ตึก: Town Hall

ลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
เร่งความเร็วสิ่งก่อสร้าง

Town Hall


อาคารหลักของคุณ ระดับของอาคารจะส่งผลต่อจำนวน ประเภท และระดับสูงสุดของอาคารอื่นๆ

HPMightพื้นที่ว่างเวลาการอัพเกรดราคา การอัพเกรด
Town Hallระดับ 1450050%4x4 20 น่อย400Gold
Town Hallระดับ 25500100%4x4 2 มิน 1700Gold
Town Hallระดับ 36500150%4x4 10 มิน 5000Gold
Town Hallระดับ 47500200%4x4 30 มิน 10000Gold
ระดับ 59000250%4x4 60 มิน 21000Gold
Town Hallระดับ 610500300%4x4 2 ชั่วโมง 36000Gold
ระดับ 712500350%4x4 4 ชั่วโมง 62000Gold
Town Hallระดับ 814500400%4x4 8 ชั่วโมง 104000Gold
Town Hallระดับ 917000450%4x4 16 ชั่วโมง 170000Gold
Town Hallระดับ 1020000500%4x4 24 ชั่วโมง 240000Gold
ระดับ 1123000550%4x42 วันก่อน 380000Gold
Town Hallระดับ 1226500600%4x44 วันก่อน 540000Gold
ระดับ 1330500650%4x46 วันก่อน 740000Gold
ระดับ 1435500700%4x48 วันก่อน 980000Gold
Town Hallระดับ 1541000750%4x410 วันก่อน 1270000Gold
Town Hallระดับ 1647500800%4x412 วันก่อน 1600000Gold
ระดับ 1755000850%4x414 วันก่อน 2200000Gold
Town Hallระดับ 1865000900%4x416 วันก่อน 2900000Gold
Town Hallระดับ 1975000950%4x420 วันก่อน 3700000Gold
ระดับ 20900001000%4x424 วันก่อน 4500000Gold
Town Hallระดับ 211200001050%4x426 วันก่อน 5100000Gold
Town Hallระดับ 221500001100%4x428 วันก่อน 5800000Gold
ระดับ 231900001150%4x430 วันก่อน 6400000Gold
ระดับ 242300001200%4x432 วันก่อน 7100000Gold
ระดับ 252800001250%4x434 วันก่อน 7700000Gold
ทั้งหมด 268 วันก่อน 7 ชั่วโมง 42 มิน 20 น่อย 51560100 Gold

Draconic

ระดับ HP ต้นทุนการผลิต ราคา การอัพเกรด Might
1 +18% ชิ้นส่วน Draconic - Town Hall - แลก Town Hall สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 50 ชิ้นส่วน Draconic - Town Hall - แลก Town Hall สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 5 180 ทำความเสียหาย 2500 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 15% และการเคลื่อนที่ 25% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
2 +20% ชิ้นส่วน Draconic - Town Hall - แลก Town Hall สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 10 200 ทำความเสียหาย 4000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 20% และการเคลื่อนที่ 30% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
3 +24% ชิ้นส่วน Draconic - Town Hall - แลก Town Hall สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 20 240 ทำความเสียหาย 6000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 25% และการเคลื่อนที่ 35% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
4 +32% ชิ้นส่วน Draconic - Town Hall - แลก Town Hall สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 40 320 ทำความเสียหาย 8000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 30% และการเคลื่อนที่ 40% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
5 +44% ชิ้นส่วน Draconic - Town Hall - แลก Town Hall สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 60 440 ทำความเสียหาย 10000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 35% และการเคลื่อนที่ 45% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
6 +60% ชิ้นส่วน Draconic - Town Hall - แลก Town Hall สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 80 600 ทำความเสียหาย 13000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 40% และการเคลื่อนที่ 50% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
7 +80% ชิ้นส่วน Draconic - Town Hall - แลก Town Hall สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 100 800 ทำความเสียหาย 16000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 50% และการเคลื่อนที่ 60% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
8 +105% ชิ้นส่วน Draconic - Town Hall - แลก Town Hall สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 125 1050 ทำความเสียหาย 20000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 60% และการเคลื่อนที่ 70% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
9 +135% ชิ้นส่วน Draconic - Town Hall - แลก Town Hall สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 150 1350 ทำความเสียหาย 25000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 70% และการเคลื่อนที่ 80% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
10 +170% 1700 ทำความเสียหาย 30000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 80% และการเคลื่อนที่ 90% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ

จะต้องมี 4 Gold Vaults, Gold Mines, Mana Vaults, Mana Mills และ ค่ายทหาร ที่เลเวล 16 คุณถึงจะสามารถสร้าง Hero Base ฐานที่ 6 ได้!

ระดับ 1
มีตึก
Heroes Altar x 1ค่ายทหาร x 1Gold Mine x 2Mana Mill x 2Gold Vault x 1Mana Vault x 1คลังสินค้า x 1
คลังอาวุธ x 1หอคอยสังเกตการณ์ x 1Wardens x 1
ระดับ 2
มีตึก
Heroes Altar x 1ค่ายทหาร x 1Gold Mine x 2Mana Mill x 2Gold Vault x 1Mana Vault x 1หอคอยสังเกตการณ์ x 1
Hero Base x 1คลังสินค้า x 1คลังอาวุธ x 1Relic Hall x 1Wardens x 1
ระดับ 3
มีตึก
Heroes Altar x 1ค่ายทหาร x 2Gold Mine x 2Mana Mill x 2Gold Vault x 1Mana Vault x 1หอคอยสังเกตการณ์ x 1
โคลอสเซียม x 1Relic Hall x 1Hero Base x 2คลังสินค้า x 1ศูนย์พลาซ่าสัตว์ x 1คลังอาวุธ x 1
ระดับ 4
มีตึก
Heroes Altar x 1ค่ายทหาร x 2Gold Mine x 3Mana Mill x 3Gold Vault x 1Mana Vault x 1หอคอยสังเกตการณ์ x 1
โคลอสเซียม x 1Relic Hall x 1กำแพง x 40กับดักระเบิด x 1Hero Base x 2กับดักของฮีโร่ x 1คลังสินค้า x 1
ศูนย์พลาซ่าสัตว์ x 1คลังอาวุธ x 1
ระดับ 5
มีตึก
Heroes Altar x 1ค่ายทหาร x 2Gold Mine x 3Mana Mill x 3Gold Vault x 1Mana Vault x 1หอคอยสังเกตการณ์ x 2
โคลอสเซียม x 1Relic Hall x 1กำแพง x 50กับดักระเบิด x 2Hero Base x 3กับดักของฮีโร่ x 2คลังสินค้า x 1
ศูนย์พลาซ่าสัตว์ x 1คลังอาวุธ x 1
ระดับ 6
มีตึก
Heroes Altar x 1ค่ายทหาร x 3Gold Mine x 3Mana Mill x 3Gold Vault x 2Mana Vault x 2หอคอยสังเกตการณ์ x 2
โคลอสเซียม x 1Relic Hall x 1กำแพง x 60กับดักระเบิด x 2Hero Base x 4กับดักของฮีโร่ x 2ลีค x 1
คลังสินค้า x 1
ระดับ 7
มีตึก
Heroes Altar x 1ค่ายทหาร x 3Gold Mine x 3Mana Mill x 3Gold Vault x 2Mana Vault x 2หอคอยสังเกตการณ์ x 2
โคลอสเซียม x 1Relic Hall x 1กำแพง x 70กับดักระเบิด x 3Hero Base x 5กับดักของฮีโร่ x 3ลีค x 1
คลังสินค้า x 1
ระดับ 8
มีตึก
Heroes Altar x 1ค่ายทหาร x 3Gold Mine x 4Mana Mill x 4Gold Vault x 2Mana Vault x 2หอคอยสังเกตการณ์ x 2
โคลอสเซียม x 1Relic Hall x 1กำแพง x 80กับดักระเบิด x 3Hero Base x 5กับดักของฮีโร่ x 3ลีค x 1
คลังสินค้า x 1ศูนย์พลาซ่าสัตว์ x 1คลังอาวุธ x 1
ระดับ 9
มีตึก
Heroes Altar x 1ค่ายทหาร x 3Gold Mine x 4Mana Mill x 4Gold Vault x 2Mana Vault x 2หอคอยสังเกตการณ์ x 3
โคลอสเซียม x 1Relic Hall x 1กำแพง x 90กับดักระเบิด x 4Hero Base x 5กับดักของฮีโร่ x 4ลีค x 1
คลังสินค้า x 1ศูนย์พลาซ่าสัตว์ x 1คลังอาวุธ x 1
ระดับ 10
มีตึก
Heroes Altar x 1ค่ายทหาร x 3Gold Mine x 4Mana Mill x 4Gold Vault x 3Mana Vault x 3หอคอยสังเกตการณ์ x 3
โคลอสเซียม x 1Relic Hall x 1กำแพง x 100กับดักระเบิด x 4Hero Base x 5กับดักของฮีโร่ x 4ลีค x 1
คลังสินค้า x 1ศูนย์พลาซ่าสัตว์ x 1คลังอาวุธ x 1
ระดับ 11
มีตึก
Heroes Altar x 1ค่ายทหาร x 4Gold Mine x 4Mana Mill x 4Gold Vault x 3Mana Vault x 3หอคอยสังเกตการณ์ x 3
โคลอสเซียม x 1Relic Hall x 1กำแพง x 110กับดักระเบิด x 5Hero Base x 5กับดักของฮีโร่ x 5ลีค x 1
คลังสินค้า x 1ศูนย์พลาซ่าสัตว์ x 1คลังอาวุธ x 1
ระดับ 12
มีตึก
Heroes Altar x 1ค่ายทหาร x 4Gold Mine x 5Mana Mill x 5Gold Vault x 3Mana Vault x 3หอคอยสังเกตการณ์ x 3
โคลอสเซียม x 1Relic Hall x 1กำแพง x 120กับดักระเบิด x 5Hero Base x 5กับดักของฮีโร่ x 5ลีค x 1
คลังสินค้า x 1ศูนย์พลาซ่าสัตว์ x 1คลังอาวุธ x 1
ระดับ 13
มีตึก
Heroes Altar x 1ค่ายทหาร x 4Gold Mine x 5Mana Mill x 5Gold Vault x 3Mana Vault x 3หอคอยสังเกตการณ์ x 4
โคลอสเซียม x 1Relic Hall x 1กำแพง x 130กับดักระเบิด x 6Hero Base x 5กับดักของฮีโร่ x 6ลีค x 1
คลังสินค้า x 1ศูนย์พลาซ่าสัตว์ x 1คลังอาวุธ x 1
ระดับ 14
มีตึก
Heroes Altar x 1ค่ายทหาร x 4Gold Mine x 5Mana Mill x 5Gold Vault x 4Mana Vault x 4หอคอยสังเกตการณ์ x 4
โคลอสเซียม x 1Relic Hall x 1กำแพง x 140กับดักระเบิด x 6Hero Base x 6กับดักของฮีโร่ x 6ลีค x 1
คลังสินค้า x 1ศูนย์พลาซ่าสัตว์ x 1คลังอาวุธ x 1
ระดับ 15
มีตึก
Heroes Altar x 1ค่ายทหาร x 4Gold Mine x 5Mana Mill x 5Gold Vault x 4Mana Vault x 4หอคอยสังเกตการณ์ x 4
โคลอสเซียม x 1Relic Hall x 1กำแพง x 150กับดักระเบิด x 7Hero Base x 6กับดักของฮีโร่ x 7ลีค x 1
คลังสินค้า x 1ศูนย์พลาซ่าสัตว์ x 1คลังอาวุธ x 1
ระดับ 16
มีตึก
Heroes Altar x 1ค่ายทหาร x 4Gold Mine x 5Mana Mill x 5Gold Vault x 4Mana Vault x 4หอคอยสังเกตการณ์ x 4
โคลอสเซียม x 1Relic Hall x 1กำแพง x 160กับดักระเบิด x 7Hero Base x 6กับดักของฮีโร่ x 7ลีค x 1
คลังสินค้า x 1ฮีโร่ Totem x 1ศูนย์พลาซ่าสัตว์ x 1คลังอาวุธ x 1
ระดับ 17
มีตึก
Heroes Altar x 1ค่ายทหาร x 4Gold Mine x 5Mana Mill x 5Gold Vault x 5Mana Vault x 5หอคอยสังเกตการณ์ x 5
โคลอสเซียม x 1Relic Hall x 1กำแพง x 170กับดักระเบิด x 8Hero Base x 6กับดักของฮีโร่ x 8ลีค x 1
คลังสินค้า x 1ฮีโร่ Totem x 1ศูนย์พลาซ่าสัตว์ x 1คลังอาวุธ x 1
ระดับ 18
มีตึก
Heroes Altar x 1ค่ายทหาร x 4Gold Mine x 5Mana Mill x 5Gold Vault x 5Mana Vault x 5หอคอยสังเกตการณ์ x 5
โคลอสเซียม x 1Relic Hall x 1กำแพง x 180กับดักระเบิด x 8Hero Base x 6กับดักของฮีโร่ x 8ลีค x 1
คลังสินค้า x 1ฮีโร่ Totem x 1ศูนย์พลาซ่าสัตว์ x 1คลังอาวุธ x 1
ระดับ 19
มีตึก
Heroes Altar x 1ค่ายทหาร x 4Gold Mine x 5Mana Mill x 5Gold Vault x 5Mana Vault x 5หอคอยสังเกตการณ์ x 5
โคลอสเซียม x 1Relic Hall x 1กำแพง x 190กับดักระเบิด x 9Hero Base x 6กับดักของฮีโร่ x 9ลีค x 1
คลังสินค้า x 1ฮีโร่ Totem x 1ศูนย์พลาซ่าสัตว์ x 1คลังอาวุธ x 1
ระดับ 20
มีตึก
Heroes Altar x 1ค่ายทหาร x 4Gold Mine x 5Mana Mill x 5Gold Vault x 5Mana Vault x 5หอคอยสังเกตการณ์ x 5
โคลอสเซียม x 1Relic Hall x 1กำแพง x 200กับดักระเบิด x 9Hero Base x 6กับดักของฮีโร่ x 9ลีค x 1
คลังสินค้า x 1ฮีโร่ Totem x 2ศูนย์พลาซ่าสัตว์ x 1คลังอาวุธ x 1
ระดับ 21
มีตึก
Heroes Altar x 1ค่ายทหาร x 4Gold Mine x 5Mana Mill x 5Gold Vault x 6Mana Vault x 6หอคอยสังเกตการณ์ x 5
โคลอสเซียม x 1Relic Hall x 1กำแพง x 210กับดักระเบิด x 9Hero Base x 6กับดักของฮีโร่ x 9ลีค x 1
คลังสินค้า x 1ฮีโร่ Totem x 2ศูนย์พลาซ่าสัตว์ x 1คลังอาวุธ x 1
ระดับ 22
มีตึก
Heroes Altar x 1ค่ายทหาร x 4Gold Mine x 6Mana Mill x 6Gold Vault x 6Mana Vault x 6หอคอยสังเกตการณ์ x 5
โคลอสเซียม x 1Relic Hall x 1กำแพง x 210กับดักระเบิด x 10Hero Base x 6กับดักของฮีโร่ x 9ลีค x 1
คลังสินค้า x 1ฮีโร่ Totem x 2ศูนย์พลาซ่าสัตว์ x 1คลังอาวุธ x 1
ระดับ 23
มีตึก
Heroes Altar x 1ค่ายทหาร x 4Gold Mine x 6Mana Mill x 6Gold Vault x 6Mana Vault x 6หอคอยสังเกตการณ์ x 6
โคลอสเซียม x 1Relic Hall x 1กำแพง x 210กับดักระเบิด x 10Hero Base x 6กับดักของฮีโร่ x 9ลีค x 1
คลังสินค้า x 1ฮีโร่ Totem x 2ศูนย์พลาซ่าสัตว์ x 1คลังอาวุธ x 1
ระดับ 24
มีตึก
Heroes Altar x 1ค่ายทหาร x 4Gold Mine x 6Mana Mill x 6Gold Vault x 6Mana Vault x 6หอคอยสังเกตการณ์ x 6
โคลอสเซียม x 1Relic Hall x 1กำแพง x 220กับดักระเบิด x 10Hero Base x 6กับดักของฮีโร่ x 9ลีค x 1
คลังสินค้า x 1ฮีโร่ Totem x 2ศูนย์พลาซ่าสัตว์ x 1คลังอาวุธ x 1
ระดับ 25
มีตึก
Heroes Altar x 1ค่ายทหาร x 5Gold Mine x 6Mana Mill x 6Gold Vault x 6Mana Vault x 6หอคอยสังเกตการณ์ x 6
โคลอสเซียม x 1Relic Hall x 1กำแพง x 220กับดักระเบิด x 10Hero Base x 6กับดักของฮีโร่ x 9ลีค x 1
คลังสินค้า x 1ฮีโร่ Totem x 2ศูนย์พลาซ่าสัตว์ x 1คลังอาวุธ x 1