ตึก: หอคอยสังเกตการณ์

ลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
เร่งความเร็วสิ่งก่อสร้าง

หอคอยสังเกตการณ์


หอคอยป้องกันแบบธรรมดานั้น สามารถโจมตีกองทหารศัตรู และ สามารถอัพเกรดไปเป็นหอคอยที่มีความชำนาญพิเศษได้หลังจากระดับ 10

HPโจมตีระยะการโจมตีMightพื้นที่ว่างเวลาการอัพเกรดราคา การอัพเกรด
หอคอยสังเกตการณ์ระดับ 1270060135%3x3 10 น่อย200Gold
หอคอยสังเกตการณ์ระดับ 23400801310%3x3 1 มิน 1000Gold
หอคอยสังเกตการณ์ระดับ 341001001415%3x3 5 มิน 2000Gold
หอคอยสังเกตการณ์ระดับ 4
(Town Hall x 3)
48001201420%3x3 15 มิน 3000Gold
หอคอยสังเกตการณ์ระดับ 555001401525%3x3 30 มิน 7000Gold
หอคอยสังเกตการณ์ระดับ 662001601530%3x3 60 มิน 12000Gold
หอคอยสังเกตการณ์ระดับ 7
(Town Hall x 6)
69001801635%3x3 2 ชั่วโมง 20000Gold
หอคอยสังเกตการณ์ระดับ 876002001640%3x3 4 ชั่วโมง 40000Gold
หอคอยสังเกตการณ์ระดับ 983002201745%3x3 8 ชั่วโมง 60000Gold
หอคอยสังเกตการณ์ระดับ 1090002401750%3x3 12 ชั่วโมง 80000Gold
ทั้งหมด 1 วันก่อน 3 ชั่วโมง 51 มิน 10 น่อย 225200 Gold

Draconic

ระดับ HP ต้นทุนการผลิต ราคา การอัพเกรด Might
1 +18% ชิ้นส่วน Draconic - Watchtower - แลก Watchtower สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 50 ชิ้นส่วน Draconic - Watchtower - แลก Watchtower สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 5 180 ทำความเสียหาย 2500 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 15% และการเคลื่อนที่ 25% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
2 +20% ชิ้นส่วน Draconic - Watchtower - แลก Watchtower สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 10 200 ทำความเสียหาย 4000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 20% และการเคลื่อนที่ 30% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
3 +24% ชิ้นส่วน Draconic - Watchtower - แลก Watchtower สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 20 240 ทำความเสียหาย 6000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 25% และการเคลื่อนที่ 35% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
4 +32% ชิ้นส่วน Draconic - Watchtower - แลก Watchtower สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 40 320 ทำความเสียหาย 8000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 30% และการเคลื่อนที่ 40% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
5 +44% ชิ้นส่วน Draconic - Watchtower - แลก Watchtower สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 60 440 ทำความเสียหาย 10000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 35% และการเคลื่อนที่ 45% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
6 +60% ชิ้นส่วน Draconic - Watchtower - แลก Watchtower สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 80 600 ทำความเสียหาย 13000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 40% และการเคลื่อนที่ 50% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
7 +80% ชิ้นส่วน Draconic - Watchtower - แลก Watchtower สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 100 800 ทำความเสียหาย 16000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 50% และการเคลื่อนที่ 60% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
8 +105% ชิ้นส่วน Draconic - Watchtower - แลก Watchtower สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 125 1050 ทำความเสียหาย 20000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 60% และการเคลื่อนที่ 70% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
9 +135% ชิ้นส่วน Draconic - Watchtower - แลก Watchtower สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 150 1350 ทำความเสียหาย 25000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 70% และการเคลื่อนที่ 80% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
10 +170% 1700 ทำความเสียหาย 30000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 80% และการเคลื่อนที่ 90% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ

ยิ่งไปกว่านั้น

Arrow Tower
Magic Tower
หอปืนใหญ่