ตึก: ศูนย์พลาซ่าสัตว์

ลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
เร่งความเร็วสิ่งก่อสร้าง

ศูนย์พลาซ่าสัตว์


รับ และ จัดการสัตว์ ได้ที่นี่

HPMightพื้นที่ว่างเวลาการอัพเกรดราคา การอัพเกรด
ศูนย์พลาซ่าสัตว์ระดับ 1
(Heroes Altar x 1)
5000100%3x3 1 มิน 500Gold
ทั้งหมด 1 มิน 500 Gold

Draconic

ระดับ HP ต้นทุนการผลิต ราคา การอัพเกรด Might
1 +18% ชิ้นส่วน Draconic - Pet Plaza - แลก Pet Plaza สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 50 ชิ้นส่วน Draconic - Pet Plaza - แลก Pet Plaza สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 5 180 ทำความเสียหาย 2500 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 15% และการเคลื่อนที่ 25% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
2 +20% ชิ้นส่วน Draconic - Pet Plaza - แลก Pet Plaza สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 10 200 ทำความเสียหาย 4000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 20% และการเคลื่อนที่ 30% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
3 +24% ชิ้นส่วน Draconic - Pet Plaza - แลก Pet Plaza สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 20 240 ทำความเสียหาย 6000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 25% และการเคลื่อนที่ 35% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
4 +32% ชิ้นส่วน Draconic - Pet Plaza - แลก Pet Plaza สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 40 320 ทำความเสียหาย 8000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 30% และการเคลื่อนที่ 40% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
5 +44% ชิ้นส่วน Draconic - Pet Plaza - แลก Pet Plaza สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 60 440 ทำความเสียหาย 10000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 35% และการเคลื่อนที่ 45% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
6 +60% ชิ้นส่วน Draconic - Pet Plaza - แลก Pet Plaza สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 80 600 ทำความเสียหาย 13000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 40% และการเคลื่อนที่ 50% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
7 +80% ชิ้นส่วน Draconic - Pet Plaza - แลก Pet Plaza สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 100 800 ทำความเสียหาย 16000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 50% และการเคลื่อนที่ 60% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
8 +105% ชิ้นส่วน Draconic - Pet Plaza - แลก Pet Plaza สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 125 1050 ทำความเสียหาย 20000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 60% และการเคลื่อนที่ 70% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
9 +135% ชิ้นส่วน Draconic - Pet Plaza - แลก Pet Plaza สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 150 1350 ทำความเสียหาย 25000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 70% และการเคลื่อนที่ 80% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
10 +170% 1700 ทำความเสียหาย 30000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 80% และการเคลื่อนที่ 90% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ

รับไข่

1. ทุกๆวัน คุณจะมีโอกาสในการรับไข่สัตว์เลี้ยง 2 ใบ 2. คุณจะได้รับไข่สัตว์เลี้ยงแบบสุ่ม ในแต่ละครั้งที่คุณได้ทำการใช้โอกาส 3. คุณจะมีโอกาสมากขึ้นในทุกๆวัน ณ เวลา 00:00 (สิทธิ์ที่ไม่ถูกใช้จะถูกยกเลิก) 4. คุณจะได้รับโอกาสในการรับไข่ หากคุณปฎิบัติภารกิจที่กำหนดไว้สำเร็จ (2 โอกาสสูงสุดต่อวัน) 5. คุณมีโอกาสในการรับไข่หากคุณใช้อัญมณี 300, 600, และ 900 ของแต่ละวัน
รับไข่ ไข่สัตว์เลี้ยง ธรรมดา - ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง ธรรมดา ไข่สัตว์เลี้ยง หายาก - ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง หายาก ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน - ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน
โอกาส: 73% 21% 6%

ฟักไข่

สัตว์ ไข่สัตว์เลี้ยง ธรรมดา - ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง ธรรมดา ไข่สัตว์เลี้ยง หายาก - ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง หายาก ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน - ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน
จำนวน 3 6 9
เวลา: 4 ชั่วโมง 8 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง
เปิด เดี๋ยวนี้ 1 อัญมณี = 1 มิน
หายากสัตว์เลี้ยง 0-1 0-3 1-6
Drako 6.33 % 5.8 % 4.9 %
Auroria 6.33 % 5.8 % 4.9 %
Finix 6.33 % 5.8 % 4.9 %
Aviar 6.33 % 5.8 % 4.9 %
Doom Balloon 6.33 % 5.8 % 4.9 %
Celestin 6.33 % 5.8 % 4.9 %
Bubblow 6.33 % 5.8 % 4.9 %
Dire Wolfling 6.33 % 5.8 % 4.9 %
Radiant Hawk 6.33 % 5.8 % 4.9 %
Sage Lioness 6.33 % 5.8 % 4.9 %
Brave Croc 6.33 % 5.8 % 4.9 %
Cold Drake 6.33 % 5.8 % 4.9 %
Bellicose Bull 6.33 % 5.8 % 4.9 %
Battle Monkey 6.33 % 5.8 % 4.9 %
Cute Kitsune 6.33 % 5.8 % 4.9 %
Mini Angi 0.23 % 0.59 % 1.2 %
ช้างบิน 0.23 % 0.59 % 1.2 %
Little Havoc 0.23 % 0.59 % 1.2 %
ชิกก้าบูม 0.23 % 0.59 % 1.2 %
Purrsalot 0.23 % 0.59 % 1.2 %
Ruduff 0.23 % 0.59 % 1.2 %
Piblob 0.23 % 0.59 % 1.2 %
Glacie 0.23 % 0.59 % 1.2 %
Reapster 0.23 % 0.59 % 1.2 %
Punching Box 0.23 % 0.59 % 1.2 %
Fennec 0.23 % 0.59 % 1.2 %
Hareforce One 0.23 % 0.59 % 1.2 %
Droggo 0.23 % 0.59 % 1.2 %
Dapper Bat 0.23 % 0.59 % 1.2 %
(M) Dire Wolfling 0.23 % 0.59 % 1.2 %
(M) Radiant Hawk 0.23 % 0.59 % 1.2 %
(M) Sage Lioness 0.23 % 0.59 % 1.2 %
(M) Brave Croc 0.23 % 0.59 % 1.2 %
(M) Cold Drake 0.23 % 0.59 % 1.2 %
(M) Bellicose Bull 0.23 % 0.59 % 1.2 %
(M) Battle Monkey 0.23 % 0.59 % 1.2 %
(M) Cute Kitsune 0.23 % 0.59 % 1.2 %

Compendium

ดันเจี้ยน EXP โบนัส ดันเจี้ยน EXP โบนัส
ระดับ1611162126
โบนัส!10%14%18%22%26%30%
สัตว์Doom BalloonBubblow
Here Be Monsters EXP โบนัส Here Be Monsters EXP โบนัส
ระดับ1611162126
โบนัส!1%2%3%4%5%6%
สัตว์ช้างบินBubblowDrako
โบนัส คริสตัลสีแดง ปราบมอนส์เตอร์ในดินแดนอันสาบสูญ โบนัส คริสตัลสีแดง ปราบมอนส์เตอร์ในดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ1611162126
โบนัส!3คริสตัลสีแดง6คริสตัลสีแดง9คริสตัลสีแดง12คริสตัลสีแดง15คริสตัลสีแดง18คริสตัลสีแดง
สัตว์DrakoFinixMini AngiLittle Havoc
Dungeon Shard โบนัส Dungeon Shard โบนัส
ระดับ1611162126
โบนัส!2Shards4Shards6Shards8Shards10Shards12Shards
สัตว์DrakoCelestinLittle HavocAviar
เพิ่มความเร็วในการฟัก เพิ่มความเร็วในการฟัก
ระดับ1611162126
โบนัส!30%34%38%42%46%50%
สัตว์ช้างบิน
โบนัสเข้าดันเจี้ยน โบนัสเข้าดันเจี้ยน
ระดับ1611162126
โบนัส!
สัตว์Doom BalloonAuroriaชิกก้าบูม
โบนัสแต้มแดนลับ โบนัสแต้มแดนลับ
ระดับ1611162126
โบนัส!6%9%12%16%20%24%
สัตว์PiblobRuduffPurrsalotAviar
เร่งความเร็วสิ่งก่อสร้าง เร่งความเร็วสิ่งก่อสร้าง
ระดับ1611162126
โบนัส!6%8%10%12%15%18%
สัตว์Doom BalloonMini AngiCelestin
ลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
ระดับ1611162126
โบนัส!6%8%10%12%15%18%
สัตว์Mini AngiDoom Balloon
โบนัส การปล้นทรัพยากร โบนัส การปล้นทรัพยากร
ระดับ1611162126
โบนัส!6%8%10%12%15%18%
สัตว์Little Havoc
เร่งการป้องกันสิ่งก่อสร้าง เร่งการป้องกันสิ่งก่อสร้าง
ระดับ1611162126
โบนัส!6%8%10%12%15%18%
สัตว์Aviar
เร่งความเร็วการฟื้นคืนของฮีโร่ เร่งความเร็วการฟื้นคืนของฮีโร่
ระดับ1611162126
โบนัส!25%30%35%40%45%50%
สัตว์FinixBubblow

ยิ่งไปกว่านั้น

สัตว์