ฮีโร่: Plant Warrior

Plant Warrior

Plant Warrior Plant Warrior

คุณสมบัติต่างๆ:

ธรรมดาวิวัฒนาการ 1วิวัฒนาการ 2
HP HP:23004216081560
โจมตี โจมตี:22419483207
ATK SPD ATK SPD:120012001200
MOV SPD MOV SPD:225240240
ระยะการโจมตี ระยะการโจมตี:101010
ความแม่นยำ ความแม่นยำ:163213310
หลบหลีก หลบหลีก:000
คริติคอล คริติคอล:000
คริติคอล DMG คริติคอล DMG:000
ต้านการโจมตีแบบคริติคอล ต้านการโจมตีแบบคริติคอล:000
Wardens' Watchความสามารถของฮีโร่ความสามารถ
ฝ่าย ProphetStampedeกรุณาเลือก พรสวรรค์Plantagion
"ฉัน โกรธแล้วนะ!" เจ้าผักขนาดยักษ์นี้ ถูกปลุกขึ้นมาเมื่อสงครามได้แผ่ขยายมาถึงดินแดนของมัน ในการต่อสู้นั้น มันจะช่วยปกป้องเหล่าพวกพ้องที่เสียเปรียบในเรื่องการเคลื่อนที่ ด้วยความสามารถเรียกพลังแห่งธรรมชาติมาเพื่อป้องกันศัตรู
  • Plantagion
  • ฮีโร่ Totem
  • Plant Warrior
  • Plant Warrior วิวัฒนาการ 1
  • Plant Warrior วิวัฒนาการ 2
  • Destiny
  • สกิน
ระดับราคา Mightธรรมดา Mightวิวัฒนาการ 1 Mightวิวัฒนาการ 2
1/15---597898
ฟื้นฟู HP ให้กับ 3 ฮีโร่พันธมิตรแบบสุ่มเทียบเท่ากับ 240% ATK ของตน ,Plant Warrior และฮีโร่พันธมิตร พร้อมกันทำความเสียหาย 150% ATK กับศัตรูรอบๆเป้าหมาย (คูลดาวน์: 4วินาที Plant Warrior ต้านทานใบ้ และสถานะต่างๆจาก Calamity)
2/152000 (100 Shards)117156195
ฟื้นฟู HP ให้กับ 3 ฮีโร่พันธมิตรแบบสุ่มเทียบเท่ากับ 280% ATK ของตน ,Plant Warrior และฮีโร่พันธมิตร พร้อมกันทำความเสียหาย 180% ATK กับศัตรูรอบๆเป้าหมาย (คูลดาวน์: 4วินาที Plant Warrior ต้านทานใบ้ และสถานะต่างๆจาก Calamity)
3/1510000 (500 Shards)176234293
ฟื้นฟู HP ให้กับ 3 ฮีโร่พันธมิตรแบบสุ่มเทียบเท่ากับ 320% ATK ของตน ,Plant Warrior และฮีโร่พันธมิตร พร้อมกันทำความเสียหาย 210% ATK กับศัตรูรอบๆเป้าหมาย (คูลดาวน์: 4วินาที Plant Warrior ต้านทานใบ้ และสถานะต่างๆจาก Calamity)
4/1530000 (1500 Shards)234312390
ฟื้นฟู HP ให้กับ 3 ฮีโร่พันธมิตรแบบสุ่มเทียบเท่ากับ 360% ATK ของตน ,Plant Warrior และฮีโร่พันธมิตร พร้อมกันทำความเสียหาย 240% ATK กับศัตรูรอบๆเป้าหมาย (คูลดาวน์: 4วินาที Plant Warrior ต้านทานใบ้ และสถานะต่างๆจาก Calamity)
5/1570000 (3500 Shards)293390488
ฟื้นฟู HP ให้กับ 3 ฮีโร่พันธมิตรแบบสุ่มเทียบเท่ากับ 420% ATK ของตน ,Plant Warrior และฮีโร่พันธมิตร พร้อมกันทำความเสียหาย 280% ATK กับศัตรูรอบๆเป้าหมาย (คูลดาวน์: 4วินาที Plant Warrior ต้านทานใบ้ และสถานะต่างๆจาก Calamity)
6/15120000 (6000 Shards)351468585
ฟื้นฟู HP ให้กับ 3 ฮีโร่พันธมิตรแบบสุ่มเทียบเท่ากับ 480% ATK ของตน ,Plant Warrior และฮีโร่พันธมิตร พร้อมกันทำความเสียหาย 320% ATK กับศัตรูรอบๆเป้าหมาย (คูลดาวน์: 4วินาที Plant Warrior ต้านทานใบ้ และสถานะต่างๆจาก Calamity)
7/15200000 (10000 Shards)410546683
ฟื้นฟู HP ให้กับ 3 ฮีโร่พันธมิตรแบบสุ่มเทียบเท่ากับ 540% ATK ของตน ,Plant Warrior และฮีโร่พันธมิตร พร้อมกันทำความเสียหาย 360% ATK กับศัตรูรอบๆเป้าหมาย (คูลดาวน์: 4วินาที Plant Warrior ต้านทานใบ้ และสถานะต่างๆจาก Calamity)
8/15500000 (25000 Shards)468624780
ฟื้นฟู HP ให้กับ 3 ฮีโร่พันธมิตรแบบสุ่มเทียบเท่ากับ 620% ATK ของตน ,Plant Warrior และฮีโร่พันธมิตร พร้อมกันทำความเสียหาย 420% ATK กับศัตรูรอบๆเป้าหมาย (คูลดาวน์: 4วินาที Plant Warrior ต้านทานใบ้ และสถานะต่างๆจาก Calamity)
9/15800000 (40000 Shards)527702878
ฟื้นฟู HP ให้กับ 3 ฮีโร่พันธมิตรแบบสุ่มเทียบเท่ากับ 700% ATK ของตน ,Plant Warrior และฮีโร่พันธมิตร พร้อมกันทำความเสียหาย 480% ATK กับศัตรูรอบๆเป้าหมาย (คูลดาวน์: 4วินาที Plant Warrior ต้านทานใบ้ และสถานะต่างๆจาก Calamity)
10/151600000 (80000 Shards)585780975
ฟื้นฟู HP ให้กับ 3 ฮีโร่พันธมิตรแบบสุ่มเทียบเท่ากับ 800% ATK ของตน ,Plant Warrior และฮีโร่พันธมิตร พร้อมกันทำความเสียหาย 560% ATK กับศัตรูรอบๆเป้าหมาย (คูลดาวน์: 4วินาที Plant Warrior ต้านทานใบ้ และสถานะต่างๆจาก Calamity)
11/158600000 Gold 5970 คริสตัลสีฟ้า 154000 ดาว
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 74Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 16
6448581073
ฟื้นฟู HP ให้กับ 3 ฮีโร่พันธมิตรแบบสุ่มเทียบเท่ากับ 850% ATK ของตน ,Plant Warrior และฮีโร่พันธมิตร พร้อมกันทำความเสียหาย 600% ATK กับศัตรูรอบๆเป้าหมาย (คูลดาวน์: 4วินาที Plant Warrior ต้านทานใบ้ และสถานะต่างๆจาก Calamity)
12/15849790 คริสตัลสีฟ้า 485000 ดาว
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 54Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 22Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 8
7029361170
ฟื้นฟู HP ให้กับ 4 ฮีโร่พันธมิตรแบบสุ่มเทียบเท่ากับ 900% ATK ของตน ,Plant Warrior และฮีโร่พันธมิตร พร้อมกันทำความเสียหาย 640% ATK กับศัตรูรอบๆเป้าหมาย (คูลดาวน์: 4วินาที Plant Warrior ต้านทานใบ้ และสถานะต่างๆจาก Calamity)
13/153643000 คริสตัลสีฟ้า 941000 ดาว
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 14Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 27
76110141268
ฟื้นฟู HP ให้กับ 4 ฮีโร่พันธมิตรแบบสุ่มเทียบเท่ากับ 1000% ATK ของตน ,Plant Warrior และฮีโร่พันธมิตร พร้อมกันทำความเสียหาย 740% ATK กับศัตรูรอบๆเป้าหมาย (คูลดาวน์: 4วินาที Plant Warrior ต้านทานใบ้ และสถานะต่างๆจาก Calamity)
14/158820000 คริสตัลสีฟ้า 1581000 ดาว
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 20
81910921365
ฟื้นฟู HP ให้กับ 4 ฮีโร่พันธมิตรแบบสุ่มเทียบเท่ากับ 1100% ATK ของตน ,Plant Warrior และฮีโร่พันธมิตร พร้อมกันทำความเสียหาย 840% ATK กับศัตรูรอบๆเป้าหมาย (คูลดาวน์: 4วินาที Plant Warrior ต้านทานใบ้ และสถานะต่างๆจาก Calamity)
15/1517920000 คริสตัลสีฟ้า 2985000 ดาว
87811701463
ฟื้นฟู HP ให้กับ 4 ฮีโร่พันธมิตรแบบสุ่มเทียบเท่ากับ 1200% ATK ของตน ,Plant Warrior และฮีโร่พันธมิตร พร้อมกันทำความเสียหาย 940% ATK กับศัตรูรอบๆเป้าหมาย (คูลดาวน์: 4วินาที Plant Warrior ต้านทานใบ้ และสถานะต่างๆจาก Calamity)
ระดับหมายเหตุ
1ฟื้นฟู HP ให้กับ 3 ฮีโร่พันธมิตรเทียบเท่ากับ 240% ATK ของ Plant Warrior และฮีโร่พันธมิตรเหล่านั้นทำความเสียหาย 150% ATK กับศัตรูรอบๆเป้าหมาย
2ฟื้นฟู HP ให้กับ 3 ฮีโร่พันธมิตรเทียบเท่ากับ 280% ATK ของ Plant Warrior และฮีโร่พันธมิตรเหล่านั้นทำความเสียหาย 180% ATK กับศัตรูรอบๆเป้าหมาย
3ฟื้นฟู HP ให้กับ 3 ฮีโร่พันธมิตรเทียบเท่ากับ 320% ATK ของ Plant Warrior และฮีโร่พันธมิตรเหล่านั้นทำความเสียหาย 210% ATK กับศัตรูรอบๆเป้าหมาย
4ฟื้นฟู HP ให้กับ 3 ฮีโร่พันธมิตรเทียบเท่ากับ 360% ATK ของ Plant Warrior และฮีโร่พันธมิตรเหล่านั้นทำความเสียหาย 240% ATK กับศัตรูรอบๆเป้าหมาย
5ฟื้นฟู HP ให้กับ 3 ฮีโร่พันธมิตรเทียบเท่ากับ 420% ATK ของ Plant Warrior และฮีโร่พันธมิตรเหล่านั้นทำความเสียหาย 280% ATK กับศัตรูรอบๆเป้าหมาย
6ฟื้นฟู HP ให้กับ 3 ฮีโร่พันธมิตรเทียบเท่ากับ 480% ATK ของ Plant Warrior และฮีโร่พันธมิตรเหล่านั้นทำความเสียหาย 320% ATK กับศัตรูรอบๆเป้าหมาย
7ฟื้นฟู HP ให้กับ 3 ฮีโร่พันธมิตรเทียบเท่ากับ 540% ATK ของ Plant Warrior และฮีโร่พันธมิตรเหล่านั้นทำความเสียหาย 360% ATK กับศัตรูรอบๆเป้าหมาย
8ฟื้นฟู HP ให้กับ 3 ฮีโร่พันธมิตรเทียบเท่ากับ 620% ATK ของ Plant Warrior และฮีโร่พันธมิตรเหล่านั้นทำความเสียหาย 420% ATK กับศัตรูรอบๆเป้าหมาย
9ฟื้นฟู HP ให้กับ 3 ฮีโร่พันธมิตรเทียบเท่ากับ 700% ATK ของ Plant Warrior และฮีโร่พันธมิตรเหล่านั้นทำความเสียหาย 480% ATK กับศัตรูรอบๆเป้าหมาย
10ฟื้นฟู HP ให้กับ 3 ฮีโร่พันธมิตรเทียบเท่ากับ 800% ATK ของ Plant Warrior และฮีโร่พันธมิตรเหล่านั้นทำความเสียหาย 560% ATK กับศัตรูรอบๆเป้าหมาย
Plant Warrior
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
123002242255
2251023822510
3272025222515
4293026622521
5314028022526
6335029422531
7356030822536
8377032222541
9398033622546
10419035022552
11440036422557
12461037822562
13482039222567
14503040622572
15524042022577
16545043422582
17566044822588
18587046222593
19608047622598
206290490225103
20 (2 x Star)
1000 (1000ดาว)
10000 (10000Gold)
10ลูกไฟดันเจี้ยน
8590714230104
218800728230109
229010742230114
239220756230119
249430770230124
259640784230129
269850798230135
2710060812230140
2810270826230145
2910480840230150
3010690854230155
3110900868230161
3211110882230166
3311320896230171
3411530910230176
3511740924230181
3611950938230186
3712160952230192
3812370966230197
3912580980230202
4012790994230207
40 (3 x Star)
3000 (4000ดาว)
30000 (40000Gold)
50ลูกไฟดันเจี้ยน
150901218235208
41153001232235213
42155101246235219
43157201260235224
44159301274235229
45161401288235234
46163501302235239
47165601316235245
48167701330235250
49169801344235255
50171901358235260
51174001372235265
52176101386235271
53178201400235276
54180301414235281
55182401428235286
56184501442235292
57186601456235297
58188701470235302
59190801484235307
60192901498235312
60 (4 x Star)
10000 (14000ดาว)
100000 (140000Gold)
75ลูกไฟดันเจี้ยน
215901722240314
61218001736240319
62220101750240324
63222201764240330
64224301778240335
65226401792240340
66228501806240345
67230601820240351
68232701834240356
69234801848240361
70236901862240366
71239001876240372
72241101890240377
73243201904240382
74245301918240387
75247401932240393
76249501946240398
77251601960240403
78253701974240408
79255801988240413
80257902002240419
80 (5 x Star)
20000 (34000ดาว)
200000 (340000Gold)
105ลูกไฟดันเจี้ยน
280902226245421
81283002240245426
82285102254245431
83287202268245437
84289302282245442
85291402296245447
86293502310245452
87295602324245458
88297702338245463
89299802352245468
90301902366245474
91304002380245479
92306102394245484
93308202408245489
94310302422245495
95312402436245500
96314502450245505
97316602464245510
98318702478245516
99320802492245521
100322902506245526
100 (6 x Star)
30000 (64000ดาว)
300000 (640000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
345902730250529
101348002744250534
102350102758250539
103352202772250545
104354302786250550
105356402800250555
106358502814250561
107360602828250566
108362702842250571
109364802856250576
110366902870250582
111369002884250587
112371102898250592
113373202912250598
114375302926250603
115377402940250608
116379502954250614
117381602968250619
118383702982250624
119385802996250629
120387903010250635
120 (7 x Star)
50000 (114000ดาว)
500000 (1140000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
410903234255638
121413003248255643
122415103262255649
123417203276255654
124419303290255659
125421403304255665
126423503318255670
127425603332255675
128427703346255681
129429803360255686
130431903374255691
131434003388255696
132436103402255702
133438203416255707
134440303430255712
135442403444255718
136444503458255723
137446603472255728
138448703486255734
139450803500255739
140452903514255744
140 (8 x Star)
100000 (214000ดาว)
1000000 (2140000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
475903738260748
141478003752260754
142480103766260759
143482203780260764
144484303794260770
145486403808260775
146488503822260780
147490603836260786
148492703850260791
149494803864260796
150496903878260802
151499003892260807
152501103906260812
153503203920260818
154505303934260823
155507403948260828
156509503962260834
157511603976260839
158513703990260844
159515804004260850
160517904018260855
160 (9 x Star)
200000 (414000ดาว)
2000000 (4140000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
540904242265860
161543004256265865
162545104270265870
163547204284265876
164549304298265881
165551404312265886
166553504326265892
167555604340265897
168557704354265903
169559804368265908
170561904382265913
171564004396265919
172566104410265924
173568204424265929
174570304438265935
175572404452265940
176574504466265946
177576604480265951
178578704494265956
179580804508265962
180582904522265967
180 (10 x Star)
400000 (814000ดาว)
5000000 (9140000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
605904746270972
181608004760270977
182610104774270983
183612204788270988
184614304802270994
185616404816270999
1866185048302701004
1876206048442701010
1886227048582701015
1896248048722701021
1906269048862701026
1916290049002701031
1926311049142701037
1936332049282701042
1946353049422701048
1956374049562701053
1966395049702701058
1976416049842701064
1986437049982701069
1996458050122701075
2006479050262701080
Plant Warrior
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
14216019482407
242475196224013
342790197624020
443105199024026
543420200424033
643735201824039
744050203224046
844365204624052
944680206024059
1044995207424065
1145310208824072
1245625210224078
1345940211624085
1446255213024091
1546570214424098
16468852158240105
17472002172240111
18475152186240118
19478302200240124
20481452214240131
21484602228240137
22487752242240144
23490902256240150
24494052270240157
25497202284240163
26500352298240170
27503502312240176
28506652326240183
29509802340240189
30512952354240196
31516102368240203
32519252382240209
33522402396240216
34525552410240222
35528702424240229
36531852438240235
37535002452240242
38538152466240248
39541302480240255
40544452494240261
41547602508240268
42550752522240274
43553902536240281
44557052550240287
45560202564240294
46563352578240301
47566502592240307
48569652606240314
49572802620240320
50575952634240327
51579102648240333
52582252662240340
53585402676240346
54588552690240353
55591702704240359
56594852718240366
57598002732240372
58601152746240379
59604302760240385
60607452774240392
61610602788240399
62613752802240405
63616902816240412
64620052830240418
65623202844240425
66626352858240431
67629502872240438
68632652886240444
69635802900240451
70638952914240457
71642102928240464
72645252942240470
73648402956240477
74651552970240483
75654702984240490
76657852998240497
77661003012240503
78664153026240510
79667303040240516
80670453054240523
80 (5 x Star)
20000 (20000ดาว)
200000 (200000Gold)
105ลูกไฟดันเจี้ยน
702653368245525
81705803382245531
82708953396245538
83712103410245545
84715253424245551
85718403438245558
86721553452245564
87724703466245571
88727853480245577
89731003494245584
90734153508245591
91737303522245597
92740453536245604
93743603550245610
94746753564245617
95749903578245623
96753053592245630
97756203606245636
98759353620245643
99762503634245650
100765653648245656
100 (6 x Star)
30000 (50000ดาว)
300000 (500000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
797853962250659
101801003976250665
102804153990250672
103807304004250679
104810454018250685
105813604032250692
106816754046250698
107819904060250705
108823054074250712
109826204088250718
110829354102250725
111832504116250731
112835654130250738
113838804144250745
114841954158250751
115845104172250758
116848254186250764
117851404200250771
118854554214250777
119857704228250784
120860854242250791
120 (7 x Star)
50000 (100000ดาว)
500000 (1000000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
893054555255794
121896204569255801
122899354583255807
123902504597255814
124905654611255820
125908804625255827
126911954639255834
127915104653255840
128918254667255847
129921404681255854
130924554695255860
131927704709255867
132930854723255873
133934004737255880
134937154751255887
135940304765255893
136943454779255900
137946604793255906
138949754807255913
139952904821255920
140956054835255926
140 (8 x Star)
100000 (200000ดาว)
1000000 (2000000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
988255149260930
141991405163260937
142994555177260944
143997705191260950
1441000855205260957
1451004005219260963
1461007155233260970
1471010305247260977
1481013455261260983
1491016605275260990
1501019755289260997
15110229053032601003
15210260553172601010
15310292053312601017
15410323553452601023
15510355053592601030
15610386553732601037
15710418053872601043
15810449554012601050
15910481054152601056
16010512554292601063
160 (9 x Star)
200000 (400000ดาว)
2000000 (4000000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
10834557422651068
16110866057562651074
16210897557702651081
16310929057842651088
16410960557982651094
16510992058122651101
16611023558262651108
16711055058402651114
16811086558542651121
16911118058682651128
17011149558822651134
17111181058962651141
17211212559102651148
17311244059242651154
17411275559382651161
17511307059522651168
17611338559662651174
17711370059802651181
17811401559942651188
17911433060082651194
18011464560222651201
180 (10 x Star)
400000 (800000ดาว)
5000000 (9000000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
11786563362701206
18111818063502701213
18211849563642701219
18311881063782701226
18411912563922701233
18511944064062701240
18611975564202701246
18712007064342701253
18812038564482701260
18912070064622701266
19012101564762701273
19112133064902701280
19212164565042701286
19312196065182701293
19412227565322701300
19512259065462701307
19612290565602701313
19712322065742701320
19812353565882701327
19912385066022701333
20012416566162701340
Plant Warrior
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
18800038342408
288472384824016
388944386224024
489416387624031
589888389024039
690360390424047
790832391824055
891304393224063
991776394624071
1092248396024078
1192720397424086
1293192398824094
13936644002240102
14941364016240110
15946084030240118
16950804044240125
17955524058240133
18960244072240141
19964964086240149
20969684100240157
21974404114240165
22979124128240172
23983844142240180
24988564156240188
25993284170240196
26998004184240204
271002724198240212
281007444212240219
291012164226240227
301016884240240235
311021604254240243
321026324268240251
331031044282240259
341035764296240266
351040484310240274
361045204324240282
371049924338240290
381054644352240298
391059364366240306
401064084380240313
411068804394240321
421073524408240329
431078244422240337
441082964436240345
451087684450240353
461092404464240360
471097124478240368
481101844492240376
491106564506240384
501111284520240392
511116004534240400
521120724548240407
531125444562240415
541130164576240423
551134884590240431
561139604604240439
571144324618240447
581149044632240454
591153764646240462
601158484660240470
611163204674240478
621167924688240486
631172644702240494
641177364716240501
651182084730240509
661186804744240517
671191524758240525
681196244772240533
691200964786240541
701205684800240548
711210404814240556
721215124828240564
731219844842240572
741224564856240580
751229284870240588
761234004884240595
771238724898240603
781243444912240611
791248164926240619
801252884940240627
811257604954240635
821262324968240642
831267044982240650
841271764996240658
851276485010240666
861281205024240674
871285925038240682
881290645052240689
891295365066240697
901300085080240705
911304805094240713
921309525108240721
931314245122240729
941318965136240736
951323685150240744
961328405164240752
971333125178240760
981337845192240768
991342565206240776
1001347285220240783
100 (6 x Star)
30000 (30000ดาว)
300000 (300000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
1411685848250789
1011416405862250797
1021421125876250805
1031425845890250813
1041430565904250820
1051435285918250828
1061440005932250836
1071444725946250844
1081449445960250852
1091454165974250860
1101458885988250868
1111463606002250876
1121468326016250884
1131473046030250891
1141477766044250899
1151482486058250907
1161487206072250915
1171491926086250923
1181496646100250931
1191501366114250939
1201506086128250947
120 (7 x Star)
50000 (80000ดาว)
500000 (800000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
1570486755255950
1211575206769255958
1221579926783255966
1231584646797255974
1241589366811255982
1251594086825255990
1261598806839255998
12716035268532551005
12816082468672551013
12916129668812551021
13016176868952551029
13116224069092551037
13216271269232551045
13316318469372551053
13416365669512551061
13516412869652551069
13616460069792551077
13716507269932551085
13816554470072551093
13916601670212551100
14016648870352551108
140 (8 x Star)
100000 (180000ดาว)
1000000 (1800000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
17292876622601112
14117340076762601120
14217387276902601128
14317434477042601136
14417481677182601144
14517528877322601152
14617576077462601160
14717623277602601168
14817670477742601176
14917717677882601184
15017764878022601192
15117812078162601200
15217859278302601208
15317906478442601216
15417953678582601223
15518000878722601231
15618048078862601239
15718095279002601247
15818142479142601255
15918189679282601263
16018236879422601271
160 (9 x Star)
200000 (380000ดาว)
2000000 (3800000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
18880885692651276
16118928085832651284
16218975285972651292
16319022486112651299
16419069686252651307
16519116886392651315
16619164086532651323
16719211286672651331
16819258486812651339
16919305686952651347
17019352887092651355
17119400087232651363
17219447287372651371
17319494487512651379
17419541687652651387
17519588887792651395
17619636087932651403
17719683288072651411
17819730488212651419
17919777688352651427
18019824888492651435
180 (10 x Star)
400000 (780000ดาว)
5000000 (8800000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
20468894762701440
18120516094902701448
18220563295042701456
18320610495182701464
18420657695322701472
18520704895462701480
18620752095602701488
18720799295742701496
18820846495882701504
18920893696022701512
19020940896162701520
19120988096302701528
19221035296442701536
19321082496582701544
19421129696722701552
19521176896862701560
19621224097002701568
19721271297142701576
19821318497282701584
19921365697422701592
20021412897562701600
ระดับคุณสมบัติของสัตว์เลี้ยงราคาHeroMightDestiny
140 โจมตี530
21495 HPGold x 100000
ดาว x 3000
5600
356 ความแม่นยำGold x 100000
ดาว x 3000
51000
456 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
51500
5127 โจมตีGold x 300000
ดาว x 6500
141900
61635 HPGold x 300000
ดาว x 6500
52200
712 คริติคอลGold x 300000
ดาว x 6500
52700
812 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลGold x 300000
ดาว x 6500
53100
949 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
53600
104490 HPGold x 600000
ดาว x 10500
144000
1159 โจมตีGold x 600000
ดาว x 10500
64500
122095 HPGold x 600000
ดาว x 10500
65100
1379 ความแม่นยำGold x 600000
ดาว x 10500
65600
1479 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 18
66200
15178 โจมตีGold x 1200000
ดาว x 15000
196800
162285 HPGold x 1200000
ดาว x 15000
67400
1717 คริติคอลGold x 1200000
ดาว x 15000
68100
1817 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลGold x 1200000
ดาว x 15000
68800
1965 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 24
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
Plant Warrior x 1 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 569500
20ความสามารถ 11 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
3010500
2176 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
811700
222695 HPคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
813000
23101 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
814400
24101 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20
815900
25229 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
2417500
262940 HPคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
820000
2722 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
821600
2822 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
823200
2983 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20
824800
308085 HPคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
2426400
3192 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1028000
323290 HPคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1029600
33124 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1031200
34124 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 14
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1032800
35280 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
3034400
363590 HPคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1036000
3729 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1037600
3829 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1039200
39102 โจมตีKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
Plant Warrior x 2 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 101040800
40ความสามารถ 12 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
4841100
41110 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1241500
423890 HPคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1241800
43150 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1242200
44150 หลบหลีกKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
1242500
45330 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
3542900
464240 HPคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243200
4732 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243600
4832 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243900
49120 โจมตีKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
1244300
5011680 HPคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
3544600
51130 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445000
524490 HPคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445300
53170 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445700
54170 หลบหลีกKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1446000
55385 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
4146400
564900 HPคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1446700
5738 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1447100
5838 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1447400
59145 โจมตีKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 15
Plant Warrior x 4 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 201447800
60ความสามารถ 13 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
6548200
61144 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1548600
625090 HPคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1549000
63191 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1549500
64191 หลบหลีกKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1550000
65432 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
4650600
665550 HPคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1551200
6742 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1551900
6842 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1552600
69155 โจมตีKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1553400
7015270 HPคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
4654200
71161 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1755100
725690 HPคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1756000
73213 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1757000
74213 หลบหลีกKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
1758000
75483 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
5159100
766200 HPคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1760200
7747 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1761400
7847 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1762600
79173 โจมตีKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 10
Plant Warrior x 6 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 301763800
80ความสามารถ 14 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
8264300
81178 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1964800
826290 HPคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1965300
83236 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1965800
84236 หลบหลีกKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
1966300
85534 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
5766800
866850 HPคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1967300
8752 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1967800
8852 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1968300
89194 โจมตีKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
1968800
9018860 HPคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
5769400
91193 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2170000
926890 HPคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2170600
93258 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2171200
94258 หลบหลีกKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
2171800
95585 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
6272400
967510 HPคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2173000
9757 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2173600
9857 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2174200
99211 โจมตีKarmic Rock VI - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 12
Plant Warrior x 8 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 402174800
100ความสามารถ 15 ระดับ990

สกินสกิน

  • Fire Wood
สกินฮีโร่หมายเหตุเอฟเฟคสกินราคา
Fire Wood
Fire Wood
เมื่อได้รับสกินของ Plant Warrior แล้วนำมามอบให้กับฮีโร่: ATK +400, HP +10000 ไฟที่เคยแผดเผารากเก่าของเขา บัดนี้สร้างโอกาสและพลังชีวิตใหม่ขึ้นมา400 โจมตี
10000 HP
ชิ้นส่วน Fire Wood - นำไปแลกสกินของ Plant Warrior ,ใช้เสริมพลังของสกิน x 50
ระดับ HP โจมตี ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริติคอล หลบหลีก ความแม่นยำ คริติคอล DMG Might เลื่อนตำแหน่ง ระดับ
1 10000 400 560 Shards + 10 ชิ้นส่วน Fire Wood - นำไปแลกสกินของ Plant Warrior ,ใช้เสริมพลังของสกิน
2 2625 105 6 840 Shards + 15 ชิ้นส่วน Fire Wood - นำไปแลกสกินของ Plant Warrior ,ใช้เสริมพลังของสกิน
3 15 15 6 1120 Shards + 20 ชิ้นส่วน Fire Wood - นำไปแลกสกินของ Plant Warrior ,ใช้เสริมพลังของสกิน
4 75 75 6 1400 Shards + 25 ชิ้นส่วน Fire Wood - นำไปแลกสกินของ Plant Warrior ,ใช้เสริมพลังของสกิน
5 3250 130 9 1680 Shards + 30 ชิ้นส่วน Fire Wood - นำไปแลกสกินของ Plant Warrior ,ใช้เสริมพลังของสกิน
6 25 25 9 1960 Shards + 35 ชิ้นส่วน Fire Wood - นำไปแลกสกินของ Plant Warrior ,ใช้เสริมพลังของสกิน
7 105 105 9 2240 Shards + 40 ชิ้นส่วน Fire Wood - นำไปแลกสกินของ Plant Warrior ,ใช้เสริมพลังของสกิน
8 4125 165 12 2520 Shards + 45 ชิ้นส่วน Fire Wood - นำไปแลกสกินของ Plant Warrior ,ใช้เสริมพลังของสกิน
9 35 35 12 2800 Shards + 50 ชิ้นส่วน Fire Wood - นำไปแลกสกินของ Plant Warrior ,ใช้เสริมพลังของสกิน
10 135 135 12 3080 Shards + 55 ชิ้นส่วน Fire Wood - นำไปแลกสกินของ Plant Warrior ,ใช้เสริมพลังของสกิน
11 5250 210 15 3360 Shards + 60 ชิ้นส่วน Fire Wood - นำไปแลกสกินของ Plant Warrior ,ใช้เสริมพลังของสกิน
12 45 45 15 3640 Shards + 65 ชิ้นส่วน Fire Wood - นำไปแลกสกินของ Plant Warrior ,ใช้เสริมพลังของสกิน
13 165 165 15 3920 Shards + 70 ชิ้นส่วน Fire Wood - นำไปแลกสกินของ Plant Warrior ,ใช้เสริมพลังของสกิน
14 6625 265 18 4200 Shards + 75 ชิ้นส่วน Fire Wood - นำไปแลกสกินของ Plant Warrior ,ใช้เสริมพลังของสกิน
15 55 55 18 4480 Shards + 80 ชิ้นส่วน Fire Wood - นำไปแลกสกินของ Plant Warrior ,ใช้เสริมพลังของสกิน
16 195 195 18 4760 Shards + 85 ชิ้นส่วน Fire Wood - นำไปแลกสกินของ Plant Warrior ,ใช้เสริมพลังของสกิน
17 8250 330 21 5040 Shards + 90 ชิ้นส่วน Fire Wood - นำไปแลกสกินของ Plant Warrior ,ใช้เสริมพลังของสกิน
18 55 55 21 5320 Shards + 95 ชิ้นส่วน Fire Wood - นำไปแลกสกินของ Plant Warrior ,ใช้เสริมพลังของสกิน
19 195 195 21 5600 Shards + 100 ชิ้นส่วน Fire Wood - นำไปแลกสกินของ Plant Warrior ,ใช้เสริมพลังของสกิน
20 10125 405 24
ทั้งหมด 58520 Shards1045 ชิ้นส่วน Fire Wood - นำไปแลกสกินของ Plant Warrior ,ใช้เสริมพลังของสกิน

Destiny

มีฮีโร่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ 2 ตัว เพื่อปลดล็อกเนื้อเรื่อง และรับรางวัลจากหีบ
ป่าโบราณ
ป่าโบราณ
หมายเหตุ ฮีโร่ รางวัล
เป็นเวลากว่าศตวรรษ ป่าโบราณแห่งนี้ได้หลบซ่อนสิ่งมีชีวิตที่อยู่อาศัยจากสงคราม แต่เมื่อมนุษย์มีปีกได้เข้าร่วมกับกองกำลังสัตว์อื่นเพื่อโค่นล้มมังกร และถูกครอบงำโดยพลังของมังกรนนั้น มนุษย์มีปีกได้ทำการดูดพลังที่ป่าใช้ป้องกันตัวออกไปใส่ในอัญมณี ซึ่งความเสียหานอันนี้ไม่สามารถฟื้นฟูกลับมาได้ ทำให้เราต้องขับไล่เหล่ามนุษย์มีปีกออกไป 2 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
ขณะนี้พลังแห่งป่าได้เหลือน้อยยิ่งนัก โดยอยู่ในมือของผู้ที่อุทิศตนปกป้อง แต่ว่าเหล่าทหารรับจ้างผู้โลภมากก็กระหายอยากได้พลังนี้มาครอบครอง พวกมันได้ออกบุกรุกผืนป่าและตามล่าเหล่าดรูอิดและนางไม้อย่างโหดเหี้ยม ครานี้ป่าไม่อาจะนิ่งเฉยอยู่ได้..... 4 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
เหล่าสัตว์ในป่าต้องรวมพลังกันปกป้องตัวเอง ลบความขัดแย้งกันทั้งหมด แต่ตอนนั้นเองเหล่าทายากของมนุษย์มีปีกได้ยื่นขอความร่วมมือเข้ามา อย่างไรก็ตาม สัญญาสงบศึกได้ถูกเขียนขึ้น ฮีโร่อย่างสาวบิ๊กกันและนักรบมีปีกได้ปกป้องผืนป่าอย่างลับๆ ในขณะที่พริเซียที่เป็นทายาทของเผ่ามนุษย์มีปีกโดยตรงได้บินตรวจสอบที่ด้านบน ทันใดนั้นเธอก็ถูกโจมตีทันที หรือว่าเหล่าพันธมิตรป่าจะมีศัตรูแฝงตัวอยู่ด้วย? 6 Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Plant Warrior + Druid + พริเซีย + Treantaur + สาวปืนคู่ + Dove Keeper + Queen Wasp + นางไม้
หลังฮีโร่วิวัฒนาการแล้วสามารถเปิดใช้อุปกรณ์ได้

อุปกรณ์

หมายเหตุ
Magical Sprout
Magical Sprout
พลังงานประหลาดได้แผ่ขยายออกมาจากรากจนถึงใบ แข็งแรงและทนทาน

เลือกที่ดีที่สุดที่ได้รับสำหรับวีรบุรุษ คลิกเพื่อลงคะแนน

ความสามารถของฮีโร่

0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

เหรียญตรา

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

คำอธิบายสกิล

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

สัตว์

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

หลอม

0
0
0
0
0
0
1

ขอรับรางวัล

จ้าง ฮีโร่ ที่มีพลังมากได้ที่ Hero Altar!
เปลี่ยนเป็นโหมดไอเทม ภายใน "Heroes Altar" เพื่อเก็บการ์ดฮีโร่ และ essences ในคลังสินค้า
คุณสามารถจ้าง ฮีโร่ ได้โดยการใช้ Shards, Soulstones, อัญมณี หรือ ดาว
จ้าง ค่าใช้จ่ายในการจ้าง โอกาส *
จ้างโดยใช้อัญมณี 150 อัญมณี / 450 อัญมณี 0.05%
Plant Warrior - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Plant Warrior --- 100 %
ไอเทม จำนวน โอกาส *
การ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ IV - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1
Plant Warrior Soulstone จำนวน โอกาส *
น้ำพุแห่งชีวิตแต่งงานที่ไม่ราบรื่น้ำพุแห่งชีวิตแต่งงานที่ไม่ราบรื่ 1-3 / 200

Heroes Trial

L130.15%L130.4%L140.15%L140.6%L150.18%L150.8%L160.18%L161%L170.18%L171.3%L180.21%L181.6%L190.21%L191.9%L200.21%L202.2%L210.24%L212.5%L220.24%L222.5%

* -มีโอกาสที่แน่นอน

3 มิติรุ่นของตัวละคร

ยิ่งไปกว่านั้น

Wardens
จ้างฮีโร่
วิวัฒนาการและประสบการณ์
เปรียบเทียบของที่มีลักษณะของฮีโร่
เปรียบเทียบของความแข็งแกร่งฮีโร่
เครื่องคิดเลขของที่มีลักษณะของฮีโร่
Enlighten
ความสามารถของฮีโร่
ไอเทม - เหรียญตรา
3 มิติรุ่นของตัวละคร
เวทมนตร์