x 1200000
ดาว x 15000
6 8800
19 65 โจมตี Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 24
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
x 1 6 9500
20 ความสามารถ 11 ระดับ คริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
30 10500
21 76 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
8 11700
22 2695 HP คริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
8 13000
23 101 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
8 14400
24 101 หลบหลีก Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20 8 15900
25 229 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
24 17500
26 2940 HP คริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
8 20000
27 22 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
8 21600
28 22 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
8 23200
29 83 โจมตี Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20 8 24800
30 8085 HP คริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
24 26400
31 92 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
10 28000
32 3290 HP คริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
10 29600
33 124 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
10 31200
34 124 หลบหลีก Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 14
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
10 32800
35 280 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
30 34400
36 3590 HP คริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
10 36000
37 29 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
10 37600
38 29 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
10 39200
39 102 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
x 2 10 40800
40 ความสามารถ 12 ระดับ คริสตัลสีฟ้า x 132500
ดาว x 45000
48 41500
41 108 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 132500
ดาว x 45000
12 42200
42 3895 HP คริสตัลสีฟ้า x 132500
ดาว x 45000
12 42900
43 146 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 132500
ดาว x 45000
12 43600
44 146 หลบหลีก Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
12 44300
45 331 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 176750
ดาว x 52500
35 45000
46 4245 HP คริสตัลสีฟ้า x 176750
ดาว x 52500
12 45700
47 32 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 176750
ดาว x 52500
12 46400
48 32 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 176750
ดาว x 52500
12 47100
49 120 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
12 47800
50 11680 HP คริสตัลสีฟ้า x 225000
ดาว x 60500
35 48500
51 127 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 225000
ดาว x 60500
14 49200
52 4490 HP คริสตัลสีฟ้า x 225000
ดาว x 60500
14 49900
53 168 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 225000
ดาว x 60500
14 50600
54 168 หลบหลีก Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
14 51300
55 381 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 276750
ดาว x 69000
41 52000
56 4895 HP คริสตัลสีฟ้า x 276750
ดาว x 69000
14 52700
57 38 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 276750
ดาว x 69000
14 53400
58 38 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 276750
ดาว x 69000
14 54100
59 139 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
x 2 14 54800
60 ความสามารถ 13 ระดับ คริสตัลสีฟ้า x 331500
ดาว x 78000
65 55100
61 144 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 331500
ดาว x 78000
15 55500
62 5090 HP คริสตัลสีฟ้า x 331500
ดาว x 78000
15 55800
63 191 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 331500
ดาว x 78000
15 56200
64 191 หลบหลีก Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
15 56500
65 432 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 389000
ดาว x 87500
46 56900
66 5550 HP คริสตัลสีฟ้า x 389000
ดาว x 87500
15 57200
67 42 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 389000
ดาว x 87500
15 57600
68 42 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 389000
ดาว x 87500
15 57900
69 155 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
15 58300
70 15270 HP คริสตัลสีฟ้า x 449500
ดาว x 97500
46 58600
71 161 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 449500
ดาว x 97500
17 59000
72 5690 HP คริสตัลสีฟ้า x 449500
ดาว x 97500
17 59300
73 213 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 449500
ดาว x 97500
17 59700
74 213 หลบหลีก Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 10
17 60000
75 483 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 512500
ดาว x 108000
51 60400
76 6200 HP คริสตัลสีฟ้า x 512500
ดาว x 108000
17 60700
77 47 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 512500
ดาว x 108000
17 61100
78 47 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 512500
ดาว x 108000
17 61400
79 173 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20
x 3 17 61800
80 ความสามารถ 14 ระดับ คริสตัลสีฟ้า x 577750
ดาว x 118500
82 62100
81 178 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 577750
ดาว x 118500
19 62500
82 6290 HP คริสตัลสีฟ้า x 577750
ดาว x 118500
19 62800
83 236 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 577750
ดาว x 118500
19 63200
84 236 หลบหลีก Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 10 19 63500
85 534 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 645500
ดาว x 129000
57 63900
86 6855 HP คริสตัลสีฟ้า x 645500
ดาว x 129000
19 64200
87 52 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 645500
ดาว x 129000
19 64600
88 52 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 645500
ดาว x 129000
19 64900
89 194 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 10 19 65300
90 18865 HP คริสตัลสีฟ้า x 713250
ดาว x 139500
57 65600
91 193 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 713250
ดาว x 139500
21 66000
92 6885 HP คริสตัลสีฟ้า x 713250
ดาว x 139500
21 66300
93 258 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 713250
ดาว x 139500
21 66700
94 258 หลบหลีก Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 10 21 67000
95 585 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 785000
ดาว x 150000
62 67400
96 7505 HP คริสตัลสีฟ้า x 785000
ดาว x 150000
21 67700
97 57 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 785000
ดาว x 150000
21 68100
98 57 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 785000
ดาว x 150000
21 68400
99 211 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 18 x 3 21 68800
100 ความสามารถ 15 ระดับ 99 0

Destiny

มีฮีโร่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ 2 ตัว เพื่อปลดล็อกเนื้อเรื่อง และรับรางวัลจากหีบ

ทะเลทรายแห้งแล้ง
ทะเลทรายแห้งแล้ง
หมายเหตุ ฮีโร่ รางวัล
การแสวงหาพลังบางครั้งก็เป็นเรื่องที่แปลกประหลาด Immotep อดีตผู้นำจักรวรรดิ์ผู้หลงใหลในชีวิตอมตะเขาสะสมของวิเศษโบราณมากมายจากทั่วทุกที่ จนไปพบเข้ากับสิ่งมีชีวิตโบราณที่ถูกผนึกไว้ใต้ดิน มันสัญญาว่าจะให้ชีวิตอมตะ แต่ทว่า…… ต้องแลกด้วยเลือดของประชาชนของเขา…..ง 2 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
หลังจากได้รับวิญญาณไปมากมาย เจ้าสิ่งมีชีวิตนี้ได้ผิดต่อคำสัตย์สาบาน และพยายามที่จะทำลายผนึก แต่อย่างไรก็ตาม Immortep ได้ระวังไว้แล้วโดยการเตรียมกับดักไว้ล่วงหน้า เขาผนึกเทพอนูบิสเอาไว้ได้อีกครั้งและมาดูดกลืนพลังชีวิตของเทพและให้เคียงกับการเป็นอมตะเข้าไปทุกที มัจจุราชแห่งความตายกำลังจะไปจัดการกับวิญญาณของ Immortep 4 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
ซากปรักหักพังที่เห็นเป็นซากที่เหลือจากตำนาน แม้ว่าหลายปีจะผ่านไป ที่แห่งนี้จะมีนักล่าสมบัติและผู้ที่ต้องการเป็นอมตะมาเยือนอยู่เป็นประจำ แต่เรื่องที่ทุกคนไม่รู้คือขุมทรัพย์อันล้ำค่ายังถูกปกป้องโดย Immortep และเทพอนูบิส 6 Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3

Immortep + มัจจุราชแห่งความตาย + เทพอานูบิส + ร็อคโน่ + แม็กเทอซ่า + โจรปล้นสะดม

หลังฮีโร่วิวัฒนาการแล้วสามารถเปิดใช้อุปกรณ์ได้

อุปกรณ์

หมายเหตุ
อัญมณีอมตะ
อัญมณีอมตะ
อัญมณีที่มีแสงระยิบระยับ สามารถทำให้คนเป็นนิรันดร์ แต่ใครจะรู้ได้ว่าต้องสังเวยชีวิตผู้บริสุทธิ์ไปแล้วเท่าไร?

เลือกที่ดีที่สุดที่พรสวรรค์ rune และสะกดสำหรับวีรบุรุษ คลิกเพื่อลงคะแนน

ความสามารถของฮีโร่

0
2
1
19
0
7
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1

เหรียญตรา

0
0
0
3
0
18
0
0
6
0
4
1
0
1
0
0
0
0
0
0

คำอธิบายสกิล

0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0

ขอรับรางวัล

จ้าง ฮีโร่ ที่มีพลังมากได้ที่ Hero Altar!
เปลี่ยนจากโหมด Heroes Altar เป็น โหมดไอเทม เพื่อเก็บการ์ดฮีโร่ และ essences ในคลังสินค้า
คุณสามารถจ้าง ฮีโร่ ได้โดยการใช้ Shards, อัญมณี หรือ Honor

จ้าง ค่าใช้จ่ายในการจ้าง โอกาส *
จ้างโดยใช้อัญมณี 150 อัญมณี / 450 อัญมณี 0.2%
จ้างโดยใช้ Shards 7500 Shards 100 %
Immortep - จ้างฮีโร่ตำนาน Immortep 100 %
ไอเทม จำนวน โอกาส *
การ์ดฮีโร่ตำนาน - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1 7.35%
การ์ด Immortep - จ้างฮีโร่ตำนาน Immortep 1 100%
การ์ดฮีโร่พิเศษ - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1 5%
แพคเกจ Newbie III - เปิดเพื่อรับ Immortep และ ไอเทมอื่นๆ 1 100%

Heroes Trial

L10.01%L20.01%L30.02%L40.02%L50.02%L60.03%L70.03%L80.03%L90.04%L100.04%L110.04%L120.05%

* -มีโอกาสที่แน่นอน

ยิ่งไปกว่านั้น

จ้างฮีโร่
วิวัฒนาการและประสบการณ์
เปรียบเทียบของที่มีลักษณะของฮีโร่
เปรียบเทียบของความแข็งแกร่งฮีโร่
เครื่องคิดเลขของที่มีลักษณะของฮีโร่
Enlighten
ความสามารถของฮีโร่
วัตถุโบราณ
ไอเทม – เหรียญตรา
3 มิติรุ่นของตัวละคร
เวทมนตร์