ฮีโร่: Snowzilla

Snowzilla

Snowzilla Snowzilla

คุณสมบัติต่างๆ:

ธรรมดาวิวัฒนาการ 1วิวัฒนาการ 2
HP HP:20002840054400
โจมตี โจมตี:21517332913
ATK SPD ATK SPD:100010001000
MOV SPD MOV SPD:150165165
ระยะการโจมตี ระยะการโจมตี:444
ความแม่นยำ ความแม่นยำ:161204296
หลบหลีก หลบหลีก:000
คริติคอล คริติคอล:000
คริติคอล DMG คริติคอล DMG:000
ต้านการโจมตีแบบคริติคอล ต้านการโจมตีแบบคริติคอล:000
Wardens' Watchความสามารถของฮีโร่ความสามารถ
ฝ่าย Saintกรุณาเลือก พรสวรรค์Snowball Fight
ชายชราผู้โดดเดี่ยวเดียวดาย ได้ทำการสร้างมนุษย์หิมะขึ้นมาเพื่อให้เป็นเพื่อนเล่นแก้เหงาให้กับเค้า แต่แล้ววันหนึ่งเมื่อเค้าออกไปทำงานกับกวางคู่ใจเค้านั้น มนุษย์หิมะแสนซนของเค้านั้นได้ทำการปีนขึ้นบนรถเลื่อนของเค้า
  • Snowball Fight
  • ฮีโร่ Totem
  • Snowzilla
  • Snowzilla วิวัฒนาการ 1
  • Snowzilla วิวัฒนาการ 2
  • Destiny
ระดับราคา Mightธรรมดา Mightวิวัฒนาการ 1 Mightวิวัฒนาการ 2
1/15---597898
ก่อให้เกิดความเสียหาย 75% ทุกๆ 0.5 วินาที ไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้เป็นเวลา 4 วินาที และ ทำให้ศัตรูช้าลงโดย 10% เป็นเวลา 5 วินาที
2/152000 (100 Shards)117156195
ก่อให้เกิดความเสียหาย 100% ทุกๆ 0.5 วินาที ไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้เป็นเวลา 4 วินาที และ ทำให้ศัตรูช้าลงโดย 15% เป็นเวลา 5 วินาที
3/1510000 (500 Shards)176234293
ก่อให้เกิดความเสียหาย 125% ทุกๆ 0.5 วินาที ไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้เป็นเวลา 4 วินาที และ ทำให้ศัตรูช้าลงโดย 20% เป็นเวลา 5 วินาที
4/1530000 (1500 Shards)234312390
ก่อให้เกิดความเสียหาย 150% ทุกๆ 0.5 วินาที ไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้เป็นเวลา 4 วินาที และ ทำให้ศัตรูช้าลงโดย 25% เป็นเวลา 5 วินาที
5/1570000 (3500 Shards)293390488
ก่อให้เกิดความเสียหาย 175% ทุกๆ 0.5 วินาที ไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้เป็นเวลา 4 วินาที และ ทำให้ศัตรูช้าลงโดย 30% เป็นเวลา 5 วินาที
6/15120000 (6000 Shards)351468585
ก่อให้เกิดความเสียหาย 200% ทุกๆ 0.5 วินาที ไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้เป็นเวลา 4 วินาที และ ทำให้ศัตรูช้าลงโดย 35% เป็นเวลา 5 วินาที
7/15200000 (10000 Shards)410546683
ก่อให้เกิดความเสียหาย 225% ทุกๆ 0.5 วินาที ไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้เป็นเวลา 4 วินาที และ ทำให้ศัตรูช้าลงโดย 40% เป็นเวลา 5 วินาที
8/15500000 (25000 Shards)468624780
ก่อให้เกิดความเสียหาย 250% ทุกๆ 0.5 วินาที ไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้เป็นเวลา 4 วินาที และ ทำให้ศัตรูช้าลงโดย 45% เป็นเวลา 5 วินาที
9/15800000 (40000 Shards)527702878
ก่อให้เกิดความเสียหาย 275% ทุกๆ 0.5 วินาที ไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้เป็นเวลา 4 วินาที และ ทำให้ศัตรูช้าลงโดย 50% เป็นเวลา 5 วินาที
10/151600000 (80000 Shards)585780975
ก่อให้เกิดความเสียหาย 300% ทุกๆ 0.5 วินาที ไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้เป็นเวลา 4 วินาที และ ทำให้ศัตรูช้าลงโดย 55% เป็นเวลา 5 วินาที
11/158600000 Gold 5970 คริสตัลสีฟ้า 154000 ดาว
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 74Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 16
6448581073
ทำความเสียหาย 320% ทุกๆ 0.5 วินาที ไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้เป็นเวลา 4 วินาที และ ทำให้ศัตรูเดินช้าลง 60% โจมตีช้าลง 30% เป็นเวลา 5 วินาที
12/15849790 คริสตัลสีฟ้า 485000 ดาว
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 54Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 22Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 8
7029361170
ทำความเสียหาย 340% ทุกๆ 0.5 วินาที ไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้เป็นเวลา 4 วินาที และ ทำให้ศัตรูเดินช้าลง 65% โจมตีช้าลง 45% เป็นเวลา 5 วินาที
13/153643000 คริสตัลสีฟ้า 941000 ดาว
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 14Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 27
76110141268
ทำความเสียหาย 360% ทุกๆ 0.5 วินาที ไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้เป็นเวลา 4 วินาที และ ทำให้ศัตรูเดินช้าลง 70% โจมตีช้าลง 60% เป็นเวลา 5 วินาที
14/158820000 คริสตัลสีฟ้า 1581000 ดาว
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 20
81910921365
ทำความเสียหาย 380% ทุกๆ 0.5 วินาที ไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้เป็นเวลา 4 วินาที และ ทำให้ศัตรูเดินช้าลง 75% โจมตีช้าลง 75% เป็นเวลา 5 วินาที
15/1517920000 คริสตัลสีฟ้า 2985000 ดาว
87811701463
ทำความเสียหาย 400% ทุกๆ 0.5 วินาที ไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้เป็นเวลา 4 วินาที และ ทำให้ศัตรูเดินช้าลง 80% โจมตีช้าลง 90% เป็นเวลา 5 วินาที
ระดับหมายเหตุ
1ก่อให้เกิดความเสียหาย 75% ทุกๆ 0.5 วินาที ไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้เป็นเวลา 4 วินาที และ ทำให้ศัตรูช้าลงโดย 10% เป็นเวลา 5 วินาที
2ก่อให้เกิดความเสียหาย 100% ทุกๆ 0.5 วินาที ไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้เป็นเวลา 4 วินาที และ ทำให้ศัตรูช้าลงโดย 15% เป็นเวลา 5 วินาที
3ก่อให้เกิดความเสียหาย 125% ทุกๆ 0.5 วินาที ไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้เป็นเวลา 4 วินาที และ ทำให้ศัตรูช้าลงโดย 20% เป็นเวลา 5 วินาที
4ก่อให้เกิดความเสียหาย 150% ทุกๆ 0.5 วินาที ไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้เป็นเวลา 4 วินาที และ ทำให้ศัตรูช้าลงโดย 25% เป็นเวลา 5 วินาที
5ก่อให้เกิดความเสียหาย 175% ทุกๆ 0.5 วินาที ไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้เป็นเวลา 4 วินาที และ ทำให้ศัตรูช้าลงโดย 30% เป็นเวลา 5 วินาที
6ก่อให้เกิดความเสียหาย 200% ทุกๆ 0.5 วินาที ไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้เป็นเวลา 4 วินาที และ ทำให้ศัตรูช้าลงโดย 35% เป็นเวลา 5 วินาที
7ก่อให้เกิดความเสียหาย 225% ทุกๆ 0.5 วินาที ไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้เป็นเวลา 4 วินาที และ ทำให้ศัตรูช้าลงโดย 40% เป็นเวลา 5 วินาที
8ก่อให้เกิดความเสียหาย 250% ทุกๆ 0.5 วินาที ไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้เป็นเวลา 4 วินาที และ ทำให้ศัตรูช้าลงโดย 45% เป็นเวลา 5 วินาที
9ก่อให้เกิดความเสียหาย 275% ทุกๆ 0.5 วินาที ไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้เป็นเวลา 4 วินาที และ ทำให้ศัตรูช้าลงโดย 50% เป็นเวลา 5 วินาที
10ก่อให้เกิดความเสียหาย 300% ทุกๆ 0.5 วินาที ไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้เป็นเวลา 4 วินาที และ ทำให้ศัตรูช้าลงโดย 55% เป็นเวลา 5 วินาที
Snowzilla
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
120002151505
221002251509
3220023515014
4230024515019
5240025515024
6250026515028
7260027515033
8270028515038
9280029515043
10290030515047
11300031515052
12310032515057
13320033515062
14330034515066
15340035515071
16350036515076
17360037515080
18370038515085
19380039515090
20390040515095
20 (2 x Star)
1000 (1000ดาว)
10000 (10000Gold)
10ลูกไฟดันเจี้ยน
590062015595
216000630155100
226100640155105
236200650155110
246300660155114
256400670155119
266500680155124
276600690155129
286700700155133
296800710155138
306900720155143
317000730155148
327100740155152
337200750155157
347300760155162
357400770155167
367500780155171
377600790155176
387700800155181
397800810155186
407900820155190
40 (3 x Star)
3000 (4000ดาว)
30000 (40000Gold)
50ลูกไฟดันเจี้ยน
99001035160192
41100001045160196
42101001055160201
43102001065160206
44103001075160211
45104001085160216
46105001095160220
47106001105160225
48107001115160230
49108001125160235
50109001135160239
51110001145160244
52111001155160249
53112001165160254
54113001175160259
55114001185160263
56115001195160268
57116001205160273
58117001215160278
59118001225160283
60119001235160287
60 (4 x Star)
10000 (14000ดาว)
100000 (140000Gold)
75ลูกไฟดันเจี้ยน
139001450165289
61140001460165294
62141001470165299
63142001480165303
64143001490165308
65144001500165313
66145001510165318
67146001520165323
68147001530165328
69148001540165332
70149001550165337
71150001560165342
72151001570165347
73152001580165352
74153001590165356
75154001600165361
76155001610165366
77156001620165371
78157001630165376
79158001640165381
80159001650165385
80 (5 x Star)
20000 (34000ดาว)
200000 (340000Gold)
105ลูกไฟดันเจี้ยน
179001865170388
81180001875170392
82181001885170397
83182001895170402
84183001905170407
85184001915170412
86185001925170417
87186001935170421
88187001945170426
89188001955170431
90189001965170436
91190001975170441
92191001985170446
93192001995170451
94193002005170455
95194002015170460
96195002025170465
97196002035170470
98197002045170475
99198002055170480
100199002065170484
100 (6 x Star)
30000 (64000ดาว)
300000 (640000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
219002280175487
101220002290175492
102221002300175497
103222002310175502
104223002320175507
105224002330175512
106225002340175516
107226002350175521
108227002360175526
109228002370175531
110229002380175536
111230002390175541
112231002400175546
113232002410175551
114233002420175555
115234002430175560
116235002440175565
117236002450175570
118237002460175575
119238002470175580
120239002480175585
120 (7 x Star)
50000 (114000ดาว)
500000 (1140000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
259002695180588
121260002705180593
122261002715180598
123262002725180603
124263002735180608
125264002745180613
126265002755180617
127266002765180622
128267002775180627
129268002785180632
130269002795180637
131270002805180642
132271002815180647
133272002825180652
134273002835180657
135274002845180662
136275002855180666
137276002865180671
138277002875180676
139278002885180681
140279002895180686
140 (8 x Star)
100000 (214000ดาว)
1000000 (2140000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
299003110185690
141300003120185695
142301003130185700
143302003140185705
144303003150185710
145304003160185715
146305003170185719
147306003180185724
148307003190185729
149308003200185734
150309003210185739
151310003220185744
152311003230185749
153312003240185754
154313003250185759
155314003260185764
156315003270185769
157316003280185774
158317003290185779
159318003300185784
160319003310185788
160 (9 x Star)
200000 (414000ดาว)
2000000 (4140000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
339003525190793
161340003535190798
162341003545190803
163342003555190808
164343003565190813
165344003575190818
166345003585190823
167346003595190828
168347003605190833
169348003615190837
170349003625190842
171350003635190847
172351003645190852
173352003655190857
174353003665190862
175354003675190867
176355003685190872
177356003695190877
178357003705190882
179358003715190887
180359003725190892
180 (10 x Star)
400000 (814000ดาว)
5000000 (9140000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
379003940195897
181380003950195902
182381003960195907
183382003970195912
184383003980195917
185384003990195922
186385004000195927
187386004010195932
188387004020195937
189388004030195942
190389004040195947
191390004050195952
192391004060195957
193392004070195962
194393004080195967
195394004090195972
196395004100195977
197396004110195982
198397004120195987
199398004130195992
200399004140195997
Snowzilla
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
12840017331656
228550174316512
328700175316518
428850176316524
529000177316531
629150178316537
729300179316543
829450180316549
929600181316555
1029750182316561
1129900183316567
1230050184316573
1330200185316580
1430350186316586
1530500187316592
1630650188316598
17308001893165104
18309501903165110
19311001913165116
20312501923165122
21314001933165128
22315501943165135
23317001953165141
24318501963165147
25320001973165153
26321501983165159
27323001993165165
28324502003165171
29326002013165177
30327502023165184
31329002033165190
32330502043165196
33332002053165202
34333502063165208
35335002073165214
36336502083165220
37338002093165226
38339502103165232
39341002113165239
40342502123165245
41344002133165251
42345502143165257
43347002153165263
44348502163165269
45350002173165275
46351502183165281
47353002193165287
48354502203165294
49356002213165300
50357502223165306
51359002233165312
52360502243165318
53362002253165324
54363502263165330
55365002273165336
56366502283165343
57368002293165349
58369502303165355
59371002313165361
60372502323165367
61374002333165373
62375502343165379
63377002353165385
64378502363165391
65380002373165398
66381502383165404
67383002393165410
68384502403165416
69386002413165422
70387502423165428
71389002433165434
72390502443165440
73392002453165447
74393502463165453
75395002473165459
76396502483165465
77398002493165471
78399502503165477
79401002513165483
80402502523165489
80 (5 x Star)
20000 (20000ดาว)
200000 (200000Gold)
105ลูกไฟดันเจี้ยน
430502824170492
81432002834170498
82433502844170504
83435002854170510
84436502864170516
85438002874170522
86439502884170528
87441002894170535
88442502904170541
89444002914170547
90445502924170553
91447002934170559
92448502944170565
93450002954170571
94451502964170578
95453002974170584
96454502984170590
97456002994170596
98457503004170602
99459003014170608
100460503024170614
100 (6 x Star)
30000 (50000ดาว)
300000 (500000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
488503325175617
101490003335175623
102491503345175630
103493003355175636
104494503365175642
105496003375175648
106497503385175654
107499003395175660
108500503405175667
109502003415175673
110503503425175679
111505003435175685
112506503445175691
113508003455175697
114509503465175704
115511003475175710
116512503485175716
117514003495175722
118515503505175728
119517003515175734
120518503525175741
120 (7 x Star)
50000 (100000ดาว)
500000 (1000000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
546503826180744
121548003836180750
122549503846180756
123551003856180763
124552503866180769
125554003876180775
126555503886180781
127557003896180787
128558503906180794
129560003916180800
130561503926180806
131563003936180812
132564503946180818
133566003956180825
134567503966180831
135569003976180837
136570503986180843
137572003996180849
138573504006180856
139575004016180862
140576504026180868
140 (8 x Star)
100000 (200000ดาว)
1000000 (2000000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
604504327185872
141606004337185878
142607504347185884
143609004357185891
144610504367185897
145612004377185903
146613504387185909
147615004397185915
148616504407185922
149618004417185928
150619504427185934
151621004437185940
152622504447185947
153624004457185953
154625504467185959
155627004477185965
156628504487185972
157630004497185978
158631504507185984
159633004517185990
160634504527185996
160 (9 x Star)
200000 (400000ดาว)
2000000 (4000000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
6625048281901001
1616640048381901007
1626655048481901013
1636670048581901020
1646685048681901026
1656700048781901032
1666715048881901038
1676730048981901045
1686745049081901051
1696760049181901057
1706775049281901063
1716790049381901070
1726805049481901076
1736820049581901082
1746835049681901088
1756850049781901095
1766865049881901101
1776880049981901107
1786895050081901113
1796910050181901120
1806925050281901126
180 (10 x Star)
400000 (800000ดาว)
5000000 (9000000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
7205053291951131
1817220053391951137
1827235053491951144
1837250053591951150
1847265053691951156
1857280053791951162
1867295053891951169
1877310053991951175
1887325054091951181
1897340054191951188
1907355054291951194
1917370054391951200
1927385054491951206
1937400054591951213
1947415054691951219
1957430054791951225
1967445054891951232
1977460054991951238
1987475055091951244
1997490055191951250
2007505055291951257
Snowzilla
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
16000035151657
260225352516515
360450353516522
460675354516530
560900355516537
661125356516545
761350357516552
861575358516559
961800359516567
1062025360516574
1162250361516582
1262475362516589
1362700363516596
14629253645165104
15631503655165111
16633753665165119
17636003675165126
18638253685165134
19640503695165141
20642753705165148
21645003715165156
22647253725165163
23649503735165171
24651753745165178
25654003755165185
26656253765165193
27658503775165200
28660753785165208
29663003795165215
30665253805165223
31667503815165230
32669753825165237
33672003835165245
34674253845165252
35676503855165260
36678753865165267
37681003875165274
38683253885165282
39685503895165289
40687753905165297
41690003915165304
42692253925165312
43694503935165319
44696753945165326
45699003955165334
46701253965165341
47703503975165349
48705753985165356
49708003995165363
50710254005165371
51712504015165378
52714754025165386
53717004035165393
54719254045165401
55721504055165408
56723754065165415
57726004075165423
58728254085165430
59730504095165438
60732754105165445
61735004115165452
62737254125165460
63739504135165467
64741754145165475
65744004155165482
66746254165165490
67748504175165497
68750754185165504
69753004195165512
70755254205165519
71757504215165527
72759754225165534
73762004235165541
74764254245165549
75766504255165556
76768754265165564
77771004275165571
78773254285165579
79775504295165586
80777754305165593
81780004315165601
82782254325165608
83784504335165616
84786754345165623
85789004355165630
86791254365165638
87793504375165645
88795754385165653
89798004395165660
90800254405165668
91802504415165675
92804754425165682
93807004435165690
94809254445165697
95811504455165705
96813754465165712
97816004475165719
98818254485165727
99820504495165734
100822754505165742
100 (6 x Star)
30000 (30000ดาว)
300000 (300000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
878755107175747
101881005117175755
102883255127175762
103885505137175770
104887755147175777
105890005157175785
106892255167175792
107894505177175800
108896755187175807
109899005197175814
110901255207175822
111903505217175829
112905755227175837
113908005237175844
114910255247175852
115912505257175859
116914755267175867
117917005277175874
118919255287175882
119921505297175889
120923755307175897
120 (7 x Star)
50000 (80000ดาว)
500000 (800000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
979755909180900
121982005919180908
122984255929180915
123986505939180923
124988755949180930
125991005959180938
126993255969180945
127995505979180953
128997755989180960
1291000005999180968
1301002256009180975
1311004506019180983
1321006756029180990
1331009006039180998
13410112560491801005
13510135060591801013
13610157560691801020
13710180060791801028
13810202560891801035
13910225060991801043
14010247561091801050
140 (8 x Star)
100000 (180000ดาว)
1000000 (1800000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
10807567111851054
14110830067211851061
14210852567311851069
14310875067411851076
14410897567511851084
14510920067611851092
14610942567711851099
14710965067811851107
14810987567911851114
14911010068011851122
15011032568111851129
15111055068211851137
15211077568311851144
15311100068411851152
15411122568511851159
15511145068611851167
15611167568711851174
15711190068811851182
15811212568911851189
15911235069011851197
16011257569111851204
160 (9 x Star)
200000 (380000ดาว)
2000000 (3800000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
11817575131901209
16111840075231901216
16211862575331901224
16311885075431901232
16411907575531901239
16511930075631901247
16611952575731901254
16711975075831901262
16811997575931901269
16912020076031901277
17012042576131901284
17112065076231901292
17212087576331901300
17312110076431901307
17412132576531901315
17512155076631901322
17612177576731901330
17712200076831901337
17812222576931901345
17912245077031901352
18012267577131901360
180 (10 x Star)
400000 (780000ดาว)
5000000 (8800000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
12827583151951365
18112850083251951373
18212872583351951380
18312895083451951388
18412917583551951395
18512940083651951403
18612962583751951411
18712985083851951418
18813007583951951426
18913030084051951433
19013052584151951441
19113075084251951448
19213097584351951456
19313120084451951464
19413142584551951471
19513165084651951479
19613187584751951486
19713210084851951494
19813232584951951502
19913255085051951509
20013277585151951517
ระดับคุณสมบัติของสัตว์เลี้ยงราคาHeroMightDestiny
140 โจมตี530
21495 HPGold x 100000
ดาว x 3000
5600
356 ความแม่นยำGold x 100000
ดาว x 3000
51000
456 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
51500
5127 โจมตีGold x 300000
ดาว x 6500
141900
61635 HPGold x 300000
ดาว x 6500
52200
712 คริติคอลGold x 300000
ดาว x 6500
52700
812 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลGold x 300000
ดาว x 6500
53100
949 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
53600
104490 HPGold x 600000
ดาว x 10500
144000
1159 โจมตีGold x 600000
ดาว x 10500
64500
122095 HPGold x 600000
ดาว x 10500
65100
1379 ความแม่นยำGold x 600000
ดาว x 10500
65600
1479 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 18
66200
15178 โจมตีGold x 1200000
ดาว x 15000
196800
162285 HPGold x 1200000
ดาว x 15000
67400
1717 คริติคอลGold x 1200000
ดาว x 15000
68100
1817 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลGold x 1200000
ดาว x 15000
68800
1965 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 24
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
Snowzilla x 1 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 569500
20ความสามารถ 11 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
3010500
2176 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
811700
222695 HPคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
813000
23101 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
814400
24101 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20
815900
25229 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
2417500
262940 HPคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
820000
2722 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
821600
2822 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
823200
2983 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20
824800
308085 HPคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
2426400
3192 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1028000
323290 HPคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1029600
33124 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1031200
34124 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 14
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1032800
35280 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
3034400
363590 HPคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1036000
3729 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1037600
3829 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1039200
39102 โจมตีKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
Snowzilla x 2 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 101040800
40ความสามารถ 12 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
4841100
41110 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1241500
423890 HPคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1241800
43150 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1242200
44150 หลบหลีกKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
1242500
45330 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
3542900
464240 HPคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243200
4732 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243600
4832 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243900
49120 โจมตีKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
1244300
5011680 HPคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
3544600
51130 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445000
524490 HPคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445300
53170 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445700
54170 หลบหลีกKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1446000
55385 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
4146400
564900 HPคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1446700
5738 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1447100
5838 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1447400
59145 โจมตีKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 15
Snowzilla x 4 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 201447800
60ความสามารถ 13 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
6548200
61144 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1548600
625090 HPคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1549000
63191 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1549500
64191 หลบหลีกKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1550000
65432 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
4650600
665550 HPคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1551200
6742 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1551900
6842 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1552600
69155 โจมตีKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1553400
7015270 HPคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
4654200
71161 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1755100
725690 HPคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1756000
73213 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1757000
74213 หลบหลีกKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
1758000
75483 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
5159100
766200 HPคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1760200
7747 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1761400
7847 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1762600
79173 โจมตีKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 10
Snowzilla x 6 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 301763800
80ความสามารถ 14 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
8264300
81178 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1964800
826290 HPคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1965300
83236 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1965800
84236 หลบหลีกKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
1966300
85534 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
5766800
866850 HPคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1967300
8752 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1967800
8852 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1968300
89194 โจมตีKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
1968800
9018860 HPคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
5769400
91193 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2170000
926890 HPคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2170600
93258 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2171200
94258 หลบหลีกKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
2171800
95585 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
6272400
967510 HPคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2173000
9757 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2173600
9857 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2174200
99211 โจมตีKarmic Rock VI - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 12
Snowzilla x 8 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 402174800
100ความสามารถ 15 ระดับ990

Destiny

มีฮีโร่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ 2 ตัว เพื่อปลดล็อกเนื้อเรื่อง และรับรางวัลจากหีบ
Rainbow Islands
Rainbow Islands
หมายเหตุ ฮีโร่ รางวัล
หมู่เกาะเรนโบว์ตั้งอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรลึกของนาร์เซีย เป็นสวรรค์เขตร้อนที่ได้รับความอบอุ่นจากแสงแดดและสายรุ้ง ตำนานเล่าว่าชาวพื้นเมืองคนแรกที่มาจากดินแดนที่เต็มไปด้วยอันตรายและความขัดแย้ง โชคดีที่การเดินทางยากลำบากของพวกเขาได้ไม่เสียเปล่า เมื่อค้นพบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับพวกเขาผู้บุกเบิกเหล่านี้จึงตั้งรากฐานและเจริญรุ่งเรืองบนชายฝั่งอันเงียบสงบของเกาะ 2 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
สำหรับส่วนใหญ่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันยังคงใช้ชีวิตแบบอิสระ ซึ่งบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นแบบแผนมา เมื่อหมู่เกาะมีผู้เข้าคนท่องเที่ยวมากขึ้น เร็วๆนี้ด้วยข่าวลือกระจายไปทั่วแผ่นดินใหญ่ ว่ามีชนเผ่าที่มีอำนาจลึกลับซ่อนตัวอยู่บนเกาะ หลายคนมาเพื่อสำรวจ แต่ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ จนกระทั่งเรื่องซาลง นักสำรวจบางคนเลือกที่จะอยู่บนเกาะนี้ต่อ และมีความสุขที่จะใช้ชีวิตอย่างสงบ 4 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
สงครามที่เกิดขึ้นในนาร์เซียไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนชาวเกาะแม้แต่น้อย แต่หารู้ไม่ อยู่มาวันหนึ่งทะเลกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่ที่แรงพอที่จะผลักเทพมารีนออกจากบ้านใต้น้ำของเธอจนเกยตื้นบนฝั่ง พวกชาวเกาะได้ค้นพบว่ามีสงครามเกิดขึ้นอีกครั้งในทะเลใต้พวกเขา พวกเขาไม่สามารถละเลยความขัดแย้งที่ใกล้เข้ามาได้ เป็นครั้งแรกที่ชาวเกาะเรนโบว์เตรียมพร้อมที่จะปกป้องบ้านและเพื่อนบ้านของพวกเขา 6 Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Snowzilla + Landwalker + หนูน้อยคริสต์มาส + Rowdy Rascals + ซานตาคลอส + เทพมารีน + Succubus + Triton
หลังฮีโร่วิวัฒนาการแล้วสามารถเปิดใช้อุปกรณ์ได้

อุปกรณ์

หมายเหตุ
Winter Scarf
Winter Scarf
ผ้าพันคอนี้ได้รับพลังพิเศษเพราะถูกซานตาคลอสทิ้งไว้ที่ใต้ต้นมีซท์ลโท

เลือกที่ดีที่สุดที่ได้รับสำหรับวีรบุรุษ คลิกเพื่อลงคะแนน

ความสามารถของฮีโร่

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

เหรียญตรา

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

คำอธิบายสกิล

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

สัตว์

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

หลอม

0
0
0
1
0
0
0

แฟนศิลปะของฮีโร่

อัปโหลดของคุณ fanart

ขอรับรางวัล

จ้าง ฮีโร่ ที่มีพลังมากได้ที่ Hero Altar!
เปลี่ยนเป็นโหมดไอเทม ภายใน "Heroes Altar" เพื่อเก็บการ์ดฮีโร่ และ essences ในคลังสินค้า
คุณสามารถจ้าง ฮีโร่ ได้โดยการใช้ Shards, Soulstones, อัญมณี หรือ ดาว
จ้าง ค่าใช้จ่ายในการจ้าง โอกาส *
จ้างโดยใช้อัญมณี 150 อัญมณี / 450 อัญมณี 0.2%
Snowzilla - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน มนุษย์หิมะ --- 100 %
ไอเทม จำนวน โอกาส *
การ์ดฮีโร่ตำนาน - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1 7.35%
การ์ด มนุษย์หิมะ - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน มนุษย์หิมะ 1 100%
การ์ดฮีโร่พิเศษ - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1 5%
การ์ดฮีโร่ในตำนานหายาก - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1 12%
การ์ดฮีโร่ตำนาน - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1
Snowzilla Soulstone จำนวน โอกาส *
ถุง Soulstone - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 1 / 200 0.1%
ถุง Soulstone - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 2 / 200 0.1%
ถุง Soulstone - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 3 / 200 0.1%
ถุง Soulstone - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 4 / 200 0.1%
ถุง Soulstone - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 5 / 200 0.1%
หีบ Soulstone - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 3 / 200 0.9%
หีบ Soulstone - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 4 / 200 0.9%
หีบ Soulstone - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 5 / 200 0.9%
น้ำพุแห่งชีวิตแต่งงานที่ไม่ราบรื่น้ำพุแห่งชีวิตแต่งงานที่ไม่ราบรื่ 1-3 / 200

Heroes Trial

L10.03%L20.03%L30.06%L40.06%L50.06%L60.09%L70.09%L80.09%L90.12%L100.12%L110.12%L120.15%

* -มีโอกาสที่แน่นอน

3 มิติรุ่นของตัวละคร

ยิ่งไปกว่านั้น

Wardens
จ้างฮีโร่
วิวัฒนาการและประสบการณ์
เปรียบเทียบของที่มีลักษณะของฮีโร่
เปรียบเทียบของความแข็งแกร่งฮีโร่
เครื่องคิดเลขของที่มีลักษณะของฮีโร่
Enlighten
ความสามารถของฮีโร่
ไอเทม - เหรียญตรา
3 มิติรุ่นของตัวละคร
เวทมนตร์