1. เหล่ามอนสเตอร์จากทั่ว Narcia ได้บุกเข้าโจมตี guild turf ของเรา และเหล่าสมาชิกจะต้องอัญเชิญ - Sentinels - ที่แข็งแกร่งออกมาช่วยปกป้อง 2. กลุ่มของมอนสเตอร์จะเข้าโจมตี Guild Turf แบ่งเป็นเวฟๆ สมาชิกกิลด์จะต้องทำการอัญเชิญ Sentinels ขึ้นมาป้องกัน 3. ผ่านแต่ละด่านเพื่อรับรางวัล รางวัลในแต่ละด่านสามารถรับได้ครั้งเดียวเท่านั้น ถึงแม้จะทำการย้ายลีคก็ไม่สามารถรับรางวัลซ้ำ ของด่านที่เคยรับไปแล้วได้ 4. คุณยังสามารถทำการรับ Benefaction ได้ทุกวัน ของรางวัลนี้จะขึ้นอยู่กับด่านสูงสุดที่คุณผ่านได้ในลีคของคุณ โดย Benefaction สามารถใช้ซื้อไอเทมภายในร้านค้าลีค

อัญเชิญ Sentinels

Briar Queen
Frost Golem
Flame Stallion
Cerberus
Winged Lion

ราคา การอัพเกรด

EXP ราคา การอัพเกรด รางวัล
ระดับ การบูชายัญ x 10
ระดับ ความสามารถ การบูชายัญ x 10
Gold x 60 000 /
Mana x 60 000
Benefaction x 10
ระดับ การบูชายัญ x 20
ระดับ ความสามารถ การบูชายัญ x 20
การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ x 90 /
Shards x 20 /
คริสตัลสีแดง x 30 /
คริสตัลสีฟ้า x 3 000
Benefaction x 20
ระดับ การบูชายัญ x 40
ระดับ ความสามารถ การบูชายัญ x 40
อัญมณี x 20 Benefaction x 40

อัพเกรด Sentinel

ระดับ EXP ราคา การอัพเกรด
Lv1 300
Lv2 800
Lv3 1600
Lv4 2800
Lv5 4500
Lv6 6700
Lv7 9600
Lv8 13100
Lv9 17300
Lv10 22300
Lv11 28300
Lv12 35200
Lv13 42800
Lv14 51200
Lv15 60400
Lv16 70500
Lv17 81600
Lv18 93800
Lv19 107200
Lv20 122200 Sentinel Seal - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรด Sentinels โดยบริจาคลงใน Sentinel Altar x 1
Lv21 139200
Lv22 158200
Lv23 179200
Lv24 202200
Lv25 227200
Lv26 255200
Lv27 286200
Lv28 320200
Lv29 357200
Lv30 398200
Lv31 443200
Lv32 492200
Lv33 545200
Lv34 602200
Lv35 664200
Lv36 731200
Lv37 803200
Lv38 881200
Lv39 965200
Lv40 1056200 Sentinel Seal - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรด Sentinels โดยบริจาคลงใน Sentinel Altar x 1
Lv41 1154200
Lv42 1260200
Lv43 1374200
Lv44 1497200
Lv45 1630200
Lv46 1774200
Lv47 1930200
Lv48 2098200
Lv49 2279200
Lv50 2474200
Lv51 2685200
Lv52 2913200
Lv53 3159200
Lv54 3425200
Lv55 3712200
Lv56 4022200
Lv57 4356200
Lv58 4716200
Lv59 5096200
Lv60 5516200 Sentinel Seal - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรด Sentinels โดยบริจาคลงใน Sentinel Altar x 1
Lv61 5976200
Lv62 6476200
Lv63 7016200
Lv64 7596200
Lv65 8216200
Lv66 8876200
Lv67 9596200
Lv68 10376200
Lv69 11216200
Lv70 12116200
Lv71 13096200
Lv72 14156200
Lv73 15296200
Lv74 16536200
Lv75 17876200
Lv76 19316200
Lv77 20876200
Lv78 22556200
Lv79 24376200
Lv80 0 Sentinel Seal - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรด Sentinels โดยบริจาคลงใน Sentinel Altar x 1

อัพเกรด Sentinel ความสามารถ

ระดับ EXP
Lv1 18000
Lv2 54000
Lv3 114000
Lv4 234000
Lv5 454000
Lv6 874000
Lv7 1634000
Lv8 2934000
Lv9 5014000
Lv10 0