อ้างอิง

Flame Stallion

Flame Stallion

คุณสมบัติต่างๆ:

HP HP:2400
โจมตี โจมตี:200
ATK SPD ATK SPD:900
MOV SPD MOV SPD:250
ระยะการโจมตี ระยะการโจมตี:2
ความแม่นยำ ความแม่นยำ:165
หลบหลีก หลบหลีก:0
คริติคอล คริติคอล:0
คริติคอล DMG คริติคอล DMG:0
ต้านการโจมตีแบบคริติคอล ต้านการโจมตีแบบคริติคอล:0
Flaming Cyclone
ระดับหมายเหตุ
1/10 ทำดาเมจ 45% ทำดาเมจใส่ศัตรู 6 ที่อยู่ใกล้ๆ ทุกๆ 0.5 วิ. เป็นเวลา 3 วิ. และทำให้ติดสถานะหวาดกลัว เป็นเวลา 1.4 วิ. คูลดาวน์: 5 วิ.
2/10 ทำดาเมจ 55% ทำดาเมจใส่ศัตรู 6 ที่อยู่ใกล้ๆ ทุกๆ 0.5 วิ. เป็นเวลา 3 วิ. และทำให้ติดสถานะหวาดกลัว เป็นเวลา 1.4 วิ. คูลดาวน์: 5 วิ.
3/10 ทำดาเมจ 65% ทำดาเมจใส่ศัตรู 6 ที่อยู่ใกล้ๆ ทุกๆ 0.5 วิ. เป็นเวลา 3 วิ. และทำให้ติดสถานะหวาดกลัว เป็นเวลา 1.6 วิ. คูลดาวน์: 5 วิ.
4/10 ทำดาเมจ 75% ทำดาเมจใส่ศัตรู 6 ที่อยู่ใกล้ๆ ทุกๆ 0.5 วิ. เป็นเวลา 3 วิ. และทำให้ติดสถานะหวาดกลัว เป็นเวลา 1.6 วิ. คูลดาวน์: 5 วิ.
5/10 ทำดาเมจ 85% ทำดาเมจใส่ศัตรู 6 ที่อยู่ใกล้ๆ ทุกๆ 0.5 วิ. เป็นเวลา 3 วิ. และทำให้ติดสถานะหวาดกลัว เป็นเวลา 1.8 วิ. คูลดาวน์: 5 วิ.
6/10 ทำดาเมจ 95% ทำดาเมจใส่ศัตรู 6 ที่อยู่ใกล้ๆ ทุกๆ 0.5 วิ. เป็นเวลา 3 วิ. และทำให้ติดสถานะหวาดกลัว เป็นเวลา 1.8 วิ. คูลดาวน์: 5 วิ.
7/10 ทำดาเมจ 110% ทำดาเมจใส่ศัตรู 6 ที่อยู่ใกล้ๆ ทุกๆ 0.5 วิ. เป็นเวลา 3 วิ. และทำให้ติดสถานะหวาดกลัว เป็นเวลา 2.1 วิ. คูลดาวน์: 5 วิ.
8/10 ทำดาเมจ 130% ทำดาเมจใส่ศัตรู 6 ที่อยู่ใกล้ๆ ทุกๆ 0.5 วิ. เป็นเวลา 3 วิ. และทำให้ติดสถานะหวาดกลัว เป็นเวลา 2.4 วิ. คูลดาวน์: 5 วิ.
9/10 ทำดาเมจ 150% ทำดาเมจใส่ศัตรู 6 ที่อยู่ใกล้ๆ ทุกๆ 0.5 วิ. เป็นเวลา 3 วิ. และทำให้ติดสถานะหวาดกลัว เป็นเวลา 2.7 วิ. คูลดาวน์: 5 วิ.
10/10 ทำดาเมจ 180% ทำดาเมจใส่ศัตรู 6 ที่อยู่ใกล้ๆ ทุกๆ 0.5 วิ. เป็นเวลา 3 วิ. และทำให้ติดสถานะหวาดกลัว เป็นเวลา 3 วิ. คูลดาวน์: 5 วิ.