Fortress Feud

1. กิจกรรมนี้ถูกแบ่งออกเป็น 3 รอบ รอบละ 20 นาที 2. ด่านหน้าจะมี 20 แต้ม Capture ป้อมยุทธศาสตร์จะมี 50 แต้ม Capture และป้อมปราการจะมี 160 แต้ม Capture! 3. แต้ม Capture ทั้งหมด จะถูกอัพเดทหลังจากสิ้นสุดการแข่งขันในแต่ละรอบ หลังจากกิจกรรมได้สิ้นสุดลง, ลีคจะถูกจัดอันดับในแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับคะแนนรวมทั้งหมดของ แต้ม Capture 4. แต้มการต่อสู้จะได้รับจากการต่อสู้ 5. ถ้าหากลีคทั้ง 2 มี จำนวน แต้ม Capture ที่เท่ากันนั้น อันดับกลุ่มของพวกเค้าจะขึ้นอยู่กับแต้มการต่อสู้ 6. ฮีโร่ที่ตายแล้วนั้น จะทำการฟื้นคืนชีพ ในแต่ละรอบ 7. ฮีโร่ที่มีเลเวลต่ำกว่า เลเวล 100 และ ไม่ได้รับการวิวัฒนาการนั้น จะไม่สามารถทำการเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ได้
เฉพาะหัวหน้าลีค และ รองหัวหน้าลีคที่สามารถลงทะเบียนได้
คุณไม่สามารถทำการผ่านพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของศัตรู!
ลีคของคุณไม่ได้ทำการเข้าร่วม คุณไม่สามารถทำการส่งฮีโร่ไปยังสนามรบได้ !
ในระหว่างการต่อสู้ คุณไม่สามารถทำการแก้ไขทีมได้!

รางวัลการฆ่า

หีบป้อมปราการ - รับเกียรติยศ และ รางวัลหายาก x 5 - 12
กลุ่ม 1 2 3 4
หีบป้อมปราการ - รับเกียรติยศ และ รางวัลหายาก 8 7 6 5
Might 30000 - 80000 80000 - 120000 120000 - 180000 > 180000
หีบป้อมปราการ - รับเกียรติยศ และ รางวัลหายาก 1 2 3 4