ตึก: คลังสินค้า

ลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
เร่งความเร็วสิ่งก่อสร้าง

คลังสินค้า


อาคารใช้ สำหรับเก็บไอเทม

HPMightพื้นที่ว่างเวลาการอัพเกรดต้นทุนการผลิต
คลังสินค้า500013x3 10 น่อย500Mana

Draconic

ระดับ HP ต้นทุนการผลิต ราคา การอัพเกรด Might
1 +18% ชิ้นส่วน Draconic - Warehouse - แลก Warehouse สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 50 ชิ้นส่วน Draconic - Warehouse - แลก Warehouse สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 5 180 ทำความเสียหาย 2500 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 15% และการเคลื่อนที่ 25% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
2 +20% ชิ้นส่วน Draconic - Warehouse - แลก Warehouse สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 10 200 ทำความเสียหาย 4000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 20% และการเคลื่อนที่ 30% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
3 +24% ชิ้นส่วน Draconic - Warehouse - แลก Warehouse สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 20 240 ทำความเสียหาย 6000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 25% และการเคลื่อนที่ 35% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
4 +32% ชิ้นส่วน Draconic - Warehouse - แลก Warehouse สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 40 320 ทำความเสียหาย 8000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 30% และการเคลื่อนที่ 40% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
5 +44% ชิ้นส่วน Draconic - Warehouse - แลก Warehouse สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 60 440 ทำความเสียหาย 10000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 35% และการเคลื่อนที่ 45% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
6 +60% ชิ้นส่วน Draconic - Warehouse - แลก Warehouse สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 80 600 ทำความเสียหาย 13000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 40% และการเคลื่อนที่ 50% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
7 +80% ชิ้นส่วน Draconic - Warehouse - แลก Warehouse สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 100 800 ทำความเสียหาย 16000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 50% และการเคลื่อนที่ 60% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
8 +105% ชิ้นส่วน Draconic - Warehouse - แลก Warehouse สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 125 1050 ทำความเสียหาย 20000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 60% และการเคลื่อนที่ 70% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
9 +135% ชิ้นส่วน Draconic - Warehouse - แลก Warehouse สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 150 1350 ทำความเสียหาย 25000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 70% และการเคลื่อนที่ 80% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
10 +170% 1700 ทำความเสียหาย 30000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 80% และการเคลื่อนที่ 90% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ

Trade Merits

ข้อมูลสินค้า จำนวน ราคา โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม
Tome I - ได้รับ 1000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ 40 600 ของรางวัล: Merits 16.4%
Tome II - ได้รับ 5000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ 16 1120 ของรางวัล: Merits 16.4%
Tome III - ได้รับ 20000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ 8 2000 ของรางวัล: Merits 16.4%
การ์ด รีเฟรช ความสามารถ - รีเฟรช ความสามารถของฮีโร่ ฟรี 1 ครั้ง 1 300 ของรางวัล: Merits 2%
การ์ด เข้าสู่ ดันเจี้ยน - เพิ่ม 5 โอกาส ในการเข้าดันเจี้ยน 1 250 ของรางวัล: Merits 8.2%
การ์ด สำเร็จภารกิจ - เพิ่ม การสำเร็จภารกิจอัตโนมัติ เป็น 3 ครั้ง 1 700 ของรางวัล: Merits 8.2%
การ์ด รีเฟรชภารกิจ - ทำการปลดล็อค ภารกิจชุดต่อไป ทันที 1 4000 ของรางวัล: Merits 8.2%
การ์ดสำหรับช่องฮีโร่ - ปลดล็อค 1 ช่อง Heroes Altar 1 250 ของรางวัล: Merits 8.2%
Slime Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 100 สกิล EXP 10 250 ของรางวัล: Merits 8.2%
Crystal Ooze Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 600 สกิล EXP 2 270 ของรางวัล: Merits 8.2%
Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP 1 670 ของรางวัล: Merits 8.2%
แพค หินดาบเขียว I - ได้รับ 10 หินดาบเขียว 1 55 ของรางวัล: Merits 8.2%
แพค หินดาบเขียว II - ได้รับ 50 หินดาบเขียว 1 250 ของรางวัล: Merits 8.2%
แพค หินดาบเขียว III - ได้รับ 200 หินดาบเขียว 1 900 ของรางวัล: Merits 8.2%
แพค ดาว I - ได้รับ 100 ดาว 1 42 ของรางวัล: Merits 8.2%
แพค ดาว II - ได้รับ 500 ดาว 1 180 ของรางวัล: Merits 8.2%
แพค ดาว III - ได้รับ 2000 ดาว 1 630 ของรางวัล: Merits 8.2%
Monster Pass - ได้รับเพิ่ม 1 ทางเข้า ในเวฟ 1 3500 ของรางวัล: Merits 8.2%
การด์ ทดลองเข้า - เพิ่ม 1 ทางเข้า ของ Hero Trials 2 1000 ของรางวัล: Merits 8.2%
แพค ทอง I - คุณได้รับ 10000 ทอง! 3 84 ของรางวัล: Merits 8.2%
แพค ทอง II - คุณได้รับ 50000 ทอง! 2 250 ของรางวัล: Merits 8.2%
แพค ทอง III - คุณได้รับ 300000 ทอง! 1 675 ของรางวัล: Merits 8.2%
แพค Mana I - คุณได้รับ 10000 Mana! 3 84 ของรางวัล: Merits 8.2%
แพค Mana II - คุณได้รับ 50000 Mana! 2 250 ของรางวัล: Merits 8.2%
แพค Mana III - คุณได้รับ 300000 Mana! 1 675 ของรางวัล: Merits 8.2%
Team Dungeon Card - เพิ่มโอกาสเข้า Team Dungeon 1 ครั้ง 1 7065 ของรางวัล: Merits 0%
กล่องอัญมณี - ได้รับ 10 อัญมณี 1 250 ของรางวัล: Merits 0%
กุญแจสีเงิน - ปลดล็อคหีบสมบัติลึกลับ 1 500 ของรางวัล: Merits 0%
กุญแจสีทอง - ปลดล็อคหีบสมบัติลึกลับ 1 1500 ของรางวัล: Merits 0%
กระเป๋าคริสตัลสีฟ้า S - รับ 1000 คริสตัลสีฟ้า 4 1000 ของรางวัล: Merits 0%
กระเป๋าคริสตัลสีฟ้า L - รับ 5000 คริสตัลสีฟ้า 2 2520 ของรางวัล: Merits 0%
กล่องคริสตัลสีฟ้า S - รับ 20000 คริสตัลสีฟ้า 1 5040 ของรางวัล: Merits 0%
กระเป๋าคริสตัลสีแดง S - รับ 10 คริสตัลสีแดง 4 1000 ของรางวัล: Merits 0%
กระเป๋าคริสตัลสีแดง L - รับ 50 คริสตัลสีแดง 2 2520 ของรางวัล: Merits 0%
กล่องคริสตัลสีแดง S - รับ 200 คริสตัลสีแดง 1 5040 ของรางวัล: Merits 0%
การ์ดความแข็งแกร่ง - ฟื้นคืน 40 ความแข็งแกร่ง 1 3950 ของรางวัล: Merits 0%
การ์ดทีม HBM - เพิ่มโอกาสเข้า HBM 1 ครั้ง 1 5660 ของรางวัล: Merits 0%
Blessed Tome I - ได้รับค่า EXP 100,000 สำหรับฮีโร่ 3 3330 ของรางวัล: Merits 0%
Mastery Essence I - ได้รับค่าสกิล 15,000 EXP 1 3685 ของรางวัล: Merits 0%
การ์ดอารีน่า - เพิ่มโอกาส 1 ครั้ง ในการต่อสู้ในอารีน่า 1 2520 ของรางวัล: Merits 0%
การ์ดเข้า Archdemon - เพิ่มโอกาสเข้าด่าน Archdemon 1 ครั้ง 1 12500 ของรางวัล: Merits 0%
เปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนชื่อของคุณ 1 25000 ของรางวัล: Merits 0%
การ์ดเข้าศึกจอมราชันย์ - เพิ่มจำนวนต่อสู้ในศึกจอมราชันย์ 1 ครั้ง 1 3840 ของรางวัล: Merits 0%
Work Hammer I - ลดเวลาการสร้างให้น้อยลง 15 นาที 4 160 ของรางวัล: Merits 0%
Work Hammer II - ลดเวลาการสร้างให้น้อยลง 1 ชม. 4 640 ของรางวัล: Merits 0%
Work Hammer III - ลดเวลาการสร้างให้น้อยลง 6 ชม. 2 1920 ของรางวัล: Merits 0%
Work Hammer IV - ลดเวลาการสร้างให้น้อยลง 12 ชม. 2 3840 ของรางวัล: Merits 0%
Work Hammer V - ลดเวลาการสร้างให้น้อยลง 1 วัน 2 7680 ของรางวัล: Merits 0%
Unknown - Unknown 1 7065 ของรางวัล: Merits 0%
Unknown - Unknown 1 5660 ของรางวัล: Merits 0%
ไข่สัตว์เลี้ยง หายาก - ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง หายาก 1 4640 ของรางวัล: Merits 0%
ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน - ได้รับ 1 ไข่สัตว์เลี้ยง ตำนาน 1 8030 ของรางวัล: Merits 0%
การ์ดฮีโร่ - สุ่ม 1 ฮีโร่ 1 72 ของรางวัล: Merits 8.2%
การ์ดฮีโร่ชั้นสูง - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับสูง 1 300 ของรางวัล: Merits 8.2%
การ์ดฮีโร่ตำนาน - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1 13000 ของรางวัล: Merits 8.2%
การ์ดฮีโร่บูชายัญ - ทำการสุ่มจ้าง 1 เมือก 1 1600 ของรางวัล: Merits 8.2%
แพค EXP I - ได้รับ EXP เล็กๆน้อยๆ 4 500 ของรางวัล: Merits 8.2%
แพค EXP II - ได้รับ EXP บางส่วน 4 1900 ของรางวัล: Merits 8.2%
แพค EXP III - ได้รับ EXP มากมาย 4 4500 ของรางวัล: Merits 8.2%
กระเป๋าเหรียญตรา - ได้รับเหรียญตราบางส่วน 1 1275 ของรางวัล: Merits 0%
กระเป๋าเหรียญตราหายาก - ได้รับเหรียญตราบางส่วน 1 1595 ของรางวัล: Merits 0%
กล่องเหรียญตรา - ได้รับเหรียญตราบางส่วน 1 6365 ของรางวัล: Merits 0%
กล่องเหรียญตราหายาก - ได้รับเหรียญตราบางส่วน 1 7960 ของรางวัล: Merits 0%
การ์ดฮีโร่ในตำนานหายาก - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1 67000 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา ฟื้นคืน (Revive) I - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 10%
ระดับ 1
1 3000 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา ฟื้นคืน (Revive) I - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 15%
ระดับ 2
1 15000 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา ฟื้นคืน (Revive) II - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 10%
ระดับ 1
1 3000 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา ฟื้นคืน (Revive) II - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 15%
ระดับ 2
1 15000 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา ฟื้นคืน (Revive) III - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 10%
ระดับ 1
1 3000 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา ฟื้นคืน (Revive) III - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 15%
ระดับ 2
1 15000 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา ฟื้นคืน (Revive) IV - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 10%
ระดับ 1
1 3000 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา ฟื้นคืน (Revive) IV - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 15%
ระดับ 2
1 15000 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา หมัดพิฆาต (Heavy Blow) I - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 1 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 1
1 1500 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา หมัดพิฆาต (Heavy Blow) I - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 1.5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
1 7500 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา หมัดพิฆาต (Heavy Blow) II - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 1 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 1
1 1500 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา หมัดพิฆาต (Heavy Blow) II - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 1.5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
1 7500 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา หมัดพิฆาต (Heavy Blow) III - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 1 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 1
1 1500 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา หมัดพิฆาต (Heavy Blow) III - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 1.5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
1 7500 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา หมัดพิฆาต (Heavy Blow) IV - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 1 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 1
1 1500 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา หมัดพิฆาต (Heavy Blow) IV - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 1.5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
1 7500 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา ฟื้นค่าพลังงาน (Revitalize) I - รับ Energy 20% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 1
1 3000 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา ฟื้นค่าพลังงาน (Revitalize) I - รับ Energy 40% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 2
1 15000 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา ฟื้นค่าพลังงาน (Revitalize) II - รับ Energy 20% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 1
1 3000 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา ฟื้นค่าพลังงาน (Revitalize) II - รับ Energy 40% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 2
1 15000 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา ฟื้นค่าพลังงาน (Revitalize) III - รับ Energy 20% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 1
1 3000 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา ฟื้นค่าพลังงาน (Revitalize) III - รับ Energy 40% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 2
1 15000 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา ฟื้นค่าพลังงาน (Revitalize) IV - รับ Energy 20% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 1
1 3000 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา ฟื้นค่าพลังงาน (Revitalize) IV - รับ Energy 40% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 2
1 15000 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา หินเพลิง (Self Destruct) I - สร้างความเสียหาย 100% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต
ระดับ 1
1 1500 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา หินเพลิง (Self Destruct) I - สร้างความเสียหาย 175% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต
ระดับ 2
1 7500 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา หินเพลิง (Self Destruct) II - สร้างความเสียหาย 100% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต
ระดับ 1
1 1500 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา หินเพลิง (Self Destruct) II - สร้างความเสียหาย 175% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต
ระดับ 2
1 7500 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา หินเพลิง (Self Destruct) III - สร้างความเสียหาย 100% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต
ระดับ 1
1 1500 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา หินเพลิง (Self Destruct) III - สร้างความเสียหาย 175% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต
ระดับ 2
1 7500 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา หินเพลิง (Self Destruct) IV - สร้างความเสียหาย 100% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต
ระดับ 1
1 1500 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา หินเพลิง (Self Destruct) IV - สร้างความเสียหาย 175% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต
ระดับ 2
1 7500 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา ระเบิดแห่งความตาย (Deadly Strike) I - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 3 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 1
1 1500 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา ระเบิดแห่งความตาย (Deadly Strike) I - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 4 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
1 7500 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา ระเบิดแห่งความตาย (Deadly Strike) II - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 3 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 1
1 1500 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา ระเบิดแห่งความตาย (Deadly Strike) II - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 4 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
1 7500 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา ระเบิดแห่งความตาย (Deadly Strike) III - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 3 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 1
1 1500 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา ระเบิดแห่งความตาย (Deadly Strike) III - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 4 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
1 7500 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา ระเบิดแห่งความตาย (Deadly Strike) IV - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 3 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 1
1 1500 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา ระเบิดแห่งความตาย (Deadly Strike) IV - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 4 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
1 7500 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา ดาวกระจาย (Scatter) I - ลด Energy ของเป้าหมายลง 5 แต้มเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 1
1 1500 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา ดาวกระจาย (Scatter) I - ลด Energy ของเป้าหมายลง 10 แต้มเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
1 7500 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา ดาวกระจาย (Scatter) II - ลด Energy ของเป้าหมายลง 5 แต้มเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 1
1 1500 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา ดาวกระจาย (Scatter) II - ลด Energy ของเป้าหมายลง 10 แต้มเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
1 7500 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา ดาวกระจาย (Scatter) III - ลด Energy ของเป้าหมายลง 5 แต้มเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 1
1 1500 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา ดาวกระจาย (Scatter) III - ลด Energy ของเป้าหมายลง 10 แต้มเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
1 7500 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา ดาวกระจาย (Scatter) IV - ลด Energy ของเป้าหมายลง 5 แต้มเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 1
1 1500 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา ดาวกระจาย (Scatter) IV - ลด Energy ของเป้าหมายลง 10 แต้มเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
1 7500 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา เล็บไฟ (Berserk) I - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 10%
ระดับ 1
1 3000 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา เล็บไฟ (Berserk) I - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 15%
ระดับ 2
1 15000 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา เล็บไฟ (Berserk) II - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 10%
ระดับ 1
1 3000 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา เล็บไฟ (Berserk) II - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 15%
ระดับ 2
1 15000 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา เล็บไฟ (Berserk) III - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 10%
ระดับ 1
1 3000 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา เล็บไฟ (Berserk) III - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 15%
ระดับ 2
1 15000 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา เล็บไฟ (Berserk) IV - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 10%
ระดับ 1
1 3000 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา เล็บไฟ (Berserk) IV - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 15%
ระดับ 2
1 15000 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา เทพเจ้าแห่งสงคราม (War God) I - เพิ่ม ATK ขึ้น 10%
ระดับ 1
1 1500 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา เทพเจ้าแห่งสงคราม (War God) I - เพิ่ม ATK ขึ้น 15%
ระดับ 2
1 7500 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา เทพเจ้าแห่งสงคราม (War God) II - เพิ่ม ATK ขึ้น 10%
ระดับ 1
1 1500 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา เทพเจ้าแห่งสงคราม (War God) II - เพิ่ม ATK ขึ้น 15%
ระดับ 2
1 7500 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา เทพเจ้าแห่งสงคราม (War God) III - เพิ่ม ATK ขึ้น 10%
ระดับ 1
1 1500 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา เทพเจ้าแห่งสงคราม (War God) III - เพิ่ม ATK ขึ้น 15%
ระดับ 2
1 7500 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา เทพเจ้าแห่งสงคราม (War God) IV - เพิ่ม ATK ขึ้น 10%
ระดับ 1
1 1500 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา เทพเจ้าแห่งสงคราม (War God) IV - เพิ่ม ATK ขึ้น 15%
ระดับ 2
1 7500 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา ดาบไฟ (Life Drain) I - คืน 1% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 1
1 3000 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา ดาบไฟ (Life Drain) I - คืน 2% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 2
1 15000 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา ดาบไฟ (Life Drain) II - คืน 1% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 1
1 3000 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา ดาบไฟ (Life Drain) II - คืน 2% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 2
1 15000 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา ดาบไฟ (Life Drain) III - คืน 1% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 1
1 3000 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา ดาบไฟ (Life Drain) III - คืน 2% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 2
1 15000 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา ดาบไฟ (Life Drain) IV - คืน 1% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 1
1 3000 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา ดาบไฟ (Life Drain) IV - คืน 2% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 2
1 15000 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา การป้องกัน (Bulwark) I - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 4%
ระดับ 1
1 1500 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา การป้องกัน (Bulwark) I - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 8%
ระดับ 2
1 7500 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา การป้องกัน (Bulwark) II - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 4%
ระดับ 1
1 1500 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา การป้องกัน (Bulwark) II - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 8%
ระดับ 2
1 7500 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา การป้องกัน (Bulwark) III - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 4%
ระดับ 1
1 1500 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา การป้องกัน (Bulwark) III - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 8%
ระดับ 2
1 7500 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา การป้องกัน (Bulwark) IV - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 4%
ระดับ 1
1 1500 ของรางวัล: Merits 0%
เหรียญตรา การป้องกัน (Bulwark) IV - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 8%
ระดับ 2
1 7500 ของรางวัล: Merits 0%

เก็บของคืน

กำลังการผลิตเพิ่มขนาดหีบเก็บไอเทมอีก 5 ช่องหรือไม่
20
2550 อัญมณี
3050 อัญมณี
3550 อัญมณี
40100 อัญมณี
45100 อัญมณี
50100 อัญมณี
55100 อัญมณี
60100 อัญมณี
65100 อัญมณี
70150 อัญมณี
75150 อัญมณี
80150 อัญมณี
85150 อัญมณี
90150 อัญมณี
95150 อัญมณี
100200 อัญมณี
105200 อัญมณี
110200 อัญมณี
115200 อัญมณี
120200 อัญมณี
125200 อัญมณี
130200 อัญมณี
135200 อัญมณี
140200 อัญมณี
145200 อัญมณี
150250 อัญมณี
155250 อัญมณี
160250 อัญมณี
165250 อัญมณี
170250 อัญมณี
175250 อัญมณี
180250 อัญมณี
185250 อัญมณี
190250 อัญมณี
195250 อัญมณี
200300 อัญมณี
205300 อัญมณี
210300 อัญมณี
215300 อัญมณี
220300 อัญมณี
225300 อัญมณี
230300 อัญมณี
235300 อัญมณี
240300 อัญมณี
245300 อัญมณี
250350 อัญมณี
255350 อัญมณี
260350 อัญมณี
265350 อัญมณี
270350 อัญมณี
275350 อัญมณี
280350 อัญมณี
285350 อัญมณี
290350 อัญมณี
295350 อัญมณี
300400 อัญมณี
305400 อัญมณี
310400 อัญมณี
315400 อัญมณี
320400 อัญมณี
325400 อัญมณี
330400 อัญมณี
335400 อัญมณี
340400 อัญมณี
345400 อัญมณี
350450 อัญมณี
355450 อัญมณี
360450 อัญมณี
365450 อัญมณี
370450 อัญมณี
375450 อัญมณี
380450 อัญมณี
385450 อัญมณี
390450 อัญมณี
395450 อัญมณี
400500 อัญมณี
405500 อัญมณี
410500 อัญมณี
415500 อัญมณี
420500 อัญมณี
425500 อัญมณี
430500 อัญมณี
435500 อัญมณี
440500 อัญมณี
หีบเก็บไอเทมมีไอเทมเต็มแล้ว (440)25650 อัญมณี

แลกเปลี่ยนเกียรติยศ

ข้อมูลสินค้า จำนวน ราคา
หินอัพเกรด - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดอุปกรณ์ 1 3000 การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ
หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny 1 300 การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ
การ์ดพลังเคลื่อนที่แดนลับ - ใช้จะได้รับพลังเคลื่อนที่แดนลับ 10 จุด 1 50 การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 1 300 การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 1 700 การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 1 1600 การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ
โทรโข่ง - ใช้สำหรับพูดคุยในช่องโลก 1 50 อัญมณี
ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 6 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv5 เป็น Lv6 1 300 การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ
ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 7 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv6 เป็น Lv7 1 600 การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ
ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 8 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv7 เป็น Lv8 1 1200 การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ
หีบความสามารถ Lv 5 - รับความสามารถ Lv 5 แบบสุ่ม! 1 5000 การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ
วิวัฒนาการอัักษรโรมัน - ใช้สำหรับการวิวัฒนาการฮีโร่ 1 1000 การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 1 450 การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ
Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ 1 3000 การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ
ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9  - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 1 300 การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ
Igniting Stone - ใช้สำหรับกระตุ้นไอค่อนข้ามขีดจำกัดและเพิ่มสถานะ 1 400 การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ
Zenith Stone - ใช้อัพเลเวลข้ามขีดจำกัด(จาก Lv 1-20) 1 20 การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ
Apex Crystal - ใช้อัพเลเวลข้ามขีดจำกัด(จาก Lv 21-30) 1 40 การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ
Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 1 1000 การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ
Unknown - Unknown 1 200 การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ
หีบ Soulstone ฮีโร่ทรงเกียรติ I - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 1 40 การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ
Prime Insignia Pack Lv5 - ได้รับตราสัญลักษณ์ Lv5 แบบสุ่ม 1 200 การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ
Unknown - Unknown 1 150 การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ