ตึก: Heroes Altar

เร่งความเร็วการฟื้นคืนของฮีโร่
ลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
เร่งความเร็วสิ่งก่อสร้าง

Heroes Altar


คุณสามารถจ้างและฝึกฝน ฮีโร่ ได้ที่นี่ การอัพเกรดเพิ่มเติมจะลดเวลาการฟื้นคืนชีพของ ฮีโร่

HPReviveMightพื้นที่ว่างเวลาการอัพเกรดราคา การอัพเกรด
Heroes Altarระดับ 1
(Town Hall x 1)
3500- 3%10%3x3 10 น่อย240Gold
Heroes Altarระดับ 24000- 6%20%3x3 1 มิน 1100Gold
Heroes Altarระดับ 35000- 9%30%3x3 5 มิน 3000Gold
Heroes Altarระดับ 45500- 12%40%3x3 15 มิน 6000Gold
ระดับ 5
(Town Hall x 3)
6500- 15%50%3x3 30 มิน 13000Gold
Heroes Altarระดับ 67500- 18%60%3x3 60 มิน 22000Gold
ระดับ 79000- 21%70%3x3 2 ชั่วโมง 38000Gold
Heroes Altarระดับ 8
(Town Hall x 6)
10500- 24%80%3x3 4 ชั่วโมง 63000Gold
ระดับ 912000- 27%90%3x3 8 ชั่วโมง 110000Gold
Heroes Altarระดับ 1014000- 30%100%3x3 12 ชั่วโมง 150000Gold
ระดับ 11
(Town Hall x 9)
16500- 33%110%3x3 24 ชั่วโมง 270000Gold
Heroes Altarระดับ 1219000- 36%120%3x32 วันก่อน 380000Gold
ระดับ 1321500- 39%130%3x33 วันก่อน 520000Gold
ระดับ 14
(Town Hall x 12)
25000- 42%140%3x34 วันก่อน 690000Gold
Heroes Altarระดับ 1529000- 45%150%3x35 วันก่อน 890000Gold
ระดับ 1633500- 48%160%3x36 วันก่อน 1300000Gold
ระดับ 17
(Town Hall x 15)
38500- 51%170%3x37 วันก่อน 1800000Gold
Heroes Altarระดับ 1845500- 54%180%3x38 วันก่อน 2400000Gold
ระดับ 1952500- 57%190%3x310 วันก่อน 3000000Gold
ระดับ 20
(Town Hall x 18)
63000- 60%200%3x312 วันก่อน 3600000Gold
Heroes Altarระดับ 2180000- 62%210%3x313 วันก่อน 4100000Gold
ระดับ 22100000- 64%220%3x314 วันก่อน 4700000Gold
ระดับ 23
(Town Hall x 21)
120000- 66%230%3x315 วันก่อน 5200000Gold
ระดับ 24140000- 68%240%3x316 วันก่อน 5700000Gold
ระดับ 25160000- 70%250%3x317 วันก่อน 6200000Gold
ทั้งหมด 134 วันก่อน 3 ชั่วโมง 51 มิน 10 น่อย 41156340 Gold

Draconic

ระดับ HP ต้นทุนการผลิต ราคา การอัพเกรด Might
1 +18% ชิ้นส่วน Draconic - Heroes Altar - แลก Heroes Altar สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 50 ชิ้นส่วน Draconic - Heroes Altar - แลก Heroes Altar สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 5 180 ทำความเสียหาย 2500 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 15% และการเคลื่อนที่ 25% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
2 +20% ชิ้นส่วน Draconic - Heroes Altar - แลก Heroes Altar สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 10 200 ทำความเสียหาย 4000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 20% และการเคลื่อนที่ 30% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
3 +24% ชิ้นส่วน Draconic - Heroes Altar - แลก Heroes Altar สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 20 240 ทำความเสียหาย 6000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 25% และการเคลื่อนที่ 35% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
4 +32% ชิ้นส่วน Draconic - Heroes Altar - แลก Heroes Altar สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 40 320 ทำความเสียหาย 8000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 30% และการเคลื่อนที่ 40% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
5 +44% ชิ้นส่วน Draconic - Heroes Altar - แลก Heroes Altar สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 60 440 ทำความเสียหาย 10000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 35% และการเคลื่อนที่ 45% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
6 +60% ชิ้นส่วน Draconic - Heroes Altar - แลก Heroes Altar สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 80 600 ทำความเสียหาย 13000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 40% และการเคลื่อนที่ 50% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
7 +80% ชิ้นส่วน Draconic - Heroes Altar - แลก Heroes Altar สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 100 800 ทำความเสียหาย 16000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 50% และการเคลื่อนที่ 60% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
8 +105% ชิ้นส่วน Draconic - Heroes Altar - แลก Heroes Altar สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 125 1050 ทำความเสียหาย 20000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 60% และการเคลื่อนที่ 70% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
9 +135% ชิ้นส่วน Draconic - Heroes Altar - แลก Heroes Altar สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 150 1350 ทำความเสียหาย 25000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 70% และการเคลื่อนที่ 80% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
10 +170% 1700 ทำความเสียหาย 30000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 80% และการเคลื่อนที่ 90% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
โหมด ฮีโร่: เก็บ Heroes Altar - โหมด ฮีโร่: เก็บ Heroes Altar
ไอเทมโหมด: เข้าหีบเก็บไอเทม - ไอเทมโหมด: เข้าหีบเก็บไอเทม

ยิ่งไปกว่านั้น

จ้างฮีโร่