ฮีโร่: Landwalker

Landwalker

Landwalker Landwalker

คุณสมบัติต่างๆ:

ธรรมดาวิวัฒนาการ 1วิวัฒนาการ 2
HP HP:29004868093880
โจมตี โจมตี:22518753123
ATK SPD ATK SPD:120012001200
MOV SPD MOV SPD:275290290
ระยะการโจมตี ระยะการโจมตี:666
ความแม่นยำ ความแม่นยำ:164211309
หลบหลีก หลบหลีก:000
คริติคอล คริติคอล:000
คริติคอล DMG คริติคอล DMG:000
ต้านการโจมตีแบบคริติคอล ต้านการโจมตีแบบคริติคอล:000
Wardens' Watchความสามารถของฮีโร่ความสามารถ
ฝ่าย Saintตกลงกรุณาเลือก พรสวรรค์Pugni Draken
หลังจากที่ Landwalker โด่งดังมากจากการสร้างศิลปะป้องกันตัวแนวใหม่ที่เรียกว่า Draken เขาก็ได้หายตัวไปอย่างลึกลับ จนกระทั่งเมื่อเร็วๆ นี้ เขาได้ปรากฎตัวอีกครั้งมี่เกาะเรนโบว์ในดินแดนนาเซียในฐานะปรมาจารย์ด้านศิลปป้องกันตัว และด้วยการชี้นำของเขาทำให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ในเกาะเรนโบว์ได้บรรลุไม่เพียงแต่วิชาการต่อสู้ ยังเข้าใจลึกซึ้งถึงความหมายของการสงครามและสัจธรรมแห่งศิลปการป้องกันตัว
  • Pugni Draken
  • ฮีโร่ Totem
  • Landwalker
  • Landwalker วิวัฒนาการ 1
  • Landwalker วิวัฒนาการ 2
  • Destiny
  • สกิน
ระดับราคา Mightธรรมดา Mightวิวัฒนาการ 1 Mightวิวัฒนาการ 2
1/15---597898
ทำ DMG ATK 50% ใส่ฮีโร่ฝ่ายศัตรู 3 ตัวที่อยู่ใกล้ พร้อมลด 15 พลังงานทุก 1 วิ. เป็นเวลา 5 วิ. สร้างโซนขึ้นรอบตัว ซึ่งหยุดการเคลื่อนไหวของศัตรูที่เข้ามาได้ 20 ตัว ได้ครั้งละ 0.3 วิ. ทุก 1 วิ. เป็นเวลา 3 วิ. (คูลดาวน์: 6 วิ. เมื่อฮีโร่นี้เข้าสู่การต่อสู้ ATK จะเพิ่มขึ้น 100%, ATK SPD เพิ่มขึ้น 60% และได้รับดาเมจลดลง 60% หาก HP ของฮีโร่นี้ต่ำกว่า 60% ดาเมจของเขาจะเพิ่มขึ้นอีกเป็น 200%, ATK SPD เพิ่มขึ้น 60% และได้รับดาเมจลดลง 60% ทุก 2 วิ. เป็นเวลา 2วิ. นอกจากนี้ยังสามารถฟื้น HP ได้ 20% ของ HP สูงสุด ทุกๆ 2 วิ.)
2/152000 (100 Shards)117156195
ทำ DMG ATK 70% ใส่ฮีโร่ฝ่ายศัตรู 3 ตัวที่อยู่ใกล้ พร้อมลด 20 พลังงานทุก 1 วิ. เป็นเวลา 5 วิ. สร้างโซนขึ้นรอบตัว ซึ่งหยุดการเคลื่อนไหวของศัตรูที่เข้ามาได้ 20 ตัว ได้ครั้งละ 0.3 วิ. ทุก 1 วิ. เป็นเวลา 3 วิ. (คูลดาวน์: 6 วิ. เมื่อฮีโร่นี้เข้าสู่การต่อสู้ ATK จะเพิ่มขึ้น 100%, ATK SPD เพิ่มขึ้น 60% และได้รับดาเมจลดลง 60% หาก HP ของฮีโร่นี้ต่ำกว่า 60% ดาเมจของเขาจะเพิ่มขึ้นอีกเป็น 200%, ATK SPD เพิ่มขึ้น 60% และได้รับดาเมจลดลง 60% ทุก 2 วิ. เป็นเวลา 2วิ. นอกจากนี้ยังสามารถฟื้น HP ได้ 20% ของ HP สูงสุด ทุกๆ 2 วิ.)
3/1510000 (500 Shards)176234293
ทำ DMG ATK 90% ใส่ฮีโร่ฝ่ายศัตรู 3 ตัวที่อยู่ใกล้ พร้อมลด 30 พลังงานทุก 1 วิ. เป็นเวลา 5 วิ. สร้างโซนขึ้นรอบตัว ซึ่งหยุดการเคลื่อนไหวของศัตรูที่เข้ามาได้ 20 ตัว ได้ครั้งละ 0.3 วิ. ทุก 1 วิ. เป็นเวลา 3 วิ. (คูลดาวน์: 6 วิ. เมื่อฮีโร่นี้เข้าสู่การต่อสู้ ATK จะเพิ่มขึ้น 100%, ATK SPD เพิ่มขึ้น 60% และได้รับดาเมจลดลง 60% หาก HP ของฮีโร่นี้ต่ำกว่า 60% ดาเมจของเขาจะเพิ่มขึ้นอีกเป็น 200%, ATK SPD เพิ่มขึ้น 60% และได้รับดาเมจลดลง 60% ทุก 2 วิ. เป็นเวลา 2วิ. นอกจากนี้ยังสามารถฟื้น HP ได้ 20% ของ HP สูงสุด ทุกๆ 2 วิ.)
4/1530000 (1500 Shards)234312390
ทำ DMG ATK 110% ใส่ฮีโร่ฝ่ายศัตรู 3 ตัวที่อยู่ใกล้ พร้อมลด 40 พลังงานทุก 1 วิ. เป็นเวลา 5 วิ. สร้างโซนขึ้นรอบตัว ซึ่งหยุดการเคลื่อนไหวของศัตรูที่เข้ามาได้ 20 ตัว ได้ครั้งละ 0.4 วิ. ทุก 1 วิ. เป็นเวลา 3 วิ. (คูลดาวน์: 6 วิ. เมื่อฮีโร่นี้เข้าสู่การต่อสู้ ATK จะเพิ่มขึ้น 100%, ATK SPD เพิ่มขึ้น 60% และได้รับดาเมจลดลง 60% หาก HP ของฮีโร่นี้ต่ำกว่า 60% ดาเมจของเขาจะเพิ่มขึ้นอีกเป็น 200%, ATK SPD เพิ่มขึ้น 60% และได้รับดาเมจลดลง 60% ทุก 2 วิ. เป็นเวลา 2วิ. นอกจากนี้ยังสามารถฟื้น HP ได้ 20% ของ HP สูงสุด ทุกๆ 2 วิ.)
5/1570000 (3500 Shards)293390488
ทำ DMG ATK 130% ใส่ฮีโร่ฝ่ายศัตรู 3 ตัวที่อยู่ใกล้ พร้อมลด 50 พลังงานทุก 1 วิ. เป็นเวลา 5 วิ. สร้างโซนขึ้นรอบตัว ซึ่งหยุดการเคลื่อนไหวของศัตรูที่เข้ามาได้ 20 ตัว ได้ครั้งละ 0.4 วิ. ทุก 1 วิ. เป็นเวลา 3 วิ. (คูลดาวน์: 6 วิ. เมื่อฮีโร่นี้เข้าสู่การต่อสู้ ATK จะเพิ่มขึ้น 100%, ATK SPD เพิ่มขึ้น 60% และได้รับดาเมจลดลง 60% หาก HP ของฮีโร่นี้ต่ำกว่า 60% ดาเมจของเขาจะเพิ่มขึ้นอีกเป็น 200%, ATK SPD เพิ่มขึ้น 60% และได้รับดาเมจลดลง 60% ทุก 2 วิ. เป็นเวลา 2วิ. นอกจากนี้ยังสามารถฟื้น HP ได้ 20% ของ HP สูงสุด ทุกๆ 2 วิ.)
6/15120000 (6000 Shards)351468585
ทำ DMG ATK 160% ใส่ฮีโร่ฝ่ายศัตรู 3 ตัวที่อยู่ใกล้ พร้อมลด 60 พลังงานทุก 1 วิ. เป็นเวลา 5 วิ. สร้างโซนขึ้นรอบตัว ซึ่งหยุดการเคลื่อนไหวของศัตรูที่เข้ามาได้ 20 ตัว ได้ครั้งละ 0.4 วิ. ทุก 1 วิ. เป็นเวลา 3 วิ. (คูลดาวน์: 6 วิ. เมื่อฮีโร่นี้เข้าสู่การต่อสู้ ATK จะเพิ่มขึ้น 100%, ATK SPD เพิ่มขึ้น 60% และได้รับดาเมจลดลง 60% หาก HP ของฮีโร่นี้ต่ำกว่า 60% ดาเมจของเขาจะเพิ่มขึ้นอีกเป็น 200%, ATK SPD เพิ่มขึ้น 60% และได้รับดาเมจลดลง 60% ทุก 2 วิ. เป็นเวลา 2วิ. นอกจากนี้ยังสามารถฟื้น HP ได้ 20% ของ HP สูงสุด ทุกๆ 2 วิ.)
7/15200000 (10000 Shards)410546683
ทำ DMG ATK 190% ใส่ฮีโร่ฝ่ายศัตรู 3 ตัวที่อยู่ใกล้ พร้อมลด 70 พลังงานทุก 1 วิ. เป็นเวลา 5 วิ. สร้างโซนขึ้นรอบตัว ซึ่งหยุดการเคลื่อนไหวของศัตรูที่เข้ามาได้ 20 ตัว ได้ครั้งละ 0.5 วิ. ทุก 1 วิ. เป็นเวลา 3 วิ. (คูลดาวน์: 6 วิ. เมื่อฮีโร่นี้เข้าสู่การต่อสู้ ATK จะเพิ่มขึ้น 100%, ATK SPD เพิ่มขึ้น 60% และได้รับดาเมจลดลง 60% หาก HP ของฮีโร่นี้ต่ำกว่า 60% ดาเมจของเขาจะเพิ่มขึ้นอีกเป็น 200%, ATK SPD เพิ่มขึ้น 60% และได้รับดาเมจลดลง 60% ทุก 2 วิ. เป็นเวลา 2วิ. นอกจากนี้ยังสามารถฟื้น HP ได้ 20% ของ HP สูงสุด ทุกๆ 2 วิ.)
8/15500000 (25000 Shards)468624780
ทำ DMG ATK 220% ใส่ฮีโร่ฝ่ายศัตรู 3 ตัวที่อยู่ใกล้ พร้อมลด 80 พลังงานทุก 1 วิ. เป็นเวลา 5 วิ. สร้างโซนขึ้นรอบตัว ซึ่งหยุดการเคลื่อนไหวของศัตรูที่เข้ามาได้ 20 ตัว ได้ครั้งละ 0.5 วิ. ทุก 1 วิ. เป็นเวลา 3 วิ. (คูลดาวน์: 6 วิ. เมื่อฮีโร่นี้เข้าสู่การต่อสู้ ATK จะเพิ่มขึ้น 100%, ATK SPD เพิ่มขึ้น 60% และได้รับดาเมจลดลง 60% หาก HP ของฮีโร่นี้ต่ำกว่า 60% ดาเมจของเขาจะเพิ่มขึ้นอีกเป็น 200%, ATK SPD เพิ่มขึ้น 60% และได้รับดาเมจลดลง 60% ทุก 2 วิ. เป็นเวลา 2วิ. นอกจากนี้ยังสามารถฟื้น HP ได้ 20% ของ HP สูงสุด ทุกๆ 2 วิ.)
9/15800000 (40000 Shards)527702878
ทำ DMG ATK 250% ใส่ฮีโร่ฝ่ายศัตรู 3 ตัวที่อยู่ใกล้ พร้อมลด 90 พลังงานทุก 1 วิ. เป็นเวลา 5 วิ. สร้างโซนขึ้นรอบตัว ซึ่งหยุดการเคลื่อนไหวของศัตรูที่เข้ามาได้ 20 ตัว ได้ครั้งละ 0.6 วิ. ทุก 1 วิ. เป็นเวลา 3 วิ. (คูลดาวน์: 6 วิ. เมื่อฮีโร่นี้เข้าสู่การต่อสู้ ATK จะเพิ่มขึ้น 100%, ATK SPD เพิ่มขึ้น 60% และได้รับดาเมจลดลง 60% หาก HP ของฮีโร่นี้ต่ำกว่า 60% ดาเมจของเขาจะเพิ่มขึ้นอีกเป็น 200%, ATK SPD เพิ่มขึ้น 60% และได้รับดาเมจลดลง 60% ทุก 2 วิ. เป็นเวลา 2วิ. นอกจากนี้ยังสามารถฟื้น HP ได้ 20% ของ HP สูงสุด ทุกๆ 2 วิ.)
10/151600000 (80000 Shards)585780975
ทำ DMG ATK 280% ใส่ฮีโร่ฝ่ายศัตรู 3 ตัวที่อยู่ใกล้ พร้อมลด 100 พลังงานทุก 1 วิ. เป็นเวลา 5 วิ. สร้างโซนขึ้นรอบตัว ซึ่งหยุดการเคลื่อนไหวของศัตรูที่เข้ามาได้ 20 ตัว ได้ครั้งละ 0.6 วิ. ทุก 1 วิ. เป็นเวลา 3 วิ. (คูลดาวน์: 6 วิ. เมื่อฮีโร่นี้เข้าสู่การต่อสู้ ATK จะเพิ่มขึ้น 100%, ATK SPD เพิ่มขึ้น 60% และได้รับดาเมจลดลง 60% หาก HP ของฮีโร่นี้ต่ำกว่า 60% ดาเมจของเขาจะเพิ่มขึ้นอีกเป็น 200%, ATK SPD เพิ่มขึ้น 60% และได้รับดาเมจลดลง 60% ทุก 2 วิ. เป็นเวลา 2วิ. นอกจากนี้ยังสามารถฟื้น HP ได้ 20% ของ HP สูงสุด ทุกๆ 2 วิ.)
11/158600000 Gold 5970 คริสตัลสีฟ้า 154000 ดาว
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 74Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 16
6448581073
ทำ DMG ATK 300% ใส่ฮีโร่ฝ่ายศัตรู 3 ตัวที่อยู่ใกล้ พร้อมลด 100 พลังงานทุก 1 วิ. เป็นเวลา 5 วิ. สร้างโซนขึ้นรอบตัว ซึ่งหยุดการเคลื่อนไหวของศัตรูที่เข้ามาได้ 20 ตัว ได้ครั้งละ 0.7 วิ. ทุก 1 วิ. เป็นเวลา 3 วิ. (คูลดาวน์: 6 วิ. เมื่อฮีโร่นี้เข้าสู่การต่อสู้ ATK จะเพิ่มขึ้น 100%, ATK SPD เพิ่มขึ้น 60% และได้รับดาเมจลดลง 60% หาก HP ของฮีโร่นี้ต่ำกว่า 60% ดาเมจของเขาจะเพิ่มขึ้นอีกเป็น 200%, ATK SPD เพิ่มขึ้น 60% และได้รับดาเมจลดลง 60% ทุก 2 วิ. เป็นเวลา 2วิ. นอกจากนี้ยังสามารถฟื้น HP ได้ 20% ของ HP สูงสุด ทุกๆ 2 วิ.)
12/15849790 คริสตัลสีฟ้า 485000 ดาว
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 54Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 22Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 8
7029361170
ทำ DMG ATK 330% ใส่ฮีโร่ฝ่ายศัตรู 3 ตัวที่อยู่ใกล้ พร้อมลด 100 พลังงานทุก 1 วิ. เป็นเวลา 5 วิ. สร้างโซนขึ้นรอบตัว ซึ่งหยุดการเคลื่อนไหวของศัตรูที่เข้ามาได้ 20 ตัว ได้ครั้งละ 0.7 วิ. ทุก 1 วิ. เป็นเวลา 3 วิ. (คูลดาวน์: 6 วิ. เมื่อฮีโร่นี้เข้าสู่การต่อสู้ ATK จะเพิ่มขึ้น 100%, ATK SPD เพิ่มขึ้น 60% และได้รับดาเมจลดลง 60% หาก HP ของฮีโร่นี้ต่ำกว่า 60% ดาเมจของเขาจะเพิ่มขึ้นอีกเป็น 200%, ATK SPD เพิ่มขึ้น 60% และได้รับดาเมจลดลง 60% ทุก 2 วิ. เป็นเวลา 2วิ. นอกจากนี้ยังสามารถฟื้น HP ได้ 20% ของ HP สูงสุด ทุกๆ 2 วิ.)
13/153643000 คริสตัลสีฟ้า 941000 ดาว
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 14Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 27
76110141268
ทำ DMG ATK 360% ใส่ฮีโร่ฝ่ายศัตรู 4 ตัวที่อยู่ใกล้ พร้อมลด 100 พลังงานทุก 1 วิ. เป็นเวลา 5 วิ. สร้างโซนขึ้นรอบตัว ซึ่งหยุดการเคลื่อนไหวของศัตรูที่เข้ามาได้ 20 ตัว ได้ครั้งละ 0.7 วิ. ทุก 1 วิ. เป็นเวลา 3 วิ. (คูลดาวน์: 6 วิ. เมื่อฮีโร่นี้เข้าสู่การต่อสู้ ATK จะเพิ่มขึ้น 100%, ATK SPD เพิ่มขึ้น 60% และได้รับดาเมจลดลง 60% หาก HP ของฮีโร่นี้ต่ำกว่า 60% ดาเมจของเขาจะเพิ่มขึ้นอีกเป็น 200%, ATK SPD เพิ่มขึ้น 60% และได้รับดาเมจลดลง 60% ทุก 2 วิ. เป็นเวลา 2วิ. นอกจากนี้ยังสามารถฟื้น HP ได้ 20% ของ HP สูงสุด ทุกๆ 2 วิ.)
14/158820000 คริสตัลสีฟ้า 1581000 ดาว
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 20
81910921365
ทำ DMG ATK 400% ใส่ฮีโร่ฝ่ายศัตรู 4 ตัวที่อยู่ใกล้ พร้อมลด 100 พลังงานทุก 1 วิ. เป็นเวลา 5 วิ. สร้างโซนขึ้นรอบตัว ซึ่งหยุดการเคลื่อนไหวของศัตรูที่เข้ามาได้ 20 ตัว ได้ครั้งละ 0.7 วิ. ทุก 1 วิ. เป็นเวลา 3 วิ. (คูลดาวน์: 6 วิ. เมื่อฮีโร่นี้เข้าสู่การต่อสู้ ATK จะเพิ่มขึ้น 100%, ATK SPD เพิ่มขึ้น 60% และได้รับดาเมจลดลง 60% หาก HP ของฮีโร่นี้ต่ำกว่า 60% ดาเมจของเขาจะเพิ่มขึ้นอีกเป็น 200%, ATK SPD เพิ่มขึ้น 60% และได้รับดาเมจลดลง 60% ทุก 2 วิ. เป็นเวลา 2วิ. นอกจากนี้ยังสามารถฟื้น HP ได้ 20% ของ HP สูงสุด ทุกๆ 2 วิ.)
15/1517920000 คริสตัลสีฟ้า 2985000 ดาว
87811701463
ทำ DMG ATK 450% ใส่ฮีโร่ฝ่ายศัตรู 4 ตัวที่อยู่ใกล้ พร้อมลด 100 พลังงานทุก 1 วิ. เป็นเวลา 5 วิ. สร้างโซนขึ้นรอบตัว ซึ่งหยุดการเคลื่อนไหวของศัตรูที่เข้ามาได้ 20 ตัว ได้ครั้งละ 0.7 วิ. ทุก 1 วิ. เป็นเวลา 3 วิ. (คูลดาวน์: 6 วิ. เมื่อฮีโร่นี้เข้าสู่การต่อสู้ ATK จะเพิ่มขึ้น 100%, ATK SPD เพิ่มขึ้น 60% และได้รับดาเมจลดลง 60% หาก HP ของฮีโร่นี้ต่ำกว่า 60% ดาเมจของเขาจะเพิ่มขึ้นอีกเป็น 200%, ATK SPD เพิ่มขึ้น 60% และได้รับดาเมจลดลง 60% ทุก 2 วิ. เป็นเวลา 2วิ. นอกจากนี้ยังสามารถฟื้น HP ได้ 20% ของ HP สูงสุด ทุกๆ 2 วิ.)
ระดับหมายเหตุ
1ทำ DMG ATK 50% ใส่ฮีโร่ฝ่ายศัตรูที่อยู่ใกล้ๆ 3 ตัว และลดพลังงานลง 15 ทุก 1วิ. เป็นเวลา 5 วิ.
2ทำ DMG ATK 70% ใส่ฮีโร่ฝ่ายศัตรูที่อยู่ใกล้ๆ 3 ตัว และลดพลังงานลง 20 ทุก 1วิ. เป็นเวลา 5 วิ.
3ทำ DMG ATK 90% ใส่ฮีโร่ฝ่ายศัตรูที่อยู่ใกล้ๆ 3 ตัว และลดพลังงานลง 30 ทุก 1วิ. เป็นเวลา 5 วิ.
4ทำ DMG ATK 110% ใส่ฮีโร่ฝ่ายศัตรูที่อยู่ใกล้ๆ 3 ตัว และลดพลังงานลง 40 ทุก 1วิ. เป็นเวลา 5 วิ.
5ทำ DMG ATK 130% ใส่ฮีโร่ฝ่ายศัตรูที่อยู่ใกล้ๆ 3 ตัว และลดพลังงานลง 50 ทุก 1วิ. เป็นเวลา 5 วิ.
6ทำ DMG ATK 160% ใส่ฮีโร่ฝ่ายศัตรูที่อยู่ใกล้ๆ 3 ตัว และลดพลังงานลง 60 ทุก 1วิ. เป็นเวลา 5 วิ.
7ทำ DMG ATK 190% ใส่ฮีโร่ฝ่ายศัตรูที่อยู่ใกล้ๆ 3 ตัว และลดพลังงานลง 70 ทุก 1วิ. เป็นเวลา 5 วิ.
8ทำ DMG ATK 220% ใส่ฮีโร่ฝ่ายศัตรูที่อยู่ใกล้ๆ 3 ตัว และลดพลังงานลง 80 ทุก 1วิ. เป็นเวลา 5 วิ.
9ทำ DMG ATK 250% ใส่ฮีโร่ฝ่ายศัตรูที่อยู่ใกล้ๆ 3 ตัว และลดพลังงานลง 90 ทุก 1วิ. เป็นเวลา 5 วิ.
10ทำ DMG ATK 280% ใส่ฮีโร่ฝ่ายศัตรูที่อยู่ใกล้ๆ 3 ตัว และลดพลังงานลง 100 ทุก 1วิ. เป็นเวลา 5 วิ.
Landwalker
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
129002252755
2312023727511
3334024927516
4356026127522
5378027327527
6400028527533
7422029727538
8444030927543
9466032127549
10488033327554
11510034527560
12532035727565
13554036927571
14576038127576
15598039327581
16620040527587
17642041727592
18664042927598
196860441275103
207080453275109
20 (2 x Star)
1000 (1000ดาว)
10000 (10000Gold)
10ลูกไฟดันเจี้ยน
9980678280109
2110200690280115
2210420702280120
2310640714280125
2410860726280131
2511080738280136
2611300750280142
2711520762280147
2811740774280153
2911960786280158
3012180798280164
3112400810280169
3212620822280175
3312840834280180
3413060846280185
3513280858280191
3613500870280196
3713720882280202
3813940894280207
3914160906280213
4014380918280218
40 (3 x Star)
3000 (4000ดาว)
30000 (40000Gold)
50ลูกไฟดันเจี้ยน
172801143285219
41175001155285225
42177201167285230
43179401179285236
44181601191285241
45183801203285247
46186001215285252
47188201227285258
48190401239285263
49192601251285269
50194801263285274
51197001275285280
52199201287285285
53201401299285291
54203601311285296
55205801323285302
56208001335285307
57210201347285313
58212401359285318
59214601371285324
60216801383285329
60 (4 x Star)
10000 (14000ดาว)
100000 (140000Gold)
75ลูกไฟดันเจี้ยน
245801608290331
61248001620290336
62250201632290342
63252401644290347
64254601656290353
65256801668290358
66259001680290364
67261201692290369
68263401704290375
69265601716290380
70267801728290386
71270001740290391
72272201752290397
73274401764290402
74276601776290408
75278801788290413
76281001800290419
77283201812290424
78285401824290430
79287601836290435
80289801848290441
80 (5 x Star)
20000 (34000ดาว)
200000 (340000Gold)
105ลูกไฟดันเจี้ยน
318802073295443
81321002085295449
82323202097295454
83325402109295460
84327602121295465
85329802133295471
86332002145295476
87334202157295482
88336402169295487
89338602181295493
90340802193295499
91343002205295504
92345202217295510
93347402229295515
94349602241295521
95351802253295526
96354002265295532
97356202277295537
98358402289295543
99360602301295548
100362802313295554
100 (6 x Star)
30000 (64000ดาว)
300000 (640000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
391802538300557
101394002550300562
102396202562300568
103398402574300573
104400602586300579
105402802598300585
106405002610300590
107407202622300596
108409402634300601
109411602646300607
110413802658300612
111416002670300618
112418202682300623
113420402694300629
114422602706300635
115424802718300640
116427002730300646
117429202742300651
118431402754300657
119433602766300662
120435802778300668
120 (7 x Star)
50000 (114000ดาว)
500000 (1140000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
464803003305671
121467003015305677
122469203027305683
123471403039305688
124473603051305694
125475803063305699
126478003075305705
127480203087305710
128482403099305716
129484603111305722
130486803123305727
131489003135305733
132491203147305738
133493403159305744
134495603171305750
135497803183305755
136500003195305761
137502203207305766
138504403219305772
139506603231305778
140508803243305783
140 (8 x Star)
100000 (214000ดาว)
1000000 (2140000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
537803468310787
141540003480310793
142542203492310798
143544403504310804
144546603516310810
145548803528310815
146551003540310821
147553203552310826
148555403564310832
149557603576310838
150559803588310843
151562003600310849
152564203612310855
153566403624310860
154568603636310866
155570803648310871
156573003660310877
157575203672310883
158577403684310888
159579603696310894
160581803708310900
160 (9 x Star)
200000 (414000ดาว)
2000000 (4140000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
610803933315904
161613003945315910
162615203957315915
163617403969315921
164619603981315927
165621803993315932
166624004005315938
167626204017315944
168628404029315949
169630604041315955
170632804053315961
171635004065315966
172637204077315972
173639404089315977
174641604101315983
175643804113315989
176646004125315994
1776482041373151000
1786504041493151006
1796526041613151011
1806548041733151017
180 (10 x Star)
400000 (814000ดาว)
5000000 (9140000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
6838043983201022
1816860044103201028
1826882044223201033
1836904044343201039
1846926044463201045
1856948044583201050
1866970044703201056
1876992044823201062
1887014044943201067
1897036045063201073
1907058045183201079
1917080045303201084
1927102045423201090
1937124045543201096
1947146045663201101
1957168045783201107
1967190045903201113
1977212046023201119
1987234046143201124
1997256046263201130
2007278046383201136
Landwalker
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
14868018752907
249010188729014
349340189929020
449670191129027
550000192329034
650330193529041
750660194729048
850990195929054
951320197129061
1051650198329068
1151980199529075
1252310200729082
1352640201929089
1452970203129095
15533002043290102
16536302055290109
17539602067290116
18542902079290123
19546202091290129
20549502103290136
21552802115290143
22556102127290150
23559402139290157
24562702151290163
25566002163290170
26569302175290177
27572602187290184
28575902199290191
29579202211290198
30582502223290204
31585802235290211
32589102247290218
33592402259290225
34595702271290232
35599002283290238
36602302295290245
37605602307290252
38608902319290259
39612202331290266
40615502343290272
41618802355290279
42622102367290286
43625402379290293
44628702391290300
45632002403290307
46635302415290313
47638602427290320
48641902439290327
49645202451290334
50648502463290341
51651802475290347
52655102487290354
53658402499290361
54661702511290368
55665002523290375
56668302535290381
57671602547290388
58674902559290395
59678202571290402
60681502583290409
61684802595290415
62688102607290422
63691402619290429
64694702631290436
65698002643290443
66701302655290450
67704602667290456
68707902679290463
69711202691290470
70714502703290477
71717802715290484
72721102727290490
73724402739290497
74727702751290504
75731002763290511
76734302775290518
77737602787290524
78740902799290531
79744202811290538
80747502823290545
80 (5 x Star)
20000 (20000ดาว)
200000 (200000Gold)
105ลูกไฟดันเจี้ยน
788103138295547
81791403150295554
82794703162295561
83798003174295568
84801303186295574
85804603198295581
86807903210295588
87811203222295595
88814503234295602
89817803246295609
90821103258295616
91824403270295622
92827703282295629
93831003294295636
94834303306295643
95837603318295650
96840903330295657
97844203342295663
98847503354295670
99850803366295677
100854103378295684
100 (6 x Star)
30000 (50000ดาว)
300000 (500000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
894703693300687
101898003705300694
102901303717300700
103904603729300707
104907903741300714
105911203753300721
106914503765300728
107917803777300735
108921103789300742
109924403801300748
110927703813300755
111931003825300762
112934303837300769
113937603849300776
114940903861300783
115944203873300790
116947503885300797
117950803897300803
118954103909300810
119957403921300817
120960703933300824
120 (7 x Star)
50000 (100000ดาว)
500000 (1000000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
1001304248305827
1211004604260305834
1221007904272305841
1231011204284305848
1241014504296305855
1251017804308305862
1261021104320305869
1271024404332305876
1281027704344305882
1291031004356305889
1301034304368305896
1311037604380305903
1321040904392305910
1331044204404305917
1341047504416305924
1351050804428305931
1361054104440305938
1371057404452305945
1381060704464305951
1391064004476305958
1401067304488305965
140 (8 x Star)
100000 (200000ดาว)
1000000 (2000000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
1107904803310969
1411111204815310976
1421114504827310983
1431117804839310990
1441121104851310997
14511244048633101004
14611277048753101011
14711310048873101018
14811343048993101024
14911376049113101031
15011409049233101038
15111442049353101045
15211475049473101052
15311508049593101059
15411541049713101066
15511574049833101073
15611607049953101080
15711640050073101087
15811673050193101094
15911706050313101101
16011739050433101108
160 (9 x Star)
200000 (400000ดาว)
2000000 (4000000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
12145053583151112
16112178053703151119
16212211053823151126
16312244053943151133
16412277054063151140
16512310054183151147
16612343054303151154
16712376054423151161
16812409054543151168
16912442054663151175
17012475054783151182
17112508054903151188
17212541055023151195
17312574055143151202
17412607055263151209
17512640055383151216
17612673055503151223
17712706055623151230
17812739055743151237
17912772055863151244
18012805055983151251
180 (10 x Star)
400000 (800000ดาว)
5000000 (9000000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
13211059133201256
18113244059253201263
18213277059373201270
18313310059493201277
18413343059613201284
18513376059733201291
18613409059853201298
18713442059973201305
18813475060093201312
18913508060213201319
19013541060333201326
19113574060453201333
19213607060573201340
19313640060693201347
19413673060813201354
19513706060933201361
19613739061053201368
19713772061173201375
19813805061293201382
19913838061413201389
20013871061533201396
Landwalker
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
110200037532908
2102495376529016
3102990377729024
4103485378929032
5103980380129041
6104475381329049
7104970382529057
8105465383729065
9105960384929073
10106455386129081
11106950387329089
12107445388529097
131079403897290105
141084353909290114
151089303921290122
161094253933290130
171099203945290138
181104153957290146
191109103969290154
201114053981290162
211119003993290170
221123954005290178
231128904017290187
241133854029290195
251138804041290203
261143754053290211
271148704065290219
281153654077290227
291158604089290235
301163554101290243
311168504113290251
321173454125290260
331178404137290268
341183354149290276
351188304161290284
361193254173290292
371198204185290300
381203154197290308
391208104209290316
401213054221290324
411218004233290333
421222954245290341
431227904257290349
441232854269290357
451237804281290365
461242754293290373
471247704305290381
481252654317290389
491257604329290397
501262554341290406
511267504353290414
521272454365290422
531277404377290430
541282354389290438
551287304401290446
561292254413290454
571297204425290462
581302154437290470
591307104449290479
601312054461290487
611317004473290495
621321954485290503
631326904497290511
641331854509290519
651336804521290527
661341754533290535
671346704545290543
681351654557290552
691356604569290560
701361554581290568
711366504593290576
721371454605290584
731376404617290592
741381354629290600
751386304641290608
761391254653290616
771396204665290625
781401154677290633
791406104689290641
801411054701290649
811416004713290657
821420954725290665
831425904737290673
841430854749290681
851435804761290689
861440754773290698
871445704785290706
881450654797290714
891455604809290722
901460554821290730
911465504833290738
921470454845290746
931475404857290754
941480354869290762
951485304881290771
961490254893290779
971495204905290787
981500154917290795
991505104929290803
1001510054941290811
100 (6 x Star)
30000 (30000ดาว)
300000 (300000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
1591255571300817
1011596205583300825
1021601155595300833
1031606105607300841
1041611055619300849
1051616005631300858
1061620955643300866
1071625905655300874
1081630855667300882
1091635805679300890
1101640755691300898
1111645705703300907
1121650655715300915
1131655605727300923
1141660555739300931
1151665505751300939
1161670455763300947
1171675405775300956
1181680355787300964
1191685305799300972
1201690255811300980
120 (7 x Star)
50000 (80000ดาว)
500000 (800000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
1771456441305983
1211776406453305992
12217813564653051000
12317863064773051008
12417912564893051016
12517962065013051024
12618011565133051033
12718061065253051041
12818110565373051049
12918160065493051057
13018209565613051065
13118259065733051073
13218308565853051082
13318358065973051090
13418407566093051098
13518457066213051106
13618506566333051114
13718556066453051123
13818605566573051131
13918655066693051139
14018704566813051147
140 (8 x Star)
100000 (180000ดาว)
1000000 (1800000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
19516573113101151
14119566073233101159
14219615573353101168
14319665073473101176
14419714573593101184
14519764073713101192
14619813573833101200
14719863073953101209
14819912574073101217
14919962074193101225
15020011574313101233
15120061074433101242
15220110574553101250
15320160074673101258
15420209574793101266
15520259074913101274
15620308575033101283
15720358075153101291
15820407575273101299
15920457075393101307
16020506575513101316
160 (9 x Star)
200000 (380000ดาว)
2000000 (3800000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
21318581813151320
16121368081933151328
16221417582053151337
16321467082173151345
16421516582293151353
16521566082413151361
16621615582533151370
16721665082653151378
16821714582773151386
16921764082893151394
17021813583013151403
17121863083133151411
17221912583253151419
17321962083373151427
17422011583493151436
17522061083613151444
17622110583733151452
17722160083853151460
17822209583973151469
17922259084093151477
18022308584213151485
180 (10 x Star)
400000 (780000ดาว)
5000000 (8800000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
23120590513201490
18123170090633201498
18223219590753201507
18323269090873201515
18423318590993201523
18523368091113201531
18623417591233201540
18723467091353201548
18823516591473201556
18923566091593201565
19023615591713201573
19123665091833201581
19223714591953201589
19323764092073201598
19423813592193201606
19523863092313201614
19623912592433201622
19723962092553201631
19824011592673201639
19924061092793201647
20024110592913201656
ระดับคุณสมบัติของสัตว์เลี้ยงราคาHeroMightDestiny
140 โจมตี530
21495 HPGold x 100000
ดาว x 3000
5600
356 ความแม่นยำGold x 100000
ดาว x 3000
51000
456 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
51500
5127 โจมตีGold x 300000
ดาว x 6500
141900
61635 HPGold x 300000
ดาว x 6500
52200
712 คริติคอลGold x 300000
ดาว x 6500
52700
812 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลGold x 300000
ดาว x 6500
53100
949 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
53600
104490 HPGold x 600000
ดาว x 10500
144000
1159 โจมตีGold x 600000
ดาว x 10500
64500
122095 HPGold x 600000
ดาว x 10500
65100
1379 ความแม่นยำGold x 600000
ดาว x 10500
65600
1479 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 18
66200
15178 โจมตีGold x 1200000
ดาว x 15000
196800
162285 HPGold x 1200000
ดาว x 15000
67400
1717 คริติคอลGold x 1200000
ดาว x 15000
68100
1817 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลGold x 1200000
ดาว x 15000
68800
1965 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 24
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
Landwalker x 1 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 569500
20ความสามารถ 11 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
3010500
2176 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
811700
222695 HPคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
813000
23101 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
814400
24101 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20
815900
25229 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
2417500
262940 HPคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
820000
2722 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
821600
2822 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
823200
2983 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20
824800
308085 HPคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
2426400
3192 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1028000
323290 HPคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1029600
33124 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1031200
34124 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 14
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1032800
35280 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
3034400
363590 HPคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1036000
3729 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1037600
3829 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1039200
39102 โจมตีKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
Landwalker x 2 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 101040800
40ความสามารถ 12 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
4841100
41110 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1241500
423890 HPคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1241800
43150 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1242200
44150 หลบหลีกKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
1242500
45330 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
3542900
464240 HPคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243200
4732 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243600
4832 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243900
49120 โจมตีKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
1244300
5011680 HPคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
3544600
51130 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445000
524490 HPคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445300
53170 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445700
54170 หลบหลีกKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1446000
55385 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
4146400
564900 HPคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1446700
5738 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1447100
5838 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1447400
59145 โจมตีKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 15
Landwalker x 4 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 201447800
60ความสามารถ 13 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
6548200
61144 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1548600
625090 HPคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1549000
63191 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1549500
64191 หลบหลีกKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1550000
65432 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
4650600
665550 HPคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1551200
6742 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1551900
6842 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1552600
69155 โจมตีKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1553400
7015270 HPคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
4654200
71161 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1755100
725690 HPคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1756000
73213 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1757000
74213 หลบหลีกKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
1758000
75483 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
5159100
766200 HPคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1760200
7747 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1761400
7847 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1762600
79173 โจมตีKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 10
Landwalker x 6 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 301763800
80ความสามารถ 14 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
8264300
81178 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1964800
826290 HPคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1965300
83236 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1965800
84236 หลบหลีกKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
1966300
85534 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
5766800
866850 HPคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1967300
8752 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1967800
8852 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1968300
89194 โจมตีKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
1968800
9018860 HPคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
5769400
91193 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2170000
926890 HPคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2170600
93258 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2171200
94258 หลบหลีกKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
2171800
95585 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
6272400
967510 HPคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2173000
9757 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2173600
9857 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2174200
99211 โจมตีKarmic Rock VI - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 12
Landwalker x 8 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 402174800
100ความสามารถ 15 ระดับ990

สกินสกิน

  • Martial Artist
สกินฮีโร่หมายเหตุเอฟเฟคสกินราคา
Martial Artist
Martial Artist
เมื่อได้รับสกินของ Landwalker แล้วนำมามอบให้กับฮีโร่: ATK +400, HP +10000 เมื่อผ่านการฝึกฝนอย่างหนัก ไม่เพียงแค่ร่างกายของเค้าเท่านั้นที่แข็งแกร่งขึ้น แต่นั่นยังทำให้จิตของเขากล้าแกร่งขึ้นจนสามารถมองผ่านทะลุทุกความคิดจนมองเห็นจิตวิญญาณของตัวเองได้!400 โจมตี
10000 HP
ชิ้นส่วน Martial Artist - นำไปแลกสกินของ Landwalker ,ใช้เสริมพลังของสกิน x 50
ระดับ HP โจมตี ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริติคอล หลบหลีก ความแม่นยำ คริติคอล DMG Might เลื่อนตำแหน่ง ระดับ
1 10000 400 560 Shards + 10 ชิ้นส่วน Martial Artist - นำไปแลกสกินของ Landwalker ,ใช้เสริมพลังของสกิน
2 2625 105 6 840 Shards + 15 ชิ้นส่วน Martial Artist - นำไปแลกสกินของ Landwalker ,ใช้เสริมพลังของสกิน
3 15 15 6 1120 Shards + 20 ชิ้นส่วน Martial Artist - นำไปแลกสกินของ Landwalker ,ใช้เสริมพลังของสกิน
4 75 75 6 1400 Shards + 25 ชิ้นส่วน Martial Artist - นำไปแลกสกินของ Landwalker ,ใช้เสริมพลังของสกิน
5 3250 130 9 1680 Shards + 30 ชิ้นส่วน Martial Artist - นำไปแลกสกินของ Landwalker ,ใช้เสริมพลังของสกิน
6 25 25 9 1960 Shards + 35 ชิ้นส่วน Martial Artist - นำไปแลกสกินของ Landwalker ,ใช้เสริมพลังของสกิน
7 105 105 9 2240 Shards + 40 ชิ้นส่วน Martial Artist - นำไปแลกสกินของ Landwalker ,ใช้เสริมพลังของสกิน
8 4125 165 12 2520 Shards + 45 ชิ้นส่วน Martial Artist - นำไปแลกสกินของ Landwalker ,ใช้เสริมพลังของสกิน
9 35 35 12 2800 Shards + 50 ชิ้นส่วน Martial Artist - นำไปแลกสกินของ Landwalker ,ใช้เสริมพลังของสกิน
10 135 135 12 3080 Shards + 55 ชิ้นส่วน Martial Artist - นำไปแลกสกินของ Landwalker ,ใช้เสริมพลังของสกิน
11 5250 210 15 3360 Shards + 60 ชิ้นส่วน Martial Artist - นำไปแลกสกินของ Landwalker ,ใช้เสริมพลังของสกิน
12 45 45 15 3640 Shards + 65 ชิ้นส่วน Martial Artist - นำไปแลกสกินของ Landwalker ,ใช้เสริมพลังของสกิน
13 165 165 15 3920 Shards + 70 ชิ้นส่วน Martial Artist - นำไปแลกสกินของ Landwalker ,ใช้เสริมพลังของสกิน
14 6625 265 18 4200 Shards + 75 ชิ้นส่วน Martial Artist - นำไปแลกสกินของ Landwalker ,ใช้เสริมพลังของสกิน
15 55 55 18 4480 Shards + 80 ชิ้นส่วน Martial Artist - นำไปแลกสกินของ Landwalker ,ใช้เสริมพลังของสกิน
16 195 195 18 4760 Shards + 85 ชิ้นส่วน Martial Artist - นำไปแลกสกินของ Landwalker ,ใช้เสริมพลังของสกิน
17 8250 330 21 5040 Shards + 90 ชิ้นส่วน Martial Artist - นำไปแลกสกินของ Landwalker ,ใช้เสริมพลังของสกิน
18 55 55 21 5320 Shards + 95 ชิ้นส่วน Martial Artist - นำไปแลกสกินของ Landwalker ,ใช้เสริมพลังของสกิน
19 195 195 21 5600 Shards + 100 ชิ้นส่วน Martial Artist - นำไปแลกสกินของ Landwalker ,ใช้เสริมพลังของสกิน
20 10125 405 24
ทั้งหมด 58520 Shards1045 ชิ้นส่วน Martial Artist - นำไปแลกสกินของ Landwalker ,ใช้เสริมพลังของสกิน

Destiny

มีฮีโร่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ 2 ตัว เพื่อปลดล็อกเนื้อเรื่อง และรับรางวัลจากหีบ
Rainbow Islands
Rainbow Islands
หมายเหตุ ฮีโร่ รางวัล
หมู่เกาะเรนโบว์ตั้งอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรลึกของนาร์เซีย เป็นสวรรค์เขตร้อนที่ได้รับความอบอุ่นจากแสงแดดและสายรุ้ง ตำนานเล่าว่าชาวพื้นเมืองคนแรกที่มาจากดินแดนที่เต็มไปด้วยอันตรายและความขัดแย้ง โชคดีที่การเดินทางยากลำบากของพวกเขาได้ไม่เสียเปล่า เมื่อค้นพบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับพวกเขาผู้บุกเบิกเหล่านี้จึงตั้งรากฐานและเจริญรุ่งเรืองบนชายฝั่งอันเงียบสงบของเกาะ 2 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
สำหรับส่วนใหญ่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันยังคงใช้ชีวิตแบบอิสระ ซึ่งบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นแบบแผนมา เมื่อหมู่เกาะมีผู้เข้าคนท่องเที่ยวมากขึ้น เร็วๆนี้ด้วยข่าวลือกระจายไปทั่วแผ่นดินใหญ่ ว่ามีชนเผ่าที่มีอำนาจลึกลับซ่อนตัวอยู่บนเกาะ หลายคนมาเพื่อสำรวจ แต่ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ จนกระทั่งเรื่องซาลง นักสำรวจบางคนเลือกที่จะอยู่บนเกาะนี้ต่อ และมีความสุขที่จะใช้ชีวิตอย่างสงบ 4 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
สงครามที่เกิดขึ้นในนาร์เซียไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนชาวเกาะแม้แต่น้อย แต่หารู้ไม่ อยู่มาวันหนึ่งทะเลกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่ที่แรงพอที่จะผลักเทพมารีนออกจากบ้านใต้น้ำของเธอจนเกยตื้นบนฝั่ง พวกชาวเกาะได้ค้นพบว่ามีสงครามเกิดขึ้นอีกครั้งในทะเลใต้พวกเขา พวกเขาไม่สามารถละเลยความขัดแย้งที่ใกล้เข้ามาได้ เป็นครั้งแรกที่ชาวเกาะเรนโบว์เตรียมพร้อมที่จะปกป้องบ้านและเพื่อนบ้านของพวกเขา 6 Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Landwalker + หนูน้อยคริสต์มาส + Rowdy Rascals + ซานตาคลอส + Snowzilla + เทพมารีน + Succubus + Triton
หลังฮีโร่วิวัฒนาการแล้วสามารถเปิดใช้อุปกรณ์ได้

อุปกรณ์

หมายเหตุ
Ironfist Gauntlet
Ironfist Gauntlet
ถุงมือเหล็กกล้าที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเพชร! หากอยู่ในมือของปรมาจารย์ด้านการต่อสู้แล้วล่ะก็ คนๆ นั้นก็จะไร้เทียมทานในทันที!

เลือกที่ดีที่สุดที่ได้รับสำหรับวีรบุรุษ คลิกเพื่อลงคะแนน

ความสามารถของฮีโร่

0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
1
0
6

เหรียญตรา

0
0
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

คำอธิบายสกิล

1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
9
2
0
0
0
0
0
0
0
1

สัตว์

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
2
0
0
0

หลอม

0
0
0
0
1
6
11

ขอรับรางวัล

จ้าง ฮีโร่ ที่มีพลังมากได้ที่ Hero Altar!
เปลี่ยนเป็นโหมดไอเทม ภายใน "Heroes Altar" เพื่อเก็บการ์ดฮีโร่ และ essences ในคลังสินค้า
คุณสามารถจ้าง ฮีโร่ ได้โดยการใช้ Shards, Soulstones, อัญมณี หรือ ดาว
จ้าง ค่าใช้จ่ายในการจ้าง โอกาส *
Landwalker - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Landwalker --- 100 %
ไอเทม จำนวน โอกาส *
การ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ V - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1
Landwalker Soulstone จำนวน โอกาส *
น้ำพุแห่งชีวิตแต่งงานที่ไม่ราบรื่น้ำพุแห่งชีวิตแต่งงานที่ไม่ราบรื่ 1-3 / 200

* -มีโอกาสที่แน่นอน

3 มิติรุ่นของตัวละคร

ยิ่งไปกว่านั้น

Wardens
จ้างฮีโร่
วิวัฒนาการและประสบการณ์
เปรียบเทียบของที่มีลักษณะของฮีโร่
เปรียบเทียบของความแข็งแกร่งฮีโร่
เครื่องคิดเลขของที่มีลักษณะของฮีโร่
Enlighten
ความสามารถของฮีโร่
ไอเทม - เหรียญตรา
3 มิติรุ่นของตัวละคร
เวทมนตร์