ฮีโร่: Cirrina

Cirrina

Cirrina Cirrina

คุณสมบัติต่างๆ:

ธรรมดาวิวัฒนาการ 1วิวัฒนาการ 2
HP HP:24003958076280
โจมตี โจมตี:22119703221
ATK SPD ATK SPD:120012001200
MOV SPD MOV SPD:210225225
ระยะการโจมตี ระยะการโจมตี:101010
ความแม่นยำ ความแม่นยำ:162213310
หลบหลีก หลบหลีก:000
คริติคอล คริติคอล:000
คริติคอล DMG คริติคอล DMG:000
ต้านการโจมตีแบบคริติคอล ต้านการโจมตีแบบคริติคอล:000
Wardens' WatchUnknownความสามารถ
Unknownตกลงกรุณาเลือก พรสวรรค์Arms Race
Unknown
  • Arms Race
  • ฮีโร่ Totem
  • Cirrina
  • Cirrina วิวัฒนาการ 1
  • Cirrina วิวัฒนาการ 2
  • Unknown
  • Unknown
ระดับราคา Mightธรรมดา Mightวิวัฒนาการ 1 Mightวิวัฒนาการ 2
1/15---597898
สร้าง 120%ATK DMG กับ 5 ยูนิตศัตรู และในระหว่างการต่อสู้ฝ่ายบุกจะชุบชีวิตฮีโร่ฝ่ายเรา 3 ตัว โดยมี 30% HP (คูลดาวน์: 3 วินาที ฮีโร่แต่ละตัวสามารถถูกชุบชีวิตจาก Arms Race หรือ Battle Hymn ได้ครั้งเดียวในการต่อสู้) (ทุกๆ 3 วินาที ฮีโร่เพื่อนร่วมทีม 1 ตัวจะมี ATK เพิ่มขึ้น 100% และได้รับ DMG ลดลง 60% เป็นเวลา 3 วินาที และฟื้น HP ฮีโร่ฝ่ายเรา 600% ของ Cirrina ATK)
2/152000 (100 Shards)117156195
สร้าง 140%ATK DMG กับ 5 ยูนิตศัตรู และในระหว่างการต่อสู้ฝ่ายบุกจะชุบชีวิตฮีโร่ฝ่ายเรา 3 ตัว โดยมี 35% HP (คูลดาวน์: 3 วินาที ฮีโร่แต่ละตัวสามารถถูกชุบชีวิตจาก Arms Race หรือ Battle Hymn ได้ครั้งเดียวในการต่อสู้) (ทุกๆ 3 วินาที ฮีโร่เพื่อนร่วมทีม 1 ตัวจะมี ATK เพิ่มขึ้น 100% และได้รับ DMG ลดลง 60% เป็นเวลา 3 วินาที และฟื้น HP ฮีโร่ฝ่ายเรา 600% ของ Cirrina ATK)
3/1510000 (500 Shards)176234293
สร้าง 160%ATK DMG กับ 5 ยูนิตศัตรู และในระหว่างการต่อสู้ฝ่ายบุกจะชุบชีวิตฮีโร่ฝ่ายเรา 3 ตัว โดยมี 40% HP (คูลดาวน์: 3 วินาที ฮีโร่แต่ละตัวสามารถถูกชุบชีวิตจาก Arms Race หรือ Battle Hymn ได้ครั้งเดียวในการต่อสู้) (ทุกๆ 3 วินาที ฮีโร่เพื่อนร่วมทีม 1 ตัวจะมี ATK เพิ่มขึ้น 100% และได้รับ DMG ลดลง 60% เป็นเวลา 3 วินาที และฟื้น HP ฮีโร่ฝ่ายเรา 600% ของ Cirrina ATK)
4/1530000 (1500 Shards)234312390
สร้าง 190%ATK DMG กับ 5 ยูนิตศัตรู และในระหว่างการต่อสู้ฝ่ายบุกจะชุบชีวิตฮีโร่ฝ่ายเรา 3 ตัว โดยมี 45% HP (คูลดาวน์: 3 วินาที ฮีโร่แต่ละตัวสามารถถูกชุบชีวิตจาก Arms Race หรือ Battle Hymn ได้ครั้งเดียวในการต่อสู้) (ทุกๆ 3 วินาที ฮีโร่เพื่อนร่วมทีม 1 ตัวจะมี ATK เพิ่มขึ้น 100% และได้รับ DMG ลดลง 60% เป็นเวลา 3 วินาที และฟื้น HP ฮีโร่ฝ่ายเรา 600% ของ Cirrina ATK)
5/1570000 (3500 Shards)293390488
สร้าง 220%ATK DMG กับ 5 ยูนิตศัตรู และในระหว่างการต่อสู้ฝ่ายบุกจะชุบชีวิตฮีโร่ฝ่ายเรา 3 ตัว โดยมี 50% HP (คูลดาวน์: 3 วินาที ฮีโร่แต่ละตัวสามารถถูกชุบชีวิตจาก Arms Race หรือ Battle Hymn ได้ครั้งเดียวในการต่อสู้) (ทุกๆ 3 วินาที ฮีโร่เพื่อนร่วมทีม 1 ตัวจะมี ATK เพิ่มขึ้น 100% และได้รับ DMG ลดลง 60% เป็นเวลา 3 วินาที และฟื้น HP ฮีโร่ฝ่ายเรา 600% ของ Cirrina ATK)
6/15120000 (6000 Shards)351468585
สร้าง 250%ATK DMG กับ 5 ยูนิตศัตรู และในระหว่างการต่อสู้ฝ่ายบุกจะชุบชีวิตฮีโร่ฝ่ายเรา 3 ตัว โดยมี 55% HP (คูลดาวน์: 3 วินาที ฮีโร่แต่ละตัวสามารถถูกชุบชีวิตจาก Arms Race หรือ Battle Hymn ได้ครั้งเดียวในการต่อสู้) (ทุกๆ 3 วินาที ฮีโร่เพื่อนร่วมทีม 1 ตัวจะมี ATK เพิ่มขึ้น 100% และได้รับ DMG ลดลง 60% เป็นเวลา 3 วินาที และฟื้น HP ฮีโร่ฝ่ายเรา 600% ของ Cirrina ATK)
7/15200000 (10000 Shards)410546683
สร้าง 290%ATK DMG กับ 5 ยูนิตศัตรู และในระหว่างการต่อสู้ฝ่ายบุกจะชุบชีวิตฮีโร่ฝ่ายเรา 3 ตัว โดยมี 60% HP (คูลดาวน์: 3 วินาที ฮีโร่แต่ละตัวสามารถถูกชุบชีวิตจาก Arms Race หรือ Battle Hymn ได้ครั้งเดียวในการต่อสู้) (ทุกๆ 3 วินาที ฮีโร่เพื่อนร่วมทีม 1 ตัวจะมี ATK เพิ่มขึ้น 100% และได้รับ DMG ลดลง 60% เป็นเวลา 3 วินาที และฟื้น HP ฮีโร่ฝ่ายเรา 600% ของ Cirrina ATK)
8/15500000 (25000 Shards)468624780
สร้าง 330%ATK DMG กับ 5 ยูนิตศัตรู และในระหว่างการต่อสู้ฝ่ายบุกจะชุบชีวิตฮีโร่ฝ่ายเรา 3 ตัว โดยมี 70% HP (คูลดาวน์: 3 วินาที ฮีโร่แต่ละตัวสามารถถูกชุบชีวิตจาก Arms Race หรือ Battle Hymn ได้ครั้งเดียวในการต่อสู้) (ทุกๆ 3 วินาที ฮีโร่เพื่อนร่วมทีม 1 ตัวจะมี ATK เพิ่มขึ้น 100% และได้รับ DMG ลดลง 60% เป็นเวลา 3 วินาที และฟื้น HP ฮีโร่ฝ่ายเรา 600% ของ Cirrina ATK)
9/15800000 (40000 Shards)527702878
สร้าง 370%ATK DMG กับ 5 ยูนิตศัตรู และในระหว่างการต่อสู้ฝ่ายบุกจะชุบชีวิตฮีโร่ฝ่ายเรา 3 ตัว โดยมี 80% HP (คูลดาวน์: 3 วินาที ฮีโร่แต่ละตัวสามารถถูกชุบชีวิตจาก Arms Race หรือ Battle Hymn ได้ครั้งเดียวในการต่อสู้) (ทุกๆ 3 วินาที ฮีโร่เพื่อนร่วมทีม 1 ตัวจะมี ATK เพิ่มขึ้น 100% และได้รับ DMG ลดลง 60% เป็นเวลา 3 วินาที และฟื้น HP ฮีโร่ฝ่ายเรา 600% ของ Cirrina ATK)
10/151600000 (80000 Shards)585780975
สร้าง 420%ATK DMG กับ 5 ยูนิตศัตรู และในระหว่างการต่อสู้ฝ่ายบุกจะชุบชีวิตฮีโร่ฝ่ายเรา 3 ตัว โดยมี 100% HP (คูลดาวน์: 3 วินาที ฮีโร่แต่ละตัวสามารถถูกชุบชีวิตจาก Arms Race หรือ Battle Hymn ได้ครั้งเดียวในการต่อสู้) (ทุกๆ 3 วินาที ฮีโร่เพื่อนร่วมทีม 1 ตัวจะมี ATK เพิ่มขึ้น 100% และได้รับ DMG ลดลง 60% เป็นเวลา 3 วินาที และฟื้น HP ฮีโร่ฝ่ายเรา 600% ของ Cirrina ATK)
11/158600000 Gold 5970 คริสตัลสีฟ้า 154000 ดาว
Unknown - Unknown 74Unknown - Unknown 16
6448581073
สร้างความเสียหาย 450% ของพลังโจมตี แก่ศัตรู 6 เป้าหมาย ฟื้นคืน HP ในอัตรา 15% ของความเสียหายที่ทำได้ และในระหว่างการต่อสู้ฝ่ายบุกจะชุบชีวิตฮีโร่ฝ่ายเรา 3 ตัว ด้วย HP เต็ม 100%(คูลดาวน์ 3 วินาที ฮีโร่แต่ละตัวสามารถถูกชุบชีวิตจาก Arms Race หรือ Battle Hymm ได้ครั้งเดียวในการต่อสู้) (ทุกๆ 3 วินาที ฮีโร่เพื่อนร่วมทีมจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 100% และได้รับความเสียหายลดลง 60% เป็นเวลา 3 วินาที รวมทั้งฟื้น HP ฮีโร่ฝ่ายเราในอัตราเท่ากับพลังโจมตี 600% ของ Cirrina)
12/15857290 คริสตัลสีฟ้า 485000 ดาว
Unknown - Unknown 54Unknown - Unknown 22Unknown - Unknown 8
7029361170
สร้างความเสียหาย 490% ของพลังโจมตี แก่ศัตรู 6 เป้าหมาย ฟื้นคืน HP ในอัตรา 20% ของความเสียหายที่ทำได้ และในระหว่างการต่อสู้ฝ่ายบุกจะชุบชีวิตฮีโร่ฝ่ายเรา 3 ตัว ด้วย HP เต็ม 100%(คูลดาวน์ 3 วินาที ฮีโร่แต่ละตัวสามารถถูกชุบชีวิตจาก Arms Race หรือ Battle Hymm ได้ครั้งเดียวในการต่อสู้) (ทุกๆ 3 วินาที ฮีโร่เพื่อนร่วมทีมจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 100% และได้รับความเสียหายลดลง 60% เป็นเวลา 3 วินาที รวมทั้งฟื้น HP ฮีโร่ฝ่ายเราในอัตราเท่ากับพลังโจมตี 600% ของ Cirrina)
13/153443000 คริสตัลสีฟ้า 941000 ดาว
Unknown - Unknown 30Unknown - Unknown 20
76110141268
สร้างความเสียหาย 540% ของพลังโจมตี แก่ศัตรู 6 เป้าหมาย ฟื้นคืน HP ในอัตรา 25% ของความเสียหายที่ทำได้ และในระหว่างการต่อสู้ฝ่ายบุกจะชุบชีวิตฮีโร่ฝ่ายเรา 3 ตัว ด้วย HP เต็ม 100%(คูลดาวน์ 3 วินาที ฮีโร่แต่ละตัวสามารถถูกชุบชีวิตจาก Arms Race หรือ Battle Hymm ได้ครั้งเดียวในการต่อสู้) (ทุกๆ 3 วินาที ฮีโร่เพื่อนร่วมทีมจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 100% และได้รับความเสียหายลดลง 60% เป็นเวลา 3 วินาที รวมทั้งฟื้น HP ฮีโร่ฝ่ายเราในอัตราเท่ากับพลังโจมตี 600% ของ Cirrina)
14/156976250 คริสตัลสีฟ้า 1524500 ดาว
Unknown - Unknown 46Unknown - Unknown 20
81910921365
สร้างความเสียหาย 600% ของพลังโจมตี แก่ศัตรู 6 เป้าหมาย ฟื้นคืน HP ในอัตรา 30% ของความเสียหายที่ทำได้ และในระหว่างการต่อสู้ฝ่ายบุกจะชุบชีวิตฮีโร่ฝ่ายเรา 3 ตัว ด้วย HP เต็ม 100%(คูลดาวน์ 3 วินาที ฮีโร่แต่ละตัวสามารถถูกชุบชีวิตจาก Arms Race หรือ Battle Hymm ได้ครั้งเดียวในการต่อสู้) (ทุกๆ 3 วินาที ฮีโร่เพื่อนร่วมทีมจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 100% และได้รับความเสียหายลดลง 60% เป็นเวลา 3 วินาที รวมทั้งฟื้น HP ฮีโร่ฝ่ายเราในอัตราเท่ากับพลังโจมตี 600% ของ Cirrina)
15/1510308250 คริสตัลสีฟ้า 2029500 ดาว
Unknown - Unknown 48
87811701463
สร้างความเสียหาย 670% ของพลังโจมตี แก่ศัตรู 6 เป้าหมาย ฟื้นคืน HP ในอัตรา 35% ของความเสียหายที่ทำได้ และในระหว่างการต่อสู้ฝ่ายบุกจะชุบชีวิตฮีโร่ฝ่ายเรา 3 ตัว ด้วย HP เต็ม 100%(คูลดาวน์ 3 วินาที ฮีโร่แต่ละตัวสามารถถูกชุบชีวิตจาก Arms Race หรือ Battle Hymm ได้ครั้งเดียวในการต่อสู้) (ทุกๆ 3 วินาที ฮีโร่เพื่อนร่วมทีมจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 100% และได้รับความเสียหายลดลง 60% เป็นเวลา 3 วินาที รวมทั้งฟื้น HP ฮีโร่ฝ่ายเราในอัตราเท่ากับพลังโจมตี 600% ของ Cirrina)
ระดับหมายเหตุ
1Unknown
2Unknown
3Unknown
4Unknown
5Unknown
6Unknown
7Unknown
8Unknown
9Unknown
10Unknown
Cirrina
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
124002212105
2257523621010
3275025121015
4292526621020
5310028121025
6327529621030
7345031121035
8362532621041
9380034121046
10397535621051
11415037121056
12432538621061
13450040121066
14467541621071
15485043121076
16502544621081
17520046121086
18537547621091
19555049121096
205725506210101
20 (2 x Star)
1000 (1000ดาว)
10000 (10000Gold)
10ลูกไฟดันเจี้ยน
8125727215102
218300742215107
228475757215112
238650772215117
248825787215122
259000802215127
269175817215132
279350832215138
289525847215143
299700862215148
309875877215153
3110050892215158
3210225907215163
3310400922215168
3410575937215173
3510750952215178
3610925967215183
3711100982215188
3811275997215194
39114501012215199
40116251027215204
40 (3 x Star)
3000 (4000ดาว)
30000 (40000Gold)
50ลูกไฟดันเจี้ยน
140251248220205
41142001263220210
42143751278220215
43145501293220220
44147251308220225
45149001323220231
46150751338220236
47152501353220241
48154251368220246
49156001383220251
50157751398220256
51159501413220261
52161251428220266
53163001443220271
54164751458220277
55166501473220282
56168251488220287
57170001503220292
58171751518220297
59173501533220302
60175251548220307
60 (4 x Star)
10000 (14000ดาว)
100000 (140000Gold)
75ลูกไฟดันเจี้ยน
199251769225309
61201001784225314
62202751799225319
63204501814225324
64206251829225330
65208001844225335
66209751859225340
67211501874225345
68213251889225350
69215001904225355
70216751919225361
71218501934225366
72220251949225371
73222001964225376
74223751979225381
75225501994225386
76227252009225391
77229002024225397
78230752039225402
79232502054225407
80234252069225412
80 (5 x Star)
20000 (34000ดาว)
200000 (340000Gold)
105ลูกไฟดันเจี้ยน
258252290230414
81260002305230419
82261752320230425
83263502335230430
84265252350230435
85267002365230440
86268752380230445
87270502395230450
88272252410230456
89274002425230461
90275752440230466
91277502455230471
92279252470230476
93281002485230482
94282752500230487
95284502515230492
96286252530230497
97288002545230502
98289752560230507
99291502575230513
100293252590230518
100 (6 x Star)
30000 (64000ดาว)
300000 (640000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
317252811235521
101319002826235526
102320752841235531
103322502856235536
104324252871235541
105326002886235547
106327752901235552
107329502916235557
108331252931235562
109333002946235567
110334752961235573
111336502976235578
112338252991235583
113340003006235588
114341753021235593
115343503036235599
116345253051235604
117347003066235609
118348753081235614
119350503096235619
120352253111235625
120 (7 x Star)
50000 (114000ดาว)
500000 (1140000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
376253332240628
121378003347240633
122379753362240638
123381503377240644
124383253392240649
125385003407240654
126386753422240659
127388503437240665
128390253452240670
129392003467240675
130393753482240680
131395503497240686
132397253512240691
133399003527240696
134400753542240701
135402503557240707
136404253572240712
137406003587240717
138407753602240722
139409503617240727
140411253632240733
140 (8 x Star)
100000 (214000ดาว)
1000000 (2140000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
435253853245737
141437003868245742
142438753883245747
143440503898245752
144442253913245758
145444003928245763
146445753943245768
147447503958245773
148449253973245779
149451003988245784
150452754003245789
151454504018245794
152456254033245800
153458004048245805
154459754063245810
155461504078245815
156463254093245821
157465004108245826
158466754123245831
159468504138245837
160470254153245842
160 (9 x Star)
200000 (414000ดาว)
2000000 (4140000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
494254374250846
161496004389250852
162497754404250857
163499504419250862
164501254434250867
165503004449250873
166504754464250878
167506504479250883
168508254494250889
169510004509250894
170511754524250899
171513504539250904
172515254554250910
173517004569250915
174518754584250920
175520504599250926
176522254614250931
177524004629250936
178525754644250941
179527504659250947
180529254674250952
180 (10 x Star)
400000 (814000ดาว)
5000000 (9140000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
553254895255957
181555004910255962
182556754925255968
183558504940255973
184560254955255978
185562004970255984
186563754985255989
187565505000255994
1885672550152551000
1895690050302551005
1905707550452551010
1915725050602551015
1925742550752551021
1935760050902551026
1945777551052551031
1955795051202551037
1965812551352551042
1975830051502551047
1985847551652551053
1995865051802551058
2005882551952551063
Cirrina
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
13958019702256
239843198522513
340106200022519
440369201522526
540632203022532
640895204522539
741158206022545
841421207522552
941684209022558
1041947210522565
1142210212022571
1242473213522577
1342736215022584
1442999216522590
1543262218022597
16435252195225103
17437882210225110
18440512225225116
19443142240225123
20445772255225129
21448402270225135
22451032285225142
23453662300225148
24456292315225155
25458922330225161
26461552345225168
27464182360225174
28466812375225181
29469442390225187
30472072405225194
31474702420225200
32477332435225206
33479962450225213
34482592465225219
35485222480225226
36487852495225232
37490482510225239
38493112525225245
39495742540225252
40498372555225258
41501002570225264
42503632585225271
43506262600225277
44508892615225284
45511522630225290
46514152645225297
47516782660225303
48519412675225310
49522042690225316
50524672705225323
51527302720225329
52529932735225335
53532562750225342
54535192765225348
55537822780225355
56540452795225361
57543082810225368
58545712825225374
59548342840225381
60550972855225387
61553602870225393
62556232885225400
63558862900225406
64561492915225413
65564122930225419
66566752945225426
67569382960225432
68572012975225439
69574642990225445
70577273005225452
71579903020225458
72582533035225464
73585163050225471
74587793065225477
75590423080225484
76593053095225490
77595683110225497
78598313125225503
79600943140225510
80603573155225516
80 (5 x Star)
20000 (20000ดาว)
200000 (200000Gold)
105ลูกไฟดันเจี้ยน
637173464230518
81639803479230525
82642433494230531
83645063509230538
84647693524230544
85650323539230551
86652953554230557
87655583569230564
88658213584230570
89660843599230577
90663473614230583
91666103629230589
92668733644230596
93671363659230602
94673993674230609
95676623689230615
96679253704230622
97681883719230628
98684513734230635
99687143749230641
100689773764230648
100 (6 x Star)
30000 (50000ดาว)
300000 (500000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
723374074235651
101726004089235657
102728634104235664
103731264119235670
104733894134235677
105736524149235683
106739154164235690
107741784179235696
108744414194235703
109747044209235709
110749674224235716
111752304239235722
112754934254235729
113757564269235735
114760194284235742
115762824299235748
116765454314235755
117768084329235761
118770714344235768
119773344359235774
120775974374235781
120 (7 x Star)
50000 (100000ดาว)
500000 (1000000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
809574683240784
121812204698240791
122814834713240797
123817464728240804
124820094743240810
125822724758240817
126825354773240823
127827984788240830
128830614803240836
129833244818240843
130835874833240849
131838504848240856
132841134863240862
133843764878240869
134846394893240875
135849024908240882
136851654923240889
137854284938240895
138856914953240902
139859544968240908
140862174983240915
140 (8 x Star)
100000 (200000ดาว)
1000000 (2000000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
895775292245919
141898405307245925
142901035322245932
143903665337245938
144906295352245945
145908925367245951
146911555382245958
147914185397245964
148916815412245971
149919445427245978
150922075442245984
151924705457245991
152927335472245997
1539299654872451004
1549325955022451010
1559352255172451017
1569378555322451024
1579404855472451030
1589431155622451037
1599457455772451043
1609483755922451050
160 (9 x Star)
200000 (400000ดาว)
2000000 (4000000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
9819759022501054
1619846059172501061
1629872359322501067
1639898659472501074
1649924959622501081
1659951259772501087
1669977559922501094
16710003860072501100
16810030160222501107
16910056460372501114
17010082760522501120
17110109060672501127
17210135360822501133
17310161660972501140
17410187961122501146
17510214261272501153
17610240561422501160
17710266861572501166
17810293161722501173
17910319461872501179
18010345762022501186
180 (10 x Star)
400000 (800000ดาว)
5000000 (9000000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
10681765112551191
18110708065262551198
18210734365412551204
18310760665562551211
18410786965712551217
18510813265862551224
18610839566012551231
18710865866162551237
18810892166312551244
18910918466462551251
19010944766612551257
19110971066762551264
19210997366912551270
19311023667062551277
19411049967212551284
19511076267362551290
19611102567512551297
19711128867662551303
19811155167812551310
19911181467962551317
20011207768112551323
Cirrina
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
18300038402258
283394385522516
383788387022523
484182388522531
584576390022539
684970391522547
785364393022554
885758394522562
986152396022570
1086546397522578
1186940399022585
1287334400522593
13877284020225101
14881224035225109
15885164050225116
16889104065225124
17893044080225132
18896984095225140
19900924110225147
20904864125225155
21908804140225163
22912744155225171
23916684170225178
24920624185225186
25924564200225194
26928504215225202
27932444230225209
28936384245225217
29940324260225225
30944264275225233
31948204290225240
32952144305225248
33956084320225256
34960024335225264
35963964350225271
36967904365225279
37971844380225287
38975784395225295
39979724410225302
40983664425225310
41987604440225318
42991544455225326
43995484470225333
44999424485225341
451003364500225349
461007304515225357
471011244530225364
481015184545225372
491019124560225380
501023064575225388
511027004590225395
521030944605225403
531034884620225411
541038824635225419
551042764650225426
561046704665225434
571050644680225442
581054584695225450
591058524710225457
601062464725225465
611066404740225473
621070344755225481
631074284770225488
641078224785225496
651082164800225504
661086104815225512
671090044830225519
681093984845225527
691097924860225535
701101864875225543
711105804890225550
721109744905225558
731113684920225566
741117624935225574
751121564950225581
761125504965225589
771129444980225597
781133384995225605
791137325010225612
801141265025225620
811145205040225628
821149145055225636
831153085070225643
841157025085225651
851160965100225659
861164905115225667
871168845130225674
881172785145225682
891176725160225690
901180665175225698
911184605190225705
921188545205225713
931192485220225721
941196425235225729
951200365250225736
961204305265225744
971208245280225752
981212185295225760
991216125310225767
1001220065325225775
100 (6 x Star)
30000 (30000ดาว)
300000 (300000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
1287265944235781
1011291205959235788
1021295145974235796
1031299085989235804
1041303026004235812
1051306966019235820
1061310906034235827
1071314846049235835
1081318786064235843
1091322726079235851
1101326666094235859
1111330606109235866
1121334546124235874
1131338486139235882
1141342426154235890
1151346366169235898
1161350306184235905
1171354246199235913
1181358186214235921
1191362126229235929
1201366066244235937
120 (7 x Star)
50000 (80000ดาว)
500000 (800000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
1433266863240940
1211437206878240948
1221441146893240956
1231445086908240964
1241449026923240971
1251452966938240979
1261456906953240987
1271460846968240995
12814647869832401003
12914687269982401011
13014726670132401018
13114766070282401026
13214805470432401034
13314844870582401042
13414884270732401050
13514923670882401058
13614963071032401065
13715002471182401073
13815041871332401081
13915081271482401089
14015120671632401097
140 (8 x Star)
100000 (180000ดาว)
1000000 (1800000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
15792677812451101
14115832077962451108
14215871478112451116
14315910878262451124
14415950278412451132
14515989678562451140
14616029078712451148
14716068478862451156
14816107879012451163
14916147279162451171
15016186679312451179
15116226079462451187
15216265479612451195
15316304879762451203
15416344279912451211
15516383680062451218
15616423080212451226
15716462480362451234
15816501880512451242
15916541280662451250
16016580680812451258
160 (9 x Star)
200000 (380000ดาว)
2000000 (3800000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
17252687002501262
16117292087152501270
16217331487302501278
16317370887452501286
16417410287602501294
16517449687752501302
16617489087902501310
16717528488052501317
16817567888202501325
16917607288352501333
17017646688502501341
17117686088652501349
17217725488802501357
17317764888952501365
17417804289102501373
17517843689252501381
17617883089402501388
17717922489552501396
17817961889702501404
17918001289852501412
18018040690002501420
180 (10 x Star)
400000 (780000ดาว)
5000000 (8800000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
18712696192551425
18118752096342551433
18218791496492551441
18318830896642551449
18418870296792551457
18518909696942551465
18618949097092551473
18718988497242551480
18819027897392551488
18919067297542551496
19019106697692551504
19119146097842551512
19219185497992551520
19319224898142551528
19419264298292551536
19519303698442551544
19619343098592551552
19719382498742551560
19819421898892551568
19919461299042551575
20019500699192551583
ระดับUnknownราคาHeroMightUnknown
140 โจมตี530
21495 HPGold x 100000
ดาว x 3000
5600
356 ความแม่นยำGold x 100000
ดาว x 3000
51000
456 หลบหลีกUnknown - Unknown x 16
51500
5127 โจมตีGold x 300000
ดาว x 6500
141900
61635 HPGold x 300000
ดาว x 6500
52200
712 คริติคอลGold x 300000
ดาว x 6500
52700
812 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลGold x 300000
ดาว x 6500
53100
949 โจมตีUnknown - Unknown x 16
53600
104490 HPGold x 600000
ดาว x 10500
144000
1159 โจมตีGold x 600000
ดาว x 10500
64500
122095 HPGold x 600000
ดาว x 10500
65100
1379 ความแม่นยำGold x 600000
ดาว x 10500
65600
1479 หลบหลีกUnknown - Unknown x 18
66200
15178 โจมตีGold x 1200000
ดาว x 15000
196800
162285 HPGold x 1200000
ดาว x 15000
67400
1717 คริติคอลGold x 1200000
ดาว x 15000
68100
1817 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลGold x 1200000
ดาว x 15000
68800
1965 โจมตีUnknown - Unknown x 24
Unknown - Unknown x 16
x 169500
20ความสามารถ 11 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
3010500
2176 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
811700
222695 HPคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
813000
23101 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
814400
24101 หลบหลีกUnknown - Unknown x 20
815900
25229 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
2417500
262940 HPคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
820000
2722 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
821600
2822 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
823200
2983 โจมตีUnknown - Unknown x 20
824800
308085 HPคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
2426400
3192 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1028000
323290 HPคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1029600
33124 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1031200
34124 หลบหลีกUnknown - Unknown x 14
Unknown - Unknown x 6
1032800
35280 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
3034400
363590 HPคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1036000
3729 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1037600
3829 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1039200
39102 โจมตีUnknown - Unknown x 8
Unknown - Unknown x 16
x 21040800
40ความสามารถ 12 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 132500
ดาว x 45000
4841500
41108 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 132500
ดาว x 45000
1242200
423895 HPคริสตัลสีฟ้า x 132500
ดาว x 45000
1242900
43146 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 132500
ดาว x 45000
1243600
44146 หลบหลีกUnknown - Unknown x 4
Unknown - Unknown x 4
1244300
45331 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 176750
ดาว x 52500
3545000
464245 HPคริสตัลสีฟ้า x 176750
ดาว x 52500
1245700
4732 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 176750
ดาว x 52500
1246400
4832 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 176750
ดาว x 52500
1247100
49120 โจมตีUnknown - Unknown x 4
Unknown - Unknown x 4
1247800
5011680 HPคริสตัลสีฟ้า x 225000
ดาว x 60500
3548500
51127 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 225000
ดาว x 60500
1449200
524490 HPคริสตัลสีฟ้า x 225000
ดาว x 60500
1449900
53168 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 225000
ดาว x 60500
1450600
54168 หลบหลีกUnknown - Unknown x 4
Unknown - Unknown x 6
1451300
55381 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 276750
ดาว x 69000
4152000
564895 HPคริสตัลสีฟ้า x 276750
ดาว x 69000
1452700
5738 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 276750
ดาว x 69000
1453400
5838 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 276750
ดาว x 69000
1454100
59139 โจมตีUnknown - Unknown x 8
Unknown - Unknown x 16
x 21454800
60ความสามารถ 13 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 331500
ดาว x 78000
6555100
61144 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 331500
ดาว x 78000
1555500
625090 HPคริสตัลสีฟ้า x 331500
ดาว x 78000
1555800
63191 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 331500
ดาว x 78000
1556200
64191 หลบหลีกUnknown - Unknown x 4
Unknown - Unknown x 8
1556500
65432 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 389000
ดาว x 87500
4656900
665550 HPคริสตัลสีฟ้า x 389000
ดาว x 87500
1557200
6742 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 389000
ดาว x 87500
1557600
6842 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 389000
ดาว x 87500
1557900
69155 โจมตีUnknown - Unknown x 4
Unknown - Unknown x 8
1558300
7015270 HPคริสตัลสีฟ้า x 449500
ดาว x 97500
4658600
71161 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 449500
ดาว x 97500
1759000
725690 HPคริสตัลสีฟ้า x 449500
ดาว x 97500
1759300
73213 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 449500
ดาว x 97500
1759700
74213 หลบหลีกUnknown - Unknown x 4
Unknown - Unknown x 10
1760000
75483 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 512500
ดาว x 108000
5160400
766200 HPคริสตัลสีฟ้า x 512500
ดาว x 108000
1760700
7747 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 512500
ดาว x 108000
1761100
7847 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 512500
ดาว x 108000
1761400
79173 โจมตีUnknown - Unknown x 8
Unknown - Unknown x 20
x 31761800
80ความสามารถ 14 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 577750
ดาว x 118500
8262100
81178 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 577750
ดาว x 118500
1962500
826290 HPคริสตัลสีฟ้า x 577750
ดาว x 118500
1962800
83236 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 577750
ดาว x 118500
1963200
84236 หลบหลีกUnknown - Unknown x 10
1963500
85534 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 645500
ดาว x 129000
5763900
866855 HPคริสตัลสีฟ้า x 645500
ดาว x 129000
1964200
8752 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 645500
ดาว x 129000
1964600
8852 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 645500
ดาว x 129000
1964900
89194 โจมตีUnknown - Unknown x 10
1965300
9018865 HPคริสตัลสีฟ้า x 713250
ดาว x 139500
5765600
91193 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 713250
ดาว x 139500
2166000
926885 HPคริสตัลสีฟ้า x 713250
ดาว x 139500
2166300
93258 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 713250
ดาว x 139500
2166700
94258 หลบหลีกUnknown - Unknown x 10
2167000
95585 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 785000
ดาว x 150000
6267400
967505 HPคริสตัลสีฟ้า x 785000
ดาว x 150000
2167700
9757 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 785000
ดาว x 150000
2168100
9857 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 785000
ดาว x 150000
2168400
99211 โจมตีUnknown - Unknown x 18
x 32168800
100ความสามารถ 15 ระดับ990

UnknownUnknown

  • Unknown
Unknownฮีโร่หมายเหตุUnknownราคา
Unknown
Unknown
Unknown400 โจมตี
10000 HP
Unknown - Unknown x 50
ระดับ HP โจมตี ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริติคอล หลบหลีก ความแม่นยำ คริติคอล DMG Might เลื่อนตำแหน่ง ระดับ
1 10000 400 560 Shards + 10 Unknown - Unknown
2 2625 105 6 840 Shards + 15 Unknown - Unknown
3 15 15 6 1120 Shards + 20 Unknown - Unknown
4 75 75 6 1400 Shards + 25 Unknown - Unknown
5 3250 130 9 1680 Shards + 30 Unknown - Unknown
6 25 25 9 1960 Shards + 35 Unknown - Unknown
7 105 105 9 2240 Shards + 40 Unknown - Unknown
8 4125 165 12 2520 Shards + 45 Unknown - Unknown
9 35 35 12 2800 Shards + 50 Unknown - Unknown
10 135 135 12
ทั้งหมด 15120 Shards270 Unknown - Unknown

Unknown

Unknown
Unknown
Unknown
หมายเหตุ ฮีโร่ รางวัล
Unknown 2 Unknown - Unknown x 4
Unknown 4 Unknown - Unknown x 5
Unknown 6 Unknown - Unknown x 3
Cirrina + อัศวินเมษ + โจรสลัด + เจ้าหญิงคริสต์มาส + แชมเปี้ยน + Commodora + เพชรฆาต
Unknown

Unknown

หมายเหตุ
Unknown
Unknown
Unknown

เลือกที่ดีที่สุดที่ได้รับสำหรับวีรบุรุษ คลิกเพื่อลงคะแนน

Unknown

4
0
4
1
0
0
6
0
1
0
1
4
32
12
1
5
58
0
1
0
5
84
1
3
5
2
1
6
2
3
0
0
0
0

เหรียญตรา

0
0
9
1
0
1
0
1
0
14
0
83
0
0
0
1
1
2
1
1
1
1
16
2
0
8
5
67
0
0
0
0
0
0

Unknown

15
152
3
3
2
1
6
3
1
0
8
1
4
7

Unknown

0
3
1
2
4
0
32
0
0
2
1
0
0
0
1
0

Unknown

0
0
2
2
5
0
56

ขอรับรางวัล

จ้าง ฮีโร่ ที่มีพลังมากได้ที่ Hero Altar!
เปลี่ยนจากโหมด Heroes Altar เป็น โหมดไอเทม เพื่อเก็บการ์ดฮีโร่ และ essences ในคลังสินค้า
คุณสามารถจ้าง ฮีโร่ ได้โดยการใช้ Shards, อัญมณี หรือ Honor
จ้าง ค่าใช้จ่ายในการจ้าง โอกาส *
จ้างโดยใช้อัญมณี 150 อัญมณี / 450 อัญมณี 0.05%
Cirrina - Unknown --- 100 %
ไอเทม จำนวน โอกาส *
Unknown - Unknown 1
Unknown จำนวน โอกาส *
น้ำพุแห่งชีวิตแต่งงานที่ไม่ราบรื่น้ำพุแห่งชีวิตแต่งงานที่ไม่ราบรื่ 1-3 / 200

* -มีโอกาสที่แน่นอน

3 มิติรุ่นของตัวละคร

ยิ่งไปกว่านั้น

Unknown
จ้างฮีโร่
วิวัฒนาการและประสบการณ์
เปรียบเทียบของที่มีลักษณะของฮีโร่
เปรียบเทียบของความแข็งแกร่งฮีโร่
เครื่องคิดเลขของที่มีลักษณะของฮีโร่
Enlighten
Unknown
ไอเทม - เหรียญตรา
3 มิติรุ่นของตัวละคร
เวทมนตร์