ฮีโร่: ผู้เทรนสัตว์

ผู้เทรนสัตว์

ผู้เทรนสัตว์ ผู้เทรนสัตว์

คุณสมบัติต่างๆ:

ธรรมดาวิวัฒนาการ 1วิวัฒนาการ 2
HP HP:24003608069280
โจมตี โจมตี:18014362421
ATK SPD ATK SPD:150015001500
MOV SPD MOV SPD:200230230
ระยะการโจมตี ระยะการโจมตี:222
ความแม่นยำ ความแม่นยำ:148184262
หลบหลีก หลบหลีก:000
คริติคอล คริติคอล:000
คริติคอล DMG คริติคอล DMG:100019602978
ต้านการโจมตีแบบคริติคอล ต้านการโจมตีแบบคริติคอล:000
Wardens' Watchความสามารถของฮีโร่ความสามารถ
BrawlerCondemnationกรุณาเลือก พรสวรรค์แผดคำราม
ผู้เทรนสัตว์นั้นได้อุทิศตนในชีวิตของเค้าทั้งหมดในการเทรนสัตว์ จนกระทั่งทำให้เค้าได้ลืมว่าชื่อจริงๆของเค้าคืออะไร ดังนั้นทั้งตัวเค้า และ คนอื่นๆต่างเรียกเค้าว่า ผู้เทรนสัตว์

หมีกริซลี่

คุณสมบัติต่างๆ:

ธรรมดาวิวัฒนาการ 1วิวัฒนาการ 2
HP HP:50004500084000
โจมตี โจมตี:26010001335
ATK SPD ATK SPD:100010001000
MOV SPD MOV SPD:250250250
ระยะการโจมตี ระยะการโจมตี:222
ความแม่นยำ ความแม่นยำ:176229343
หลบหลีก หลบหลีก:000
คริติคอล คริติคอล:000
คริติคอล DMG คริติคอล DMG:000
ต้านการโจมตีแบบคริติคอล ต้านการโจมตีแบบคริติคอล:000
  • แผดคำราม
  • ฮีโร่ Totem
  • ผู้เทรนสัตว์
  • ผู้เทรนสัตว์ วิวัฒนาการ 1
  • ผู้เทรนสัตว์ วิวัฒนาการ 2
  • Destiny
ระดับราคา Mightธรรมดา Mightวิวัฒนาการ 1 Mightวิวัฒนาการ 2
1/15---597898
สร้างความเสียหาย 90% ไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้ ศัตรูได้รับความเสียหายมากขึ้น 10% เป็นเวลา 9 วินาที และ หมี ได้รับความเสียหายน้อยลง 20% หมีจะเข้าสู่สนามรบพร้อมกับผู้เทรนสัตว์เสมอ คูลดาวน์: 12 วินาที เมื่อไหร่ที่หมีใช้สกิล ผู้เทรนสัตว์จะได้รับความเสียหายน้อยลง 20% และ เพิ่มค่า CRIT Rate เป็นเวลา 3.5 วินาที หมีมี Heavy Blow Lv.8 ติดตัวมา คูลดาวน์: 5 วินาที
2/152000 (100 Shards)117156195
สร้างความเสียหาย 100% ไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้ ศัตรูได้รับความเสียหายมากขึ้น 12% เป็นเวลา 9 วินาที และ หมี ได้รับความเสียหายน้อยลง 24% หมีจะเข้าสู่สนามรบพร้อมกับผู้เทรนสัตว์เสมอ คูลดาวน์: 12 วินาที เมื่อไหร่ที่หมีใช้สกิล ผู้เทรนสัตว์จะได้รับความเสียหายน้อยลง 25% และ เพิ่มค่า CRIT Rate เป็นเวลา 3.5 วินาที หมีมี Heavy Blow Lv.8 ติดตัวมา คูลดาวน์: 5 วินาที
3/1510000 (500 Shards)176234293
สร้างความเสียหาย 110% ไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้ ศัตรูได้รับความเสียหายมากขึ้น 14% เป็นเวลา 9 วินาที และ หมี ได้รับความเสียหายน้อยลง 28% หมีจะเข้าสู่สนามรบพร้อมกับผู้เทรนสัตว์เสมอ คูลดาวน์: 12 วินาที เมื่อไหร่ที่หมีใช้สกิล ผู้เทรนสัตว์จะได้รับความเสียหายน้อยลง 30% และ เพิ่มค่า CRIT Rate เป็นเวลา 3.5 วินาที หมีมี Heavy Blow Lv.8 ติดตัวมา คูลดาวน์: 5 วินาที
4/1530000 (1500 Shards)234312390
สร้างความเสียหาย 120% ไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้ ศัตรูได้รับความเสียหายมากขึ้น 16% เป็นเวลา 9 วินาที และ หมี ได้รับความเสียหายน้อยลง 32% หมีจะเข้าสู่สนามรบพร้อมกับผู้เทรนสัตว์เสมอ คูลดาวน์: 12 วินาที เมื่อไหร่ที่หมีใช้สกิล ผู้เทรนสัตว์จะได้รับความเสียหายน้อยลง 35% และ เพิ่มค่า CRIT Rate เป็นเวลา 3.5 วินาที หมีมี Heavy Blow Lv.8 ติดตัวมา คูลดาวน์: 5 วินาที
5/1570000 (3500 Shards)293390488
สร้างความเสียหาย 130% ไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้ ศัตรูได้รับความเสียหายมากขึ้น 18% เป็นเวลา 9 วินาที และ หมี ได้รับความเสียหายน้อยลง 36% หมีจะเข้าสู่สนามรบพร้อมกับผู้เทรนสัตว์เสมอ คูลดาวน์: 12 วินาที เมื่อไหร่ที่หมีใช้สกิล ผู้เทรนสัตว์จะได้รับความเสียหายน้อยลง 40% และ เพิ่มค่า CRIT Rate เป็นเวลา 3.5 วินาที หมีมี Heavy Blow Lv.8 ติดตัวมา คูลดาวน์: 5 วินาที
6/15120000 (6000 Shards)351468585
สร้างความเสียหาย 140% ไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้ ศัตรูได้รับความเสียหายมากขึ้น 20% เป็นเวลา 9 วินาที และ หมี ได้รับความเสียหายน้อยลง 40% หมีจะเข้าสู่สนามรบพร้อมกับผู้เทรนสัตว์เสมอ คูลดาวน์: 12 วินาที เมื่อไหร่ที่หมีใช้สกิล ผู้เทรนสัตว์จะได้รับความเสียหายน้อยลง 45% และ เพิ่มค่า CRIT Rate เป็นเวลา 3.5 วินาที หมีมี Heavy Blow Lv.8 ติดตัวมา คูลดาวน์: 5 วินาที
7/15200000 (10000 Shards)410546683
สร้างความเสียหาย 150% ไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้ ศัตรูได้รับความเสียหายมากขึ้น 22% เป็นเวลา 9 วินาที และ หมี ได้รับความเสียหายน้อยลง 44% หมีจะเข้าสู่สนามรบพร้อมกับผู้เทรนสัตว์เสมอ คูลดาวน์: 12 วินาที เมื่อไหร่ที่หมีใช้สกิล ผู้เทรนสัตว์จะได้รับความเสียหายน้อยลง 50% และ เพิ่มค่า CRIT Rate เป็นเวลา 3.5 วินาที หมีมี Heavy Blow Lv.8 ติดตัวมา คูลดาวน์: 5 วินาที
8/15500000 (25000 Shards)468624780
สร้างความเสียหาย 160% ไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้ ศัตรูได้รับความเสียหายมากขึ้น 24% เป็นเวลา 9 วินาที และ หมี ได้รับความเสียหายน้อยลง 48% หมีจะเข้าสู่สนามรบพร้อมกับผู้เทรนสัตว์เสมอ คูลดาวน์: 12 วินาที เมื่อไหร่ที่หมีใช้สกิล ผู้เทรนสัตว์จะได้รับความเสียหายน้อยลง 55% และ เพิ่มค่า CRIT Rate เป็นเวลา 3.5 วินาที หมีมี Heavy Blow Lv.8 ติดตัวมา คูลดาวน์: 5 วินาที
9/15800000 (40000 Shards)527702878
สร้างความเสียหาย 170% ไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้ ศัตรูได้รับความเสียหายมากขึ้น 26% เป็นเวลา 9 วินาที และ หมี ได้รับความเสียหายน้อยลง 52% หมีจะเข้าสู่สนามรบพร้อมกับผู้เทรนสัตว์เสมอ คูลดาวน์: 12 วินาที เมื่อไหร่ที่หมีใช้สกิล ผู้เทรนสัตว์จะได้รับความเสียหายน้อยลง 60% และ เพิ่มค่า CRIT Rate เป็นเวลา 3.5 วินาที หมีมี Heavy Blow Lv.8 ติดตัวมา คูลดาวน์: 5 วินาที
10/151600000 (80000 Shards)585780975
สร้างความเสียหาย 180% ไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้ ศัตรูได้รับความเสียหายมากขึ้น 28% เป็นเวลา 9 วินาที และ หมี ได้รับความเสียหายน้อยลง 56% หมีจะเข้าสู่สนามรบพร้อมกับผู้เทรนสัตว์เสมอ คูลดาวน์: 12 วินาที เมื่อไหร่ที่หมีใช้สกิล ผู้เทรนสัตว์จะได้รับความเสียหายน้อยลง 65% และ เพิ่มค่า CRIT Rate เป็นเวลา 3.5 วินาที หมีมี Heavy Blow Lv.8 ติดตัวมา คูลดาวน์: 5 วินาที
11/158600000 Gold 5970 คริสตัลสีฟ้า 154000 ดาว
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 74Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 16
6448581073
สร้างความเสียหาย 210% ของพลังโจมตีไปยังศัตรูรอบๆ เป็นเวลา 9วินาที, เป้าหมายจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 30% และ Grizzly ได้รับดาเมจลดลง 60% Grizzly จะเข้าร่วมต่อสู้พร้อมกันกับ Beast Tamer คูลดาวน์: 11วินาที สกิลของ Grizzly จะทำให้ Beast Tamer ได้รับความเสียหายลดลง 70% และเพิ่มอัตราคริติคอลอย่างมาก 4วินาที Grizzly มีสกิล Lv 8 Heavy Blow ติดตัว คูลดาวน์: 5วินาที
12/15849790 คริสตัลสีฟ้า 485000 ดาว
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 54Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 22Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 8
7029361170
สร้างความเสียหาย 250% ของพลังโจมตีไปยังศัตรูรอบๆ เป็นเวลา 9วินาที, เป้าหมายจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 32% และ Grizzly ได้รับดาเมจลดลง 65% Grizzly จะเข้าร่วมต่อสู้พร้อมกันกับ Beast Tamer คูลดาวน์: 10วินาที สกิลของ Grizzly จะทำให้ Beast Tamer ได้รับความเสียหายลดลง 75% และเพิ่มอัตราคริติคอลอย่างมาก 4วินาที Grizzly มีสกิล Lv 8 Heavy Blow ติดตัว คูลดาวน์: 5วินาที
13/153643000 คริสตัลสีฟ้า 941000 ดาว
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 14Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 27
76110141268
สร้างความเสียหาย 300% ของพลังโจมตีไปยังศัตรูรอบๆ เป็นเวลา 9วินาที, เป้าหมายจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 34% และ Grizzly ได้รับดาเมจลดลง 70% Grizzly จะเข้าร่วมต่อสู้พร้อมกันกับ Beast Tamer คูลดาวน์: 9วินาที สกิลของ Grizzly จะทำให้ Beast Tamer ได้รับความเสียหายลดลง 80% และเพิ่มอัตราคริติคอลอย่างมาก 4วินาที Grizzly มีสกิล Lv 8 Heavy Blow ติดตัว คูลดาวน์: 5วินาที
14/158820000 คริสตัลสีฟ้า 1581000 ดาว
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 20
81910921365
สร้างความเสียหาย 360% ของพลังโจมตีไปยังศัตรูรอบๆ เป็นเวลา 9วินาที, เป้าหมายจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 36% และ Grizzly ได้รับดาเมจลดลง 75% Grizzly จะเข้าร่วมต่อสู้พร้อมกันกับ Beast Tamer คูลดาวน์: 9วินาที สกิลของ Grizzly จะทำให้ Beast Tamer ได้รับความเสียหายลดลง 85% และเพิ่มอัตราคริติคอลอย่างมาก 4วินาที Grizzly มีสกิล Lv 8 Heavy Blow ติดตัว คูลดาวน์: 5วินาที
15/1517920000 คริสตัลสีฟ้า 2985000 ดาว
87811701463
สร้างความเสียหาย 430% ของพลังโจมตีไปยังศัตรูรอบๆ เป็นเวลา 9วินาที, เป้าหมายจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 38% และ Grizzly ได้รับดาเมจลดลง 80% Grizzly จะเข้าร่วมต่อสู้พร้อมกันกับ Beast Tamer คูลดาวน์: 9วินาที สกิลของ Grizzly จะทำให้ Beast Tamer ได้รับความเสียหายลดลง 90% และเพิ่มอัตราคริติคอลอย่างมาก 4วินาที Grizzly มีสกิล Lv 8 Heavy Blow ติดตัว คูลดาวน์: 5วินาที
ระดับหมายเหตุ
1สร้าง ความเสียหาย 90% ไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้ เป้าหมายได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 10% เป็นเวลา 9 วินาที
2สร้าง ความเสียหาย 100% ไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้ เป้าหมายได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 12% เป็นเวลา 9 วินาที
3สร้าง ความเสียหาย 110% ไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้ เป้าหมายได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 14% เป็นเวลา 9 วินาที
4สร้าง ความเสียหาย 120% ไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้ เป้าหมายได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 16% เป็นเวลา 9 วินาที
5สร้าง ความเสียหาย 130% ไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้ เป้าหมายได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 18% เป็นเวลา 9 วินาที
6สร้าง ความเสียหาย 140% ไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้ เป้าหมายได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20% เป็นเวลา 9 วินาที
7สร้าง ความเสียหาย 150% ไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้ เป้าหมายได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 22% เป็นเวลา 9 วินาที
8สร้าง ความเสียหาย 160% ไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้ เป้าหมายได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 24% เป็นเวลา 9 วินาที
9สร้าง ความเสียหาย 170% ไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้ เป้าหมายได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 26% เป็นเวลา 9 วินาที
10สร้าง ความเสียหาย 180% ไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้ เป้าหมายได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 28% เป็นเวลา 9 วินาที
ผู้เทรนสัตว์
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
124001802005
2254018820010
3268019620015
4282020420020
5296021220025
6310022020030
7324022820035
8338023620040
9352024420045
10366025220050
11380026020055
12394026820060
13408027620065
14422028420070
15436029220075
16450030020080
17464030820085
18478031620090
19492032420095
205060332200100
20 (2 x Star)
1000 (1000ดาว)
10000 (10000Gold)
10ลูกไฟดันเจี้ยน
7460512210101
217600520210106
227740528210111
237880536210117
248020544210122
258160552210127
268300560210132
278440568210137
288580576210142
298720584210147
308860592210152
319000600210157
329140608210162
339280616210167
349420624210172
359560632210177
369700640210182
379840648210187
389980656210193
3910120664210198
4010260672210203
40 (3 x Star)
3000 (4000ดาว)
30000 (40000Gold)
50ลูกไฟดันเจี้ยน
12660852220205
4112800860220210
4212940868220215
4313080876220220
4413220884220225
4513360892220231
4613500900220236
4713640908220241
4813780916220246
4913920924220251
5014060932220256
5114200940220261
5214340948220266
5314480956220271
5414620964220277
5514760972220282
5614900980220287
5715040988220292
5815180996220297
59153201004220302
60154601012220307
60 (4 x Star)
10000 (14000ดาว)
100000 (140000Gold)
75ลูกไฟดันเจี้ยน
178601192230311
61180001200230316
62181401208230321
63182801216230326
64184201224230331
65185601232230337
66187001240230342
67188401248230347
68189801256230352
69191201264230357
70192601272230362
71194001280230368
72195401288230373
73196801296230378
74198201304230383
75199601312230388
76201001320230394
77202401328230399
78203801336230404
79205201344230409
80206601352230414
80 (5 x Star)
20000 (34000ดาว)
200000 (340000Gold)
105ลูกไฟดันเจี้ยน
230601532240419
81232001540240424
82233401548240429
83234801556240434
84236201564240440
85237601572240445
86239001580240450
87240401588240455
88241801596240461
89243201604240466
90244601612240471
91246001620240476
92247401628240481
93248801636240487
94250201644240492
95251601652240497
96253001660240502
97254401668240508
98255801676240513
99257201684240518
100258601692240523
100 (6 x Star)
30000 (64000ดาว)
300000 (640000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
282601872250529
101284001880250534
102285401888250539
103286801896250545
104288201904250550
105289601912250555
106291001920250561
107292401928250566
108293801936250571
109295201944250576
110296601952250582
111298001960250587
112299401968250592
113300801976250598
114302201984250603
115303601992250608
116305002000250614
117306402008250619
118307802016250624
119309202024250629
120310602032250635
120 (7 x Star)
50000 (114000ดาว)
500000 (1140000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
334602212260641
121336002220260647
122337402228260652
123338802236260657
124340202244260663
125341602252260668
126343002260260673
127344402268260679
128345802276260684
129347202284260689
130348602292260695
131350002300260700
132351402308260705
133352802316260711
134354202324260716
135355602332260722
136357002340260727
137358402348260732
138359802356260738
139361202364260743
140362602372260748
140 (8 x Star)
100000 (214000ดาว)
1000000 (2140000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
386602552270756
141388002560270761
142389402568270767
143390802576270772
144392202584270778
145393602592270783
146395002600270788
147396402608270794
148397802616270799
149399202624270805
150400602632270810
151402002640270815
152403402648270821
153404802656270826
154406202664270832
155407602672270837
156409002680270842
157410402688270848
158411802696270853
159413202704270859
160414602712270864
160 (9 x Star)
200000 (414000ดาว)
2000000 (4140000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
438602892280873
161440002900280878
162441402908280884
163442802916280889
164444202924280895
165445602932280900
166447002940280906
167448402948280911
168449802956280917
169451202964280922
170452602972280927
171454002980280933
172455402988280938
173456802996280944
174458203004280949
175459603012280955
176461003020280960
177462403028280966
178463803036280971
179465203044280977
180466603052280982
180 (10 x Star)
400000 (814000ดาว)
5000000 (9140000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
490603232290992
181492003240290998
1824934032482901003
1834948032562901009
1844962032642901014
1854976032722901020
1864990032802901025
1875004032882901031
1885018032962901036
1895032033042901042
1905046033122901047
1915060033202901053
1925074033282901058
1935088033362901064
1945102033442901069
1955116033522901075
1965130033602901080
1975144033682901086
1985158033762901091
1995172033842901097
2005186033922901102
ผู้เทรนสัตว์
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
13608014362306
236290144423013
336500145223019
436710146023026
536920146823032
637130147623039
737340148423045
837550149223052
937760150023058
1037970150823065
1138180151623071
1238390152423078
1338600153223084
1438810154023091
1539020154823097
16392301556230104
17394401564230110
18396501572230117
19398601580230123
20400701588230130
21402801596230136
22404901604230143
23407001612230149
24409101620230155
25411201628230162
26413301636230168
27415401644230175
28417501652230181
29419601660230188
30421701668230194
31423801676230201
32425901684230207
33428001692230214
34430101700230220
35432201708230227
36434301716230233
37436401724230240
38438501732230246
39440601740230253
40442701748230259
41444801756230266
42446901764230272
43449001772230279
44451101780230285
45453201788230292
46455301796230298
47457401804230304
48459501812230311
49461601820230317
50463701828230324
51465801836230330
52467901844230337
53470001852230343
54472101860230350
55474201868230356
56476301876230363
57478401884230369
58480501892230376
59482601900230382
60484701908230389
61486801916230395
62488901924230402
63491001932230408
64493101940230415
65495201948230421
66497301956230428
67499401964230434
68501501972230440
69503601980230447
70505701988230453
71507801996230460
72509902004230466
73512002012230473
74514102020230479
75516202028230486
76518302036230492
77520402044230499
78522502052230505
79524602060230512
80526702068230518
80 (5 x Star)
20000 (20000ดาว)
200000 (200000Gold)
105ลูกไฟดันเจี้ยน
560302320240523
81562402328240529
82564502336240536
83566602344240542
84568702352240549
85570802360240555
86572902368240562
87575002376240568
88577102384240575
89579202392240581
90581302400240588
91583402408240595
92585502416240601
93587602424240608
94589702432240614
95591802440240621
96593902448240627
97596002456240634
98598102464240640
99600202472240647
100602302480240653
100 (6 x Star)
30000 (50000ดาว)
300000 (500000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
635902732250659
101638002740250665
102640102748250672
103642202756250679
104644302764250685
105646402772250692
106648502780250698
107650602788250705
108652702796250712
109654802804250718
110656902812250725
111659002820250731
112661102828250738
113663202836250745
114665302844250751
115667402852250758
116669502860250764
117671602868250771
118673702876250777
119675802884250784
120677902892250791
120 (7 x Star)
50000 (100000ดาว)
500000 (1000000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
711503144260797
121713603152260804
122715703160260811
123717803168260817
124719903176260824
125722003184260831
126724103192260837
127726203200260844
128728303208260850
129730403216260857
130732503224260864
131734603232260870
132736703240260877
133738803248260884
134740903256260890
135743003264260897
136745103272260904
137747203280260910
138749303288260917
139751403296260924
140753503304260930
140 (8 x Star)
100000 (200000ดาว)
1000000 (2000000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
787103556270938
141789203564270945
142791303572270951
143793403580270958
144795503588270965
145797603596270972
146799703604270978
147801803612270985
148803903620270992
149806003628270998
1508081036362701005
1518102036442701012
1528123036522701018
1538144036602701025
1548165036682701032
1558186036762701039
1568207036842701045
1578228036922701052
1588249037002701059
1598270037082701065
1608291037162701072
160 (9 x Star)
200000 (400000ดาว)
2000000 (4000000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
8627039682801081
1618648039762801088
1628669039842801094
1638690039922801101
1648711040002801108
1658732040082801115
1668753040162801121
1678774040242801128
1688795040322801135
1698816040402801142
1708837040482801148
1718858040562801155
1728879040642801162
1738900040722801169
1748921040802801175
1758942040882801182
1768963040962801189
1778984041042801196
1789005041122801202
1799026041202801209
1809047041282801216
180 (10 x Star)
400000 (800000ดาว)
5000000 (9000000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
9383043802901226
1819404043882901233
1829425043962901240
1839446044042901246
1849467044122901253
1859488044202901260
1869509044282901267
1879530044362901274
1889551044442901280
1899572044522901287
1909593044602901294
1919614044682901301
1929635044762901308
1939656044842901315
1949677044922901321
1959698045002901328
1969719045082901335
1979740045162901342
1989761045242901349
1999782045322901355
2009803045402901362
ผู้เทรนสัตว์
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
17600029252308
276315293323016
376630294123023
476945294923031
577260295723039
677575296523047
777890297323054
878205298123062
978520298923070
1078835299723078
1179150300523086
1279465301323093
13797803021230101
14800953029230109
15804103037230117
16807253045230124
17810403053230132
18813553061230140
19816703069230148
20819853077230156
21823003085230163
22826153093230171
23829303101230179
24832453109230187
25835603117230194
26838753125230202
27841903133230210
28845053141230218
29848203149230226
30851353157230233
31854503165230241
32857653173230249
33860803181230257
34863953189230264
35867103197230272
36870253205230280
37873403213230288
38876553221230296
39879703229230303
40882853237230311
41886003245230319
42889153253230327
43892303261230334
44895453269230342
45898603277230350
46901753285230358
47904903293230366
48908053301230373
49911203309230381
50914353317230389
51917503325230397
52920653333230404
53923803341230412
54926953349230420
55930103357230428
56933253365230436
57936403373230443
58939553381230451
59942703389230459
60945853397230467
61949003405230474
62952153413230482
63955303421230490
64958453429230498
65961603437230506
66964753445230513
67967903453230521
68971053461230529
69974203469230537
70977353477230544
71980503485230552
72983653493230560
73986803501230568
74989953509230576
75993103517230583
76996253525230591
77999403533230599
781002553541230607
791005703549230614
801008853557230622
811012003565230630
821015153573230638
831018303581230646
841021453589230653
851024603597230661
861027753605230669
871030903613230677
881034053621230684
891037203629230692
901040353637230700
911043503645230708
921046653653230716
931049803661230723
941052953669230731
951056103677230739
961059253685230747
971062403693230754
981065553701230762
991068703709230770
1001071853717230778
100 (6 x Star)
30000 (30000ดาว)
300000 (300000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
1139054221250789
1011142204229250797
1021145354237250805
1031148504245250813
1041151654253250820
1051154804261250828
1061157954269250836
1071161104277250844
1081164254285250852
1091167404293250860
1101170554301250868
1111173704309250876
1121176854317250884
1131180004325250891
1141183154333250899
1151186304341250907
1161189454349250915
1171192604357250923
1181195754365250931
1191198904373250939
1201202054381250947
120 (7 x Star)
50000 (80000ดาว)
500000 (800000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
1269254885260953
1211272404893260961
1221275554901260969
1231278704909260977
1241281854917260985
1251285004925260993
12612881549332601001
12712913049412601009
12812944549492601017
12912976049572601025
13013007549652601033
13113039049732601041
13213070549812601049
13313102049892601057
13413133549972601065
13513165050052601073
13613196550132601080
13713228050212601088
13813259550292601096
13913291050372601104
14013322550452601112
140 (8 x Star)
100000 (180000ดาว)
1000000 (1800000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
13994555492701120
14114026055572701128
14214057555652701136
14314089055732701144
14414120555812701152
14514152055892701160
14614183555972701168
14714215056052701176
14814246556132701184
14914278056212701192
15014309556292701200
15114341056372701208
15214372556452701216
15314404056532701224
15414435556612701232
15514467056692701240
15614498556772701248
15714530056852701256
15814561556932701264
15914593057012701272
16014624557092701280
160 (9 x Star)
200000 (380000ดาว)
2000000 (3800000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
15296562132801289
16115328062212801297
16215359562292801305
16315391062372801313
16415422562452801321
16515454062532801329
16615485562612801337
16715517062692801345
16815548562772801353
16915580062852801361
17015611562932801369
17115643063012801378
17215674563092801386
17315706063172801394
17415737563252801402
17515769063332801410
17615800563412801418
17715832063492801426
17815863563572801434
17915895063652801442
18015926563732801450
180 (10 x Star)
400000 (780000ดาว)
5000000 (8800000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
16598568772901460
18116630068852901468
18216661568932901476
18316693069012901484
18416724569092901492
18516756069172901501
18616787569252901509
18716819069332901517
18816850569412901525
18916882069492901533
19016913569572901541
19116945069652901549
19216976569732901557
19317008069812901565
19417039569892901574
19517071069972901582
19617102570052901590
19717134070132901598
19817165570212901606
19917197070292901614
20017228570372901622
ระดับคุณสมบัติของสัตว์เลี้ยงราคาHeroMightDestiny
140 โจมตี530
21495 HPGold x 100000
ดาว x 3000
5600
356 ความแม่นยำGold x 100000
ดาว x 3000
51000
456 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
51500
5127 โจมตีGold x 300000
ดาว x 6500
141900
61635 HPGold x 300000
ดาว x 6500
52200
712 คริติคอลGold x 300000
ดาว x 6500
52700
812 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลGold x 300000
ดาว x 6500
53100
949 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
53600
104490 HPGold x 600000
ดาว x 10500
144000
1159 โจมตีGold x 600000
ดาว x 10500
64500
122095 HPGold x 600000
ดาว x 10500
65100
1379 ความแม่นยำGold x 600000
ดาว x 10500
65600
1479 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 18
66200
15178 โจมตีGold x 1200000
ดาว x 15000
196800
162285 HPGold x 1200000
ดาว x 15000
67400
1717 คริติคอลGold x 1200000
ดาว x 15000
68100
1817 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลGold x 1200000
ดาว x 15000
68800
1965 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 24
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
ผู้เทรนสัตว์ x 1 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 569500
20ความสามารถ 11 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
3010500
2176 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
811700
222695 HPคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
813000
23101 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
814400
24101 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20
815900
25229 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
2417500
262940 HPคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
820000
2722 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
821600
2822 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
823200
2983 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20
824800
308085 HPคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
2426400
3192 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1028000
323290 HPคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1029600
33124 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1031200
34124 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 14
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1032800
35280 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
3034400
363590 HPคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1036000
3729 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1037600
3829 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1039200
39102 โจมตีKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
ผู้เทรนสัตว์ x 2 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 101040800
40ความสามารถ 12 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
4841100
41110 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1241500
423890 HPคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1241800
43150 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1242200
44150 หลบหลีกKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
1242500
45330 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
3542900
464240 HPคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243200
4732 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243600
4832 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243900
49120 โจมตีKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
1244300
5011680 HPคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
3544600
51130 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445000
524490 HPคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445300
53170 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445700
54170 หลบหลีกKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1446000
55385 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
4146400
564900 HPคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1446700
5738 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1447100
5838 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1447400
59145 โจมตีKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 15
ผู้เทรนสัตว์ x 4 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 201447800
60ความสามารถ 13 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
6548200
61144 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1548600
625090 HPคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1549000
63191 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1549500
64191 หลบหลีกKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1550000
65432 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
4650600
665550 HPคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1551200
6742 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1551900
6842 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1552600
69155 โจมตีKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1553400
7015270 HPคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
4654200
71161 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1755100
725690 HPคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1756000
73213 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1757000
74213 หลบหลีกKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
1758000
75483 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
5159100
766200 HPคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1760200
7747 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1761400
7847 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1762600
79173 โจมตีKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 10
ผู้เทรนสัตว์ x 6 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 301763800
80ความสามารถ 14 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
8264300
81178 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1964800
826290 HPคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1965300
83236 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1965800
84236 หลบหลีกKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
1966300
85534 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
5766800
866850 HPคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1967300
8752 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1967800
8852 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1968300
89194 โจมตีKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
1968800
9018860 HPคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
5769400
91193 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2170000
926890 HPคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2170600
93258 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2171200
94258 หลบหลีกKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
2171800
95585 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
6272400
967510 HPคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2173000
9757 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2173600
9857 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2174200
99211 โจมตีKarmic Rock VI - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 12
ผู้เทรนสัตว์ x 8 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 402174800
100ความสามารถ 15 ระดับ990
ระดับHP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
15000260250
25200272250
35400284250
45600296250
55800308250
66000320250
76200332250
86400344250
96600356250
106800368250
117000380250
127200392250
137400404250
147600416250
157800428250
168000440250
178200452250
188400464250
198600476250
208800488250
2114000760260
2214200772260
2314400784260
2414600796260
2514800808260
2615000820260
2715200832260
2815400844260
2915600856260
3015800868260
3116000880260
3216200892260
3316400904260
3416600916260
3516800928260
3617000940260
3717200952260
3817400964260
3917600976260
4017800988260
41230001260270
42232001272270
43234001284270
44236001296270
45238001308270
46240001320270
47242001332270
48244001344270
49246001356270
50248001368270
51250001380270
52252001392270
53254001404270
54256001416270
55258001428270
56260001440270
57262001452270
58264001464270
59266001476270
60268001488270
61320001760280
62322001772280
63324001784280
64326001796280
65328001808280
66330001820280
67332001832280
68334001844280
69336001856280
70338001868280
71340001880280
72342001892280
73344001904280
74346001916280
75348001928280
76350001940280
77352001952280
78354001964280
79356001976280
80358001988280
81410002260290
82412002272290
83414002284290
84416002296290
85418002308290
86420002320290
87422002332290
88424002344290
89426002356290
90428002368290
91430002380290
92432002392290
93434002404290
94436002416290
95438002428290
96440002440290
97442002452290
98444002464290
99446002476290
100448002488290
101500002760300
102502002772300
103504002784300
104506002796300
105508002808300
106510002820300
107512002832300
108514002844300
109516002856300
110518002868300
111520002880300
112522002892300
113524002904300
114526002916300
115528002928300
116530002940300
117532002952300
118534002964300
119536002976300
120538002988300
121590003260310
122592003272310
123594003284310
124596003296310
125598003308310
126600003320310
127602003332310
128604003344310
129606003356310
130608003368310
131610003380310
132612003392310
133614003404310
134616003416310
135618003428310
136620003440310
137622003452310
138624003464310
139626003476310
140628003488310
141680003760320
142682003772320
143684003784320
144686003796320
145688003808320
146690003820320
147692003832320
148694003844320
149696003856320
150698003868320
151700003880320
152702003892320
153704003904320
154706003916320
155708003928320
156710003940320
157712003952320
158714003964320
159716003976320
160718003988320
161770004260330
162772004272330
163774004284330
164776004296330
165778004308330
166780004320330
167782004332330
168784004344330
169786004356330
170788004368330
171790004380330
172792004392330
173794004404330
174796004416330
175798004428330
176800004440330
177802004452330
178804004464330
179806004476330
180808004488330
181860004760340
182862004772340
183864004784340
184866004796340
185868004808340
186870004820340
187872004832340
188874004844340
189876004856340
190878004868340
191880004880340
192882004892340
193884004904340
194886004916340
195888004928340
196890004940340
197892004952340
198894004964340
199896004976340
200898004988340
ระดับHP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
1730002456250
2733002468250
3736002480250
4739002492250
5742002504250
6745002516250
7748002528250
8751002540250
9754002552250
10757002564250
11760002576250
12763002588250
13766002600250
14769002612250
15772002624250
16775002636250
17778002648250
18781002660250
19784002672250
20787002684250
21790002696260
22793002708260
23796002720260
24799002732260
25802002744260
26805002756260
27808002768260
28811002780260
29814002792260
30817002804260
31820002816260
32823002828260
33826002840260
34829002852260
35832002864260
36835002876260
37838002888260
38841002900260
39844002912260
40847002924260
41850002936270
42853002948270
43856002960270
44859002972270
45862002984270
46865002996270
47868003008270
48871003020270
49874003032270
50877003044270
51880003056270
52883003068270
53886003080270
54889003092270
55892003104270
56895003116270
57898003128270
58901003140270
59904003152270
60907003164270
61910003176280
62913003188280
63916003200280
64919003212280
65922003224280
66925003236280
67928003248280
68931003260280
69934003272280
70937003284280
71940003296280
72943003308280
73946003320280
74949003332280
75952003344280
76955003356280
77958003368280
78961003380280
79964003392280
80967003404280
80 (5 Star)967003404290
81970003416290
82973003428290
83976003440290
84979003452290
85982003464290
86985003476290
87988003488290
88991003500290
89994003512290
90997003524290
911000003536290
921003003548290
931006003560290
941009003572290
951012003584290
961015003596290
971018003608290
981021003620290
991024003632290
1001027003644290
100 (6 Star)1097004008300
1011100004020300
1021103004032300
1031106004044300
1041109004056300
1051112004068300
1061115004080300
1071118004092300
1081121004104300
1091124004116300
1101127004128300
1111130004140300
1121133004152300
1131136004164300
1141139004176300
1151142004188300
1161145004200300
1171148004212300
1181151004224300
1191154004236300
1201157004248300
120 (7 Star)1227004612310
1211230004624310
1221233004636310
1231236004648310
1241239004660310
1251242004672310
1261245004684310
1271248004696310
1281251004708310
1291254004720310
1301257004732310
1311260004744310
1321263004756310
1331266004768310
1341269004780310
1351272004792310
1361275004804310
1371278004816310
1381281004828310
1391284004840310
1401287004852310
140 (8 Star)1357005216320
1411360005228320
1421363005240320
1431366005252320
1441369005264320
1451372005276320
1461375005288320
1471378005300320
1481381005312320
1491384005324320
1501387005336320
1511390005348320
1521393005360320
1531396005372320
1541399005384320
1551402005396320
1561405005408320
1571408005420320
1581411005432320
1591414005444320
1601417005456320
160 (9 Star)1487005820330
1611490005832330
1621493005844330
1631496005856330
1641499005868330
1651502005880330
1661505005892330
1671508005904330
1681511005916330
1691514005928330
1701517005940330
1711520005952330
1721523005964330
1731526005976330
1741529005988330
1751532006000330
1761535006012330
1771538006024330
1781541006036330
1791544006048330
1801547006060330
180 (10 Star)1617006424340
1811620006436340
1821623006448340
1831626006460340
1841629006472340
1851632006484340
1861635006496340
1871638006508340
1881641006520340
1891644006532340
1901647006544340
1911650006556340
1921653006568340
1931656006580340
1941659006592340
1951662006604340
1961665006616340
1971668006628340
1981671006640340
1991674006652340
2001677006664340
ระดับHP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
11400004247250
21404504259250
31409004271250
41413504283250
51418004295250
61422504307250
71427004319250
81431504331250
91436004343250
101440504355250
111445004367250
121449504379250
131454004391250
141458504403250
151463004415250
161467504427250
171472004439250
181476504451250
191481004463250
201485504475250
211490004487260
221494504499260
231499004511260
241503504523260
251508004535260
261512504547260
271517004559260
281521504571260
291526004583260
301530504595260
311535004607260
321539504619260
331544004631260
341548504643260
351553004655260
361557504667260
371562004679260
381566504691260
391571004703260
401575504715260
411580004727270
421584504739270
431589004751270
441593504763270
451598004775270
461602504787270
471607004799270
481611504811270
491616004823270
501620504835270
511625004847270
521629504859270
531634004871270
541638504883270
551643004895270
561647504907270
571652004919270
581656504931270
591661004943270
601665504955270
611670004967280
621674504979280
631679004991280
641683505003280
651688005015280
661692505027280
671697005039280
681701505051280
691706005063280
701710505075280
711715005087280
721719505099280
731724005111280
741728505123280
751733005135280
761737505147280
771742005159280
781746505171280
791751005183280
801755505195280
80 (5 Star)1755505195290
811760005207290
821764505219290
831769005231290
841773505243290
851778005255290
861782505267290
871787005279290
881791505291290
891796005303290
901800505315290
911805005327290
921809505339290
931814005351290
941818505363290
951823005375290
961827505387290
971832005399290
981836505411290
991841005423290
1001845505435290
100 (6 Star)1985506163300
1011990006175300
1021994506187300
1031999006199300
1042003506211300
1052008006223300
1062012506235300
1072017006247300
1082021506259300
1092026006271300
1102030506283300
1112035006295300
1122039506307300
1132044006319300
1142048506331300
1152053006343300
1162057506355300
1172062006367300
1182066506379300
1192071006391300
1202075506403300
120 (7 Star)2215507131310
1212220007143310
1222224507155310
1232229007167310
1242233507179310
1252238007191310
1262242507203310
1272247007215310
1282251507227310
1292256007239310
1302260507251310
1312265007263310
1322269507275310
1332274007287310
1342278507299310
1352283007311310
1362287507323310
1372292007335310
1382296507347310
1392301007359310
1402305507371310
140 (8 Star)2445508099320
1412450008111320
1422454508123320
1432459008135320
1442463508147320
1452468008159320
1462472508171320
1472477008183320
1482481508195320
1492486008207320
1502490508219320
1512495008231320
1522499508243320
1532504008255320
1542508508267320
1552513008279320
1562517508291320
1572522008303320
1582526508315320
1592531008327320
1602535508339320
160 (9 Star)2675509067330
1612680009079330
1622684509091330
1632689009103330
1642693509115330
1652698009127330
1662702509139330
1672707009151330
1682711509163330
1692716009175330
1702720509187330
1712725009199330
1722729509211330
1732734009223330
1742738509235330
1752743009247330
1762747509259330
1772752009271330
1782756509283330
1792761009295330
1802765509307330
180 (10 Star)29055010035340
18129100010047340
18229145010059340
18329190010071340
18429235010083340
18529280010095340
18629325010107340
18729370010119340
18829415010131340
18929460010143340
19029505010155340
19129550010167340
19229595010179340
19329640010191340
19429685010203340
19529730010215340
19629775010227340
19729820010239340
19829865010251340
19929910010263340
20029955010275340

Destiny

มีฮีโร่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ 2 ตัว เพื่อปลดล็อกเนื้อเรื่อง และรับรางวัลจากหีบ
Burning Ravine
Burning Ravine
หมายเหตุ ฮีโร่ รางวัล
The Burning Ravine ไม่ใช่สถานที่อันตรายมาตั้งแต่แรก ครั้งหนึ่งเคยเป็นหุบเขาอันงดงาม และมีข่าวลือประหลาดบางอย่างเกี่ยวกับ..มังกร บางคนเชื่อว่ามังกรเหล่านี้จะให้พลังแก่พวกเขาหากพวกเขาพิสูจน์ความสามารถของตนในการต่อสู้ หรือสามารถผูกมิตรได้หากมีความรอบรู้มากพอ ส่วนเรื่องอื่นๆ เล่าถึงสมบัติของมังกรมากมายที่สะสมไว้ในหน้าผา ข่าวลือยังคงปรากฏอยู่ในหมู่ชนเผ่านาเซียแม้ว่าจะไม่มีใครเคยพิสูจน์การดำรงอยู่ของมังกรว่ามีจริงหรือไม่... 2 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
อยู่มาวันหนึ่งมังกรที่น่ากลัวที่ชื่อ Moltanica ปรากฏตัวขึ้นบนท้องฟ้าและเผาผลาญทุกสิ่งทุกอย่างในเส้นทางของมันด้วยลมหายใจแห่งไฟขณะที่มันทะยานเหนือหุบเขาลึก และที่นั่นเองได้รับการเรียกว่า Burning Ravine นับตั้งแต่นั้นมา ตอนนี้หลายคนเดินทางเข้าสู่หุบเขาที่ร้อนระอุด้วยความหวังว่าจะได้พบเห็นสัตว์ประหลาดในตำนานอีกครั้ง 4 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
ณ ที่ใดที่หนึ่งบน Narcia แผ่นดินได้แยกออกจากกันและเปิดเผยสิ่งมีชีวิตลึกลับ Moltanica รับรู้ถึงการตื่นขึ้นของ Destroyer และได้ทำการขอผูกมิตร พวกเขาได้รวมตัวกันเป็นกองทัพในดินแดนของตนเอง ตาของ Moltanica วูบวาบขณะที่มันครุ่นคิดถึงการล้างแค้นเผ่าพันธุ์ของตน... มังกรน้ำแข็งจะต้องถูกเผาไหม้ต่อการสังหารที่ทำไว้ ,Lavanica การทราบถึงสถานการณ์ทั้งหมดและเสาะหาพันธมิตรเพื่อหยุดยั้งสงครามที่อาจเกิดขึ้นระหว่างมังกร 6 Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
ผู้เทรนสัตว์ + Ripper + Cinder Matron + เทพอสูร + Dracax + ปีกแห่งไฟ + Lavanica + Alchemist
หลังฮีโร่วิวัฒนาการแล้วสามารถเปิดใช้อุปกรณ์ได้

อุปกรณ์

หมายเหตุ
Tooth Necklace
Tooth Necklace
สร้อยที่ทำขึ้นจากฟันของหมียักษ์ หากได้สวมใส่ก็จะสามารถเรียกหมียักษ์โบราณออกมา

เลือกที่ดีที่สุดที่ได้รับสำหรับวีรบุรุษ คลิกเพื่อลงคะแนน

ความสามารถของฮีโร่

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

เหรียญตรา

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

คำอธิบายสกิล

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

สัตว์

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

หลอม

0
0
0
0
1
0
0

แฟนศิลปะของฮีโร่

อัปโหลดของคุณ fanart

ขอรับรางวัล

จ้าง ฮีโร่ ที่มีพลังมากได้ที่ Hero Altar!
เปลี่ยนเป็นโหมดไอเทม ภายใน "Heroes Altar" เพื่อเก็บการ์ดฮีโร่ และ essences ในคลังสินค้า
คุณสามารถจ้าง ฮีโร่ ได้โดยการใช้ Shards, Soulstones, อัญมณี หรือ ดาว
จ้าง ค่าใช้จ่ายในการจ้าง โอกาส *
จ้างโดยใช้อัญมณี 150 อัญมณี / 450 อัญมณี 0.2%
ผู้เทรนสัตว์ - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน ผู้เทรนสัตว์ --- 100 %
ไอเทม จำนวน โอกาส *
การ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ I - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1
ผู้เทรนสัตว์ Soulstone จำนวน โอกาส *
ถุง Soulstone - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 1 / 200 0.1%
ถุง Soulstone - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 2 / 200 0.1%
ถุง Soulstone - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 3 / 200 0.1%
ถุง Soulstone - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 4 / 200 0.1%
ถุง Soulstone - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 5 / 200 0.1%
หีบ Soulstone - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 3 / 200 0.9%
หีบ Soulstone - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 4 / 200 0.9%
หีบ Soulstone - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 5 / 200 0.9%
น้ำพุแห่งชีวิตแต่งงานที่ไม่ราบรื่น้ำพุแห่งชีวิตแต่งงานที่ไม่ราบรื่ 1-3 / 200

* -มีโอกาสที่แน่นอน

3 มิติรุ่นของตัวละคร

ยิ่งไปกว่านั้น

Wardens
จ้างฮีโร่
วิวัฒนาการและประสบการณ์
เปรียบเทียบของที่มีลักษณะของฮีโร่
เปรียบเทียบของความแข็งแกร่งฮีโร่
เครื่องคิดเลขของที่มีลักษณะของฮีโร่
Enlighten
ความสามารถของฮีโร่
ไอเทม - เหรียญตรา
3 มิติรุ่นของตัวละคร
เวทมนตร์