ตึก: ศูนย์พลาซ่าสัตว์

ลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
เร่งความเร็วสิ่งก่อสร้าง

ศูนย์พลาซ่าสัตว์


รับ และ จัดการสัตว์ ได้ที่นี่

HPMightพื้นที่ว่างเวลาการอัพเกรดราคา การอัพเกรด
ศูนย์พลาซ่าสัตว์ระดับ 1
(Heroes Altar x 1)
5000100%3x3 1 มิน 500Gold
ทั้งหมด 1 มิน 500 Gold

รับไข่

1. ทุกๆวัน คุณจะมีโอกาสในการรับไข่สัตว์เลี้ยง 2 ใบ 2. คุณจะได้รับไข่สัตว์เลี้ยงแบบสุ่ม ในแต่ละครั้งที่คุณได้ทำการใช้โอกาส 3. คุณจะมีโอกาสมากขึ้นในทุกๆวัน ณ เวลา 00:00 (สิทธิ์ที่ไม่ถูกใช้จะถูกยกเลิก) 4. คุณจะได้รับโอกาสในการรับไข่ หากคุณปฎิบัติภารกิจที่กำหนดไว้สำเร็จ (2 โอกาสสูงสุดต่อวัน) 5. คุณมีโอกาสในการรับไข่หากคุณใช้อัญมณี 300, 600, และ 900 ของแต่ละวัน
รับไข่ ไข่สัตว์เลี้ยง ธรรมดา - ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง ธรรมดา ไข่สัตว์เลี้ยง หายาก - ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง หายาก ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน - ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน
โอกาส: 73% 21% 6%

ฟักไข่

สัตว์ ไข่สัตว์เลี้ยง ธรรมดา - ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง ธรรมดา ไข่สัตว์เลี้ยง หายาก - ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง หายาก ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน - ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน
จำนวน 3 6 9
เวลา: 4 ชั่วโมง 8 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง
เปิด เดี๋ยวนี้ 1 อัญมณี = 1 มิน
หายากสัตว์เลี้ยง 0-1 0-3 1-6
Drako 13.57 % 12.43 % 10.5 %
Auroria 13.57 % 12.43 % 10.5 %
Finix 13.57 % 12.43 % 10.5 %
Aviar 13.57 % 12.43 % 10.5 %
Doom Balloon 13.57 % 12.43 % 10.5 %
Celestin 13.57 % 12.43 % 10.5 %
Bubblow 13.57 % 12.43 % 10.5 %
Mini Angi 0.42 % 1.08 % 2.21 %
ช้างบิน 0.42 % 1.08 % 2.21 %
Little Havoc 0.42 % 1.08 % 2.21 %
ชิกก้าบูม 0.42 % 1.08 % 2.21 %
Purrsalot 0.42 % 1.08 % 2.21 %
Ruduff 0.42 % 1.08 % 2.21 %
Piblob 0.42 % 1.08 % 2.21 %
Glacie 0.42 % 1.08 % 2.21 %
Reapster 0.42 % 1.08 % 2.21 %
Punching Box 0.42 % 1.08 % 2.21 %
Unknown 0.42 % 1.08 % 2.21 %
Unknown 0.42 % 1.08 % 2.21 %

Compendium

ดันเจี้ยน EXP โบนัส ดันเจี้ยน EXP โบนัส
ระดับ1611162126
โบนัส!10%14%18%22%26%30%
สัตว์Doom BalloonBubblow
Here Be Monsters EXP โบนัส Here Be Monsters EXP โบนัส
ระดับ1611162126
โบนัส!1%2%3%4%5%6%
สัตว์ช้างบินBubblowDrako
โบนัส คริสตัลสีแดง ปราบมอนส์เตอร์ในดินแดนอันสาบสูญ โบนัส คริสตัลสีแดง ปราบมอนส์เตอร์ในดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ1611162126
โบนัส!3คริสตัลสีแดง6คริสตัลสีแดง9คริสตัลสีแดง12คริสตัลสีแดง15คริสตัลสีแดง18คริสตัลสีแดง
สัตว์DrakoFinixMini AngiLittle Havoc
Dungeon Shard โบนัส Dungeon Shard โบนัส
ระดับ1611162126
โบนัส!2Shards4Shards6Shards8Shards10Shards12Shards
สัตว์DrakoCelestinLittle HavocAviar
เพิ่มความเร็วในการฟัก เพิ่มความเร็วในการฟัก
ระดับ1611162126
โบนัส!30%34%38%42%46%50%
สัตว์ช้างบิน
โบนัสเข้าดันเจี้ยน โบนัสเข้าดันเจี้ยน
ระดับ1611162126
โบนัส!
สัตว์Doom BalloonAuroriaชิกก้าบูม
โบนัสแต้มแดนลับ โบนัสแต้มแดนลับ
ระดับ1611162126
โบนัส!6%9%12%16%20%24%
สัตว์PiblobRuduffPurrsalotAviar
เร่งความเร็วสิ่งก่อสร้าง เร่งความเร็วสิ่งก่อสร้าง
ระดับ1611162126
โบนัส!6%8%10%12%15%18%
สัตว์Doom BalloonMini AngiCelestin
ลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
ระดับ1611162126
โบนัส!6%8%10%12%15%18%
สัตว์Mini AngiDoom Balloon
โบนัส การปล้นทรัพยากร โบนัส การปล้นทรัพยากร
ระดับ1611162126
โบนัส!6%8%10%12%15%18%
สัตว์Little Havoc
เร่งการป้องกันสิ่งก่อสร้าง เร่งการป้องกันสิ่งก่อสร้าง
ระดับ1611162126
โบนัส!6%8%10%12%15%18%
สัตว์Aviar
เร่งความเร็วการฟื้นคืนของฮีโร่ เร่งความเร็วการฟื้นคืนของฮีโร่
ระดับ1611162126
โบนัส!25%30%35%40%45%50%
สัตว์FinixBubblow

ยิ่งไปกว่านั้น

สัตว์