ตึก: แบนเนอร์ลีค

Guild Charm

300 อัญมณี
ฟรี

แบนเนอร์ลีค - สร้างสัญลักษณ์ให้กับลีคของคุณ ด้วยแบนเนอร์

ระดับ พื้นที่ว่าง
แบนเนอร์ลีค ระดับ 1 1 2 x 2