ท้าทายในด่านดันเจี้ยน เพื่อรับทรัพยากร และ เพิ่ม ค่า Might ของคุณ!
Dungeons ไม่เพียงแต่จะเป็นแหล่งที่ยอดเยี่ยมในการรับทรัพยากร แต่ยังเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการฝึกฝนกองทหารด้วย
ชนะได้รับ 3 ลูกไฟ เพื่อปลดล็อคฟังก์ชั่นอัติโนมัติในด่านนั้น

ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 2

ดันเจี้ยน EXP โบนัส
Dungeon Shard โบนัส
10 ลูกไฟดันเจี้ยน25 Shards750 ดาว
20 ลูกไฟดันเจี้ยน38 Shards1140 ดาว
30 ลูกไฟดันเจี้ยน63 Shards1890 ดาว35 อัญมณี
Dungeon รางวัลการฆ่า บุกอัตโนมัติ EXP
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 2 - 1 18 ดาว + 12 Shards(30% )
4400Gold + 4400Mana
4400Gold 1045 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 2 - 2 18 ดาว + 12 Shards(30% )
4650Gold + 4650Mana
4650Gold 1240 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 2 - 3 18 ดาว + 12 Shards(30% )
4850Gold + 4850Mana
4850Gold 1385 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 2 - 4 19 ดาว + 13 Shards(30% )
5050Gold + 5050Mana
5050Gold 1555 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 2 - 5 19 ดาว + 13 Shards(30% )
5250Gold + 5250Mana
5250Gold 1705 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 2 - 6 19 ดาว + 13 Shards(30% )
5450Gold + 5450Mana
5450Gold 1950 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 2 - 7 20 ดาว + 14 Shards(30% )
5650Gold + 5650Mana
5650Gold 2150 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 2 - 8 20 ดาว + 14 Shards(30% )
5800Gold + 5800Mana
5800Gold 2345 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 2 - 9 20 ดาว + 14 Shards(30% )
6050Gold + 6050Mana
6050Gold 2445 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 2 - 10 28 ดาว + 21 Shards(30% )
6250Gold + 6250Mana
6250Gold 2657 การบูชายัญ